reklama

Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

Žilo se v tom městečku vždycky velmi poklidně, dokud se neobjevili ONI. Obyvatelé byli zvyklí bez obav vycházet ze svých příbytků, setkávat se na ulicích a náměstích, hovořit jeden s druhým a vůbec žít tak nějak pospolu. Pak přišli ONI – střelci. Ze začátku jich nebylo mnoho. Když se nějaký střelec tu a tam objevil, vzbuzoval spíše zvědavost a lidé (zvláště pánové a kluci) obdivovali jejich nablýskané zbraně a uznale bručeli nad jejich střeleckými výkony a dovednostmi. Každý malý kluk se chtěl stát střelcem a pořídit přesně takovou zbraň, aby se s ní mohl okázale předvádět před ostatními. Mít střelnou zbraň se stalo odznakem dospělosti, ale hlavně také výjimečnosti a spolupatřičnosti k vyšším kruhům.

Střelců a střelných zbraní rychle přibývalo a současně s tím přibývalo také střelby. Protože střelci chtěli být co nejvíc vidět, nestřílelo se za městem, nýbrž v samotném městě, aby co nejvíc lidí vidělo, jak jsou střelci bohatí a jak to se svými nablýskanými zbraněmi umí. Zpočátku střelci nebyli o nic nebezpečnější než třeba kluci s prakem, ale zbraně byly čím dál dokonalejší - až se to stalo: Někdo střelil tak nešikovně, že zasáhl jednoho z obyvatel městečka a ten pak onen nešťastný zásah nepřežil. Umíral dlouho a v krutých bolestech. A tak nastalo v městečku veliké pozdvižení, které vyústilo v sepsání jakýchsi pravidel soužití obyvatel a střelců ve městě. Z každé ulice, z každého náměstíčka či jiného zákoutí byl vždy velký kus vyhrazen střelcům a tam jejich střelba dostala svá pravidla, aby se předešlo vzájemnému ohrožování střelců a především k ohrožování nestřelecké veřejnosti.

Pokud se pak obyvatelé městečka ale chtěli někam dostat, obvykle museli - k nelibosti střelců a samozřejmě i jich samých – i několikrát denně projít přes střeleckou zónu. Navzdory stanoveným pravidlům se množily případy zastřelených obyvatel městečka a vůči střelcům bylo potřeba přitvrdit. Nedodržování stanovených střeleckých pravidel se, pravda, začalo přísněji trestat, ale střelci si vymínili, že určitá pravidla budou platit i pro nestřeleckou veřejnost. Lidé sice brblali, proč se mají omezovat a řídit nějakými pravidly, která předtím, než se objevili střelci, nikdy nepotřebovali. Nakonec ale museli ustoupit a přísná pravidla přijmout. Prý kvůli jejich vlastní bezpečnosti.

Lidé se začali bát vycházet ze svých příbytků, venku na ulici se zdržovali jen po nejnutnější dobu, jejich chůze se zrychlila, málokdo se zastavil, aby si popovídal se stejně spěchajícím sousedem, a pospolitý život v ulicích městečka se – kromě všudypřítomné střelby – téměř úplně zastavil. Nikdo neviděl důvod se zdržovat v hlučném, prašném a krajně nebezpečném prostředí střelců, kteří si mezitím rozšiřovali svá střelecká působiště o další a další kousky městských prostranství. Časem střelcům nestačil ani takto získaný prostor a dožadovali se jeho dalšího rozšíření – tentokráte již spojeného se zabíráním dalších částí ulic, náměstí, s rušením parků i bouráním domů.

Protože střelci byli bohatí, byli ve své expanzi úspěšní a začali pociťovat svou velikou sílu. Na základě svého náhle zvýšeného sebevědomí postupně přestali dodržovat velkou část pravidel, která pro ně byla stanovena. Nadále však vyžadovali přísné dodržování pravidel od ostatních. Kromě rostoucího ohrožení obyvatel městečka se tak navíc začali ohrožovat i vzájemně a lidem došla trpělivost. Spojili se proti střelcům a prosadili, aby se ta nejnebezpečnější část střelců svým aktivitám věnovala mimo městečko někde ve volné krajině – ať si tam vybudují větší a bezpečnější střelnice. Obyvatelé městečka se dokonce na jejich nákladné střelnice ze svých skrovných příjmů skládali, aby od nich už konečně měli pokoj.

I postavily se střelnice za obcí a bylo jich časem tolik, že se lidé nedostali z městečka ven, aniž by nemuseli nějakou střelnicí projít. Střílelo se opravdu už úplně všude. Když se chtěli jít projít do lesa a užít si tamního ticha, museli přes střelnici. Když se chtěli jít vykoupat do nedalekého rybníka nebo do řeky, opět museli přes některou z všudypřítomných střelnic. Kde byla kdysi kvetoucí louka plná pestrobarevných motýlů, byla dnes šedivá a hlavně životu nebezpečná střelnice. Obyvatelé městečka sice skřípali zuby, ale doufali, že když se střelci budou své zábavě věnovat za městem, budou mít klid aspoň v okolí svých domovů. Bohužel se tak ale nestalo. Střelců přibývalo a své zábavě se oddávali stále větší část dne, dokonce i v noci. Střelnice za městem nestačily a střelců ve městě neubývalo. Ba naopak – střílelo se už úplně všude, střelci postávali a dokonce stříleli i v místech, která pro jejich zábavu nebyla určena, stříleli ve dne v noci, takže se místní obyvatelé ani pořádně nevyspali.

A tak se moudří zástupci obyvatel městečka sešli, dali hlavy dohromady a radili se, jak zvýšit bezpečnost obyvatel. K ničemu však nedospěli, protože velká většina těchto zástupců byli sami střelci a ti nebyli ochotni ze svých práv ani o krůček slevit. Tu někdo z nich vystoupil a pravil: „Když nejsme schopni se domluvit na omezení samotné střelby, pojďme se aspoň věnovat snížení počtu jejích obětí.“ S tím většina moudrých zástupců souhlasila a zanedlouho přišla na svět neprůstřelná vesta, kterou si střelci ke své zbrani mohli za drahé peníze koupit, aby je ochránila proti zbloudilým střelám jejich kolegů a proti jejich neodborné manipulaci s vlastní zbraní. Mezi moudrými zástupci zavládlo uspokojení.

Netrvalo dlouho a obyvatelé městečka zjistili, že sice přestal růst počet obětí střelby mezi samotnými střelci, ale že nadále roste mezi nestřeleckou veřejností, zvláště mezi dětmi. Opět zavládlo velké vzrušení, ale bohatí a vlivní střelci se ve své zábavě rozhodně nechtěli omezovat, a tak nezbylo moudrým zástupcům než vydat usnesení, které zavazovalo všechny občany k tomu, aby o svou bezpečnost dbali sami. Každý nechť se o sebe a o svou bezpečnost stará sám. Opět se mezi nimi rozhostilo uspokojení a mnuli si ruce, jak šalamounsky hrozivou situaci vyřešili.

Dalšímu rozvoji střelecké zábavy nestálo nic v cestě. Jen bylo potřeba zajistit, aby byl dostatek zbraní a aby se nemusely za drahé peníze dovážet ze zahraničí. I rozhodla rada moudrých zástupců, že se za městem postaví obrovská továrna na střelné zbraně. Obyvatelé městečka se zprvu zaradovali. Domnívali se totiž, že se pro novou továrnu využijí neúrodné a střelbou již zdevastované plochy a že vlastní výroba zbraní bude probíhat v prostorách a budovách, odkud střelci svou činností již vypudili původní obyvatele. Ale ouha! Jejich radost netrvala dlouho. Investor si pro stavbu své továrny vymínil zrovna jako naschvál místo, které městečko proslavilo v širokém okolí, ba i v zahraničí: Bylo rozhodnuto, že továrna bude stát na nejkvalitnější zemědělské půdě v širokém okolí - v místech, kde desítky generací předků nynějších obyvatel městečka pěstovaly vyhlášené zelí, které se prodávalo po celé zemi a vyváželo se i do zahraničí.

Marně se obyvatelé městečka bouřili, poukazujíce na to, že zbraní se nikdo nenají, a že až poklesne poptávka po střelných zbraních, bude nejen obtížné se vrátit k původní zemědělské výrobě, nýbrž bude i zcela vyloučeno, aby si tyto produkty vydobyly původní a nyní již ohroženou pověst. Jejich rozhořčení a smutek nerozptýlila ani zpráva, že podobný tragický osud stihl stejně kvalitní zemědělskou půdu i u jiného a daleko většího města v jiné části země.

Střelecké šílení pak už zcela ovládlo život nejen ve městě, ale i v jeho širokém okolí, vlastně v celé zemi. Velká část obyvatel začala pracovat pro střelecký průmysl a přestala se věnovat svým původním povoláním. Celé rozsáhlé oblasti - a vlastně celá země se stala na tomto průmyslovém odvětví zcela závislou a hlavně nesmírně citlivou na výkyvy poptávky po střelných zbraních. Střelecký průmysl vytváří dnes již téměř dvacet procent celkové průmyslové produkce země a zaměstnává šest procent lidí pracujících v průmyslu. Bez průmyslu živícího střelecké aktivity by ekonomika země dnes zcela jistě zbankrotovala.

Je vůbec ještě cesta zpět? Co byste obyvatelům městečka poradili?

[ Zpět ]
Datum: 07.10.2007
Autor: Medvěd
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  A jeste tu o Cervene Karkulce, prosim.

  Medvede, tohle je cykloserver, agitace bez delat jinam. Snad pochopis mou slusnou prosbu. Dekuji.

  [ Zpět ]
  Datum: 07.10.2007
  Autor: vasek
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Mně se líbí, jak to napsal...jinak stejně tím nic nezmůže.
   Medvěd má dvě možnosti:

   Buď se se stávající situací smíří - nic se nezmění, ale aspoň se nebude trápit
   Nebo se stávající situací nesmíří - nic se nezmění, akorát se bude trápit

   [ Zpět ]
   Datum: 07.10.2007
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Třeba jsem alibista a trápilo by mě, kdybych proti tomu masakru nic neudělal. Takhle budu mít aspoň čisté svědomí, že jsem na to aspoň upozorňoval... :o))

    Ne, já si opravdu myslím, že pokud budou lidi ty hromady mrtvých na českých silnicích nevšímavě překračovat a vnímat je jen z médií jako nějaká nezajímavá a bezobsažná statistická čísla, tak je potřeba v nich něco probudit. Myslím, že to moje burcování, byť třeba jen v takhle omezeném okruhu, má nějaký smysl. Kdyby se třeba jen v jednom člověku na základě těch mých výlevů něco pohnulo, budu to považovat za obrovský úspěch.

    Takže nejde o to, jestli se budu nebo nebudu trápit, ale o to, aby byly oběti motorismu vnímány jako lidé, kteří zemřeli naprosto zbytečně. Tak zbytečně, jak zbytečná byla ta osudová jízda viníka té smrtelné nehody.

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Aktiviste ziji jen z nasi pozornosti. Proto prosim vsechny, kdo vyse uvedeny text povazuji za prostoduchou agitku beze zmyslu, necht jej ignoruji a nediskutuji o jednotlivostech. Nema to smysl, jen to utvrzuje v pokracovani.

  [ Zpět ]
  Datum: 07.10.2007
  Autor: lester
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Díky za podporu, pane "antiaktivisto". :o)) Potlačovat diskusi je opravdu nejslepší cesta k nápravě neudržitelné situace a projev vytříbeného demokratického smýšlení.

   [ Zpět ]
   Datum: 07.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Medvěde, ber to tak, že z parcely na které se postaví továrna, se vytěží víc peněz, než když se tam budou pěstovat plodiny - ty za pár šupů nakoupíme

    [ Zpět ]
    Datum: 07.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Ano, tak to je přesně názor, proti kterému se snažím bojovat. On by třeba Karlštejn taky víc vynášel, kdyby se v něm udělal luxusní bordel nebo třeba jen hotel. Prostě jsou určité hodnoty, které nelze poměřovat finančním výtěžkem. A zemědělská půda mezi ně rozhodně patří.

     A ještě k té továrně. Existovaly desítky lokalit, kde by se její výstavbou způsobilo méně ekologických a kulturních škod. Ta lokalita v Nošovicích na okraji CHKO Beskydy je vyloženě výsměch všem, kdo to s krajinou a ekologií myslí aspoň trochu vážně. Ale jinak díky za názor.

     [ Zpět ]
     Datum: 07.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Ano, souhlas krajina v Nošovicích byla pěkná a fabrika je na zcela nevhodném místě, všechno se tam musí dovážet po silnici, drtivá většina zaměstnanců bude dojíždět... Přitom kolem Ostravy by se našlo určitě dost již zdevastovaných míst s lepší infrastrukturou.

      Jinak se opět zvýší závislost ekonomiky na jednom průmyslovém odvětví a pak stačí jedna krize v tomhle sektoru a otřese se celé hospodářství.

      [ Zpět ]
      Datum: 07.10.2007
      Autor: Suchoj
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Jo tak co se týká zprznění pěkné krajiny, to souhlasím. Podle mé vize by se podobné věci daly budovat v "mesíční krajině" v severních čechách. Ale ta úrodná ornice nebyla zastavěna, ale provedla se skrývka. Takže zemědělská půda mě až tak netrápí.

      Jinak myslím, že se fakt zbytečně trápíš (viz můj příspěvek výše) a nic tím trápením nevyřešíš. Na googlevideo.com jsem shlédl několik hodin videa o tom, jak to na světě chodí, jaké je pozadí "teror. útoku" na WTC a Pentagon, o tom co na to říkají materiáloví inženýři a pod...neřeším to, kašlu na to - jinak bych asi zblbnul.

      Teď ti odkazy hledat nebudu, páč sem měl naplánovanou nějakou prácii , ale už na to dlabu. A navíc byses zase trápil, jací jsou lidi [*cenzurováno*]. Kdybys chtěl, tak si řekni a zitra to to během dne pohledám.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Tak to jsem rád, že to vnímáme stejně. To, že tu ornici kdovíkam odvezli, nic neřeší. Pořád to zůstává hrozným zvěrstvem.

       Ta videa o pozadí útoků na WTC a Pentagon nejspíš znám a mám k tomu i další materiály, takže to hledat nemusíš. Mám to zmapováno docela dobře. Nemůžu říct, že bych z toho zblbnul, ale vztek mám, to můžu potvrdit.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Prostě mi to nedá, abych to nechal bez povšimnutí. Celá tato diskuze by podle mne měla být na jiném serveru.

      Souhlasím s tebou, že by se určitě našla jiná lokalita, kde by nehrozila taková devastace prostředí, ale to je tak asi vše. Zbal se, přestěhuj se na Ostravsko a asi na spoustů věcí změníš názor. A to podotýkám, že Ostrava a okolí už zdaleka není tak černá, jak se o ní říká a mnohdy i píše.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Papji
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Z Ostravy a okolí mám dost informací od dcery, nedávno jsem se tam byl i podívat. Vím, že se tam leccos zlepšilo, ale není to důvod likvidovat to, co tam zbylo hezkého. Pravda je, že ke zhoršování životního prostředí v Ostravě a okolí ještě i dnes přispívá víc průmysl než automobilová doprava, ale ani tak není příspěvek automobilové dopravy zanedbatelný. V Praze je to přesně naopak - automobilová doprava je zde hlavním znečišťovatelem.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Sice jsem nedělal žádný průzkum, zda víc ohrožuje v Ostravě životní prostředí provoz aut, nebo průmysl. Ale vzhledem k tomu, k jakým změnám již došlo v průmyslu a jaké dostávali sankce za znečišťování a současně se několikanásobně zvýšil provoz, sy myslím, že to může být tak 1:1 a možná jsou auta horší.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Papji
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         http://www.novinky.cz/domaci/zivotni-prostredi...

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Řekl bych, že pouze nenapsali vše. Celá zpráva vyzníva poněkud jinak, než je v titulku. Otázkou je kdo víc lže jestli www.novinky.cz , nebo http://www.osnoviny.cz/uploads/Dokumenty_ke... . Mohli bychom o tomto problému diskutovat dál, ale nemíním v tom pokračovat zde, na nakole, jelikož to sem dle mého názoru nepatří. Cyklisté určitě nepatří k lidem, kteří mají největší podíl na zhoršení životního prostředí. Takže tímto končím.

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Autor: Papji
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Souhlasím, že cyklisté se na znečišťování životního prostředí nepodílejí v okamžiku, kdy jezdí na kole, ale nic to nevypovídá o jejich příspěvku k znečištění v ostatních okamžicích jejich života.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Medvěde, jako hobby střelec ti musím říct, že tenhle článek je poněkud slabší. Střelné zbraně nikdy v historii (kromě let kdy se válčilo) nebyly tak nebezpečné a obtěžující jako jsou dnes auta. ;o))

  [ Zpět ]
  Datum: 07.10.2007
  Autor: Suchoj
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Omlouvám se všem sportovním střelcům za to prostoduché srovnání. Chápu , že je to musí urážet. Příště zplodím něco z prostředí psychiatrické léčebny, které je mi tak důvěrně známo. Už teď mě napadá spousta zajímavých paralel. :o))

   [ Zpět ]
   Datum: 07.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   a o čem myslíš,že ten článek je? rozhodně ne o STŘELNÝCH zbraních;-)

   [ Zpět ]
   Datum: 07.10.2007
   Autor: vette
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    To ti z mého textu není jasné?
    Jen jsem chtěl upozornit na jistou nevhodnost použitého modelu, aby tu snad nevznikaly nějaké zbytečné protizbraňové nálady;-)

    [ Zpět ]
    Datum: 07.10.2007
    Autor: Suchoj
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     omlouvám se, smajlíka sem pochopil jinak, než si to myslel:-/

     [ Zpět ]
     Datum: 07.10.2007
     Autor: vette
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      To nic, měl jsem to napsat líp;-)

      [ Zpět ]
      Datum: 07.10.2007
      Autor: Suchoj
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Dobrej nick. Jsem fanda Suchojů.

       [ Zpět ]
       Datum: 07.10.2007
       Autor: Kominík
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Pane doktore,dovoluji si Vás upozornit,že toto je cykloserver.Né agitka vlastních pseudomyšlenek.

  [ Zpět ]
  Datum: 07.10.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Jarek-SK)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Antimotorismus je výsostně cyklistické téma, jen někteří lidé to pochopí až tehdy, když nějakej frajírek za volantem sejme někoho z jeho blízkých nebo jeho samého.

   [ Zpět ]
   Datum: 07.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Ježíši, to je tak strašně srdceryvný příběh. Myslím, že je na čase se proti těm ošklivým střelcům postavit a z městečka je vyhnat. Otázkou je, co pak těch pár zbylých obyvatel bude dělat s celým liduprázdným městečkem, když vlastně vyženou skoro veškeré jeho obyvatelstvo. Hmmm.... Pohádka má slabinu. Ale abychom nebyli na děti ošklivý a pohádka měla dobrý konec, tak si to těch pár obyvatel rozmyslelo, nechalo všechny střelce aby se vrátili a dál si plundrovali svoje městečko, a sami se sebrali, odešli do hor a založili si tam svoje vlastní městečko, kam žádný střelec nesmí. A všichni žili šťastně a spokojeně až do smrti.

  [ Zpět ]
  Datum: 07.10.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Díky. Myslím, že jsi to vystihl velmi přesně. Zesměšnil jsi přesně tu variantu řešení, která řešením není.

   Skutečným řešením totiž není vyhnání "střelců" ani opuštění "městečka" těmi, pro které tam již téměř nezbývá místo k životu. Jediným reálným řešením je ZMĚNA priorit a poté samozřejmě i (spotřebního) chování tamních obyvatel, především oněch "střelců". A ta je dnes už více než nutná.

   [ Zpět ]
   Datum: 07.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    To ale víme oba, proto ta "legrace". V pohádce by to možná šlo, ale v té nežijeme. "Střelcům" jejich "zbraně" nesebereš, dokud se jich sami nebudou chtít zbavit. A k tomu nemají racionální důvod.
    Jedna drobná otázka, z reality: Kolik si myslíš, že z blízkých příbuzných (rodiče, děti, manželé/ky) od obětí dopravních nehod (obětí i ve smyslu nezavinění) již kvůli tomu sami nesedli nikdy za volant, ačkoliv předtím řídili denně ?
    To je určitě aspekt k zamyšlení, protože pokud je od toho neodradí ani takováto hrůzná ztráta, pak je vidět, že jakékoliv strašení a nabádání k "zamyšlení se" je k ničemu, nebo že to riziko je obecně v procentu tak malé, že lidi děsí mnohem méně, než spousta jiných věcí. Tak jako tak, tudy se obávám, že cesta nevede.

    [ Zpět ]
    Datum: 07.10.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     A v tom je právě ten problém. Ani pozůstalí po obětech se nedokážou vzdát auta. Tak silná je závislost na motorismu. Je hrozně smutné, že smrt někoho blízkého není pro leckoho dostatečně racionální důvod začít se chovat odpovědně.

     Co se týče toho "minimálního" procenta rizika, ono zas tak malé není. Každé patnácté úmrtí v ČR je v důsledku dopravní nehody. A mimoto: I když víme, že existují jiná rizika (a možná skutečně i vyšší), proč k nim přidávat (podle mého názoru zbytečně) ještě další? To je jako bych někoho zavraždil a pak se hájil tím, že daleko víc lidí umírá z jiných příčin...

     Takže můj názor je, že cesta tudy skutečně vede, a dokonce si myslím, že je jediná. Bezpečnost silničního provozu nelze zvyšovat donekonečna a vždycky zbude podstatná část rizik (a jejich následků), která neodstraníme jinak, než že budeme auta používat s rozmyslem. Zatím se tak ale ani v náznaku neděje.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      No, ale to neplatí jen o motorismu.
      Pozůstalí po těch, co se zabijí na kole bez zavinění někoho jiného (a že jich rovněž není málo) také kolo neodloží a jezdí na něm dál...
      Nepřestanou používat elektriku jen proto, že někoho zabil proud, nepřestanou lézt do výšek jen proto,ž e odtud někdo spadnul, atd., atd., atd.
      Pokud bychom přestali používat to, co zapřičinilo smrt někoho blízkého, ta bychom se vraceli zpátky do jeskyně...

      Pane doktore, v životě nejde o vyloučení rizik tím, že odstraníme rizikové faktory - nic není riskantní, pokud se to používá jak má a pokud se i okolí vůči dané věci chová tak jak je potřeba. Je to vždy jen a jen o člověku.

      Mimochodem - stále tu podsouváte umrtí cyklistů při dopravních nehodách. Myslím, že mnohem zajímavější by bylo srovnání počet umrtí při dopravních nehodách zaviněných cyklisty, nezaviněných cyklisty a dále počet umrtí cyklistů bez faktoru auto, tedy takových, kde za to může buď cyklistova neopatrnost, přecenění sil, technická závada kola atd., atd. atd.
      Myslím, že ten počet úmrtí v důsledku dopravní nehody zaviněné řidičem vozidla nebude o moc vyšší než ostatní případy.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Ano, souhlasím. Jen s jedním rozdílem, že na kole člověk ohrožuje jen sám sebe. Tudíž u cyklistů lze riziko vyloučit zlepšením vlastního chování. Při řízení motorového vozidla zlepšení vlastního chování pokrývá jen část rizik.

       Srovnání by tedy sedělo, kdybychom srovnávali změnu chování ostatních cyklistů poté, co nějaký cyklista někoho (ne tedy sám sebe) zabil. Odhadem sedmdesát procent obětí motorismu je v tom nevinně. Kdežto cyklistická doprava prakticky žádné nevinné oběti nevytváří. Proč by tedy měli cyklisté vyvozovat důsledky z něčeho, co neexistuje?

       Takže není pravda, že nic není riskantní, pokud se to používá, jak má. Auto je nebezpečné, i když se používá ohleduplně.

       Čísla, která žádáte, Vám můžu dodat: Za roky 2003 až 2006 si cyklisté mohli pouze za polovinu svých úmrtí při dopravních nehodách. Jinými slovy za padesát procent úmrtí cyklistů mohou motoristé. Počty obětí mezi motoristy při nehodách zaviněných cyklisty se ale blíží nule.

       Jinými slovy: Nezodpovědné chování motoristů má daleko fatálnější následky než totéž chování u cyklistů. Navíc u motoristů má následky pro druhé lidi, kdežto cyklista rizkuje prakticky "jen" svůj vlastní život.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Dobrá, cyklista : auto je, co se týká zavinění 50 na 50.

        Ale já jsem mluvila o srovnání s úmrtím cyklistů, kteří si to zaviní sami nebo je to důsledek technické závady. Nemyslím v provozu - jde mi o přecenění vlastních sil, nepozornost, riskantní jízda atp.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Srovnávejme srovnatelné: 50% úmrtí cyklistů mají na svědomí motoristé. Kolik procent úmrtí motoristů mají na svědomí cyklisté?

         Co se týče přecenění vlastních sil, nepozornosti, riskantního stylu jízdy a podobně - souhlasím. Ale: Cyklista tím ohrožuje téměř výhradně sám sebe. Tím samým chováním ohrožuje motorista hlavně své okolí. A to dost podstatně.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Sám jsi si odpověděl, zhodnotil, zvážil, rozsoudil a odsoudil. A vše chybně, bohužel. Ona kolikrát ta zbytečná smrt blízkého za volantem vede k odpovědnějšímu jednání, tedy že ten přeživší se na silnicích začně chovat slušněji a dodržovat předpisy.
      Jenže předpokládat, že kvůli tomu nechá ježdění autem ? Promiň, nenech se vysmát. Vždyť i na ten pohřeb jede autem. Pokud se stala nehoda jemu/jí a přežil(a), snaží se sednou za volant co nejdříve, aby případný strach neparalyzoval řidičské schopnosti.
      Vem si, kolik lidí naprosto schválně podniká co nejnebezpečnější aktivity, kolikrát jen kvůli adrenalinu (tzv. adrenalinové sporty atd.atd.atd.). Auto narozdíl od těchto skýtají viditelně menší riziko, a navíc ještě mnohonásobný užitek. Navíc to, čeho se normální člověk obává nejvíc v případě své vlastní smrtelné nehody je její dopad na život nejbližších, to že přitom "zařve" někdo jiný je jaksi "out-of-scope".

      Zkrátka a dobře, už je to pěkná řádka měsíců, a stále jsi se nepoučil, stále proti sobě a modelu "ekosocialistů" jen poštváváš lidi bez jediného znatelného výsledku.

      Ne, nevěřím, že existuje jediný motorista z těch milionů co jich u nás je, který by omezil ježdění autem, nebo s tím dokonce přestal, jen kvůli tvému kázání. Naopak, některé v tom jenom utvrdíš, a budou jezdit autem jen aby se ti nepodobali. Tak nějak je chápu.

      Cesta k omezení IAD je jediná. A to díky tomu, že lidé pochopí, že nevýhody auta v jistých případech převažují nad jeho výhodami. A možnost podobného pochopení svou snahou velmi zdařile podkopáváš. Jen tak dál, prodejci automobilů z tebe budou mít radost.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Ano, odpověděl jsem, zhodnotil, zvážil, ale rozhodně neodsoudil. Jestli moje úvahy jsou chybné, to opravdu nemůže posoudit nikdo z diskutujících. Proto je to diskuse, aby zde zazněly různé názory. A taky zaznívají.

       I kdyby smrt blízkého člověka vedla k odpovědnějšímu chování - není to pozdě? A pokud to "odpovědnější" chování spočívá v tom, že budu "zbraň" používat opatrněji, místo toho, abych se jí vzdal, tak mně tonepřipadá dostatečné.

       Adrenalinové sporty jsou mi absolutně cizí, ale dokážu je tolerovat, pokud ohrožují pouze samotné aktéry. Mnohdy tomu tak ale není.

       Ty toužíš po tom, abych se poučil. ale v čem se mám poučit? Že se mám už konečně smířit s těmi hromadami mrtvých? To, že moje "kázání" zůstává bez efektu, je Tvůj názor. Dokázat to nemůžeš, stejně jako já Ti (zatím) neprokážu opak.

       Pokud tím někoho utvrdím v tom, že bude jezdit autem, tak to vypovídá jen a pouze o jeho mentalitě, nikoli o mé.

       Pravdu máš v tom, že omezení individuální automobilové dopravy je možné jen přes pochopení nevýhod. Jenže pokud budeme měřit jen pomocí ekonomických veličin, a to ještě ostudně nekompletních, pak k takovému poznání nikdy nikdo nedospěje. Je třeba změnit pohled lidí na svět v tom smyslu, že neexistují jen materiální hodnoty vyčíslitelné v eurech nebo dolarech.

       Ale i kdybychom se prozatím řídili jen ekonomickými veličinami, mohli bychom dojít k určitému výsledku. Museli bychom ale do nákladů zahrnout skutečně VŠECHNY NÁKLADY. Docela by mě zajímalo, na kolik by přišel provoz auta, který by vypouštěl jen to, co nasaje. Tj. kdyby řidiči platili za stoprocentní čištění svých zplodin a spotřebu kyslíku by museli nahradit výsadbou nových stromů. Myslím, že i při takto polovičatém řešení by ze mě prodejci automobilů radost neměli.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Opět nepochopil a nepoučil se ;-)))
        Změna potřebuje důvod/motivaci. Katalyzátorem pro nalezení důvodu je impuls, pochopení. To lze jen těžko získat strašidelným a odsuzujícím (říkej si co chceš, ale PŘESNĚ to tu děláš, odsuzuješ !) přístupem zvenku, zvláště pak tady. To už bude fungovat lépe Jurimírovo "IN/OUT" a "modní trendy".
        A když už jsme u výhod/nevýhod, rozhodně jsem neměl na mysli jen ekonomické veličiny. Je to mnohem komplexnější, jde o kombinaci kde hrajou roli finance/čas/životní prostředí/zdraví atd.atd. Nejde to vždy a všude, ale rozhodně to jde.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         I negativní motivace je motivací - strach, hnus a spousta dalších zajímavých emocí může pomoct k reflexi existujících problémů a nastartovat energii pro jejich řešení.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          To máš pravdu. Zažil jsem u lidí ale jenom dva druhy strachu, které vedly k nějakému výsledku. Strach z nedostatku vlastních schopností, a fóbii.
          První případ je typicky představován lidmi, kteří si třeba před dvaceti lety udělali řidičský průkaz, ale od autoškoly neseděli za volantem, a nyní si i díky svému věku už prostě nevěří.
          Druhým případem je fóbie, vyvolaná např. postraumatickým šokem po autonehodě, kdy ozvěna tohoto šoku na dobu delší než nezbytně krátkou odradí člověka od usednutí za volant a po čase už to pak prostě nejde.
          Možná si dovedu představit navození jisté míry strachu či natolik nepříjemného zážitku, že to má podobný, i když slabší efekt. Například jsou lidí, kteří přestanou kouřit poté, co jim v nemocnici ukážou vedle sebe ve sklenici plíce nekuřáka a plíce kuřáka, který umřel na rakovinu plic. Těch je ale hrstka, většina lidí je dnes natolik "otrlá", že to s nimi nehne.
          A hlavně, žádný dostatečně "působivý" strach podle mne nelze navodit přes internetovou diskuzi. Už jen proto, že pokud pracují emoce, člověk to v první řadě prudce neguje, protože prostě nesouhlasí a navíc má pocit, že mu saháš na jeho práva a do jeho soukromí. A pokud už k tomu dokáže přistoupit s rozumem, pak právě racionální přístup se jaksi se strachem/fóbií takřka vylučuje.

          A právě proto podle mne spíš než bys v lidech tímto způsobem vyvolal strach, ve výsledku to vede pouze k hněvu, a ten je pak namířen paradoxně proti jedinému cíli: tobě.

          [ Zpět ]
          Datum: 09.10.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Jsem rád, že to takhle vidíš. Zdá se, že uvažujeme podobně, jen z toho každý vyvozujeme jiné chování a postupujeme odlišně. Můj apel se obrací na rozum a svědomí. Nižší pudy, jako je strach z bolesti, strach ze sociálního vyloučení (zdroj touhy po módnosti) a podobně, se oslovovat nesnažím.

           Pokud efektivní strach nelze navodit přes internetovou diskusi, pak je to jen projev otrlosti nebo slabší představivosti. A to je přesně to, proti čemu se snažím vystupovat. Když si někdo přečte číslo 120 mrtvých za září (méně to asi nebude), tak to s ním nehne. Ale když uvidí ležet na asfaltu rozhadrovanou holčičku, kterou přejel kamion, tak na to do smrti nezapomene. Na základě čísel nezmění své chování, na základě osobní zkušenosti spíš. A já se tu snažím přimět lidi, aby ta čísla vnímali víc jako osobní zkušenost - aspoň na základě představivosti - a na základě toho korigovali své chování.

           Samozřejmě předem vím, že mnoho lidí to bude vnímat jako zásah do jejich práv a soukromí, ale i kdyby se tu našel jeden, na kterého moje slova zapůsobí, a on pak změní své chování, tak to budu považovat za úspěch. Nezapomeň, že tyto diskuse čte podstatně víc lidí, než do nich přispívá. A touhu přispět mají většinou ti, kteří s něčím nesouhlasí. Takže zdejší často negativní reakce zdaleka neznamenají, že se má "kampaň" míjí účinkem. Pokud se ten hněv vůči mně omezí "jen" na nadávky v rámci diskuse, jsem ochoten se s tím smířit.

           [ Zpět ]
           Datum: 09.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     To je přece jasný, že je to neodradí Matěji. A proč by taky mělo? Moji oba dva dedečkové umřeli na kouření. Vůbec mě to neodradilo od toho abych začal kouřit a dest let kouřil. A přestal jsem uplně z jiných příčin. A můj otec si zapálil ještě na tom pohřbu. Přestože to byl jeho otec a zemřel na rakovinu plic. Lidi takhle neuvažují. "idi dělají to, co se od nich čeká a co považují za normální a in. Podle mne vede cesta právě tudy. Udělat něco proto, aby cesta autem nebyla IN, ale naopak. A aby IN bylo zdravý tělo a jízda na kole. To je celý. Lidem je dneska fuk co dělaj, zajímá je jen jak u toho vypadaj a jak je vnímaj ostatní. Zkrtáka by bylo potřeba udělat z kola modní záležitost a auto dát na roveň kolečkovýho křesla. Prostě něco pro nemohoucí, fyzicky postižený jedince.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Jurimír
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Přesně tak, díky.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      To je nádherný, jak to dokážeš všechno lakonicky vyjádřit. Naprosto souhlasím, i když určitě z jiného důvodu než Matyx. Já se snažím spoléhat na to, že lidi mají rozum. Spoléhat na to, že je možné utáhnout lidi na vařený nudli stádní módnosti, je hrubé podcenění jejich intelektuálního potenciálu. Nechce se mi věřit, že lidi jsou takoví. Proto se snažím apelovat na jejich rozum a ne na nějaké primitivní pohnutky. Hrozím se okamžiku, kdy zjistím, že máš pravdu. Zatím mám o lidech ještě určité iluze.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       chtít změnit člověka přes jeho rozum, je zdlouhavé, problematické a velmi těžké. Přes jeho emoce a pudy je to mnohem jednodušší. Jsme mnohem více pudově a emocionálně jednající bytosti než bytosti jednající rozumně. Mnohem častěji se rozhodujeme na základě, pudů, zvyků a emocí. Rozum je až někde vzadu. A není to jen můj názor. Je to mnohokrát potvrzený vědecký fakt.
       Vždyť se podívej na reakce na své články a diskusní příspěvky. Kromě Matěje, Jardy a pár dalších se tam žádné rozumné a polemizující nenajdou. Drtivá většina je o emocích. Tedy ne o tom, že by si to někdo přečetl a přemýšlel o tom. Ne, naprosto emotivně a pudově zareaguje, protože myšlení by vážně ohrozilo jeho pohodlí a navíc, je pracné. Většina lidí tak prostě funguje. Možná všichni.

       [ Zpět ]
       Datum: 09.10.2007
       Autor: Jurimír
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Máš naprostou pravdu. Když ale zapůsobím na člověka přes jeho rozum, tak mu to zase déle vydrží. Když ho zmanipuluju přes nějakou módu, tak za čtrnáct dní se chytí módy jiné a je po efektu. Pokud se mi podaří někoho rozumově přesvědčit, změní to jeho chování v podstatě natrvalo.

        Vypozoroval jsi to velmi dobře. Já taky podle reakcí poznám, jestli ten člověk ten text četl celý, jestli nad ním přemýšlel, nebo jestli si přečetl první tři řádky, obrátil oči v sloup a okamžitě reagoval - samozřejmě emotivně a negativně.

        Lidé se podvědomě bojí poznání. Bojí se, že na základě určitého poznání přijdou o svou (konzumní) bezstarostnost. Bojí se, že by jim pak jejich svědomí nedovolovalo něco, na čem v tuto chvíli lpí.

        [ Zpět ]
        Datum: 09.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Matyxi, to se mýlíš. Všichni žili šťastně a spokojeně jen do té chvíle, než jejich městečko v horách při svých výletech objevili oškliví střelci. Ano, nesměli tam, ale podloudně a pozvolna se vplížili mezi obyvatelstvo a zalíbilo se jim tam natolik, že se rozhodli jezdit tam na víkendové pobyty. Nakonec zjsitili, že se tam vlastně krásně žije - daleko od ruchu městečka a přece tak blízko, takže se tam začali pozvolna usazovat. A za krátko začali vytahovat i ty svoje flintičky a původní obyvatelé městečka měli po svém krásném ráji na zemi...
   Je to prostě stejné jako s koloběhem vody v přírodě :o)))

   Hele, ale mám pocit, že tohle už někdo napsal - jen to městečko se jmenovalo ostrov Utopie :o)))

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    S tou Utopií jsi to konečně trefila, čekal jsem jestli to napadne i Medvěda :o)))

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     mě to spíš připomíná "Ve stínu kaktusu" od Jaroslava Žáka

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Jurimír
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Já ale samozřejmě vím, že to, co tu hlásám, je utopie. Jenže tahle utopie může udat směr uvažování. Není podmínkou, že bude dosaženo cíle - jen je třeba vykročit po správné cestě. Pokud se splní třeba jen několik procent toho, co tu hlásám, bude to nevídaný pokrok.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Pane doktore, zklamu vás, ale způsobem jakým hlásáte nedocílůíte ani půl procenta... Je mi líto...

      [ Zpět ]
      Datum: 09.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Nehlede k tomu ze mne tato forma utopie nelaka. Statem rizena ekonomika s milionem zakazy, orientovana pouze na to aby se nekomu nedejboze neublizilo, potlacuji vse lidske. Nejvic mi to pripomina Huxleho Brave New Word.

       Kdybych veril v realizaci utopii, tak smeruji k minimalnimu statu s absolutne liberarlnim trhem. A ne k diktature lasky kterou hlasa Medved.

       [ Zpět ]
       Datum: 09.10.2007
       Autor: lester
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Jestli se domníváš, že vraždění lidí na silnicích je něco lidského, pak skutečně asi "potlačuju vše lidské".

        Minimální stát znamená minimální demokracii. Absolutně liberální trh znamená bezohlednou džungli a absenci jakýchkoli pravidel. Nikde jsem nepsal, že toužím po státem ŘÍZENÉ ekonomice, ale po ekonomice státem přísně KONTROLOVANÉ a REGULOVANÉ. To ovšem není totéž. Stát je tady od toho, aby zajistil, že ekonomika bude sloužit lidem a ne lidi ekonomice. Lepší "diktatura lásky" než bezohledná pseudodemokracie, kdy demokraticky volení zástupci jsou jen loutkami v rukou nadnárodního kapitálu.

        [ Zpět ]
        Datum: 09.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         O tomto tematu se zde prit nehodlam, to skutecne na cyklisticky server nepatri.

         Tve tvrzeni neuznavam, ty zase neuznavas moje. Navic nemam zadny zajem te nejak presvedcovat. Ver si cemu chces, ja se tve utopie desim a budu delat vse proto aby nenastala.

         [ Zpět ]
         Datum: 09.10.2007
         Autor: lester
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          O tom je demokracie. Tedy pokud to Tvé "vše" zůstane v rámci zákona a pokud možno i etiky.

          [ Zpět ]
          Datum: 09.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       A jak to můžete vědět? Tohle by si nedovolil tvrdit ani zkušený sociolog na základě podrobného výzkumu.

       Kromě toho i půl procenta bych považoval za ohromný úspěch. Půl procenta já tady, půl procenta někdo jiný někde jinde... Představte si, že by se o půl procenta snížil počet obětí motorismu. Vždyť bychom tím zachránili život šesti lidem ročně. :o))

       Trochu vážněji: Zhruba každý šedesátý řidič způsobí svým vozidlem za svůj život někomu smrt (sobě nebo někomu jinému). Tím, že nesednu v životě do auta, "zachráním" za těch šedesát let, co bych mohl jezdit, statisticky jednu šedesátinu lidského života. To mi stojí za to. A když k tomu připojím efekt svého osobního příkladu, případně efekt zdejší "kampaně" (který Vy tak samozřejmě zpochybňujete), určitě se nejedná o zanedbatelný přínos k bezpečnosti na silnicích.

       [ Zpět ]
       Datum: 09.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Dobrá, najděte mi jediného člověka, který si vaše hlásání vezme k srdci a přestane jezdit autem.
        Jediného...
        A tím nemyslím vás, protože vy jste za volant nikdy nesedl.

        [ Zpět ]
        Datum: 09.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Zlepšíme kvalitu ovzduší o sto procent. Najděte mi jediného člověka, kterému to zachrání život. Cítíte, jak je to nesmyslný požadavek? A přesto si nemyslím, že bychom měli přestat usilovat o zkvalitnění ovzduší.

         Jestli moje myšlenky a apely nepůsobí na Vás, je mi to líto, ale neměla byste soudit jen podle sebe. Existují i lidi, jejichž mysl a srdce jsou otevřené.

         [ Zpět ]
         Datum: 09.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          "... mysl a srdce jsou otevřené. "...neco o otevrenych srdcich rikal ten pan na Cernaku, co tam rozdava v tom fesnem sacku nejake casaky o nejake vezi....:-))) Jednou jsem si ho vyslechl a docela jsem ho litoval....

          [ Zpět ]
          Datum: 09.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Přemýšlej o tom, CO kdo říká, a ne o tom KDO co říká.

           [ Zpět ]
           Datum: 09.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            No....to ja delam....Ale ten pan rikal nejake bludy...hrozne bludy....:-) Je jedno, zda to rikal priznivec Jehovistu, nebo normalni clovek...byl to blud!!!

            [ Zpět ]
            Datum: 09.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Jak víš, že to byly bludy? Co když jsi to třeba jen nepochopil?

             [ Zpět ]
             Datum: 09.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              A jeje...zacina z tebe mluvit Jehovista...tak proto mas zde takovou vytrvalost:-))))
              Pro mne to jsou bludy....! A podle reakci spousty lidi to asi opravdu bludy budou.
              Ale tohle tema sem nepatri...takze na nej odmitam reagovat:-)

              [ Zpět ]
              Datum: 09.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Pořád mluvíte obecně, schováváte se za jakési imaginární davy.
          Najděte mi jeden konkrétní příklad.
          Tvrdit, že existují lidé, jejichž mysl a srdce jsou otevřená - máte na mysli sekty a různá nábožensky zaměřená sdružení?!? To ano, ale jste si jist že i pro vaše hlásání?!? Nemáte pro to jediný důkaz.
          Jste příliš iracionální.

