reklama

OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN !!!!

Otázka: táboření ve volné přírodě
Odpověď: K pojmu „táboření“: Tábořením ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí souhrn různých činností umožňujících pobyt v přírodě spojený s možností přenocování, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů a přístřešků, tj. včetně celt, stanů bez podlážky apod., příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.). Naproti tomu přespání „pod širákem“ se za táboření nepovažuje. Dále uvedený text se tedy týká pouze táboření – přespání pod stanem či přístřeškem. Při hledání vhodného místa k táboření je nejprve třeba zjistit, zda se místo nenachází ve zvláště chráněném území. Ze zákona č. 114/1992 Sb. vyplývá, že je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody, a to na celém území národních parků, chráněných krajinných oblastí a národních přírodních rezervací. Výjimku z tohoto zákazu by musela v každém jednotlivém případě udělit vláda podle § 43 cit. zákona. V ostatních zvláště chráněných územích táboření zakázáno není, avšak je třeba respektovat i jejich bližší ochranné podmínky, stanovené zřizovacím aktem daného zvláště chráněného území. Tam může být stanoveno, že se pro určité vymezené činnosti vyžaduje souhlas orgánu ochrany přírody, tedy může se jednat i o táboření. Dále zákon stanoví, že v přírodní rezervaci, národní přírodní památce i přírodní památce jsou zakázány změny nebo poškozování těchto území. Není vyloučeno, že by mezi takové rušivé činnosti mohlo patřit i táboření. V lese je táboření mimo vyhrazená místa obecně zakázáno podle § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Podle stejného ustanovení je zakázáno rozdělávat a udržovat otevřený oheň. Udělení výjimky z tohoto zákazu přísluší pouze vlastníkovi lesa. Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesa, náleží toho rozhodnutí příslušnému orgánu státní správy lesů. Smyslem zákazu je především ochrana lesa před vznikem požárů, navíc táboření spojené s rozděláváním ohně je potencionálním zdrojem ohrožení lesních ekosystémů v celé jejich podstatě. Mimo uvedené případy náš právní řád táboření ve volné přírodě neupravuje, lze tedy vycházet ze zásady, že co není zákonem zakázáno, je dovoleno. Jistá omezení však lze analogicky dovodit z ustanovení § 63 (Přístup do krajiny) zákona č. 114/1992 Sb. Je zřejmé, že tábořit lze pouze na místech, na která lze i vstupovat. Klíčové jsou v tomto směru odstavce 2 a 3 cit. ustanovení, které vymezují možnost vstupu na pozemky jiných osob takto: „(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti28) či sousedských práv.29) Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.30) (3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.31)“ Z ustanovení vyplývá, že nelze tábořit na pozemcích fyzických osob. Z táboření je vyloučena i orná půda, louky a pastviny v době, kdy by mohla být poškozena úroda, a dále pozemky, na nichž se pase dobytek, a vyloučeny jsou i pozemky vymezené v odst. 3. Obecně by táboření nemělo způsobit vlastníku nebo nájemci škodu (viz odst. 2). Současně platí také obecné ustanovení § 415 občanského zákoníku, které stanoví, že „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Ustanovení § 420 téhož předpisu pak stanoví, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

zdroj: http://www.env.cz/www/env-faq.nsf#NT000009EE


Došla mi trpělivost že nikdo na tomto fŕu není schopen jasně říct co se tábořením myslí, tak jsem to musel najít. Tak je to snad jednou provždy jasné

[ Zpět ]
Datum: 24.04.2006
Autor: Thompson
 • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN !!!!

       

  :-) Pekne, ale tohle znam...a co z toho vyplyva? Ze se nesmi taborit nikde:-) Boze muj...na zacatku se taboreni povoluje skoro vsude a na konci se defacto zakazuje vsude...:-)

  [ Zpět ]
  Datum: 24.04.2006
  Autor: Neregistrovaný uživatel (neprihlasenej Michal)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN !!!!

        

   v kempu, nebo se domluv s majitelem pozemku

   [ Zpět ]
   Datum: 25.04.2006
   Autor: Neregistrovaný uživatel (táborník)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN ??

