reklama
Země: Česko Česko

Budování cyklostezek „po česku“

Článok na IDnes.cz
27.3.2007 - Cyklistika je propagována jako doprava šetrná k životnímu prostředí. Lokální politici, silničáři i správy chráněných území hrdě představují milionové investice do nových cyklostezek. Často přitom jde o několik metrů široké a rovné "cyklodálnice", které dělají radost všem zúčastněným kromě - cyklistů.
Ve jménu cyklistů i životního prostředí se asfaltují a rozšiřují cesty s původně přírodním povrchem, budují se i zcela nové, dokonale hladké, přímé koridory. U mnoha cyklistů však asfaltový koberec vzbuzuje rozpaky. Vyjeli si do přírody a chtějí vidět přírodu, ne silnici.

Tomáš Kvasnička, propagátor přírodě blízkých cest z České mountainbikové asociace (ČeMBA), se domnívá, že lidé, kteří o výstavbě stezek rozhodují, zapomínají rozlišovat mezi různými účely cyklostezek. Šířka, povrch i trasa cyklostezky by podle něj měly odpovídat jejímu převažujícímu využití.

Cyklostezky, které mají sloužit každodenní dopravě lidí do práce a do školy, by měly propojovat jednotlivé cíle co nejkratší cestou, měly by být co nejpohodlnější a nejbezpečnější, mít odpovídající kapacitu a taky povrch sjízdný téměř po celý rok. Cyklostezky poblíž obcí a měst rovněž rádi využívají in-line bruslaři, kteří asfaltový povrch jednoznačně potřebují.

U cyklostezek určených k rekreačnímu účelu, které vedou krajinou, by ale podle Kvasničky mělo jít o něco jiného. "Rekreační cyklostezky se nestavějí proto, aby se cyklisté dostali z místa na místo co nejrychleji, ale proto, aby nabyli krásných zážitků z přírody a krajiny. Přímé, široké, asfaltové cesty s obrubníky a příkopy cyklisty a jiné uživatele od přírody spíš odtrhávají místo toho, aby je do ní vtahovaly," říká Tomáš Kvasnička.

Velký zlom - rozšíření trekingových kol

V rekreační cyklistice nastal velký zlom s masovým rozšířením trekových a horských kol. Až do té doby nebyly pěšiny a lesní a polní cesty pro cyklisty moc přístupné. V posledních zhruba deseti letech se u nás však prodávají v naprosté většině právě terénní kola.

Josef Přib z Asociace výrobců a dovozců jízdních kol a velomateriálu (AVDK) uvádí: "Žádné přesné statistiky, kolik kterých kol se u nás loni prodalo, neexistují. Je zde pouze kvalifikovaný odhad prodejů, a to asi 380.000 kol celkem, z toho asi 50.000 - 60.000 dětských, 120.000 - 140.000 horských, 160.000 - 180.000 trekkingových kol a 2000 - 3000 silničních."

Místo přírody cyklisty čekají silnice a asfalt

Z toho by se dalo usuzovat, že lidé preferují kola do terénu a že asfalt na cestách potřebuje jen malé procento kol.

Na polních i lesních cestách se skutečně objevuje čím dál víc cyklistů různého věku i kondice. Samozřejmě přišly i konflikty s pěšími turisty, které se leckde řešily úplným vyloučením cyklistů z provozu na cestě. Známým příkladem, kam cyklisté nesmějí, je například široká štěrková cesta kolem šumavské řeky Vydry. Už několik let se kvůli konfliktům s pěšími turisty řeší zákazy vjezdu cyklistů v CHKO Český ráj.

I proto převažuje snaha budovat oddělené stezky pro pěší a pro cyklisty. Zákazy cyklisty vytlačují na zpevněné, silnicím podobné cesty. Ty jsou však přesným opakem toho, za čím mnozí cyklisté do krajiny přijíždějí.

"Místo zákazů a asfaltových tras je třeba alespoň zčásti investovat do opatření, která umožní sdílené užívání přírodě blízkých cest," tvrdí Kvasnička. "S rekreačními cestami je to podobné jako se zklidňováním dopravy ve městech. Tam se taky promyšlenými metodami zpomalují automobily tak, aby se snížil rozdíl mezi jejich rychlostí a rychlostí ostatních uživatelů komunikací."

To samé platí i pro vztah chodců a cyklistů na rekreačních cestách. "Turistická cesta pro společný provoz by měla být navržena a postavena tak, aby neumožňovala cyklistům jet moc rychle a ohrožovat tím ostatní," říká Kvasnička.

Milionová radost stavitelů silnic aneb kilometr za 3 miliony

Komu asfaltové cyklostezky naopak dělají radost? Hlavně stavitelům silnic. Na cyklostezky je věnován zatím jen zlomek celkového objemu peněz určených na výstavbu silnic, ale i tak jde o mnohamilionové zakázky.

Například nedávno slavnostně otevřený první úsek cyklostezky spojující Gerlovu Huť a jezero Laka v Národním parku Šumava, dlouhý 5 km, stál podle údajů uvedených na internetových stránkách NP Šumava 18.010.244 Kč, tedy v průměru víc než tři miliony korun na kilometr. Šířka úseku je tři metry, povrch střídavě živičný a štěrkový. Na první pohled stezka nápadně připomíná silnici, skoro by se na ní vyhnula dvě osobní auta, cyklostezka navíc vede podél silnice.


Cyklostezka spojující Gerlovu Huť a jezero Laka v Národním parku Šumava. Cyklostezka vede vpravo podél silnice, v zimě ji využívají běžkaři.


Když normy vítězí nad rozumem

"Jízda na kole po cyklistické stezce má nesrovnatelně jiné výhody, především vyšší bezpečnostní standard - hlavně kvůli neohrožování cyklistů automobily, z druhé strany odpadá při nesouběžném provozu s pěšími ohrožování pěších turistů cyklisty," odpověděl na otázku, proč byla na Šumavě vybudována zcela nová asfaltová cesta podél silnice a proč nebylo možné pro vedení cyklotrasy využít stávajících zpevněných i nezpevněných cest v okolí, Josef Jiřička ze Správy NP a CHKO Šumava.

Správa parku se hájí tím, že cyklostezka dodržuje normu ČSN 73 6110, podle níž byla zvolena šířka tři metry a neprašný povrch. Podle Jaroslava Martínka, vedoucího sekce cyklistické a pěší dopravy z Centra dopravního výzkumu, ovšem zmíněná norma není závazná. Navíc norma navrhuje různé šířky stezek a povrch ani vedení trasy neřeší.

Jak píše Josef Jiřička, ve spáditějších úsecích cyklostezky Gerlova Huť byl živičný povrch zvolen proto, že "při brždění kol vznikají v povrchu vozovky rýhy, které jsou počátkem vodní eroze. Časem následuje potřeba lokálního vyspravování, z toho plyne ztráta homogenity povrchu a zhoršující se stav vozovky jako celku."


Špatné volené trasy

Tomáš Kvasnička na to má ale jiný názor. "Rýhy nevznikají kvůli tomu, že cyklisté brzdí, ale kvůli tomu, že je jejich vliv na cestu umocněn špatným trasováním cesty." Stezky u nás jsou totiž často vedeny po spádnici, fungují jako koridory pro dešťovou vodu, a proto podléhají erozi. Kvasnička dodává: "Asfaltový povrch je jednoznačně nejdražší možností, jak se proti erozi bránit. Daleko efektivnější je držet se při stavbě zásad konstrukce přírodě blízkých cest."

Ředitel správy šumavského parku Alois Pavlíčko Respektu řekl, že na cyklostezku u Gerlovy Huti byl využit průsek "odlesněný už v polovině minulého století kvůli elektrickému vedení, odstraňovaly se pouze tříleté malé stromky z náletů".

I to je však podle Kvasničky paradox. "Lidé chtějí mít potěšení z přírody, ale správci krajiny je vytlačili do průseků po vysokém vedení. Místo lesem vede cesta podél silnice a pod elektrickými dráty. Skutečně si takto lidé ze správy národního parku představují hodnotný krajinný zážitek?"

Cyklostezky, rychlostezky

Jak se ukazuje, jde o dvě různá pojetí cyklostezek. Josef Jiřička ze správy šumavského parku tvrdí, že "dálková silniční cyklotrasa nabízí rychlejší průjezd územím - ať už v celé délce nebo v úsecích - cyklistům, kteří o to mají z nějakého důvodu zájem. To ale nikomu nebrání v tom, aby si na kole zajel do různých odlehlejších míst v národním parku po stezce s jinými parametry." Jde tedy vlastně o rychlostní komunikaci pro cyklisty.

Tomášovi Kvasničkovi z ČeMBy naproti tomu připadá "paradoxní, že by cykloturisté měli projet Šumavou rychle." Rekreační cyklostezky by měly podle něj návštěvníkům nabídnout především hodnotný krajinný zážitek založený na pohybu po pestré cestě, která co nejlíp zapadá do okolní krajiny.

Krajina až na posledním místě

ČeMBA, Centrum dopravního výzkumu a Nadace Partnerství se podle Kvasničky shodují v názoru, že v ČR se při realizaci cyklistických stezek zatím nebere příliš vážně jejich dopad na krajinu. Přitom je to právě krajina, která je motivem pro rekreační cyklistiku.

Tomáš Kvasnička se proto snaží prosadit, aby v budoucnu zmíněné organizace společně vypracovaly metodiku, která by tento nedostatek pomohla odstranit. "Je potřeba zvážit, zda jsou předpoklady, na nichž u nás stojí podpora rekreační cyklistiky, udržitelné. Nepřišel čas začít místo přímek stavět přírodní cesty bezpečné pro cyklisty i ostatní uživatele?"Zahraniční řešení - singletrack

Jedním z řešení, jak budovat něco jiného než asfaltové "cyklodálnice", je například tzv.singletrack.

Speciální cesty pro terénní cyklistiku zvané singletracky se začaly ve Spojených státech stavět už s příchodem horských kol. Jejich metodika je odvozena od způsobu, jakým se dřív stavěly stezky pro pěší a pro koně. Před necelými deseti lety je s velkým úspěchem začali pro cyklisty stavět velšští a skotští lesníci.


