reklama

Psychopati v politice - pozor, delší text

Pro politické labužníky - zajímavý text (nejsem autor).


Tito lidé přestáli ve špinavé politice snad všechno možné, přesto se jich národ tak nějak nemůže stále zbavit. Jsou jako pijavice. Jak je možné, že nám stále vládnou? Jediným a hlavním důvodem je zřejmě to, že světu prostě vládnou psychopati. Lhostejno, zda v USA, v Německu či u nás v České republice – jsou všude a všude vždy ve vedoucích a nejvyšších pozicích státu. Samozřejmě, že ne všichni lidé ve vysokých funkcích a pozicích ve státě jsou psychopaté – nicméně lze s velkou dávkou pravděpodobnosti konstatovat, že je jich většina. Rozhodně větší většina než mezi „obyčejnými“ lidmi.
„Lež v politice žádný zákon v oblasti reklamy netrestá.“, říká právník Filip Winter, specialista na reklamní právo.
Podle psychologa Andrzeje Lobaczewského je jich mezi námi asi 5%. Dalších asi 12 % lidí je náchylných přebírat jejich způsoby chování. Je těžké je odhalit. Nejsou šílení. Jsou inteligentní, přesvědčiví a výmluvní. Umějí se zalíbit. Umějí říkat, co chceme slyšet. V tom je základ jejich úspěšného přežití na úkor těch ostatních.

Další jejich úspěšnou taktikou je, že umí v lidech úspěšně vyvolávat hysterii prostřednictvím opakované mediální sugesce, která předpovídá blížící se zkázu (například předvolební hysterická kampaň pravice strašením „řeckou cestou“). V následující panice způsobenou šokem, se pak pro hrstku těchto jednotlivců otevírají vhodné příležitosti, aby přepracovali pravidla ve společnosti ve svůj vlastní prospěch, prodloužili a prohloubili svou moc a svoje ovládání skutečné ekonomiky země. Veškeré národy jsou pak jejich „dlužníky“ (viz „Kalouskova složenka“) a většina ani neví o jejich existenci, oni rozdmýchávají chaos podle libosti , podle potřeby dráždí nebo uspávají obyvatelstvo a upravují potichu vhodnou legislativu pro svou nenasytnou chamtivost – malá změna tady, postupné změny tam ... a nakonec dojde k radikální změně parametrů. V tomto ďábelském, a přesto metodicky vědeckém stylu, se posunují směrem k naprostému neutralizování veškerého odporu celého zbytku národa.

Moc je závislost, kterou její uživatelé nejsou schopni chápat či zastavit. Jsou naprogramováni nemilosrdně a hegemonicky dominovat ‚druhým‘.
Nálepka tzv. „svobodného trhu“ jednoduše znamená jenom svobodu malé skupiny krást vše ostatním. Pravidla hry jsou záměrně nefér nastavena proto, aby lidé pokaždé prohráli.
Tito vládnoucí psychopaté o něčem rozhodnou, vypustí to ven na veřejnost, potom nějaký čas vyčkávají a sledují, zda se něco stane. Pokud se nestrhne velký povyk a nedojde k velké vzpouře, protože většina vůbec nechápe, co bylo schváleno, potom pokračují, krok za krokem, dokud nezmizí všechen odpor.
My, psychicky normální lidé se svědomím, se pak logicky ptáme: Jak můžou ti, kteří byli zvoleni, aby reprezentovali vůli lidu, tak bezcitně pohrdat ostatními? Mohou přírodní zákony pomoci odhalit důvod, proč lidé, kterým svěřujeme neustále se zvětšující vliv ve sférách společenského řízení, dosahují stále depresivnějších hlubin pokrytectví a nezodpovědnosti?
Ponerologie v politice je věda o povaze zla přizpůsobená politickým účelům a byla napsána skvělým psychologem Andrejem Lobaczewskiým. Několik procent z uváděných 5% psychopatů jsou prý tzv. genetičtí psychopati. Tito lidé se už rodí bez svědomí. Přestože se jedná o nejméně početnou skupinu osob s psychologickou poruchou, jejich role v infekci a šíření zla ve společnosti, je mimořádně velká. Jedná se o opravdové psychopaty, biologické stroje neschopné cítit empatii.
Podvědomě předpokládáme univerzálnost svědomí, čímž se vystavujeme takovému predátorovi, který nás může zneužít nesčetnými způsoby apelováním na naše svědomí. Psychopati, prostřednictvím pro ně charakteristického manévru se soucitem, dovedou v lidech otočit jeden určující faktor – jejich svědomí – proti sobě! Jsme uvězněni v pavučině viny, studu a strachu, kterou si nakonec sami budujeme. Během kontaktu dvou lidí jsou psychopati jen málokdy nuceni sáhnout k násilí proto, aby dosáhli toho, co chtějí, ti nejúspěšnější ovládají své vražedné impulzy do doby, než se dostanou do pozice moci.