          [ Zpět ]
          Datum: 09.10.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Ty "imaginární davy" jsou davy těch mrtvých a zmrzačených lidí, které jsme si zvykli vnímat jako studená a prázdná statistická čísla. Za tyhle "davy" se budu schovávat skutečně velmi ochotně. Já žádný konkrétní příklad nepotřebuju, a přesto věřím tomu, že se nesnažím zbytečně.

           Iracionální? To slyším poprvé. Nedělám tu nic jiného než že snáším racionální důvody pro změnu chování. Z iracionality mě opravdu obvinit nemůžete. Možná narážíte na to, že se snažím oslovit nejen rozum, ale i svědomí. Ale ani to není nic iracionálního. Nesmíte zužovat význam slova "racionální" na "zištné". V tomhle smyslu se motoristé a vůbec všichni ti, kdo se nechtějí nijak omezovat v zájmu ekologie a úcty k lidskému životu, chovají opravdu více než racionálně.

           [ Zpět ]
           Datum: 09.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Pane doktore, a proč se vlastně neodstěhujete někam, kde by vám vše vyhovovalo?!?
          Tady se vám nelíbí, nejste tu šťastný, cítíte se omezeným, cítíte se ohrožován - proč jste si vlastně zvolil žít svůj život v tomto prostředí, které vám nevyhovuje?!? Proč jste si nezvolil žít jej někde jinde?!? Tohle je věc, kterou jste ovlivnit mohl, proč jste to neudělal?!?
          Teď tady boucháte pěstičkou do stolu a obviňujete nás všechny, že vám kazíme vzduch a ohrožujeme vás. Ale byla to vaše volba, žít mezi námi a já nevidím důvod, proč bych se kvůli tomu měla měnit.

          [ Zpět ]
          Datum: 09.10.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Tak presne vim, co ti pan doktor odpovi:-))) Proc by se ON mel omezovat?:-)
           Normalni clovek by se sebral a odstehoval se do prirody, kdyz mu chybi (ja to treba v budoucnu planuji). Ale pan doktor se preci nebude omezovat. On si chce nastehovat prirodu (a mozna i hory s horakama) do Prahy:-))))

           [ Zpět ]
           Datum: 09.10.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Odstěhovat se někam? To by byl ústup, ustupování zlu.

           Co byste říkala tomu, kdybych Vám začal denně pálit pneumatiky pod okny Vašeho bydliště a pak Vám doporučil, abyste se za lepším životním prostředím přestěhovala někam, kde by Vám to vyhovovalo? Cítila byste se v tom čoudu nešťastná? Zvolte si život někde jinde! To je přece věc, kterou ovlivnit můžete... (Vaše slova)

           Taky byste "bouchala pěstičkou", že Vám kazím vzduch a že Vás ohrožuju. Chcete zůstat? Bude to tedy Vaše volba a já nebudu vidět důvod, proč bych své chování měl měnit...

           Motoristé se chovají stejně nebo dokonce hůř než já, kdybych Vám ty pneumatiky pod okny skutečně pálil.

           [ Zpět ]
           Datum: 09.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Tak pokud byste mi pálil pneumatiky pod okny, bylo by to rychle vyřešené - učinila bych oznámení na příslušných úřadech. Rozhodně bych o tom ale nepsala na cyklistický server...
            Jinak jste si to ale špatně přečetl - píši proč jste si zvolil žít v prostředí, tkeré vám nevyhovuje?!? Mluvím o čase minulém a o vašem kdysi dávném rozhodnutí žít a bydlet v Praze, která vždy (tedy alespoň co já pamatuji) patřila mezi města s nejhorším klimatem apod. a výhledy na zlepšení byly pramalé.
            Vy jste se prostě rozhodnul tady žít s ostatními, ale odmítáte přijmout život, který v této lokalitě je se všemi jeho klady a zápory. Vaše volání mi tedy přijde poněkud na hlavu postavené. Něco si sám dobrovolně zvolím a pak křičím, že vás zabíjíme?!? Tak to ne, pane doktore, chybku hledejte v sobě, ne ve způsobu života, který se vede v Praze.

            [ Zpět ]
            Datum: 09.10.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Tak, to je přesně to, co jsem chtěl slyšet. Vy byste udělal oznámení na příslušných úřadech. Spoléháte tedy na to, že Vás před takovým počínáním někdo chrání. Ale kdo chrání lidi před škodlivými dopady motorismu? Kam se mám obrátit já, aby se učinila přítrž nebezpečnému, neekologickému a obtěžujícímu chování motoristů?

             Žít v Praze nebylo moje rozhodnutí. V Praze jsem se narodil, narodili se tu i moji rodiče. Pokud bych se rozhodl své bydliště změnit, vzdálil bych se od své rodiny, od přátel - prostě bych zpřetrhal všechny dosavadní sociální vazby. Pokud bych je chtěl zachovat, nakonec bych ještě přispěl k tomu neutěšenému stavu, protože bych za nimi do té Prahy dojížděl - patrně by mě to donutilo si pořídit a používat auto...

             Takže nic není na hlavu postavené - nic jsem si dobrovolně nezvolil. Kromě toho: I kdybych si dekme tomu před pětadvaceti lety zvolil variantu opustit Prahu a založit si existenci jinde, ten motorismus by mě tam velmi pravděpodobně stejně dostihl. To není jen o Praze.

             Je to opravdu roztomilé, jak se mi snažíte dokázat, že za to, jak tady čuchám ty smrady a uskakuju před auty, si vlastně můžu sám. Chybu jsem v sobě skutečně hledal a dokázal jsem se jí vyhnout dřív, než jsem ji udělal: Nepořídil jsem si auto a nepřispívám tudíž k tomu, co tady kritizuju.

             [ Zpět ]
             Datum: 09.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Jen k tomu pálení - to je vyhláškou zakázáno a proto bych to ohlásila. Přece si nebudu sama ničit nervy a špinila ruce, když je tu od toho správa, kterou platím z daní. Pokud bych postupovala jakkoli jinak byla by to blbost...
              A to, že jste si nepořídil auto, vás přece nevylučuje z toho, co tu kritizujete. Jste každodenním účastníkem silničního provozu a podle toho se musíte chovat ať jedete na čem chcete.

              [ Zpět ]
              Datum: 09.10.2007
              Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Ano, Vás před "mým" případným neekologickým a nebezpečným chováním chrání vyhláška. Mě ale před stejným chováním motoristů žádná vyhláška nechrání.

               Že jsem každodenním účastníkem silničního provozu není moje volba. Bylo mi to vnuceno. Taky bych Vám pod těmi okny u toho pneumatikového ohníčku mohl říkat, tak pojďte pálit taky a ještě se u toho ohřejete...

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                I při splnění tvého utopistického snu by jsi byl účastníkem silničního provzou :-)))

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: pro_pa
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Kdyz jsem te tu na diskuzi objevil, rikal jsem si, ze jsi asi trosku zvlastni a jiny, ale tve nazory jsem bral, respektoval a diskutoval o nich. Myslim, ze jsme si i docela rozumeli. Ale ty jsi cim dal vic presvedcoval a vnucoval mi svuj styl zivota. Pouzival vic a vic agresivnejsi a neustupny natlak. Kazdy, kdo je ridic byl spatny a z toho jsi neuhnul ani o pid. Porad tu pises, ze nezakazujes automobilismus, ale ze ho chces jen omezit. Ale jakmile prijde na omezovani, clovek najednou zjisti, ze auta chces vlastne zakazat, protoze kazdy, kdo vleze do auta (ikdyz v nejnutnejsim pripade), je dle tebe spatny.
        Behem toho pul roku jsem prestal mit absolutni chut te chapat a cokoliv si z tech tvych blabolu vzit. Naopak... ted jeste vic citim nechut naslouchat lidem, jako jsi ty, protoze jestli maji stejne neustupne chovani, jako mas ty...tak tu opravdu o diskuzi a chut neco napravovat nejde. Jde tu jen o to, aby se vse zmenilo jen podle tebe a tech ekofanatiku.... Takze ty jsi me mozna ze zacatku mohl dostat na svou stranu, protoze me ekologie a cyklistika ve meste volna neni (to mame spolecne), ale svym chovanim jsi me absolutne znechutil....

        [ Zpět ]
        Datum: 09.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Chápu Tvoje pocity. Ale z velké části se nezakládají na pravdě. Například jsem nikdy ani Tobě ani nikomu jinému svůj styl života nevnucoval. Jen jsem poukazoval na pozitiva určitého způsobu chování, ke kterému se snažím směřovat, a na negativa jiného stylu života, který považuju za škodlivý. Pokud jsem o své pravdě přesvědčen, pak by jediným důvodem verbálního ústupu od mých názorů byla jen přetvářka.

         To, co píšeš, jsou jen slova. Teď samozřejmě můžeš tvrdit, že jsem Tě mohl dostat na svou stranu, ale to bys to musel mít taky trochu v sobě. Pochybuju, že někdo, kdo říká, že se kvůli ochraně životního prostředí nehodlá absolutně v ničem omezovat, mohl být kdy na mé straně. Pokud bys to s ekologií myslel aspoň trošičku vážně, pak bych já ani nikdo podobný nemohli Tvůj postoj zvrátit. A o tom, že si uděláš řidičák a začneš používat auto, jsi byl rozhodnut dávno předtím, než ses seznámil s mými názory. Ty mohly tedy jen těžko něco změnit.

         Takže pokud máš pocit, že ses odvrátil od ekologického myšlení, tak to neházej na mě. Je to jen a jen Tvoje rozhodnutí. Pokud ten pocit nemáš, pak nevím, co mi kladeš za vinu.

         [ Zpět ]
         Datum: 09.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          To, ze nesouhlasim s tebou a ze se nechci omezovat neznamena, ze to s ekologii nemyslim vazne...kde jsi zas na tenhle blabol prisel? Nejsem ekologicky fanatik!!! Snazim se zivot videt tak, jak bezi a snazim se ho v ramci mych moznosti zmenit. Ty vidis svet idealisticky a snazis se ho do te podoby dostat.
          Budu spolupracovat s clovekem, co neni fanatik a ma trosku racionalni mysleni! A urcite ne s clovekem, ktery tu sije do lidi sve ukrutne zkreslene a nemozne predstavy a neustoupi ani o pid. Navic vse, co se mu nelibi okeca a neni tak schopnej prijmout kompromis.
          A znam spoustu lidi, co nejsou ekofanatiky a pritom delaji pro ekologii strasne moc. Hromadu lidi!!! Ale vedi, ze vsechno nejde hrrrr a ze svet se do praveku neotoci. Ale snazi se zmenit to, co jde. Takovehle ekology ja podporim!! Ne ekology, co funguji spise jako sekta.

          [ Zpět ]
          Datum: 09.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Každý tu hranici fanatismu vidí někde jinde. Pokud mi tvrdíš, že v Tvém případě je moje přesvědčovací snaha kontraproduktivní, tak se tím sám přiznáváš, že (díky mně) utrpělo Tvé ekologické smýšlení. Pokud to tak není a Tvoje ekologické smýšlení zůstalo nedotčeno, pak mi ale těžko můžeš cokoli vyčítat.

           Mluvíš o sektě, ale já jsem si nevšiml, že bych náležel k nějaké sektě. Sekta je kolektivní záležitost. Pokud jsem si všiml, vyčítáte mi tu, že jsem tu se svými názory osamocen. Tak jaká sekta?

           [ Zpět ]
           Datum: 09.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Jo me ekologicke smysleni diky tobe utrpelo...ale urcite ne v kladnem smeru. Naopak. Jeste vic si myslim o lidech, jako jsi ty, sve a odmitam je podporovat:-)))

            [ Zpět ]
            Datum: 09.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Podporovat lidi, jako jsem já, určitě není jediná cesta, jak pomoci životnímu prostředí, případně bezpečnosti na silnicích. Pokud najdeš jinou a třeba účinnější, je vlastně všechno v pořádku.

             [ Zpět ]
             Datum: 09.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              no vidis....:-)))

              [ Zpět ]
              Datum: 09.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Problem je len v tom, ze to nie je spravna cesta. Tvoj pristup ma aj psychologicke pomenovanie a to je kverulantsvo.Spravna cesta musi vychadzat z reality. a pristup musi byt triezvy a nezaujaty. Tvoj pristup manipuluje skutocnost podla apriornej ideologie a psychologicky je to len dodatocna "racionalizacia "nejakeho vnutorneho pocitu nespokojnosti. Jeho pricina ale nie je vonku ale v tebe.
      Celkom chapem aj ten vonkajsi popud- ked clovek vidi napr. nejakych magorov v aute na turistickom chodniku, tak ma sklony robit take zavery ako ty. Ale prave od toho ma triezvy rozum aby sa tym nedal zviest.
      Keby sa uskutocnili tvoje utopie, tak vysledkom by bol presny opak toho co si myslis.
      Napr keby ludia prestali pouzivat auta tak s tym je spojenych aj kopec nepriamych dosledkov, ktore vyplyvaju jeden z druheho: mensia mobilita ludi, horsia zamestnanost a zasobovanie, pokles ekonomickych moznosti, zhorsenie vzdelanosti, ....az nakoniec epidemie a problemy s hladom. Nakoniec sa populacia dostane znovu do rovnovazneho stavu akurat pritom zomrie mnohonasobne viac ludi ako pri dopravnych nehodach. Keby si trochu nezaujate sa pozrel ako to bolo doteraz v historii a ako je to teraz v chudobnejsich krajinach, tak by si zistil, ze idylicky zlaty vek, ked clovek nazival s prirodou nikdy nebol a je to le vyplod myslenia odtrhnuteho od reality, ktore nic neriesi iba zhorsuje dany stav aj napriek mozno dobrym umyslom (lebo cesta do pekla je vzdy dlazdena tymi najlepsimi umyslami...).
      Urcite nebyt protichodnych zaujmov medzi ludmi a trochu viac rozumu, tak veci by mohli fungovat aj lepsie, ale aj ked nieco nefunguje dokonale ,uz fakt, ze to akotak funguje je zazrak, z ktoreho by sme mali byt kazdy den celi stastni a neotravovat svet napadmi ako znicit cely akotak fungujuci celok.

      [ Zpět ]
      Datum: 10.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (o..)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Máš na mysli diagnózu "paranoia querulans"? Ne, takový škarohlíd nejsem. Jsem schopen vnímat i pozitivní stránky života. A určitě nejsem chorobný stěžovatel.

       Máš pravdu, že moje představy se s realitou dost míjejí. Ale můj idealismus prostě může ukázat směr. Vůbec by mě nenapadlo vážně uvažovat o tom, že by třeba auta přestala jezdit úplně. Každá vize musí být vždycky trošku nerealistická, aby bylo vůbec vizí. Jinak je to jen plán - něco jako pětiletka.

       Ano, jsem si vědom toho, že manipuluju skutečnost tím, že zdůrazňuju především záporné stránky určitého jevu. Ale pokud chci něco napravit, tak je zdůrazňování negativních stránek přirozené. Máš pravdu i v tom, že za svoji nespokojenost si můžu sám. Můžu stejně jako většina ostatních přehlížet ty hromady mrtvých a nebo si říkat, že většina z nich si za to může sama. Určitě bych pak byl spokojenější. To já ale nedokážu. Hlavní příčinou mé nespokojenosti jsou ty počty obětí motorismu a jeho ekologické dopady, nikoli tesdy pocit mého vlastního ohrožení. Takže nemohu souhalsit, že příčina mé nespokojenosti je jen ve mně. Má svůj velmi objektivní a reálný základ.

       Ty vedlejší dopady omezení motorismu si samozřejmě uvědomuju. Proto jsem tady taky vždy hlásal, že prvním krokem musí být omezení ZBYTEČNÝCH jízd. Tím by se hustota dopravy snížila o desítky procent. Taky jsem se nikdy netajil tím, že moje představa jde daleko za rámec řešení dopravních problémů. Změnit by se mělo i celkové uspořádání společnosti. Vynucenou mobilitu pracovních sil například považuju za projev až otrocké závislosti lidí na zaměstnavatelích. Pracovní příležitosti se stávají prostředkem vydírání z jejich strany. Požadovat po lidech, aby zpřetrhali všechny své sociální vazby a stěhovali se za prací, je velmi nebezpečný trend.

       Pokud by se omezila především zbytečná doprava, určitě by to nemělo dopady na úroveň vzdělání a už vůbec ne na šíření epidemií. Tady bych tu souvislost viděl dokonce úplně obráceně. Právě vysoká mobilita lidí vede k nekontrolovatelnému šíření infekcí a chorob, které by si jinak zachovaly svůj lokální charakter. Proč se u nás objevila opět po desítkách let tuberkulóza nebo svrab? Právě kvůli zvýšené mobilitě lidí.

       Chápu, co myslíš tím neexistujícím ideálním soužitím člověka s přírodou. Myslím, že s tím mohu souhlasit. Jen dodám, že člověk díky vědě a technice v tuto chvíli disponuje takovými prostředky, že by při dobré vůli dokázal takové soužití s přírodou vytvořit a nemusel by se přitom vzdát ani svých "civilizačních" vymoženotí. Naopak - lidstvo má dost možností a znalostí na to, aby odstranilo pouze negativní dopady.

       U automobilismu se nejedná o nedokonalé fungování, ale o fungování likvidační. Omezení automobilismu je dnes už v podstatě v celosvětovém měřítku otázkou přežití lidstva. Takže nejde o to zničit nějaký "jakž takž fungující" celek, ale odstranit fatální dopady jeho "fungování" a pokud možno přitom ještě jeho funkci zlepšit a zefektivnit.

       [ Zpět ]
       Datum: 10.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Co to je zbytocna jazda? Predsa to ze clovek draho kupuje benzin je automaticky spatna vazba ze nejazdi zbytocne. Nejake promile ludi jazdi len tak pre radost, ale to je ich realizacia takze to zase nie je zbytocne. Zbytocne jazdy v podstate neexistuju ( ibaak v tom zmysle ako zbytocny zivot, ale ak by si chcel inym upierat pravo na zivot, tak nechapem preco ta trapia dopravne nehody)

        "Omedzenie automobilizmu je otazkou prezitia ludstva" - to akoze tym si co myslel, vsak aky to ma vyznam tresnut hociaku blbost co ta prva napadne.

        A vobec zavadzajuci je uz prvotny predpoklad, ze pri automobilizme zomiera nejak vela ludi, jednoducho to nie je pravda, je to sice smutne ze ludia zomieraju, ale pri nehodach rovnako ako pri hociakych inych cinnostiach alebo aj uplnej necinnosti ludia zomieraju, to je jednoducho fakt, a pri roznych cinnostiach aj necinnostiach zomieraju ludia statisticky priblizne rovnako. Takze cela tato diskusia je vlastne o nicom.

        A este dve veci: nezaskodilo by ti trocha pokory a nepredpojateho pozorovania, mozno by si trochu pochopil, ze aj zdanlivo negativne veci maju svoj dovod a v skutocnosti to funguje aj vdaka nim. Takych mesiasov ako ty tu uz bolo dost a vzdy ked sa nedajboze aj realizovali ich detinske myslienky, skoncilo to katastrofami. Lebo to co tu hlasas je len obycajna domyslavost. Tiez som v puberte takto rozmyslal ( je to pre toto obdobie typicka formalna logika a zelanie aby sa svet riadil podla nas), lenze svet je zlozitejsi a nefunguju v nom taketo detinske riesenia. Protichodne sily a zaujmy (ktore ty nevidis)sa vzdy musia nejak obrusit a aj v prirode nie je len slnecno ale musi aj prsat a musia byt aj burky a krupobitie a keby si tomu chcel zabranit ako to tu hlasas ty, tak po kratkej dobe sa vyrovnaju s ovela vecsou nicivostou.

        A este ta druha poznamka: aj z toho kolko siahodlhych prispevkov si tu schopny vyprodukovat, vidno ze asi nerobis a mozno si ani nikdy nerobil nic realne, taketo myslenie ako tu produkujes sice moze zdanlivo fungovat v tvojej hlave a mozes donekonecna produkovat rozne pseudoargumenty na podporu svojho mesiasskeho postoja ale je to len taranie do vetra.

        [ Zpět ]
        Datum: 11.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (o..)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Definovat zbytečnou jízdu je skutečně obtížné. To, že je tu zpětná vazba v zaplacené ceně benzínu, je naprosto nedostatečné. Kdyby ta cena byla v procentech příjmu toho dotyčného, tak by to mělo snad určitou vypovídací hodnotu, ale pokud má člověk dostatek nebo nadbytek peněz a jízda autem patří k jeho prioritám, pak si samozřejmě dovolí i jízdy zbytečné, například pro zábavu. Dostatečná není tato zpětná vazba ani z toho důvodu, že nepokrývá veškeré externality, které z provozu auta vyplývají. Snad jen kdyby každému, komu smrdí svými výfukovými plyny pod nos, zaplatil určitou částku, mohlo by se mluvit opět o určité částečné zpětné vazbě.

         Realizace určitých jednotlivců na úkor zdraví a bezpečnosti ostatních je nejen zbytečná, ale i zvrácená. Někdo jiný bude muset čuchat moje zplodiny, abych já se realizoval - to je zvrhlost.

         Myslím, že srovnávat možnost jízdy autem a život jako takový není na místě. Pokud bych chtěl někomu upřít radost z jízdy autem, neupírám mu přece právo na jeho život. Jsou to motoristé, kteří tisícům lidí upírají právo na život. Já jsem ten, který chce motoristům upřít právě toto "právo".

         Omezení automobilismu je skutečně otázka přežití lidstva, protože zplodiny z výroby a provozu motorových vozidel mají takový vliv na klima, že to lidstvo skutečně existenčně ohrožuje. Vím, že jsou lidé, kteří to vidět chtějí, a zase jiní, kteří to vidět nechtějí. Na skutečnosti to ale nic němení. Pokud si někdo není jist, stejně je lepší preventivní opatrnost, protože minimálně si nemůžeme být jisti, že tomu tak není.

         Pokud lidé umírají při jiných činnostech nebo i při nečinnosti, tak proč potom přidávat další významnou příčinu úmrtí? To bych mohl jít a někoho zabít a pak se hájit tím, že lidé umírají i z jiných příčin, takže proč bych si taky někoho nezabil... Motoristé dělají totéž - po tisících.

         Uznávám, že ta diskuse nic nevyřeší. Ale o ničem to zase tak úplně není. Minimálně přinutila pár lidí se nad určitými věcmi zamyslet, srovnat si sem tam něco v hlavě a tak podobně. Kvůli tomu tady ty diskuse jsou. Myslím, že i na tomto serveru jsou jiné diskuse, které by si toto hodnocení spíš zasloužily.

         Určitě by neuškodilo trochu pokory - například před přírodou a lidským životem. Motorismus má prostě negativní dopady, a vůbec ne zdánlivé. Právě motorismus tu pokoru zcela postrádá. Jestli ji vyžaduješ ode mě, vyjadřuju ji jinak. Rozhodně ne tím, že se budu tvářit, že problém přebujelého motorismu neexistuje nebo že si raději ještě jednou přepočítám počet mrtvých.

         Uznávám, že spousta věcí funguje díky dopravě, ale určitě ne díky individuální automobilové dopravě. Kromě toho opravdu nemusím jíst maso z nikaragujských krav (porcované ve Španělsku a zabalené v Německu). Kvůli mně ta doprava tak intenzivní není. Mně by stačilo maso z nějaké krávy z kravína v sousední vesnici. Pokud bych vůbec maso musel mít. Proto taky říkám ZBYTEČNÉ jízdy, protože doprava skutečně nutná pro pokrytí potřeb lidí tvoří velmi malý zlomek skutečnosti.

         Srovnávat motorismus nebo zběsilý konzum s přírodou? Pokud budeme takhle pokračovat a napodobí nás i zbytek světa, za chvilku bychom neměli s čím srovnávat. Jedna z těch bouřek, o kterých mluvíš, může zničit celé lidstvo a možná třeba i všechno živé na světě. Proč se tedy té bouřce raději nevyhnout?

         Ano, věnuju této diskusi poměrně hodně času, ale není pravda, že bych nedělal nic reálného. Počet hodin, které za týden odpracuju, se rovnají dvěma plným pracovním úvazkům. Možná že ten čas na tu diskusi získávám tím, že nejezdím po Praze autem a nestojím v zácpách.

         [ Zpět ]
         Datum: 11.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          A napadlo tě někdy, že ta vlákna v diskuzi, která ty považuješ za "taranie do vetru" vyvolají u čtenářů bezstarostný smích a alespoň chvíli uvolnění, které mohou zachránit mnohem let více života, než celý ten tvůj mesiášský boj s motorismem ?

          [ Zpět ]
          Datum: 11.10.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           No ja nevim jak ty, ale ja jsem si zivot, diky smichu z tohodle vlakna, prodlouzil o peknou radku let:-))) Budu zit minimalne za dva mrtve cyklisty navic:-))) Huraaa, alespon k necemu to bylo:-)))

           [ Zpět ]
           Datum: 11.10.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Tak to ti upřímně závidím. Mám tendenci nad věcmi přemýšlet, občas až moc do podrobností a důsledků a také dávat lidem šanci (i když opatrněji) i potom, co mě zklamali. Kdyby byl Medvěd klasický "ekoterorista", pak by bylo kliknutí na "toto téma mě nezajímá" naprosto triviálním řešením. Jenže není, navíc rozhodně není ani hloupý, ani nevzdělaný. Bohužel je ale přinejmenším zaslepený.
            To ovšem nic nemění na faktu, že žene do krajnosti něco, nad čím bychom se měli alespoň trochu zamyslet. Trojnásobně nešťastná je ovšem ta forma podání. Zaprvé je doslova a do písmene "samonasírací" (omlouvám se za hrubý výraz), a málokomu nehne se žlučí, což za zdravé označit nelze. V další řadě nevybízí k zamyšlení, ale spíše předkládá hotovou formu, která je naprosto nereálná a utopií zavání na sto honů. Za třetí nemá propracovanou strategii a jakmile se zaplete do diskuze, začne si protiřečit a místy plácat doslova nesmysly, čímž se sám diskredituje.
            Takže, sečteno podtrženo, předkládá hodně těžké sousto, a sám ho koření tak, že není poživatelné. Že je to ve výsledku kontraproduktivní by nevadilo, pokud by se jednalo o diskuzi na webu věnovanému tématu anti-motorismu či ekologie, protože tam si lidé nechodí odpočinout. Tady je to dvojnásob nepříjemné.
            Nic z toho ale nemůže změnit fakt, že motorismus ve své současné formě a koncentraci má negativní dopady, o tom tady asi nemusíme diskutovat. Zásadní rozdíl je ovšem v tom, jak by to kdo řešil. Medvěd by auta takřka vymýtil, já bych podporoval technický pokrok směrem k čistější energii. Ostatně skot v české republice vyprodukuje podstatně více CO2 než individuální motorismus, jinak řečeno při nalezení dostatečně rovnovážného zdroje (napr. praktická aplikace teorie tkzv. "cold fusion") by se náhle stal "motorismus" ekologičtější formou dopravy než člověk vylučující CO2, metan a buhví co dalšího :o))))))

            [ Zpět ]
            Datum: 11.10.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Ja jsem schopnej o podobnem zavaznem problemu diskutovat...ale diskutovat. Ne se nechat manipulovat a koukat na to, jak tu Medved vse prekrucuje tak, aby se mu to hodilo do kseftu. Tohle je zavazne tema, ale resilo se tu nekolikrat bez medveda a slo to. Nikdy to nedoslo tak daleko, jako tohle vlakno. Nikdo tam nebyl zabedneny a neustupny. Ale jakmile zalozi podobne vlakno medved, jde tam jen o jedno. Medved ma nazor a tvrde si na nem stoji, ikdyz mu velka vetsina diskutujicich pise, ze je tvrdohlavy a ze by mel nekde polevit....to fakt ne, to uz pak musi clovek resit smichem nebo se nasrat....Ja davam prednost tomu prvnimu...To se na me nezlob.

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2007
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Ale jo, chápu Tvé pocity i důvody, které pro ně máš. Co přijímám bez výhrad, je, že moje příspěvky spíš předkládají už hotové názory a nikoli náměty pro diskusi. A neskrývám ani to, že jsou mé názory hodně utopické. S tím protiřečením to tak žhavé není. Spíš mám problém vyjádřit své myšlenky tak, aby je skutečně všichni pochopili tak, jak jsem je myslel. Vyjadřuju se příliš složitě a do vysvětlování jednotlivých slovíček, kterých se někdo chytí, se samozřejmě občas zapletu, ale není to tak, že bych si vyloženě protiřečil. Možná snad někdy přeháním, nadsazuju, ale protiřečení to není.

             Jinak s tou zaslepeností máš částečně pravdu, protože vidím velký globální problém, tudíž mi možná v mých úvahách utíkají určité detaily. Ale jinak to vidím tak, že ze ZASLEPENOSTI mě nejčastěji viní lidé, kteří ZAVÍRAJÍ OČI před určitými problémy. :o))

             Ještě k těm kravám: Spotřeba hovězího masa v bohatých zemích je příliš veliká. Kdybychom byli trochu střídmější, nejspíš by těch skleníkových plynů, hlavně metanu, bylo podstatně méně. Kromě toho ta kráva patří do přírody víc než auto, takže krávy jako argument neberu. Maso přece má pokrývat životní potřeby lidí, kdežto auto, je řekněme na pomezí kulturních a luxusních potřeb.

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Díky za ten první odstavec, alespoň na tomto se shodneme. Teď ale k jádru pudla. Nic není černobílé a motorismus už vůbec ne. Ve svém důsledku jeho současná rozšířenost představuje určitý problém, a určitá rizika. Ne však pro každého stejnou měrou, a každý na to má svůj názor. Konkrétně s tím tvým tu do písmene nesouhlasí vůbec nikdo. Tzn. předkládáš názor, se kterým ostatní nesouhlasí, jako hotovou pravdu, a tím i následnými příspěvky nevytváříš podmínky pro diskuzi nad tím tématem, ale podmínky pro diskuzi nad mírou nepravdy tvého názoru.
              Když o někom napíši, že je špatný, vyvolám jen pobouřenou nesouhlasnou reakci. Pokud se někoho zeptám na jeho názor, v čem bychom on či já mohli být lepší, může v důsledku nastat plodná diskuze o tom, co špatného bychom na sobě mohli změnit. Nemusí, ale šance tu je.
              Samozřejmě, pokud ti nejde o to, aby o tom lidé diskutovali, pak jdeš tím nejlepším směrem. Možná by stálo za to, aby pod tvými články diskuze nebyla. Tím by se spoustě lidí ušetřilo mnoho času a zlé krve, a ty bys měl dobrý pocit z toho, jak jsi to určitě skvěle napsal a jak to všichni pochopili a souhlasili s tím (i když opak je pravdou). Aneb vlk se nažral a koza zůstala celá.
              Pokud ale skutečně chceš, aby nad tím lidé přemýšleli, pak to musíš podat tak, aby tvoje články zamyšlení provokovalo. A ne zamyšlení nad tím, jak ti dokázat že nemáš pravdu, ale zamyšlení a pochynosti nad tím, jestli náhodou v nečem tu pravdu skutečně máš.
              Jenže na to musí být talent, a ten si alespoň zatím neukázal. Naopak.

              [ Zpět ]
              Datum: 12.10.2007
              Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Pozor na klamavé dojmy. Ty píšeš, že s mými názory tu nesouhlasí nikdo. Ty z průběhu diskuse můžeš posoudit jen to, kolik PŘISPÍVAJÍCICH s mými názory souhalsí. Tam uznávám, že odpůrci mých názorů nebo jejích částí převládají. Člověk ale nemusí být psycholog, aby věděl, že daleko větší chuť přispět má ten, kdo s něčím nesouhlasí, než ten, ktery souhlasí, takže výsledný dojem z diskuse je pak zkreslen tímto směrem. Lidi, kteří s mými názory souhalsí, se mi spíš ozývají prostřednictvím obálek nebo na e-mail.

               Další věc, která zkresluje výsledný dojem, je ta, že moji názoroví odpůrci své argumenty do omrzení opakují, což zase mě vede k opakování mých postojů. To pak vypadá jako moje defenziva a "převaha" negativních názorů. Ale je to pořád názor pouhých několika lidí. Nezapomeň, že dvě třetiny (přesně) zdejších reakcí na moje názory jsou od tří lidí Michal (30%), Radka (24%) a pro-pa (12%). To jsou tedy jen TŘI názory v téměř třech stovkách (!)příspěvků. Ono to zkresluje.

               Mýlíš se ještě v jedné věci. Nepíšu, že NĚKDO je špatný, ale že NĚCO je špatné, a to je velký rozdíl. Není to tak, že by mi nešlo o diskusi. Jde mi o diskusi nad mými, pravda, poněkud extrémními názory. Nejde ale o to, aby se tady něco vyřešilo. Pokud se nad mými názory a problémem samotným někdo zamyslí, moje "provokace" splnila účel.

               V jednom Ti ještě můžu dát za pravdu: Nejsem talent na přesvědčování lidí. Nejsem totiž marketingový typ. Naopak - mně se tenhle přístup k lidem příčí. Mně vůbec nejde o to, někoho o mých názorech přesvědčit a podprahově mu vnutit můj způsob uvažování, ale přimět ho nad určitými věcmi se (třeba zase trošku z jiného pohledu) zamyslet a umožnit mu tím, aby se časem třeba sám dopracoval ke změně svého chování. A vůbec pak nemusí tušit, že ke změně jeho chování došlo trochu i mou zásluhou.

               [ Zpět ]
               Datum: 12.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Medvěde, co ty si všecho statistikuješ je k nevíře. A to je určitě jen špička ledovce.

                Ty tady píšeš, že chceš aby se lidi zamysleli nad tím co píšeš. Jsou tu lidi, kteří ti radí, že styl jakým to podáváš není ten správný a že by jsi to měl dělat jinak. Ty to uznáš, ale stále se prezentuješ úplně stejně. Nezúčastněný jedinec, který si tvé názory přečte si s toho vyvodí, že jde o totální nesmysl právě na základě tvého přehánění, neobjektivity a extrémními názory a vůbec nebude přemýšlet o tom podstatném co chceš říci a pustí to z hlavy, takže přínos je nulový. On nad tím začne rozumně přemýšlet, až to bude mít hlavu a patu.

                Ty máš nějakou vizi, co chceš tímto zamyšlením co jsi napsal na začátku dosáhnout, ví, že prezentace tvých myšlenek není ideální, dostáváš rady co změnit, ale stále si stojíš na svém a prezentuješ se tak, že tvůj cíl do diskredituje již na počátku.

                Já už na to přišel, ty chceš totiž přesný opak a umně to skrýváš.

                [ Zpět ]
                Datum: 12.10.2007
                Autor: pro_pa
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Každej jsme nějakej. Moje uvažování je naprosto přímočaré a bez jakýchkoli postranních úmyslů. Píšu prostě přesně to, co cítím, nic neskrývám. Je v tom plno emocí i racionality. Jak v obsahu, tak ve způsobu podání. Někdo to vnímá jako netaktické, někdo jako netaktní, někdo jako kontraproduktivní.

                 Tenhle způsob projevu má ale své vedlejší účinky: Je to velmi snadno napadnutelné a zneužitelné k osobním útokům. Díky své přímočarosti jsem zranitelný a někteří jedinci se toho snaží využívat pro zvýšení svého sebevědomí. Toto riziko já ale rád podstoupím.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 12.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Jasně každý jsme jiný, ale zároveň se můžeme měnit a vyvíjet a hlavně se učit, nechápu proč to odmítáš změnit svůj přednes, aby jsi více podpořil svojí myšlenku a dosáhl jsi toho, aby lidi nad tím přemýšlely a neodsoudili to jako nesmyslný blábol?

                  Jestli je tvůj hlavní cíl to, aby se lidi zamýšleli nad tím co píšeš, tak je nutné změnit přednes, nikoli říct, že jsi takový a hotovo.
                  Jestli je tvým cílem vyprovokovat diskusi, aby jsi měl dostatek reakcí na to diskutovat a vypsat se, tak samozřejmě nic neměň.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 12.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Vím, že to myslíš dobře. Určitě se i já nějak vyvíjím, ale kdybych psal jinak než "od srdce", nebylo by to autentické. Pokud vnímám dnešní motorismus jako naprosto nesmyslné vraždění lidí, tak nebudu psát, že "bychom se měli přece jen trošičku snažit, aby jich nebylo 126 (září 2007), ale třeba jen 124, a aby po těch naprosto nezbytných nehodách oběti tolik a tak dlouho netrpěly, tak všude neomezeně zvýšíme rychlost".

                 Inteligentní člověk dokáže odlišit podstatu věci od formy podání a nezatvrdí se proti dobré věci jen proto, že to někdo "blbě" (nevhodně) prezentuje. Mimochodem: pro mě není důležitý prostý počet reakcí, ale spíš počet reagujících. Počet čtoucích bohužel sledovat neumím.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 12.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Škoda že všichni ti, co s tebou souhlasí, sem nic nenapíší. Nebo alespoň někteří z nich. Třeba alespoň jeden, dva. Takto se nelze divit předpokladu, že takoví neexistují.
                Mimochodem, i já mám ten pocit. Neříkám, že nejsou lidé, kteří alespoň s některým z tvých názorů nesouhlasí, byť jen částečně. Sám uznávám, že v něčem máš částečně pravdu. To ale nestačí na to, abych ti spokojeně odkýval co píšeš, protože zatím zdaleka převažuje to, s čím v tvých textech absolutně nemohu souhlasit (hnaní ad absurdum, paušalizace (byť nechtěná), ignorace komplexnosti problematiky atd.atd.atd.). A protože názorů více či méně nesouhlasných jsem viděl spousty, zato spíše souhlasný žádný, tak si dovolím pochybovat o možné existenci naprosto souhlasného.
                To je ale všechno úplně jedno, podstatný je jeden jediný rozpor. A to je v tom, že podle mého forma kterou to podáváš nemá šanci oslovit cílovou skupinu (t.j. lidi, kteří v současnosti podle tebe auto "nadužívají"). Může oslovit lidi, kteří ježdění autem omezili, či zcela vytěsnili, ale tam už to logicky nemá efekt.
                A jak sám píšeš, měnit formu aby se tvoje názory lépe "prodaly" nehodláš, dokonce ani do té míry, aby byla možná skutečná diskuze.
                Aneb sám si kvůli svým zásadám rozkopáváš cestu k cíli, který sleduješ. A komu není rady, tomu není pomoci.
                Já s tímhle vláknem končím, původně jsem se při té smršti nových příspěvků těšil na to, že se dozvím něco nového od jiných lidí (ty bohužel nějak nemáš tendenci přicházet s něčím novým, alespoň ne po obsahové stránce), najdu nějaké nové, neotřelé názory, a třeba budu mít příležitost konfrontovat a upravit ty svoje. Bohužel, celá ta diskuze je, díky tvé formě podání, jen elaborátem na téma "co Medvěd dělá špatně" a v "čem se Medvěd mýlí". Skoro bych řekl - škoda času.
                Tak zase někdy příště, jsem zvědav jestli přijdeš s něčím, co mne zaujme, nebo to bude nově spuštěná jehla na velmi ohrané a nepříliš poslouchatelné gramofonové desce.

                [ Zpět ]
                Datum: 12.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Ano, myslím si, že je to škoda. Na druhou stranu přeháníš, pokud píšeš, že to nejsou třeba jen dva. Kladné reakce vyždycky nějaké jsou. Jenomže nejsou moc vidět, protože to nikdo nerozpitvává.

                 Ano, máš pravdu, že jsou lidé, kteří souhlasí třeba jen s některými mými názory, popřípadě s jejich většinou. Vzhledem ke smršti negativních reakcí se mě ale občas bojí podpořit. Nebudu je jmenovat, abych jim neublížil.

                 Já tu svoje názory nepíšu proto, aby mi je někdo bezmyšlenkovitě a nekriticky odkývával. Hnaní některých tezí ad absurdum je tak trochu záměr (myslím, že i jinde hojně používaný postup), aby se nelogičnost nebo zvrácenost určitého jevu ukázala v ostřejším světle.

                 Co se týče té paušalizace, je to trošku daň za možnost vyjádřit se stručněji. Kdybych každou myšlenku doprovázel bezpečnostními pojistkami proti nařčení z paušalizace, hemžilo by se to tu výrazy jako "až na výjimky", "za jinak stejných okolností", při zanedbání té a té veličiny" a podobně. To by už vůbec nikdo nečetl. Ono to stačí takhle, když se snažím nějakou myšlenku vyjádřit co nejpřesněji a detailněji, snáz se tam pak hledají skulinky a záminky pro napadání té myšlenky jako celku. Je to jako se zákonem: Čím je podrobnější, tím snáze se obchází.

                 Trošku Tě chytím za slovo. Pokud hledáš názor absolutně souhlasný, tak by to muselo být moje jednovaječné dvojče. Největší názorový průnik mám pravděpodobně s Fénixem, ale to je tak skromný chlapík, že tady vždycky jen tak pípne a zase na dlouho mizí. Dokonce tu není ani zaregistrovaný. A přitom tu hodně věcí podrobně čte. Ale ani s ním není ta shoda absolutní. Například v otázce interrupcí máme názory div ne opačné.

                 S tou cílovou skupinou je to složitější. Za prvé neuvažuju takhle marketingově jako Ty. Pro mě jsou to prostě lidi. Pokud je chceš vnímat jako vhodnou nebo nevhodnou cílovou skuppinu, tak si stejně myslím něco jiného než Ty. Tak například u lidí, kteří jezdí na kole jen rekreačně, se dá předpokládat určitý kladný vztah k přírodě. Tudíž jsou náchylnější změnit svůj způsob života z těchto pohnutek. Kdybych se s tím vytasil někde na motoristickém serveru, nemohl bych s tím takhle kalkulovat.

                 Diskuse je možná vždycky. Záleží na lidech. Někdo prostě dává přednost osobním útokům před věcnou diskusí. Vezmi si to třeba takhle: Kolik myšlenek z toho úvodního textu skutečně prošlo touto diskusí? Minimum. Kdybych chtěl být trošku demagog, tak řeknu: "Asi na nich neshledali nic diskutabilního, tudíž s nimi bez výhrad souhlasí." Ne, opravdu se z obsahu diskuse nedá usuzovat na skutečnou podporu či nepodporu názorů obsažených v úvodním textu.

                 To, že rozkopávám cestu k cíli, je možná Tvůj názor. Já si to nemyslím. Inteligentní člověk se nenechá odvrátit od svých názorů jen kvůli tomu, že je někdo jiný podává nevhodnou formou. Pokud chce někdo pomáhat přírodě, tak s tím nepřestane jen proto, že to někdo chce podporovat jiným způsobem.

