reklama

Dispozice pro jízdu na kole

DISPOZICE PRO CESTOVÁNÍ NA KOLE
(nezávazné pro ty, co jezdí s kolem)
Autor: ukradeno na internetu a mírně upraveno na místní podmínky

1. Neposílají se pozvánky, lepší je telefon, pomocí kterého se dozvíte čas odjezdu a kam se pojede. Každý ví, co je třeba mít s sebou na výpravu na den a nebo na celý víkend (viz dispozice). Ostatní je na Vás.
2. Každou výpravu má "pod patronátem" jeden z členů (vedoucí přejezdu), který si vymyslí, kam se pojede, vede výpravu rámcově dle (rozumně) připravené trasy a případně v jarních a podzimních měsících zajistí ubytování např. v chatě. Na každé výpravě se dohodneme, kdo bude mít na starosti trasu další výpravy.
3. Termíny a odjezdy na výpravy jsou pevné a kvůli nikomu se nemění. Pokud je výprava vedena někam dále, používáme odjezd z místa startu (nebo i dojezd) autem, vlakem, letadlem. V takovém případě je nutné dodržet přesný čas srazu (max. 15 min. po plánovaném odjezdu). Jízdní kalendář na rok je sestavován dle schématu jaro - podzim. Termíny akcí jsou vybírány přes víkendy a větší volna tak, abyste si mohli naplánovat v daném čase volno.
4. Protože nejsme žádná cestovní kancelář, veškeré výlohy (cestovné ve vlaku, příspěvek na benzín, nocležné, pití a jídlo v restauracích ...) si hradí každý ze svého včetně pojištění.
5. Nemusíme snad připomínat, že s námi stále jezdí a bude jezdit i část osazenstva něžného pohlaví a tudíž je samozřejmá pomoc a gentlemanská gesta na všech výpravách a také jakási shovívavost vás "rychlosportovců" při naší pohodové jízdě. Očekáváme společnou jízdu všech, jako celku, při větším počtu účastníků (tj. více než 2) je možno výjimečně vytvořit skupinky. (Např. dle váhy, výkonnosti, žížně, přítulnosti apod.)
6. Pokud potřebuje někdo jakoukoliv technickou pomoc s kolem a nebo radu při nákupu a v neposlední řadě informaci k výpravě a nebo jiné naší společné akci, nechť se obrátí kterýmkoliv způsobem spojení na naši adresu (mobil) (viz. jízdní plán).
7. Vždy poslední květnový víkend vyjíždíme na největší výpravu roku (viz jízdní plán) v trvání 5 dnů okolo Česka. Ze všech výprav je k dispozici (většinou s několikadenním, několikaměsíčním i několikaročním zpožděním) fotodokumentace. V případě zájmu lze vypálit na CD.
8. Ostatní pravidla, podle kterých se alespoň rámcově a v hlavních a důležitých bodech řídíme jsou zakotvena v těchto "Dispozicích".
Ve sdružení jsou vždy nominovány čestné funkce.

Jsou to:
VV - VEDOUCÍ VÝPRAVY
Tato funkce je vždy pouze teoretická, protože je jádro sdružení založeno na demokratických principech. Pouze v případech, kdy zavládne v rozhodování a organizaci anarchie, přebírá vedoucí výpravy velení a „vede“ ji tvrdou rukou. Snažte se proto vždy v klidu dohodnout, sic Vás nečeká nic hezkého. Vedoucí výpravy kromě toho určuje vedoucího přejezdu.

VP - VEDOUCÍ PŘEJEZDU
Jeho úkolem je připravit sjízdnou trasu (tedy ne pro horská, ale pro normální kola), zorganizovat sraz (jak nelehká úloha), určuje během výpravy kdy a kde se půjde spát, kdy se bude asi tak vstávat, jak se bude odpočívat. Před výpravou určí zbytek funkcí a vůbec se přičiňuje o zmatek. Je podřízen jen vedoucímu výpravy.

Ve věčné opozici s oběma vedoucími bývá
NA - NAVIGÁTOR
Jeho úkolem je korigovat nesmyslné výroky obou vedoucích a pokud tito neurčí jinak, jede celá výprava bez odmluv podle něho. Na výpravu má vždy a zajistí si jakýmkoliv způsobem mapy, busolu, sextant, dalekohled, navigátor GPS a další potřebnou techniku k bezpečné a spolehlivé navigaci. Na kole musí mít halogenovou žárovku, aby spolehlivě viděl na směrovky a orientační tabule při jízdě v noci. Je přímo podřízen oběma vedoucím.