Přirozeně pro některé z nás může být obtížně vzít toto vůbec na vědomí. Zoufale se držíme víry vrozeného dobra v každého, čímž zůstáváme slepí vůči tomu, co je. Ale existuje fundamentální rozkol, mezi naším a jejich světem, který nelze překlenout. Přítomnost nebo absence svědomí, tvoří hluboký předěl mezi lidmi, který je prokazatelně závažnější než inteligence, rasa nebo dokonce i pohlaví. Tyto psychopaty není možné vyléčit. Sami sebe totiž nevidí jako nemocné. Naopak, my jsme pro ně ta nemoc, která se léčí všemožnými způsoby válčení, vedeným ne proti domnělým nepřátelům, ale proti nám.

Takoví psychopaté nikdy neuznají své chyby, nikdy se za nic neomlouvají a nikdy nenapravují své špatné činy, naopak vždy se snaží je hodit na ty druhé. Neznají žádný stud. Zatímco zdravý člověk svět sleduje a zaujímá k němu postoje, oni světu přikazují, co má dělat. Realitou je pro ně jen to, co za realitu sami prohlásí. Považují se za neomylné a dokonalé. Tam, kde by jiného hanba fackovala, bezostyšně lžou. S odzbrojující lehkostí dokážou popřít to, co dříve tvrdili a nevidí na tom nic divného. Stačí jim krátký okamžik vědomé ignorace a k úžasu všech přítomných jedou vesele dál.

Psychopati, prostřednictvím své schopnosti intuitivně rozpoznat sobě rovné, také rychle stoupají po společenských stupíncích a shlukují se okolo pák moci společnosti, kde jejich celospolečenský zlý vliv metastázuje. Následný ‚negativní výběr‘ vede k dosazování dalších psychopatů a dalších patologických deviantů nižšího stupně, kteří jsou přístupní jejich záměrům a to do doby, dokud se nedosáhne kritického množství lidí s patologickými poruchami, čímž se zrodí “patokracie”. Patokracie přežívá díky pocitu ohrožení ze strany společnosti normálních lidí. Zůstat na vrcholu je pro panovníky tudíž klasickým problémem „být či nebýt.“ Tudíž biologická, psychologická, morální a ekonomická zkáza většiny normálních lidí se pro patokraty stává ‚biologickou‘ nezbytností. Mnohé prostředky slouží k tomuto cíli, počínaje koncentračními tábory, včetně válčení s neústupným dobře vyzbrojeným protivníkem, který zdevastuje a oslabí lidskou sílu na něj vrženou: synové normálního muže, vysláni bojovat za iluzorní „vznešenou věc“. Jakmile jsou vojáci bezpečně mrtví, jsou prohlášeni za hrdiny, kteří budou oslavováni v písních a stanou se tak užiteční pro vychování nové generace oddané patokracii a vždy ochotné zemřít pro její ochranu.