Speciální cesta pro cyklisty ve Walesu (singletrack).
Foto: Rudolf Hronza, VELO

Cesta o šířce do 1,8 m má přírodní povrch, nesmí nikdy stoupat víc než polovinu sklonu spádnice a úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon větší než 15 %. Koruna stezky je celá zařízlá do svahu a mírně se v příčném směru sklání, aby odváděla vodu.


Ve směru jízdy stezka často alespoň na krátký čas mění směr a sklon. To zabraňuje tomu, aby voda stékající po jejím povrchu nabrala rychlost způsobující erozi. Vinoucí se charakter cesty ale taky reguluje rychlost, kterou se po ní cyklisté můžou pohybovat.10xlevnější než asfalt

Singletrack je levný, a pokud je správně postavený, vyžaduje minimální údržbu. Jeden kilometr asfaltové cyklostezky může stát i víc než tři miliony korun, jeden kilometr singletracku stojí podle povahy terénu 100 - 300 tisíc.


Singletrack harmonizuje pohyb různých uživatelských skupin, cyklistů i pěších. Není potřeba zákazů a příkazů, cyklisté můžou jet pouze takovou rychlostí, která neohrožuje ostatní. Singletrack představuje menší zásah do přírodních procesů, s věkem zraje a srůstá s přírodou.

[ Zpět ]
Datum: 28.03.2007
Autor: alo
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Jestliže má platit, že cyklista je povinen použít k jízdě cyklostezku místo silnice tam, kde cyklostezka je, pak dle mého přesvědčení musí být cyklostezka povrchem rovnocenná silnici, t.j. výhradně, jedině a pouze asfaltovaná a určená výhradně pro cyklisty a nikoho jiného. Od toho je také název cyklostezka. Copak po dálnicích jezdí kombajny a vozy s hnojem?!

  Jakákoliv dlažba = chodník; navrhovaný „singletrack” nechť se jmenuje třeba „greenway” pro ty, kteří se chtějí kochat přírodou.

  Jestliže mne už někdo vyhání ze silnice, nechť se nediví, že po polní cestě za deště nepojedu a mezi psy, bruslaře a nevím, koho a co ještě, ani za sucha. Nejsem sebevrah.

  [ Zpět ]
  Datum: 28.03.2007
  Autor: Bin-Laďin
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Tento článek může znamenat počátek konce budování pohodlných cyklostezek. Kdo se chce kodrcat po kamenech má možnost vždy. V Nizozemsku je takovýmito stezkami protkána celá země a je to ku prospěchu cyklistiky jako dopravy. Děkujeme pane Kvasničko.

  [ Zpět ]
  Datum: 29.03.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Ach jo)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Takhle černě bych to neviděl. Prostě jen jsou místa, kde tento způsob budování cyklostezek je skutečně vhodný, a místa, kde je to zbytečné nebo dokonce škodlivé. Nelze přejímat holandský vzor i s chlupama - přece jen tu máme trochu jiné podmínky.

   Je potřeba zvážit, nakolik je kde nutné oddělovat cyklistickou dopravu od automobilové. Můj osobní názor je, že cyklistickou dopravu VE MĚSTECH je třeba integrovat do stávajících komunikací (například vyhrazené pruhy) a oddělovat ji jen v nejnutnějších případech. Jinými slovy cyklista by ve městě měl mít možnost vybrat si mezi: a) relativně bezpečným a hlavně rychlým DOPRAVNÍM pohybem v rámci stávajících komunikací, i když spojeným s určitými riziky, vyplývajícími z pohybu mezi ostatními vozidly a b) absolutně bezpečným REKREAČNÍM pohybem zcela odděleným od ostatního provozu, potom ovšem se všemi rychlostními a manévrovacími omezeními, vyplývajícími z povahy cyklostezky.

   VE VOLNÉ KRAJINĚ je třeba budovat oddělené cyklostezky jen souběžně s frekventovanými komunikacemi, například silnicemi I. třídy. Tyto cyklostezky by měly sloužit primárně PRO DOPRAVU, nikoli pro rekreaci. Budování asfaltových cyklostezek PRO REKREAČNÍ POHYB cyklisty ve volné krajině by mělo být silně omezeno právě ohledy ke kvalitě krajiny. Protkat přírodně cenná území asfaltovými pásy „páprdovských“ cyklostezek je vůči přírodě velmi nešetrné.

   [ Zpět ]
   Datum: 29.03.2007
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Medvěd)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Ach jo, nepochopil jsi, ach jo ;o))
   Tento článek může znamenat začátek budování pohodlných cyklostezek ku prospěchu cyklistiky jako dopravy, nikoliv naopak. Aneb:
   - Kdo si chce rekreačně vyjet do přírody, má mít možnost se kodrcat po kamenech, místo aby se šinul po asfaltu, který jen dále zhyzdí reakreačně a turisticky zajímavá přírodní místa.
   - Kdo se potřebuje přepravit z bodu A do bodu B, rychle, pohodlně a bezpečně, využije asfaltové cyklostezky místo kodrcání se po kamenech.

   Pokud se budou dostupné finance investovat do desítek a stovek kilometrů asfaltových cyklostezek vedoucích od měst k turisticky atraktivním přírodním lokalitám, nezbydou již peníze na kvalitní cyklostezky pro cyklistickou dopravu z bodu A do bodu B (domov - práce - nákup - domov apod.) Výsledek je pak takový, že cykloturisté se místo přírody kochají asfaltem, a dopravní cyklisté se místo dopravy kodrcají po kamenech a obrubnících, mezi chodci a auty atd.

   Takže děkujeme pane Kvasničko.

   [ Zpět ]
   Datum: 29.03.2007
   Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    nojo, jenže ten článek vyznívá tak, že asfalt na cyklostezce = špatná volba (kdekoliv, šumavu tam dávají jen jako příklad).
    Prostě článek je (už svým názvem) jednoznačně zaměřen proti asfaltovým cyklostezkám jako takovým (ne proti jejich nevhodnému použití) a pokud se dostane bez patřičného komentáře do ruky někomu s rozhodovací pravomocí (a tím pádem většinou bez jakékoliv praktické znalosti problematiky), tak napáchá víc škody než užitku.
    Článek zcela nevodným způsobem zobecňuje situaci na Šumavě.

    [ Zpět ]
    Datum: 29.03.2007
    Autor: PavelŠ
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     Přečti si znovu třetí odstavec

     [ Zpět ]
     Datum: 29.03.2007
     Autor: Nehas
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Přesně tak. Napřed pozorně přečíst, pak hodnotit.

      [ Zpět ]
      Datum: 29.03.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Já jsem to četl.
      Článek dělí cyklisty na 2 druhy: Ty, co jezdí na kole do práce a na nákupy a ty, co jezdí na MTB do terénu. Ona je ale ještě jedna poměrně hodně početná skupina, která jezdí sice rekreačně, ale vyhledává cesty s dobrým povrchem (nejlépe asfalt). Opravdu ne každému se chce kodrcat po kamenech a kořenech, zvlášť když má namířeno daleko (nebo jede třeba s dětma, které s tím mohou mít problém). Mnohokrát jsem slyšel: "nebaví mě jezdit po pěšinách, protože se nemůžu koukat kolem sebe, ale musím se koukat pod kolo - z celého výletu pak vidím jen kameny a kořeny". A jsem přesvědčen (aspoň z mého pozorování to jednoznačně vyplývá), že tako skupina je podstatně početnější, než skupina zapřisáhlých odmítačů asfaltu. Postavit takovýto článek na výpovědi jakéhosi člena MTB asociace (co si asi bude myslet o asfaltu je jasné předem) a neuvést názor kohokoliv jiného ukazuje nevelkou úroveň našich novinářů (bohužel nejen v tomto článku).

      Argumentovat druhy prodaných kol je taky úplně mimo - lidi si kupujou kola podle kvality stávajících cest a hlavně podle pohodlí a svých (většinou nevelkých) sportovních ambicí, ne podle toho, jak by chtěli nejradši jezdit. Závodní silniční kola se na turistiku vůbec nehodí i kdyby člověk jezdil výhradně po hladkém asfaltu - špatný výhled na krajinu a nepohodlí.

      Jestli je ale na Šumavě vyasfaltovaná každá pěšina v lese (nevím, situaci znám jen z tohoto článku), tak je to samozřejmě špatně, což ale na tom, co píšu výše, nic nemění.

      [ Zpět ]
      Datum: 29.03.2007
      Autor: PavelŠ
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       V tom článku se dle mého názoru píše, že je špatně udělat přímou tři metry širokou asfaltovou cestu. Nepíše se tam naopak nic o tom, že se na cestách mají být kameny, přes které budou cyklisté nuceni drncat a kodrcat. Já taky jezdím i delší trasy a na těžko a asfaltem nepohrdnu, ale je pravda, že do lesa prostě nepatří. Jsou i jiné, vhodnější, povrchy.

       [ Zpět ]
       Datum: 29.03.2007
       Autor: Nehas
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        podívej se na fotky, kterými je ten článek doplněn.

        [ Zpět ]
        Datum: 29.03.2007
        Autor: PavelŠ
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Pokud se budu chtít projet na kole do přírody, měl bych počítat s tím, že to bude trochu drncat, že to třeba nebude úplně pohodlné, že na tom kole budu muset šlapat, že se u toho asi trochu zapotim a že mě nakonec z toho možná bude bolet zadek. A ne čekat, že se projedu na kole jenom proto, že mi do toho lesa někdo natáhl asfaltový koberec. Stejně tak jako když pojedu na pochoďák do hor, tak budu počítat stim, že tam budou kopce a né žádat investice do jejich snížení, případně srovnání se zemí. Prostě každý sport má svá úskalí a jízda na kole v přírodě skýtá jistou dávku nepohodlí. Komu vadí, že na cestách v lese jsou kameny a kořeny, má dnes stovky různých jiných možností se sportovně vyžít jinak a jinde. Jsem pro co největší sounáležitost cyklistiky s přírodou.