       

  Myslím, že to jasné není. Přespání pod širákem tedy prý táboření není, co přespání ve žďáráku? Nebo pod igelitem? A když si igelit někde podepřu klackem, tak už je to stan, nebo jsem furt pod širákem? Na začátku toho článku je, že táboření je "souhrn různých činností umožňujících pobyt v přírodě spojený s možností přenocování," dál se tato definice vysvětluje (již odlišně) tak, že je to přenocování ve stanu.
  Můj výklad: Táboření je pobyt na místě, kdy si místo za účelem pobytu upravím (bez ohledu na to, jestli je to ve dne nebo v noci) - tedy např. udělám ohniště a zapálím oheň. Nebo si udělám schůdky k potoku, abych mohl chodit pro vodu. Nebo ulomím větev ze stromu, protože mi zavazí (nebo potřebuju dřevo). Nebo zakopu do země odpadky. Postavení malého stanu (kterej se třeba navíc ani nekolíkuje) na jednu noc s tím, že se v tom stanu akorát přespí a v okolí se nerozdělává oheň ani se okolí stanu nijak neupravuje podle mě není táboření ale bivak.

  [ Zpět ]
  Datum: 25.04.2006
  Autor: PavelŠ
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN ??

        

   Je to ze stranek ministerstva - pouziti stanu nebo jinych pristresku - stanu bez podlazky, celt (a tedy i igelitu). Zdarak je defakto druh stanu. Jediny co je urcite v poradku podle toho povidani je spacak+karimatka a pod sirakem, to jasne neni taboreni. Na ten zbytek - mam pocit ze u neceho neni snadne rozlisit jaky zakon(y) se na to vztahují (nevztahují) chtelo by to k tomu odborny vyklad, ale na ten ministerstvo asi nema.....

   [ Zpět ]
   Datum: 26.04.2006
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Tomas_01)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN ??

         

    A já si myslím, že spíš záleží na tom kdo nás tam vyhmátne. Když ten člověk bude rozumnej, tak v pohodě, ale setkání s magorem může být tragedie i v kempu.

    [ Zpět ]
    Datum: 26.04.2006
    Autor: Neregistrovaný uživatel (pjes)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN ??

          

     Presne tak...nejhorsi srazka je s blbcem...

     [ Zpět ]
     Datum: 26.04.2006
     Autor: Neregistrovaný uživatel (neprihlasenej Michal)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN ??

         

    nojo... je to ze stránek ministerstva, ale psal to zřejmě nějakej úředník, kterej tomu sám moc neruzumí. Prvně cituje nějakej zákon, že táboření je

    "souhrn různých činností umožňujících pobyt v přírodě spojený s možností přenocování, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů a přístřešků, tj. včetně celt, stanů bez podlážky apod, příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.). "

    a pak to interpretuje tak, že táboření je vlastně to přespání samo. Já bych to chápal tak, jak je to v tom zákoně (nečetl jsem ho, znám to akorát z tohoto citátu), tedy jako táboření=souhrn činností, tedy nikoliv pouze jedna z nich (=přespání). Samozřejmě že mezi tábořením a bivakem není ostrá hranice, jeden extrém je, že postavím skutečně tábor (hromada stanů, ohniště, polní kuchyně, sprchy, latrína, jáma na odpadky atd), druhý extrém je to, že si prostě jen tak lehnu na zem a spím. Karimatka+spacák<žďárák<stan se sice k táboření trochu blíží, ale je to pořád daleko blíže tomu druhému extrému (prosté lehnutí na zem).

    [ Zpět ]
    Datum: 26.04.2006
    Autor: PavelŠ
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN !!!!

       

  to jsi teda hlava, řešení čekalo jen na Tebe!!

  [ Zpět ]
  Datum: 28.04.2006
  Autor: Neregistrovaný uživatel (mektal)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Kdesi vypadlo slůvko "VÍCEDENNÍ"

       

  Citace stanoviska ministerstva je TAKŘKA správná. Viz. Soubor stanovisek k ochraně přírody a krajiny: http://www.env.cz/osv/edice.nsf...$file/planeta7_soubor_stranovisek_korektura1.pdf#search=%22v%C3%BDklad%20pojmu%20t%C3%A1bo%C5%99en%C3%AD%22

  Jenže původní text v Souboru stanovisek zní: "Tábořením ve smyslu § 16 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 1 písm. b) a § 29 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí souhrn různých činností umožňujících VÍCEDENNÍ pobyt v přírodě spojený s možností přenocování, a to obvykle ve stanech nebo jiných přístřešcích (stavění stanů, příprava stravy, hygiena, likvidace odpadků atd.)." (Doufám, že jsem to nezkomolil, z DF to neumím zkopírovat. Slovo "vícedenní" jsem zdůraznil já.)