Jsou ale vyděšení přirozeně tvůrčí podstatou lidstva. V jejich neúnavném úsilí zdolat tento “teror”, musí zničit to, co nemůžou mít, prostřednictvím vyhlazení lidstva, jehož pouhá existence jim denně připomíná jejich deficit. Sní o budoucnosti, ve které můžou holdovat podle své přirozenosti, bez obavy perzekuce ze strany nás - ‚odlišných lidí‘. Vláda, média, korporace, vzdělání, tajné služby, ideologie, náboženství, společenská a politická hnutí – nic není imunní proti jejich vlivu a vše je využito pro jejich cíl světové nadvlády, ať už vědomě nebo nevědomě. Jediná protilátka proti infekci je znalost jejich nemoci a její patodynamiky. Kolektivní traumatická zkušenost soužití s naším přírodním predátorem (psychopatem), snad ale konečně dostrkala naše vědomí na pokraj uvědomění si, že ne všichni jsme člověkem. Jakmile se rozšíří vědomí o predátorovi, který je mezi námi, hra skončí. Psychopati u moci to vědí. Jejich taktiky šoku jsou proto stále troufalejší kvůli spěchu dokončit své plány. Protože jejich trajektorii, poháněnou nenávistí, nepřekáží svědomí, je na nás vymotat se z pavučiny tím, že přijmeme zodpovědnost za naše činy. Tím, že volíme věřit jejich lžím, které slibují úlevu od bolesti, se opakovaně vzdáváme zodpovědnosti a zahazujeme naši sílu. Tímto způsobem hrajeme naši roli při genezi zla. Abychom opět nabyli moc, musíme rozpoznat podstatu predátorů, jak pro sebe, tak i ostatní. Jediné, co zbývá, je, jak dlouho ještě budeme tančit s ďáblem, dokud si nevzpomeneme, že naše utrpení skončí v momentě, kdy se obrátíme k pravdě.

[ Zpět ]
Datum: 19.10.2010
Autor: DanSed
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Vtipy v minulém tématu ti šly líp, byly kratší a srozumitelné a hlavně k zasmání, polepši se :-)

  [ Zpět ]
  Datum: 19.10.2010
  Hodnocení: +6 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Proto to varování hned v nadpisu i v úvodu.... Aby sem náhodou nezabrousil někdo, koho to naštve. A na srandu taky někdy dojde, neboj.

   [ Zpět ]
   Datum: 19.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Tak na to nezapomeň :-)

    [ Zpět ]
    Datum: 19.10.2010
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Abyste se z tý politiky neposrali!

  [ Zpět ]
  Datum: 19.10.2010
  Autor: Kominík
  Hodnocení: +13 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   hele já nevím, ale já třeba nemám rád banány. A taky do nich furt nestrkám rypák. Jak už jinak ti mám naznačit, že je tady něco, co nechceš? Když se ti to nelíbí, tak sem nelez, to je to tak těžký? Některý lidi to zajímá, jiný zase zajímá, jaký maj nový fajnový spdečka, to zase nebaví mě a taky vám tam furt nelezu a nepíšu, abyste se z těch vychytávek neposrali.

   [ Zpět ]
   Datum: 19.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +7 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -9
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Děkuji za přednášku.

    [ Zpět ]
    Datum: 19.10.2010
    Autor: Kominík
    Hodnocení: +6 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Nemáš zač, snad to přispěje k Tvé duševní pohodě:-)))

     [ Zpět ]
     Datum: 19.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -6
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Když tě nebaví "cyklistické věci", pak je ale dost mimo místu zdržovat se na cyklowebu...

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: radka
    Hodnocení: +8 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -8
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Proč? Že to dost nešťastně naformuloval? Už tady proběh bezpočet témat mimo mísu a nikdo se nad nimi nepozastavil. Ale asi je důležitější kdo co píše, než co se píše.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.10.2010
     Autor: abernathy
     Hodnocení: +7 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     To je jako kdybys mě v hospodě nutila se bavit výhradně o chlastu. Takže pokud se budu v hospodě chtít bavit o ženských a ne o chlastu, sednu si ke stolu, kde se kafrá o ženských a budou mě srát lidi od vedlejšího stolu, kde se kafrá o pivu, když budou pořád lízt k mýmu stolu a vyhazovat mě, protože se v hospodě nebavím o pivu. Doufám, že jsem Ti to vysvětlil na Tvé úrovni, takže to konečně pochopíš.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +8 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -7
     • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

           

      Nač ta arogance?!?
      Jen jsem prostě zareagovala na to, co píšeš...
      Ale asi má abernathy pravdu - nezáleží na tom, co se píše, ale kdo to píše, že?!?

      A buď v klidu, již to téma přesouvám mezi skrytá témata...

      [ Zpět ]
      Datum: 20.10.2010
      Autor: radka
      Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
      • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

            

       Pochopila, děkuji.

       [ Zpět ]
       Datum: 20.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Velmi zajímavý text, díky.