   [ Zpět ]
   Datum: 29.03.2007
   Autor: Zakarr
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    Mno jo, ale zda se mi, ze autor trochu pozapomel na nas, co davame prednost kolum silnicnim a musime riskovat, ze nas neco srazi, nebo cuchat ty smrady.
    I na silnicnim kole se kocham (navic jezdim vetsinou dal od domova a po lesnich cestach si takovou vzdalenost nedokazu predstavit) a na takove "cyklostezce" se pak musim misto kocahni porad divat na diry na zemi, stejne jako na silnici ;-( ...

    [ Zpět ]
    Datum: 29.03.2007
    Autor: VladaS
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     Bohužel SILNIČNÍ kolo patří na silnici. Opravdu zatím není možné vybudovat paralelní silniční síť pro cyklisty.

     [ Zpět ]
     Datum: 29.03.2007
     Autor: Nehas
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Bohuzel a jeden aby cekal, kdy ho srazi nejaka "smrduta plechovka" a sam uz jsem take mel nekolikrat namale, jak se nektera auta vubec nenamahaji davat prednost (nevim, jestli nejsem videt, nebo jestli to vypada, ze jedu tak pomalu, anebo spolehaji na to, ze se to budu snazit ubrazdit, coz neni na kole tak snadne, jako v aute a kdyz uz jeden na kole nabere rychlost a setrvacnost a vi, ze ma prednost, tak se mu nechce brzdit pred kazdou krizovatkou) :-( ...

      I v mapach jsou same "cyklotrasy" (coz bych predpokladal, ze budou lepsi, nez "cyklostezky"), ale v praxi jsou derave a sama "smrduta plechovka", takze jeste ze mam PDA s GPS a radeji planuju trasu sam, protoze vim, ze na tech znacenych "cyklotrasach" je casto hur, nez na ostatnich "obycejnych" silnich a uvital bych samozrejme "skutecne asfaltove cyklotrasy", na kterych nejsou smrdute plechovky a nemusel bych se porad ohlizet, jestli mne neco nesejme, porad se nemusel divat po zemi, do jake diry zase vletim, ale opravdu se mohl "v klidu kochat krajinou" pri svych "cetovnich" 25 az 35km/h, ale asi se uz nedoziju toho, ze na to nekdy budou penize ;-( ...

      No vlastne ani tady by to nebylo ono, protoze co o jednom takovem kousku asfaltu bez aut vim, tak tam casto jedou krokem vedle sebe dva, co si povidaji a mne kdyz se nechce na te rovince ztratit setrvacnost z mych 35 az 40 km/h (zrovna to tam tak hezky jede...), tak se jen modlim, kdyz je mijim, aby zustali ve stejne vzdalenosti od kraje a zrovna neudalali "klicku", takze uz aby ty trasy mely jeste pruhy pro "motajici se cyklisty", "normalni cyklisty" a "zavodniky", takze uz by z toho byla takova mala (a asi jeste drazsi "dalnice"), takze se asi budu muset probudit a dal se motat mezi temi plechovkami, dirami a modlit se, abych jeste nejakou tu jizdu prezil ;-( ...

      [ Zpět ]
      Datum: 30.03.2007
      Autor: VladaS
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       Tedy vlastne mne jeste tak napadlo, kdyz se vratim k tomu, ze "SILNICNI KOLO PATRI NA SILNICI" - to mi ostatni, co mame radi rychlejsi jizdu, kdyz jezdime radeji delsi trasy a navic se v terenu moc tou krajinou kochat neda, kdyz se musi porad divat po zemi, tak musime denne cuchat smrady a cekat, kdy nas nejaky blb prejede, takze maji pravo na bezpeci jen ti, co jezdi na kolech horskych a krosovych a pro nas ostatni (kdyz jsme asi "nemoderni mensina" a sam priznavam, ze jezdim na 50 starem Favoritu) se nemusi zase delat nic ?! :-(( ...

       [ Zpět ]
       Datum: 30.03.2007
       Autor: VladaS
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        To je asi jako by se rozčiloval veslař, že ho může sejmout parník, zatím co kajakáře ne. Prostě sis zvolil takovýhle způsob dopravy a zábavy se všema pro i proti. Jasně že bych taky uvítal na silnicích u okraje metr a půl široký pruh pro cyklisty, ale je to otázka poměru investic a využití.

        [ Zpět ]
        Datum: 30.03.2007
        Autor: Nehas
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       To je právě ten zmatek v názvosloví.
       Cyklostezka (stezka pro cyklisty)= zpevněná komunikace určená výhradně pro cyklistickou dopravu z místa A do místa B, pokud možno nejkratší cestou s vyloučením motorových vozidel. Je označena modrou kulatou dopravní značkou.

       Cyklotrasa = turistická trasa vyznačená pouze cykloturistickými značkami po jakékoliv motorové i nemotorové komunikaci s jakýmkoliv povrchem, jakékolov šířky. Snaha tvůrců map i programů pro plánování tras je tyto trasy rozlišovat podle sjízdnosti dle typu kol. Tyto trasy jsou určeny výhradně pro rekreační ježdění.

       Někdy mate i to, že když se někde vyskytne cyklostezka, ja na ní většinou vyznačena i cyklotrasa.

       [ Zpět ]
       Datum: 30.03.2007
       Autor: Neregistrovaný uživatel (HonzaK)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        Vidím to jinak:

        Cyklostezka = komunikace (ponechme stranou povrch) určená výhradně pro jízdu cyklistů (např. v rámci obce či mezi dvěma a více obcemi)

        Cyklotrasa = síť či soubor na sebe navazujících cyklostezek umožňující nerušenou plynulou jízdu na dlouhé vzdálenosti (podobně, jako systém silnic, kde silnice určitého čísla má délku desítek až tisíců km).

        Jak cyklostezky, tak cyklotrasy přitom mohou být dvojího druhu: jedny výhradně s kvalitním povrchem, určené pro pohodlnou přepravu cyklistů odděleně od chodců i motoristů, druhé v podstatě dosavadní.

        [ Zpět ]
        Datum: 30.03.2007
        Autor: Bin-Laďin
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

              

         U cyklostezky nemůžeš nechat stranou povrch, ani jiné stavebně-technické požadavky - je na to norma pro pozemní komunikace. V tom je ten zakopanej pes, že jeden mluví o koze a druhý o voze!

         [ Zpět ]
         Datum: 30.03.2007
         Autor: Neregistrovaný uživatel (HonzaK)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

               

          Tato moje reakce směřovala k definování pojmů cyklostezka a cyklotrasa. Z tohoto důvodu je povrch nepodstatný. Cyklostezka může mít délku třeba jen několika desítek metrů a je záhodno ji odlišit od cyklotrasy.

          [ Zpět ]
          Datum: 02.04.2007
          Autor: Bin-Laďin
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Moc to tu nevyhrocujte, koukni se před hypermárket do stojanu, samý horský kola a nepřijely z hor a navíc koupě kola podléhá z velký části módě. já jsem teda rád za každou cyklostezku krom bílý čáry na chodníku jako je to u nás. A nevidím na tom nic špatnýho, že je sjízdná i pro zastaralý silniční kolo. Zkus vyrazit na výlet s menšíma dětma po polních cestách, tak budou za pár kilometrů hotový a s nějakým kocháním přírodou tě pošlou někam. Výstavba každé stezky je doprovázena korupcí, ale buďme rádi, že nám méněceným postaví cokoliv.

      [ Zpět ]
      Datum: 30.03.2007
      Autor: kolař
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Hehe. Myslim ze singletrack obvzlaste ocenim kdyz mam za kolem vozejk s dvojcatama. Rozchod 100cm :-).

  Mij nazor je ten, ze dobra je takova ta sterkova cyklostezka. Kdyz jedu sam na horaku, tak si cestu vzdycky najdu. Kdyz jedu na silnicce, tak jedu na silnici a jen vyjimecne po cyklostezce

  [ Zpět ]
  Datum: 29.03.2007
  Autor: lester
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Muj nazor je ten ze by se cyklostezky mely stavet co nejsetrneji k prirode a krajine. Hodne investic se mi da zbytecnych a velkych, na male a ucine reseni pak prachy nejsou. Stavej se cyklostezky ve vilove ctvrti kde je minimalni provoz a jeste se co 10 m prerusi vyjezdem z garaze. A kdyz se stavi most, dalnice , tak se na cyklisty casto zapomene.

  [ Zpět ]
  Datum: 29.03.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (pave(robinson))
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Naprostý souhlas, i tak jsem to myslel ve svém příspěvku výše. Jen jsem to dotáhl ještě dál, tzn. že za peníze, které stojí megalomanský projekt cykloturistické "čtyřprodoudové" asfaltky někam doprostřed přírody by v pohodě místo toho mohla být klasická štěrkovka s kvalitním značením a přitom by zbylo dost peněz na úpravu nejbližšího města pro cyklodopravu. Toť vše. Jinak mě to vcelku "netankuje", protože tu cestu po šutrech či ještě lépe nějaké pěkné singletraily (vyježděné, ne postavené) si do té přírody najdu vždycky, i když je tam kolikrát už vjezd/vstup zakázán, poté co se udělala ta asfaltka :(

   [ Zpět ]
   Datum: 29.03.2007
   Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    Kdyz uz nekde ta sesta vede, tak si myslim, ze prirode je jedno, jestli je to sterk, anebo pekny asfalt (hlavne ze tam nesmrdi auta) a pokud nekdo tvrdi, ze se na horaku chce kochat prirodou (priznavam, ze jsem na horaku v zivote nesedel), tak nevim, jestli se mu kocha lepe, kdyz se muze v klidu rozhlizet kolem sebe anebo kdyz se musi porad divat na diry na ceste a "plavat nekde ve sterku" (nechci horska kola podcenovat, ale myslim, ze uplne kazdou diru take nemusi prejet bez nasledku anebo alespon padu) ;-( ....

    [ Zpět ]
    Datum: 30.03.2007
    Autor: VladaS
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     Náš problém je ten, že zodpovědní (ale ani většina našich cyklistů) s největší pravděpodobností nemají tušení, jak vypadají cyklostezky ve městech a mimo ně např. v Rakousku. Nejen to, ale rovněž náš osvědčený systém kanálů na silnici je hoden Nobelovy ceny za blbost.