VS - VEDOUCÍ SKUPINY
Vzniká samovolně tím, že si vymyslí vlastní úpravu trasy (start a cíl zůstává nezměněn) a musí k ní přemluvit nejméně jednoho člena, čímž vznikne skupina. Vedoucí skupiny má povinnosti jako vedoucí přejezdu, zpravidla zastává i funkci navigátora. Připojením k výpravě jeho funkce automaticky zaniká.

A pak je tu
ZD - ZDRAVOTNICE
Její funkce je jasná; při každém přípitku volá "Na zdraví!!!". Kromě toho má za úkol tahat s sebou lékárničku, ve které je povinným obsahem nějaké lokální anestetikum (fernet, rum, vodka ap.), které mohou tahat do zásoby i dobrovolní pomocníci.
V případě vícedenní výpravy je tato funkce nahrazena:
IZSV (integrovaný záchranný systém Vlaďka) který tvoří: doprovodné vozidlo, záchranné vozidlo, sběrné vozidlo, zásobovací vozidlo, zdravotník, spojař, správce ubytování, tlumič vášní.

Pak je tu ještě
Čn.. – ČLEN (n… pořadové číslo člena)
Ten to má nejjednodušší. Řídí se těmito dispozicemi a pokyny vedení výpravy. Ovšem pozor! Může se mu stát, že se za remcání dostane do vedení výpravy a potom tedy Pánbůh s ním.


