reklama

Pojištění na cesty

V tématu "Garda 2009" jsme otevřeli otázku "jak je to s lékařským ošetřením při pobytu v zahraničí"....

[ Zpět ]
Datum: 14.02.2009
Autor: radka
 • Re: Pojištění na cesty

       

  Následující informace jsou platné všeobecně - nejsou tedy vázány na to, u které české zdravotní pojišťovny je dotyčný pojištěn. Informace jsou čerpány z následujícího zdroje:

  Centrum mezinárodních úhrada
  (Styčný orgán ČR v oblasti zdravotní péče)
  http://www.cmu.cz/home?Itemid=169

  Sem je také dobré směrovat veškeré dotazy a případné stížnosti.

  Existuje i velmi přehledná brožurka "Průvodce zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech", kterou by mělo mít k dispozici každé přepážkové pracoviště zdravotní nebo i jiné pojišťovny.
  Jinak mohu na požádání zaslat - to není problém.

  A nyní již k té léčebné péči...
  Informace pro pojištěnce najdete zde http://www.cmu.cz/propojistence
  ale pro ty, kteří to nechtějí studovat stručný výtah.

  UPŘESNĚNÍ: mluvíme o ošetření poskytnuté na základě zdravotního pojištění ("ZP") v místě bydliště dotyčného, tzn. u některé ze zdravotní pojišťovny v ČR, kdy dotyčný vyjíždí na turistickou cestu do zahraničí pouze s kartičkou pojištěnce.
  V tomto případě máte nárok:
  * na lékařsky nezbytnou zdravotní péči na účet své české ZP, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci.
  LÉKAŘSKY NEZBYTNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE je péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Nejde o péči, za níž pacient vycestoval (na základě povolení = tiskopis E112 nebo bez něj).
  * tento princip znamená, že budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci bez nároku na vrácení. To jsou např. různé poplatky jako je těch našich 30,- Kč nebo 60,- Kč za den pobytu v nemocnici apod.
  * tento princip dále znamená, že musíte čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, budete muset zpravidla zaplatit celou péči bez nároku na vrácení.
  * pro uplatnění nároku je nutné se vždy prokázat průkazkou pojištěnce (nebo potvrzením, které jej dočasně nahrazuje).
  * náklady na zdravotní péčei jsou nejdříve uhrazeny nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření. Ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné české ZP.
  * nárok na zdravotní péči nekryje náklady na přepravu zpět do ČR ani repatriaci ostatků.
  * pokud jste museli z nějakého důvodu za ošetření zaplatit v hotovosti, máte po návratu do ČR nárok na vrácení vynaložených nákladů a to až do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státe, kde byla péče poskytnuta. Náklady na spoluúčast však refundovány nejsou.
  * pro ošetření není vyžadována registrace u místní zdravotní pojišťovny.
  * léky, které vám předepíše lékař, obdržíte v lékarně za stejných podmínek jako místní pojištěnci.
  * zpravidla nejsou hrazeny kontrolní návštěvy lékaře. Ty si již každý musí hradit sám. Návratnost těchto úhrad je pak na posouzení české ZP.

  Je nutno počítat s tím, že ve většině států se za lékařskou péči doplácí. Před odjezdem je tedy dobré prostudovat si, jak je to s poplatky v cílové zemi. A jsou i další odchylky - např. ve Francii musíte za ošetření účet zaplatit v hotovosti a pak jít s účtem na místní zdravotní pojišťovnu, kde je vám proplacen.
  Pozor také např. na lékaře přivolaného hotelovou službou - zpravidla se nejedná o lékaře, který by poskytoval zdravotní péči v rámci veřejného zdravotního pojištění, takže tady vám kartička pojištěnce není nic platná.

  Pokud by došlo k situaci, že se lékař prostě vzepře a odmítne vás "zdarma" ošetřit - bohužel, stát se to může.
  Pokud jste schopni a je možnost, najděte jiné ošetření nebo je dobré kontaktovat CMU. Pokud jste ošetřeni, pak žádejte podrobné účty týkající se poskytnuté zdravotní péče.