  [ Zpět ]
  Datum: 19.10.2010
  Autor: vlk
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Tak tenhle text je fakt bomba. Říct, že mi mluví z duše, je tu prostě málo. Naplňuje mě nevýslovnou radostí, že existují lidi, kteří mají takhle zdravý pohled na politiku. Skoro mě udivuje, že jméno autorky je mi naprosto nepovědomé. Nikdy jsem o ní neslyšel.

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: Medvěd
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
 • Re: něco mě to přípomínalo :DDDD

       

  Čo si musíme neodkladne uvedomiť?


  Za posledné mesiace sa nielen v Európe, ale aj iných kontinentoch sveta udialo tak mnoho neočakávaných prírodných katastrof so zničujúcimi následkami, že zaskočili väčšinu ľudskej populácie. Spoločenská atmosféra je napätá. Lejaky sprevádzané prudkými nárazmi vetra a na druhej strane rozsiahle požiare pripravili milióny ľudí o základné istoty. Najhrozivejšia je pritom skutočnosť, že sa podobné katastrofy môžu vrátiť nielen v blízkej dobe, ale i kedykoľvek v budúcnosti a môžu pokračovať vo svojom pustošení aj na územiach, kde dosiaľ po stáročia vládol pokojný život. Potvrdzujú to vedecké výskumy, nakoľko dochádza k nadmernému globálnemu otepľovaniu Zeme, a práve tento hrozivý klimatický jav sa bude význame spolupodieľať na prudkých výkyvoch počasia.


  Čo je v tejto pohnutej dobe skutočne podstatné si uvedomiť?

  Najpodstatnejšie je uvedomiť si pravú príčinu vzniku katastrof. Teda že prírodné katastrofy majú priamu súvislosť s nízkou úrovňou ľudského myslenia , ktoré je prevažne sebeckého zamerania. Práve ľudské myšlienky sebeckého zamerania, ktoré sú mnohokrát tak bežné, že si ich už ani poriadne neuvedomujeme a nevnímame ich ako zlé, uvoľňujú do sveta obrovskú masu zneužitej energie , ktorá je spúšťacím mechanizmom prírodných katastrof.

  Globálne oteplenie zemského povrchu, ktoré v týchto súvislostiach často spomíname, je len fyzikálnym spúšťacím mechanizmom , ktorý dáva neviditeľnej sile sebeckých ľudských myšlienok možnosť zodpovedajúceho uvoľnenia.

  Pravá príčina katastrof nespočíva teda len v nedostatočných ekologických opatreniach u väčšiny ľudí, ale predovšetkým v ich myšlienkovom naladení.


  Aký je pravý účel tohto deja?

  Účelom tohto deja nie je spôsobovanie utrpenia ľuďom, ktorí sebecké myslenie pestujú, ale zákonitá samoregulácia diania vo Stvorení, ktorej cieľom je zachovanie života na Zemi.

  V istom zmysle sa jedná o zákonitý dej akcie a reakcie, pri ktorom sa neviditeľné pnutie znehodnotenej energie sebeckých ľudských myšlienok uvoľňuje v podobe viditeľných následkov, ktoré nazývame živelné katastrofy.

  Ľudské utrpenie vzniká následkom tejto samočinnej regulácie, nakoľko práve človek je pôvodcom sebeckého myslenia.


  Kadiaľ vedie cesta k zlepšeniu tohto stavu?

  Cesta k zlepšeniu súčasného stavu vedie cez skutočné duševné precitnutie väčšiny ľudí, ktorí dnes pestujú sebecké myšlienky.

  Toto precitnutie bude mať za následok, že sa väčšina ľudí začne viac zaoberať tým, ako zo seba dávať dobro , než jednostranne požadovať a brať . Dávanie sa však nebude vzťahovať výlučne na materiálnu oblasť. Skutočne dávať možno i duševné hodnoty ako je napríklad radosť, nádej, pochopenie, trpezlivosť, či obetavosť v utrpení.

  Toto dávanie seba bude tým najpodstatnejším bodom obratu.

  Politická, náboženská či národnostná príslušnosť nebude pritom podstatná.