PRAVIDLA DIVOČINY
Během jízdy striktně dodržovat pravidla silničního provozu, dbát pokynů vedení výpravy a zbytečně na cestách a silnicích neriskovat; ostatní dle vlastního rozumu.
CO S SEBOU
Oděv dle uvážení - doporučujeme jízdní šusťáky, nebo elasťáky atd., větrovku, čelenku, cyklistické rukavice a vhodnou obuv s pevnou podrážkou, barevní přilbu. Jednodenní výprava: jídlo dle uvážení každého jedince. Vícedenní výprava: jídlo na jeden den, záložní věci na člověka (až se vymáchá), hygi potřeby (alespoň špachtli), tužku a papír (ti movitější bloček a šílenější Psiona), Peníze dle žravosti či chlastavosti jednotlivce. Vše, aby se po sbalení vešlo do báglů. Pokud budou sbalené potraviny přesahovat průřez kola, budou tyto rozděleny rovnoměrně mezi výpravu.
VŽDY S SEBOU
Doklad totožnosti (na cestu do zahraničí nesmí být občanský průkaz, s sebou pouze cestovní pas), v létě a do subtropických oblastí i v zimě plavky a rukavice. Tyto doporučujeme cyklistické. Eliminují vznik „silniční lišeje“, když se stane to nejhorší - silnice se proti Vám prudce zdvihne (blembák taky není k zahození).
VYBAVENÍ KOLA
U každého kola musí být vždy v pořádku brzdy, světla, vždy s sebou náhradní duši a lepení. Kolo by mělo mít blatníky a nosič zavazadel. Je to praktičtější než batoh na záda. Doporučujeme cyklistické brašny, držák cyklistické lahve, místo dynama baterie, v nářadí s sebou rovnák na ohejbák a votvírák. Technický stav kola prověří vedoucí přejezdu a pokud je špatný, může se vám stát, že s námi nikam nepojedete. Před sezónou je vždy dost času si dát dohromady kolo a ne to nechat až na výpravu. S opravami vám rádi poradíme i pomůžeme.
ŘEŠENÍ NESTANDARDNÍCH SITUACÍ
BLOUDĚNÍ: se nedoporučuje a kromě toho se to stane pouze proto, že se bloudící (bludič nebo bludička) nedržel pokynů vedení výpravy a neřídil se těmito dispozicemi, protože: ráno, před výjezdem na další denní etapu se každý (kromě posilnění se) od navigátora dozví cíl dnešní etapy, přibližný směr jízdy a orientační body (obce), přes které se bude projíždět. Pokud se někdo opozdí (netočí se mu řetěz), nevidí hlavní skupinu (šedivé postavy shluknuté uprostřed silnice na nějakém horizontu) a jede po rovné silnici bez křižovatek, snaží se zrychlením jízdy dohnat skupinu. Pokud dorazí ke křižovatce a stále nevidí skupinu, bude na viditelném místě BEZPODMÍNEČNĚ ČEKAT jako pecka, dokud se pro něj někdo nevrátí. Pokud čeká déle, jak 1 hodinu a nikdo se nevrací, snaží se co nejrychleji dostat do cíle denní etapy (většinou hospoda v dané lokalitě). Přitom se po cestě stále ptá, zda tudy neprojela skupina. Snaží se držet trasy, která byla navržena při výjezdu navigátorem.
Místa, kde může na opozdilce skupina čekat, jsou křižovatka nebo horizont. Vedoucí výpravy se stará o to, aby při odbočování na křižovatce za ním jela kompletní výprava. Pokud někdo chybí, čeká se na místě 5 minut. Pokud opozdilec nepřijíždí, vyšle se zpět některý člen a skupina čeká na návrat obou. Pokud člen opozdilce nenajde, skupina ještě čeká půl hodiny. Pak se skupina vydá k cíli denní etapy. Vedoucí výpravy má s sebou mobilní telefon (jinak by nemohl dělat vedoucího); pokud má opozdilec s sebou též mobila, zavolá kde je.
ZRANĚNÍ: při jakémkoliv zranění, byť jde jen o škrábanec se obrať na zdravotnici. Na škrábance se neaplikují lihové nápoje, pouze vnitřně.
NEHODA: v případě dopravní nehody vyčkej návratu celé skupiny.
KNIHA ZBYTEČNÝCH STÍŽNOSTÍ
a nesplněných přání je vždy k dosažení (i k dopsání) u vedoucího výpravy. Můžeš tam napsat cokoliv; stížnosti na počasí, členy výpravy pochvaly na vedoucího výpravy, hodnocení sezóny i jiné věci. Z názvu jasně vyplývá, k čemu Ti to bude. Ale možná se jednou dočkáš satisfakce.
SIGNÁLY
Pokud nastane situace, kdy je třeba zastavit, zvedni ruku a zazvoň, zapískej (dámy mohou pištět), zařvi jako tur či spusť svůj tramvajový zvonek na kole. Skupina se zastaví (hrůzou). Pokud se chceš jenom vymočit, není k tomu třeba zastavovat skupinu. Při odbočování musí každý zvednout ruku do oblak v příslušném směru a to před tímto úkonem (abychom si nenabili pusinku). Při jízdě "v závěsu" (těsně za sebou ve vzduchovém pytli) nelze včas zpozorovat otevřený kanál na silnici. První jezdec upozorní ostatní v závěsu briskním ukázáním ukazováčkem šikmo dolů dozadu na stranu, kde je díra, které se mají všichni vyvarovat a taktéž toto opakují všichni ve skupině. Při zvlášť veliké díře (jáma na mamuta, nebo část chybějící silnice na mostě) toto první jezdec ohlásí hlasitým výkřikem "BACHA!", nebo hlasitě zakleje, když někam najede, načež jezdci vybočí vpravo (pokud je tam u krajnice místo), nebo vlevo (pokud nepředjíždí auto) a objedou překážku (nerovnost, díru, či autobusovou zastávku). Tedy pokud to stihnou. První jezdec a potažmo i ostatní jezdci musí jet vždy plynule a nesmí! prudce zabrzdit.
Při jízdě v pruzích ve velkých městech vždy celá skupina drží pohromadě a každý ukazuje zřetelně při přejíždění do jiného jízdního pruhu paží před započetím úkonu, přičemž se musí ohlédnout, zda nejede v pruhu, do kterého chcete odbočit, nějaké silnější vozidlo. Tomuto je lepší dát vždy přednost (zvláště tramvajím). V pruhu se vždy držíme za sebou u pravého kraje tak, aby v něm mohla vedle nás volně projíždět více spěchající vozidla.
Při jízdě napříč přes tramvajové nebo vlakové koleje je dobré tyto přejíždět kolmo, ti kteří uvízli předním kolem v tramvajové koleji ví o čem se tu hovoří (viď Zdendo): nebezpečí rozbití obličeje stoupá se čtvercem dešťových a nebo sněhových srážek. Podobné nebezpečí vznikne při sjetí z asfaltového koberce (krajnice) do příkopa. Nepokoušejte se zpět najíždět zvláště ve větší rychlosti na vozovku. V těchto případech se velice rychle řidítka otočí a máte možnost si zblízka prohlédnout matičku Zemi.
PRAPOREK
Slouží k ozdobě, ukojení ctižádosti a k snazší identifikaci každé/ho člena/ky. Každý si individuálně tento praporek může navrhnout. Praporek není povinný.