  Pokud vezmeme konkrétně cílové země, které nás zajímavé v případě vycestování na Gardu - tady bude tranzitováno Rakousko a cílovou zemí je Itálie (údaje se týkají loňského roku).

  RAKOUSKO
  * při ošetření musíte podepsat Prohlášení, že jste do Rakouska necestovali z důvodu čerpání zdravotní péče.
  * zpravidla se vás před ošetřením zeptají, zda chcete nechcete být ošetření ve zvláštní cenové třídě (tzv. Sonderklasse) - pozor, rozdíl za tyto vyšší náklady vám uhrazeny nebudou!!!
  * u léků je poplatek 4,80 Eur za položku na receptu
  * stomatologie - hradí se 25% - 50% nákladů
  * hospitalizace - cca 10,67 Eur za den/max. 28 dní
  * zdravotnické pomůcky - 10% nákladů, min. 26,20 Eur (u brýlí a kontaktních čoček 78,60 Eur)
  * převoz - 4,80 - 9,60 Eur
  * pozor - při cestách do horských středisek je k dsipozici velmi málo veřejných zdravotnických zařízení a proto je doporučováno uzavřít komerční pojištění.

  ITÁLIE
  za lékařské ošetření se doplácí poplatek až 36,15 EUR za návštěvu, za léky se platí až 100%.
  V PRAXI to znamená, že za nášvěu lékaře budeme muset z vlastní kapsy zaplatit poplatek a u léků je naděje na nějakou úhradu.

  A ještě jak by to bylo pro nás při pobytu u vaska v LUXU:
  * pacient si v první fázi hradí ošetření a léky sám, následně mu je uhradí, na základě předložených dokladů, místní zaměstnanecká pojišťovna Caisse de Maladie des Ouvries nebo po návratu jeho česká ZP.
  * lékařská návštěva doma - 1. návštěva 20% nejnižší sazby, každá další v období 28 dnů 10%
  * ošetření v ordinaci - 10% za ošetření
  * stomatologie - do 42,37 Eur bez spoluúčasti, nad 42,37 Eur se spoluúčastí 5% (spoluúčast je finanční částka, kterou musí pacient uhradit a nebude mu vrácena).
  * léky - 0%, 20%, 40% nebo 100%
  hospitalizace - 12,28 Eur/den v pokoji druhé třídy max. 30 dnů v roce. V pokoji první třídy spoluúčast 100%

  Takže toto by tak nějak zevrubně bylo k ošetření "na kartičku" při turistickém pobytu ve vybraných státech vše. Koho zajímá k této problematice více, pak doporučuji brožurku nebo stránky http://www.cmu.cz/.

  [ Zpět ]
  Datum: 14.02.2009
  Autor: radka
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pojištění na cesty

        

   NĚMECKO :o)))
   * před ošetřením budete muset podepsat prohlášení, že jste nevycestoval do Německa za účelem čerpání zdravotní péče a budete si muset vybrat německou nemocenskou pokladnu.
   * ošetření - ordinančí poplatek 10 Eur za čtvrtletí, další spoluúčast v daném čtvrtletí se neplatí, i když je dotyčný doporučen k jinému lékaři (VŽDY si proto nechejte vystavit potvrzení o platbě)
   * léky - 10% z ceny, min. 5 Eur, max. 10 Eur
   * zdravotnické pomůcky - spoluúčast 10% ceny, dále 10 Eur za předpis
   * nemocniční péče - spoluúčast 10 Eur za den, max. po dobu 28 dnů v kalendářním roce
   * osoby do 18 let nehradí žádnou spoluúčast.