                 Těžko můžu přicházet s něčím novým. Své názory a argumenty jsem tu v podstatě už dávno vystřílel. Myslím ale, že toho není málo a že se tam najdou i užitečné věci. Pokud přijdu s něčím novým, tak spíš s nějakou nečekanou souvislostí, ale fakta jsou známa. Jde jen o to, jak je kdo promítne do svého uvažování a chování.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 12.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Oki, jen jsi mi to potvrdil. Byl bys rád, aby se našel aspoň jeden člověk, který by díky tobě "zmedvědovatěl" (promiň, nechce se mi vypisovat všechny charakteristiky tohoto jevu). Své názory a formu jejich prezentace máš neoblomnou, postavenou na faktech o jedné straně mince. Konkrétní kroky, vyjma toho že "jdeš příkladem" tím, jak sám žiješ, činit také nehodláš. Sečteno podtrženo:

                  - osvěta = 0
                  - praktické nápady = 0
                  - pro-cyklo aktivity = -1 (+0 cyklojízdy, -1 články na nakole)
                  - realizace projektů na podporu cyklistiky = 0
                  - osobní příklad = .01 (příkladem jdeš, ale pro 99% lidí není aplikovatelný a tudíž realistický)
                  - rady, pomoc = 0
                  ...........
                  výsledek = -0.99

                  Možná se mýlím, ale třeba děláš víc. Z toho co zatím vím, vidím jen to že pro pozitivní změnu směrem od IAD motoristické k té cyklistické alespoň v minimálním měřítku toho tady dost lidí udělalo mnohem více (např. Hrabosh, Jitka s Václavem, Jurimír, Dansed a spousta dalších), ať již přímými aktivitami, nebo svým rozumným a inspirativním přístupem, nápady a rady.
                  Ty zatím marně hledáš alespoň toho jednoho, co bude ochoten "zmedvědovatět", toť vše, jiný efekt nevidím.

                  Mě to nevadí, vlastně už je mi to upřímně jedno. V minulosti jsi mě tím hodně štval, protože to pro mě bylo nové téma a nebyl jsem připraven mu čelit. Naštěstí jsem ale měl tu možnost konfrontovat své názory s názory jiných lidí (s názory, nikoliv nereálnou a vše-obviňující utopickou tezí) a věci si v hlavě srovnat. I nadále jsem ochoten své názory a přístup korigovat. Ne však s tebou, protože tvou obehranou desku již skutečně znám, a nenabízí nejen nic nového, ale především ani zhola nic proveditelného, pokud by si člověk nechtěl překopat skutečně a doslova celý život. A to na dosažení rozumného řešení není třeba, což ty ovšem nevidíš, nebo vidět nechceš. Aneb každému co jeho jest. Moc bych si přál, aby se situace dostatečně zlepšila dříve, než smutně zjistíš, že jsi ztratil takovou část svého života aniž bys byl schopen (vyjma sebe samotného) cokoliv změnit a skutečně udělat pro dosažení svého snu. Jestli se tak stane, budu jen rád. Ale i kdyby ano, pak na tom se svým přístupem nebudeš mít ani tu nejmenší zásluhu, a to je snad ještě smutnější. Drobná, a skutečně přátelsky myšlená rada: najdi si jiný cíl, nebo pro ten současný začni dělat něco opravdového (a myslím to dobře).

                  [ Zpět ]
                  Datum: 12.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Nevím, co Ti na to mám říct. Při vší úctě Tě nepovažuju za člověka, který by byl kompetentní posoudit, kdo kolik dělá pro cyklistiku. Takže z Tvého hodnocení si absolutně nic nedělám. Stejně je postaveno jen na tom, že se nehodlám řídit Tvými pokyny.

                  Nevím, z čeho čerpáš přesvědčení, že toužím po nějakém dalším Medvědovi. Vždyť bych si s ním neměl co říct, když bychom si mysleli úplně totéž. Určitě bych byl ale rád, kdyby se mi tady podařilo někoho zlomit pro používání kola místo auta. Toto se mi zatím daří jen mimo tento server.

                  K jednotlivým bodům: Když už chceš hodnotit "osvětu", tak při vší skromnosti moje příspěvky občas nějaké informace v sobě skrývají. Praktické nápady omezuju na to, že praktikuju každodenní cyklistickou dopravu. Aktivity na podporu cyklistiky - totéž: jezdím na kole, účastním se cyklojízd, kritizuju to, co je pro cyklisty nejnebezpečnější, tj. motorismus. Realizace projektů na podporu cyklistiky: jezdím na kole. Osobní příklad: jezdím na kole - velmi efektivní. Ale znovu opakuji - pro mě nejsi tím, který by mohl kohokoli známkovat za podporu cyklistiky. Určitě je tady spousta lidí, kteří pro podporu a propagaci dělají víc než já. Tojsem nikdy nepopíral a dokonce jsem to tu několikrát zdůraznil.

                  Každý to "rozumné" řešení vidíme jinde. Na rozdíl od Tebe si myslím, že překopat si život v zájmu cyklistické dopravy stojí za to. Určitě nemusíš mít strach, že bych nějakou část života považoval za ztracenou. Za takovou bych považoval tu část svého života, kterou bych jezdil autem. A z toho tedy opravdu strach mít nemusím.

                  Promiň mi to, ale opravdu se musím smát, když mi někdo, kdo tráví půl života v autě a ve svém životě na kole nenajezdil ani dvacetinu toho, co já, bude kázat o tom, že mám konečně něco "opravdového" dělat pro cyklistiku.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 12.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Medvěda

                       

                  A jsme zpátky u jádra pudla. Já si naopak myslím, že jsem ideálním "porotcem" účinnosti snahy o podporu cyklo-dopravy. Sám jsi to napsal, že tvým cílem je aby lidé přesedli z aut na kola. Narozdíl od těch výše jmenovaných lidiček já autem jezdím hodně, a na kole sporadicky, nicméně mě to baví. Navíc nejsem zaslepený hlupák, který by šmahem kolo jakožto alternativní dopravu odsoudil jako nesmysl. Jenže moje zpětná vazba na to, jak na mne tvoje aktivity a projev působí se zjevně se zlou potázala. Ty můžeš hodnotit a dokonce odsuzovat mé aktivity, zatímco já tak nemohu činit vůči tobě ? Kdybych tvé příspěvky bral vážně, klidně bych se mohl urazit a vymezit se vůči cyklistům tvého typu stejně, jako ty se vymezuješ vůči motoristům. Místo toho ale poslední dva měsíce pracuji na tom, abych si mohl život trochu změnit a umožnilo mi to do práce dojíždět na kole, popřípadě MHD, místo autem. Není to po deseti letech denně za volantem jednoduché, zvláště když mne do toho vlastně nic nenutí a na pohodlí které auto skýtá jsem si dost zvykl. A pokud chceš znát celou pravdu, tak jsi jedním z důvodů, proč to trvalo tak dlouho, než jsem se odhodlal. Děsilo mne, že bych se ti mohl v něčem podobat. Naštěstí jsem ale našel dostatečně rozumné řešení, které splní stejný účel, a přitom mi umožní se maximálním obloukem vyhnout všem ostatním možným podobnostem. A za tím řešením si půjdu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 13.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Dobře, posuzuj si co chceš a koho chceš, ale nesváděj na mě, že Ti to přesedlávání na kolo trvá déle. S tím já opravdu nemám nic společného.

                  Já Tvoje aktivity nehodnotím. Pokud něco kritizuju, tak obecně motorismus, ale o konkrétních lidech tu ode mě nepadlo ani slovo. Vymezovat se můžeš, vůči čemu chceš. Ani do toho Ti kecat nehodlám. Pokud by ses chtěl jako motorista vymezovat vůči cyklistice, tak se spoj s autorem "Silničních vší" - určitě byste si rozuměli.

                  Jestli pracouješ na tom, abys mohl přesedlat z auta na kolo, tak je to jedině chvályhodné, ale je hloupost tvrdit, že Ti to moje zdejší příspěvky nějak komplikovaly. To by ses choval jako malé dítě, které si postaví hlavu a neudělá věc, o které ví, že je správná, jen proto, že to po něm chtějí rodiče.

                  To. že Tě děsilo, že by ses mi v něčem mohl podobat, jsou hodně silná slova na to, že mě vůbec neznáš. Ale asi jsi měl na mysli jen moje radikální názory. To po Tobě samozřejmě nikdo nechce.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 13.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Medvěda

                       

                  OK ;-=)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 13.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Nejsem proti vtipným diskusím. Sám je tady sice nevyhledávám, ale nebráním nikomu, aby je četl, přispíval do nich a těm mým se vyhýbal. Proto stejné chování čekám i od ostatních. Pokud někoho moje vývody a výplody nezajímají, nikdo ho nenutí, aby to otvíral a užíral se mým škarohlídstvím. Ale na druhou stranu by mi neměl upírat právo takové diskuse zakládat a přispívat do nich.

           V příspěvku, na který jsem reagoval, byla výtka, že "má" diskuse nic neřeší. Takové jsou tu ale téměř všechny. Jo, domluvíte si výlet, poradíte si vzájemně, jaké si koupit komponenty, ale pochybuju, že tu někdo diskutuje proto, aby něco závažného skutečně vyřešil.

           Smát se umím taky, i když se občas směju jiným věcem než mnozí jiní.

           [ Zpět ]
           Datum: 11.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Měl jsem pár měsíců na přemýšlení. A ano, právo na podobnou diskuzi máš, alespoň podle mne. Proto už jsem také v tomto vláknu nereagoval tímto směrem. Je to právo, které ti nikdo nemůže upřít (tedy vyjma vlastníků/provozovatelů, kteří za tento prostor platí). Je ale třeba si uvědomit, že jistá tématika a forma podání provokuje lidská stvoření stejně, jako rudá barva býka. A že by rodeo vedlo k něčemu dobrému, tak o tom bych si dovolil pochybovat :o)))
            Vlastně se paradoxně v jistém smyslu stavíš do pozice, ve které jsou motoristé vůči tobě jakožto cyklistovi a "ekologicky nezatěžující" osobě.
            Srovnejme si to. Tvoje témata obtěžují život lidem, kteří by si zde rádi odpočinuli a žili svou "druhou", cyklistickou duší. Ten život jim tím otravuješ. Motoristé svým jednáním obtěžují a otravují život tobě. Motoristé ti říkají, že nemusíš žít tam, kde jezdí, a že je to jen tvoje rozhodnutí, že dýcháš jejich zplodiny. Nákolákům říkáš, že tvoje diskuze číst nemusí, a že je to jen jejich rozhodnutí že je otevřou, a že mohou číst jiná témata a těch tvých si nevšímat. Nevidíš v tom náhodou lehkou, byť chatrnou, ale přeci jen paralelu ?
            Určitě to opět otočíš, vyvrátíš a vysvětlíš, ale podle mého názoru je to podobenství ve svém výsledku nebezpečně souběžné, ačkoliv každé samozřejmě směřuje ve svém důsledku někam jinam.

            [ Zpět ]
            Datum: 11.10.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             To musím oponovat. Mým tématům tady na serveru je velmi snadné se vyhnout. Komu to vadí a stejně to otevře, tak je prostě masochista a za to já odmítám přebírat odpovědnost. Takže rozhodně tu nikomu nezamořuju ovzduší. Motoristé jsou naopak všude a vyhnout se jim není možné. Pokud říkají, že nemusím žít tam, kde oni jezdí, tak to neznamená nic jiného, než že mě vyhánějí. Oni nejsou uklizení tak jako já se svými tématy, abych mohl kliknout a zbavit se jejich přítomnosti. Kdyby to šlo, už bych to dávno udělal.

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          no ja mam dost... Donutil ma tiez taky program ptejte se na co chcete, ja co chci odpovim, ale to je asi aspon sranda. To je naozaj skoda mrhat casom na taketo demagogicke blaboly a prekrucanie a utvrdzovat autora v jeho diagnoze. Myslim ze jedine rozumne riesenie je ako v tomto vtipe:
          Klopu dvaja Jehovisti na dvere: "kto je tam?"
          "My sme svedkovia Jehovovi"
          "A co chcete?"
          "Chceme sa iba porozpravat."
          "A kolko vas je?"
          "Dvaja"
          "Tak sa porozpravajte!"

          [ Zpět ]
          Datum: 11.10.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (o..)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Ten příběh má, milé děti, ještě pokračování:

  Jednoho dne se v jednom domečku probudil jeden z mála, co se střelbě usilovně vyhýbal. Pohlédl smutně z okna, před kterým mu svištěly kulky jedna za druhou, a řekl si:"Co je tohle za svět?" Dlouho a usilovně o tom přemýšlel, až přišel na řešení. Budu střelcům vyprávět pohádky o podobném městečku, kde stejným způsobem škodí ostatním lidem motoristé se svými auty.

  Sedl si k počítači a začal psát:

  Žilo se v tom městečku vždycky velmi poklidně, dokud se neobjevili ONI. Obyvatelé byli zvyklí bez obav vycházet ze svých příbytků, setkávat se na ulicích a náměstích, hovořit jeden s druhým a vůbec žít tak nějak pospolu. Pak přišli ONI – motoristi. Ze začátku jich nebylo mnoho. Když se nějaký motorista tu a tam objevil, vzbuzoval spíše zvědavost a lidé (zvláště pánové a kluci) obdivovali jejich nablýskaná auta a uznale bručeli nad jejich výkony a dovednostmi. Každý malý kluk se chtěl stát motoristou a pořídit přesně takové auto, aby se s ní mohl okázale předvádět před ostatními. Mít auto se stalo odznakem dospělosti, ale hlavně také výjimečnosti a spolupatřičnosti k vyšším kruhům. Motoristů a aut rychle přibývalo a současně s tím přibývalo také jízdy. Protože motoristi chtěli být co nejvíc vidět, nejezdilo se za městem, nýbrž v samotném městě, aby co nejvíc lidí vidělo, jak jsou motoristi bohatí a jak to se svými nablýskanými auty umí. Zpočátku nebyli o nic nebezpečnější než třeba kluci s prakem, ale auta byla čím dál dokonalejší - až se to stalo: Někdo jel tak nešikovně, že zasáhl jednoho z obyvatel městečka a ten pak onen nešťastný zásah nepřežil. Umíral dlouho a v krutých bolestech. A tak nastalo v městečku veliké pozdvižení, které vyústilo v sepsání jakýchsi pravidel soužití obyvatel a motoristů ve městě. Z každé ulice, z každého náměstíčka či jiného zákoutí byl vždy velký kus vyhrazen autům a tam jejich jízda dostala svá pravidla, aby se předešlo vzájemnému ohrožování a především k ohrožování nemotoristické veřejnosti. Pokud se pak obyvatelé městečka ale chtěli někam dostat, obvykle museli - k nelibosti motoristů a samozřejmě i jich samých – i několikrát denně projít přes silnici. Navzdory stanoveným pravidlům se množily případy přejetých obyvatel městečka a vůči řidičům bylo potřeba přitvrdit.


  Dál už to opravovat nebudu, už mě to nebaví, doplňte si to sami:-)))

  VÝSLEDKEM JE, ŽE VŠICHNI STŘELCI I MOTORISTI NA STO LET USNULI UKOLÉBÁNI POHÁDKAMI OD TOHO DOBRÉHO MUŽE A VŠUDE ZASE ZAVLÁDL KLID A BEZPEČÍ. I ONEN DOBRÝ MUŽ USNUL.

  DOBROU NOC...

  [ Zpět ]
  Datum: 07.10.2007
  Autor: DanSed
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Jo a medvěde...nevim v kolika zemích jsi provozoval cyklovandrování, ale věz že všude nejsou motoristi takoví nadutí jako v české kotlině.
  Někde jsou i usměvaví, tolerantí, co dají přednost i když nemusí, nehrají si na někoho kým nejsou - nemají potřebu se předvádět v BMW s 300.000km z bazaru za 100.000kč (a modlit se aby se jim nepokakalo palivové čerpadlo, páč by museli pár měsíců šetřit a nemohli se předvádět)

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Zkušenosti s cyklovandrovnáním nemám tak bohaté jako někteří zdejší přispěvatelé. Ale určité zkušenosti mám napříkald z Itálie, Německa nebo z Rakouska. Specielně italští řidiči se ale od těch českých příliš neliší. V Německu a v Rakousku je díky tvrdším postihům za "české" chování motoristů menší podíl mrtvých na milion ujetých kilometrů (můžu dodat čísla), ale na principu to mnoho nemění.

   Ono totiž nejde jen o to, JAK se jezdí, ale KOLIK se toho najezdí. Určitá část smrtelných rizik pro okolí je dána už jen povahou motorového vozidla nezávisle na stylu jízdy. Prostě ani sebeohleduplnější řidič nemůže vyloučit všechna rizika pro své okolí. Jedině tím, že nevyjede.

   Jinak samozřejmě souhlas - stylem jízdy se rizika dají určitě o něco snížit.

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Včera mě při mé vyjížd´ce v příjemném podzimním počasí na naší malé okresní silničce málem sestřelil řidič černé Fabie RS s poznavací značkou 1A9....Více jsem nestihl zareagovat. Měl jsem co dělat sám se sebou, abych neskončil v pangejtu. Musím upozornit, že to není první člověk s poznávací značkou hlavního města, který mě přímo ohrozil na životě. Obvykle mě ne lehokole naši místní spoluobčané objíždějí všichni uctivým obloukem až na pražské spoluobčany. Zrovna tentýž den jsem sledoval zprávy v tel., kde se hlásalo, že více nehod způsobují méně zkušení řidiči z venkova, kteří se neumějí chovat na semaforech ve velkoměstech a na dálnicích, protože autoškoly dělají na okresních silnicích. Musím upozornit, že by bylo dobré, aby řidiči z velkých měst, kteří umějí jezdit na semaforech, dělali prozměnu také více jízd na úzkých okresních silnicích, protože se umějí chovat je na širokých autostrádách a dálnicích a nejsou zřejmě vůbec zvyklí na cyklisty a úzký manevrovací prostor na menších silnicích!Mimochodem, ta zpráva byla pěkná blbost, protože i na menších městech jezdíte v autoškole dělat praxi na semafory obvykle do krajského města a na najbližší dálnici či rychlostní komunikaci. Sám jsem takto autoškolu absoloval na malém městě!

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Martis
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    To je dost přesné. Pražští řidiči jsou skutečně dost speciální sorta. O nic lepší nejsou řidiči například z Rakovnicka. Na to, jak malé procento jich potkávám, byla tato SPZ příliš často mezi těmi, kdo mě výrazně ohrozili. Pražští řidiči skutečně nejsou na cyklisty zvyklí, jako třeba mělničtí nebo královéhradečtí. Pražský motorista si nezřídka myslí, že "cyklista na ulici nemá co dělat, protože na to má přece cykostezky..." Na to já jim obvykle odpovídám:"A co tady děláte vy? Vždyť na to máte dálnice..." Oni prostě neuznávají, že městské ulice nebo venkovské silnice jsou komunikací SPOLEČNOU pro motoristy i cyklisty, a tam, kde není chodník, tak i pro chodce. Oni své výlučné právo na používání ulic a silnic odvozují jen z toho, že jich je hodně (čím dál víc) a že jsou nebezpeční. Tak ať cyklisté koukaj vypadnout nebo aspoň uhnout. Vždyť se přece pro ně staví tolik rezervací, tak co tady ještě zacláněj?

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    no jo...to jsou ty děcka, co si v autoškole odkroutí 24 hod(či kolik) čistého času za volantem a jdou do provozu. Kšiltovka na stranu, jednu ruku do rozkroku a tradá...
    Jsou snad nebezpečnější než kloboučkáři s platem vajec za zadním oknem

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Procpak places na spatnem hrobe??? Tohle je cyklisticky server a ten nema s autama nic spolecneho...bez si promlouvat primo k ridicum na servery urcene prave pro ridice (zabijaky, strelce, nebo jak je nazyvas). Proc stale otravujes cyklisty???
  Jdi za strejdou googlem, do vyhledavace dej neco jako "automobilismus diskuze", nebo "diskuze o ridicich", "diskuze ekologistu"....najdes hromadu diskuzi, kde muzes oslovit ty, na ktere si tu porad ztezujes.
  Jo a docela dobra stranka je http://www.zpovednice.cz/
  Drive existovala stranka vypovidejse.cz, ale ta uz asi neexistuje...skoda.
  Krasny den preji, ale ja si ho tvym vlaknem kazit nenecham!!!

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Na špatném hrobě bych plakal, kdyby přes osmdesát cyklistů ročně nehynulo pod koly aut. Padesát procent z nich na tom nemá žádnou vinu a u zbylých padesáti procent je minimálně "spoluviníkem" hustý automobilový provoz, bez kterého by ani těch "zaviněných" případů úmrtí nebylo.

   Cyklisty "otravuju" proto, že jsou to mimo jiné oni, kdo jsou ohroženi na společných komunikacích s auty. Kromě toho jsem se bláhově domníval, že cyklisté budou mít nadprůměrný vztah k ekologii. Pořád se tu někdo chlubí, že se od pádu komunismu zlepšuje životní prostředí. Pokud jste zaznamenali poslední zprávy - nezlepšuje se. A mohou za to převážně automobily.

   Myslíš, že je to málo důvodů?

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Ty tu nepromlouvas k cyklistum:-) Ale k ridicum!!! Jim porad nadavas, ze jsou vrazi a ze by se meli nad sebou zamyslet. Ale uz nekolikrat ti tu bylo napsano, ze tohle je cyklisticky server!!!! Bez si promlouvat do dusi tech, co ty nehody zpusobuji!!! Stale tu dokola meles, ze cykliste jsou chudinky a ze za to nemuzou. Tak co jim chces porad rikat? Places tu pred nama, ze jsou ridici vrazi....a co jako? Proc places tady? Jak ti muzeme pomoct? Mame se spojit, vzit si nejake casopisy a stoupnout si na krizovatky a promlouvat ridicum do dusi?:-))) Ja stale nechapu, o co ti tu jde?

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     A kolik ze zdejších cyklistů používá kolo místo auta? Jsou tu takoví a většinou o nich vím, ale já se zde obracím například ke zdejším většinovým "cyklomotoristům", kteří kvůli převážení kola do automobilismem nedotčených končin automobilový provoz ještě zahušťují, místo aby ho pomáhali omezovat.

     Takže o co mi jde? Používejte KOLO MÍSTO AUTA, nikoli AUTO NA PŘEVOZ KOLA.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      NIKDY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Nač ta tvrdá slova - NIKDY!!!!!!! A proč ne aspoň někdy???Taky mám auto a ročně najedu více na kole než autem. Jeden příklad za všechny, když mohu jet nakoupit autem nebo na kole, zvolím možnost B. Jedu na kole. Za kolo vozík či trojbrašnu na nosič a jedu třeba každý den na kole než jednou za týden autem. A nebo jdu pěšo s nákupní taškou na kolečkách. Ostatní se mi smějí, že vypadám jako důchodce, ale já si řeknu : "No, at´!" Jejich problém. Ale jde o to začít! Začít omezovat zbytečné jízdy studeným vozem za roh do krámu, na místní poštu ke známým do vedlejší čtvrti apod. ! Tím si myslím by mohl začít každý, jak se říká, zametat práh sám u sebe a nemusel by se myslím vůbec nijak zvlášt´omezovat. A přitom by tím přispíval k lepšímu dýchatelnějšímu ovzduší!Takže křičet tady na cykloserveru ...Nikdy!!!!!!!! mi připadá mimochodem taky trochu mimo mísu!:-(

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Martis
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        No ale ja to takhle treba delam stale. Bezne jezdime s pritelkyni na nakup s brasnama....ale panu doktorovi je to stale malo!!! Tomu se nezavdecis. Bohuzel nam stoji pred barakem auto (a zatim vic stoji nez jezdi) a to je spatne!!!

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Pokud auto stojí, je to jen dobře. Pak je ovšem třeba se zamyslet nad tím, jestli je nutné, aby tam stálo, jestli bylo vůbec nutné ho kupovat potažmo vyrobit...

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Odpoledne ho vezmu a odvezu do srotu!!!!!

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           :o)) To nepředpokládám, ale na druhou stranu bys tím pomohl životnímu prostředí a nepřímo i všeobecné bezpečnosti na silnicích. Tím nemyslím, že bys zrovna Ty svám autem nutně musel hned něco způsobit, ale zahustil bys provoz a nepřímo tím třeba přispěl ke vzniku nějaké nebezpečné situace.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            A hlavne tvojemu klidnemu spanku!!!

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Vezmu-li to doslova, tak zcela určitě. Přál bych Ti někdy strávit noc v místnosti, kde spím.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      No vzhledem k tomu, ze jsem si pred par tydny udelal ridicak a posledni dva vikendy jsem jel autem, ktere jsem mel nalozena koly (abych se konecne podival i tam, kam jsem se bezne na vikend bohuzel nedostal)....tak jsi me asi moc nepremluvil:-))) A nikdy me s tim tvym pristupem nemluvis!!!!:-) Naopak...tve reci me unavuji a nemaji efekt!!! Na viru Jehovistu se taky nedam, protoze to podavaji dost hroznym zpusobem!!! Stejne jako ty. Vnucijes lidem neco, co je pro tebe idealni, ale pro ne ne!!! Nekdy je lepsi malo, nez nic...ale s tim se ty nespokojis. Ty chces vsechno!
      Bez si premlouvat ty ridice, co maji auto na vsechno. Zde lide kola pouzivaji dle sveho uzvazeni a co tak ctu, tak i dost!!! Ty jim nechces rict "Používejte KOLO MÍSTO AUTA, nikoli AUTO NA PŘEVOZ KOLA."....ty jim chces rict "Nepouzivejte auta vubec"!!!!

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Opravdu si myslíš, že bych nenašel dost důvodů, abych si i já koupil auto a popojížděl s ním po Praze? Ty důvody si dokáže najít opravdu úplně každý. Takže nevnucuju lidem nic, co by bylo ideální pro mě, ale naopak, co považuju za ideální pro společnost jako celek. Sám se ochotně omezím prostě proto, že to považuju za správné, takže to ani nepociťuju jako oběť.

       A mimochodem: Víš proč je to na zajímavá místa tak daleko, že tam nedojedeš na kole? Protože ta blízká, kam bys na kole dojel, už automobilismus zničil. Teď se plánuje dálniční most přes nejkrásnější údolí Sázavy. Takžd to budu mít (na kole) do krásné přírody zase o pár (desítek) kilometrů dál.

       Jestli se s něčím spokojím nebo jestli chci "všechno" - to nevím ani já sám. Vím jen, že chci, aby lidi používali auta s rozumem, kteroužto hranici vidím tam, kde nejsou žádné oběti na lidských životech a kde se zemská atmosféra dokáže přirozeným způsobem zbavit zplodin z výroby a provozu aut. Myslím, že to není až tak nelogický požadavek. A přesto ani jedno z toho není splněno.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Okecavat to umis dobre:-) Co sem pletes dalnici pres Sazavske udoli???? Ja s nim pekelne nesouhlasim a to jsem motorista!!! Tady se mluvi o tom, ze okoli uz mam (mame) dost projete a uprime docela casto brumlam, ze jedeme zase tam, kde jsme uz byli. Ja rad objevuji a poznavam nova mista....tak proc nepopojet nekam dal. Je spousta uzasnych mist, tak proc je nevidet!!!!!

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         A jak bys ta nová neporušená místa chtěl svým autem objevovat, kdyby se nestavěly silnice a dálnice? Abys je mohl objevovat jako motorista, nutně tím přispíváš k jejich ničení. Ta dálnice přes Sázavu se bude stavět i kvůli Tobě. Pokud tedy trváš na tom, že budeš jezdit autem...

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Budu...pokavad budu muset, tak budu. A zase plkas o necem, co neni pravda. To, ze jsem ridic hned neznamena, ze jsem nicitel prirody a ze souhlasim s dalnici pres Sazavske udoli. Co je tohle za kravovinu. Co si to cucas za ptakoviny z prstu. Uvedomujes si, ze tim svym chovanim a napadanim tu lidi vic urazis, nez pritahujes na svou stranu?!!! Ja uz prestavam mit chut neco delat pro lidi jako jsi ty!!!! Totalne jsi me zhnusil svym presvedcovacim pristupem!!! Jak dole napsal wert...chtelo by to nejakeho dobreho strelce!!!!

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Neříkám, že s dálnicí přes údolí Sázavy souhlasíš, ale svým chováním (motorismem) přispíváš k tomu, že se takové stavby budují. Myslím, že tohle není žádný objev. Nebo si myslíš, že kdyby nejezdilo tolik lidí autem, že by někoho napadlo podobné stavby budovat?

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Co mi to strkas do rukou??? Jak si to vubec dovolujes???? Ja jsem ti jasne rekl, ze s tim nesouhlasim a ty me tu obvinujes, ze souhlasim jen kvuli tomu, ze jsem ridic. Co ty jses za cloveka? Bez si urazet lidi nekam jinam. Takovehle sproste jednani fakt nesnasim!!!!!!!!!!!

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Přečti si ještě jednou první větu. Vždyť tam říkám, že s tím nesouhlasíš. Jen Tě upozorňuju, že svým chováním (motorismem) napomáháš k tomu, aby se takové nebo podobné stavby budovaly. Pro koho myslíš, že se dálnice budují? Pro cyklisty? Přemýšlej o tom trochu.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Ja ze nekoho podporuji?:-) Ale pane doktore. Ja jezdim po okrskach. Vcera jsem jel na Hradec po nejake hlavni a stvalo me to. Ja dalnice nepotrebuji:-)))
              A tim, ze me ihned z neceho urazite jen kvuli tomu, ze jsem ridic.....to je snad uplne jasne. Ja jsem jasne napsal, ze s dalnici pres Sazavske udoli nesouhlasim. Pokavad ji tam nejaky hlupak postavi, nestavi ji pro mne, protoze ja s ni NESOUHLASIM a NEPOTREBUJU ji. Ale bohuzel mam smulu, ze jsem ridic a tim padem automaticky souhlasim s kazdou dalnici....pane doktore, co to tu placate.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Bohužel je to tak, že možná slovy s dálnicí nesouhlasíš, ale činy ji podporuješ. To, že si zrovna teď říkáš, že jezdíš jen po okreskách, nemá pro stavbu či nestavbu dálnic žádný význam. Vezmi si třeba to, že kvůli tomu, že na "okreskách" překážejí takoví jako Ty, se někdo jiný rozhodne jet po dálnici. Prostě už tím, že si někdo (samozřejmě nejen Ty) koupí a používá auto, přispívá ke stavbě dálnic - prostě ať chce nebo nechce, tak zvyšuje poptávku.

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                :-)))))))))) A mele si furt tu svou a mele:-)))))))
                Sakra, tak tu zarvi, ze vsichni ridici jsou spatni....a nevokecavej to porad. Mozna se ti konecne ulevi:-)))
                Clovek se ti NIKDY nezavdeci. Ikdyz jsem ti snad 100x psal, ze 28 let jsem vsude jezdil na kole a i ted vic jezdim na kol nez v aute. Urcite auto nepouzivam zbytecne. Snazim se tak chovat dle tveho kazani (omezovat jizdu autem) a PORAD je ti to malo. Tak o co ti tu porad jde???? Proc porad po nas plives?:-) Ze by fakt nejakej ten komplex?:-)

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 To samozřejmě oceňuju, že jsi tak dlouho jezdil všude na kole. Proč to tedy chceš změnit, když se Ti to tak osvědčilo? Pokud nepoužíváš auto zbytečně, tak jsi na mé straně. Pak tedy není důvod, aby sis moje nářky vztahoval na sebe.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 08.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Uz jsem ti nekolikrat psal, ze to hold dal bez auta nejde:-))) A od te doby jsem spatnej:-) Od te doby jsem ten spatny ridic. Mozna jo...mam ridicak par tydnu, ale clovek se snazi. Snazim se jezdit co nejvic, abych nebyl okoli tolik nebezpecny. Jezdim ted po meste klidne ctyrycitkou...nevadi mi to. Snazim se vnimat okoli, abych mohl vcas reagovat. Mimo mesto treba naopak jedu vic nez bych mel, abych dostal rizeni poradne do ruky....snazim se stat dobrym ridicem, ale to ty hold neocenis, protoze kazdy, kdo ridi je u tebe spatny a za vsechno muze:-))))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Vůbec nejsi "špatnej", jen si to všechno moc vztahuješ na sebe. Snažím se psát naprosto obecně o vzorcích chování, nikdy ne o konkrétních osobách. Takže s Tvojí osobou to nemá mnoho společného, samozřejmě pokud se v tom způsobu chování nenajdeš...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Promiňte, ale já to nevidím jinak než
        Marx - Engels - Lenin - Medvěd...

        Pane doktore, ale až vy jste mi dopřál pochopit myšlení těch 3 předchozích. Děkuji.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Pokud jste díky mně pochopila Marxe a Engelse, tak klobouk dolů. O výklad jejich díla se dosud vedou mezi filozofy i sociology učené spory, které nemají absolutně nic společného se zneužitím jejich myšlenek režimy ve východní Evropě.

         Přirovnání k Leninovi mi ještě trochu vysvětlete - nějak tam tu paralelu nevidím.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Předem upozorňuji, že auto zatím nemám... Časem se mu ale stejně nevyhnu, prostě je taková doba a podmínky, kdy to bez něj na 100% prostě nejde... Už jsem to psal i dříve v jiných, ale stejně zaměřených vláknech.

      No, ale co jsem chtěl říci... Jako pracující člověk, který tráví v zaměstnání skoro celý den (do 18:00-19:00), nemám v některých případech jinou možnost než tím autem na vzdálenější cyklovýlet jet. Pokud se nebudu chtít do nekonečna stále plácat "kolem baráku" a budu chtít vidět i jiné části republiky, tak se tam nějak dostat musím. Tolik volného času a dovolené ale zase nemám, abych si mohl dovolit strávit skoro celý den jen pitomým cestováním vlakem. Pokud tam poblíž vůbec něco jede... Já osobně jsem rád za každou minutu, kterou mohu strávit v sedle kola. A vlastně i svého drahocenného volného času. A proto ho nemíním vyplácat jen hloupým zdlouhavým cestováním z místa na místo.
      Proto se na takové výlety občas nechám svézt autem...

      Vím, ono se něco takového těžko vysvětluje člověku, který si dělá "na sebe" a volného času má vlastně podle svého uvážení. To samé platí i o kole, Ty na něm jezdíš každý den do práce, tak si ho užiješ ažaž. Zkus ale pochopit i lidi, kteří ho mají jen pro zábavu a sednou na něj jednou, dvakrát do týdne, jindy na to kvůli práci prostě nemají čas. A když už ho mají, tak se snaží si to co nejvíce užít a ne se někam handrkovat půl dne vlakem...

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Jarda
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Presne tenhle pocti jsem mel i ja. Skoro tricet let bez auta a bohuzel to tak dal neslo. Prichazel jsem o pracovni mista, ktera me zajimala, jen diky tomu, ze jsem nemel ridicak. Dovolenou jsem si vybiral jen tam, kam jsem se mohl dostat jen vlakem (pripadne neco malo dojet). Je spousta mist, kam bych se takhle dostaval velice spatne.
       Minuly vikend jsme zas byli kousek dal, nez normalne. Dve hodky autek a uz jsem si to mohl jezdit po Luzickych horach a druhy den slapat na slapadle po Machaci. Tenhle vikend jsme byli zas jinde.
       Tohle bych mohl omezit, ale PROC? Ziju jen jednou. A to mam cely zivot jezdit jen kolem baraku? Navic bez ridicaku mam omezenou moznost najit praci, ktera me bavi....

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Pozor! Nezaměňuj příčiny a následky. To, že kvalitní pracovní místa jsou soustředěna do velkých center, je dáno tím, že kapitál (zaměstnavatelé) spoléhá na mobilitu pracovní síly a vlastně do ní lidi nutí. Šetrnější vůči životnímu prostředí by bylo, kdyby práce přišla za člověkem.

        Pokud si všichni řeknou: "Žijeme jen jednou", tak si příští generace nebude moci říci ani to.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Tak to tak sakra zarid!!!!!! Zatim to tak neni a dlouho nebude. Spis nikdy nebude. A nezmeni to ani Medved. To mam dle tveho na ten velky tresk cekat na pracaku????

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Pokud myslíš tím "velkým třeskem" obrat k ekologičtějšímu způsobu dopravy, pak by ses na něm měl spíš nějak podílet než na něj jen čekat. Tím, že si pořídíš řidičský průkaz a auto, toho k lepšímu mnoho nezměníš.

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Jo...a do smrti budu drepet na pracaku. Proboha probud se!!!!!!!
           Jsi se dozvedel, ze mam ridicak a hned na me utocis vid. Nedokazal jsi to rozchodit, ze dalsi cyklista si poridil ridicak....lituji te!!!!

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Řidičák ještě neznamená, že musíš nebo budeš jezdit. To je rozhodnutí, které děláš před každou jízdou. Spíš se snažím Ti dát argumenty k tomu, abys věděl, jaké vedlejší dopady (Tvoje) rozhodnutí použít motorové vozidlo má.

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Sakra...neuhejbej od tematu. Ja se te ptam....mam sedet na pracaku tak dlouho, dokavad nebude ten tvuj velky tresk? Zatim jsi mi nabidl zcestne navody na muj zivot. Kdybych si mohl najit praci, kde nebudu potrebovat ridicak, nevracim se kvuli tomu z UK!!!! Nejde to! Pochopis to uz konecne!!!

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Ne, nemáš sedět na pracáku. Já taky nesedím. Myslím, že existují možnosti, jak se použití auta vyhnout. Kolo, vlaky, autobusy, pěší chůze... Pokud ne, pak samozřejmě není nic hrozného v krajním případě použít auto, ale opravdu v krajním případě. Pokud jsem tu četl Tvé příspěvky, tak obhajuješ víc než jen skutečně nezbytné použití auta.

              Důvody, proč to nejde, najde každý. Kdybych chtěl, dokázal bych tu místo odsuzování stejně zapáleně auta třeba obhajovat. Ale pokud jsem si vědom jejich extrémně negativního vlivu na okolí, samozřejmě hledám možnosti, jak se "nutnosti" používat auto vyhnout.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Tak vidis..tak si konecne uvedom, ze je to opravdu krajni pripad:-) Prvni, na co se me ptaji je, zda mam ridicak:-)))) Proto jsem si ho udelal:-) Hold chci delat to, kde ridicak je skoro na prvnim miste:-) Nez bych se dostal pres celou republiku na kole k zakaznikovi...to by mi trosku trvalo:-))))

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Proto taky nekritizuju jen konkrétní osoby, ale velmi často i ten zvrhlý systém, který k takovému chování lidi nutí. Ale to sis určitě všiml. :o))

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Pozor! Nezamenuj zelania za fakty! Praca za clovekom nechodi. Kdyby pes nesral tak ho roztrhne...

         [ Zpět ]
         Datum: 10.10.2007
         Autor: Neregistrovaný uživatel (o..)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Práce za člověkem přijít musí. Pokud tomu tak není, jedná se o deformaci. Člověk někde bydlí, proto tam za ním musí přijít služby a ty musí někdo poskytovat. Přišla tedy práce za člověkem. Jen je potřeba otočit znaménko a pohlídat si, aby sloužila ekonomika lidem a ne obráceně.

          [ Zpět ]
          Datum: 10.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           ;-))))))) tak teď jsi mě vážně rozesmál :o))))))) ..... tohle už je skutečně naprostá utopie. Mobilita je potřeba od doby, kdy vznikl pojem profesní specializace. Myslel jsem že jsi vzdělaný a sečtělý člověk, takže ti teď dám příležitost se nad tím posledním výrokem ještě zamyslet a opravit ho.

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Mobilita pracovní síly je zdravým jevem jen do určitého okamžiku. V momentě, kdy její rozměr začne ohrožovat sociální vazby, je kontraproduktivní.

            Tento problém řeší už pěkně dlouho v nejliberalizovanějších ekonomikách - nejvíce v USA. Tam tento problém dosáhl již takového rozměru, že si lidé pronajímají na dobu určitou už zařízené domy a de facto kočují za prací. To vede k několika důsledkům:

            1.Trhají se rodinné vazby, protože přesun za výnosnější prací jednoho z partnerů ohrožuje kariéru druhého. Buď se pak vše podřizuje kariéře jen jednoho z nich nebo se rodina fakticky rozpadá a každý si jde po své kariéře. Mluví se o krizi tzv. "dvoukariériových manželství".

            2. Trhají se - lépe řečeno už se ani nenavazují hlubší (celoživotní) přátelské vztahy, protože je vždy perspektiva přesunu za lepší prací.

            3. Absolutně se likviduje pocit sounáležitosti s místem bydliště (či spíše pobytu). Absolutně chybí pocit domova, neboť "domov" se zredukoval na "místo, kde mám zrovna (slušnou) práci".

            4. Má to také krajně negativní dopad na vzdělávání dětí. Děcka strašně často mění kolektiv a učitele. Americké základní a střední školství je díky tomu na žalostné úrovni (osobní zkušenost s "produkty" tamních SŠ). Vysoké školství tam má úroveň jen díky masovým krádežím mozků v zahraničí.

            Neodsuzuj tedy moje myšlenky unáhleně podle povrchních dojmů a nějakých pouček vytržených z kontextu a víc o nich přemýšlej.

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Krásně jsi to zkusil "přeformulovat", aby se ti to hodilo "do krámu". Bohužel. V jedné věci máš ale pravdu, konkrétně s tím "jen do určitého okamžiku". Ale k tomu jsme se v naší malé a hustě obydlené zemičce nepřiblížili ani na dohled ;-)))

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Neformuluju věci tak, aby se mi to hodilo do krámu. Možná jen zdůrazňuju víc věci, které podporují moje tvrzení. Ale to myslím je přirozené.

              K americkým poměrům máme skutečně ještě poměrně daleko, ale opravdu se mi nechce čekat, až se k nim přiblížíme. Nebo snad chceš, aby si naše děti počínaly stejně jako v Americe?

              http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika...

              Jednou z příčin tohoto chování nezletilých je právě časté stěhování rodičů, střídání kolektivů, absence vztahu l místu atp.

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               A tou hlavní příčinou je absence výchovy, popř. výchova špatná. A to se u nás už projevovat začíná, bez ohledu na nějakou "migraci obyvatel" za prací či jiným důvodem.

               [ Zpět ]
               Datum: 11.10.2007
               Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Ta špatná výchova velmi těsně souvisí s nucenou migrací za prací. Jinak máš samozřejmě pravdu, že liberální výchova vede k vyšší kriminalitě jak v dospělém, tak vlastně už v dětském věku. Mechanické přejímání tohoto západního vzoru se u nás projevuje už dlouho. Vliv rodiny na výchovu dítěte prudce klesá a rodiče s tím těžko něco udělají. Souvisí to s uspořádáním společnosti a jejími prioritami. Kyvadlo společenského vývoje se přesunulo z jednoho extrému (od autoritativního systému) do druhého (příliš liberálního). Dnes se preferuje bezbřehá svoboda na úkor odpovědnosti.

                [ Zpět ]
                Datum: 11.10.2007
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Ano, vím to o Tobě a nesmírně to oceňuju. Člověk si může myslet, že se v budoucnu bez auta neobejde, ale věřím tomu, že si ho nakonec stejně nekoupíš. Možná tomu budeš muset něco "obětovat", ale nakonec zjistíš, že to až tak hrozná oběť není.