Datum: 08.11.2005
Autor: Neregistrovaný uživatel (HonzaK)
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  Tak k tomuhle si udělám kafe :-)

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Airline)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   :-))))))

   [ Zpět ]
   Datum: 08.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Michal)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  Proboha, co to má být?!?
  Snad to nechceš zavléct mezi nás?!?

  Jezdila jsem s jednou takovouhle skupinou, která má zákony a pravidla a já nevím co všechno a mohu vám říct, že nic z toho nikomu štěstí nepřineslo a nepřinesou. Jen štěkání, proč ten nedodržuje to a ten zase to. A místo toho, aby se na něčem dohodli, tak vymyslí "zákon". To je logika patníku...
  Omlouvám se, ale na obdobné statě jsem oněkud alergická...
  Buď se lidi dokáží mezi sebou dohodnout nebo nechť holt spolu nejedou.
  V tom je celá věda.

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   Máš pravdu, taky jsem toto zažila, a soudě podle toho textu, to byla právě tato (nejmenovaná) skupina :-) Ani jsem to nemusela přečíst celé ....
   Ano, vše fungovalo do okamžiku, než člověk udělal něco "nestandardního" a pak přišly ty výčitky a slova jako "když to nechceš dodržovat, nemusíš s náma jezdit apod.".
   Nu, dnes již s nimi nejezdím, ale na druhou stranu ten text je psaný v mírné legraci, a hlavně, některé věci v něm "nejsou blbé" a když si je člověk zautomatizuje, tak mu to pak ani nepříjde, že to kdysi byl nějaký "zákon".

   [ Zpět ]
   Datum: 08.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Peggy)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   Presne...staci rict kdy, kde, v kolik a dej vedet jestli prijedes....

   [ Zpět ]
   Datum: 08.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Michal)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Dispozice pro jízdu na kole

         

    Samozřejmě, že stačí, ale když budeš jezdit v nějaké skupině, příjdou ti nějaké věci samozřejmé .... a nějaké už méně.
    Vždycky je někdo, kdo to celý musí spískat, kdo vymyslí trasu, aby to navazovalo na vlaky a další - není to úplně hračka. A pak samozřejmě chce, aby se trasa dodržovala. A ne že se pojede po trase, pak někdo řekne "a proč nejedeme tady, tudy není takový kopec / je tam nějaký hrad/ je to kratší ..." a nebo "mně už bolí no-žič-ky, proč to nezkrátíme?"
    Co takovému člověku odpovíš, když budeš "organizátor akce" nebo jak to říci?

    Stejně tak, když člověk, který jezdí nějakou dobu sám, svým tempem a pak příjde do skupiny, kde jsou třeba rychlejší lidi a i pomalejší lidi ... musí se sami sobě vzájemně přizpůsobit, pomalejší trochu přidá,k rychlejší zase musí čekat "na každém rohu".
    Když jedeš na 1 denní výlet, tak se to většinou nějak zvládne, ale když jede skupina třeba 6 a více osob na celý víkend nebo na 5 týdnů, tak už to nějaký řád chce ...

    [ Zpět ]
    Datum: 08.11.2005
    Autor: Neregistrovaný uživatel (Peggy)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Dispozice pro jízdu na kole

          

     A myslis, ze tomu tyhle zakony pomuzou? Ja mam zkusenost, ze ne...zalezi spis na tech lidech, jestli se dohodnou. Trasa je dana a tou se pojede...Ja o ni vim a jestli se mi nelibi, tak bud nepojedu, nebo dam vedet "organizatorovi" a dam mu svuj navrh...Tempo...to je preci v kazde aktivite stejne...jede se podle toho nejpomalejsiho. Tady jsou lidi, co jedou na VYLET a ne zavodit (ikdyz i na to se muzem dohodnout:-)). Taklze hlavne zalezi na lidech.
     A to vicedenni putovani...s tim souhlasim....Tam by si asi mela ta banda urcit nejaka pravidla...otazka je, zda se budou dodrzovat. Ja jezdim casto na nekolik dni ven, ale zatim jen ve dvojici...a musim rict, ze uz i tahle skupina dava nekdy problem:-) Ale vzdy jsme se dohodli:-)