   [ Zpět ]
   Datum: 14.02.2009
   Autor: radka
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pojištění na cesty

       

  Nyní ke KOMERČNÍMU POJIŠTĚNÍ - aby zase nedošlo k omylu, mluvíme nyní o "POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH" nebo jak se dříve říkalo o tzv. "CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ"

  Co je společné pro všechny produkty komerčního pojištění:
  * každý si může vybrat produkt dle vlastního výběru - není to závislé na tom, u které české ZP je kdo pojištěn.

  * je dopručeno prostudovat si nejen rozsah poskytovaných služeb, ale zejména výši plnění. Pokud je v rámci produktu nabízen i "úraz", pak je vhodné prostudovat si, zda jde jen o ošetření úrazu nebo i o úhradu doby léčení a za jakých podmínek. Trvalé následky jsou zpravidla předmětem jiného produktu.

  * cestovní pojištění vám zpravidla v minimálním rozsahu zaručí:
  - lékařsky nezbytnou zdravotní péči, tj. péči, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska a musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel.
  - převoz do zdravotnického zařízení (POZOR, tady jsou ale u odchylky v plnění a to zejména při zásahu horskou službou nebo při převozu vrtulníkem).
  - převoz raněného do ČR nebo repatriace ostatků.

  * v rámci produktu máte k dispozici asistenční službu - tu byste vždy měli kontaktovat vždy před návštěvou zdravotnického zařízení. Jednak vám je doporučeno nejbližší "smluvní" zdravotnické zařízení. Tímto se vyhnete případným problémům při hledání vhodného lékaře v místě pobytu a hlavně také potížím při úhradě svých nákladů.

  * při ošetření je nutno porkázat se dokladem pojištění.

  * pro uplatnění náhrady je nutno vyžádat si veškeré účty týkající se ošetření.

  * jsou vám uhrazeny i náklady na spoluúčast, tj. ty různé poplatky.

  * jsou vám proplaceny i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních.

  * pro pojištění léčebných výloh u sportů jsou stanoveny různé kategorie a tady je vždy dobré informovat se přímo u poskytovatele produktu, protože můžou být drobné odchylky mezi tím, jaký sport patří do "turistického pobytu" a který je již rizikový.
  POZOR do rizikových sportů, za které sou vyšší sazby, patří již např. snowboarding, některé organizované akce se speciálním programem, různé závody, nebo i jízda na gumových člunech - to jsou takové ty srandičky u moře, kdy jste tažený člunem na gumovém "banánu"!!!
  A některé sporty či aktivity ani pojistit nelze - např. bungeejumping nebo některé typy vysokohorské turistiky. Tady už je nutno pro pojištění hledat opravdu specifický produkt.
  Zkrátka když plánujete program cesty, je vhodné se vždy informovat na to, co u daného poskytovatele produktu patří do rizikových sportů a aktivit.

  Jak jistě víte, dnes jsou povětšinou nabízeny tzv. "balíčky", které obsahují i produkty tzv. SDRUŽENÉHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ a zpravidla je nabízeno:
  * trvalé následky úrazu - tj. plnění v případě trvalých následků po úraze
  * odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě - POZOR, pokud se pojišťujete jako skupina, pak toto pojištění neplatí mezi členy skupiny!!!
  * pojištění věcí a zavazadel - pozor, toto pojištění se zpravidla řídí velmi tvrdými podmínkami pro plnění jako překonání překážek nebo kriminální čin apod.!!! Na prostou krádež pojištěný rozhodně nebudete!!!

  Takže to by bylo tak nějak zevrubně ke komerčnímu pojištění.

  [ Zpět ]
  Datum: 14.02.2009
  Autor: radka
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pojištění na cesty

       

  No a do třetice krátké SROVNÁNÍ VÝHOD A NEVÝHOD zákonného a komerčního cestovního připojištění v případě lékařsky nezbytné zdravotní péče pro běžnou turistickou cestu do zemí EU, do zemí Evropského hospodářského prostoru, do Švýcarska, event. dalších smluvních států.

  ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
  VÝHODY
  * nárok je ze zákona,
  * nárok je časově neomezený,
  * ušetříte náklady za pořízení produktu, je hrazeno v rámci standardního zdravotního pojištění v ČR,
  * je neomezené částkou plnění,
  * zpravidla nehraje roli příčina úrazu,
  * nehraje roli, zda se pojištěnec již dříve na stejnou nemoc léčil,
  * lékař je povinen ošetřit pacienta, který předloží Evropský průkaz pojištěnce stejně jako místního pojištěnce s místním průkazem pojištěnce.

  NEVÝHODY
  * pojištěnec si hradí sám spoluúčast podle tarifů země ošetření,
  * nároky na ošetření lze plně uplatit jen ve zdravotnických zařízeních napojených na místní systém veřejného zdravotního pojištění,
  * není hrazen převoz zpět do ČR nebo repatriace ostatků,
  * platí stejné povinnosti a omezení jako mají místní pojištěnci.

  KOMERČNÍ CESTOVNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
  VÝHODY
  * pojištěný má zajištěnu asisteční službu, na kterou se může kdykoli telefonicky obrátit v případě potřeby,
  * pojištění zaručuje i náhradu nákladů na spoluúčast,
  * v rámci pojištění jsou uhrazeny i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních,
  * v rámci pojištění jsou uhrazeny i náklady převoz raněného do ČR nebo repatriaci ostatků.

  NEVÝHODY
  * nárok je časově omezený dle uzavřené smlouvy,
  * produkt si zájemce kupuje - pro nákup je zpravidla stanoven denní finanční limit (pro cesty kratší než 3 dny bývá cena vyšší, nižší cena je pro děti do 17 let+364 dní),
  * nárok je zpravidla omezený částkou maximálního plnění,
  * není-li sjednána zvláštní pojistka pro "rizikové sporty", může být nárok omezený na onemocnění či úraz z obecných příčin,
  * nárok může být omezená na onemocnění, pro něž se paciet v ČR již předtím léčil,
  * lékař není povinen přistupovat k pojištěnci, který předložil pouze doklad o komerčním připojištění, jako k místnímu pojištěnci, zejména tedy může vyžadovat přímou platbu.

  OBECNĚ
  * ze zákona máte na území jiných států EU a EHP vždy nárok na stejné zacházení a na úhradu nákladů za nezbytnou lékařskou péči do stejné výše jako mají tamní pojištěnci. Tento nárok máte po celou dobu svého pojištění v českém veřejném systému. Nevýhodou je, že se na vás vztahují i stejná omezení, která mají místní pojištěnci veřejných systémů.
  * nároky z různých typů cestovního připojištění se mohou lišit. Proto je nutné si při jeho sjednávání pozorně přečíst smluvní podmínky a ujistit se, že kryjí potenciální zvláštní rizika vašeho pobytu v zahraničí (např. úrazy při sportu).

  Uffffffffff, halí belí, to je celý... :o)))

  Odpovědi na případné dotazy mohu zjistit.

  [ Zpět ]
  Datum: 14.02.2009
  Autor: radka
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pojištění na cesty

       

  No tetka, to ses rozepsala.
  Vysledek je ten, ze bez komercniho pojisteni a urcitou sumou penez do zahranici nelez:-)

  [ Zpět ]
  Datum: 14.02.2009
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pojištění na cesty

        

   Podle mě, když jedou na expedici až na Gardu, do takový ciziny,měli by s sebou mít alespoň jednoho doktora (rozumí se jednoho na každej lékařskej obor), pojízdnou JIPku,korronární jednotku, nosní kapky, případně LDNku a pro sicher určitě i malé příruční krematorium. Pokud jde o vrtulník ke snážení z Pregasiny do základního tábora v rezidenci Filandia spoléhal bych na místní - instrukce jak se hubschrauber přivolává je všitá v každým deutříku.