       Na vzdálenější výlet se často dá jet vlakem a myslím, že jsme natolik zdatní cyklisté, že i když vlak nejede úplně všude, prostě si ten kousek došlapeme. Ten pocit, že jsme nemuseli použít auto, za to stojí. Kromě toho auto občas i omezuje. Někde ho musíš nechat stát a tudíž se na tom kole zase vrátit na stejné místo. V případě vlaku je těch možností daleko více.

       Kromě toho ten přesun vlakem nemusí nutně znamenat ztracený čas. Zvlášť pokud by se zlepšily služby drah. Vždyť ani řídit auto není pro každého zábava a ve vlaku můžeš ten čas strávit užitečněji.

       Volný čas podle vlastního uvážení skutečně mám, ale toto moje "uvážení" je omezeno tím, že ze svého jediného příjmu stále ještě živím pět dospělých lidí. Takže zase je to věc priorit. Jinak samozřejmě chápu, že každý má jiné podmínky a je na něm, aby zvážil svou situaci a podle toho se zařídil. I když na druhou stranu "že si užiju kola ažaž" - jízda po Praze není zas až taková zábava. Nakonec možná v přírodě nebo pěkné krajině najezdíš víc než já, i když jezdíš "jen" dvakrát týdně.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Michale, jsme ztraceni. Teď jsem zadala strejdovi Googlovi heslo "diskuze o automobilismu" a hádej, co mi vypadlo na třetí pozici. Ne, nemýlíš se, hádáš správně - "Diskuze - Nakole.cz - cyklistika, cykloturistika" :o)))

   Předtím už je jen Severní Korea a diskuze k filmu... :o)))

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Tak to je slusne receno v prdelce:-)))
    Kam ten svet diky Medvedovi speje:-))))))

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Konečně nějaký pozitivní efekt! :o)))

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Fakt si myslíte, že je pozitivním efektem, když se cykloserver objeví mezi prvními v diskuzích o automobilismu?!?
     Tak to já si teda myslím pravý opak...

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Tedy, nechci zastávat Medvěda, ale jen tak pro zajímavost jsem zadal : diskuze o cyklistice, a taky se NAKOLE objevil až na třetím místě.:-))))

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Papji
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Ano, já se na to pak koukla také. Ovšem tam zase vidím negativum v tom, že je to AŽ na třetím místě...

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Promiň, ale já vidím negativum v obou případech. V prvém, že je to už na třetím místě a v druhém až na třetím místě.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Papji
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Diskuse o (omezování individuálního) motorismu je současně i diskusí o zlepšování podmínek pro cyklistiku. Takže je to skutečně pozitivní.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Co je na tom pozitivniho????

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Noooo a kdyz zadam "Cyklistika", tak na prvnim miste je Nakole:-) Jupiii. A strejda Asterix je az druhy:-)

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     http://navrcholu.cz/Zebricek/Spolecnost/Sport...

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Pane doktore vedle:-) Se tu bavime o vyhledavacich a ten s poctem pristupu nema nic spolecneho. Ale navrhuji jedno...bezte kazat na iVelo. Navstevnost vetsi a tak tam mozna splasite (otravite) vice ovecek....

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Tím odkazem jsem měl na mysli to, že navzdory určitému podílu (mnou iniciovaných) antimotoristických témat (12/06-06/07) se návštěvnost tohoto serveru nesnižovala, ba naopak - rostla meziročně o desítky procent.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Hmm, zajimave vyvozeni zaveru.
        Pohledem na ten graf dospivam k zaveru, ze nakole.cz pouziva mereni navrholu.cz od zari 2007.

        Viz. http://navrcholu.cz/Statistika/82510/?s=1.7...

        Takze nevim, kde beres cisla o mezirocnim narustu. Mozna jsou, ale z navrholu.cz to vycist nelze.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: lester
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Hmm, zajimave vyvozeni zaveru.
        Pohledem na ten graf dospivam k zaveru, ze nakole.cz pouziva mereni navrholu.cz od zari 2007.

        Viz. http://navrcholu.cz/Statistika/82510/?s=1.7...

        Takze nevim, kde beres cisla o mezirocnim narustu. Mozna jsou, ale z navrholu.cz to vycist nelze.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: lester
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Tak tady vam ty cisla nejak nevysla:-))))))
        Jasne ze navstevnost rostla. Ale to nebylo kvuli VAM, ale kvuli tomu, ze nakole.cz je na tomto serveru zaregistrovano od letosniho zari:-)))) Nebo si snad myslite, ze byla do zari nulova navstevnost a jen kvuli vam najednou v zari stoupla navstevnost?:-))))
        Jste strasne sebevedomej:-) Prvni, kdo kvuli vam z tohoto serveru asi odejde budu ja:-)

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Samozřejmě, že si nárůst návštěvnosti nepřivlastňuju, ale bráním se nařčení, že bych tu lidi nějak masivně odrazoval.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        http://navrcholu.cz/Statistika/82510/?s=1.12...

        můžeš Medvěde říci kolik lidí navštívilo tyto stránky v lednu 2007 a kolik v červnu 2007?

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: pro_pa
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Už zase ? ;-)

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Autor: Jarda
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Já si nějak nemůžu pomoct. Já vím, že většina lidí si na ty hromady mrtvých už zvykla a vůbec jim to nevadí. Ale já to nějak nedokážu...

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Ne...nezvykla!!!!!! A nikdy nezvyknou!!! To si jen ty namlouvas a mas pak zbytek sveta za spatne! Jenze normalni clovek to resi normalne, v ramci jeho moznosti. Ne zpusobem jako ty.....furt si jen ztezovat a plakat. A navic na blbem hrobe!!!

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Kolik lidí zná přesná čísla o počtu obětí motorismu? Kolik lidí ví, že se zveřejňují jen počty obětí, které stačí zemřít do 24 hodin, a že další stovky ročně umírají v bolestech na následky dopravních nehod v dalších týdnech a měsících? Lidem je to jedno nebo před tím zavírají oči a namlouvají si, že jim se nic podobného nemůže stát. A nevědomky k té situaci přispívají, když používají automobil i tehdy, kdy by se dalo jít pěšky, použít hromadnou dopravu nebo jet na kole.

     Ano, myslím si, že v tomhle ohledu je náš svět špatný. Tohle si uvědomit je první a nutná podmínka k tomu, aby se někdo snažil něco zlepšovat. Pokud nebudeme vědět, že je to špatné, nikdo nic zlepšovat nebude.

     Položme si otázku: Co každý z nás udělal pro to, aby klesal počet obětí automobilové dopravy? Nejčastější odpověď bude:"Snažím se tím autem jezdit ohleduplně." Jenže o to se snažili i ti, kteří už mají na svém kontě nějakou smrtelnou nehodu. Nebo by to o sobě minimálně tvrdili. To je prostě málo - střelci se vymlouvají, že mají dobrou mušku. Tak "dobrou", že jen u nás postřílejí stovku lidí měsíčně. Je třeba odhodit zbraně.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      :-))) Vylezte z aut :-)))
      Pak nastane situace, kdyz budes rvat "Slezte z kol, protoze me jako chodce ohrozuji". Medvede....fakt ne:-) Mas uzasnou vydrz otravovat lidi. Sakra jdi kazat na nejaky motoristicky server a neprud cyklisty!!!!

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       U cyklistů bude stačit na ně řvát: "Jezděte ohleduplně!" U motoristů to nestačí. Takže žádné "Slezte s kol!" by se asi nekonalo.

       Co se týče "otravování": Nikdo Tě nenutí to otvírat, natož na to reagovat. "Otravuju" jen toho, kdo se otravovat nechá. Máš přece jiné možnosti. Seznam zdejších diskusí je dlouhý.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Fajn, ale řekni mi, co my s tím jako CYKLISTÉ můžeme asi tak dělat...??? Zatím je asi nejrozumnějším a nejschůdnějším řešením na silnice na kole radši vůbec nevjíždět ;-)
    On by totiž někdo z "té druhé strany" mohl také klidně říci, že si za to můžeme sami, že tam nemáme jezdit, když víme, že je to o hubu...;-) Víme to všichni, pak už záleží jenom na odvaze (a někdy i oprsklosti) jednotlivců, zda radši pojede někudy jinudy nebo to tedy střihne po silnici a bude všem plecháčům okatě dávat najevo, že má také jakási "práva"... Právo ho ale neochrání před úrazem, to se bude řešit teprve až se něco stane... A to je myslím už dost pozdě...

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Jarda
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Koukám, že se mi snažíš nahrát. Díky! :o))

     Vypadá to přesně tak, jak píšeš. Motoristé mají na silnicích i ve společnosti takový vliv, že se jeví jako nejrozumnější řešení, aby lidi vůbec nevycházeli z domu. O svou bezpečnost se přece mají starat ti ohrožení. Proč by měli přemýšlet ti, kteří to riziko vytvářejí, že?

     Někteří z nás mají dost odvahy, aby do toho provozu (třeba i v Praze) vyjeli. Kdo tu odvahu nemá, měl by za svá cyklistická práva bojovat jinak, třeba tlakem na výstavbu cyklostezek a nebo právě tlakem na radikální omezení individuální automobilové dopravy ve městech, aby vůbec mohli vyjet a ukázat, že bicykl je halvně dopravní prostředek a ne jen nějaké sportovní náčiní. A s tím tlakem na omezení individuální automobilové dopravy by měl začít u sebe a ne se motoristickému diktátu podřídit a přispívat tak k tomu, co sám z pohledu potenciálního cyklisty odsuzuje.

     Tak to je to, o čem tu píšu. Pořád si někdo myslí, že to není dostatečně cyklistické téma?

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Já bych nejprve začal bojovat za to, aby se na silnicích dodržovaly předpisy, jejich ignorace je často příčinou nějaké kolize. Z kolika procent to je určitě pro ostatní doplníš... díky.
      čaues :-)

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: igen
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Dodržování dopravních předpisů by měla být naprostou samozřejmostí. To však zdaleka nestačí. Dodržování předpisů je podmínka nutná, ale zdaleka ne postačující.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Kdyby ty cykliste, co potkavam v noci meli alespon to blbe osvetleni, tak je ridic vcas uvidi a pribrzdi. Bohuzel cyklistu v cerne bunde opravdu neuvidis. Pripadne pozde.
        To same je to u znalosti dopravnich predpisu...se jen podivej, jak se vetsina cyklistu chova na krizovatce!!! Hruza hruzouci!

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Souhlasím, že mnoho cyklistů se neumí na silnici chovat. To však nesnímá s řidiče (morální) povinnost předpokládat neosvětleného cyklistu. Vím, že zákon mu to přímo neukládá (má právo spoléhat na to, že ostatní budou dodržovat zákon), ale zabít kvůli tomu člověka...

         Navíc si myslím, že chodec na krajnici nemá povinnost být osvětlen. Řidič tedy musí v každém okamžiku své jízdy neosvětleného chodce předpokládat (a samozřejmě se podle toho chovat).

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          neosvětlenej cyklista na silnici v noci je sprominutím debil a může si za to sám. Neosvětlenej chodec na silnici v noci je sprominutím debil a může si za to sám. Průměrně inteligentní jedinec se podle toho zařídí a nehazarduje s vlastním životem.

          Mimochodem, chodec jde na silnici po levé straně, aby viděl přijíždějící dopravní prostředek.

          Taky nechodím po kolejích a když mě sejme vlak tak se nedivím, co se to stalo.

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Autor: pro_pa
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           S tím mohu jen souhlasit. Ano, je to debil. Což ovšem nic nemění na tom, že automobilový provoz nutí cyklisty i chodce k čím dál větším investicím do toho, aby byli vidět. Pak začalo být povinné svícení aut a rázem jsou chodci a cyklisté vidět o to méně. V Rakousku už od povinného celodenního svícení ustupují. Právě kvůli "neviditelnosti" nemotorizovaných účastníků silničního provozu.

           Samozřejmě že rozumnej člověk nebude zbytečně riskovat svůj život, ale já ten problém vidím v tom, že motoristé na to spoléhají a o to arogantněji se k slabším účastníkům silničního provozu chovají.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Ja bych si dal na kolo osvetleni i tehdaaa, kdyz podle tebe jezdilo jen par aut. Uz i kvuli tomu jednomu autu bych si to na kolo dal. Ted uz jo. Driv jsem jako cyklista neveril... Je uplne jedno, zda te mine jedno auto (jako pred X lety) nebo 100 aut (dnes).
            A ze se ridic chova agresivne k ostatnim...? Co je u tebe agresivni? Jake mas meritko agresivity? Neni nahodou agresivni ridic ten, co si sedne do auta? Automaticky?

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             To riziko bylo před těmi x lety skutečně nesrovnatelně nižší. Ty to vnímáš optikou svých současných zkušeností, ale tenkrát opravdu většinou nebyl problém pustit desetileté dítě samotné na kole na silnici. A to nejsem žádnej pamětník. Tenkrát ta odrazka opravdu stačila.

             Agresivita skutečně narůstá. To srovnání mám. To, co si dovolí dnešní řidiči, dřív skutečně nebylo myslitelné.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Ona by ta odrazka bohate stacila i dnes...ale musela by tam byt!:-)
              A stale nevim, jak chapes agresivni ridice (je to kazdy, ktery si sedne do auta?):-) Ja par blbcu taky potkam, ale sam se divim tomu, ze cim dal vic potkavam i ridice, kteri se chovaji slusne. Mozna je to tim, ze cyklistika proziva velky bum a tak kazdy druhy ridic je cyklista a podle toho se i vetsinou chova.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               To je na delší rozbor, ale například dodržování předpisů už je dnes pro málokterého řidiče měřítko. S tím už si dnes málokdo láme hlavu. Dnes je první starostí, jestli není v dohledu policajt, pak je vlastní bezpečnost a teprve dlouho za tím je bezpečnost okolí. Důkazem je situace po zavedení bodového systému. Strach z represe udělal na dva měsíce z řidičů "beránky" a když zjistili, že není policie schopna to uhlídat, agresivita i následky nehod během pár týdnů přesáhly úroveň z doby před zavedením bodového systému. To ale není chyba toho systému, nýbrž mentality řidičů.

               Bylo by to krásné, kdyby se motoristé dokázali vžit do role cyklistů. Zatím nic podobného neregistruju. Velmi často mě ohrozí řidič auta s kolama na střeše.

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Medvěde prosím, klasifikuj mi na několika případech tvůj pohled na "řidič mě ohrozí", stejně jako mi řekni, kolik v průměru km máš na jedno tvé ohrožení.

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Autor: pro_pa
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Řidič mě natlačí na svodidlo.

                 Řidič mě předjíždí zleva a zároveň odbočuje doprava.

                 Řidič otevře dveře, když ho míjím.

                 Řidič vyjede z vedlejší ulice nebo z garáže a nedá mi přednost.

                 Řidič nerespektuje pravidlo pravé ruky.

                 Řidič při předjíždění nedodrží bezpečný boční odstup.

                 Řidič náhle změní pruh a vjede mi do cesty, případně mě vytlačí z mého pruhu.

                 Řidič v protisměru předjíždí tak, že se řítí přímo proti mně a vytlačí mě na krajnici.

                 Řidič z protisměru se začne náhle otáčet, když jedu v levém odbočovacím pruhu.

                 Řidič v protisměru odbočuje doleva a nedá mi přednost.

                 Řidič v protisměru odbočující doleva mi kříží cestu, když i já odbočuju doleva (dělá zbytečně velký oblouk).

                 Řidič na semaforech před křižovatkou se postaví vlevo vedle mě a pak odbočuje doprava, když já pokračuju rovně.

                 Řidič na semaforech před křižovatkou se v levém pruhu (přímý směr plus odbočování doleva) postaví vlevo ode mě a pokračuje rovně, když já odbočuju doleva.

                 Řidič stejně jako já odbočující doleva mě v křižovatce míjí vpravo a na konci křižovatky mi tím pádem zkříží cestu.

                 Protijedoucí řidič nepřepne v noci dálková světla, když mě míjí.

                 Opilý řidič otřískané škodovky mě pomalou jízdou míjí s nulovým bočním odstupem a spolujezdec otvírá dveře, aby mě shodil do příkopu.

                 Řidič na mě najíždí před křižovatkou, protože má vztek, že jsem ho (podle předpisů) v koloně předjel zprava.

                 Řidič mi zablokuje cestu, vystoupí z vozu a žene se na mě s úmyslem ručně vyřešit můj domnělý přestupek...

                 Mám pokračovat? Takové a podobné věci se mi dějí několikrát denně. Na každé opravdu hrubé ohrožení připadá jen několik málo kilometrů. V tomto ohledu si podrobnou statistiku nedělám. A to nepočítám takové prkotiny, když někdo nevyhodí blinkr, má-li v úmyslu odbočovat, a podobně. S tím už počítám tak nějak dopředu, takže ke skutečnému ohrožení nakonec nedojde.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Proste je nemas rad:-))))))
                  Kolikrat se ti tohle vsechno stava? A nerikej, ze pri kazdem slapnuti:-))) Ja na kole jezdim taky dost (nevim, zda letosnich cca 6tis prevazne na silnici je dost....) a kdyz to tak ctu, tak jedine, co me obcas nastve je neprepnuti svetel a obcas maly odstup (letos se mi to stalo jednou)...:-) Neni to spis tim, ze na to koukas jen jednostranne a vse, co udela ridic je vlastne spatne?:-))))

                  Kdybych mel cas a chut, tak bych ti tu vypsal, jak zhovadile se chovaji cykliste...a ver, ze seznam by byl sakra dlouhej!!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Můžete se mi prosím ještě přihlásit někdo, kdo má podobné problémy na každém ujetém km na silnici?

                  Medvěde, začínám nabývat dojmu, že jsi buďto přespříliš zaujatý proti všem a za ohrožení považuješ i to co ohrožením není, nebo jsi to ty, kdo svým nestandardním chováním vytváří kritické situace, protože se chová jinak, než se chovají jiní řidiči.

                  Já jsem toho jistě nenajezdil v Praze tolik co ty, ale něco stovek km již ano a toto se mi opravdu stává jednou za hodně dlouhý čas. Je pravdou, že kolikrát chráním sám sebe tím, že řidiči neumožním něco udělat (například okolo tramvajového ostrůvku jedu tak, aby ho ani nenapadlo se cpát mezi něj a mě, nebo před zatáčkou kam nemůže vidět jedu tak, aby si nedovolil mě předjet, když mu za zatáčkou uhnu a ukážu že může jet, protože já už vidím, že má volno, tak sbírát spíše pozitivní reakce řidičů, protože on si v té chvíli uvědomí, že před tou zatáčkou jsem nejel více od krajnice z hecu, ale pro bezpečí všech na silnici, krhové objezdy již jezdím pravidelně středem, pokud ho neopouštím dalším výjezdem). Troufám si dokonce tvrdit, že mnoho toho co se mi stane je nepozorností, omylem a chybou, z které se řidič poučí. Rozhodně se mi nestalo, že byna mě někdo najížděl apod.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Mě se to tedy nestává. Ale asi je to o tom, že já jsem vůči ostatním v dopravě dost tolerantní a nevidím za vším úmysl nebo cokoli jiného.
                  Když jsem ten výčet četla, přišlo mi, že pan doktor záměrně vyhledává tyhle situace a libuje si v nich, jinak to toiž není možné.
                  Teď se zase na mě naštve, ale i já moc dobře vím, že jeho způsob jízdy není vždy akurátní...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Pochybuju, že se Ti tady někdo přihlásí. Lidí, které hledáš, jsou plné hřbitovy. Pokud chceš někoho takového sehnat, pak tady budeš úspěšný jen velmi omezeně - kolik procent zdejších čtenářů a přispěvatelů se pohybuje několik hodin denně na kole v pražském provozu?

                  Tohle už jsem tu taky párkrát slyšel, že si za to všechno můžu sám svým chováním. Můžu, ale nestandardnost mého chování spočívá v tom, že jezdím v provozu na kole, nikoli v tom, že bych neznal nebo nedodržoval předpisy. Pokud si přečteš, co jsem jako ohrožení popsal výše, těžko můžeš říct, že to žádné ohrožení nepředstavuje.

                  Pokud tady někdo vytváří kritické situace, pak jsou to motoristé. Statistiky mluví za vše. Ano, je jen logické, že kolem pomaleji jedoucího vozidla (ať už auta nebo kola) se kritické situace vytvářejí častěji, ale není to tím, že pomalejší vozidlo porušuje předpisy, ale tím, že jede pomaleji. Ano, chovám se jinak než ostatní řidiči. Ta odlišnost spočívá v tom, že jedu na kole, čemuž odpovídá i mé tempo.

                  Po Praze mám od roku 1998 naježděno přes 54 tisíc km. Věř mi, že za tu dobu jsem získal určité zkušenosti a za to, že jsem ještě naživu, rozhodně nevděčím motoristům. Nevím, v které části Prahy jsi ty stovky km najezdil, ale já se pohybuju skutečně v těch nejfrekventovanějších a nejinfarktovějších místech. Když budu jezdit někde po sídlišti nebo v nějakých vilových čtvrtích, budu mít zkušenosti asi podobné jako Ty.

                  Ten příklad s tramvajovým ostrůvkem je pěkný. Představ si, že mám tolik ohledů, že se dobrovolně uklidím k obrubníku, nechám kolem sebe ty auta projíždět a sám raději skáču přes kanály. Všimni si, že ve výčtu ohrožení jsem neuvedl předjíždění u tramvajového ostrůvku.

                  Tvůj příklad se zatáčkou je hodně riskantní. Jak je vidět, ještě se Ti nic nepřihodilo, ale osobně bych toto nikdy neudělal, protože nevím, zdali z protisměru nevyrazí auto, které v té zatáčce bude někoho riskantně předjíždět. To by totiž skončilo dost blbě. Natolik znám řidiče, že toto chování nemůžu vyloučit. Můžeš namítnout, že nikdo v zatáčce nebude takhle riskantně předjíždět. Omyl! On spoléhá na to, že případné auto v protisměru "včas" uvidí a zařadí se, ale cyklistu by přehlédl a v nebezpečném manévru by pokračoval...

                  Mimochodem - mávat na řidiče, že v protisměru nic nejede a že tudíž může bezpečně předjet, je ohromné riziko. Stačí, abys nesprávně odhadl situaci a pošleš ho na smrt. Být řidičem toho auta za Tebou, vůbec bych na Tvé gesto nedbal.

                  Projíždět kruhový objezd prostředkem je taky dost problematické. Nehledě na to, že tím porušuješ zákon a zdržuješ dopravu za sebou. Pravdu máš v tom, že právě na kruhovém objezdu se mi mockrát stalo, že mě auto předjíždělo a ve stejný okamžik začalo odbočovat doprava. Myslím ale, že předcházet tomu porušováním předpisů (a zdržováním dopravy) není správná cesta.

                  To, že do mě někdo najíždí, se mi taky nestává denně, ale za ty roky to bylo už minimálně desetkrát. Takže tak jednou za rok - no, spíš ještě o něco častěji.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Pane doktore, málíte se - viz můj příspěvek nad vámi.
                  A můžete si o tom myslet co chcete - já si za tím prostě stojím, takové zkušenosti jako vy prostě nemám.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Pokud někdo něco nevidí, zdaleka to neznamená, že to neexistuje. Pohybujeme se každý v jiném prostředí, máme tedy i rozdílné zkušenosti. Jak byste mohla mít stejné zkušenosti s jízdou na kole v městském provozu, když jezdíte autem a kolo máte hlavně na výlety do přírody?

                  Já taky netvrdím, že Karlovy Vary neexistují, jen proto, že jsem tam nikdy nebyl... Až se budete pohybovat stejnými místy, stejně často a v podobnou dobu jako já, pak můžeme naše zkušenosti srovnávat. Řekl bych, že jediný, s kým tady mohu své zkušenosti srovnat (aspoň pokud vím), je Hrabosh. Zkusme se ho tedy zeptat na jeho zkušenosti s chováním pražských řidičů vůči cyklistům.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Aha, takže tím, že nejezdím v provozu denodenně, ale jen občas, tak je můj názor nevěrohodný a je nutno se zeptat někoho věrohodného?!?
                  No pardon, pane doktore...
                  Podle mého názoru jsou právě zkušenosti nás cyklistů, kteří po městě až tolik nejezdíme cennější než ty vaše a to právě proto, že se můžeme setkat se spoustou situací, které běžně neznáme. Je to ale také o tom, že se jim umíme snáze vyhýbat, protože jsme ostražitější a opatrnější než ten, kdo na kole jezdí přes město denno denně.
                  Je to stejné, jako když někdo jezdí sovu trasu autem či čímkli jiným - prostě za čas jede po paměti a jeho ostražitosti ubývá. Pak je ale náchylnější ke kolizím, když se vyskytne anomálie.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Kritickou situaci může vytvořit i cyklista, chodec, či jiný účastník provozu, nikoli jenom řidič. Cyklisté a chodci nejsou neomylní.

                  Nejezdím centrem města pravidelně, ale to co jsem tam tudy najezdil, tak by mi s tvými příhodami muselo v mých záznamech vynést již několik desítek ohrožen od řidičů, což zatím nemám. Máš pravdu pomagistrále jsem nejel, ani nepojedu.

                  KOlem obrubníků nebudu skákat přes kanály, jenom proto, aby se vedle mě vešel někdo další, jsem stejný účastník provozu jako on a on také nejezdí tak při kraji, že brousí koly o obrubník.

                  Když bude někdo v protisměru riskantně předjíždět, tak tě sejme stejně, jako když pojedeš u kraje, protože se tam tři nevejdete tak jako tak. Najde se mnoho jedinců, kteří tě v zatáčce budou chtít předjet a když se v protisměru objeví auto, tak tě sejme. Kdyžpojedu více vystrčen do silnice a stačí třičtvrtě metru, tak tě nepředjede, protože by tě musel objet větším obloukem a to již vyhodnotí nebezpečněji, protože bude muset přejet do protisměru mnohem více.

                  Mávnout na řidiče že tam má volno je rozhodnutí, které si troufám učinit, protože v případě mé chyby bych do odskákal pravděpodobně také. Ty si myslíš, že nemůžeš na kole nikoho zranit, já si myslím, že vidím, jestli tam někdo jede, nebo nikoli.

                  Na kruhovém objezdu zákon neporušuji, protože on neřeší jaká vzdálenost je jet při pravém okraji a jaká už nikoli a rozhodně dopravu za sebou nezdržuji, jelikož na kruhovém objezdu jsem rychlejší, než auta (nepíši o megaobjezdech), takže zdržují oni mně.

                  Já se na kole ve městě cítím být stejných účastníkem jako každý jiný, takže se podle toho chovám, proto nebudu jezdit přes kanály a všude uhybat. Za další jsem ohroženější, než motoristé, proto nemám problém svojí bezpečnost vzít více do vlastních rukou a nespoléhat na ostatní jako ty.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ad "ukázání řidiči, že mne za zatáčkou může předjet"

                  Dost často to dělám také a nevidím na tom nic nebezpečného. Ani pro sebe a ani pro to auto za mnou. Jsem v té zatáčce dříve, vidím do ní tedy lépe. Jedu i pomaleji než auta, takže mám dost času důkladněji zhodnotit situaci a podle toho se rozhodnout jestli ho pustím nebo ne. Ale především počítám s tím, že mne ten za mnou bude předjíždět, což se v ostatních případech rozhodně říci nedá. Takže se na to mohu připravit a uklidit se mu trochu z cesty, samozřejmě pokud je kam uhnout. Další věc je ta, že to auto za mnou už o mně pěkně dlouho ví, takže mne může objet s předpisovým odstupem a ne jako někteří střelci, kteří Tě občas skoro líznou zrcátkem.

                  Zatím jsem takovéto situace přežil bez úhony a pokaždé mi pak řidiči hezky poděkovali...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Hm, něco z toho se mi stane pokaždý, když jedu po hlavní silnici dýl než deset minut. Při cestě do Prahy na cyklojízdu je to pravidlem vždy. Proto jezdím v Praze nerad, což má za následek, že tam jedu autem :o( a po hlavních silnicích také pokud možno nejezdím. jenže někdy to jinak v podstatě nejde.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jurimír
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Radce

                       

                  Tohle už určitě nemyslíte vážně. Zkušenosti cyklisty, který se v provozu pohybuje méně, jsou cennější než u takového, co je v provozu denně? To je s prominutím hovadina. Tomu už se musím opravdu smát. Hlavně že mi v každém druhém příspěvku píšete, že "se vyjadřuju k věcem, o kterých nic nevím" nebo že bych měl mlčet, když "jsem si něco nevyzkoušel na vlastní kůži". Když se pak jedná o Vaše nedostatečné zkušenosti, najednou je z toho přednost. Vy mi něco povídejte o nějaké předpojatosti a neobjektivnosti.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Souhlasím, že chodci ani cyklisté nejsou neomylní. Jen svou kinetickou energií nenadělají tolik paseky jako motorové vozidlo.

                  Taky se mi stává, že nějakou delší dobu mě nikdo výrazněji neohrozí a pak během jediného dne nastane hned několik takových případů. Měl jsi prostě zatím štěstí, pokud tě za stovky km zatím nikdo nijak výrazně neohrozil. Možná je to proto, že se vyhýbáš určitým rizikovějším trasám, což já nečiním.

                  Pokud můžu, udělám vše, aby provoz kolem mě byl plynulý. Zvlášť když mě (nebo kohokoli jiného) to neohrozí.

                  S tím vysouváním od krajnice v zatáčce je to dvojsečné. Může se totiž stát, že Tě řidič za Tebou bude i tak chtít v té zatáčce předjet, a pak jsi vlastně pomohl vytvořit mnohem nebezpečnější situaci, než kdybys jel podle předpisů u kraje.

                  Pokynout řidiči, že má za zatáčkou volno, je samozřejmě možné. Sám si netroufám vystavit posádku vozu za sebou riziku, které bych třeba mohl špatně odhadnout. Natolik si nevěřim, abych mohl zaručit, že to odhadnu správně. Prostě je to zbytečné. On těch pár vteřin, než za zatáčku uvidí, určitě přežije.

                  Na tom kruhovém objezdu porušuješ zákon tím, že nejedeš připravém okraji vozovky, což cyklistovi zákon výslovně přikazuje.

                  S posledním odstavcem se v podstatě ztotožňuji. Také se cítím být rovnoprávným účastníkem silničního provozu. Ale vyvozuju z toho něco maličko jiného. Vytvářením kolony nervózních řidičů za sebou kvůli trmavajovému ostrůvku považuji pro sebe za větší riziko než jim uhnout (stejně jako Ty v té zatáčce). Takže pokud to jde, rád jim cestu uvolním. Ale opravdu jen když je dostatek místa. Že bych nějak extrémně spoléhal v otázkách své bezpečnosti na ostatní účastníky provozu, to myslím že ne. Stejně jako Ty se snažím mít svůj osud v rámci možností ve svých vlastních rukou.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  S tou dvojsečností v té zatáčce s tebou souhlasím velice okrajově, v mnohem více případech to pochopí a prostě se tam necpe, než aby i přesto se tam cpal, zrovna tady mluvím z vlastní zkušenosti, 99 % řidičů počká s předjetím za zatáčku.

                  Jak jsem již psal vyhláška nedefinuje co je při pravém okraji vozovky. Někde to může být po bílé čáře, protože vedle té čáry je ještě půlmetru asfaltu, jinde je to metr od kraje, protože hned vedle konce asfaltu jsou svodidla. Když pojedu po takovéto silnici a pojedu půl metru od svodidel a někdo mě osolí, tak nemám kam uhnout, pokud tam budu mít metr, tak mohu uhnout více ke svodidlům.

                  Ten řidič to určitě vydrží, až do té zatáčky uvidí, ale já mu dám najevo, že o něm vím, že jsem ho nechtěl zdržet bezdůvodně, ale z toho důvodu, že by nebylo bezpečné, kdyby mě předjížděl před, nebo v té zatáčce, což mým gestem valná většina pochopí.

                  S kruhovým objezdem mi definuj, co je pravý okraj vozovky. Bílá čára, půl metr, metr? Kdo to určí. Pro mně je nejdůležitější, že mě nemůže předjet a na dalším výjezdu vyjet a já musím s ním, abych do něj nenarazil. Je mi líto, jde o mé zdraví, ne o jeho a v toto případě je mi jakákoliv vyhláška šumák. Když jí neporuším já, poruší jí on, tím, že mě bude chtít předjet. Když mám na výběr, volím vlastní bezpečnost.

                  Okolo tramvajového ostrůvku nevytvářím kolony, jestliže má zde silnice 2,5 - 3 metry šíře a auto je 2 metry široké, tak se tam oba bezpečně vejít nemůžeme, ale někteří řidiči si to nemyslí, takže to za ně rozhoduji já. Opět jde o mojí bezpečnost, nikoli o jeho, proto si toto právo přivlastňuji a stojím si za ním.

                  Pokud je někde dostatek prostoru, tak jedu u kraje tak abych jim předjetí umožnil, ale pokud by to bylo riskantní, tak hold musejí chvíli počkat.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Ještě jsem zapomněl dodat, že se po měste snažím pohybovat nikoli vyjížďkovým tempem, takže v hustém provozu svojí rychlostí přes 30 km/h často brzdou nebývám, ale rovnoceným účastníkem i co se rychlosti týče, ale jak jsem psal, po magistrále a jiných podobných komunikacích nejezdím, raději je objedu jinudy.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Ano, stačí jeden ze sta a jsi ohrožen několikrát denně... Jinak co se týče vzdálenosti od okraje, je to samozřejmě na uvážení, ale měl bys jet co nejvíc u kraje, jak to jde, což z Tvé formulace nevyplývalo, pokud jsi připustil, že v zatáčkách a na kruhových objezdech schválně najíždíš div ne ke středu vozovky.

                  Pokud to "pouštěcí" gesto má být symbolické, pak ano - to chápu jako projev dobré vůle. Jde jen o to, abys tu situaci správně vyhodnotil a neposlal jsi ho do nebezpečné situace. On se třeba může nějakou dobu rozmýšlet a začne Tě předjíždět poté, co se situace v protisměru už změní. Prostě mi připadá, že tím člověk na sebe bere zbytečnou odpovědnost.

                  S tím volnějším výkladem předpipsů máš pravdu. Já taky dodržuju dopravní předpisy jen do té chvíle, než začnou ohrožovat moji bezpečnost.

                  Co se týče té rychlosti pohybu po městě, jsme na tom také podobně. Nevyhýbám se ani vyšším rychlostem, pokud to situace dovoluje. A zrovna na té magistrále je vyšší rychlost žádoucí, protože podstatně méně překážím, a důležitý je pro mě i co nejmenší rozdíl mezi mou rychlostí a rychlostí aut.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Když jsem psal, že někdy jezdím dále ok okraje vozovky, jsem myslel to, že nejedu po středu, ale pouze více než je běžné, asi jsem to na začátku ne úplně jasně vyjádřil.

                  U toho ukázání řidiči je to více symbolické a věř, že to ukazuji jenom v případech kdy si jsem opravdu jistý, že je to bezpečné, kolikrát také použiji gesto spomalovací, čímž se snažím vyjádřit, že je tam v protisměru auto. A i v tomto momentě te řidič za mnou ví, že ho nechci zdržovat, ale "pomoci mu" mě předjet bezpečně.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Vidět a být viděn - rozumný člověk na to nepotřebuje žádné zákony a nařízení...

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             no právě. Rozumný. Jenže ...
             Jezdil jsem na kole od dětství (nevím přesně, ale ještě než jsem chodil do školy) a jezdil docela dost atk asi do dvaceti. Pak jsem do třiceti na kole neseděl a pak si pořídil lehokolo. Na něm mám odrazky, blikačky, reflexní pásky atd. ALe na žádném ze svých kol předtím, jsem neměl ani světla ani odrazky, ba ani blatníky. A velmi často to bylo i bez brzd. ANo nebyl jsem rozumný. Ale nepřijde mi rozumné očekávat cokoli rozumného od malého dítěte a už vůbec ne od puberťáka.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Jurimír
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              To máš asi pravdu, ale to malé dítě si to kolo nekoupil. Toto je na výchově rodičů.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Autor: pro_pa
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Nevim...ale treba nasi me bez odrazek na kolo nepustili. Vzpominam si, ze jsem nekolikrat kvuli tomu delal humbuk, ale pokazde mi tata na kolo dal nejake ty odrazky (minimalne pod sedlo, na pedaly a pak tu nejhnusnejsi....dopredu). Pokavad jsem je nechtel, kolo slo do sklepa a basta. I na te me Liberte s beranama a prehazkou jsem je musel mit. Blatniky jsem ukecal a odmontoval, protoze jsem se pak citil jako zavodnik...ale odrazky ne:-)
              Tady musi byt rozumni rodice...A ja bych to resil jako tehda muj tata. Bud kolo bezpecne nebo nic....

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Když jsem přišel ze školy táta doma nebyl. Máma taky ne. Měli poněkud delší pracovní dobu než já školu:o)

               Mě stačilo to rozbít nebo sundat s tím, že se rozbilo. Na nový peníze nebyly. A když jsem byl puberťák? Tak to bych chtěl vidět, jak bys mě jako o něčem v tý době přesvědčil :o))) :o))) :o)))

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Jurimír
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Hele, ty jsi mi sebral prasátko!!! Takhle se směju já?!?
                Ale dobře, tobě ho výjimečně půjčím :o)))

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                by jsi znovu vyjel, až by se ušetřilo na nový. Ty by sis rozmyslel to podruhé rozbít, protože by sis dobře uměl spočítat, že je lepší odrazaka, než měsíc bez kola.

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Autor: pro_pa
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 vždyť to píšu. Já přišel domů dřív než rodiče. Nemohli mi tedy zabránit si to kolo vzít.

                 Kdyby mi vždy zabavili věc, kterou jsem rozbil či roztrhl, tak do školy chodím nahej, bez brašny i bez učebnic.:o)))

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Jurimír
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  jestli jsi roztrhl tepláky, nebo aktovku do školy nemá s tvou bezpečností nic společného, na kole bez odrazek zvyšuješ svoje vlastní riziko a proto pochopíš, že rozbíjet odrazky nebudeš, nebo nebudeš jezdit.

                  Jsou určité věci, kde se dá diskutovat a další, kde diskuze připuštěna není. Odrazky a bezpečnost je věc, kde to děcko pochopí, nebo má smůlu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Já s tebou souhlasím, že je potřeba jezdit s odrazkami. Mám kolo polepené odrazovými foliemi, tři zadní blikačky, blikačky ve výpletu atd. Ale jako dítě bys mě k tomu nedonutil. Nebylo by jak. Navíc potkat u nás auto mezi vesnicema se rozhodně nepoštěstilo každý den.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jurimír
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Tejden zaracha.... Nemel jsem nejakou prisnou vychovu (naopak, nasi na me nesli nasilim, ale vice vysvetlovali). Ale vedel jsem, ze kdyz neco provedu, ze bude zle. Takze jsem si to moc nedovoloval. A pokavad bych dovolil a sundal ty sklicka a srazilo me auto...tomu se rika osud. Bohuzel to je zivot. Je to osklive, ale je to tak. Zivot je plny nastrah a nebezpeci....v podobe aut, lidi, zvirat, cyklistu... Nemusel jsem tenkrat skoncit pod autem, ale treba rozplaclej na zdi. Jak se tomuhle chces vyhnout? To nejde. Jedine tak, jak hlasa medved...zrusit aut. Ale pak i vse nebezpecne, co nas obklopuje. Vse, co by nas mohlo zranit, zabit, poskrabat. V podstate umistit do sterilniho akvarka....
                Na to ja nehraju. Verim na osud a jsem se svym osudem smiren, ikdyz na nej nekdy nadavam....Muzu mu nekdy pomoct, aby se vyvijel lepsim smerem...ale to je vse.

                Problem je v tom, ze medved se nedokaze smirit s tim, ze je neustale necim ohrozovan. Imrvere zije v domeni, ze ho chce kde kdo zabit, prejet. Ja na to nemyslim...az to prijde, tak to prijde. Jestli me srazi auto...tak at:-)

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 medvěd se nedokáže smířit s tím jak MOC je ohrožován. Kdyby se provoz aut vrátil na úroveň z dob mého dětství, tak jsme v pohodě. ANo jel jsem do Brodu na kole bez čehokoli jen se zadní brzdou s přetrženým lankem, za které jsem tahal rukou. Probrousil jsem podrážku na botě, jak jsem jí rval mezi rám a plášť a tím brzdil. Od nás je to totiž cca 15km z kopce. ALe že bych potkal na cestě auto. Tak to se mi stalo jednou tak za deset patnáct jízd. Na té prázdné silnici mne zkrátka neměl kdo ohrozit.
                 Domácí vězení jsem nikdy neměl. Naši byli proti omezování svobody a já to stejně tak nikdy neudělám svým dětem. Zakázat dětem pohyb a nechat je zavřené doma nepovažuju za řešení čehokoli. Zakazovali mi lecos a trestali mě různě, ale vězení jsem neměl nikdy.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Jurimír
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  A to ja ho mel....a to jsem pak sel treba k dedovi pomahat na zahradu a to jsem mel sakra pohybu na cerstvem vzduchu:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  ALe jo to jo. Musel jsem makat za trest to jo. ALe nikdy to nebylo postavený tak, že budu dřít celý den a nikam nesmím ať toho udelám kolik toho udělám. Dostal jsem úkol, kterej byl pro mne vzhledem k věku splnitelnej, i když byl náročnej a až jsem ho dokončil ku spokojenosti našich, mohl jsem ven. Takže jsem třeba kopal celý základy na plot apod. Ale nikdy vězení. To bych utekl z domova. Byl jsem sttrašnej puberťák:o(

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jurimír
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ale ja o zadnem vezeni nemluvil!:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Týden domácího jsi zmiňoval :o)))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  No koukam, ze to tak Jurimir napsal...a ja to pak odsouhlasil. Ale nahore jsem psal o nejakem zarachu:-) A to vezeni neni...a ja se jako ve vezeni necitil:-) Naopak. Zaracha jsem mel a ven jsem mohl. Ale dostal jsem hodinky a kazdou hodinu jsem se musel hlasit:-) A nebo me nasi poslali na kurty:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            V autě přestanu ve dne svítit, až to zakážou, pokud to nezakážou, budu svítit i v Rakousku, to zas určitě nějaký ekologista spočítal, že svíticí auto potřebuje více energie a proto má vyšší spotřebu atd. atd., což je nesmysl.

            Mě osobně nečiní problém si rozvítit světla na kole i ve dne, pokud už musí jet po silnici. Mimochodem, brojíš tu proti řidičům IAD, ale mě se na silnici stává ve výrazné většině, že mám problém s řidiči té druhé skupiny - nejvíce s řidiči MHD a autobusové dopravy.

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Autor: pro_pa
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             S tím v podstatě souhlasím. Samozřejmě je nesmysl přestat svítit v okamžiku, kdy je to u nás předepsané, a už vůbec je riskantní přestat svítit jako jediný nebo jako první.

             Ta vyšší spotřeba energie při svícení je ale prokazatelná. Výkonnější baterie, větší část výkonu motoru se spotřebuje na dobíjení. Nejsem technik, ale myslím, že Ti to někdo povolanější potvrdí. Snad nechceš tvrdit, že se na to svícení spotřebovává energie, kterou alternátor tak jako tak vyrobí.