     [ Zpět ]
     Datum: 08.11.2005
     Autor: Neregistrovaný uživatel (Michal)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Dispozice pro jízdu na kole

           

      To Peggy: vidím, že máš bohaté zkušenosti a také jsi asi mnohokrát narazila na to, že "kdo nic nedělá nic nezkazí a kdo něco dělá, tak za všechno může..."
      Byla jsem v cyklistické partě velmi zaangažovaná organizačně a musím říct, že právě s tímhle heslem jsem se nedokázala osobně vnitřně srovnat a byl to také důvod proč jsem si řekla DOST. Poslední 3 roky už totiž akce nebyly o pohodě, ale byly to jen starosti a nervy.

      To Michal: měl by sis vyzkoušet zorganizovat výlet. A to nemyslím ve zlém. Máš dobré postřehy, ale praxe ti chybí a tak tvé názory působí trošku roztříštěně až úsměvně. Promiň, nechci tvůj příspěvek nijak zlehčovat ani tě nechci urážet. To v žádném případě. Každý má nárok vyslovit svůj vlastní názor. Jen si myslím, že by měl říct k tomu tolik s čím má zkušenosti. Ne fabulovat. Ještě jednou se ti omlouvám, nemyslím to ve zlém a nechci tě ani urážet.

      [ Zpět ]
      Datum: 08.11.2005
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Dispozice pro jízdu na kole

            

       Jsme tu od toho, aby jsme si vymenovali nazory....!!! Jen nechci, aby jsme tu na sebe byli zli.
       Ja takovehle akce neorganizuju a jsem strasne rad, ze se nasli lide, co to delaj. Ale obcas davam dohromady partu lidi...prevazne sve zname. A delam to tak, ze navrhnu trasu, rozeslu maily a kdyz nekdo pisne, ze jede a s trasou souhlasi...tak proste jedem. Ale neni to moc casto, protoze ve svem okoli mam spis lidi line:-( Proto jsem tady abych poznal nelenochy:-)
       A proc ne...treba casem zkusim neco zorganizovat. Urcite by se nejaka trasa nasla....:-)

       [ Zpět ]
       Datum: 08.11.2005
       Autor: Neregistrovaný uživatel (Michal)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Dispozice pro jízdu na kole

             

        No tak to jo :o)))
        Mimochodem mám i kamarády, kteří striktně řeknou "jedu kam se pojede, ale neorganizuji nic" a musím konstatovat, že tihle patří mezi nejpohodovější - neremcají a jsou se vším spokojeni.

        A trasu pro výlet určitě najdeš, v tom máš moji plnou důvěru - přece jenom nejsi žádný cyklistický pulec, to je vidět :o)))

        [ Zpět ]
        Datum: 08.11.2005
        Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Dispozice pro jízdu na kole

              

         Ja nikdy neremcam....jen obcas z kopce jedu napred:-) To ja zas muzu...a zatim ziju:-)
         Myslim, ze se tu objevuji fajn lidi, tak nevidim duvod, proc bych taky nejel a nevidim duvod, proc bych remcal:-) Naopak je prijemne, kdyz nekdo vi kam se ma jet a clovek porad nehleda v mape:-)

         [ Zpět ]
         Datum: 08.11.2005
         Autor: Neregistrovaný uživatel (Michal)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Dispozice pro jízdu na kole

              

         A pulec nejsem...ikdyz jsem mladsi nez vetsina z vas:-)

         [ Zpět ]
         Datum: 08.11.2005
         Autor: Neregistrovaný uživatel (Michal)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Dispozice pro jízdu na kole

               

          No jasně, však my se domluvíme :o)))

          [ Zpět ]
          Datum: 08.11.2005
          Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Dispozice pro jízdu na kole

          