   [ Zpět ]
   Datum: 14.02.2009
   Autor: Neregistrovaný uživatel (neregmirekbik)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pojištění na cesty

         

    Presne tak predsedo:-))
    No, ale ja bych to osobne nechal na kluky z Alpenverein. At se s tim tahaji (jipka, korronarni jednotku, kapky do usi a nosu, sestricky....). Ja se jen naucim ty cviky, ktere jsou na tom viku:-)))

    [ Zpět ]
    Datum: 14.02.2009
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pojištění na cesty

         

    To abych pomalu vzala sebou i ambuvak, že jo :o)))
    Ještě že k němu mám náhradní bombu :o)))

    Hele, ale s tím vrtulníkem, to není žádná sranda. Komerční připojištění totiž hradí jen nejnutnější převoz vrtulníkem, tzn. jen k nejbližšímu místu, odkud je již možný převoz sanitkou. A řeknu ti, jsou to nepříjemné dohady, když do převozu nemůžeš mluvit a oni tě hodí až na střechu nemocnice a pojišťovna ti to pak odmítne uhradit s tím, že tě mohli tam a tam přeložit do sanity...
    A to si fakt nedělám prču, takové případy se objevily...
    Pro zajímavost se na tohle ještě zeptám revizáka, abych měla aktuální info, ale vím, že u převozu vrtulníkem se dříve smlouvalo o každý kilometr...
    Vzhledem k tomu, že na tuhle přepravu informační materiály upozorňují i nyní, nějaké háčky v tom budou :o)))

    [ Zpět ]
    Datum: 14.02.2009
    Autor: radka
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pojištění na cesty

          

     Proto,jak píše michal,je na hubschrauber nejlepší alpenvereinversicherung. Postavíš se jako tvrdý Y a voni přiletěj at si kdesi.

     [ Zpět ]
     Datum: 14.02.2009
     Autor: Neregistrovaný uživatel (neregmirekbik)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pojištění na cesty

           

      Ale tady nejde o to, že přiletí - to oni přiletí celkem v pohodě :o)))
      Jde ale o to, kdo to pak zaplatí :o)))
      A docela by mne zajímalo, zda alpen pojištění hradí vrtulník bez diskuze ať tě dopraví kam oni uznají za vhodné.

      [ Zpět ]
      Datum: 14.02.2009
      Autor: radka
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pojištění na cesty

            

       Alpen platí, ale tuším, že jenom du určitého limitu.

       [ Zpět ]
       Datum: 14.02.2009
       Autor: pro_pa
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pojištění na cesty

            

       To je prave vyhoda Alpenu. Je to delane specialne pro horolezce, bikery a jim podobny blazny. Stahnou te vrtulnikem odkudkoliv kdekoliv na svete. V podstate zaplati to, co obycejne cestovni pojisteni ani nahodou. Nevyhoda je, ze ti zas daji malo penez na osetreni:-) Tam je zas vyhoda nejakeho klaickeho pojisteni.

       [ Zpět ]
       Datum: 14.02.2009
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Pojištění na cesty

             

        Zaplatí to, ale do max. výše 22 000€ a to včetně pátrací akce.

        Pojistné částky
        1. Výdaje za záchranou nebo pátrací akci až do výše 22 000 EURO za osobu a pojistnou událost.

        Pod pojmem výdaje za záchrannou nebo pátrací akci rozumíme takové výdaje místních záchranářských týmů a organizací (při událostech v blízkosti hranic rovněž i náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytně nutné, jestliže člen Alpenvereinu utrpěl úraz nebo se dostal do tísně nebo do takové situace (v horách nebo na vodě), ze které musel být ať zraněn či nezraněn zachraňován nebo utrpěl smrtelný úraz.

        Za výdaje za záchranné nebo pátrací akce jsou považovány pouze prokazatelné výdaje za záchranu nebo pátrání vč. převozu postiženého člena Alpenvereinu z místa nehody na nejbližší sjízdnou komunikaci nebo až do nejbližší nemocnice. Výdaje za použití vrtulníku budou hrazeny pouze tehdy, pokud byla takováto záchranná nebo pátrací akce nařízena dispečinkem příslušné záchranné služby.

        http://www.alpenverein.cz/oeav-alpenverein...