             Souhlasím i s tím, že řidiči hromadné dopravy jsou skutečně problém. Ale směrodatný je počet obětí individuální automobilové dopravy a obětí hromadné dopravy v přepočtu na osobokilometr. A z tohto srovnání hromadná doprava vychází jako jednoznačný vítěz.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              První část jsem myslel trochu jinak, svítím i přes den už více jak 10 let, takže bych nepřestal svítit i kdyby všichni přestali.

              U druhé části je to jasné, že svícení má vliv na spotřebu, protože se ta energie musí někde vzít, chtěl jsem tím říci, že úspora je tak nicotná, že úvaha nesvítit kvůli vyšší spotřebě je nesmyslná.

              Když jedu na kole po silnici, tak jsou pro mně problém právě ty autobusy, kteří jsou mi svým způsobem jízdy mnohem nebezpečnější, než řidiči osobních aut. Vcelku je mi jedno, že přepraví více osob, když jsou to oni, kteří mě ohrožují.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Autor: pro_pa
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Souhlasím, pokud máš na mysli svícení na kole. Svítit přes den i v autě, pokud budeš jediný, mi nepřijde moc ohleduplný vůči ostatním. Někde jsem něco četl, že někdo spočítal, kolik energie se "vyplýtvá" v celém státě na svícení automobilů přes den, ale to číslo či srovnání si už nepamatuju. Rozhodně to ale nebyl zanedbatelný objem.

               S tím, že by se něco mělo dělat s agresivitou řidičů hromadné dopravy, naprosto souhalsím. Určitě bych byl napříkald pro přísnější psychologické testy.

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Já jsem zase někde četl, kolik přinese ušetřených prostředků to, že se svítí na snížení nehodovosti, a že je to mnohem více, než ušetření za nesvícení, ale také nejsem schopen říci kdy a kde, ale bylo to v době diskuzí o tom, jestli svítit přes den v zimních měsících.

                Kdybych měl být jediný kdo svítí, tak jsem více viděn, a tím ohleduplný k ostatním tím, že na sebe více upozorním. Že ostatní nesvítí je neohleduplnost vůči druhým, protože za cenu vlastní úspory pohoných hmot snižují svojí viditelnost v provozu ať pro ostatní řidiče, tak pro cyklisty, chodce apod.

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Autor: pro_pa
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Celodenní svícení snížení nehodovosti nepřineslo. Můžu dodat čísla. Papírové "snížení nehodovosti" je jen výsledkem zvýšení hranice výše škody při oznamovací povinnosti nehody.

                 Tím svícením "jako jedïný" budou ti ostatní o to méně vidět.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 08.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Snižení nehodovosti nejde v tomto případě spočítat, protože by jsi musel mít dva stejné vzorky, které by jsi mohl porovnávat. Vždy se tam objevuje plno různých dalších faktorů, podle ktrých je to nezpočitatelný. Vycházej z toho, že pokud jsi více vidět, tak snižuješ riziko, že tě někdo trefí. To máš stejné jako to, když budeš jezdit na kole osvětlen, tak také nejsi schopen spočítat pravděpodobnost snížení rizika nehody.

                  Když budu svítit jediný, tak oni uvidí mě a to je pro mě důležité, protože snižuji riziko, že mě přehlídnou. já zase ocením každého, který bude svítit také, protože ho lépe uvidím zase já a to je důležité.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ano, přesně z tohohle důvodů - že jsem vidět - jsem svítila v autě celoročně ještě dávno před tím, než to bylo dáno zákonem...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Tím, že svítí jen někdo, se snižuje viditelnost ostatních účastníků provozu. Nedoplatíš na to možná Ty, ale buď ten, který nesvítí, nebo ten, jehož pozornost jsi svícením strhl na sebe a který v důsledku toho přehlédl nesvítící vozidlo.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ale to je jeho problém a jeho blbost, že nesvítí. Já rozhodně odmítám brát odpovědnost za činy druhých na svá bedra...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Takže je třeba i u chodce jeho problém a jeho blbost, že nesvítí? V kontextu se svítícím autem řidič chodce přehlédne daleko snáze než s autem nesvítícím. Totéž u cyklistů: Mezi svítícími auty je cyklista daleko snáze k přehlédnutí než mezi nesvítícími.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Chodec jde po silnici po levém okraji vozovky, takže to jestli auto svítí, nebo nikoli nemá na to žádný vliv, protože já koukám na zpětná světla řidiče přede mnou a jestli ty svítí, nebo ne je ve dne šumák

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Pane doktore, proč ty lidi chcete spasit?!? Každý je přece strůjcem svého štěstí, je odpovědný sám za sebe, za způsob svého života.
    Ano, je smutné občas u silnice číst "Žil rychle, zemřel mlád", ale byla to jeho volba. Třebas neúmyslná, ale každý dělá to co chce se všemi riziky, která jednotlivé činnosti přinášejí.
    A že někdo zemřel v důsledku cizího zavinění?!? Ano, je to smutné, ale je to holt osud. Přinese to sice bolest, ale rozhodně to nikoho neovlivní v tom, že by něco změnil na svém životě.
    Pane doktore, tyhle bubáci na nikoho neplatí. Zkuste se zamyslet nad lidskou psychikou. Je mnoho způsobů, jak lidi přivést k tomu, aby se zamysleli nebo se dokonce změnili. Vy ale, bohužel, volíte ten nejnevhodnější, který se v konečném důsledku stává kontraproduktivním.

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Spasitelským komplexem netrpím. To můžete být bez obav. Ale nesouhlasím s tím, že každý je svého štěstí strůjcem. To možná platí v džungli, kde délka a kvalita života závisí na tom, jak efektivně se kdo dokáže s tím druhým porvat. Jenže lidé tvoří společnost, tudíž nemůže být strůjcem svého štěstí. Velká část toho štěstí závisí na kvalitě společenského uspořádání. A motorismus je vysoce kolektivní záležitost, i když se to na první pohled nezdá.

     Ještě smutnější je číst:"Šel moc pomalu, zemřel mlád" a vůbec to jeho volba nebyla. A právě s tím osudem já se smiřovat nechci. To bychom pak mohly tím osudem nazvat i smrt v koncentračním táboře nebo následkem výbuchu jaderné pumy. Ne, zlo je třeba označit a bojovat proti němu. A (individuální) motorismus je zlo, které velmi efektivně zabíjí.

     Že tihle "bubáci" na nikoho neplatí, je špatně. Pak musím konstatovat, že život v naší civilizaci ztrácí hodnotu. Pak se ovšem nemá nárok civilizací vůbec nazývat. Sami poukazujeme na arabský svět, jak si neváží lidských životů. A my si jich snad vážíme? Krmíme s nimi motoristickou hydru!

     Můj způsob přesvědčování může být kontraproduktivním jen na základě toho, jak moje příspěvky a názory kdo zpracuje. Pokud si někdo to moje "přestaň přispívat k zabíjení" vyloží jako "pokračuj v tom", není to moje vina.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Na jedné straně hlásáte svobodu a na druhé omezujete. Ne, pane doktore, mě o škodlivosti motorismu nepřesvědčíte. Já bez auta žít nehodlám. Dokud budu schopna si sednout za volant a zvládnout jet v té dopravní džungli, tak si za něj sedat budu, protože pro mne je auto součástí života. Potřebuji jej k životu stejně jako sůl. Stejně jako lásku, vodu nebo kolo.
      Ale víte co je ale zajímavé?!? Neustále brojíte proti motorizmu, ale mnohem, mnohem škodlivější na lidský organizmus je vysedávání u PC, protože si člověk ničí páteř, ničí si oči, škodlivě na něj působí vyzařování obrazovky atd., atd., atd. Je to pomalý zabiják. Tím, že trávíte hodiny u PC si škodíte a poškozujete své zdraví mnohem, mnohem víc, než jak vám škodí motorizmus.
      Ale vy uznáte za škodlivé pro lidstvo jen to, co sám chcete, že?!?

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Svoboda má svoje hranice a tam je prostor pro omezování. Obojí jde vždycky ruku v ruce. Například něčí svoboda používat auto končí u mého nosu a celistvosti mých kostí.

       To, že člověk ztratí schopnost "bezpečně" řídit auto, většinou pozná, až když způsobí nějakou tragédii.

       Nevím, jestli vysedávání u počítače zabíjí stovku lidí měsíčně jako motorismus, ale připouštím, že to nebezpečné být může. Rozhodně nechci tento druh činnosti obhajovat. Já tím například jen vyplňuji přestávky mezi hodinami, kdy bych se na kole stejně nikam nedostal.

       Daleko větší rozdíl ale spatřuju v tom, že "vysedáváním" u počítače ohrožuju maximálně sebe, ale řidiči motorových vozidel ohrožují převážně ostatní kolem sebe. Před mým počítačem nikdo uskakovat nemusí a taky tím nikomu nesmrdím pod nos a neobtěžuju nikoho hlukem. Na rozdíl od motoristů.

       Škodlivé pro lidstvo je samozřejmě obojí a nikdy jsem to nepopíral. Ale uznejte, že jsou to věci nesrovnatelné.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Ten tvůj příměr má jeden hlavní nedostatek, který jsi naprosto vědomně nezmínil, a to ten, že všichni obyvatelé městečka jsou na střelcích závislí, protože pokud střelci odejdou, tak se obyvatelé městečka půjdou pást a zalezou do zpět do jeskyň.

  Další mylnou představou je, že na kolo ohrožuješ jenom sám sebe, nebo mi chceš tvrdit, že nemůžeš nikoho srazit, kdo té zrážce podlehne? Zde prosím napiš pouze ANO, nebo NE, žádné další výmluvy typy jezdím tak abych nikoho nezranil nepiš.

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Autor: pro_pa
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Ta závislost na motoristech je uměle vytvořená. A rozhodně není společnost závislá na INDIVIDUÁLNÍM automobilismu. A o ten tu jde především.

   Co se týče motorismu jako závislosti, je v tomto ohledu horší než kterákoli jiná drogová závislost, protože činí závislými do jisté míry i ty, kteří "neberou".

   K Tvé otázce: ANO, teoreticky mohu i na kole někoho smrtelně ohrozit, ale pravděpodobnost jak té srážky, tak i takovýchto jejích následků je naprosto nesrovnatelná s dopady motorismu. Důležité je, že na kole se lze chovat tak, že tato rizika stoprocentně vyloučíš, s motorovým vozidlem toto nelze, a to ani při snížení rychlosti pod možnosti kola.

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Posledni odstavec me opravdu rozesmal....:-)))..."Důležité je, že na kole se lze chovat tak, že tato rizika stoprocentně vyloučíš"...

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Tak, pane doktore, s tím posledním odstavcem nesouhlasím. Neplatí to ani u cyklistiky, ani u motorizmu...

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     ...ani u chodce...ani.... Nic nemuze byt stoprocentni. Ikdyz mozna Medved tomu rad veri:-))))

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Jo, to je fakt, někteří chodci by zasloužili přejet už jen jako precedens. S čím se občas člověk setká - a to ať na kole nebo v autě - to je neskutečné...

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Zkuste se na to podívat jejich očima. Prostě jen nejsou schopni případně ochotni respektovat pravidla, která jim motorismus vnutil.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Sedni si konecne do auta a koukni se na ty svate cyklisty a chodce!!!! Kolo neni svatozar, jak uz tu nekdo napsal. Muzes jet v noci dvackou, ale jakmile na kratka svetla potkas neosvetleneho cyklistu, muze byt zle!!!!! Nebyt tehle blbcu, bylo by mene mrtvych! Ale to ty si nedokazes pripustit.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Netvrdím, že jsou cyklisté a chodci svatí. Tvrdím, že jsou ohroženější, že speciálně chodcům (ale i cyklistům)motoristé ubírají životní prostor a na základě své nebezpečnosti jim vnucují pravidla, jejichž nedodržení trestají smrtí, v "lepším" případě zmrzačením..

         Nikdy si nechci sednout za volant, ale i kdyby se tak stalo, nejel bych rychleji, než kam vidím a na jakou vzdálenost dokážu účinně zareagovat. To přece platí i na kole.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          "nejel bych rychleji, než kam vidím a na jakou vzdálenost dokážu účinně zareagovat."...ja taky ne:-)))) Ono je to i v zakone:-)

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           V tom případě nechápu, proč je tolik mrtvých. Jestli ono to nebude tím, že v autě není fyzicky možné tomuto předpisu dostát (viz příklad s jízdou kolem zaparkovaných aut).

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           To je hezký, teoretik se "zeleným řidičem" se dali do mudrování. ;-)

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: abernathy
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            :-) Ja mu jen vysvetluji, jak se budu chovat:-)

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            A já se mu zase snažím vysvětlit, jaké to bude mít dopady na životní prostředí a bezpečnost. :o))

            A vůbec: Není "zelený řidič" tak trochu protimluv, jakési oxymóron? Kdybych to vzal doslova, tak by "zeleným řidičem" byl vlastně cyklista. :o))

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Tak to ja jsem tmavezelenej ridic....cyklista, co uz cuchl k volantu:-)

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             "Zelený řidič" je pojmenování začátečníka, pro něhož platí, že nenajezdil víc, než zkušenej nacouval.;-) A baví vás ještě to vysvětlování?

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: abernathy
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Nebavi:-)))) Uz dlouho.
              Hele a kolik zkuseny nacova? Ja jen, ze bych se pak sam doma povysil:-)

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               no, asi už jsem pár tisíc nacouval ...

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Jurimír
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        To není pravda, pane doktore. Mnozí jen stůj co stůj nesmyslně spěchají, hazardují komunikacích ať pro chodce či motoristy, chodí v noci neosvětlení po silnicích apod.
        A v přírodě to není o nic lepší. Také nemůžete běžet tudy, kudy byste chtěl - také riskujete, že spadnete ze skály, či zapadnete do močálu. Stejně jako u silnice se musíte pohybovat po určitých "komunikacích". Ani tam neexistuje žádná volnost.
        Pokud žiji ve městě, automaticky přijímám, že se budu pohybovat po určitých komunikacích. Pokud budu žít v přírodě, automaticky přijímám, že se budu pohybovat rovněž po určitých komunikacích.
        Nakonec - chtěla bych vidět web lesní zvěře, pokud by se jim lidi nastěhovali do lesa a začali ho považovat za vlastní domov. To bychom si asi také pěkně početli :o)))

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Ano, spěchají, kdežto motoristé vůbec nikdy nespěchají, že? To je tedy hrozný hřích vylézt jako chodec ven neosvětlený!

         My jsme skoro stejně staří, takže si nejspíš stejně jako já pamatujete dobu, kdy nikdo neuvažoval o tom, že by chodci měli být osvětleni. Bylo vždycky odpovědností motoristy jako toho, od koho vychází nebezpečí, předpokládat výskyt chodce na krajnici a podle toho se zařídit. Cyklistům ve stejné době stačila odrazka a nanejvýš třičtvrtěwattová žárovička v červeném zadním světle.

         Jenže od té doby se něco změnilo. Aut je víc, řidiči jezdí rychleji a bezohledněji. A kdo se musí přizpůsobit? No samozřejmě ti ohrožení. Srovnání s pohybem v přírodě dost kulhá, protože tam ta rizika jsou dána řekněme terénem a ne nějakými bezohlednými motoristy. Vy děláte, jako by tady motorismus byl od Pánaboha a všichni se mu museli přizpůsobovat. Tak to ale není.

         První, kdo musí eliminovat rizika, je ten, kdo je způsobuje, a ne ten kdo je jimi ohrožen. Velmi hezky to kdysi vystihli otec a syn Svěrákovi, kteří v nadsázce říkali, že u nich v rodině vanu myje ten, kdo se jde koupat... Přesně to sedí na motoristické uvažování: "My vytváříme rizika, tak se koukejte postarat o svou bezpečnost!" To je ale opravdu hodně zvrácená logika.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Prac tu takhle omlouvas cyklisty a chodce?:-) Je snad v jejich zajmu, aby byli videt...a je preci jedno, zda kolem nich projede 100 aut, jedno auto nebo zadne:-)))
          A kdyby ti cykliste dnes meli obcas alespon tu zatracenou odrazku a trictvrtewattovou zarovku.....jeee, ja bych za to byl rad:-) I to je lepe videt, nez cerna bunda:-) Tady nejde o to, aby se cykliste a chodci prizpusobovali, chapes? Tady jde o to, aby byli videt!!!:-)

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           No a vracíme se úctyhodným obloukem ke srovnání se střelci:

           Když Ti pod okny začne banda debilů střílet z ručních zbraní, budeš se té situaci ochotně přizpůsobovat, jak to chceš po cyklistech a chodcích v motoristickém prostředí? Budeš vylejzat z baráku jen v neprůstřelné vestě s helmou na hlavě? Určitě by Tě nadchlo, kdyby Ti říkali, že je Tvojí povinností se sám postarat o svou bezpečnost a "přizpůsobit se"... :o))

           Ne, neboj, samozřejmě vím, že je v zájmu chodců a cyklistů, aby byli dobře vidět, ale pochop, že je to prostě ze strany motoristů vynuceno. Co si vynutí příště? Brnění?

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Ne...staci mit tu odrazku...a ne jen kvuli ridicum!!! Muze te srazit dalsi cyklista, muze te prehlidnout chodec, muze te prehlidnout dite....svym neosvetlenim muzes zpusobit tolik nestesti a pritom nemusis potkat ani jedno jedine auto:-)

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Dnes už raději reflexní vestu nebo nášivky. Odrazky v té změti nejrůznějších světel nejsou už téměř vidět. Uvidíme, jestli časem nebude málo i ta vesta...

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Ja uz ji vozim....a nedela mi to problem.... A neni to jen kvuli ridicum. Chci byt viden a prezit. Narazit do me muze kde kdo...nejen ridic! A ver, ze kdyz mas na sobe vestu v policajtske barve, ze ridici hooodne slapou na brzdu:-)))) Casto se tim i bavime:-)

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Taky vozím za šera a ve tmě reflexní vestu. Ale chceš k tomu nutit i chodce? To by bylo fakt veselý. Mám pocit, že ta doba není daleko.

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Proc vesele? Vidis v tom problem? Ja ne. Ve Skotsku na to maji treba jiny pohled. Tam vubec neni problem potkat cloveka v bunde z reflexni barvy v nakupnim stredisku. Naopak...takovych lidi je tam spousta a nejsou to kluci ze stavby. Kdyz zajdes do sportovniho obchodu, najdes tam Adidasky, Nike a buh vi co jeste a hned vedle velky regal s bundama a vestama z reflecniho materialu. Bezne potkavas na ulici lidi, co maji tenhle hadr na sobe. Pripadne maji normalni hadr, ale zas je bezne, ze maji u sebe nejake svitidlo na ruce, pripadne nejake pasky. Chci byt viden a chci videt...tim se tam lide ridi. Neni to tim, ze se v tom citi jako blbci (coz by se u nas kde kdo tak citil), neciti to tak, ze musi. V zime je tam sero ve tri hodiny. Ve ctyry tma jak v pytli a lide vzdy chteli byt videt, protoze dost casto bydli na odlehlych mistech. Pro ne je to normalni. Je to soucast jejich zivota. Jako drive sedlak nosil loucen, aby byl viden, tak se v dnesni dobe nosi moderni loucen v podobe reflexnich materialu. Drive ho mohl srazit povoz nebo kocar a dnes hold moderni kocar v podobe auta....vlastne se nic nezmenilo. Jen to, ze tob driv kocar nevadil, ale ten dnesni kocar vadi. Prej se musis prizpusobit:-)))) Driv se ten sedlak taky musel prizpusobit, aby byl viden...jen se nad tim moc nepozastavoval a neresil to:-) Mozna tenkrat byl taky nejaky Medved, co proti kocarum bojoval a hlasal, ze jsou nebezpecne,....

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 V tom vidím problém ten, že se život celé společnosti podřizuje motorismu. Tedy spíš princip. Samotné nošení reflexního oblečení mi nevadí. Jsem dost velkej šašek na to, abych něco takového překousnul. :o))

                 O těch kočárech jsem tady psal už výše. V každém případě si nemyslím, že oběti dopravních nehod v době kočárů a koňských povozů byl tak ožehavý problém jako dnes.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 08.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Jake prizpusobeni? Ten sedlak se taky musel "prizpusobit"...!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Na tom posledním odstavci trvám. Zamyslete se nad ním ještě jednou. Prosím. Myslím Vás i Michala.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Dobře, tak to zúžím na tuto poslední větu
      "Důležité je, že na kole se lze chovat tak, že tato rizika stoprocentně vyloučíš, s motorovým vozidlem toto nelze, a to ani při snížení rychlosti pod možnosti kola."

      S touto větou nesouhlasím a nikdo mne nepřešvědčí o opaku. Ikdyž se říká "nikdy, neříkej nikdy", tak dám obě ruce do ohně za to, že nikdy nelze vyloučit rizika stoprocentně.
      Na druhou stranu i s motorovým vozidlem se dá chovat tak, že rizika vyloučím, ale to vy, jako neřidič, posoudit nemůžete. A na tom trvám - jen ten, kdo si určitou činnost vyzkoušel může zodpovědně říci čemu se lze a čemu se nelze vyhnout.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Tak to zkusíme na příkladu: Jak můžete při couvání vědět, že za Vašim zadním kolem není malé dítě, které se tam právě shýbá pro zakutálený míč? Na to, abych posoudil tuto situaci nemusím být motorista. Vy tam prostě nevidíte, a přesto couváte.

       Neustále se tu někdo ohání nějakými slepými úhly, omezeným výhledem a podobně. V takových situacích člověk prostě jen SPOLÉHÁ na to, že v těch místech, kam nevidí, nikdo není. Tudíž nemůže stoprocentně vyloučit, že se v tuchvíli nemýlí.

       Když jedete kolem zaparkovaných aut, jedete jen tak rychle, abyste stačila včas zareagovat, kdyby zpoza některého z nich vyběhlo malé dítě? Pochybuju. Ta rychlost by totiž nebyla větší než nějakých 10 km/h, a to ještě kdoví jestli...

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Je videt, ze jsi v aute nesedel....ja tam vidim!

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Je vidět, že máš ještě "mokré" papíry ...

         Jinak ten bod je omyl, za který se omlouvám.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: igen
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Ja tam ale vidim!!! Existuji udelatka, ktera ti to umozni....a ani k tomu papiry nepotrebujes....

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Tak v tom případě sem dej prosím link na udělátko, které ti umožní vidět malé dítě, které se řítí mezi zaparkovanými auty za balónem (nebo něčím - někým jiným) a vyběhne kousek před tvým autem. Abys to měl jednodušší, tak v obytné zóně, kde je povoleno 30 km/h. :-))
           Nestíháš, věř mi.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: igen
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Pane...bavime se o tomhle: "Jak můžete při couvání vědět, že za Vašim zadním kolem není malé dítě, které se tam právě shýbá pro zakutálený míč?"... To chapu jako to, ze stojim a chystam se couvat z nulove rychlosti. Pokavad tam to dite bude, tak ho "uvidim".
            A to k tomu tvemu....v otazkach autoskoly je jedna otazka..."Co udelate, kdyz pred sebou uvidite mic"...spravna odpoved je tusim za 2body! Tak jestli mas ridicak, mel bys to vedet. Navic, ja na parkovisti jezdim krokem. To je to me, abych minimalizoval nebezpeci. Tricitkou po parkovicti fakt nejezdim....protoze bych nestihl:-)))

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             pleju len . . .

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: igen
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Neuvidíš nic. Tak složitou soustavu zrcadel, aby sis viděl i za zadní kolo nemá opravdu žádné auto. Ale byl to jen příklad. Jde o to, že kolem auta je trvale spousta hluchých míst, kde se může v nejnevhodnější dobu vyskytovat někdo nebo něco, co neuvidíš a přejedeš to nebo to rozmáčkneš. Už pěkných pár dětí (i řidičových vlastních) už skončilo pod koly auta vyjíždějícího (couvajícího) z garáže.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              1....muzes mit cidla...uz tu nekdo o tom dole psal.
              2....vzadu muzes mit takove to zrcadlo, ktere ti umozni videt i za auto
              3....dite je taky kus hmoty, takze mu treba bude koukat zadecek, ktery bysmel, pri troce pozornosti, videt. Nehlede na to, ze to dite tam musi dobehnout:-)
              4....dle zakona...pokavad nemuzes bezpecne couvat, musis tu udelat tak, aby to bezpecne bylo...treba by ti mohla predem poucena osoba ukazovat:-)

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Jaké procento řidičů se řídí tímhle pravidlem, že by mu měla asistovat druhá osoba? Dneska se zavádí všude, kde to jen trošku jde, parkování šikmo přes obrubník. Řidič v podstatě nikdy nemůže vědět, zdali se neblíží jiné vozidlo. Viděl jsi někdy, že by někdo "ukazoval"? Prostě jen pomalu vyjíždí a spoléhá na to, že ho nikdo netrefí. Vidím to stokrát denně.

               [ Zpět ]
               Datum: 08.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                A ty mas nejakou statistiku?:-) Mozna bys mel najit.... Ja bych ti totiz mohl tvrdit, ze 100% ridicu se tim pravidlem ridi...a spolehat, ze nejakou podobnou statistiku nenajdes (jako ze ne)....:-) A stejne si myslim, ze se podle toho ridej vsichni ridici:-)))
                Me vcera bylo ukazovano, kdyz jsem vyjizdel z podjezdu:-)))

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Myslím, že v tomto ohledu žádnou statistiku nepotřebuju. Na to mi stačí spolehnout se na vlastní oči.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 08.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  A ja ti muzu tvrdit, ze ja zas porad vidim, ze se ukazuje:-) Ja to tak hold vidim:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Pne doktore, tak to byste prohádal kolo. Opět a znovu se pouštíte do hodnocení něčeho, s čím nemáte praktické zkušenosti - tedy hodnotíte pozici řidiče, ačkoli jste si to nikdy nezkusil. Alespoň to tvrdíte.
                A ne že mi zase řeknete, že je to jen a pouze váš názor - pak byste to toiž musel předložit poněkud jinak než jak jste to předložil.

                Je to zas a znovu stále dokola - mluvíte o něčem, co jste nezkusil. Je to stejné jako např. s tím nakupováním.
                Pane doktore, sice se hájíte tím, že u PC sedíte jen mezi vyučovacími hodinami, ale nebylo by lepší, když byste tento čas trávil i nějak užitečněji?!? Co třebas v tom čase pomoci své manželce?!? Co takhle utřít prach nebo vyluxovat?!? Ano, máte doma činnosti rozdělené, alůe to přece neznamená, že nemůžete něco udělat...

                [ Zpět ]
                Datum: 08.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Už je to tu zas. Když dojdou argumenty, tak se argumentuje tím, že jsem si to nezkusil. Řidiče hodnotím podle jejich ovoce = stovka mrtvých měsíčně. Na to, abych věděl, že zabíjet lidi je špatné, si to opravdu nemusím zkoušet. A na to, abych věděl, že řidič osobního vozu skřípnutej například mezi dvěma dodávkama nemůže vidět, kam couvá, fakt nemusím mít řidičák.

                 Jak budu trávit volný čas, to si opravdu rozhodnu sám. Mimoto opravdu nevíte, o čem mluvíte - abych použil Vaše obvyklá slova. A abych se tu teď chlubil, s čím jsem v posledním týdnu doma manželce pomohl - to by už opravdu bylo trochu mimo téma.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 08.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ja nevim...ale kritizovat a pomlouvat neco o cem nic nevim, v zivote jsem v toim nesedel, nezkousel jsem to...to mi prijde opravdu divne:-))) Ted jsme se tu hlavne bavili o technicke strance vozidlo. O tom, kam vidis nebo nevidis....tady nejde o mrtve. Ty stale tvrdis, ze ridic vsude nevidi a pritom jsi v tom aute nesedel...:-) O to tu slo, chapes? Tak do toho neplet nejake mrtvoly.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Představ si, že tohle zrovna mi nepřipadá tak divné. Taky bych v životě nevzal do ruky zbraň, když vím, že se s ní nedá dělat nic jiného než zabíjet. Nemusím si všechno špatné zkusit, abych to mohl kritizovat.

                  Kdyby se člověk mohl vyjadřovat jen k tomu, co skutečně zažil, moc by toho nenapovídal. V autě jsem samozřejmě seděl, jen jsem ho neřídil. Takže výhled z místa řidiče posoudit dokážu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ale na rizeni auta neni nic spatneho a neni to zbran:-)))) Ani strelna zbran neni zabijak...zalezi na tom, jak ji pouzijes!!!
                  Nevokecavej to zas!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 08.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Pane doktore, nůž jste určitě do ruky v životě vzal a nesčetněkrát - a to je také zbraň!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Radku

                       

                  Nůž je zbraní, jen pokud se takto použije. Nůž tedy musí být pro zabití ZNEUŽIT. Kdežto auto zabíjí, i když se používá ke svému původnímu účelu. Nůž se dá používat bezpečně, auto se bezpečně používat nedá, protože vždy plodí rizika, která řidič nemůže mít nikdy stoprocentně pod kontrolou.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Omyl, pane doktore, hrubý omyl. Pokud to takto chcete srovnávat, pak je na tom nůž i auto naprosto stejně:
                  * oba jsou stejně bezpečné, pokud se správně používají
                  * oba jsou stejně nebezpečné, pokud se s nimi zachází neopatrně
                  * oba se dají zneužít k usmrcení
                  * oba se mohou vymknout kontrole

                  Posuzujete jednostranně a neobjektivně!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  S tím nesouhlasím. Kolik lidí zemřelo při běžném používání nožů? A kolik lidí umírá při běžném používání automobilů? K tomu, aby nůž někoho usmrtil, musí být pro tento účel zneužit. Auta zabíjejí tak nějak automaticky - jako vedlejší produkt jejich běžného používání.

                  Ani jedna z Vašich tezí neplatí.

                  Nůž i auto mohou být nebezpečné, pokud se s nimi zachází neopatrně, ale ne STEJNĚ nebezpečné.

                  Obojí se dá zneužít k usmrcení. Možná, ale auto usmrcuje v drtivé většině případů neúmyslně. U nožů je tento poměr obrácený.

                  Mimochodem - jak by se mohl nůž vymknout kontrole? To už je opravdu přitažené za vlasy.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  No tak přitažené za vlasy je celé tohle téma.

                  A pokud tady srovnáváte nesrovnatelné vy, pak proč nemůžu také já?!? Ikdyž ten nůž s autem je zcela srovnatelný, pokud jej srovnáváte jako zbraň. Že vy to tak nevidíte, s tím nic neudělám - je tu mnoho názorů na to, že přijmete jen to, co sám chce.
                  Vy to prostě berete jen počtem zemřelých, ale to je jen jednostranný pohled. Pro mne je třeba nůž mnohem a to mnohem nebezpečnější než auto, protože je proti němu velmi špatná obrana. Rizika u auta znám a dovedu jim předcházet. Kdo na mě kdy vytáhne nůž, to předvídat nelze...
                  A jak se může nůž vymknout kontrole?!?
                  Vám se nikdy nestalo, že by vám prostě vypadnul z ruky?!? Vyklouznul, sesmeknul se po kosti nebo tak?!? Instinktivně se po něž oženete, nestihnete s druhou rukou ucuknout o máte říznutí jedna báseň.
                  Mé spolužačce kdysi zapadl nůž mezi linku a lednici a podařilo se jí přeříznout si tepny/žíly u kotníku - byl to mžik a na začátku bylo prosté posunutí čehosi po lince...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  No, tak úplně přitažené za vlasy mi toto téma nepřipadá.
                  No tak přitažené za vlasy je celé tohle téma.

                  Srovnání podle počtu obětí je pro mě relevantní z toho důvodu, že lidský život pro mě znamená nejvyšší hodnotu.

                  Vy rizika u auta znáte a dokážete se jim přizpůsobit. Pokud to budou rizika, kterým jako motorista vystavujete jen sebe samu, pak to beru. Ale jakmile svým autem vytváříte rizika pro ostatní, tak je to opravdu srovnatelné s ozbrojeným útočníkem - ať už mává střelnou zbraní nebo nožem.

                  S potyčkami na nože žádné zkušenosti nemám. Nikdy jsem se nepral. Ani jako dítě. Natož s nožem. Co se týče manipulace s nožem - opravdu jsem s tím zatím žádné problémy neměl, a že jsem svým dětem dost často něco vyřezával. To, že bych se někdy nožem zranil, samozřejmě úplně vyloučit nemohu, ale že bych zranil někoho dalšího - to bych si musel počínat hodně nezodpovědně. Auto na druhou stranu vytváří rizika, i když si řidič počíná v souladu se zákony a třeba i "odpovědně".

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Omlouvám se - nechal jsem tam jednu větu z Vaší reakce.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Malé dítě za zadním kolem?!? No tak to tedy promiňte, ale to je naprostá blbost. Vy jste zase četl černou kroniku, že?!?
        Tak prioritně - pokud couvám, jsem ze zákona POVINNA zajistit si bezpečné couvání.
        A pane doktore, pozor, nesuďte mě, jak jezdím kolem zaparkovaných aut. Tohle si tedy vyprošuji. Jestli si myslíte, že rychlost 10 km/hod. je bezpečná, tak to se teda sakra mýlíte. Tato rychlost je mnohem nebezpečnější než když jedu těch předepsaných 50 a to proto, že auto se chová šíleně. Jen si zkuste v téhle rychlosti jet...
        Vaše představa vychází opět pouze a jen z vaší nezkušenosti za volantem - pokud byste jezdil, pak byste věděl, že zkušený řidič si hlídá situaci na chodníku a dokáže ji velmi jasně rozpoznat i přesto, že jede kolem řady stojících aut.
        Mimochodem - chcete říct, že vy kolem řady stojících aut jedete 10 km/hod?!? Pro malé dítě jste stejně nebezpečný jako to auto a to dítě vám tam může vyběhnout stejně jako komukoli jinému.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Pri couvani mam vzadu i vepredu parkovaci senzory, ktere reaguji i na trochu silnejsi vegataci typu krovi. Dite mi odhali s jistotou.

        Dalsi pripad prosim.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: lester
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Teď asi píchnu do vosího hnízda, ale jinak to prostě nejde... "Dítě za zadním kolem, pod autem" apod. ? Hmm, pokud vím, tak silnice není hřiště... Že to dítě někdo nehlídal nebo mu dostatečně nevysvětlil, že na silnici si musí dávat secsakra pozor je zodpovědností jeho rodičů !!! Pokud to dítě nechápe, tak by asi nemělo chodit ven samo...
        Nebudu tu teď řešit co by kdyby a jak by se tomu dalo zabránit. Protože Ty to zase překroutíš do stavu, kdy za to pokaždé bude moci auto, protože nemuselo ten den jet apod. ;-)

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Jarda
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Ano, souhlasím, že silnice není hřiště. A jen proto bys přejel dítě, které nedodrží tento jistě úctyhodný předpis? Podle práva nese odpovědnost možná rodič, ale fyzicky by ho zabil ten řidič. To je přesně to, co říkám: Motoristé vnutili zbytku světa svá pravidla, a kdo je nedodrží, bude po zásluze rozmašírován.

         Vždyť nejsou všichni stejně schopní, stejně orientovaní (děti, staří lidé) a člověk není stroj. Kdykoli může udělat chybu. Motorista si ovšem hraje na Pánaboha a každé porušení toho svého předpisu nesmlouvavě trestá. Třeba i smrtí.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Huuuu, někde jsem snad psal, že bez uzardění (nebo dokonce schválně) přejedu někoho, kdo mi "nepředpisově" skočil pod auto ??? Nevšiml jsem si... Kdyby se mi něco takového stalo, tak z toho budu mít pěkně dlouho neklidné spaní !!! Ale určitě ne výčitky ze svojí viny... Tedy, jen v případě, že si budu na 100% jistý tím, že jsem pro to udělal maximum a nemohl to nijak zvrátit. A i takových případů je kupodivu celkem dost...

          Ad "motoristé vnutili"... Třeba ano, třeba ne... Kdysi dávno se jezdilo na koních, s koňskými povozy apod. Tím pádem ve městech také vznikaly komunikace tu s větším a tu s menším provozem. Kdo je chtěl použít, tak se musel podřídit nějakým předpisům a zvyklostem, které tam platily ! Jinak byl už tehdy člověk ohrožen na životě... To, že se to dnes změnilo do podoby motorových vozidel, ještě neznamená, že veškerou odpovědnost automaticky hodíme na řidiče ! Ostatní snad mají také svůj mozek a pud sebezáchovy aby jim bylo jasné, že na silnici a vlastně i poblíž silnice se prostě musím chovat trochu zodpovědněji... Jestli tohle někdo nechápe, tak je to jeho věc, ale myslím, že s tímto přístupem jednou přijde k úrazu...

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Autor: Jarda
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Ne, nic takového. Ale tím, že bys spoléhal na to, že ostatní budou dodržovat zákon, bys každého chybujícího vystavoval velkému riziku.

           Jinak samozřejmě, že předpisy nevznikly najednou, ale teprve v určitém momentě překročily mez, kdy se v podstatě z každého občana stal účastník silničního provozu. A to bylo už za dob rozvinutého motorismu. Míra omezení okolí dopravou je dnes už skutečně neúnosná a naprosto nesrovnatelná s obdobím koňských povozů.

           Mimoděk ses dopustil historické paralely: Projíždějící kočár a chudý pocestný na jedné cestě (18. století) a motorista a chodec na jedné komunikaci (21. století). Nic se nezměnilo...

           Ano, pud sebezáchovy je to jediné, co může chodce nebo cyklistu před motoristy ještě zachránit. Já tu odpovědnost vnímám trochu jinak: Za riziko je odpovědný ten, který ho vytváří, a nesmí ho házet na ty, kteří jsou jím ohroženi.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    nikdy nemůžeš stoprocentně vyloučit svůj vlastní omyl. Lidé kteří si to o sobě myslí, stejně jako ty, jsou na cestě si to vyzkoušet na vlastní kůži a touto cestou jsi se vydal i ty, takže jsi na kole potenciálně mnohem více nebezpečnější než ostatní, kteří si uvědomují, že mohou selhat a něco provést. Doporučoval bych ti, aby jsi změnil názor, nebo přestal jezdit na kole, jelikož jsi svým přesvědčením vlastní neomylnosti jízdou na kole nebezpečný pro ostatní lidi ve svém okolí.

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: pro_pa
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Naprosto souhlasím. Proto tolik zdůrazňuju, že na kole takový omyl bude mít naprosto zanedbatelné účinky oproti stejné situaci v motorovém vozidle. Neříkám, že jsem neomylný, ale říkám obecně, že na kole je možné snížit riziko prakticky na nulu. Jestli to dokáže každý a za každé situace, je otázka jiná. U motorového vozidla toto možné není ani teoreticky.

     Autem nejezdím mimo jiné proto, že si toto uvědomuju. Jiní jezdí autem proto, že si to neuvědomují nebo jim je to jedno. Není to tedy tak, že já bych byl lepší nebo horší řidič, ale že si dostatečně uvědomuju rizika, která bych produkoval, a vyvodil jsem z toho důsledky. Na rozdíl od motoristů. A podle toho to taky na silnicích vypadá.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Neutíkej od tématu, psal jsi dnes 13:44 "Důležité je, že na kole se lze chovat tak, že tato rizika stoprocentně vyloučíš" - a já ti na to opět říkám, že 100% nevyloučíš.

      Jestli nyní píšeš, že se mnou naprosto souhlasíš, tak nesouhlasíš s tím, co jsi napsal ve 13:44 a z toho jsem tedy jelen.

      Prosím napiš mi ve kterém příspěvku se pleteš a který teda platí?

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: pro_pa
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       To už je trošku chytání za slovíčka. Ale přesto: Na tom kole se opravdu vždy dá jet tak, abych neohrozil své okolí. Minimálně proto, že ve směru jízdy máš dokonalý přehled. Pokud budeš trvat na tom, že i při chůzi mohu někoho zabít, tak samozřejmě teoreticky ano. Při jízdě na kole se toto riziko dá snížit na úroveň jako u toho chodce. U auta nikoli.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Bla bla bla... I při jízdě autem dokážeš účinně eliminovat rizika. Pokud je ale jeden dřevo a nedokáže auto ovládat a sledovat provoz kolem sebe, nesmí podle toho posuzovat i všechny ostatní. Většina řidičů jezdí celý život bez nehod. Nepiš proto o nebezpečnosti auta, ale o nebezpečnosti některých řidičů. Zrovna tak jako o nebezpečnosti některých kolařů, kteří ti bez zábran vlítnou z vedlejší do cesty, nebo tě v noci překvapí, když se vynoří neosvětlení ze tmy. A tímhle riskováním klidně ohrozí i autobus nebo velký kamion. Ten když ho nebude chtít sejmout tak sjede třeba do příkopu. Přestaň vyhledávat extrémy a smiř se s tím, že budou kolaři a budou i auta.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: ronda
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Opravdu si myslíš, že ti řidiči, kteří někoho zabili, jsou ti nejhorší z motoristů? Podle mě ne. Jen měli tu smůlu, že ta část rizika, kterou nedokázali eliminovat, se projevila jen u nich. Každý motorista vystavuje své okolí rizikům, které nemůže ovlivnit. Je jen otázkou náhody, u kterého z nich to vyústí v tragickou nehodu.

         Tvůj příklad je samozřejmě správný. Jen je potřeba se také podívat na skutečné následky. Kolik znáš případů, že by cyklista takto způsobil smrt nějakému motoristovi? Opačných případů je ale několik do měsíce. Takže teoreticky se něco podobného stát samozřejmě může, ale statisticky je to zanedbatelné.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          několik do měsíce ? nepřeháněj.

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Autor: ronda
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Počet zabitých cyklistů se pohybuje v řádu desítek ročně. Za rok 2006 to bylo 83, za rok 2005 to bylo 93, za rok 2004 pak 99 cyklistů. Mně z toho vychází sedm až osm cyklistů měsíčně.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Moment - jak zabitých?!? Jsou to počty pouze cyklistů, kteří zemřeli při dopravní nehodě ne svým zaviněním, nebo jsou to celkové počty zemřelých cyklistů v daném roce bez udání důvodu či zavinění?!?
            Možná se vám to bude zdát nepodstatné, ale rozdíl v tom je. Jak už jsem psala, ne všichni cyklisté zemřeli v důsledku dopravní nehody zaviněním někoho jiného.

            [ Zpět ]
            Datum: 09.10.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Dlouhodobě vždy zhruba polovina zabitých cyklistů zahyne bez vlastního zavinění. I tak je to tedy několik měsíčně, jak jsem tvrdil.

             [ Zpět ]
             Datum: 09.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Nereagovala jsem na těch několi měsíčně, ale na důvod umrtí. A jak sám přiznáváte nelze tedy všem umrtím řidičů dávat příznak "zahynul při dopravní nehodě vinou řidiče". Jsou tam i jiné důvody s motorismem nesouvisející.

              [ Zpět ]
              Datum: 09.10.2007
              Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Že si za své úmrtí při nehodě může cyklista jen v polovině případů, tady píšu myslím tak posedmé. Těch čtyřicet až padesát případů ročně, kdy cyklista zemře skutečně vinou motoristy, úplně stačí.