  Precitnutie, ktoré by dokázalo uskutočniť túto veľmi dôležitú zmenu v prístupe človeka k životu však podľa všetkých ukazovateľov bude môcť privodiť len prežívanie najťažšieho utrpenia . Žiaľ, utrpenie sa zrejme stane jedinou možnou cestou k premene ľudstva k lepšiemu, a preto hromadiace sa živelné katastrofy budú musieť byť pokorne prijaté ako súčasť obrodenia ľudí na Zemi .


  Čo je nevyhnutné urýchlene vykonať?

  Každý človek by si mal uvedomiť, že on sám sa má usilovať o vzornosť pri zmene myslenia; inak mu nič neosoží ak bude o vyššie uvedených skutočnostiach vedieť. Sám bude musieť trpieť rovnako.

  Táto zmena však nemôže byť vynútená strachom o prežitie, ale všeobsiahlou túžbou po krajšom a ušľachtilejšom prežívaní.

  Okrem toho je naliehavo nutné, aby každý človek začal hľadať sebe vlastným spôsobom cestu ako sprístupniť iným ľuďom poznatky o dôležitosti správneho myslenia vo vzťahu k prírodným katastrofám a zachovaniu života na Zemi. Ľudstvo bude toto poznanie nesmierne potrebovať, a s narastajúcim utrpením sa stane pre mnohých záchranným lanom pred najťažším utrpením. Toto poznanie bude mať väčšiu hodnotu než samotné peniaze.

  Správna duchovná orientácia a dôvera človeka v Stvoriteľa, ktorá bude oslobodená od náboženského dogmatizmu, môže byť nenahraditeľným zdrojom odhodlania a vytrvalosti v úsilí o premenu ľudstva.

  T.L. v spolupráci s M.Š. a redakciou www.pre-ludskost.sk
  [ Reagovat ] [ Zpět ]
  Datum: 28.08.2010
  Autor: smilan

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  A teď vážně, podle mě to je vykradený text z tohoto :
  http://www.sott.net/articles/show/191229-Truth...

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Zjevně jsi uhodil hřebíček na hlavičku. Ale i to zprostředkování cizího textu je záslužná aktivita té české "autorky".

   [ Zpět ]
   Datum: 20.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    mě tohle docela štve, takový člověk co opíše doslova cizí dílo je psychopat :D

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: újezďák
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Uznávám, nakonec je dobře, že jsem "autorku" nejmenoval, když není autorkou. Jak jsi to dohledal?

     [ Zpět ]
     Datum: 20.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

           

      Mám své metody :D

      [ Zpět ]
      Datum: 20.10.2010
      Autor: újezďák
      Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
      • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

            

       Děkuji za rozšíření mých obzorů, takto detailní návod určitě někdy využiju :-))

       [ Zpět ]
       Datum: 20.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
       • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

             

        popravdě řečeno, nevím jak bych ti vůbec mohl předat, je to trochu složitější metoda vyhledávání a většinu z toho jsem si kdysi udělal sám na koleně a kupodivu to pořád nese výsledky .....
        Spíš mě zaráží ty minusové body, které mě to přineslo :DDDD

        [ Zpět ]
        Datum: 20.10.2010
        Autor: újezďák
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

              

         Že si těch mínusů vůbec všímáš.

         [ Zpět ]
         Datum: 20.10.2010
         Autor: abernathy
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

               

          většinou je třeba čekám, ale u tak nevinného příspěvku .. a hele už jsem vynulovanej :D

          [ Zpět ]
          Datum: 20.10.2010
          Autor: újezďák
          Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

                

           Dal jsem bod, schválně, jak dlouho vydrží.:-)))

           [ Zpět ]
           Datum: 20.10.2010
           Autor: abernathy
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

                 

            takový test psychopatů :D

            [ Zpět ]
            Datum: 20.10.2010
            Autor: újezďák
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

                 

            Ha, nějak se okotil, snad to byl ten můj.

            [ Zpět ]
            Datum: 20.10.2010
            Autor: abernathy
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

              

         Všiml jsem si, že se tu častěji boduje podle autora než obsahu. Neřeš to.

         [ Zpět ]
         Datum: 20.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

               

          Pobavilo mě, jak jsi "autorku Kačku" pěkně usadil na tom Paroubkově webu.