     Nuz uz asi piaty rok organizujem pre kamaratov cyklisticke vylety, niekedy kratsie, niekedy dlhsie. Najprv nas jazdilo tak do 5, teraz uz to je vyse desat (rekord bolo 20, ale to uz bolo dost vela).
     Mame uz zauzivane (nepisane, ale dodrziavane )pravidla .
     Mame veduceho (vacsinou mna) ten musi: vymysliet trasy (nakupit vhodne mapy a sprievodcov), najst vhodne pamatihodnosti, pripravit text o pamiatkach, najst a vybavit noclah, vymysliet dopravu na start, viest celu vypravu v terene, robit priebezne fotodokumentaciu, napisat po vyprave aspon 30 stran textu o celej vyprave. Robim to celkom rad, sem tam niektori s kamaratov zorganizuje vypravu pre nas ostatnych (tiez rad).
     Mame vo zvyku, ze na konci skupiny jazdi najlepsi z nas (kondicne) vybaveny vsetkym naradim a ked ma ktokolovek technicky problem pusti sa do opravy. Na kazdom kopci cakame na pomalsich.
     Skoro na kazdej vyprave si urcime osobu, ktora je zodpovedna za pocasie a ked je skarede tak na nu "nadavame", ked je pekne tak jej dakujeme (pripadne kupime pivo)
     Zatial jazdime uplne bez problemov, akurat zopar ludi, ktori maju ine predstavy o cykloturistike ako my, prestali s nami jazdit (jednalo sa skor o kvalitu ciest na ktorych jazdime, niektorym vyhovuju korene, ini potrebuju rovne asfaltky).
     Mame ale zauzivane jedno pravidlo, ktore sa musi dodrziavat. Po kazdych dvadsiatich kilometroch sa musime zastavit na pivo (teda mame narok). Pravidlo ma vynimky, navsteva pamatihodnosti (hradu, zamku, muzea) sa pocita za 10 kilometrov. Pivo po obede sa nepocita do naroku (teda na toto pivo je narok bez najazdenia kilometrov). Ked je velka zima moze sa namiesto piva pit caj s rumom.
     Najviac ma tesi, ze aj ked je blbe pocasie a my sa plahocime v blate do kopca, tak sem tam niekto nadava, ale po skonceni vypravy su vsetci radi, s usmevom spominame na strastiplne cesty a uz sa tesime na dalsiu vypravu.
     Cykloturistika je krasny konicek.

     [ Zpět ]
     Datum: 08.11.2005
     Autor: Neregistrovaný uživatel (jaroslav)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Dispozice pro jízdu na kole

           

      Tak ti moc přeju aby ti koníčkem zůstal - já jsem dělala přesně tyhle věci a vím, jak moc je to náročné a kolik času s tím člověk stráví.
      Viz www.bbcc.cz :o)))

      [ Zpět ]
      Datum: 08.11.2005
      Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Dispozice pro jízdu na kole

           

      to jaroslav:
      to sa mi paci :-)
      a kde vacsinou jazdite? ja som z TN a tak ako tu niekto pisal, tiez mam "líné" kamarády...

      [ Zpět ]
      Datum: 08.11.2005
      Autor: Neregistrovaný uživatel (alo)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Dispozice pro jízdu na kole

            

       To: alo
       Nuz vacsinou jazdime v zahranici, najviac Cechy, Rakusko. Sme vacsinou z Bratislavy, ale chodia s nami aj kamarati z Lucenca. Na Slovensku jazdime pomenej, teda tohto roku sme si dali tyzdennu akciu Liptov a Spis.
       Kazdy rok organizuju kamarati z Ruzomberka trojdnovu akciu Okolo Liptova. Je vzdy super organizovana, jazdi sa tade, kade chcu ucastnici (den dopredu sa dohodnu trasy) domaci poznaju kazdu okolitu cesticku (aj necesticku). Jazdi sa popod Nizke Tatry, Velku Fatru, na Oravu, okolo Liptovskej Mary, vsade je prekrasne. Akcia byva niekedy koncom leta, kazdy rok byva v kalendari Klubu slovenskych turistov (www.kst.sk). Nie je to ale nic pre cestaky, skor pre cykloturistov. Prid sa niekedy pozriet, oplati sa.
       To Radka:
       Ten cas obetujem rad, v zime su velmi dlhe vecery a akosi sa stalo, ze ich vacsinou travim sam :-(. Tak sedim nad mapou, sprievodcom, pri pocitaci a planujem, alebo pisem zazitky z minuleho roka. Dokazem naplanovat trasy na tri roky dopredu :-)