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                A nebylo by tedy správné apelovat i na těch zbývajících 50% cyklistů?!? Ano, přijde vám strašně nespravedlivé, že zemřou při nehodě, ale mne osobně přijde mnohem, mnohem horší, když zemře kvůli své vlastní blbosti. Tam je skryté nebezpečí, tam by se mělo dělat vše proto, aby k takovým smrtelným úrazům nedocházelo.
                Ano, taková věc na cyklistický server patří. Patří sem rozhodně víc než ten váš boj s větrnými mlýny, pro který by se spíše hodil blog.
                Nebo vám je snad těch zbývajících 50% lhostejných?!? Doufám, že nechcete říct, že tahle úmrtí jsou naprosto v pořádku...

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Naprosto správně: Je potřeba apelovat na cyklisty, aby si chránili své životy a svoje zdraví, aby si svých životů více vážili. Daleko důležitější je ale apelovat na ty, kteří ohrožují životy CIZÍCH lidí, aby si vážili JEJICH životů. Ano, je třeba odrazovat cyklisty od jejich SEBEVRAŽEDNÉHO počínání, ale hlavně je potřeba motoristy odrazovat od jejich VRAŽEDNÉHO chování.

                 Ať je viníkem vzájemné kolize cyklisty a motoristy kterýkoli z nich, obětí je vždy cyklista. A příčinou tragických následků pro cyklistu je ve většině případů kinetická energie motorového vozidla. Rovněž nezávisle na míře zavinění.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Omyl, obětí je nejen cyklista. Svou daň si vybere i řidič.

                  A sebvražedné chování cyklistů?!? To zase přeháníte. V tomhle úmyslu snad nikdo na kole nevyjíždí a pokud ano, pak je to velmi a to velmi ojedinělý případ. A rozhodně bych takto nenazývala žádné úrazy na kole, protože sebevražda je úmyslné sebepoškození. Úraz nikoli.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        řekni mi , kdy kam pojedeš, já si vezmu brnění a dokážu ti, že není problém mě srazit, co budeš říkat potom?

        Jako chodec při chůzi mám mnohem menší riziko, že někoho zraním, pokud se s ním střetnu, na kole tuto jistotu nemám. Když trefím kohokoli na kole, je velká pravděpodobnost, že tomu chodci něco udělám. Přestaň si vsugerovávat, že tvá doprava je stejně bezpečná jako chůze, protože to není. Jsi pro chodce mnohem větší riziko, než jiný chodec.

        Chytání za slovíčka, ANO, protože s tebou to jinak nejde. Ty totiž něco napíšeš, ale potom to začneš upravovat, že jsi to myslel jinak.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: pro_pa
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Právě proto, že tohle vím, tak za volant nikdy nesednu. Kolo se od motorového vozidla liší tím, že se riziko střetu a jeho následků dá snížit na úroveň chodce. U motorového vozidla toto neplatí. Na druhou stranu máš pravdu, že cyklista je pro chodce obvykle vyšší riziko než chodec, ale jen proto, že cyklista obvykle své tempo a styl jízdy nepřizpůsobí, ale neznamená to, že by nemohl. Já říkám, že je to MOŽNÉ, nikoli, že tak každý cyklista činí.

         Upřesňovat své myšlenky samozřejmě budu, ale že bych to myslel nějak diametrálně jinak - to snad ne. Snad jen že se nevyjádřím dostatečně přesně, aby to opravdu každý pochopil, ale že bych otáčel význam svych tvrzení - to si opravdu nevzpomínám.

         Zvlášť Michal se občas točí na jedné mé myšlence a nutí mě tím, abych ji formuloval znovu, třeba jinými slovy. Ale to v žádném případě neznamená, že bych své postoje měnil.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Pane doktore, vždy?!? Nerada bych se vracela k jistému příkladu...
        Když už jste nebyl schopen připustit tehdy vaší vinnu, nebuďte alespoň nyní tak kategorický.

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Samozřejmě to "vždy" znamená, že se o to budu vždy SNAŽIT. Protože jsme ale lidé chybující, může se stát, že se to někdy nepovede. A právě proto si nikdy nesednu do něčeho tak nebezpečného jako je auto. Neznamená to ale, že bych byl proto nutně horší řidič než ti, kteří tu "odvahu" sednout do auta mají. Rozdíl je v tom, že oni to riziko (pro sebe i pro své okolí) ochotně podstoupí, kdežto já nikoli. Ne kvůli vlastnímu ohrožení, nýbrž kvůli eliminaci ohrožení okolí. Za tyto své ohledy vůči okolí platím zvýšeným ohrožením své osoby při jízdě na kole.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Nedavno mi vbehl pod kolo pes....velkej jak krava. Najednou se vyloupl za krovim a uz jsem ho mel pod kolem. Ani jsem nemrkl. Letel jsem jak hruska a pes stal....nic se mu nestalo, me moc taky ne. Vbehnout tam dite, tak nevim.... Nejel jsem rychle, protoze jsem se blizil ke krizovatce, ale byt tam dite, tak jsem mohl jet sebepomaleji a dite mohl po narazu spatne spadnout a .... V tu chvili by bylo uplne jedno, zda jsem jel autem nebo na kole....
        Ale pes to asi ani necitil. Jen se ohlidl a vratil se k noze:-)

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Tenhle případ potvrzuje to, co tu pořád píšu: Rychlost projíždění kolem zaparkovaných aut (případně křoví atd.) nemůže být nikdy dost nízká. U aut by kvůli horšímu výhledu musela být ještě nižší než u cyklisty. A to se cyklista spíš vyhne než široké a nemotorné auto. Proto poukazuju na to, že v podstatě žádný motorista nemůže takové riziko vyloučit. Cyklista ho může vyloučit extrémně pomalou jízdou nebo může to kolo třeba chvíli vést. Motorista ale své auto tlačit nebude. Doufám, že teď už je jasné, co mám na mysli, když říkám, že cyklista může snížit riziko na úroveň chodce.

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Ja jsem ti napsal, ze kdyby tam misto toho psa vbehlo dite, tak nemuselo dopadnou dobre. Jel jsem sice pomalu, ale ne zas tak pomalu, abych ho slusne nepotloukl, pripadne nezabil. Ja jen reagoval na to tve, ze kolo je strasne bezpecne!!!

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Stejně jako u auta je kolo bezpečné také podle toho, jak se s ním jede. Rozdíl je v tom, že u auta to riziko nemůžeš vyloučit úplně, kdežto u kola ano.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            a jsme tam kde jsme byli, prokaž už konečně to tvé tvrzení, že u kola můžeš riziko úplně vyloučit.

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Autor: pro_pa
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             S kola můžu sesednout a třeba ho kousek vést. Tím snížím riziko na úroveň chodce. Tohle řidič auta udělat nemůže.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Sakra...proc sem pletes tohle???

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Aby jsi to riziko vyloučil zcela, tak by si musel kolo vést celou cestu, takže to můžeš jít rovnou pěšky, jedině tím totiž to riziko 100% vyloučíš.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Autor: pro_pa
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               To je hodně velká nadsázka. Chceš říct, že vůbec neexistuje možnost jízdy na kole, aniž bych tím neohrožoval své okolí? Tomu sám nevěříš. Sesednout s kola je pro vyloučení rizika pro okolí nutné opravdu jen občas.

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                neexistuje....

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 To nemůžeš myslet vážně - co třeba liduprázdná cyklostezka, výhled sto metrů na všechny strany... Koho v takovém případě tou jízdou na kole ohrožuješ?

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Liduprazdnou cyklostezku jsem v zivote nevidel. Vzdycky tam nejake kolo jelo:-))) A uz takove kolo muzes ohrozit. Nebo treba cloveka, ktery tu cyklostezku prebehne (vyloupne se ti male dite za kerem a mas ho tam). Nebo treba dite, ktere tam pojede na kole. Nebo treba pojedes, praskne ti ten tvuj plast, ktery je prosoupany az na hadr, zavravoras a smetes protijedouciho cloveka:-)
                  A co male deti? Myslis si, ze se na cyklostezce budou chovat tak, jak maji? Detsko na kole je taky cyklista, nemyslis?:-)

                  A jsme v situaci, a jeste dlouho budem, kdyz takove idealni cyklostezky (s cyklistama) nebudou. Takze stale budes ohrozovat lidi v provozu (zvlaste chodce). A tam nikda nebudes sam (stejne jako na te tve cyklostezce)...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  To už by bylo opravdu pořád dokola. Opravdu si nedokážeš představit situaci, kdy jízdou na kole nikoho neohrozíš?

                  Já nejsem velkým příznivcem cyklostezek, protože u nás nemají vhodné parametry. Proto po stezkách společných s chodci jezdím, jen když musím. Rozhodně ale velmi často jezdím po ulicích a silnicích, kde svou jízdou absolutně nikoho neohrožuju.

                  To, co popisuješ, je třeba umět předvídat. Zkus si představit třeba následující situaci, které jsem byl svědkem: Mezi zaparkovanými auta stála mladá maminka s kočárkem a chystala se přejít ulici. Za tím autem nebyla vidět a ani ona sama neviděla, jestli něco nejede. Udělala to nejblbější, co mohla - popošla směrem do vozovky, aby se mohla rozhlédnout a vystrčila kočárek do jízdní dráhy.

                  Myslím, že s takovouhle situací by měl každý řidič (cyklista i motorista) prostě předem počítat. Nebo se snad předem smiřuje s tím, že rozmašíruje mimino po dlažbě jen proto, že maminka má IQ vydlabaný tykve a udělá takovouhle botu? Mám za to, že je morální povinností řidiče (i cyklisty) předvídat i takovéto situace. Prostě proto, že to riziko vychází od něho.

                  Takže shrnuto: Vždy se budu snažit o to, aby riziko, které produkuju pro své okolí, bylo co nejmenší. A na kole jezdím proto, že tento dopravní prostředek na rozdíl od motorového vozidla umožňuje toto riziko vyloučit úplně. Záleží tedy jen na tom, abych neudělal nějakou chybu. Za tu ale nikdy nemůže to kolo. U auta se na vzniklém riziku ale podílí jak řidič a jeho nedokonalost, tak i samotný fakt, že se jedná o motorové vozidlo.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Takze pane doktore....chcete mi rict, ze jizda na kole je 100% bezpecna jak pro cyklistu, tak i pro okoli? Prijde mi, ze nam to tu stale hlasate. A pokavad se nekdo proti tomu postavi, nebo dokonce uvede priklad ze zivota, ihned to okecate tim, ze ma clovek jezdit tak, aby vyloucil nebezpeci. Pane doktore...v tom pripade ja slezam z kola, protoze ja si tak jistej nejsem. Me uz se bohuzel stalo to, ze jsem jako cyklista nekoho ohrozil, ikdyz jsem za to opravdu nemohl... Ale vy jste asi supr cyklista...neomylnej:-))) Vse predvidate:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  neomylnost Medvěda:

                  Takto ale uvažují všichni řidiči - že se jim nemůže nic stát, nebo že nikomu nic neudělají. Ale jen do té doby, než někoho nezabijí nebo nezmrzačí... Buď sebe nebo v horším případě někoho nevinného...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  To pan doktor: maminka, co vystrčí kočárek do silnice aniž by tam sama viděla?!? Ta nemá IiQ tykve, ale to je normální kráááááááááááááááva. Tu přerazit vejpůl je málo a měla by mít zakázáno se dále množit.
                  Paradoxně ale, mnohem snáz do tohohle kočárku narazí cyklista než auto, protože auto si udržuje větší boční odstup. Navíc řidič běžně odvědomně sleduje i to, co se míhá pod podvozky stojících aut, což cyklista mnohdy ze svého úhlu nemá šanci vidět.
                  Jak si třeba myslíte že dokáže řidič odhadnout, zda někdo nepřebíhá před busem stojícím v zastávce?!? Jednoduše - vidí nohy vepředu pod busem...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Jardovi

                       

                  To ale asi nebude přesný citát, že ne? Ale fakt je, že takhle nějak to vidím u motoristů. Na kole se sice člověk může dopustit chyby, ale pokud se jinak chová ohleduplně, těžko to může mít nějaké fatální následky pro okolí jako stejné chování u řidiče motorového vozidla.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Medvědovi:

                  Proč by to měl být citát ? To jsem předtím zplodil z vlastní hlavy ;-)

                  O tom, že každá kolize s autem musí nutně být fatální, bych celkem nesouhlasil. Když řidič pojede opatrně a bude předvídat, tak nikoho zabít nemusí, ani nějak vážně zranit. Sice to s nějakým zraněním asi bude pokaždé, ať už obyčejné naraženiny nebo odřeniny, ale nic vážného.

                  To si spíš myslím, že horší rány způsobí kolo, všude nějaká celkem ostrá hrana apod. Třeba takový pedál není dvakrát bezpečný, obzvlášť ty obyčejné se zoubky proti sklouznutí nohy. Někoho tím šikovně nabereš a má pěknou tržnou ránu, která se pak musí šít a dost špatně se to hojí. Pak třeba převodníky atd. A nemusí to být ani ve velké rychlosti...
                  Auta (tedy spíše jejich přední část) už jsou v současné době konstruována tak, aby chodcům, pokud možno, způsobila co nejmenší poranění. Toto je obsaženo i v testech bezpečnosti, schválně se někam podívej...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Jardu

                       

                  Já jsem si říkal, že to není moje formulace, ale podstatu jsi celkem vystihl :o))

                  Myslím, že z mé strany nikdy nezaznělo, že každá kolize s autem musí být fatální. Já zpravidla pracuju se sumarizovanými nebo zprůměrovanými daty. Proto je těžké z nich usuzovat na jednotlivé případy.

                  Když v rychlosti 30 km/h spadneš s kola, už to může docela bolet. Když jako řidič do něčeho v této rychlosti bouchneš, pravděpodobně Ti nic nestane. Proto je potřeba srovnávat následky nehod v obvyklé rychlosti daného vozidla. A obvyklá rychlost auta je zhruba troj- až čtyřnásobná než na kole. Pak už to srovnání následků pro řidiče bude vypadat jinak.

                  Kdybychom porovnali následky havárie kola a auta pro jejich okolí, tak jsou při rychlosti 30 km/h u auta (díky hladkému tvaru a povrchu) a kola (díky nižší hmotnosti)prostě jen jiného druhu, ale ani "horší" ani "lepší". Jenže auto obvykle nejede těch třicet a pak už následky pro okolí vůbec srovnávat nelze.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Medvědovi:

                  Nojo, ale já to myslel spíš jízlivě, na Tebe ;-) Zde jsi to momentálně Ty, kdo tvrdí, že jako cyklista dokáže vyloučit všechna rizika. A těmi "řidiči" jsem myslel všechny, kdož se za ně podle vyhlášky považují. Takže i cyklisté. Pravda, nenapsal jsem to tam...

                  Teď si to přesně nevybavuji, ale podle mne už to někde bylo. Nebo se to aspoň snažíš celou dobu nenápadně vsugerovat všem ;-)

                  Pokud se budeme zaobírat "rychlostí obvyklou" pro to které vozidlo, tak musíme vzít ale v potaz i to, kde se takto pohybují. Tam kde se ve větším množství vyskytují chodci, určitě nebude povoleno více než těch 50km/h. V dnešní době to bude už na mnoha místech dokonce méně. To, že to někdo nedodrží je ale jen selhání člověka, za to auto jako takové nemůže. Prostě "nástroj byl zneužit", to je to samé jako s tím neustále propíraným nožem... Záleží jen na tom jak ho kdo použije...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  No, pane doktore, nechci vás tahat za slovíčka, ale...
                  Možná to takto opravdu z vaší klávesnice nezaznělo, nicméně z kontextu vašich příspěvků to vyznívá neustále... Ať je čtu z jaké strany chci...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Medvědovi:

                  Pokračování:
                  A tam kde se auta pohybují svojí obvyklou rychlostí, se prostě ostatní účastníci silničního provozu podle toho musí chovat. Např. na dálnici nemáš pěšky a ani na kole co pohledávat. Dokonce ani s vozidlem, které má maximální konstrukční rychlost menší než je uvedena ve vyhlášce...

                  Na rychlostní silnici také vleze spíš jen blázen. Ne, že by to bylo zakázáno, ale je to celkem rozumné. A vymáhat si nějaká práva je v tomto případě docela zcestné a hlavně nebezpečné...

                  Ohledně zaparkovaných aut u baráků apod. je snad jasné, že by se tamtudy mělo projíždět co neopatrněji. Nikdy ale riziko že do někoho narazíš nesnížíš na nulu. Ani na kole... To prostě nejde, to bys na té silnici musel být úplně sám a na obou stranách vozovky by musel být vysoký plot aby tam nevkročil ani neopatrný chodec apod.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Jardu

                       

                  Samozřejmě, že situace ve městech je specifická a auta by tam neměla jezdit stejně rychle jako mezi obcemi. Přesto bych jako chodec při stejné rychlosti raději volil srážku s cyklistou než s autem.

                  Co se týče selhání lidského faktoru, trvám na tom, že stejné selhání má u motoristy daleko větší dopad než u cyklisty. A to už je vlastnost vozidla, nikoli řidiče.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Radku

                       

                  Chytání za slovíčka je u Vás bohužel spíš pravidlem. Ale právě proto, že díky enormnímu množství mých příspěvků jsou tu moje skutečné názory opravdu podrobně známy, pak člověk, který chce, pochopí i z méně přesné nebo třeba i poněkud nepovedené formulace, co jsem tak asi mohl mít na mysli, a nevyužívá to k tomu, aby ze mě dělal blbce.

                  No, pane doktore, nechci vás tahat za slovíčka, ale...
                  Možná to takto opravdu z vaší klávesnice nezaznělo, nicméně z kontextu vašich příspěvků to vyznívá neustále... Ať je čtu z jaké strany chci...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Hmmm, tušila jsem, že to zase ode mne vezmete jako jízlivost a ne jako fakt, že to na mne tak působí.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Jardu II

                       

                  S tím vším samozřejmě souhlasím. V tomto ohledu také dodržuju pravidla a po dálnicích ani silnicích pro motorová vozidla nejezdím. Jenže: Páni motoristi si například i na pražské magistrále myslí, že jsou na dálnici, a podle toho se chovají. Dále: Například ze Zbraslavi do Jíloviště se nedostaneš jinak než po Strakonické. Dokonce kvůli tomu je tato komunikace označená jako silnice pro motorová vozidla právě až od toho Jíloviště. Takže tudy na tom kole musím (pokud nechci jet lesem). Páni řidiči si ovšem už od Zlíchova myslí, že jsou na dálnici...

                  S autem to riziko na nulu skutečně nikdy nesnížím, ale na tom kole minimálně na úroveň rizika produkovaného chodcem. Pokud mě zase někdo bude chytat za slovo, tak to možná není riziko úplně nulové, protože i sebeopatrnější chodec může svou chůzí někoho ohrozit. :o))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  No vidíš a já bych zase raději lesem.

                  Díky za ten posun a přiznání, že riziko na kole nesnížíš na nulu a že uznáváš, že nějaké existuje.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  A proc nejedes tim lesem, kdyz mas prirodu tak rad a moznost je (sam to pises, ja to tam neznam)? To neee...panacek se tam radsi verve mezi auta, aby pak na ne mohl nadavat:-))))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Michala

                       

                  1) Do lesa chodím zásadně pěšky, abych ho svým kolem neničil.

                  2) Své kolo používám jako dopravní prostředek, takže účelem je se co nejrychleji dostat k cíli. Jezdím tamtudy z Prahy do Příbrami, což je 64 km. Kdybych se vyhýbal silnicím se silným provozem a jel to lesem, jel bych to o hodinu a půl dýl. Účelem té jízdy není kochat se přírodou.

                  3) Kolo jsem si vybavil pro provoz na silnici. Na lesní cesty není tedy stavěné.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Ale samozřejmě. Jako chodce i jako cyklisty se mě třeba může nějaká slabší povaha leknout (vůbec bych se nedivil) a hned je tu riziko úmrtí. :o))

                  Ne, ale já si opravdu myslím, že při dostatečně ohleduplném a předvídavém stylu jízdy je riziko produkované cyklistou opravdu spíše teoretické.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ahaa...tak to joooo...superekolog:-) Takze dal radeji nadavejte, ale uvedomte si, ze za to muzete sam:-)))

                  Ja taky mohl do prace jezdit po silnici....a bylo by to i rychlejsi. Jenze ja radeji lesem, ikdyz to bylo pomalejsi a zdlouhavejsi (o cca 10minut)....Mozna pak nejsem tolik na svet nasranej, jako vy:-)))

                  Najdenu stranu porad volate, ze chcete mit les u baraku, ciste prostredi, krasny vzduch a kdyz ho tam mate, tak stejne jedete po silnici. Proste si hledate duvod k tomu, abyste na ty motoristy musel nadavat:-)))) Pane doktore....to jste mne fakt rozesmal a je videt o co vam vlastne jde:-)))))))))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • medvěd

                       

                  můžeš mi osvětlit jak mé kolo ničí lesní cestu více, než pohorky pěšího turisty?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • medvěd

                       

                  Já jezdím často přejížděcí jízdy kousek od Říčan za Jesenici, což mám po hlavní asi 39 km po hlavní mezi Říčany a Jesenicí, nebo 43 km po cestách, které vedou po menších silnicích (Říčany - Nupaky - Dobřejovice - Vestec - Zlatníky - Libeň). Možná tím ztratím 15 minut času, ale také nepotkám asi 500 aut navíc, což ze těch 15 minut určitě stojí.
                  Jezdit po hlavních pro ušetření něco minut je masochismus.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Kolo do měkkého lesního terénu vyrývá souvislé rýhy, které spouštějí proces eroze. Pěší turista (samozřejmě pokud nejde o souvislou pěšinu) zanechává izolované stopy, které tak snadno nevedou k erozi. Něco jiného je samozřejmě zpevněná cesta. Tam se působení obojího v postatě srovná.

                  Tu trasu, kterou popisuješ, dobře znám. Ten rozdíl patnácti minut skutečně za to ohrožení na hlavních silnicích nestojí. Na delších (dopravních, ne kochacích) trasách by ta časová ztráta byla ale neúnosná. Těch 64 km z Příbrami do Prahy jedu po silnicích 2h 25 minut. Kdybych to rval přes lesy, byl by to možná i dvojnásobek. Ani na to moje kolo není stavěné.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Psal jsem o cestách, do lesního porostu na kole nesmíš, tak ho sem prosím netahej. Kolo není k lesní cestě nebo pěšině více nebezpečné, než noha pěšího turisty.

                  Je jasné, že do Příprami bych nejel celou cestu lesem, ale zrovna Strakonickou bych nějak objel, abych naní nemusel. Věřím, že by časová ztráta nebyla tak hrozná.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  V pořádku. Pokud jde o lesní cesty, tak je kolo O.K.

                  Jinak pro cestu do Příbrami a zpět se vyhýbám Strakonické v Praze tak, že jedu přes Zbraslav - Baně, pak musím kolem Cukráku po Strakonické, ale hned v Jílovišti sjíždím na původní silnici, po ní pak podél dálnice na Řitku, Mníšek, Voznici, Dobříš. Z Dobříše pak přes Rosovice (tedy i přes les) na Příbram.

                  Takže po frekventovaných silnicích to fakt moc není. Ten kousek kolem Cukráku (2 km) přežiju.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              A nebylo by lepsi chodit pesky, kdyz je to kolo tak nebezpecne, ze z neho budes muset kazdou chvilku slezat?

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Určitě jsou "terény", kde je kvůli bezpečnosti okolí lepší jít pěšky než jet na kole. Bohužel mezi ně v poslední době patří i modřanská "cyklostezka". Jsou tam místa natolik přehuštěná chodci (například Žluté lázně), že je pro jízdu na kole nepoužitelná, pokud chci riziko opravdu stoprocentně vyloučit.

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Čekala jse, kdy to konečně pochopíte, pane doktore. Totiž jakmile odněkud odsunete jeden typ dopravy a přepravy, ihned se tam nahrne další a bude vás omezovat stejně, ne-li víc.
                Modřanská stezka je toho zářným příkladem - udělala se pro pěší a okolečkované (cyklisty, bruslaře, atd.) a už vás pěší omezují :o)))
                A tady jste, paradoxně, pro ně velkým a to velkým nebezpečím, protože směr lidské chůze je naprosto nevyzpytatelný. I kdybyste se stavěl na hlavu, nikdy stoprocentně neodhadnete, kam ten člověk, který je k vám zády, právě udělá krok. O dětech ani nemluvě...
                A myslíte, že kdyby se vyloučila auta ze silnic, že by to bylo jiné?!? Jednak by se objevili jiné typy bezmotorových vozidel a pak by si silnici velmi rychle osvojili chodci, kterých by tím pádem přibylo...
                Ovšem velmi zajímavý je ještě jeden moment - píšete "chci vyloučit riziko, tak tam nejedu". Tím vlastně popíráte to, co říkáte nahoře a sice, že u opatrné jízdy na kole neexistuje riziko nehody. Tady oproti tomu přiznáváte, že je tu tak velké riziko, že neexistuje tak opatrná jízda, abyste kolizi mohl stoprocentně vyloučit.

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Součástí "opatrné jízdy na kole" je i možnost s toho kola sestoupit a chvíli ho vést. Tuhle možnost motorista nemá.

                 S tím, že by se regulací jednoho typu dopravy hned musel objevit jiný typ dopravy, rovněž nesouhlasím. Mockrát jsem tu psal, že nejdůležitější je omezit objem dopravy jako takové a teprve potom hledat prostředky, jakými se ten ZBYTKOVÝ objem bude realizovat.

                 K Vašemu poslednímu odstavci. Co je na tom špatného, když určitou situaci vyhodnotím jako příliš rizikovou pro okolí a s kolem se tam nepustím? Kéž by takhle uvažovali motoristé! Když píšu, že při jízdě na kole lze vyloučit všechna rizika pro okolí, tak tím míním samozřejmě místa pro pohyb cyklisty určená nebo jinak vhodná. Je přece jasné, že když pojedu na kole po přecpaném supermarketu mezi regálama, že to riziko nevyloučím, ale o tom tady řeč nebyla. Myslím, že mě zbytečně chytáte za slovo. Kdo chtěl, tak moje slova pochopil.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ne, nesouhlasím. Pokud kolo vedu, pak nejedu.
                  Tento argument je zcela lichý pro srovnání s provozem aut.

                  A omezit objem dopravy?!? Pane doktore, to je opravdu utopie... Nebo co kdybychom začali třeba omezením provozů kol - musí se kvůli nim stavět nové stezky, zbytečně se motají chodcům po parcích, ohrožují chodce a děti... Jak by se vám to líbilo?!?
                  Vy prostě vyznáváte jeden druh přepravy a to je kolo a zcela odmítáte akceptovat i ostatní druhy ať jsou to auta, MHD nebo třeba i lyže či kolečkové brusle. A to je chybě, pane doktore, pokdu chcete něčeho dosáhnout, musíte zohlednit všechny zapojené činitele, ne jeden zcela eliminovat. Pak totiž orpavdu dosáhnete jen toho, že se to otočí proti vám...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Dobře, pokud si budeme hrát se slovíčky, tak při jízdě na kole můžu absolutní bezpečnost svého okolí zajistit tím, že jízdu mohu kdykoli přerušit a kolo chvíli vést. Na principu to ale nic nezmění. Tohle řidič motorového vozidla prostě nemůže.

                  Omezení objemu dopravy je naprostá nutnost a nikoli utopie. K omezení (zvláště individuální) automobilové dopravy je těch důvodů přece jen o dost víc než pro omezení dopravy cyklistické.

                  Ano, vyznávám cyklistiku jako nejefektivnější a nejekologičtější druh dopravy po městě. Ostatní druhy individuální dopravy jsem samozřejmě ochoten akceptovat, pokud mě nebudou ohrožovat na zdraví či životě a zamořovat mi vzduch k dýchání. Tyto podmínky však zatím ani v náznaku dodrženy nejsou.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Je to pořád dokola - co mě nebude ohrožovat na zdraví a na životě.
                  Pane doktore, pokud byste tohle bral do důsledků, tak byste senemohl jít ani napást, protože si nepřejte vědět, cos e v té zelené travičce všechno nachází...
                  Je to jinak - vy jste si prostě umanul, že tohle vás v životě obtěžuje a proto je to špatné. To ostatní, nechť je sebešpatnější, ale prostě špatné není protože vám to vyhovuje.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Jak vyloucit uplne? Proboha, co to tu furt meles za nesmysl??? Ja to do toho chudaka psa narval...a nemohl jsem nic delat. Pochopis to??? Ani jsem nemrkl a mel jsem ho pod kolama. Proc tu povysujes kolo nekam do nebe? Ja ti chtel jen ukazat,ze i to tve bozske kolo je zatracene nebezpecne. Vbehnout tam dite, nesikovne ho trefit do hlavicky riditkama (nebo do nej narazit a ono by nesikovne spadlo treba na obrubnik)....umis si predstavit, co se mohlo stat? Jaky je rozdil mezi ditetem, ktere bylo zabito autem a cyklistou? Ty to nejak rozlisujes? Jestli jo, tak to teda promin, ale to pak fakt nevim....

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Záleží na stylu jízdy. Na kole rozhodně lze jet tak, abys stačil včas zareagovat. Samozřejmě že musíš vyloučit případy, kdy spatříš dítě, jak běží přímo na Tebe, Ty zastavíš a dítě běží dál a praští se do hlavičky o řidítka. Ale tohle jsi doufám na mysli neměl.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Co to tu zase vokecavas? To nechapes, co jsem napsal???
              Ja jsem jel a pod kola mi vbehl pes. Byl to takovej fofr, ze jsem nestacil nic udelat.
              A ted si predstav, ze z toho pozakrovi tam mohlo vbehnout dite. Ja bych ani nemrk a srazil bych ho. Co na tom nechapes? Nebo neches chapat?

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Michale, je to marný, je to marný, je to marný. Panu doktorovi se prostě nikdy v životě nestalo, že by mu něco vlítlo pod kola nebo pod nohy...

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2007
               Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                No ja jen nechapu, ze to nechape:-) Nebo snad chapu, ze to chape a ze se vykrucuje?:-)

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 No, já jen vím, že neznám nikoho, komu by se nikdy nic nepřipletlo pod nohy ať dělá, co dělá...
                 A pochybuji, že by to nezažil ani pan doktor...

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  A stejne to nechapu....

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Stalo a urval jsem při prudkém brždění navárky předních brzd na vidlici. Vždy jsem ale ubrzdil. Jednou to byl pes na severním předmostí Nuselského mostu, podruhé (na křižovatce u Bulhara) chodec, který bezprostředně přede mnou vstoupil na přechod na červenou. V obou případech jsem jel jen tak rychle, že ke kolizi nedošlo.

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Ale Medvede....ja do toho PSA narazil:-) A neslo s tim nic udelat!!!!!:-))) Predstava, ze mi tam vbehlo dite...fuj. Nechces to pochopit, nebo zas klickujes a uvedomil sis, ze jsi nahore zase napsal hloupost????

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  To, že Ty jsi do toho psa narazil, přece nic nedokazuje. A Tvoje věta, že s tím nešlo nic udělat, je dost subjektivní. Souhlasil bych, kdybys napsal, že ten pes narazil do Tebe, pak ano - s tím možná opravdu nešlo nic udělat.

                  Když jezdím po cyklistické stezce a vidím, že tam jsou pejskaři, tak jedu tak pomalu, že se na tom kole sotva udržím, nebo dokonce raději zastavím, slezu a vedu. Mlůžeš namítnout, že pes vyběhl z křoví. Tys to křoví ale viděl a mohl jsi předpokládat výskyt psa - stejně jako chci po motoristech, aby za každým zaparkovaným autem předpokládali výskyt neukázněného dítěte.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Asi jsem nekde neco udelal spatne....mozna to, ze jsem na to kolo vubec sedl:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Medvede...sakra nevokecavej to. Jasne jsem ti napsal, jak se to stalo a ty to furt vokecavas.
                  Jeste jednou.
                  Jedes na kole. Blizis se ke krizovatce, tak zpomalujes. Jedes podel chodniku. Mezi chodnikem a silnici je ker (takovej ten dlouuuuhej hustej, asi metr vysokej). Po chodniku jdou lidi. No a co. Nezajimaji te, protoze jsi uz asi 3 metry pred nima. A najdenou baaaaac. Lezis na zemi. A kdyz se otocis, zjistis, ze jsi narazil na poradneho psa, ktery se ti tam vyloupl a ty jsi nestihl udelat vubec nic.
                  A ted si predstav, ze to same se stane jen s tim rozdilem, ze misto psa tam bude male dite a nebudes se valet ty, ale to dite. Stacilo, kdyby udelalo krok do te silnice, ty o nej zavadis riditkem (prastis ho do hlavicky) a uz muze byt pohroma.
                  Ja vim...ty jsi pan idealni, tobe se to stat nemuze. Ale me se pri vsi opatrnosti stalo. Tak uz to sakra porad neokecavej a priznej si, ze i cyklista muze byt svemu okoli nebezpecny!!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Takže víte, že jsou situace, kdy vám do jízdní dráhy nečekaně něco vběhne.
                 Proč si ale myslíte, že jen vy jste ten smojediný, který jede jen tak rychle, aby dokázal zabrzdit?!? Proč si myslíte, že tak nejezdí i jiní?!?
                 Ikdyž skutečnost, že jste urval návarky vypovídá, že jste přece jenom jel poněkud rychleji, protože za rychlost pro bezpečné zastavení se považuje jen taková rychlost, ze které zastavíte aniž byste ohrozil sebe či kohokoli jiného. Tady jste evidentně ohrozil sebe, protože v takhle zabrzdit, to s tělem pěkně cukne a určitě jste měl dost co dělat, abyste se vyhnul pádu.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Nemyslím si, že se mi nemůže nic takového přihodit. Nemyslím si, že bych byl jediný, kdo všechny situace bravurně zvládne. Pokud se vrátíte ke všem mým příspěvkům, nenajdete ani slovo o tom, že bych se za takto dokonalého považoval. Říkám jen, že kolo je dopravní prostředek, který má určité vlastnosti, a jednou z nich je, že se na něm DÁ jet jen tak rychle, že to nikoho neohrozí. To ovšem není totéž, jako kdybych tvrdil, že se na kole nedá udělat chyba. Všichni jsme nedokonalí a chybující a rozhodně se v tomto ohledu nepovažuju za výjimečného, jak se mi snažíte podsunout.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Máš samozřejmě pravdu, ono stejným způsobem záleží na stylu jízdy i auta. A u obojího platí, že naprosto minimalizovat riziko lze jen dostatečným snížením rychlosti, kterým však oba dopravní prostředky ztratí svou výhodu. Hlavním důvodem pro vznik kola i auta byla v první řadě přepravní rychlost, v případě kola řekněme 4x vyšší než rychlost chůze, u auta ve městě 10x vyšší než rychlost chůze. Bezpečná u obojího, tak aby jsi dokázal bezpečně zastavit kdykoliv, je řádově 2x rychlost chůze. No a pak už je lepší chodit pěšky.

              (p.s. samozřejmě nekomentuji důsledky rozdílu míry rizik díky váze)

              [ Zpět ]
              Datum: 09.10.2007
              Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Naprostý souhlas. Jenže: V prostředí města je takových situací tolik, že auto při rychlosti zajišťující aspoň relativní bezpečnost pro okolí už prostě postrádá smysl.

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            To same se muze stat, pokavad pojedes kolem te zaparkovane kolony...vbehne ti tam dite, nesikovne ho kolem trefis a je zle. To same se ti muze stat na silnici...vbehne ti tam dite ani nemrknes, spatne ho srazis a mas mrtvolu.... Je to uplne to same, jako u auta. Jak to chces omezit na nulu?

            [ Zpět ]
            Datum: 08.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Přizpůsobit rychlost.

             [ Zpět ]
             Datum: 08.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Ja na te krizovatce taky prizpusobil rychlost. Stejne bych to udelal i kolem te kolony...ale co kdyz mi tam to dite vbehne? Muze si hrat mezi auty, udela krok a mas ho tam....a nerikej, ze se to stat nemuze:-)

              [ Zpět ]
              Datum: 08.10.2007
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Může. Přesto pokládám za svoji povinnost zabránit kolizi s takovým děckem. Proto pojedu jen tak pomalu a tak daleko od zaparkovaných aut, že stačím zareagovat - vyhnout se nebo zabrzdit. Na kole to dokážu. Autem to podle mého názoru možné není.

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                "Autem to podle mého názoru možné není."...Ajaajaj, pane doktore, ted jste na to kapl:-) Vy si nejste jist:-)) Jakpak by jste mohl, kdyz jste to nikdy nezkusil. Ted jste ukazal, ze tady neco hlasate, pomlouvate, ale v podstate si nejste jist, zda to tak je:-) No to jste mne dostal:-)))) Vas nazor, jako neridice, v tomto smeru nemuzeme preci brat vazne:-))))))

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Kam se mě to snažíš nacpat? Když někde napíšu "podle mého názoru", tak z toho uděláš, že si nejsem jist a že hlásám nějaké bláboly... Samozřejmě že si nemůžu být vždy a za každých okolností se vším jist. To snad dá rozum. Jen cítím povinnost učinit vše proto, aby k žádné kolizi nedošlo, a tvrdím, že na kole se toto předsevzetí dá dodržet snáze než v autě. Při určitém stylu jízdy na kole se to riziko skutečně dá vyloučit stoprocentně. Neznamená to ale, že člověk nemůže udělat chybu. Můžu ji udělat já, může ji udělat kdokoli jiný. Jenže to není vada toho kola, ale lidského faktoru.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Prominte...ale v aute jste nesedel, ridicak nemate a pritom tvrdite, ze "podle meho nazoru":-)))) Jak muzete neco tvrdit, kdyz to nemate vyzkousene?

                  Dle meho nazoru je ta kniha skvela...ale necetl jsem ji. Takze o ni vlastne vim prd:-) Ale obal ma krasne barevnej, takze bude urcite uzasna:-)))) Dle meho nazoru...:-))))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Pokud jedete od zaparkovaných aut tak daleko, jak říkáte, pak jste naprosto v bezpečí a nemůže vás ohrozit ani žádné auto couvající z řady, protože vidíte rozsvícená zadní světla a tudíž zvýšíte svoji ostražitost. Navíc řidič vás bez problémů vidí.

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Ano, na kole se dokážu ohrožení ze strany auta couvajícího z kolmo zaparkované řady vyhnout. A to proto, že si držím dostatečný boční odstup, a také proto, že jedu jen tak rychle, abych dokázal zareagovat na náhle rozsvícená zadní světla takového auta i na jeho neočekávaný pohyb.

                 S čím nemůžu souhlasit, je tvzení, že řidič auta zaparkovaného čumákem kolmo k chodníku vidí přijíždějící vozidlo například přes vedle něj zaparkovanou dodávku. To totiž odporuje fyzikálním zákonům. Řidič by mě možná bez problémů viděl, ale musel by přitom sedět na zadní kapotě a ne za volantem.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Přes dodávku ho, samozřejmě, nevidí, nicméně je povinen si zajistit bezpečné couvání pomocí jiné osoby.
                  Pokud to někdo riskne sám, je to jeho riziko. Nicméně každý, kdo má alespoň minimální IQ a blíží se k takové situaci po ulici a vidí, že z řady za dodávkou vyjíždí auto, tak tomu je zcela jasné, že jej nemůže dotyčný vidět a počká. Nacpe se tam jen blb.
                  A mezi rozsvícením couvaček, tzn. zařazením zpátečky, a uvedením auta do pohybu je přece jenom určitá časová prodleva - tahle akce snad ani současně provést nejde...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  A pokud mi pod kola zase chcete nacpat malé dítě, tak vás mohu ujistit, že každý normální člověk, který usedá za volant zcela přirozeně obhlédne a rekogniskuje situace v okolí. Ví tedy, že se tam případně pohybují nějací chodci a jaké je od nich možné riziko.
                  Pane doktor, mluví z vás nezkušenost, tak se nesnažte v tomhle směru udílet rady a osuzovat. Opravdu nevíte, o čem mluvíte.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  "Nicméně každý, kdo má alespoň minimální IQ a blíží se k takové situaci po ulici a vidí, že z řady za dodávkou vyjíždí auto, tak tomu je zcela jasné, že jej nemůže dotyčný vidět a počká. Nacpe se tam jen blb.
                  "....praaave. V tom je ta tolerance. Pak jsou lide, kteri se tam na truc vecpou, aby mohli nadavat na nebezpecne ridice a prskat kolem sebe:-))))
                  Ja teda patrim mezi lidi, kteri klidne na kole zastavi a na ridice mavnou, ze muze jet. V zajmu me bezpecnosti, nebo proste z lidskosti. Opacne se to moc nestava, ale uz jsem to taky zazil (naposledy tento vikend...dokonce od ridice kamionu). Taky jsem se mohl uz nekolikrat narvat nekam, kam bych mohl, ale dopadlo by to (pro mne) zle.... Ale proc?:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Pan doktor nezklame :-) jakmile vidím téma, které sem nepatří podle názvu tak tipuju a většinou se nemýlím :-)) myslím, že nějaký střelec by zas nebyl tak špatný. Mohl by mu odstřelit přístup :-))

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (wert)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   To by byla trefa:-))))

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Ani vesta by nepomohla :-)))

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (wert)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   To je opravdu otázka názoru. Osobně si myslím, že problematika individuální automobilové dopravy cyklistiku ovlivňuje podstatně víc než třeba délka klik nebo způsob mazání řetězu.

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Rozhlédni se normálníma očima. Tady svůj komplex vážně nevyřešíš. Říkej si, nikdy není tak, že by nemohlo být ještě hůř... A doporučoval bych si založit své stránky a tam plkat s těmi, co na to mají chuť .-)))

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: Neregistrovaný uživatel (wert)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Nevím o žádném komplexu. Hůř být samozřejmě může. Vždyť právě proto tady před motorismem varuju. Já myslím, že ty stránky jsou skoro zbytečné. Vždyť i tady se mnou diskutují jen ti, kteří na to mají chuť. Vždyť jinak by na mé myšlenky nereagovali. Prostě se jimi cítí osloveni. Ať už pozitivně nebo negativně. A o to tady jde především.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Jj, nemám dalších připomínek, na Tebe prostě nemám .-)

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: Neregistrovaný uživatel (wert)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Sebejistota je uzasna vec:-)))
      Ja s tebou nediskutuji jen kvuli tomu, ze me oslovujes, ze na to mam chut, nebo ze by mne tve myslenky uchvatili. Naopak...:-) Jsem na takovehle lidi alergicky a na ty jejich reci se obcas proste reagovat musi:-) Vidis svet strasne moc idealne, ale jakmile ti nekdo da dotaz, jak bys resil ten a ten problem, tak to vokecas az hruza:-) Nestaci ti, ze spousta nakolaku jezdi na kole dost casto a dost casto kolo vymeni za auto. To je ti stale malo a sijes do nich a urazis je. Furt je ti to malo. Misto abys tu fungoval jako propagator cyklistiky, fungujes spis jako jeji cerny bratr, co odrazuje...odrazujes svym presvedcovanim spoustu lidi. O ekologii, podpore cyklistiky ve meste a spoustu dalsich se da diskutovat, zlepsovat...ale z tak neustupnym clovekem, jako jsi ty, na to nikdo nebude mit chut!!! Ja tedy urcite ne!