          Je to příznačné,že na Paroubkově webu a dalších webech /např mojesocdem.cz/ vyjde ukradený text a je na něj odkaz jako na něco naprosto klíčového.

          Ps : dále se mi strašně líbí nadčasovost názvu Paroubkova webu, hned jsem si vzpoměl na ono slavné Brežněvovské "éto váše ďélo"

          [ Zpět ]
          Datum: 20.10.2010
          Autor: újezďák
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

                

           Jo, opisovat, to se dá trošku tolerovat možná ve škole, ale jinak je to špinavost.

           [ Zpět ]
           Datum: 20.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

               

          Zkusím něco. Zeptej se bráchy, jestli o tom vede nějakou statistiku. A teď by mi měly přiskakovat pochvalný body.

          [ Zpět ]
          Datum: 20.10.2010
          Autor: abernathy
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

                

           Nevede, bodík Ti rád dám:-))) Mně neubude.

           [ Zpět ]
           Datum: 20.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Hlavně tenhle odstavec pořádně prober doma s bráchou:

  Takoví psychopaté nikdy neuznají své chyby, nikdy se za nic neomlouvají a nikdy nenapravují své špatné činy, naopak vždy se snaží je hodit na ty druhé. Neznají žádný stud. Zatímco zdravý člověk svět sleduje a zaujímá k němu postoje, oni světu přikazují, co má dělat. Realitou je pro ně jen to, co za realitu sami prohlásí. Považují se za neomylné a dokonalé. Tam, kde by jiného hanba fackovala, bezostyšně lžou. S odzbrojující lehkostí dokážou popřít to, co dříve tvrdili a nevidí na tom nic divného. Stačí jim krátký okamžik vědomé ignorace a k úžasu všech přítomných jedou vesele dál.

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: heras
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Tento odstavec je charakteristický pro spoustu lidí, kteří ale nejsou psychopatickými politiky. Politik k tomu ještě prahne PO MOCI. Určitě existují lidé dle Tebou uvedeného odstavce, ale s motivací POMOCI. To je ale něco úplně jiného.

   [ Zpět ]
   Datum: 20.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Jj, tzv. "pachatelé dobra" :-|

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: Joe-CUBE
    Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Ten článek o politicích není nic objevného. Jen se v něm píše o politicích místo o manipulátorech.
    Všechno jsou to lidé, kteří mají společnou vlastnost - nedokáží nebo nechtějí přiznat nezvladatelnou touhu PO MOCI. Liší se od sebe pouze tím, že používají různé strategie, jejichž pomocí se tu moc snaží získat a také tím, jak velkou moc se jim nakonec získat podaří.
    Někteří z nich se prolžou a promanipulují až do vysoké politiky, někteří se spokojí s tím, že ovládnou alespoň některé členy rodiny, nebo třeba internetovou diskuzi.
    Ti co o nich píšeš, že mají motivaci POMOCI, tak ti pomáhají proto, aby získali MOC nad člověkem, kterému pomohli.
    V podstatě se jedná o NEMOC :-(

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: heras
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Někdy ano, ale znám i lidi, co urputně chtějí zachraňovat svět, konkrétní lidi, přírodu, cokoliv a dělají to pouze pro svůj pocit, že něčemu dobrému pomohli jakýmikoliv prostředky.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

           

      No právě - jakýmikoliv prostředky. Je lhostejné, zda je takové chování na straně dobra či zla. Je špatné samo o sobě. Špatná je právě ta lež a manipulace spojená s urputností, neústupností, nesmiřitelností, schopností použít jakékoli prostředky(bezcitnost).
      Vlastně jsi celkem výstižně popsal základní principy fanatizmu a terorizmu.
      Takové chování dobré úmysly znehodnocuje, svědčí o špatném charakteru, nezřízené touze po moci nad lidmi a jejich osudy.
      U těchto "pachatelů dobra" je typické, že se takhle chovají pouze pro svůj pocit, jak sám píšeš, protože na pocitech druhých lidí jim vůbec nezáleží.