        [ Zpět ]
        Datum: 14.02.2009
        Autor: pro_pa
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Pojištění na cesty

              

         Jo tak úhrada pátrání je super.
         Na Slovensku výslovně upzorňují na to, že pátrání HZ si platí postižený. Úhrada z pojistného se na záchranu počítá až od chvíle nalezení.

         [ Zpět ]
         Datum: 14.02.2009
         Autor: radka
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Pojištění na cesty

               

          U některých komerčních pojištění je již nyní určeno na záchranu HS na Slovensku plnění do 50 000,-. Nevím teď přesně u které pojišťovny jsem to četl, ale bylo to nedávno, když jsem je tak prolézal.

          [ Zpět ]
          Datum: 14.02.2009
          Autor: pro_pa
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Pojištění na cesty

              

         Ja si myslim, ze ta castka je dost velka. Kdyz si vezmes, ze klasicke cestovni pojisteni nehradi nic. Mam takovej pocit, ze i ty ruzne priplatky "sport" tohle nehradi...
         Vim o cloveku, ktery lezl na Eiger. A zustal tam (spatne pocasi). Pojisteni nemel. Stahovala ho helikoptera. Co jsem tak zaslechl, tak to stalo nejakych 90tis.

         A jak pise Radka. Slovaci s timhle pojistenim maji nejaky problem. Resili jsme to na jinem foru, ale uz nevim, jak to dopadlo. Zas nejaka specialita.

         Znam spoustu lidi, co jezdi do Alp pravidelne lezt, lyzovat nebo bikovat. Vsichni maji tohle pojisteni. Vyhodou je cena. A pak, ze ho mas na rok. Proste se v patek vecer rozhodnes, ze si zajedes zalezt do Alp a v sobotu rano muzes jet. Pojisten jsi....

         [ Zpět ]
         Datum: 14.02.2009
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Pojištění na cesty

               

          Já nechci tvrdit, že Alpen je nanic, jenom jsem se snažil informaci upřesnit. Určitě toto pojištění je dobré a hradí věci, které jiné nehradí.

          [ Zpět ]
          Datum: 14.02.2009
          Autor: pro_pa
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Pojištění na cesty

                

           Ja jsem nikde nepsal, ze je to na prd:-) Jen jsem upresnoval.
           Ja jsem driv tomuhle pojisteni nejak neveril. Prislo mi to takove podivne. Zaplati neco, co ostatni pojistovny odmitaji hradit. Ale pak jsem zjistil, ze v Alpskych zemich je to oblibene pojisteni. V CR ho lide porizovali cim dal vic. Navic je to produkt od zname pojistovny (Uniqa).

           [ Zpět ]
           Datum: 14.02.2009
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Pojištění na cesty

                 

            Jo jo, v poho :-))

            [ Zpět ]
            Datum: 14.02.2009
            Autor: pro_pa
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pojištění na cesty

       

  Jen bych dodal, že z velkých pojišťoven na CZ trhu komerčního pojištění pouze Allianz nabízí neomezenou výší plnění. Ostatní mají tuším 1,5 mega, či 2,5 mega v dražším pojištění.

  [ Zpět ]
  Datum: 14.02.2009
  Autor: pro_pa
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pojištění na cesty

        

   Jojo, mezi komerčním připojištěním mohou být orpavdu značné rozdíly. Nejprve sem zvažovala sem nějaké odkazy na poskytovatele dát, ale pak jsem to zavrhla, protože cestovní připojištění nabízí nejen pojišťovací agentury, ale poskytují ho i jiné firmy a dávají ti ho přímo ke svého produktu "zdarma" (např. svého času jsi ho měl automaticky k platební kartě VISA).