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Pokud je ta sebejistota něčím podložená, tak proč ne?

       To je mi líto, že jsi na určité lidi (či spíše myšlenky) alergický. Jsou následující možnosti: Nezajímá-li Tě to, tak nereaguj. Souhlasím-li, podpořím to nebo nereaguji. Nesouhlasím-li a přitom je mi téma lhostejné, nereaguji. Nesouhlasím-li a cítím-li potřebu se vyjádřit, pak věcně argumentuji, ale neupírám nikomu jeho právo svobodně vyjadřovat své myšlenky. Proč nepostupuješ stejně?

       Pochybuju, že jsem tu někoho vědomě či záměrně urazil. Pokud něco kritizuju či možná napadám, tak vždycky jen určitý způsob chování, případně nějaký způsob uvažování. Každý, kdo se tím cítí dotčen, nechť se tedy zamyslí nad svým vlastním chováním a případně ho tu obhájí.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Že je aut hodně tady každý ví, takže se krapet opakuješ. Jo a pláčeš sice pěkně, ale na špatném hrobečku, tady se jezdí na kole - ale to už ti psali mockrát.
      A jestli ti připadá jako reakce na myšlenku to, když tě kdekdo posílá někam, abys tady s tím neprudil... To už je umanutost. Umanutost fanatického kazatele, který vidí jenom svoji pravdu a za svými cíli by šel třeba "přes mrtvoly". Kašli na to a běž se projet na kole, dokud je pěkně.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.10.2007
      Autor: ronda
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Že se (ne krapet) opakuju, samozřejmě vnímám. S tím špatným hrobečkem to tak tragicky nevidím. (Opět se budu opakovat). Převážná většina zdejších cyklistů jsou i motoristé. Kdyby tomu tak nebylo, diskuse by skončila daleko dřív.

       Ano, svou pravdu vidím v tom, že není správné zabíjet lidi kvůli individuálnímu pohodlí. O této pravdě jsem natolik přesvědčen, že mi to stojí za to, když mě občas někdo někam pošle.

       Jo a k těm mrtvolám. Myslíš, že jsem to já, kdo tu jde přes mrtvoly? Já ty "mrtvoly" vidím jinde. Víc snad říkat nemusím.

       Projet na kole? Myslím, že toho najezdím dost, i když nějaký čas strávím ťukáním do klávesnice. Jezdím přes 280 dní v roce za každého počasí.

       [ Zpět ]
       Datum: 08.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Dej se na politiku ! Umíš si vyškubnout z kontextu jenom to, co se ti hodí do krámu a to pak překroutit. Třeba ty "mrtvoly". Zkus ale reagovat i na tu umanutost kazatele...

        [ Zpět ]
        Datum: 08.10.2007
        Autor: ronda
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Ano, jsem umanutý kazatel. Je na tom něco špatného? :o))

         [ Zpět ]
         Datum: 08.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Jo...misto, abys kazal u spravneho oltare, kazes u spatneho. Kricis proti ridicum a chvalis cyklisty. Ale pritom kricis a karas dav cyklistu...nevim, ale me to proste prijde ujete:-) Proc tady? Proc nejdes na svou viru premlouvat ty ridice na nejaky motoristicky web????:-)

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2007
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Pořád to ještě nechápeš? Nekritizuju motoristy, ale motorismus a nechválím cyklisty, ale zdůrazňuju přednosti jízdního kola. Teď už je to snad jasný. :o))

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  No to je tedy blabol. Takhle analogie uz ani nekulha, ta se plazi. Kouzelna je zejmena krasne manipulativni prezentace zbrani jako neceho zcela neuzitecneho importovaneho do spolecnosti zvenci. Auta (zbrane) jsou <b>integralni soucasti nasi spolecnosti</b>. Navic predstavuji v soucasne dobe nejvyhodnejsi zpusob prepravy. Muzeme o tom kecat a moralizoval, ale je to fakt. Stale narustajici nevyhody (cena, zacpy) stale jeste neprevazily vyhody (rychlost, univerzalnost, nezavislost, pohodli, ...)

  Co bych poradil tem chudackum? Hlavne aby si priste dali pozor, nez zacnouspolehat na to ze zastupitele neco vyresi. Jakakoliv statni regulace vetsinou nepomuze a situaci jen zhorsi.

  Tedy necht vezmou zbrane do rukou, a temi kdo je ohrozuji to vyresi sami. Nech se za zadnych okolnosti zbrani nevzdavaji - budou se jim hodit, az prijdou ti ze souseni vesnice a budou mit spatnou naladu. <b>Kdo se vzda sve svobody vymenou za bezpecnost, ten si svobodu nezaslouzi.</b>

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Karel2)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   Ano, jako blábol to bylo také zamýšleno. Že auta jsou (bohužel) integrální součástí naší společnosti to nepopírám. Jde o to, jaká míra je ještě zdravá. Ta současná to rozhodně není.

   Rozhodně nesouhlasím s formulací, že auta představují nejvýhodnější způsob přepravy. Nejvýhodnější pro koho? Pro ty chudáky, kteří zahynuli pod jejich koly? Nebo pro ty, co musí čuchat jejich jedovaté zplodiny? Pro ty, kteří se v noci nevyspí kvůli dopravnímu hluku z ulice? Samozřejmě, že je to výhodné pro toho, kdo neplatí škody, které tím způsobí.

   Jednotlivec tyto negativní dopady nevyřeší. Právě proto existují volené orgány, aby hájily oprávněné zájmy obyvatel. K čemu by jinak (zastupitelská) demokracie byla? Fyzická bezpečnost na ulici, čistý vzduch, klid v noci - to všechno jsou věci, na které by člověk měl mít automatické právo, nezpochybnitelný nárok. A protože není v silách jednotlivce se současnou situací cokoli udělat, samozřejmě je nutné, aby se lidé obraceli na své volené zástupce.

   Svoboda a bezpečnost se vzájemně nevylučují. Nelze tedy stavět problém jako výměnu jednoho za druhé. Svoboda nemůže být neomezená. Její hranice jsou dány právě požadavkem bezpečnosti, zvláště bezpečnosti pro ostatní. Pokud si chce někdo ukrojit větší kus svobody, nechť tak činí jen na úkor bezpečnosti vlastní, nikoli ale na úkor bezpečnosti ostatních lidí. To pak totiž už není svoboda, nýbrž diktát bezohlednosti.

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    Haló, je tady mezi námi nějaký poslanec, nebo senátor ? Nebo alespoň primátor ? Jestli ne, tak je tady Medvěd vlastně omylem ! :-))

    [ Zpět ]
    Datum: 08.10.2007
    Autor: ronda
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

       

  Nějak Ti z Tvého konceptu vypadává tolerance, pochopení životního stylu jiných lidí. Máš svou pravdu, ale nevnímáš, že i ti druzí mají svou pravdu. Garantuji Ti, že kdyby se veškerý přepravní výkon, co dnes je, odehrával na kolech a kdyby jej realizovali ti lidé, co se teď řítí svými auty bezhlavě kudy to jen jde, tak počet obětí bude možná ještě větší než dnes těch automobilových. Pak by se v zájmu ochrany zdraví začalo prosazovat povinné kapotování kol, airbagy a další vymoženosti, až by se z toho postupně zase stalo auto. Bezpečnost není až tolik o dopravním prostředku, ale o tom, kdo ten prostředek řídí a jak jsou nastavena pravidla hry. A lidi jsou různí na kolech i v autech. Takže bys měl více bojovat za snižování přepravního výkonu a za úpravu pravidel hry.

  Oháníš se demokracií, ale právě demokracie je živnou půdou pro expanzi příjemných škodlivých věcí zvaných konzum. Nechceš bojovat proti demokracii?

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2007
  Autor: DanSed
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

        

   (Moje) tolerance má své hranice. Těžko mohu být tolerantní k chování, které ve svém důsledku vede k smrti tisícovky lidí ročně. Toleranci mám schovanou pro alternativní chování, které nebude nikoho ohrožovat nebo omezovat.

   Jinak myšlenka, že by se veškerý přepravní výkon realizoval na kole, je samozřejmě scestná. Už jsem tu mnohokrát zdůrazňoval, že řešení vidím v tom, že lidi začnou žít tak, aby té přepravy nebylo tolik zapotřebí. Dá se snížit na zlomek současného stavu. A z tohoto objemu pak maximum realizovat na kole či pěšky, co půjde, tak hromadnými prostředky. Tohle snad už jako katastrofická vize nevypadá. Tedy asi jak pro koho. :o)

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2007
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

         

    To teda prrr. Proč by to mělo být scestné? V některých zemích je drtivá převaha dopravního výkonu na kole. Nebo byla. A taky to mělo za následek kolize se smrtelnými následky. Fakt jsem neviděl číslo, které by vázalo počet obětí cyklistiky bez účasti auta na přepravní výkon a totéž pro motorismus. Moje zatím jediná nehoda byla, že do mě narazil cyklista. Kdyby to byla větší šlupka a já zrovna v tu chvíli už nestál nohama na zemi, mohl jsem hlavou padnout na obrubník jako Radka ve Francii. A jelikož jezdím bez helmy, mohl jsem být tuhej. Takže moje přesvědčení o tom, že při srovnatelném dopravním výkonu na kolech by počet úmrtí byl natolik významný, že bys brzo brojil i proti kolům, jsi vyvrátit dosud nedokázal. To, že zatím nezabíjí cyklisté jiné lidi, souvisí s nízkou hustotou cyklistického provozu. Když jsem na kole jel po Modřanské cyklostezce mezi davy kolařů a bruslařů, cítil jsem se více ohrožen než mezi auty na Barrandovském mostě, sorry, ale je to tak.
    Já to prostě odmítám vidět tak jednostranně jako Ty, souhlasím s tlakem na snižování přepravního výkonu, omezováním výstavby nových komunikací, tlakem na dodržování předpisů, zvýšením odpovědnosti za chování účastníků, ale nemyslím si, že by motorismus byl taková hrozba, jakou tu prezentuješ.

    [ Zpět ]
    Datum: 09.10.2007
    Autor: DanSed
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Ale ano, scestné je to, že bych takové uspořádání považoval za optimální nebo za svůj cíl. Pokud by se skutečně VEŠKERÝ stávající dopravní výkon přesunul na kola, určitě by vznikala nezanedbatelná rizika. Ale znovu opakuju: Hlavní těžiště vidím ve změně chování lidí ve směru snižování dopravních potřeb. V další fázi by se pak rozhodovalo o tom, jakým dopravním prostředkem tato zbytková potřeba bude pokryta.

     Co se týče hustoty provozu: Myslím, že někde jinde už jsme se shodli, že jedno auto = 7 cyklistů. Pokud bychom tedy připustili Tvoji představu mechanického nahrazení aut cyklistickou dopravou opři zachování jejího objemu, hustota dopravy by se (při dnešní průměrné obsazenosti aut) snížila na jednu sedminu až šestinu stávajícího stavu. To by podle mého skromného odhadu nezakládalo příliš vysoká rizika smrtelných nehod mezi cyklisty vzájemně.

     Není důvod, proč by se měla hustota cyklistického provozu byť jen vzdáleně blížit současné hustotě cyklistického provozu na modřanské cyklostezce. Na modřanské stezce je cyklistický provoz nepřirozeně koncentrovaný. K tomu by v našem případě nebyl důvod. Při zachování současné infrastruktury dimenzované pro provoz automobilů by se cyklistický provoz velmi pohodlně rozptýlil. Riziko by pak mohlo být ještě sníženo přizpůsobením dosavadní infrastruktury potřebám cyklistiky.

     Ale znovu podotýkám: První krok je snížení dopravních potřeb.

     Motorismus bude přesně taková hrozba, kolik bude zabíjet lidí. Zatím jsou ta čísla více než hrozivá.

     [ Zpět ]
     Datum: 09.10.2007
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Můžete mi prosím osvětlit váš výpočet, 1 auto = 7 cyklistů?

      [ Zpět ]
      Datum: 09.10.2007
      Autor: pro_pa
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Kdysi tu byla diskuse o tom, kolik aut a kolik cyklistů pojme Nuselský most. Šlo o výpočet dopravní kapacity pro kola a pro auta. Zkusím to dohledat. Pamatuju si z toho už jen ten výsledný poměr.

       [ Zpět ]
       Datum: 09.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       http://www.nakole.cz/diskuze/tema.php3?id=4409...

       [ Zpět ]
       Datum: 09.10.2007
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • využití prostoru různými druhy doprav

           

      http://auto-mat.cz/souvislosti.php
      obsahuje mj.(ale nevím co to udělá s formátováním):
      dopravní prostředek rychlost (km/h) počet osob (1 metr šířky/1h)
      osobní automobil 15-25
      60-70 120-220
      750
      jízdní kolo 10-14 1.500
      autobus 10-15 2.700
      chodec 4 3.600
      předměstská železnice 45 4.000
      autobus ve vyhrazeném pruhu 35-45 5.200

      [ Zpět ]
      Datum: 12.10.2007
      Autor: Hrabosh
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: využití prostoru různými druhy doprav

            

       marjápano! Kdo to upravoval??? Tohle na těch stránkách dřív nebylo. Omlouvám se a lezu kanálama (pozorní si jistě všimnou, že tabulka vůbec neodpovídá číslům v textu...)

       [ Zpět ]
       Datum: 12.10.2007
       Autor: Hrabosh
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: využití prostoru různými druhy doprav

             

        Pokusím se ta data srozumitelně interpretovat:

        Mně z nich vyplývá, že při srovnatelné rychlosti stejnou komunikací může na kole projet zhruba dvanáctkrát více osob než v autech. A to si nejsem jist, jestli se tam nepočítalo s plně obsazenými auty. Kdybychom totiž počítali s (u nás naprosto reálnou) čtvrtinovou obsazeností aut, došli bychom k neuvěřitelnému číslu - téměř k padesátinásobku. Ale on by stačil i ten dvanáctinásobek propustnosti komunikace...

        [ Zpět ]
        Datum: 12.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

          

     Tak tak. Osobně jsem za svůj život zažil, co si pamatuji, zažil X dopravních nehod, konkrétně:
     - 3 pády na motorce (2x z toho morké tramvajové koleje), vše přes 50kmh - škody minimální (narovnání ochraného rámu)
     - nabourané zadní čelo Škody 120 (řidič za mnou nedobrzdil)
     - zrušená Škoda 120 (přehlédnutí neosvětleného auta překračujícího v zimní plískanici rychlost při otáčení)
     - nabourání vozidla za rozjezdem ze stopky na křižovatce typu "Y" (Lihovar), které náhle bez zjevného důvodu prudce zastavilo
     - odtržení vlastního nárazníku po přehlédnutí ocelového vnějšího nárazníku VW brouk při vyparkování za silné mlhy
     - kolize mého vozidla s jiným při nedostatečném zajištění ("vypadlý" kvalt místo ruční brzdy v zimě)

     to je suma sumárum za necelý milion kilometrů s motorovými vozidly, pár desítek tisíc korun škody (až na jednu vyjímku z vlastní kapsy, pojištění nepokrylo kvůli "amortizaci" ani zlomek nákladů).
     - několik "krizových" situací, kdy mi trošku zatrnulo, k "pomuchlání plechů" chybělo malinko, ale i kdybych to nezvádl, došlo by pravděpodobně max. ke zranění

     Na kole za cca. 2600km (tedy skutečný zlomek oproti autu/motorce):
     - Jedna srážka s cyklistou, pár odřenin, boule a naražený kloub na mé straně, na jeho straně několik tržných ran a totálně zdemolované kolo
     - Několik pádů s následky menšího či většího zranění, jednou dokonce 3-týdenní pracovní neschopnost. Až na vyjímky vždy výrazná škoda na vozidle (kole).
     - Nespočetně velmi krizových situací. Asi vůbec nejtěsnější to bylo na cyklojízdě, nízká rychlost, vysoká hustota provozu v kombinaci s potřebou držet rovnováhu místy vůbec nevypadala bezpečně.

     ... a vlastně ani netuším, kde Medvěd došel k těm sedmi cyklistům versus jedno auto (a to i při minimálním osazení), protože takovou hustotu lze udržet možná tak na tříkolce+, jinak je to naopak více nebezpečné a rozhodně ne plynulejší. Naopak, pokud je auto plně osazeno (5 osob), pak je řádově o 30% efektivnější vzhledem k požadovanému prostoru při provozu (nikoliv parkování, samozřejmě).
     Aneb, kdyby v Praze najednou místo všech aut v rámci IAD vyjely jen kola, půjdu raději pěšky než na kole.

     Takže na základě vlastních zkušeností naprosto souhlasím.

     [ Zpět ]
     Datum: 09.10.2007
     Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

           

      Zajímavé čtení, ale mnoho nevypovídá o tématu. Vyplývá z toho, že jsi v autě lépe chráněn proti zranění než na kole (to asi v podstatě všichni). Dále z toho implicitně vyplývá, že pravděpodobně lépe zvládáš řízení auta než jízdu na kole. O čem ten přehled nevypovídá vůbec, je, nakolik ohrožuješ své okolí autem a do jaké míry na kole. Na to je Tvůj počet ujetých kilometrů na kole příliš malý. Ani ten necelý milion km ujetých autem nevypovídá nic o tom, jak blízko nebo daleko jsi byl ke způsobení nějaké újmy na zdraví jiného účastníka dopravní nehody.

      K sedmi cyklistům na jedno auto jsme došli spolu na diskusi o heslech na cyklojízdu, když jsme srovnávali kapacitu Nuselského mostu pro auta a pro motoristy (viz odkaz výše). Pro připomenutí: Na šířku jednoho jízdního pruhu (3,5 m) se vejdou bezpečně tři až čtyři cyklisté vedle sebe. Průměrný automobil je přibližně dvakrát delší než jízdní kolo. Kromě toho při nižší rychlosti nejsou u cyklistů nutné tak velké rozestupy za sebou. Můžeme se samozřejmě přít, jestli ten poměr bude 6,2x nebo 7,7x, ale zhruba to číslo odpovídá.

      Co se týče obsazenosti aut v Praze - i o tom jsme si tu už psali. Dokonce myslím, že ve stejné diskusi. Podle mých vlastních pozorování (dalo by se říci i měření) se toto číslo pohybovalo pod hodnotou 1,2 osob na automobil. Tímto číslem tedy můžeme vydělit tu sedmičku a získáme číslo někde kolem 6, což znamená, že hustota provozu by při zachování počtu osob v daném okamžiku se nacházejících na komunikacích snížila na šestinu. Jinými slovy cyklista zabírá jen šestinu prostoru, co průměrný uživatel osobního automobilu. A vzhledem k tomu, že ani za současných poměrů není kapacita pražských ulic vytížena stoprocentně, nevidím jediný důvod, proč by se měli cyklisté vzájemně ohrožovat. Představa, že by to v celé Praze vypadalo jako na Modřanské stezce, je absolutně mimo.

      Jediné, co Ti můžu doporučit - udělej (naprogramuj) si nějaký simulační model: Auto včetně manévrovacího prostoru = x*y metrů, jízdní kolo včetně jeho manévrovacího prostoru = a*b metrů. Vytíženost kapacity komunikací = z%. Pak x*y/(a*b) bude koeficient snížení hustoty provozu. z*a*b/(x*y) bude výsledné vytížení komunikací. Možná by ses pak přestal bát do toho vyjet.

      Přesto ale ještě jednou zdůrazňuju: Daleko nejdůležitější je snížit potřebu přepravování. V kombinaci s nahrazením podstatné části zbytkové individuální automobilové dopravy cyklistickou by musel být v Praze ráj na zemi. :o))

      [ Zpět ]
      Datum: 09.10.2007
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Vyberu si z toho jenom něco...

       To s těmi 3-4 cyklisty na šíři jízdního pruhu vedle sebe je jen sranda, ne ? Považuji se za docela vyježděného, ale takhle blízko někoho bych celou cestu docela nerad jezdil... Alespoň v takovém provozu jaký si představuješ Ty. S někým, o kom vím jaké má schopnosti, si to dovolím, ale nedokáži si představit, jak tohle praktikuji s někým neznámým. Dokonce ještě s několika lidmi na obou svých stranách... To je akorát si někde kvůli někomu rozbít tlamu, protože málokdo umí jet úplně rovně a předvídatelně tak, aby toho vedle sebe neohrozil...

       Ty rozestupy bych zas tolik nepodceňoval... Opět se ne každý cyklista umí na silnici chovat a klidně Ti před nosem zabrzdí bez varování... A bez brzdových světel, která mají auta, to bude docela masakr ;-)

       Ne, při této hustotě cyklo-provozu mne na silnici opět nikdo nedostane...

       [ Zpět ]
       Datum: 09.10.2007
       Autor: Jarda
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Teď to po sobě čtu znovu a musím se smát... Taková krásná (asi jak pro koho) cyklistická budoucnost... Ještě že bydlím v Praze a nic takového tu naštěstí nikdy nehrozí ;-) To je opravdu představa jen z říše pohádek... Ale vystrašilo mne to tedy pěkně... Fuj, to jsem se lekl ! ;-)))

        [ Zpět ]
        Datum: 10.10.2007
        Autor: Jarda
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        S tou hustotou se samozřejmě jedná hlavně o městský provoz. Auta jsou tu taky hustěji než je řidičům pohodlné. Chtělo by to vyzkoušet v praxi. Samozřejmě by to určité nároky na schopnosti cyklistů kladlo, ale ty jsou přece kladeny i na řidičské schopnosti motoristů.

        Ale i kdyby byli na šířku pruhu třeba jen dva cyklisté, což považuju za neuvěřitelný a v podstatě zbytečný luxus, tak by se hustota provozu v Praze při zachování dosavadního objemu individuální osobní přepravy snížila na čtvrtinu. Takže o konkrétní čísla nejde - z mé strany šlo JEN o odhad. Chci tím jen poukázat na jednu výhodu jízdního kola, kterou je nepopiratelná nenáročnost na místo.

        S tím bržděním bez varování máš samozřejmě pravdu, ale tím se cyklista nijak neliší od auta. Motoristé to dělají často taky. A brzdová světla u cyklistů není zas tak velký technický problém.

        Tvé poslední větě moc nerozumím. Reaguješ možná na MAXIMÁLNÍ - vypočtenou hustotu. Ano, pokud by se skutečně kapacita komunikací vyčerpala tak, že místo KAŽDÉHO auta jelo sedm cyklistů, bylo by to asi dost nepohodlné, ale praxe by PŘECE byla několikanásobně řidší - těch sedm cyklistů by při zachování dopravního výkonu jelo místo ŠESTI aut, ne místo každého z nich!

        Nebo jinak: Tebe děsí, že místo pěti aut by jelo třeba pětatřicet cyklistů. To je ale nesmysl. MÍSTO PĚTI AUT by při současném dopravním výkonu jelo jen ŠEST CYKLISTŮ. Podle mě by si vůbec nepřekáželi.

        [ Zpět ]
        Datum: 10.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Posledni vete nerozumis? Ja docela jo....

         http://cms.westport.k12.ct.us/cmslmc/mystuff...

         [ Zpět ]
         Datum: 10.10.2007
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          A teď si zkus představit, že všichni ti lidé odjíždějí auty...

          [ Zpět ]
          Datum: 10.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Treba takhle?
           http://www.china9.de/regional/peking/img...

           Uprime....me je to mileji tak, jak to je ted!!! Kdyz by to vypadalo jako na tom obrazku, na ktery reagujes, bal bych se tam vpustit nejen sebe, ale i to dite. Nebo si snad myslis, ze takovy dav cyklistu je bezpecny? Srandisto!!!!!

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Co Ti na tomhle obrázku vadí? Mně ty auta. Zkus si tentýž obrázek představit, kdyby místo těch aut byli také cyklisté. Kolik by tam vzniklo prostoru a o kolik by se zlepšilo místní ovzduší.

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Cyklistu by tam bylo spousta....jako na tom prvnim obrazku:-)
             Uvedomujes si, kolik je v Praze po ranu plnych autobusu a tramvaji? Zkus ty lidi posadit na kolo:-) Bude jich tam jako much!!! To fakt ne!!! To radeji zachytna parkoviste a posileni MHD!!!!

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Mluvil jsem o nahrazení INDIVIDUÁLNÍ automobilové dopravy cyklistickou, nikoli o tom, že bych vyhnal lidi z tramvají a posadil je na kolo. Proti záchytným parkovištím a posílení MHD nemám ani to nejmenší.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         No moment, tady nečemu nerozumím.
         Pokud by byli na šířku pruhu JEN dva cyklisté, kam by přišli všichni ti ostatní lidé, kteří se rovněž potřebují přepravit?!? Buď by se vytvořila neuvěřitelně dlouhé kolona nebo by se naše MHD proměnila v MHD made in Thaiwan, tzn. kdo se něčeho drží a nestojí na zemi, jede.
         Prostě pokud se někde ubere, jinde to musí vyhřeznout.

         Pokud chceme přepočítávat auta na cyklisty, pak se to přece nemůže brát prostorově, ale musí se to brát podle počtu aktuálně přepravovaných lidí ve vozidlech. Pokud tohle vezmu v úvahu a vezmu v úvahu i bezpečné odestupy mezi koly, pak mi vychází přibližně stejná hustota provozu jako dnes, jen s tím rozdílem, že nikdo nebude uzavřen ve svém voze.
         Jak už tu ale někdo psal, je více než pravděpodobné, že zvláště v zimním období budou různí dovedové mít snahu si svoje miláčky okapotovat a zakrýt před nepřízní počasí, takže postupem času by se nám ta kola stejně začala měnit ve "šlapací" velorexi...

         [ Zpět ]
         Datum: 10.10.2007
         Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          To máte dost zkreslenou představu. Průměrná obsazenost auta v Praze je pod 1,2 opsob na jedno vozidlo. Takže místo každých pěti aut by bylo maximálně šest cyklistů. Ty kolony, o kterých mluvíte, by tedy byly několikanásobně kratší než dnes, pokud by se vůbec nějaké vytvořily. Určitě si nemyslíte, že by cyklista zabíral stejně prostoru jako auto...

          [ Zpět ]
          Datum: 10.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       S těmi rozestupy a souběžnou jízdou je to podle mě mimo. To počítáš maximálně tzv. parkovací jízdu. Ale při cyklostezce 3 metry je už docela problém jet ve třech vedle sebe, natož ve čtyřech. Auta se v provozu pohybují i po komunikaci široké 2 nebo 2,2 m klidně 60km/h. To bych Tě chtěl vidět, jak si na takový prostor v takové rychlosti troufneš ve dvou vedle sebe. O délce brzdné dráhy nemluvě, tož rozestupy by musely při srovnatelné rychlosti být u cyklistů dokonce větší. Nebo by se hromadně provozovaly lety přes řidítka.
       Právě ta ochrana plechy dost přispívá k tomu, že se lidé nezabíjejí ještě víc. V podstatě by stačilo snížit rychlost pohybu motorových vozidel na rychlost cyklistů a rázem by bylo výrazně bezpečněji. Takže to fakt není o motorismu jako takovém, ale o způsobu jeho provozování. Tvoje tvrzení, že u auta si nejsi jistý tím, že někoho zabiješ, je kravina v kontextu odmítání této možnosti u kola. U obou prostředků to riziko existuje a jeho výše je závislá na tom, kdo vozidlo ovládá. S Tvou filozofií by se přestalo jezdit na kole skoro úplně, protože většina cyklo jízd je rekreačních, tudíž zbytečným vystavováním okolí riziku, že někomu ublížíš. Až Ti příště spadne blatník do předního kola, usteleš si na silnici a bude se Ti vyhýbat auto tak nešťastně, že to napálí do stromu, pak možná budeš mluvit jinak. Takže sorry, ale přeháníš to.

       [ Zpět ]
       Datum: 10.10.2007
       Autor: DanSed
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        To je totéž co u Jardy. Ty ses chytil teoretických, maximálních čísel. Co je nebezpečného (ve srovnání s riziky motorismu), když místo každých pěti aut pojede šest cyklistů? To by totiž byla skutečná výsledná hustota. Nikde jsem nepsal, že chci ty čtyři cyklisty do jednoho jízdního pruhu skutečně nacpat.

        I v dalších vývodech vycházíš z jiné situace než já. Ty tak nějak automaticky předpokládáš, že by se cyklista pohyboval stejně rychle jako auto. Pak Ti samozřejmě vyjde u cyklisty delší brzdná dráha, ale o co méně jsou účinné cyklistovy brzdy, o to pomaleji se cyklista v městském provozu bude pohybovat. Takže ani tam bych velký rozdíl neviděl.

        Nepopírám, že ochrana plechy snižuje úmrtnost na silnicích, ale i dnes je 28% obětí motorismu mezi (neoplechovanými) nemotoristy. Snížení rychlosti automobilové dopravy by skutečně vedlo k výraznému úbytku obětí na životech. Pokud bys snížil (maximální) rychlost na úroveň cyklistů, jaký by pak mělo význam používat auto? Jako deštník?

        To, že si u auta ani při sebevětší opatrnosti nemůžu být jistý, jestli někoho nezabiju, je prostě fakt. V autě opravdu nemůžeš mít úplně všechna rizika pod kontrolou. Pořád tady píšu, že ti řidiči, kteří mají na svém kontě něčí smrtelný úraz, zdaleka nemusí patřit k nejhorším z nich. Prostě měli smůlu, že zrovna u nich se naplnilo to procento pravděpodobnosti rizika, které nemohou ovlivnit. Tisícům řidičů, kteří jezdí úplně stejně (ne)opatrně, se to (díky stejné náhodě) nestalo.

        Tím nechci říct, že u toho kola by to riziko nbylo nulové, ale bylo by vždy jen výsledkem selhání cyklisty. Těch rizik, která cyklista nemůže ovlivnit, je zanedbatelné minimum nebo spíš nula. Takže nesouhlasím s Tvým tvrzením, že je "to není o motorismu jako takovém, ale o způsobu jeho provozování". Samozřejmě že lidský faktor hraje nejdůležitější roli, ale ne jedinou. Na rozdíl od cyklistické dopravy.

        To, že dnes většina jízd na kole je rekreačních, je fakt. Myslím, že by jich ale výrazně ubylo, kdyby (v podstatě titíž) lidé používali kolo (také) jako dopravní prostředek. Takže tu máme další faktor snížení hustoty (cyklistické) dopravy.

        K Tvé poslední větě. Každý řidič auta je povinen jet tak, abych dokázal řešit sebenepředvídatelnější manévr cyklisty, včetně jeho nečekaného pádu. Pokud tak někdo nečiní, vystavuje své okolí svévolně vyššímu riziku než je nutné. Pokud před tebou havaruje auto a ty to do něj napálíš, tak je to nedodržení bezpečné vzdálenosti a tudíž Tvoje chyba. Proč by to nemělo platit pro havarovaného cyklistu? Takže prosti meňa, ale nemyslím si , že bych přeháněl.

        [ Zpět ]
        Datum: 10.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Teda, pane doktore, argumentovat snižováním rekreačních jízd, to je, myslím, trošku moc.
         Pokud bych si měla vybrat, tak si radši nechám ty rekreační jízdy a do práce budu jezdit autem než abych se připravila o výlety ve volném čase.

         [ Zpět ]
         Datum: 10.10.2007
         Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          To mě u Vás nepřekvapuje.

          [ Zpět ]
          Datum: 10.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           No a u me?:-))) A u te vetsiny, co uz nemaji na tve blaboly chut reagovat?:-)))

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Myslíš, že nahrazení podstatné části automobilové dopravy cyklistickou je blábol? Já si to nemyslím. A domnívám se, že nebudu sám.

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Nech vystoupit lidi z tech preplnenych autobusu, tramvaji a uvidis!!! Rano se ti prepravuje skoro cela Praha...a i lide z okoli cestuji do Prahy. Posad to vsechno na kolo!!!

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Viz výše: Nejde o to, vyhnat lidi z MHD, ale vyhnat je z aut a posadit je na kolo.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         T9m posledním odstavcem chceš říct, že cyklista nemusí dávat přednost při výjezdu z hlavní, nemusí ukazovat při změně směru jízdy a nemusí se chovat v provozu podle pravidel a tak, aby nikoho neohrozil?

         [ Zpět ]
         Datum: 10.10.2007
         Autor: pro_pa
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          Kde jsem něco takového psal? Samozřejmě že se cyklista musí chovat podle pravidel, ale když udělá chybu, neměl by za to být trestán smrtí.

          [ Zpět ]
          Datum: 10.10.2007
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Za KAZDOU chybu se plati!!!

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Až Ti tedy vběhne nějaké dítě před auto, tak vlastně ani nebrzdi. Za každou chybu se přece platí...

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Co mi zas strkas pod prsty!!! To jsem nenapsal!!!
             A az ty pojedes na tom svem kole a vbehne ti tam dite, tak taky ani nebrzdi...neubrzdis to...stejne jako ja tenkrat pred tim psem. Ale to jsi vokecal....vid:-)))))

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Proč jsi tedy tenkrát tomu psovi neřekl "Za každou chybu se platí"? :o))

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Trestán smrtí?!?
           Pane doktore, život není hra na PC. V životě když uděláte chybu, holt to někdy nelze vrátit. S tím nic neuděláte, každý je prostě odpovědný sám za sebe a za své chyby holt platí. Někdy, bohužel, tou daní nejvyšší.

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            V životě jsem zádnou hru na PC nehrál. Tak nevím, o čem je řeč. Ale když někdo udělá chybu, ještě to neznamená, že si zaslouží smrt. Vaše věta, že každý je odpovědný sám za sebe, je hrozně krutá a sobecká. Kdyby se podle ní řídil každý, budeme tu mít bezohlednou džungli.

            Někdo upadne na chodníku - vy ho nejspíš bohorovně překročite a řeknete si:"Jeho chyba. Každý je odpovědný sám za sebe, za chyby se platí." Možná na něj dokonce i šlápnete, protože to je úplně stejné jako chování, které tu obhajujete: Cyklista spadne na silnici a Vy říkáte, že motorista není povinen jet tak, aby ho neohrozil. Já to říkám pořád, že když člověk vleze do auta, stává se z něj někdo jiný, má najednou úplně jiná měřítka. Možná se na tom chodníku nebudete chovat tak, jak jsem popsal. Proč tedy hájíte stejné chování na silnici?

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Pane doktore, to překrucujete a zaměňujete odpovědnost za trest v důsledku pochybení s pomocí druhému.
             Jestliže někdo udělá chybu, neznamená to automaticky smrt. A už vůbec jsem nemluvila o tom, že by si ji někdo zasloužil. Ale jestli prostě udělá takovou chybu, že jejím následkem smrt je... To se na mne nezlobte, ale za to se opravdu nehodlám činit zodpovědnou. Každý by měl znát míru rizika, takže jestliže vstoupím do vozovky těsně před auto, je jasné, co bude následovat a můžu si za to opravdu sama.
             Myslete si klidně, že jsem krutá a sobecká, ale opravdu za nikoho nebudu brát odpovědnost za jeho chyby. Nedělám to ani za svoje děti.

             A co se týká pomoci - to je přece něco zcela jiného. Ano, je to sice chyba dotyčného, pokud sebou práskne na zem a nehodlám se zabývat tím proč upad a nejsem ani odpovědná za to, že upad a jestli si při tom zlomil nohu. Ale pomoc mu, to je přece zcela něco odlišného?!? Je sice otázkou, jak bych zareagovala, protože jestli něco nemusím, tak je to vidět kohokoli v krvi, ale v mnoha případech člověk reaguje instinktivně.
             A na silnici by to bylo stejné.

             Pletete tu dohromady jabka s hruškama a nemá to už ani hlavu ani patu.

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Myslíte? Jaký je rozdíl mezi tím, když říkáte, že cyklista, který sebou flákne na silnici nemá nárok na to, aby ho motorista jedoucí za ním nepřejel, a úplně stejnou situací na chodníku?

              Ta smrt není následkem toho, že ten cyklista třeba s toho kola spadne, ale že motorista za ním dlouhodobě odmítá přizpůsobit svůj styl jízdy této eventualitě a když pak nastane, přejede ho a zabije. Nejsem to já, kdo tady něco zaměňuje. Ten cyklista je odpovědný za následky, které si způsobí pádem, ale nikoli za to, že někdo za ním jede bezohledně. Jakým právem požaduje motorista po cyklistovi (v podstatě pod trestem smrti), aby byl absolutně dokonalý a nikdy neudělal žádnou chybu?

              Myslím, že jen potvrzujete asociálnost požadavku "každý je odpovědný sám za sebe". Pokud jednotlivci tvoří společnost a ne džungli, musí zde být i cit a ohleduplnost. To, co prosazujete, je strašně drsné a v podstatě nelidské: Může si za to sám... Vy z toho necítíte ten chlad, tu příšernou necitlivost? Vždyť ten chybující cyklista je především člověk a ne stroj. Člověk je tvor chybující a my nemáme právo ho odsoudit k smrti jen proto, že v daném okamžiku máme v rukou nebezpečnou věc.

              Já bych v daném okamžiku tu odpovědnost za přejetého cyklistu cítil. Protože on se nepřejel sám. Na to tu musel být někdo jiný. A za tohle ten cyklista tu odpovědnost nenese.

              Vy se oháníte jakousi pomocí. To je přece něco jiného. Ano, Vy byste na jednu stranu pomohla cyklistovi, který by spadl s kola, ale na druhou stranu odmítáte povinnost motoristy jet tak, aby spadnuvšího cyklistu nepřejel. To mu ta Vaše pomoc pak už ale bude čočku platná. Daleko nejvíc mu pomůžete právě tím, že se bude moci spolehnout na to, že když náhodou udělá chybu, tak ho to nebude stát život jen proto, že někdo jiný odmítá brát ohledy.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Tak moment, moment, pane doktore, nikdy jsem neřekla to, co mi tady podsouváte:
               ...říkáte, že cyklista, který sebou flákne na silnici nemá nárok na to, aby ho motorista jedoucí za ním nepřejel,...

               A dám vám jeden jediný konkrétní příklad, který se stal mě osobně.
               Předloni v zimě jsme jeli Řevničák a přímo v Řevnicích, v tom kopci, který jde od nádraží, na těch kostkách mě najednou zazvonil mobil v neseséru. Za sebou jsem slyšela jet auto, ulice v těch místech neoplývá velkou šířkou.
               Chtěla jsem zastavit u pravého kraje a já dávám vždycky dolu levou nohu - co čert nechtěl, zasekl se mi návlek o šlapku, takže noha na zem nešla, ačkoli již tělo přenášelo váhu a kolo de facto stálo. Bylo mi evidentně jasné, že řidič za mnou o tom, co se děje se mnou a s mým kolem do této chvíle nemůže mít ani potuchy, protože vizuelně nemohl odhadnout naprosto a zcela nic. Bylo mi jasné, že jestli si tam na ten levý bok lehnu, jsem jeho...
               Vší silou jsem nakonec trhla nohou, návlek se uvolnil a podařilo se mi to ustát.
               Ale chcete říct, že ten člověk by za tohle mohl?!? Chtěl byste ho vinit z toho, že mně přejel?!? Omyl, pane doktore, tohle byla jen a moje chyba a pokud by se mi nepodařilo to ustát, tak bych za ní zaplatila. Dodnes nevím, jakou daň, ale byla by oprávněná. Je ještě otázka, na kolik to hodnotit jako chybu a na kolik souhru nešťastných náhod, ale pokud bych si pod to auto opravdu lehla, tak odmítám přenášet odpovědnost na kohokoli jiného.
               Tentokrát to dopadlo dobře a já z toho mám velké ponaučení a z kola slézám s větší opatrností, ale s takovýmato situacema se dnes a denně každý setkáváme téměř na každém kroku.
               Nikdy nedokážete do důsledků odhadnout žádnou situaci. Vždycky je tam určité procento "vis maior" a proto také nemůžete za své činy dělat kohokoli odpovědným. Nechť se vám to zdá sebevíce sobecké a nelidské, ale když vezmu tu výše popsanou situaci obráceně a já bych byla v pozici toho řidiče - ne, také domítám brát odpovědnost za to, že bych toho dotyčného přejela.

               Každý je odpovědný sám za sebe a ze svého jednání a konání nechť si nese důsledky sám ať jsou jakékoli.
               Něco jiného ovšem je, pomoci mu ty následky nést - tam se jakékoli pomoci nebráním, ale to je jiná kapitola.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Ano, přesně tohle jsem tím chtěl říct. Ten člověk by za zranění či smrt, kterou by Vám způsobil, podle mého přesvědčení jednoznačně mohl. On měl v každém okamžiku předpokládat, že můžete s toho kola spadnout.

                Tu odpovědnost na něj nikdo přenášet nemusí. On by si jí měl být vědom sám od sebe. Nebo byste mu nebyla vděčná za to, kdyby do Vás po Vašem "nepředvídatelném" pádu nenajel?

                Právě proto, že nikdy člověk nemůže předem odhadnout, jaká situace může nastat, je tu princip preventivní opatrnosti a ohleduplnosti. Ten je o to důležitější, oč nebezpečnější je věc, se kterou zacházíte.

                Opakujete pořád dokola, že je každý odpovědný sám za sebe. Ano, za ten pád a jeho bezprostřední následky byste byla odpovědná, ale už ne za to, že Vás někdo přejel. Řidič není Pánbůh, aby si hrál na nějakou "vyšší moc". Snad tomu teď už rozumíte.

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Ne, pane doktore, ten člověk by za to vůbec, ale vůbec nemohl, protože nic nezavinil. Byla by to jen a jen moje vina.
                 Píšete, že motorista by si měl dodržet dostatečný dostup - přečtěte si pravidla silničního provozu.
                 Na ulici široké tak akorát, aby se tam vyhnula dvě protijedoucí auta opravdu není velký prostor na udržení odstupu. A pokud by řidiči měli udržovat od cyklistů takový odstup, že by se jim vyhli v případě nečekaného pádu (ten totiž může být i z mnoha jiných příčin - zamotá se vám hlava, udělá se špatně, atd., atd.), tak by museli jezdit v protisměru.
                 Pane doktore, tohle už je opravdu demagogie, která zcela neuznává právo jiného.
                 Auta jsou součástí našeho života stejně jako televize, počítač, mobil a další vymoženosti dnešního světa. A pokud z toho vytrhnete jen jednu jedinou věc a snažíte se o její zatracení, zatímco ty další vám nevadí - pane doktore, ruku na srdce, to opravdu nemá hlavu ani patu.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Mluvíme každý o něčem jiném. Mluvím-li o odstupu,myslím tím i bezpečnou vzdálenost za cyklistou. Pokud nemám dost místa pro bezpečný boční odstup, tak přece nepředjíždím. Při dodržení těchto dvou principů nemůžu cyklistu ohrozit.