       [ Zpět ]
       Datum: 08.11.2005
       Autor: Neregistrovaný uživatel (jaroslav)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  To není nic pro mne. Nehodlám si nechat organizovat život víc, než je nezbytně nutné.
  Jezdím na cyklistické zájezdy s cestovkou a jediné co mne zajímá je, kde a v kolik mám večer být a jedu sólo. A kdyby se vyskytl problém, vezmu mobil a ozvu se (zatím se nestalo). Několikrát jsem jel s houfem a nikdy více. Zastavovalo se na každé mezi, na každé křižovatce se studovaly mapy (když se někam vydávám, tak si mapu nastuduju předem a jsem schopen jet desítky km po okreskách po paměti), naopak kolem zajímavých míst se prosvištělo... Mimochodem zastavovat na horizontech není dobrý nápad, zvlášť když se páni cyklisti po zastavení roztáhnou přes půl silnice, což je bohužel častý jev...
  A když už ne sólo, tak maximálně 4-5 lidí, víc je už na nic. To se potom pořád na někoho čeká, nemluvě o tom, jaký brajgl dokáže udělat roztahaný peloton (třeba) 10 cyklistů.

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (VR)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  To je nějaká PRavá DEmokratická Legrace, ne?

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (abernathy)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  Nestrašte, mě, jó. Nebo z toho pionýra vystoupím ještě dřiv, než ho založíte. :'(

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Joe)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   ...ještě nevystupuj - nejdřív se přece vždycky dělala defenestrace. Copak neznáš dějepis :o)))

   [ Zpět ]
   Datum: 08.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   Přečti si to Joe pořádně, kdo remcá, ten bude dělat za trest vedoucího! 8-)E

   [ Zpět ]
   Datum: 08.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (HonzaK)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Dispozice pro jízdu na kole

         

    Ubohý oddíl, jsem totiž věčně napůl ztracenej. Teda, sám ztracen nejsem - sobě jsem se dosud neztratil. Mohl bych se ztratit leda někomu, kdo by mě nerozumě (v souladu s regulí ?) považoval za svůj majetek. :')

    [ Zpět ]
    Datum: 08.11.2005
    Autor: Neregistrovaný uživatel (Joe)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Dispozice pro jízdu na kole

          

     ...a jsme zase u nálebek a čárových kódů... :o)))

     [ Zpět ]
     Datum: 08.11.2005
     Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  On by vedoucí mohl bejt už od začátku akce ztracenej. Ostatní by si ho buď hledali, nebo by se sami někomu ztratili, a tím by se stali dalšími vedoucími. Počet vedoucích akce bych nijak neomezoval. Nemusí bejt dokonce žádnej. Hlavní je, že ho ostatní budou považovat za ztraceného. I když třeba nevědí, kdo to vlastně je.

  Zvlášť poťouchlí vedoucí by se pak třeba záměrně neztratili, takže by svou funkci po celou dobu akce uchovali v tajnosti. A na otázku kolemjedoucích "Nejel tudy vedoucí?" by tajuplně odpovídali "Pleju len!".

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Joe)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   Joe vidím, že ty pro mě budeš ten pravý partner vůči podobným aktivitám :o)))

   To HonzaK: nic ve zlém, já vím, že ten tvůj elaborát je laděn do legraci.
   Ikdyž jsem zatím neměla sil jej přečíst...

   [ Zpět ]
   Datum: 08.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Dispozice pro jízdu na kole

         

    Navrhuji aspoň jednotný pozdrav: "Pleju len!" :')
    Nikdy asi nebudem s jistotou vědět, kdo k akci patří a kdo ne a kolik nás vlastně je.

    [ Zpět ]
    Datum: 08.11.2005
    Autor: Neregistrovaný uživatel (Joe)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  Dostal mě sextant, já teda začnu vozit ještě sluneční a měsíční hodiny...