     Popíši, co uvidí cykloturista v Rakousku.

     Většina kanálových vpustí, které jsem viděl v Rakousku, je v obrubníku.

     Většina rakouských cykostezek, po kterých jsem jel, má kvalitní asfaltový povrch šířky osobního auta (mimo obce) s jednoduchými zábranami na začátku a konci, aby mohli vjet a vyjet cyklisté, ale ne motoristé. Většinou mají dokonalé a z dálky viditelné značení směrů a cílů, krom toho na křižovatkách cyklostezek (ale i během cesty) jsou i jiné informace (např. u vodních elektráren velké množství technických informací vč. např. průřezu).

     Na cyklostezky je napojena další infrastruktura. Překvapilo mě, že např. na obecním tábořišti už nic dalšího nepatří obci, ale podnikatelům (obec má zisk z kempu a dává vydělat i svým občanům). Byl jsem v jednom kempu, za jehož vnitřní vzezření a výbavu by se nemusel stydět ani několikahvězdičkový hotel, přitom ceny byly lidové. Běžné je, že na kraji obce má někdo vyhrazený pozemek pro kempování. Není potřeba nic moc: stačí několik desítek metrů volného místa pro postavení stanů a zaparkování obytných aut, menší přístřešek, kde se dá sednout, uvařit a pojíst, záchod a prostor pro mytí nádobí a sprchování. Pro ohřívání vody stačí tlaková nádoba na střeše, kde je voda ohřívaná sluncem (přiváděna je studená voda, odvádí se teplá až horká). Cena bývá lidová a poplatek se někde vybírá večer, někde ráno. V době, kdy jsem tam cestoval, stály takové kempy od 25 do 40 šilinků na den za osobu a stan. Někde se platí za stan (obsazené místo), jinde zvlášť za stan a osoby.

     V těch honosnějších jsou sprchové kabinky i automatické pračky na mincové automaty. Samozřejmostí je možnost připojení na třífázový proud 400 V přes samostatné elektroměry, ale to se nás, cykloturistů, netýká. Zásuvky na 230 V byly bezplatné.

     Zajímavá je např. cesta z Brucku do Štýrského Hradce. Zcela vpravo je dálnice, nalevo od ní normální silnice, dále vlevo cyklostezka a zcela vlevo chodník. Všechno samozřejmě od sebe oddělené. Bruck bývá dáván za příklad soužití automobilistů, cyklistů a chodců. Výzvu „Cyklisto, sesedni s kola” tam uvidíte, jen když si ji přivezete z ČR…

     V obcích je zpravidla vedle silnice asfaltová cyklostezka a chodník. Chodce jsem viděl jen ukázněné, stejně tak cyklisty (chodci se pohybují po chodníku, cyklisté po cyklostezce). Všechny nájezdy a sjezdy jsou plynulé a neexistuje německá specialita cyklostezky či cyklochodníku ze zámkové dlažby, kde navíc u každého vjezdu do domu je cyklochodník snížen, takže cyklista tudy jede jako po tankodromu.

     V jednosměrné ulici jede cyklista vpravo souběžně s auty (není-li samostatná oddělená cyklostezka) po silnici a v protisměru je bílou čárou ohraničený vyhrazený pruh pro cyklisty (šíře asi 80 – 100 cm).

     Cyklisté mají své přejezdy vedle přechodů pro chodce vč. světelné signalizace.

     Když jsem před několika lety viděl v Cykloturistice, kolik už je v ČR cyklostezek, překvapilo mě to. Sotva jsem se na některé z nich dostal, bylo po překvapení. Systém „cyklostezky za každou cenu”, ale hlavně podle německého příkladu za každou cenu vyhnat cyklisty ze silnic, značení pod vedením Klubu českých turistů, které není k ničemu. Rozbahněné polní cesty a cyklochodníky, případně rozježděné krajnice silnic s množstvím kanálů, navíc se značením, ke kterému je potřeba dokoupit a mít s sebou mapu a busolu, může vydávat za cyklostezku jen ten, kdo žádnou stutečnou cyklostezku neviděl ani z rychlíku.

     [ Zpět ]
     Datum: 02.04.2007
     Autor: Bin-Laďin
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Překlep: ne Bruck, ale Štýrský Hradec (Graz) bývá dáván za příklad, atd.

      [ Zpět ]
      Datum: 02.04.2007
      Autor: Bin-Laďin
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       Hm, to by bylo neco - uplny "cyklisticky raj", ale mam obavy, ze tady se toho asi uz nedozijem a ja jsem se treba malem nedozil uz v sobotu ;-( ...

       Jedu si tak po rovine po hlavni silnici asi 35km/h (SILNICNI KOLO PATRI NA SILNICI :-( ...), kdyz najednou vedle mne jedou ve smrdute plechovce 2 pitome baby a strihnou mi to pred rypakem tak, ze uz jsem nestacil brzdit a musel odbocit doprava take :-(.
       Nevim, jestli mne bylo slyset i v aute jak nadavam (a ze to byly same dost nevybirave vyrazy) nebo jestli ta se baba bala jet rychleji nez 40, ale misto aby zrychlila, abych mohl zmenit smer zpet, tak jela porad stejne rychle a ja asi 30m vedle ni az zastavila (ale asi spis slysela, jak jsem se nakonec s odpustenim nas... a kopl ji do auta) a ja (anic bych tusil, jestli se znovu nerozjede, protoze cekat se asi sdalo vse...) jsem se nakonec pre ni otocil a vratil zpet na svou hlavni :-( ...

       Mno muze se pak nekdo divit, ze bychom i my, kteri jezdime na silnicnich kolech, chteli take jezdit v bezpeci a v klidu se kochat krajinou (kde nesmrdi a neohrozuji auta), coz se na nasich silnicich (kvuli smrdutym plechovkam a diram, ze obcas jeden jede z kopce pomaleji, nez do kopce a ma strach, aby mu z kola vse neopadalo, vcetne jeho samotneho) dost dobre neda ;-( ...

       [ Zpět ]
       Datum: 02.04.2007
       Autor: VladaS
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        Tak tohle se mi děje při mých jízdách po Praze denně. Nevím, jaké je průměrné IQ motoristů, ale nejspíš nestačí na to, aby pochopili, že cyklistu nelze předjíždět zleva a zároveň přitom odbočovat doprava. Dokonce se mi stalo, že mi po takovém manévru ještě řidič vynadal, "že jsem mu vjel do cesty". Jejich blbost je někdy vyloženě odzbrojující.

        [ Zpět ]
        Datum: 02.04.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (Medvěd)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

              

         Toto dělají vynikající pražští řidiči běžně autobusům MHD, navíc bez směrovek.

         Před pár dny byla kuriozní nehoda kloubáku l. 136 při vyjíždění ze Spořilova. Odbočil vlevo a když stáčel řízení vpravo na Bohdalec, snažil se před něj po pravé straně dostat jeden umělec s osobním autem. Samozřejmě, že se kloubák zalomil a jeho části osobní auto pěkně sevřely.

         [ Zpět ]
         Datum: 02.04.2007
         Autor: Bin-Laďin
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

               

          Pražští motoristé jsou kapitola sama pro sebe. Teď si představ, jak se asi chovají k cyklistovi, když nemají respekt ani z autobusu. Cyklista je pro pražské motoristy v podstatě nezajímavej, protože je nemůže nijak ohrozit. Tudíž je pro ně taky neviditelnej.

          Ono to vypadá, že strašně nepsravedlivě zobecňuju, ale oni mi to potvrzují opravdu každý den. Několikrát denně zastavuju před přechodem a pouštím chodce. Hádej, jak často auto za mnou zastaví. Tak asi jedno auto za měsíc. A většinou jen proto, že jako šílenec máchám levou rukou v okamžiku, kdy chodec skutečně vstupuje do vozovky, abych zabránil neodvratné kolizi s tragickými následky. Myslím, že tohle mě k paušálnímu odsudku motoristů už skutečně opravňuje.

          [ Zpět ]
          Datum: 02.04.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Medvěd)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        To předjetí a následný odbočování(s překřížením cesty že to nejde ubrzdit) to je běžnej manévr řidičů, obzvláště z kopce :-) O stavu krajnice bez kanálů a dír jak pro Titanik to si taky nechávám zdát.

        [ Zpět ]
        Datum: 02.04.2007
        Autor: šmudla
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      jen maličká poznámka: to, co je pod záštitou klubu českých turistů vyznačeno po naší vlasti ve formě žlutých tabulek a pásového značení, nejsou cyklostezky ale cyklotrasy, vedené po nejrůznějších komunikacích, od silnic 1. třídy až po polní/lesní cesty, někdy i po cyklostezkách (stezkách pro cyklisty). uvědomme si, že kčt a jeho značení a místní či státní správa a její lití asfaltu na místa, kam se jim to hodí, sou dva spolu nesouvisející subjekty...

      [ Zpět ]
      Datum: 02.04.2007
      Autor: vette
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       Mně jde především o to, že KČT dělá (dělal) značení, které je vyhovující z pohledu pěšího turisty, ale zcela nevhodné pro cykloturisty. Stejné je to s výběrem tras. Navíc dva sotva se vlekoucí turisté se při míjení leckdy rádi pozdradí a vymění si pár vlídných slov. Chtít něco podobného při náhlém a nečekaném setkání cyklisty a chodce v nepřehledném terénu (jak si asi představuje KČT: cyklisté a chodci si mají vyjít vstříc a domluvit se) je důkazem neznalosti problematiky.

       Jednoduše řečeno: turisté se chlubí unikátním perfektním značením turistických cest. V případě aplikace na cykloturistiku se totéž stává unikátním nesmyslem stejným, jako by fotbalisté řídili hokejisty.

       [ Zpět ]
       Datum: 02.04.2007
       Autor: Bin-Laďin
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Ještě jsem zapomněl další důležitou maličkost: krom „rodinných” kempů, ale leckde i tam, je velké množství propagačních letáčků jak na dotyčný kemp, tak na možnosti využití volného času (kina, divadla, galerie, hospůdky, vinné sklípky, atd.).