  Takže celty a stany bez podlážky si kdosi přidal z pilnosti, zato vypustil tu důležitou charakteristiku VÍCEDENNÍ pobyt. A to myslím pro naše potřeby celý pohled na věc mění.

  [ Zpět ]
  Datum: 14.09.2006
  Autor: žofka
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Kdesi vypadlo slůvko "VÍCEDENNÍ"

        

   Vhodnější odkaz je tento:
   http://www.env.cz/osv/edice.nsf...$file/planeta7_soubor_stranovisek_korektura1.pdf
   A ještě odkazy na ty dva zákony:
   http://www.env.cz/www/zakon.nsf...
   http://www.env.cz/www/zakon.nsf...

   [ Zpět ]
   Datum: 14.09.2006
   Autor: žofka
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Kdesi vypadlo slůvko "VÍCEDENNÍ"

        

   Snad ještě pro ujasnění: Pod "souhrnem činností umožňujících vícedenní pobyt" rozumím souhrn umožňující vícedenní pobyt na jednom místě. Ne tedy přespání (byť i pod stanem) a pokračování dál. Ano, třeba budování latríny a polní kuchyně by k těm zakázaným činnostem patřilo. Zákaz rozdělávání ohně v lese (a do 50 m od okraje lesa) je asi samozřejmý v každém případě.

   [ Zpět ]
   Datum: 14.09.2006
   Autor: žofka
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: OBSAH POJMU TÁBOŘENÍ VYŘEŠEN !!!!

       

  Já tedy vůbec nechápu proč si z toho děláte hlavu. Tuším, že jedině ve švédsku je všechno dovoleno volně, tzn. táboření i kempování i přespání, ale pod podmínkou, že tam za sebou necháte perfektní pořádek. Tuhle podmínku ale dodržujeme vždycky a všude, a až na malé výjimky VŽDYCKY spíme nadivoko. Nikdy to nikomu nečinilo potíže, ba ani policii, která by nás měla vykázat do kempu nebo hotelu. Problémy jsou samozřejmě v chráněných oblastech, kde hlídají ochránci, ale to beru. Pamatujte si, že tyhle zákazy si každá země zavedla proto, aby vydělala na poplatcích a daních z ubytování. Rád tedy porušuju takové zákony a když za mnou zůstává čisto, mám tedy i čisté svědomí.

  [ Zpět ]
  Datum: 15.09.2006
  Autor: Neregistrovaný uživatel (informator)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Jsi tu? :-)

Hledám: Jsi tu? :-)
včera
Ráda bych poznala parťáka na kolo i turistiku. Jsem aktivní 50tnice :-), bydlím nedaleko Tábora, ale není…

Hledám: ženu na kolo MTB

Hledám: ženu na kolo MTB
včera
Hledám partačku nejen na společné výlety do přírody na kole i pěšky. Já Kolín 42 168

Hledám: Cykloturistku

30.05.2020
Ahoj jsem 53letý muž(173/90) Mám rád přírodu a cykloturistiku. Hltání km není mojí předností,ale pohodový…
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

162 cyklistů (6 přihlášených)

Gruzie s dětmi na kole - Jak jsme měli psa...

Asi před rokem, ani ne, jsme si začali pohrávat s myšlenkou, že s dětmi a koly vyrazíme do Gruzie, Arménie a…
Peggy | 24.04.2020

Západní Evropou s dětmi - část 6. - Provence

Naše děti už vědí, že když se chtějí vykoupat v moři, musí si k němu dojet na kole. Letos to měly obzvláště…
Peggy | 10.03.2020

Západní Evropou s dětmi - část 5. - Route des Grandes Alpes

To se prostě ráno vzbudíte, po snídani sbalíte stany a vyjedete si nějaké dvoutisícové sedlo... :-) Jmenuje…
Peggy | 26.02.2020