                  Jízda v protisměru při předjíždění cyklisty by měla být téměř samozřejmá a není to nic proti předpisům. Auta jsou méžná součástí Vašeho života. Mého ne. Srovnání s televizí nebo počítačem kulhá. Ještě jsem neviděl člověka zabitého v důsledku něčího bezohledného sledování televize nebo zabitého mobilem. Srovnávejme srovnatelné. Ano, vytrhnul jsem jedinou věc, a to proto, že zabíjí. To je snad dostatečná odlišnost od věcí, které jsem nevytrhl. Nebo snad znáte nějakou jinou "vymoženost" (snad kromě zbraní hromadného ničení), která by zabíjela tolik lidí? Takže hlava i pata jsou na svém místě.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Již jsem to jednou psal, řekni mi kdy kam pojedeš, já si vezmu brnění a dokážu ti, že mě srazíš a ještě za to budu tebe vinit, i když ti pod to kolo v podstatě vletím, ale to musíš předpokládat.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: pro_pa
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Musel bys vletět Ty do mě, ne já do Tebe. Fakt je, že v některých situacích se to pak těžko prokazuje. Ale oproti běžným dopravním situacím by to mělo jednu vadu: Byl by to ÚMYSL. Proto jsem také na několika místech psal, že bych motoristovi "odpustil" zabití sebevraha.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Chyba, byl bych na místě střetu o chvíli dříve než ty a ty jsi povinnen můj pohyb jako chodce předpoklad a jet tak, aby jsi mě neohrozil, já budu chtít pouze přejít silnici na druhou stranu, která je tam i kvůli tobě, protože, kdyby všichni chodili pěšky, tak by to ohrožení nebylo, je jedno jak to je, copak mě chceš zranit jenom za to, že jsem udělal omyl a rozhlídl se na druhou stranu?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  To takhle na dálku teoreticky obtížně posoudím. Můžu Ti jen říct, že za jízdy bedlivě sleduju své okolí a vždycky si představuju, jak by v určitém místě mohla vypadat situace, až tam dorazím. Do toho zahrnuju možné náhlé změny chování chodců a samozřejmě registruju a reflektuju místa, kam nevidím, a ta pak obloukem objíždím nebo snížím rychlost tak, abych dokázal prakticky na místě zastavit.

                  Co se týče chodců na chodníku, těžko mi vletí přímo pod kolo, protože to chvilku trvá a já přece musím jet jen tak rychle, abych stačil zareagovat. Když vidím někoho na samém okraji chodníku, zpomalím a vysunu se dál do vozovky. Získám tím čas na případnou vynucenou reakci.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Vysuneš se kousek do vozovky, nebo dva metry, aby jsi mi dal prostor, když upadnu jak široký tak dlouhý?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Ještě jsem pozapomněl, jak je možné, že to na dálku špatně posoudíš, když střet nepřihlášeného Michala se psem ji na dálku dokázal posoudit?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Pokud přesně tohle žádám od motoristy, když si nějaký cyklista přímo před ním "ustele", tak to samozřejmě budu dodržovat i já jako cyklista vůči chodcům. I ten pád přece nějakou dobu trvá, čas na reakci tam vždycky je. Na druhou stranu nejsem stroj a můžu (stejně jako kdokoli jiný) selhat, udělat chybu. To všechno samozřejmě připouštím.

                  Pro mě je důležité, že kolo mi vždy dává tu možnost, u auta si velmi dobře dokážu představit situace, kdy to prostě nebude v lidských silách. Navíc kolo má tu výhodu, že se můžeš snáze vyhnout na obě strany. Auto kvůli své šířce tuto možnost v bezprostřední blízkosti "překážky" nemá.

                  Pro příklad: Když mi někdo pod kolo s toho chodníku skutečně vběhne, můžu se mu vyhnout i vpravo. S autem bych to raději nezkoušel...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Michalovu příhodu se psem jsem neposuzoval, jen jsem vyjádřil svůj pocit, že stát se to mně, považoval bych to za svou chybu, za svoje selhání. Tedy pokud by ten pes nenarazil do mě...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  A nebylo by lepší, aby si přestal chodce ohrožovat na zdraví a začal chodit pěšky, nebo používat MHD? Není lepší vyloučit tu možnost, že nějakého chodce zraníš?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ano, i takhle uvažuju. Chodím ale tak rychle, že ohrožení ostatních chodců je srovnatelné, ne-li větší než při mé ohleduplné jízdě na kole. Že bych chodil vyloženě málo, se říct nedá. Ročně nachodím pěšky až 3.000 km. I když většinou ne po městě.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Medvede...ty uz nevis, co pises:-) Jednou napises, ze cyklistika je oproti motorimu bezpecna. Dokonce jsi nekde napsal, ze nebezpeci je nulove. Tak jsem ti napsal svoji prihodu s tim, ze jsem ti napsal, aby sis tam predstavil dite...
                  Samozrejme, ze je to ma chyba... To dite bych srazil a mozna i zabil... Byl bych stejne "nepozorny", jako ridic, ktery sejme chodce. Kde sakra je rozdil. Jako cyklista jsem mohl zabit cloveka.... Tak kde je to tve, ze cyklista muze omezit nebezpeci vuci okoli na nulu???
                  Cyklista je pro chodce stejne nebezpecny, jako ridic auta. Jenze ty si to nedokazes pripustit a porad tu hlasas, jak jsi dokonaly a ze budes delat vse, aby se nic zleho nestalo. Ale pak to dopadne jako u tech ridicu. Oni taky stale rikaji, ze jezdi bezpecne do te doby, nez nekoho sejmou. To same bude u tebe. Budes cyklisticky hrdina do te doby, nez nejoho nechtic sejmes!!!

                  A fakt koncim, protoze to je jak mluveni do dubu a je to ztrata casu. Kde kdo ti tu pise, ze uz prehanis a ty si stale stojis na svem.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  Pak zůstaň doma a nikam nechoď, když ani při chůzi nejsi schopen zajistit bezpečnost ostatních chodců.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Michalovi

                       

                  Myslím, že vím naprosto přesně, co píšu. Jen je třeba to číst dostatečně pozorně. Ano, cyklistiku považuji za nesrovnatelně bezpečnější než motorismus. Že je na kole nebezpečí nulové, jsem nikde napsat nemohl, protože si to prostě nemyslím. Musíš rozlišovat: Když napíšu, že kolo jako dopravní prostředek umožňuje snížit riziko pro okolí na úroveň chodce, tak to není totéž jako absolutní bezpečnost. Ne proto, že chodec teoreticky taky může někoho ohrozit, ale proto, že nebezpečí vznikající při provozu kola je stoprocentně v rukou jezdce. To ale neznamená, že je nulové. Kolikrát jsem tu psal, že člověk je tvor chybující, se snad už ani nedá spočítat.

                  Takže se nakonec možná shodneme: Ty uznáváš, že Tvá kolize se psem byla pravděpodobně Tvá chyba, což si já překládám, že to není chyba kola. A já tady mluvím o vlastnostech kola, ne o vlastnostech jezdců.

                  Takže ten rozdíl, který toužíš slyšet, není v tom, že by cyklista byl nutně lepší řidič než motorista, ale že kolo umožňuje cyklistovi účinněji reagovat na vzniklé situace. Porovnávám tedy kolo a auto, nikoli cyklistu a motoristu.

                  Příspěvek tohoto obsahu jsem Ti tu ale už někde psal. Možná jsi ho tedy asi přehlédl.

                  Že bych tu hlásal, jak jsem dokonalý, toho jsem si nevšiml. Hlásám tu jen to, co dělám pro to, abych nikoho neohrozil. Cítíš ten rozdíl?

                  Takže shrnuji: Lidský faktor (možnost selhání) bude u motoristů i cyklistů v podstatě stejný, ale kolo za prvé umožní snížit možné následky (nižší hmotnost i rychlost, lepší manévrovatelnost), za druhé prakticky stoprocentně umožňuje jezdci absolutní kontrolu nad situací, tj. samo o sobě neznamená ohrožení okolí. To pak má na svědomí vždy jen chyba jezdce.

                  Chyb se dopouštím každý den. Na to nemusím čekat. Tudíž skutečně nemůžu vyloučit, že někoho ohrozím nebo dokonce možná i zraním. To přece člověk nemůže nikdy předem vyloučit. Říkám jen, že to bude jen a jen vinou mého selhání, nikoli důsledek vlastností kola. Toto ale nelze říct o automobilu. Tam nezanedbatelná část rizik vyplývá ze samotné povahy auta jako motorového vozidla.

                  Jinak je roztomilé, když mi tu vyčítáš, že si stojím na svém, a jinde se zase do mě pouštíš, že říkám pokaždé něco jiného. Tak si vyber. :o))

                  Víš, ono je to hodně způsobeno tím, že Tvoje neustále opakované a vzájemně hodně podobné námitky mě nutí a) některé argumenty opakovat a b) jiné zase vysvětlovat. Ty si to potom vykládáš tak, že a) tvrdošíjně setrvávám na svém nebo b) kličkuju.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • pro_pa

                       

                  Takže veškerou snahu o snížení počtu obětí motorismu zabijeme poukazem na to, že chodec přece taky ohrožuje své okolí, natož pak cyklista... Tak proč by se měli motoristé omezovat, že ano?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Medvědovi
                  Toto ji napsal: Důležité je, že na kole se lze chovat tak, že tato rizika stoprocentně vyloučíš, s motorovým vozidlem toto nelze, a to ani při snížení rychlosti pod možnosti kola.
                  Datum: 08.10.07 13:44

                  Zde mluvíš o chování cyklisty, takže i tvého, tak prosím nepiš, že jsi nikde nepsal, že cyklista nemůže 100% vyloučit nebezpečnost jízdy na kole, když poupravíš svůj názor, tak ho neprezentuj jako stálý, ale jako tvůj posun.

                  Auto samo o sobě může také 100% vyloučit jakékoliv nebezpečí a ohrožení okolí, protože dokud do něj nesedne někdo kdo je schopen chybovat, tak žádnou nehodu způsobit nemůže, stejně jako kolo.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Připouštím, že je to formulováno trochu nešikovně, ale myšlenka byla pořád tatáž. Kolo umožňuje jezdci vyloučit veškerá rizika. Cyklista jako omylný a nedokonalý člověk samozřejmě chybovat může, o tom ale snad není sporu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Jen je treba se z toho poradne vykroutit, vid. Zas jsme vsichni spatne pochopili, to co jsi Ty napsal a vehementne obhajoval:-) A s tebou se ma diskutovat? Vse si prekrucujes, jak se ti zlibi. Neco napises, prosazujes a kdyz te nekdo nacape na svestkach, tak to prekroutis tak, abys mel zase pravdu ty...dej se na politiku. Tohle ti jde opravdu skvele!!!!

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Medvěd

                       

                  TAK POZOR!!!

                  Když něco napíšu, tak si za tím stojím, našel bych v této diskuzi ještě několik podle tebe "nešťastných" formulací, toto nikam nevede.

                  Když napíšeš několikrát jedno a druhý den obrácené, nemůže za to špatná formulace, ta je jednou daná, zelená je zelená a červená je červená. Jestliže se můj názor posune trochu jinam, tak to přiznám, nebudu mlžit formulací. Ty nejsi ten, který by měl problém přenést myšlenky na papír, ty si jí upravuješ podle toho, aby byla pružná a pochopitelná více směry, což je špatně, v případě, že již není kam kličkovat, tak za to může špatná formulace.

                  S tebou nemá cenu diskutovat, dokud si nebudeš stát za tím co napíšeš.

                  Howgh

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ještě poznámku. Opravdu nejde o názorový posun. Jen o zpřesňování formulace. Myslím si od začátku naprosto totéž. Nadále si také myslím, že auto představuje riziko samo o sobě a žádný řidič ho svým chováním opravdu vyloučit nemůže.

                  Jak mě v podobné souvislosti nedávno poučila Světluška, našlo to i odraz v našem (ale asi nejen v našem) právním řádu v podobě "odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, která má OBJEKTIVNÍ CHARAKTER, tj. která NASTÁVÁ BEZ OHLEDU NA ZAVINĚNÍ". Tímto jí za její pomoc ještě jednou děkuji.

                  Nejde tedy o to, že by auto nepředstavovalo riziko i v okamžiku, kdy v něm nikdo nesedí (myslím, že představuje), nýbrž o to, že řidič při jeho provozování nemůže mít veškerá rizika pod kontrolou, a to ani kdyby byl sebeohleduplnější, nedělal žádné chyby a přísně dodržoval stanovená pravidla. V tomhle já vidím halvní rozdíl oproti kolu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Tohle už jsem vysvětloval Michalovi: Když si za něčím stojím, jsem napadán za neústupnost. Když se snažím svoje (možná občas nepřesné nebo trochu zavádějící) formulace upřesnit či vysvětlit, jsem napadán za překrucování nebo "náhlou" změnu názoru. To myslím není moc fér. Myslím, že by stálo za to nereagovat hned a snažit se pochopit, co jsem tím mohl skutečně myslet. Jinak to nutně sklouzává k chytání za slovíčka.

                  Můžu s naprostou jistotou tvrdit, že se moje názory nepohnuly ani o píď (za to určitě taky sklidím kritiku). Co jsem ale ochoten připustit, je, že je nemusel každý správně pochopit z mých prvních formulací (moje chyba). Proto se na základě vašich reakcí snažím tyto formulace zpřesňovat, doplňovat a uvádět v nových souvislostech. O změnu postojů se ale v žádném případě nejedná.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           V posledním odstavci, že řidič je povinnen počítat s nejnepředvídatelnějšími manévry cyklistů. To, že cyklista může spadnou je věc, která se u něj stát může, ale nejnepředvídatelnější manévry cyklistů jsou ty, které jsem vypsal. Ještě jsem zapoměl na ty, kdy si cyklisté zkracují cestu přes chodník když mají červenou a ty odpočuješ z protsměru vlevo a on ti tam na přechodu skočí a pokračuje dál po silnici, protože byl línej čekat.

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Autor: pro_pa
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Takové chování je samozřejmě neobhajitelné, ale přesto si myslím, že trest smrti je za to přece jen trochu moc krutý.

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Když dělám nějaký adrenalinový sport a zařvu u toho, tak je to také kruté, ale byla to moje volba ten adrenalinový sport provozovat s těmi riziky, které sebou nese. Tito cyklisté také dělají adrenalinový sport a to riziko toho, že to nemusí dopadnout dobře si mohou před svým jednáním jasně klasifikovat a vyhodnotit. Když skočím z mostu, také je kruté, že se dole zabiju, ale před tím, než jsem skočil jsem to věděl a přesto to udělal, to je naprosto shodné.

             Takže z roho plyne, že pokud některý cyklista dělá nejnepředvídatelnější manévry na silnici mezi autu je pravděpodobné, že u toho zařve, ale bylo to jeho dobrovolné rozhodnutí.

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Autor: pro_pa
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Já tedy cyklistickou dopravu jako adrenalinový sport nevnímám. Pokud z toho dělá někdo adrenalin, tak jsou to právě motoristé.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Psal jsem o cyklistech, kteří provádí nejnepředvídatelnější manévry, z nichž některé jsem vypsal výše, to je pro mě adrenalinový sport, tak to prosím nepřevracej.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: pro_pa
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Ne, pane doktore, adrenalin z cyklistiky nedělají motoristé, dělají si to cyklisté sami.
               Jen se podívejte kolem sebe - cyklistika už není jen běžné dojíždění do práce, ale je to sport, kde se dá akrobatit, sjíždět nesjetelné, závodit atd., atd., atd.
               A co se týká těch, co dojíždění do práce - ano, jsou mezi nimi tací, kteří se přesně řídí dopravními pravidly, ale z valné části potkávám takové, kteří si opravdu jedou podle toho, jak se jim to hodí.
               A bez uzardění se přiznám, že patřím mezi ně. Proč bych se nakonec měla tlačit v Hybernské, když to můžu vzít v poklidu přes nádraží, také si zkracuji křižovatky podle situace po přechodech, jezdím místy po chodníku, atd., atd., atd. Prostě kličkuji si podle situace a potřeby.
               Ale dělám to všechno s vědomím toho, že pokud někde něco nevyjde, tak holt za to ponesu odpovědnost já. A jestli my za to bude vyměřen trest nejvyšší - ublížím hodně blízkým, ale bude to jen a jen moje blbost.

               Takže přestaňte tu už lkát, že smrt je nespravedlivá - já jsem toho názoru, že je spravedlivá. Je spravedlivá k tomu, kdo se k ní chová odpovědně. A kdo si s ní holt zahrává tak ví, že to také nemusí vyjít.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Souhlasím s tím, že někteří cyklisté se chovají nemožně a v podstatě to pak má s adrenalinovým sportem hodně společného. Ale automobilismus neohrožuje jen tyto adrenalinové jezdce. Samozřejmě budu hájit především ty cyklisty, kteří budou v souladu s doravními předpisy používat jízdní kolo jako dopravní prostředek a ne nějaké šílence, kteří mají k těm sebevrahům opravdu hodně blízko.Ale to snad bylo jasné od začátku...

                Že smrt je spravedlivá, je opravdu hodně odvážné tvrzení. Je to vlastně jen obdoba Vašeho jiného vyjádření, že si za "to" může každý sám. A to skutečně není pravda. Dokonce ani tehdy ne, když se dotyčný dopustí nějaké chyby.

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Pokud ale chcete hájit jen ty "hodné cyklisty", tak pak uvádějte čísla usmrcených jen u nich. Ne v globálu. To je totiž potom velmi a to velmi zkreslující.
                 A pokud mi tu chcete tvrdit, že život je nám od Pána Boha, pak byste se měl smířit i se smrtí. Ta totiž k životu neoddělitelně patří a vy nemáte právo soudit, co je a co není spravedlivá či nespravedlivá smrt.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Smířit se se smrtí neznamená bezhlavě riskovat život. Tím méně život ostatních. O tom, co je a není spravedlivá smrt samozřejmě rozhodovat nechci, ale ponechávám si právo posoudit, zdali je nějaká smrt zbytečná. A to jsou v případě obětí motorismu všechny. Proto není třeba rozlišovat mezi hodnými a "sebevražednými" cyklisty. To by totiž opět zavánělo tím, že bych třídil jejich úmrtí na "zasloužená" a "nezasloužená". Právě takhle bohužel uvažuje většina motoristů: "Pokud se přede mnou někdo dostatečně nechrání, pak si svou smrt zaslouží..." Tohle přece nejde.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Pane doktore, jestliže někdo poruší pravidla a vědomě, pak je porušuje se všemi důsledky a následky.
             A jestli se vám zdá krutým trstem, že může i zemřít, tak to se budete muset obrátit poněkud výš. Tohle posuzovat v naší moci není a přiznám se, že ani nechci aby cokoli takového v mé moci bylo.

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Toje samozřejmě něco jiného. Proto pořád říkám, že motorista musí jet jen tak, aby jedinou jeho obětí mohli být pouze ti, kteří mu vkročí/vjedou pod kola v sebevražedném úmyslu.

              Jsou však smrtelné nehody (ne sebevraždy), kterým stejně zabráníte jen tak, že do něčeho tak nebezpečného, jako je auto, prostě nesednete.

              Automobilismus tu není dán od Pánaboha, aby tu rozhodoval o tom, kdo má nebo nemá právo žít.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Jen v sebevražedném?!? Mýlíte se, jsou i okolnosti "vis maior" - viz můj příspěvek výše.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Automobilismus není žádná "vis maior" čili "vyšší moc", leda že by se motoristé považovali za pánybohy. To je hrozně krutý alibismus. Vlastně tím říkáte: "My motoristé za nic nemůžeme, osud to tak chtěl..." nebo: "Musel zemřít, protože se proti nám nedostatečně chránil..." Jenže motorismus není žádný osud. Je to situace, kterou vytvářejí lidé, a ti jsou také za její dopady odpovědní.

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Ano a jsme zase u toho - jsou za její dopady odpovědní a tudíž je každý odpovědný za svůj čin, který udělá.
                 Ať sedí za volantem nebo stojí před ním.

                 A automobilismus za "vis maior" opravdu nepovažuji a nikde to neříkám. "Vis maior" jsou nepředvídatelné skutečnosti, tkeré prostě v danou chvíli nedokážete rekogniskovat. S "vis maiorem" se můžete setkat kdekoli a kdykoli a kaluzulka o něm bývá i v každé smlouvě. Prostě nikdo není schopen odhadnout vše a proto také nemůžete explicitně za vším hledat jednoznačného viníka.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Ano, každý nese odpovědnost za své činy. Tedy i motorista, který přejede cyklistu jen proto, že si neponechal dostatečný odstup pro případ, že by cyklista spadl s kola.

                  Vy automobilismus za "vis maior" možná nepovažujete, ale považujete za ni situace, která automobilismus vytváří. To je pak ale totéž. Ty Vaše "nepředvídatelné" skutečnosti, jsou totiž naprosto dobře předvídatelné. Vy totiž jako motorista předem víte, jaký druh situací bude svým vozidlem vytvářet, a že každá x-tá z nich vede například k smrti člověka.

                  Odpovědnost nenesete pouze za situace, které nemůžete ovlivnit. Ale to, jestli sednete do auta a budete se podílet na vzniku situací, které vedou k úmrtí tisíců lidí - to ovlivnit můžete. Proto taky nese každý motorista svůj podíl i na nehodách, které přímo nezpůsobil. Prostě se podílí na vzniku všeobecně nebezpečné situace, která má své oběti. A každý motorista to ví předem a může se podle toho rozhodnout.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Medvěda

                       

                  Medvěde, já si jdu hodit mašli, když jsem taková svině, která se podílí na vraždění nevinných lidí.... Hele brzdi. Ty svým pohybem na kole taky vytváříš stresující prostředí pro chodce, ale i pro motoristy. V tomhle fakt nemá cenu s Tebou diskutovat.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: DanSed
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Nevyvozuj z toho hned, že bys musel být svině. Samozřejmě tím, že používáš auto, přispíváš k hustotě provozu a tím i k vyššímu riziku pro okolí. To riziko se potom odrazí v tom, že občas někde někdo zahyne při dopravní nehodě. Ale používat auto je dnes společenská norma, takže Tě z toho nebude nikdo vinit.

        Tady se opět nabízí srovnání s těmi komunisty: V době komunismu bylo "normální" vstoupit do strany. A takovému člověku bylo tehdy taky srdečně jedno, že komunistický režim vraždí nebo vraždil lidi. On si to před svým svědomím obhájil tím, že on přece nevraždí a ani se k tomu nechystá. Ale přesto svým vstupem ten režim podporoval a svým způsobem nesl za činy této strany svůj díl odpovědnosti.

        Tím, že se někdo rozhodl používat motorové vozidlo, taky vlastně "vstoupil" do svého druhu "motoristické strany", která má v důsledku své činnosti na svědomí lidské životy. Svým "vstupem" tedy každý motorista rovněž podporuje určitý "režim", tudíž nese svůj díl odpovědnosti za toto své rozhodnutí.

        Čili stejně jako si komunista vstupující do strany hojil své svědomí tím, že se nechystá nikoho vraždit, tak si i motorista vstupující do té své "strany" stejně hojí své svědomí tím, že se nechystá masakrovat lidi. Jediný rozdíl je v tom, že ten komunista to byl schopen zaručit, motorista si tím nikdy nemůže být zcela jist.

        [ Zpět ]
        Datum: 10.10.2007
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Takže když dotáhnu Tvou úvahu do konce, znamená to, že když prodám všechna svá auta a stanu se komunistou, budu lepším člověkem. Teď tomu začínám rozumět.

         Až budu chtít být ještě lepší, vystoupím z KSČ a prodám kolo (abych úplně vyloučil riziko, že někomu ublížím). Další krok bude, že přestanu chodit, protože chůzí jsem podle Tvých slov taky nebezpečný okolí (to jsi přiznal i Ty). Až budu chtít být úplně dokonalý, tak raději spáchám sebevraždu, aby do mě poustevníka nikdo omylem nenarazil a nezabil se.
         Když budou chtít všichni tak dokonalí jako já, spáchají všichni rovněž sebevraždu, tím se Země vylidní a bude ráj na Zemi.

         To je skvělá vize - myslím, že nějací tací vizionáři už byli, vzali s sebou na věčnost i celé komunity. Sorry, ale já mám jinou náturu.

         Jak v autě, tak na kole, tak jako komunista můžeš mít věci pod kontrolou. Takže celý problém se redukuje na to, do jaké míry člověk udrží své konání pod kontrolou. Sám na sobě jsem se přesvědčil, že rizikové situace nastaly právě v tom okamžiku, kdy jsem snížil sebekontrolu a popustil uzdu riziku.

         Myslím, že by bylo užitečnější než brojit PROTI jedinému dopravnímu prostředu brojit PRO vyšší sebekontrolu při jakékoliv činnosti.

         [ Zpět ]
         Datum: 11.10.2007
         Autor: DanSed
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

            

       Musím se přidat k Jardovi a DanSedovi. A skutečně z vlastní zkušenosti, v tomhle byla ta cyklojízda neocenitelná. Bezpečně jsem se při jízdě v té "koloně" cyklistů cítil snad jen v momentě, kdy se nabrala trošku rychlost před Muzeem a rozestupy se roztáhly, takže to vycházelo tak v poměru 2 cyklisté na prostor 1 auta, pak to šlo. Ale jakmile rychlost klesla pod cca. 12kmh a rozestupy se zkrátily, bezpečné to už rozhodně nebylo, protože málokdo dokáže při takhle pomalé rychlosti držet naprosto rovnou stopu.
       Paradoxně mi spíš přijde, že mírně ochráněné (řekněme gumové nárazníky) leho-tříkolky by dokázaly ten přepravní prostor využít efektivněji než klasická kola.

       A to podstatné bylo, že na cyklojízdě nikdo nikam nespěchal (tedy vyjma pořadatelů, kteří občas letěli zezadu na čelo peletonu a švihalo ti dost hustě) a všichni jeli velmi opatrně. Pokud si vezmu cyklisty spěchající do zaměstnání apod., takže vyšší rychlost, trochu více stresu, pak i hustota 2 kola místo 1 auto znamenala vážná rizika kolize.

       Ano, snížit potřebu přepravního výkonu by to vyřešilo, ale v tom je ta utopie tvé představy. Respektive ne tak úplně. Aby k tomuto v Praze došlo, muselo by město růst do výšky, místo do šířky, a v těch výškových budovách by musel být mix obytných a komerčních prostor. Pak by pro ohromnou spoustu lidí vznikly pracovní příležitosti v dosahu třeba dvou bloků chůze a většina přepravního prostoru by byla využita taxíky + dopravní obsluhou (zásobování atd.). Jenže to se v Praze naštěstí nestane, v centru nám mrakodrapy stát nebudou, a na periferii sice ano, ale ne v takové hustotě.
       Máš ale pravdu v tom, že ta hustota dopravy na prostředí zvláště v centru Prahy nemá moc dobrý vliv a bude potřeba s tím něco dělat. Dokončení vnějších i vnitřních městských okruhů pomůže výrazně, odkloní to velkou část dopravy která dnes denně projíždí centrem. Další odlehčení přinese dokončení plánovaných stanic metra a jeho nová trasa.
       Ve finále ale bude potřeba jiné řešení. Zpoplatnění vjezdu do centra bude mít jistě pozitivní vliv na omezení zbytečných jízd, pořád ale zbývají lidé, co dojíždí do zaměstnání v centru autem. A tam jako řešení vidím spíš MHD, tzn. nikoliv individuální doprava (jedno či autem nebo na kole), ale doprava hromadná. Ta je totiž ve svém důsledku nejen efektivnější než automobily, ale stále také bezpečnější než jízdní kola. A pokud se tohle všechno povede, pak se ti na kole bude po Praze jezdit mnohem lépe, a nejen tobě, a přitom není třeba abys přesvědčil byť jednoho jediného člověka, aby místo autem jezdil na kole ..... paradox, co ?

       [ Zpět ]
       Datum: 10.10.2007
       Autor: Neregistrovaný uživatel (MatyxCZ)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Ano, cyklojízda, zvláště pak ty velké na jaře a na podzim, jasně ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby na silnici byla jen kola. Rychlost kolem 5 km/hod. rozhodně nelze považovat za bezpečnou a v tom balíku cyklistů, kdy nikdy nelze odhadnout, kdo my udělá myšku nebo dokonce přede mnou zastaví (což se mi i stalo) jsem se opravdu necítila bezpečně.
        Je jasné, že by se běžná jízda asi uskutečňovala za vyšší rychlosti, ale neočekávám, že by se jelo rychleji než kolem 10 km/hod. Souvisí to s ostatními faktory dopravy.
        Docela jasně si umím představit tu ranní džungli, kdy by ti spěchající měli tendenci předjíždět ty pomalejší a kličkovali by mezi nimi. Nebo že by se někdo špatně vyspal, ráno vstal zadkem nahoru a vztek si pak vyléval na ostatních kolemjedoucích?!? Ne, děkuji, to opravdu zažít nechci. A že by se to nedělo?!? No tak tomu orpavdu nevěřím...
        Na jednoho cyklistu bych na šířku počítala cca 1 m, minimálně. Nikdo z nás totiž nejede úplně přesně rovně jak podle pravítka. Různé kmitání si vyžadují určité nerovnosti podloží, o vyhýbání se rozličným kanálům a dírám ani nemluvě. Co se týká vzdálenosti přede mnou - i tady platí dodržování bezpečné vzdálenosti a myslím, že dvojnásob, protože si každý dovede představit, co to je, když v balíku cyklistů sebou jeden plácne...

        [ Zpět ]
        Datum: 10.10.2007
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

              

         Hustota cyklistů při cyklojízdě nemá absolutně nic společného s reálnou hustotou cyklistického provozu, a to ani v případě, že by cyklisté nahradili veškerá auta. Jinak Váš odhad 1m šířky pro jednoho cyklistu se přesně shoduje s mým odhadem pro maximální (samozřejmě nereálnou) hustotu cyklistického provozu. Skutečnost by ale byla mnohonásobně příznivější.

         [ Zpět ]
         Datum: 10.10.2007
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

               

          No tak ve špičkách a v centru bych to tedy reálně viděla.

          [ Zpět ]
          Datum: 10.10.2007
          Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                

           Ano, možná na chvilku před semafory. Pořád je to tisíckrát lepší než stejný počet aut.

           [ Zpět ]
           Datum: 10.10.2007
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            :-)))))))) Jasneee. Radeji se budu tlacit v davu cyklistu:-) A pustil bys do takoveho davu dite? Ja tedy ani nahodou. A i ja bych se tam nepustil!!! Zkus si nekdy jet v peletonu a nekam odbocit:-)))

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             A pustil bys dítě mezi stejný počet aut? Zkoušel jsi někdy na kole odbočit na čtyřproudé silnici doleva?

             Samozřejmě že se můžou vyskytnout nepříjemné situace, ale budou nesrovnatelně bezpečnější než při stejném počtu automobilů.

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Pane doktore, to už přeháníte a ženete do nesmyslných krajností.
              Co pořád máte s tím dítětem?!?
              Za dítě jsou odpovědni jeho rodiče a samotné dítě nemá na ulici a silnici dělat.
              A přiznám se, že neznám rodiče, který by zbytečně své dítě vystavoval riziku a hazardu. Takže opravdu nevidím důvod, kde by se tam vzalo.
              A že by jelo na kole?!? Dítě do určité ho věku musí jezdit v doprovodu svých rodičů a to je dostatečný čas na to, aby se v tomhle naučilo jezdit tak,a by to samo zvládalo.

              A pokud zase přijdete se psem, tak je to to samé. Každý pejskař si toho svého mazlíčka hlídá a chrání. Chtěla bych vidět blba, který by do tohohle šel venčit psa nebo by jel se psem upoutaným u řidítek. Maximálně tak nějakou kapesní rasu v košíku, nic víc.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               I rodiče jsou jen lidé a mohou kdykoli udělat chybu. A motoristé nemají právo je trestat zabitím jejich dítěte. Nikdy se Vám nestalo, že Vás dítě neposlechlo nebo že by se Vám náhle vytrhlo? Pochybuju. To se totiž může stát opravdu každému. Takže je jen a jen náhoda, že se Vám to nestalo třeba za přítomnosti nějakého "ohleduplného" motoristy.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                No tak to se mi opravdu nestalo, protože děti se mě musely držet a pokud tak neučinily, moc jsem se nimi nebavila a vysvětlila jsem jim to jednou dobře mířenou na zadek.
                Od malička jsem je tvrdě učila hranice chodníku a silnice, přecházení na zelenou atd. A asi jsem měla štěstí - nikdy se mi opravdu nestalo, že by mi někam vlítly nebo přes zákaz přešly ulici. Naopak, dodnes vzpomínají, jak jsem je cepovala.
                A pokud by se to opravdu stalo - nebylo by mi to jedno a způsobilo by mi to obrovskou bolest, ale vinit za to nevinného člověka jen proto, to by mě teda ani ve snu nenapadlo. To by totiž byla jednoznačně moje chyba.

                Neměl byste tyhle situace posuzovat také z pozice vinny a nevinny?!? Jen proto, že sedím za volantem, nejsem viník!!!

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Upřímně řečeno se mi moc nechce věřit, že by se Vám ani jednou nestalo, že by Vás dítě neposlechlo nebo se Vám vytrhlo, ale nechci Vám sahat do svědomí. A možná si to prostě jen nepamatujete.

                 Ale představíme-li si, že by se Vám něco takového stalo a dítě vběhlo pod kola auta, nebyla byste takovému řidiči vděčná, že jel ohleduplně, stačil zabrzdit a dítě nezabil? Určitě byla. Tak proč by se takhle nemohli řidiči chovat? Pokud se tak nechovají, pak vlastně předem počítají s tím, že kdykoli můžou nějaké takové neukázněné dítě zabít, a spoléhají na to, že zrovna jim se nic takovéh nestane.

                 Takže ano, viním je z toho, že se takto (preventivně) nechovají. Jestli se jim "poštěstí", že nějaké takové dítě vběhne pod kola zrovna jim, už je z hlediska té "viny" vlastně vedlejší. To už je totiž jen na té náhodě. Ta "vina" vznikla v okamžiku, kdy se rozhodl jet tak, že se mu to může stát.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Co mi tady podsouváte?!? Jaká vděčnost?!? O čem to tady proboha píšete?!? Vy to zase překrucujete až to hezké není.
                  Ne, pane doktore, tohle přeháníte. Jasně jsem napsala, že by mi to způsboilo velké trauma, ale nebudu obviňovat někoho druhého za moje chyby?!?
                  Rozlišujte míru zavinění. Tu vy totiž zcela odmítáte uznat.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  To mi neříkejte, že byste nebyla vděčná řidiči, který jel tak opatrně, že nezabil Vaše dítě, i když mu vběhlo přímo před čumák.

                  Právě to činím: Rozlišuju míru zavinění. Cyklista může za to, že si odřel loket a natloukl koleno. Motorista může za to, že nedodržel bezpečný odstup a přejel mu přes hlavu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                 

            Na chvilku?!? Každé zastavení či zpomalení podstatně ovlivňuje provoz.
            Zářným příkladem je dálnice - občas se vytvoří kolona a vlastně ani nikdo nedokáže pochopit proč. Nikde překážka, nikde zúžení nebo jen velmi nepatrné. Přesto se někde objevil zpomalující faktor, který prostě vytvořil špunt.
            A stejné situace by se objevovaly v jakékomli typu dopravy, kde se objeví více než malé množství dopravních prostředků.

            [ Zpět ]
            Datum: 10.10.2007
            Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                  

             Ano, i cyklisté by se před semaforem nejspíš nahromadili, ale co je to proti stejnému počtu automobilů? Kolo zabírá zlomek prostoru ve srovnání s autem. Ve stejném poměru by pak byly i všechny ostatní problémy.

             [ Zpět ]
             Datum: 10.10.2007
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                   

              Nejspíš?!? To si pište, že by se nahromadili. Navíc jejich rozjezd by byl o hodně pomalejší než je rozjezd aut a rychlost, kterou by opouštěli křižovatku by byla také pomalejší. Takže ačkoli by zabrali méně místa, z uvedených důvodů by se kolona nezmenšovala.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2007
              Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                    

               Pak by tam sebou někdo praštil a lehlo by dalších 10 kousků ;-)))
               Auta v kolonách sice zacpou silnice, ale nikoho tím nezraní. Na kole by to ale asi bylo na denním pořádku...

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Jarda
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                     

                Kdo někdo zažil srážku alespoň dvou kol, tak ví, kolik má takové kolo bolestivých výčnělků.
                Nakonec, ono stačí padnou sám na vlastním kole a bolestivost některých vyčnívajících komponentů lze poznat víc než dostatečně :o)))

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                      

                 Právě ;-) Každý den dojet do a z práce s novým šrámem na své tělesné schránce ;-))) O omláceném, nebo ještě hůře nepojízdném, kole radši pomlčím ;-)

                 Tohle opravdu někdo chce a říká tomu růžová budoucnost ? ;-)))

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Jarda
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Au, au, au, to mě bolí jen když si to představím :o)))
                  Nehledě na to, když tě jiný cyklsita sejme, než se posbíráš, tak je dávno v tahu... A na rozdíl od auta je naprosto neidentifikovatlený...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

                       

                  Radka:

                  To už je určitě domyšlené dopředu... Registrace kol, jakási viditelná "SPZ" (třeba na zádech cyklisty), "řidičáky" na kolo, povinné pravidelné přezkušování znalostí předpisů a ovládání samotného vozidla, povinné pravidelné prohlídky v servisu + potvrzení o prohlídce. A hlavně, povinnost mít brzdová světla ;-) Celodenní svícení jakbysmet ;-) Jo, a povinné ručení, na to se nesmí zapomenout...
                  No, mám takové tušení, že z kola se nám pomalu ale jistě stane něco, co se bude hodně podobat autu ;-))))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Pro Radku a Jardu

                    

               Jízdní kolo je samozřejmě specifický dopravní prostředek, tudíž je nutné, aby tomu jezdec přizpůsobil styl své jízdy. Neřekl bych, že by byl takový problém podobným pádům předejít.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2007
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Pro Radku a Jardu

                     

                Tohle se dá předpokládat a ovlivnit jen případě, kdy jsi na té silnici sám. Pokud ale bude Tvoje bezpečnost záviset i na těch ostatních, tak ta pravděpodobnost pádu bude mnohem vyšší... A stále si myslím, že jezdit mezi auty je v mnoha případech bezpečnější než v tom samém návalu, který by vytvářela kola. Tedy co se týče pravděpodobnosti nějaké vzájemné kolize. Způsobená zranění teď řešit nebudu.

                Další věcí je to, že když skoro všichni nasednou na kola, takže se z nich stanou slušně vychovaní lidé... Blbec zůstane blbcem, bezohledný bezohledným, arogantní arogantním. A podle toho se bude chovat i na kole. Takže se nebojím, že by i mezi cyklisty nevznikaly dost nebezpečné situace v provozu... Tedy spíše bojím, to riziko pádu kvůli někomu takovému, podle mne, bude mnohem pravděpodobnější než kdybych jezdil mezi auty...

                [ Zpět ]
                Datum: 10.10.2007
                Autor: Jarda
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Pro Radku a Jardu

                      

                 oprava:
                 ...Další věcí je to, že když skoro všichni nasednou na kola, tak nemohu očekávat, že se z nich automaticky stanou slušně vychovaní o ohleduplní lidé...

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Jarda
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Pro Radku a Jardu

                      

                 S tím naprosto souhlasím. Myslím, že v případě vyššího podílu cyklistické dopravy by se chování velké části (potenciálních) cyklistů muselo změnit.

                 Stejně jako Tebe mě napadlo, jestli by pak cyklisté neměli mít něco jako řidičák. Podle mého by místo řidičáku mohli být pravidelně přezkušováni a kategorizování do skupin podle znalostí a cyklistických dovedností. Pak by podle toho mohli být viditelně označování například barvou registrační značky nebo případné (povinné) helmy. Prostě proto, aby člověk včas viděl, s kým má v "pelotonu" tu čest :o))

                 [ Zpět ]
                 Datum: 10.10.2007
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Radku a Jardu

                       

                  Aha, takže bychom vytvořili podmínky pro vznik cyklistického "rasismu" nebo jak to nazvat ? ;-) Označení podle schopností, tss ;-) Už to vidím jak se "mazáci" povýšenecky chovají k těm začátečníkům...
                  A v našich podmínkách si to nedovedu ani moc představit, každé povolení, osvědčení atd. se dá koupit ;-) Takže si akorát pár institucí a "certifikovaných" firem namastí kapsy, ale výsledek na silnici nebude vůbec znát...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Radku a Jardu

                       

                  Každé opatření se dá zabít předem tím, že dopředu řeknu, že se bude zneužívat nebo že se nebude dodržovat. To, že někdo získá lepší hodnocení svých schopností, ho ještě nenutí to dávat někomu najevo. Vždyť i tohle by mohlo být předmětem certifikace. Mohli by procházet psychologickými testy. Lidi, kteří by se na základě lepšího získaného ocenění povyšovali nad ostatní, by prostě neprošli. Protože právě taková jsou na silnicích nejnebezpečnější a mají tendenci se přeceňovat, předvádět se a "školit" ostatní.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Radku a Jardu

                       

                  Jistě, pro ovládání nebezpečného auta (Tvá slova) takové obstrukce potřeba nejsou, ale chudáky cyklisty budeme lustrovat až do aleluja ? Na co všechno budeme příště už potřebovat "papír" ? Ani nevím, jak by se takové vlastnosti člověka daly zjistit z nějakého rutinního testu...

                  Mám takové tušení, že stav jaký je teď, že mi celkem vyhovuje ;-) Radši budu neoficiální silniční "underground" než se honosit úředním označením "certifikovaný cyklista"...;-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Jarda
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Radku a Jardu

                       

                  Moje řeč. Mně taky současný stav z mého úzce sobeckého pohledu nesmírně vyhovuje. Tedy dokud mě někdo skutečně nesejme. V té mé vysněné "cyklistické" společnosti bych se v leckterém ohledu musel omezovat víc než dnes. Ale já nemyslím jen na sebe.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 10.10.2007
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Střelecký mor - existuje vůbec ještě lék?

             

        Pokud bychom teoreticky nahradili všechna auta jízdními koly, hustota provozu by byla absolutně nesrovnatelná s cyklojízdou. Vždyť cyklojízda je EXTRÉMNÍ koncentrace cyklistů. Taková situace by prostě nastat nemohla.

        Spoléháš na dokončení okruhů? Já ne. Podle mě se Praze uleví trochu od kamionů, ale na druhou stranu ty okruhy nestáhnou jen část dopravy z Prahy, ale přitáhnou i další dopravu ze středních Čech zase blíže ku Praze. Uprázdněnou kapacitu po kamionech řidiči osobních aut velmi ryhchle zaplní. Ti, kteří dnes váhají s použitím auta kvůli zácpám, váhat přestanou a začnou vytvářet zácpy nové. Dej na má slova. Sleduju dopravní situaci v Praze od poloviny sedmdesátých let (Zákos) a vím, o čem mluvím.

        K té hromadné dopravě. Lidi je potřeba k používání hromadné dopravy motivovat. Magistrát postupuje přesně obráceně a chystá se zdražovat. Podle mého názoru by město ušetřilo (například na investicích do dopravní infrstruktury), kdyby dali v Praze hromadnou dopravu zadarmo. Podle mého by ušetřili víc než vyberou na jízdném.

        Zpoplatnění (či raději omezení) vjezdu do centra je určitě fajn, ale je potřeba počítat s tím, že to zahustí doprav