      Rakouský systém znamená ne vyhnání cyklistů ze silnic, ale jejich (pokud možno) oddělení od automobilové dopravy. V obcích jsou cyklostezky a obce jsou mezi sebou propojeny také cyklostezkami nebo se pro tento účel využívají asfaltové silničky či jejich části, určené jinak pro provoz zemědělské techniky. Dálkové cyklotrasy tak vznikají přirozeným způsobem.

      Jsou i místa bez cyklostezek, kde se jezdí na silnici s automobilisty, ale tam, kde cyklostezka je, se cyklista může dočkat upozornění klaksony, že má jet po cyklostezce. Cyklista lecky zjistí, že je to výhodnější, protože jízda po cyklostezce bývá i kratší, často pohodlnější s menším nebo žádným stoupáním a klesáním (v porovnání se souběžnou silnicí).

      [ Zpět ]
      Datum: 02.04.2007
      Autor: Bin-Laďin
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Myslím že jsou potřeba oba druhy cyklostezek - jak ty široké asfaltové tak i ty s nezpevněným povrchem. Široké jako dálkové trasy umožňující příjezd do zajímavé oblasti a z nich vybíhající nezpevněné stezky. Ale mne konkrétně chybí cyklostezky jenom tam kde by mohly zhruba kopírovat trasu frekventovaných silnic.
  Co se týče snah o regulaci pohybu cyklistů například na Šumavě nebo v CHKO Český ráj, to je zkrátka problém části lidí kteří se chovají ke svému okolí bezohledně. Soužití obou skupin je možné ale to by se nesměly vyskytovat skupiny pěších roztažené přes celou cestu ani cyklisté kteří pěšáky bez varování míjí velmi těsně a značnou rychlostí.

  [ Zpět ]
  Datum: 30.03.2007
  Autor: Aviatik
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Jen za poslední rok vznikají u nás v J.Hradci minimálně dvě nesmyslné \"stezky pro kola\" za peníze EU...Kdo ovládá konspiraci,snadno si krycí název \"cyklostezka\" přeloži do srozumitelné češtiny jako \"menší silnice pro legalizaci vjezdu aut tam,kam dřív nesměla,nebo nemohla kvůli stavu polní cesty\".Tam kam dřív biker v pohodě vjel...a jednalo se o krásný singletrack,se dnes plánuje (nebo je již vybudována) cesta přes 3m široká..a samozřejmě asfaltová,nebo alespoň taková,aby místní tuto cestu mohli používat pro své plechové nádhery.Neznám žádného cyklistu,který by na těch místech kde se \"cyklostezka\" buduje,vyžadoval přes 3m širokou asfaltovou silnici...Kdo tam jezdit chtěl,ten tam jezdil odpradávna (na kole)..a mám vyzkoušeno že to šlo projekt i na silničním Favoritu,tak proč tedy asfalt??Z jediného důvodu...auta..

  [ Zpět ]
  Datum: 30.03.2007
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Neda mi nezareagovat. Rad by som bol, keby boli vsade vybudovane cesty pre cyklistov a je jedno ci asfaltove, alebo strkove (tie strkove vsak kvalitne, aby po dazdi nestala na nich voda). Ale neviem, ci to nie je prilisny prepych. Jazdim casto do Rakuska a tam som videl, ze pre pohodove cyklocesty (asfaltky) sa spojili rolnici s cyklistami. Velmi vela polnych ciest je tam asfaltovych, alebo kavlitne urobenych strkovych, kde ani pri dazdi nestoji voda a obaja aj cyklisti aj polnohospodari maju co potrebuje. A jazdil som aj po usekoch, ktore platila europska unia. U nas pri hraniciach su tie Rakuske polne cesty takmer uplne prazdne, napriek tomu su celkom dobre vyznacene a jedini cyklisti su tam asi len Slovaci z Bratislavy. Pravda vsak je, ze auta dodrziavaju zakaz vjazdu a ked siel oproti traktor tak sa snazil vyhnut sa nam aj mimo cesty. Takze je to aj v ludoch a ti sa tak lahko nedaju prerobit
   Ale nemohol by byt toto ten spravny postup?

   [ Zpět ]
   Datum: 30.03.2007
   Autor: Jaroslav
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    Ne...v ČR to takto fungovat nebude..a na Slovensku jak ho znám taktéž ne.
    Když jsem s kamarádem před léty jel po Dunajské stezce,tak na cca 350km jsem potkal tuším dvě auta...(s nějakým zvláštním povolením)..,obě jela rychlostí "pomalu jdoucího člověka"..a ze všech sil se snažila cyklistům vyhnout..
    U nás potkávám na cyklostezce se zákazem vjezdu aut denně několik desítek aut...a po mé stížnosti na MP mi bylo řečeno,že ten zákaz vjezdu je přežitá značka..a město ji brzy zcela odstraní,protože tam auta stejně jezdí! (chápeš co tím chci říct?..prostě legalizace jak udělat z cyklostezky silnici...co platila EU v kolonce cyklostezka...,však ona si za pět let už nebude kontrolovat,kam ty peníze jdou...).
    Mimochodem mi ještě na MP bylo řečeno,že jsou to určitě jen lidé co v tom úseku mají domy a ze zákona tam mohou vjíždět (rodinné domy jsou tam pokud vím 2!...a během hodiny když tam budeš stát,potkáš cca minimálně 20 aut...,takže to mi jaksi počty nevychází...

    [ Zpět ]
    Datum: 30.03.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    Ne...v ČR to takto fungovat nebude..a na Slovensku jak ho znám taktéž ne.
    Když jsem s kamarádem před léty jel po Dunajské stezce,tak na cca 350km jsem potkal tuším dvě auta...(s nějakým zvláštním povolením)..,obě jela rychlostí "pomalu jdoucího člověka"..a ze všech sil se snažila cyklistům vyhnout..
    U nás potkávám na cyklostezce se zákazem vjezdu aut denně několik desítek aut...a po mé stížnosti na MP mi bylo řečeno,že ten zákaz vjezdu je přežitá značka..a město ji brzy zcela odstraní,protože tam auta stejně jezdí! (chápeš co tím chci říct?..prostě legalizace jak udělat z cyklostezky silnici...co platila EU v kolonce cyklostezka...,však ona si za pět let už nebude kontrolovat,kam ty peníze jdou...).
    Mimochodem mi ještě na MP bylo řečeno,že jsou to určitě jen lidé co v tom úseku mají domy a ze zákona tam mohou vjíždět (rodinné domy jsou tam pokud vím 2!...a během hodiny když tam budeš stát,potkáš cca minimálně 20 aut...,takže to mi jaksi počty nevychází...

    [ Zpět ]
    Datum: 30.03.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    Ne...v ČR to takto fungovat nebude..a na Slovensku jak ho znám taktéž ne.
    Když jsem s kamarádem před léty jel po Dunajské stezce,tak na cca 350km jsem potkal tuším dvě auta...(s nějakým zvláštním povolením)..,obě jela rychlostí "pomalu jdoucího člověka"..a ze všech sil se snažila cyklistům vyhnout..
    U nás potkávám na cyklostezce se zákazem vjezdu aut denně několik desítek aut...a po mé stížnosti na MP mi bylo řečeno,že ten zákaz vjezdu je přežitá značka..a město ji brzy zcela odstraní,protože tam auta stejně jezdí! (chápeš co tím chci říct?..prostě legalizace jak udělat z cyklostezky silnici...co platila EU v kolonce cyklostezka...,však ona si za pět let už nebude kontrolovat,kam ty peníze jdou...).
    Mimochodem mi ještě na MP bylo řečeno,že jsou to určitě jen lidé co v tom úseku mají domy a ze zákona tam mohou vjíždět (rodinné domy jsou tam pokud vím 2!...a během hodiny když tam budeš stát,potkáš cca minimálně 20 aut...,takže to mi jaksi počty nevychází...

    [ Zpět ]
    Datum: 30.03.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     Bohuzial s tymi ludmi mas pravdu. A to sa este bojim s cim vyjdu ti drzi stvorkolkari, ti jazdia vsade a je ich stale viac.

     [ Zpět ]
     Datum: 30.03.2007
     Autor: Jaroslav
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     Jaký zákaz vjezdu na cyklostezku...? Pokud je označená tou správnou modrou kulatou značkou, tak tam automaticky auta nesmí... Nebo se pletu...?
     Na chodnících také nejsou žádné zákazy vjezdu motorovým vozidlům a auta po nich nejezdí...

     [ Zpět ]
     Datum: 30.03.2007
     Autor: Jarda
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      No nevyjádřil jsem se sice přesně...mluvil jsem o dvou cestách,jedna je cyklotrasa...(se zákazem vjezdu s obou stran)....a druhá ce opravdu cyklostezka...ovšem s vyjímkou pro vjezd aut...a jak je v tomhle státě na něco vyjímka,tak ji má každý druhý občan co zná někoho na radnici...

      [ Zpět ]
      Datum: 30.03.2007
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       To je ovšem jiná.
       Bohužel, výjimky byly a jsou stále průšvihem... Jak by to asi kontrolovali ? To by tam dnem i nocí musela stát MP a kontrolovat to ;-) Nebo zaúkolovat nějakého aktivního důchodce, který si bude psát SPZ ;-)

       Trochu ale nechápu, proč na cyklotrasu je zákaz a na cyklostezku ne... Buďto to někdo vymyslel hlavou nebo si to pleteš Ty ?

       [ Zpět ]
       Datum: 30.03.2007
       Autor: Jarda
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     U nás to s autama na cyklostezce vypadalo úplně stejně, ale pak tu začala MP vybírat penízky a rozdávat bodíky a už je klid.

     [ Zpět ]
     Datum: 30.03.2007
     Autor: Aladin
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Často stačí dát na stezku jeden nebo více sloupků a je pro auta nepoužitelná.

      [ Zpět ]
      Datum: 30.03.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (lh)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       tady to bohužel nejde, protože je to zároveň příjezdová cesta na pole.