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Morcak)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Dispozice pro jízdu na kole

       

  Je to sice psané trochu v legraci, ale není to žádná p...l.
  V každé skupině MUSÍ být nějaká pravidla. Já tady v Plzni něco podobného poslední dobou organizuju a v podstatě jsme si tyhle pravidla intuitivně sami nastavili.
  Na křižovatkách nebo na větším kopci se čeká a trasu lze po dohodě operativně měnit. Při šesti až deseti lidech to není problém. Při větším počtu lidí tahle demokracie asi bude zamítnuta.
  Navíc jako ten kdo vymyslel trasu, jezdím striktně poslední a sbírám pomalejší kamarády.
  Ono to má i psychologický dopad na toho nejslabšího. Ví, že není poslední a nemá pocit štvané zvěře nebo ztracence.

  P.S.
  Jestliže nechci jezdit sám, musím se vzdát svobody samostatného rozhodování. A člověk je tvor společenský.

  [ Zpět ]
  Datum: 08.11.2005
  Autor: Neregistrovaný uživatel (bejbís)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dispozice pro jízdu na kole

        

   Kladu důraz na "...intuitivně sami nastavili..." - v tom je totiž zakopaný pes.
   Buď nějaká pravidla přejdou lidem do krve přirozenou cestou tím, že se skupina prostě chová nějakým způsobem nebo je to nenaučí ani kat mydlář.
   Obecně - pokud chce někdo s nějakou skupinou vyjet, pak je logické, že by měl její pravidla přijmout.
   Je to i o tom, kdo má jaké zkušensoti s cyklistikou - ti co o skupinové jízdě něco vědí, vědí i to, že je nutno se v určitých směrech podřídit a nebývá problém.
   A už dost - to je omýlání furt dokola.
   Důležité je, že jsme se zatím domluvili sami mezi sebou i bez nějakých psaných pravidel a to i přesto, že jsme nějaká ta pravidla při výletě přirozeně uznávali...

   [ Zpět ]
   Datum: 09.11.2005
   Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Dispozice pro jízdu na kole

         

    Pleju len! :')

    [ Zpět ]
    Datum: 09.11.2005
    Autor: Neregistrovaný uživatel (Joe)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Dispozice pro jízdu na kole

          

     ... len!

     P.S.
     To je zkráceně jako ...hoj!
     :o)))

     [ Zpět ]
     Datum: 09.11.2005
     Autor: Neregistrovaný uživatel (radka)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Dispozice pro jízdu na kole

           

      Pleju ....!
      :-))

      [ Zpět ]
      Datum: 09.11.2005
      Autor: Neregistrovaný uživatel (bejbís)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Dispozice pro jízdu na kole

            

       Ježíš šmarjá.A já myslel že cestování je o pohodě,a ne o tom aby mi někdo říkal co mám dělat kdy tam mám bejt apod.Toho si užívám v práci dost.Já když plánuju cestu tak si vytvořím takovej jednoduchej itinerář kterýho se stejně potom nedržím.Vše se stejně mění v průběhu cesty.Ale každý svého štěstí strůjcem.

       [ Zpět ]
       Datum: 11.12.2005
       Autor: Neregistrovaný uživatel (jack (jackov@volny.xx))
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Fajn cyklistiku pro společné vyjížďky, sportování

Hledám: Fajn cyklistiku pro společné vyjížďky, sportování
11.08.2018
Chtěl bych poznat fajn holku pro společné sportování a časem třeba i život. Mám rád kolo, chtěl bych ale zase…

Hledám: Bikerka

11.08.2018
Ahoj, je tady Bikerka co se nebojí do kopce i z kopce. 50+

Hledám: parťáka na kolo, inline brusle, turistiku

Hledám: parťáka na kolo, inline brusle, turistiku
10.08.2018
Ahoj, jsem pohodová holka, která hledá parťáka na kolo, brusle, turistiku... a třeba i něco víc... Pokud se nějaký…
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

301 cyklistů (14 přihlášených)

TRANSKAVKAZ – nalehko

Je to více než 40 let co jsem v antikvariátu našel knížku „Kavkazská cesta"od Julia Komárka. Popis cesty…
mirekbik | 01.08.2018

Valíme na Moravu - poprvé

Na Moravě, v Třebíči, máme tetičku. Já, bratr, děda a kamarád Slávek za ní a za dalšími příbuznými v okolí…
JohnyB | 28.07.2018

Welzlův kvadriatlon 2018 - extrémní závod pohledem programátora

Varování - následující vyprávění je dlouhé a nezkušený čtenář by se raději neměl do čtení vůbec pouštět.…
Jrr | 23.07.2018