   [ Zpět ]
   Datum: 14.02.2009
   Autor: radka
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pojištění na cesty

         

    Souhlas, hodně často jsou u kreditních, nebo platebních karet, ale tím spíše by se měl uživatel seznámit s podmínkami, aby nebyl následně překvapen.

    My to děláme tak, že mám na své platebce pojištění, které je platné pro mně a mojí rodinu co cestuje se mnou a platí mi celý rok, takže nemusíme řešit nějaké krátkodobé pobyty bez nějakých rizikovějších aktivitách, ale když jedeme lyžovat, těď na kolo apod., tak si uzavíráme ještě jednu pojistku a to právě u Allianz kvůli tomu neomezenému limitu :-). Za těch "pár" kačet ten klid rozhodně stojí.

    [ Zpět ]
    Datum: 14.02.2009
    Autor: pro_pa
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pojištění na cesty

          

     Já to právě u té kreditky zrušila, protože tam byly tak nízké limity, že to ani nemělo smysl...
     Kupuju si balíček "léčebné výlohy + následky úrazu + odpovědnost + zavazadla" za 30 Kč na den. Ta částka je naprosto zanedbatelná - 30 kaček za den utratím jako nic za dlaeko větší prkotiny...

     [ Zpět ]
     Datum: 14.02.2009
     Autor: radka
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pojištění na cesty

           

      Já to u té platebky nemám zdarma, takže limity mám celkem rozumné. Používáme to třeba tak, že jsme někde u hranic a chceme jet za hranice, třeba do aquaparku, nebo na nákupooy a poté zase zpět. Toto je jednoduché a nemusím nic řešit okamžitě, hradit platbu atd. Sednu a jedu a určitou ochranu máme.

      [ Zpět ]
      Datum: 14.02.2009
      Autor: pro_pa
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pojištění na cesty

            

       Já to také neměla zdarma a právě proto jsem se rozhodla to zrušit.
       Ale kolem těch hranic se to fakt vyplatí. Nemusíš to hlídat a jak píšu výše, úhrada pojsitného za 1 - 3 dny je výrazně vyšší.

       [ Zpět ]
       Datum: 14.02.2009
       Autor: radka
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pojištění na cesty

       

  Třošku poopravuji svoje informace - snowboard již patří do turistického standardu. Již není veden jako rizikový s nutností si připlácet. Samozřejmě se ale jedná o ježdění po vyznačených trasách.

  [ Zpět ]
  Datum: 31.03.2009
  Autor: radka
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: spolujezdkyni dobrodružné povahy na cyklovýlety

Hledám: spolujezdkyni dobrodružné povahy na cyklovýlety
včera
Jsem nekuřák, vysoký, ženatý ale singl, 50+, zaměstnanec i podnikatel. Nehltám kilometry, kochám se. Láká mě …

Hledám: cyklistku,kamarádku

Hledám: cyklistku,kamarádku
14.08.2018
hledám cyklistku pro společné výlety na horském kole.možné i pěší výlety.

Hledám: Cyklistka hledá cyklistu

Hledám: Cyklistka hledá cyklistu
14.08.2018
Cyklistka 55/173 SŠ hledá prima parťáka přiměřeného věku na společné cyklovyjíždky. Jsem z Prahy 14 - Kyjí. Když…
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

145 cyklistů (5 přihlášených)

TRANSKAVKAZ – nalehko

Je to více než 40 let co jsem v antikvariátu našel knížku „Kavkazská cesta"od Julia Komárka. Popis cesty…
mirekbik | 01.08.2018

Valíme na Moravu - poprvé

Na Moravě, v Třebíči, máme tetičku. Já, bratr, děda a kamarád Slávek za ní a za dalšími příbuznými v okolí…
JohnyB | 28.07.2018

Welzlův kvadriatlon 2018 - extrémní závod pohledem programátora

Varování - následující vyprávění je dlouhé a nezkušený čtenář by se raději neměl do čtení vůbec pouštět.…
Jrr | 23.07.2018