       [ Zpět ]
       Datum: 30.03.2007
       Autor: Aladin
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Proti vjezdu aut stačí pár bytelných sloupků v zemi nebo zábrany konstruované tak, že cyklista prokličkuje, ale motocyklista nebo automobilista ne.

   [ Zpět ]
   Datum: 02.04.2007
   Autor: Bin-Laďin
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    To si nerozumíme...
    Problém není v tom,že se nedá vjezdu aut zabránit...
    Problém je v tom,že tomu NIKDO zabránit NECHCE...
    A zvláště ne naše radnice,aby si nenahněvala milé motoristy...

    [ Zpět ]
    Datum: 02.04.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

       

  Za sebe mohu prohlásit, že asfaltový koberec u mne rozpaky nevzbuzuje a k vychutnání jízdy na kole přírodou nepotřebuji šotolinu, drncání, rozježděné koleje ap. a nechápu, jak někdo může takový názor vyslovit za všechny cyklisty (vlastně ano, vypustit to může ten, který se dívá na věc bez nezbytného přehledu v problematice "ježdění na kole"). Vychutnávám si jízdu na kole bez podobných přírodu autentizujících berliček.A teď někdo objevil termín "singletrack", to zní více sexy než polní (lesní) cesta. A učit se u Američanů, kteří na kolech jezdí opravdu hodně :-) je vážně posun správným směrem. To bude ten guláš skutečně perfektní: cyklostezky, cyklotrasy, bikeři, trekingová kola, greenways, značení, dálkové trasy, magistrály, eroze půdy, páteřní cyklostezky, silniční kola, singletracky, ochrana přírody, podpora cestovního ruchu, bruslaři na stezkách, zákazy vjezdu... Na kole jezdím velmi rád v Německu: nepotřebuji ani mapu ani čísla tras, stezky vedou krajinou,podél řek, ve městech podél silnic. Jet se na nich dá na crossovém kole, skládačce, tandemu, MTB, s vozejkem, na těžko, vedle sebe... jediní, kdo mají MOŽNÁ problémy jsou jezdci na silničních kolech, ty mají ale jiné priority, ti jezdí natočit kilometry jinam a tak je klid. Mimochodem, ty statistiky prodeje kol odrážejí nejenom chování kupujících ale i výsledek reklamní masáže průmyslu a obchodu; spousta lidí by si koupila i jiné kolo než horské nebo trekkingové, kdyby jim alternativy uměl někdo kvalifikovaně předvést. Soudím tak podle toho, že znám spoustu svátečních jezdců, kteří sice deklamují odborné názvy a jak to mají v ikstéčku a na švalbkách a přitom neumí řadit, šlapat a zdravě sedět. A lidí, co by na kole jezdili více je hodně, jenže se na silnici bojí (a jak s dětmi?) a stezky nejsou a tak se nejezdí v takové míře na kole do práce, na nákupy ani do školy. V Česku způsob dopravy pro otrlé, v Německu naprosto normální, celoroční způsob dopravy. Znám to i v Dánsku, Nizozemí, Rakousku, tam bych se učil, v Americe ne.
  Ten článek je kontraproduktivní a to nemluvím o tom, že například ve Skotsku na "singletracku" se v pohodě potkávají pěší i kolaři (na městských stezkách inlineři a kolaři)a nikdo nikoho neomezuje, prostě se VYHNOU, berou ohled na druhé. Je to velmi prosté (je to v lidech a jejich chování a přístupu); to jen u nás se pořád někdo musí profilovat škatulkováním a směrnicemi a rozbory. A proto to u nás bude trvat hodně dlouho, než to bude tak, jak by mělo.

  [ Zpět ]
  Datum: 01.04.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (jeník)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   Ten "přehled" je třeba mít nejen v problematice ježdění na kole, ale také v problematice ochrany životního prostředí - například příroda jinak reaguje na asfaltový koberec a jinak na přírodnější povrchy. Asfaltový povrch celkově zrychluje cyklistický provoz na na trase, což v přírodním prostředí podle mě není žádoucí.

   Dále asfalt v daleko větší míře přitahuje automobilový provoz, ať už je to vjíždění motorových vozidel na takovou stezku navzdory zákazu nebo v důsledku benevolentnějšího přístupu místních úřadů k povolování případných výjimek.

   Naprosto souhlasím s výhradami k terminologickému guláši. Výraz "singletrack" je v našem prostředí nadbytečný. "Odborná" cyklistická mluva podléhá stejným módním vlivům jako druh pořizovaného bicyklu. Pokud člověk mluví o kole česky a nehází za každou cenu módními, nejlépe anglickými odbornými termíny, které si před půlhodinou přečetl v nějakém časopise, je obvykle za blba.

   Na druhou stranu si myslím, že je zapotřebí trochu škatulkovat, pokud máme umět změřit a zohlednit potřeby potenciálních uživatelů určitých druhů cyklistických komunikací. Minimálně je třeba rozlišit účel jízdy (dopravní, rekreační, sportovní či extrémní) a podle toho se zařídit při plánování stezek, tras, pruhů či jiného terénu pro cyklisty.

   Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí je, zdali vytvořit univerzální "stezku", která bude vyhovovat všem, ale každému jen částečně, nebo preferovat jeden specifický účel - například potlačit rekreační parametry a posílit například parametry vhodné pro rychlou cyklistickou dopravu. A jinde třeba obráceně. Nebylo by od věci rozlišit takové druhy stezek i odlišným značením.

   Taky jsem se setkal s určitou mírou snobství doprovázenou překvapivým rozporem mezi znaleckým slovníkem dotyčného a jeho skutečnými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi. Přesto si nemyslím, že by se tu dalo takhle hrubě zobecňovat. Každému vyhovuje jiný styl jízdy a není každá odlišnost hned chybou.

   Sám jsem prošel několika vývojovými fázemi jak ohledně stylu šlapání, tak i posazu. A o těch, kteří se mi smáli, jsem si myslel své. Dříve jsem preferoval spíše silový styl šlapání a věděl jsem proč. Teď šlapu spíše frekvenčně a taky vím proč. Stejně tomu bylo u nastavení polohy sedla. Dříve jsem měl sedlo o něco výše a leckomu připadalo, že mi zadek jezdí po sedle ze strany na stranu, pak mi zase nějakou dobu vyhovoval nápadně šikmý sklon sedla dopředu a zase jsem byl leckomu pro smích.

   S trvalým nepochopením kolegů-cyklistů se setkávám ohledně výšky svých řidítek (126 cm nad zemí), ale já vím, proč to tak chci, a je mi jedno, co tomu říkají "odborníci". Takže tady bych byl opatrnější v odsuzování jiných cyklistů. Myslím, že dokonce i řazení může být dost individuální.

   Co se týče vzájemné ohleduplnosti v provozu i na cyklostezkách, jsem optimista. Myslím, že se to i u nás brzy naučíme.

   [ Zpět ]
   Datum: 01.04.2007
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Medvěd)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

        

   dovolil bych si s tebou nesouhlasit. to, že ty preferuješ uhlazenej povrch a lajny, který ti vlastně podsouvají jak máš jet, neznamená, že to vyhovuje všem. před 5-i lety sem si koupil krosový kolo, přišlo mi to v tu chvíli jako dobrá volba. po prvním výletě se synem v českym ráji se jasně viděl, že to byl hrubý omyl a do 2 týdnů sme si s cami koupili mtb no a ted už rok jezdíme fulíky a sme ochotný jet vlakem několik desítek, někdy i stovky km abysme nemuseli jezdit po asfaltu.
   problém s asfalt x neasfalt vidím v tom, že kompetentní orgán, který rozhoduje kam se narvou dotace z eu se vůbec nezamýšlí nad tím, co je to za cyklotrasu. v čr máme přece cyklotrasy 1.-4. třídy. chápu, že cykloturista, jedoucí natěžko, který se chce za ten den dostat o kus dál, uvítá kvalitní (podle mě ne nutně asfaltový) povrch dálkový trasy, patřící do 1. nebo 2. třídy. proč ale nějakej blb ve vysokýfunkci narve 4m širokej asfalt na polní nebo lesní cestu a ještě si myslí, jakou neudělal službu svým voličúm? handrujeme se tady zbytečně, takovel zástupce lidu se najde všude...

   [ Zpět ]
   Datum: 01.04.2007
   Autor: vette
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    Preferuji cyklostezky protože jsou bezpečné a neřekl bych, že mi něco podsouvají (teda v Česku ano, protože jich je málo a nedá se tudíž jet všude). Přirovnal bych to ke kvalitní silniční síti, okreska vede od obce k obci, dálnice vede provoz k velkým městům a vedení trasy dálnice je LOGICKÉ, prostě chci jet do Brna, tak jedu do Brna.Když to budu chtít vzít přes Žďár n. S. a prodrncat si venkov, mám jako automobilista možnost z dálnice sjet. Požadavky "zajezdit si v přírodě" a jejich realizace by znamenaly, že by teoreticky byly budovány traily pro MTBíky, na kterých si ale těžko zajezdí (dopraví do práce, do školy, na nákup) jiní cyklisté. Nechápu v článku kritizované vedení trasy podél sloupů vedení: to je právě šetrné k přírodě, když už tam ten průsek je, ne? Znova příměr k autům: a jak si zajezdí majitelé džípů, co by se tak rádi rochňali v bahně a ve strmých kopcích přes kmeny a kameny? To se tedy nebudou stavět kvalitní komunikace, aby si milovníci terénu mohli užít svoje miláčky a prožít si kýžený úkoj? A místo pořádné silnice pro všechny se jenom sfoukne nějaká strmá cesta s šutry, aby si mohli užít, jak jim hrabe redukce? Kdo chce jet na kole do přírody musí počítat s tím, že pokud bydlí ve městě, bude to mít k těm stromům daleko.Kdo si to určí jako prioritu,musí se prostě odstěhovat blíž k přírodě. Já bydlím v malém městě proto, že to mám do lesa a na hory kousek a to mi stojí za to, abych se nestěhoval třeba do Prahy, kde bych si vydělal víc peněz.
    Problém vidím v tom, že do cyklostezek kafrá spousta lidí, jedni v ježdění na kole vidí sportovní výkon, druzí zase na základě pár magorů co rozryli pěšinu a vyplašili chřástala případně výletníky vidí v kolařích škůdce,někdo vidí super zakázku pro firmu co dělá hliníkové cedulky, další umí pumpovat prachy na na tvorbu portálů a prezentací, další si myslí, že mu budou kolaři jezdit do hotelu... Jasně, 4metrová dálnice je nesmysl. Ale asfaltované nebo aspoň solidní šotoliny (písek, hlína) mezi vesnicemi a po městech přispějí k nezávislosti lidí, příjmům z turistiky (a rozvoji regionů), možná k čistšímu vzduchu atd. Ale anylýzy, třídění stezek do kategií, zavádění pojmů "cyklotrasa" a "cyklostezka" a "singletrack" a jejich kategorizování do skupin v současném stavu (stezky nejsou) jen přispějí k tomu, že se peníze rozutečou/rozkradou a postaveno bude velmi málo. Lidi, co o tom rozhodují budou mít možná pocit, že teda pro ty kolaře něco udělali, udělají si čárku, někdo se nakapsuje a my budem jezdit furt mezi pankejty a auty.A aby se to nezvrtlo v debatu o stezkách, co už tady byla: cyklisté nemají v Česku kompetentní lobby, která by byla skutečnou autoritou. O volených zástupcích si iluze nedělám.

    [ Zpět ]
    Datum: 01.04.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (jeník)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     Je vidět, že jsi stále nepochopil tu hlavní myšlenku. Sám jsi to velmi správně napsal s příkladem té dálnice vs. okresky vs. terén pro "džípy". Jenže to je právě to co ten článek kritizuje. Kritizuje, že se tady "staví osmiproudá dálnice ze Ždáru do Benešova", zatímco "z Prahy do Brna se jezdí po okreskách". Zkrátka a dobře, místo aby se investovalo do kvalitní široké asfaltové cyklostezky tam, kde by plnila účel (tzn. například "fitness" okruh blízko u města nebo ve městě, nebo například na hlavních tazích kudy jezdí dopravní cyklisté) se staví tam, kde o to pomalu nikdo nestojí (doprostřed přírody, která se tímto mění na stejně asfaltové prostředí, jaké máš hned v parčíku za barákem). Osobně bych proti několika páteřním asfaltovým stezkám do přírody nic neměl, vyhnout se jí dokážu vždy, ale přijde mi to jako nesmysl, stavět je tam kde nejsou potřeba, když nejsou peníze na to, aby se stavěly tam kde třeba jsou.
     Jenže pokud si správně pamatuji, tak ty děláš cyklo-průvodce a to potom nemůžeš nikdy pochopit, protože tvoje klienty by potěšilo právě to, že ty stezky budou tam, kde je využijí oni, to jest za zadkem vlakové/autobusové zastávky někde dál od města a povedou k nějakému pěknému hradu nebo jiné zajímavé lokalitě. Takže chápu, že nesouhlasíš, protože přístup "investujme napřed tam, kde to pomůže českým cyklistům, a teprve potom do turistické infrastruktury" ti prostě nikdy vonět nebude, neb ti ztěžuje živnost. Ale to je holt život.

     [ Zpět ]
     Datum: 01.04.2007
     Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Živnost mi to neztěžuje, v Česku neprovádím a poptávky odmítám, u nás se jezdit tak, jak se očekává, prostě nedá... k tomu ještě přispívají další fenomény turistického ruchu v CZ. Nevyhovující síť cyklostezek mi ztěžuje ježdění na kole za kámošema, na vejlety, do hospod, na nákup, na úřady. Ale článek jsem myslím pochopil, stejně jako Ty jsem proti megahighways, ba dokonce i proti "páteřním stezkám".Chybí mi síť a systém. V tom článku mi vadí to upřednostňování singletrailů, na kterých si zajezdí jen část kolařů.

      [ Zpět ]
      Datum: 01.04.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (jeník)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

          

     my si tak úplně nerozumíme. tím myslím, že jednak to myslíme každej na jinej přiklad a jednak nejsme naladěný na stejnou notu;-)
     souhlasim s tebou, že nějaká sít komunikací pro cyklisty, oddělená od provozu motorových vozidel, by nebyla špatná ale v tom článku mluví o něčem jinym, stejně jako článek ve velu 2/2007
     ještě něco k těm čtyřkolkám? takový auto má cenu řekněme pro venkovskýho veterináře, horskou službu, pohotovost ať už rozvoďáku nebo jinejch síťařů atd. pokud si takovej balvan koupí pražák aby jel na víkend po dálnici do dobříše na chatu, tak je to mimoň, kterej to bude mít stejně jenom na předvádění, honění vlastního ega, bude leštit chromovaný trubky, který sou mezi námi stejně tenkostěnný a to auto by neochránily, tedy to auto je jen pro efekt.

     [ Zpět ]
     Datum: 01.04.2007
     Autor: vette
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

           

      Jo! "Nějaká síť komunikací pro cyklisty"- to je přesně ono. Taková síť slouží všem. Ekologické trajlíky jsou také fajn, ale při veškerém respektu pro příroďáky a fullaře, jsou v menšině.Proto nejdřív normální síť, žádné předimenzované asfaltové kraviny a PAK traily jako kreativní odbočky. Na čtyřkolky máme stejný názor, stejně jezdí v terénu jen 10% všech kilometrů (i veterinář a horská služba). Ten příklad s požadavkem "zajezdit si 4kolkou v terénu" jsem uvedl proto, že mi připadá podobný, jako vyžadování přírodních stezek, na kterých si zajezdí jen menšina a ostatní (rodiny, nezkušení, těžkaři, s vozíkem, práce a školy) se budou dál plácat mezi auty.Cestou je budou předjíždět lidi s kolem na střeše,kterým se také zachtělo přírody a nemůžou se vymotat z města po svých.Že to jde i vlakem vím, praktikuji. Nerad.Názory v článku situaci a vnímání potřeb cyklistů znepřehledňují.

      [ Zpět ]
      Datum: 01.04.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (jeník)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       proboha ale já NEVYŽADUJU vytváření novejch trailů. jen se bráním lití asfaltu s půlmetrovym kufrem co unese těžký náklaďáky tam, kam nepatří.

       [ Zpět ]
       Datum: 01.04.2007
       Autor: vette
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       ještě jedno ti řeknu. dneska sme s cami jeli z mladý do starý boleslavi kolem jizery a když si představim, že by tam někdo chtěl naprat asfalt tak mě napadá jediný: DEFENESTRACE

       [ Zpět ]
       Datum: 01.04.2007
       Autor: vette
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        Zkus se podívat na Dunajskou, Murskou, atd. cyklostezku. Rakouským ochranářům životního prostředí nevadí asfaltová silnička šířky kolem 150 cm podél vodního toku a nic nesvědčí o tom, že by asfaltové cyklostezky vadily rakouské přírodě. Spíše naopak: především to prospívá rakouské ekonomice.

        V rakousku existují cyklotrasy jak po těchto asfaltových cyklostezkách, tak ve volné přírodě, takže vybrat si může každý. Části některých cyklotras vedou dokonce i po loukách.

        [ Zpět ]
        Datum: 02.04.2007
        Autor: Bin-Laďin
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

              

         my se asi nedomluvíme. udělat usfalt, byť jen 150cm širokej, kolem jizery, to by mi přišlo ujetý:-I

         [ Zpět ]
         Datum: 02.04.2007
         Autor: vette
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

            

       stejně jako vette ... proboha !!! ... já už to fakt nechápu, jak tohle můžeš nepochopit ??!! ... nevím kudy jezdíš ty, ale narozdíl od dopravních a páteřních cyklostezek na ostatních místech potkávám tak z 50% MTB, 10% FS, 35% cross ... zbylých pět procent jsou všichni ti "ostatní" jak ty říkáš, t.j. rodiny (ale ne na MTB, např. s malými dětmi), těžkaři, s vozíkem atd.atd.
       Při veškerém respektu, "příroďáci" a "fullaři" jsou VĚTŠINA právě v přírodě, bez ohledu na to, jestli tam někdo plácne kus asfaltu navíc. Zatímco právě ten kus asfaltu tam téhle VĚTŠINĚ dost vadí, a naopak těm "ostatním", kteří jsou ve VĚTŠINĚ ve městech a jeho přilehlém okolí CHYBÍ. O tom je celý ten článek. Peníze se vráží do stavby "cyklodálnic" tam, kde je VĚTŠINA nechce, a pak chybí tam, kde by je VĚTŠINA uvítala a využila. A pokud chceme tu "rozumnou síť komunikací pro cyklisty", tak je třeba stavět ji tam, kde se využije, a peníze se dají najít právě třeba z úspory vzniklé stavbou x-krát levnějšího singlu tam, kde cyklodálnice není třeba a jen hyzdí krajinu. Nic víc, nic míň. Dává to už proboha smysl ?


       Abych uvedl nějaký příklad. Často vídám, jak někde 20-50km za Prahou vysedají nejen z vlaku, ale především z aut spousty víkendových rekreačních cyklistů, kteří tam odtud udělají 20km okruh na nové asfaltové cyklostezce, dají si pivko a párek u stánku a frčí zpátky na Prágl. A potom na okraji Prahy i v ní samotné vidím dopravní cyklisty jak zoufale kličkují přeplněnou silniční sítí a fitnessáky jak se věčně tlučou s pejskaři, bruslaři a chodci na těch pár kilometrech cyklostezek v parcích. Kdyby se raději ty peníze investovaly do těch cyklostezek ve městě a především z města ven do klidnějších oblastí (a ano, i tam je zeleň zelená, kvůli tomu se nemusí jezdit přes půl republiky), tak běžné rodince to stačí na výlet a nemusí ani do toho auta sedat, a dopravní cyklista dojíždějící po periférii nebo z okolí města do jeho středu za prací by si ušetřil pár let života díky menšímu stresu. Jenže ne, my raději budeme v přírodě stavět dálnice pro kola, ideálně od parkoviště blízko dálnici pro auta, protože tak se tam přece ti cyklisté dostanou, ne ? ...... chjo ....

       [ Zpět ]
       Datum: 02.04.2007
       Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

             

        Jo a ještě než začneš polemizovat o těch počtech, tak si schválně pročti nazpět diskuzi a zpočítej si, kolik lidí se ptá na radu ohledně koupě kola a především jeho účelu. U drtivé většiny najdeš "střední terén", popřípadě "lehký až střední" u crossů nebo těžkařů. O tom to je. Schválně se tady na fóru zeptej. Dopravní cyklisté ti řeknou, že chtějí slušný povrch, který jim umožní dobrou cestovní rychlost z bodu A do bodu B. Rekreační cyklisté budou preferovat slušný povrch co nejblíže přírodnímu charakteru.
        A v tom je právě asi ten kámen úrazu. Dle tvého popisu mám pocit, že "singletrack" chápeš jako terénní a náročnou trasu pro "fullaře", což je ale absolutně špatně. Naopak, pro běžné MTB je rekreační singletrack lepším a pohodlnějším povrchem, než asfalt nebo štěrk. Je samozřejmě třeba rozlišovat kategorie, jsou singletracky které bych pro svou osobu označil za sebevražedné, ale také singletracky, které jsou pro mě soukromou dálnicí a na kterých pojedu klidně přes 40kmh (z kopce) a i na HT na svém karbonovém sedle nebudu nadlehčovat zadnici.

        Ale myslím, že tohle velmi dobře víš, jen to prostě nějak nebereš v potaz při svém současném postoji.

        [ Zpět ]
        Datum: 02.04.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

              

         Ještě doplním jednu věc...
         Většina lidí dnes opravdu kupuje MTB (i já mám doma "žiletku",ale spíš jezdím na MTB,dnes 95%...).
         MTB je primárně určeno do přírody...a do středního až těžkého terénu.To určení MTB není jen z hlediska volby komponent...,ale jedná se i o geometrii rámu,širší pneu...atd.MTB opravdu lépe a často i rychleji jede v terénu,než po asfaltové silnici...to mi potvrdila řada lidí MTB vlastnící,není to jen můj pocit.Četl jsem i nějakou diplomku zpracovanou člověkem od Schwalbe...,kde vyšlo že MTB v terénu s plášti 2,1" nahuštěných na tlak 3 bary vyžadovalo od cyklisty o cca 15% méně energie než 1,9" pláště nahuštěné na 4,5 baru.Ono je to v podstatě logické...
         Potřebujeme cyklostezky..jistě,ale v místech kde se cyklista nemůže vyhnout autům...Tam kde je provoz aut minimální (okres J.Hradec mimo silnice 1.třídy) je mi cyklostezka na dvě věci...Klidně jsem schopen najet po dobrých silnicích i 150km,aniž bych potkal tolik aut že mne to bude jako cyklistu obtěžovat,jen musím vědět kudy mám jet...což jako místní vím.Stejně tak jsem schopen najet stovky kilometrů naší přírodou v terénu na MTB (a nepotřebuji k tomu značené cyklostezky,stačí mi mapa...).
         Pokud jede někdo na kole dálkovou trasu a notabene po asfaltu,pak asi nepojede na MTB s kvalitní odpruženou vidlicí,já osobně na asfaltu beztak v 80% používám lock out.A když už si koupí člověk MTB,pak nechápu proč by vyžadoval asfaltku...na to MTB jak jsem psal dřív opravdu není...
         Z JH tě dovedu na kole klidně až na hranice s Rakouskem...po silnici...zaručuji ti že nepotkáme víc jak 3 auta...,a po silnici kam mohou auta pojedeme z celkových 25km...zhruba 3km..to se snad dá zkousnout,ne?Přitom v tom úseku nebyl za posledních 40 let vybudován ani kilometr cyklostezky...

         [ Zpět ]
         Datum: 02.04.2007
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

               

          Většina lidí už od začátku 90. let kupuje MTB ne proto, že by to potřebovali, ale že je to móda. Stejná, jako u těch, kteří si koupí terénní auto místo limuzíny.

          Když se podívám téměř do kterékoli prodejny kol, vidím převahu horských kol. Prodavači bývají většinou mladí kluci, kteří sami sportují a když se zákazník zeptá, co by mu poradili, nezeptají se, k čemu má kolo sloužit, ale radí to, co by koupili oni sami. Takže člověk, který chce kolo na dojíždění do zaměstnání a na nákupy, koupí horské kolo a potom dokupuje všecko, co tam chybí.

          [ Zpět ]
          Datum: 02.04.2007
          Autor: Bin-Laďin
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

                

           Dobře...ale já se nechci bavit o lidech,kteří pod nátlakem reklamy se koupí to co nechtějí...tedy místo silničky MTB..
           Předpokládám že jsme na cyklowebu,kde lidé vědí jaký je rozdíl mezi MTB a silničkou...a nenechají si vnutit něco co nepotřebují.
           Pokud ano,pak holt po pár měsících zjistí že je to pitomost...a koupí si (snad) již to co potřebují...a to co ne,to prodají,nebo ne?

           [ Zpět ]
           Datum: 02.04.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

                 

            A nebo si mnozí (samozřejmě nikdo ze zdejších) chybu nepřiznají a zpětně si neustále tvrdošíjně zdůvodňují, proč jejich koupě byla správná, a nadále jezdí na svých špatně vybavených horských kolech výlučně po silnici . Úplně stejně jako ti primitivové, co si koupili "terénní" automobil, se kterým do terénu nikdy nevyrazí, často proto, že by jejich "terénní" miláček ve skutečném terénu vůbec neobstál.

            [ Zpět ]
            Datum: 02.04.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Medvěd)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

               

          Ale vždyť o tom přece mluvím. Sice jsem zmiňoval "páteřní" cyklostezky, ale v podstatě mi šlo o to, že místo současné situace by se mohly peníze využít na stavbu kvalitních cyklostezek tam, kde je to třeba (oddělení cyklodopravy od automobilové dopravy) a je to ku prospěchu rychlosti, plynulosti a bezpečnosti dopravní cyklistiky. Naopak jinde se potom ze zbylých peněz dají budovat přírodní cesty, které jsou podstatně levnější a ačkoliv se na nich možná nedá jezdit na silničce, bežný cross či MTB si na tom povrchu hoví a narozdíl od samotvorby čistě jízdou jsou tyto lépe projektovány aby nepoškozovaly přírodu. Jak jednoduché, pro někoho :)

          [ Zpět ]
          Datum: 03.04.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Budování cyklostezek 'po česku'

         

    naprosto OT, ale nemohu nedoplnit ... co se mě týká, nikdy jsem krosové kolo nechtěla a ani nikdy neměla, od dětství jsem prahla po mtb a přesvědčovala vetteho, že dělá chybu, ale kdo by poslouchal ženskou, že? to si to musel vyzkoušet :-P
    nicméně co se týká povrchu cyklostezek, mluví mi z duše. v některých místech to chápu, na cyklostezkách 1. třídy považuju zpevněný povrch, třeba asfalt, za vhodný, ale v některých případech bych skutečně zavedla defenestraci na příslušných místech, ale tu já navrhuji poměrně často ;-) třeba za nový stavební zákon :-D ale co se cyklostezek týká, dost by mě mrzelo, kdybych si v neděli nemohla zkusit projet jeden náročnější úsek stezky kolem Jizery ;-) kdyby to zplanýrovali a plácli na to asfalt, bylo by po užívání terénu, po příjemném napětí z některých úseků ;-) a po romantice... :-(

    [ Zpět ]
    Datum: 02.04.2007
    Autor: cami
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Do vaší knihovny

Kalendář – Rájem rozhlednovým 2017

Velký nástěnný kalendář s rozhlednami ve Středních Čechách
Rozhledny Středních Čech Kalendář RÁJEM ROZHLEDNOVÝM 2017 je celobarevný, obsahuje 14 listů velikosti A3 na výšku (30×42 cm), na lesklém…
250 Kč

Každý kopec bere … DECH

Milan Silný
Výborná inspirace k výletům na nejzajímavější české a příhraniční kopce.
Pátá kniha autora a volné pokračování jeho knih: Každý kopec má své ... NEJ Každý kopec stojí za ... TO Každý kopec se zvedá ... VÝŠ Víte…
349 Kč
Tip na letošní dovolenou

Česká Kanada na kole

Malebná krajina České Kanady (Jiří Juřík)
13.06.2018, 5 dní
3 980 Kč
cyklistický Vlastní doprava

České Švýcarsko: Cyklotoulky

 (CK Bondo)
19.06.2018, 6 dní
4 840 Kč
cyklistický Vlastní doprava

Šumava na kole: Kvilda

 (CK Bondo)
13.07.2018, 6 dní
4 940 Kč
cyklistický Vlastní doprava
Seznamka

Hledám: štíhlejší kamarádku

dnes
Ahoj, rád bych našel kamarádku na kolo,procházky přírodou,k moři. Já 58/183/85.

Hledám: Sympaťák na kolo

Hledám: Sympaťák na kolo
dnes
Hledám sympatického parťáka nejlépe vyšší postavy na vyjížďky ve všední dny i na víkendy.Sdílené zážitky jsou…

Hledám: Brno a okoli na kole

včera
Ahoj, rada bych se seznamila se sportovnim nadsencem jako jsem ja. Ja 29, VS, Brno.
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

324 cyklistů (25 přihlášených)

Město na kole - co mě štve a z čeho mám radost

Pocházím z menšího města a většinu roku jezdím na kole do práce a z práce. Je to cca 13 kilometrů jedním…
StanaPavlicek | 23.03.2018

Radoušovo bloudění

Stromy holé, půda zmrzlá, lesy tiché a mezi jejich kmeny se bělaly zbytky sněhu. Cyklistická sezona v…
JohnyB | 16.03.2018

Moje příprava na novou cyklo sezónu

Tak to vypadá, že zima konečně končí, začíná jaro a s ním přichází nová cyklistická sezóna. Těšíte se jako já…
StanaPavlicek | 13.03.2018