      [ Zpět ]
      Datum: 20.10.2010
      Autor: heras
      Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

            

       Jako "amatérský pachatel dobra" bych se rád těch, kdo občas sklouznou k extrémním prostředkům trochu zastal. Pokud jsi v situaci, kdy nemáš možnost cokoliv měnit z pozice moci, dlouhodobě se o něco snažíš a vidíš, že i když vynaložíš veškeré úsilí, nedosáhneš ničeho, můžeš propadnout beznaději a ony extrémní prostředky začínají být velkým lákadlem - mimojiné proto, že můžou k tématu konečně připoutat pozornost. I největší kliďas může nakonec propadnout zoufalství a udělat něco velmi nepředloženého nikoliv z touhy po moci, ale ze zoufalství, že není možné moc jiných rozbít.

       [ Zpět ]
       Datum: 21.10.2010
       Autor: Vratislav
       Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
       • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

             

        To je velmi moudré, skutečně existují situace, kdy se legálně prostě ten chlév vymést nepodaří - a nejen nepodaří, dokonce je to fyzicky nemožné. Na druhou stranu je to velmi nebezpečné, protože od toho je jen krůček k obhajobě terorismu, krvavých revolucí, vojenských pučů apod. Hodnocení pak závisí na subjektivním vnímání dobra, což je velmi ošemetné.

        [ Zpět ]
        Datum: 21.10.2010
        Autor: DanSed
        Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
       • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

             

        Samozřejmě, pokud je člověk zoufalý, svým způsobem má dokonce právo udělat něco nepředloženého.
        Tím se vracíme k odstavci, kterým jsem začal,
        aneb jak rozeznati zoufalce od psychopata - "psychopaté nikdy neuznají své chyby, nikdy se za nic neomlouvají a nikdy nenapravují své špatné činy, naopak vždy se snaží je hodit na ty druhé."

        [ Zpět ]
        Datum: 21.10.2010
        Autor: heras
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

              

         Hele, to je dobrý. Začínám být zoufalý:-)))

         [ Zpět ]
         Datum: 21.10.2010
         Autor: Joe-CUBE
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Je to sice hezký, ale kdo by tu politiku potom dělal? Někdo ze zbývajících 83%?

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: abernathy
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   To je slabina většiny těchto textů, popíšou stav, ale nějak nenapíšou, co s tím - obrátit se k pravdě je ptákovina....

   [ Zpět ]
   Datum: 20.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Odpověď leží v teorii her, resp. v aplikaci tzv. vězňova dilematu. Predátoři se eliminují přísným trestáním predátorských strategií (oplácení zla zlem). Teprve poté, co vymizí, je možné aplikovat strategie kooperativnější, dokonce i "oplácení zla dobrem", neboť při nepřítomnosti predátorů, kteří volí vlastní prospěch vždy, to vede ke zvýšení celkové výhry.

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: Vratislav
    Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Fajn, veřejného nepřítele číslo jedna jsme si už pojmenovali, teď ještě přijít na to jak se ho nadobro zbavit...
  Nějak mne neuspokojuje pouhý pocit, že s tím obyčejný občan nemůže vůbec nic udělat :-(

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: Jarda
  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Od tebe to sedí. Kolikrát už jste jeli na Blaník? A co jste tam dělali? Kochali se výhledem a pak si prohlíželi fotky. Taková ostuda!

   [ Zpět ]
   Datum: 20.10.2010
   Autor: abernathy
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Na Blaník jezdí jiná garnitura, která rytíře nabádá: "nenechte se vyhecovat!".

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: jinec
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Netřeba. Ze samotné definice pověsti je patrné, že nejhůř být nemůže, dokud ti správní hoši pevně drží kormidlo. Blaničtí rytíři mohou vyjet teprve poté, co se objeví náznaky, že by snad někdy v budoucnu mohlo být líp. K čemu ale budou v takovou chvíli, to vpravdě nevím - do Prahy se přes ty dopravní zácpy těžko dostanou...

     [ Zpět ]
     Datum: 20.10.2010
     Autor: Vratislav
     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Já jsem s ostatními na Blaníku nikdy nebyl :-)
    Dokonce jsem tam nebyl vůbec nikdy, natož s NáKoláky :-)))

    Jenom nevím jestli je to z Tvého pohledu dobře nebo špatně ;-)

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: Jarda
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Z mého pohledu je to chabá snaha o vyvinění se.:-) Ale nakoláků tam bylo dost a nejen že si nevzpomněli, jistě ani nazadupali!

     [ Zpět ]
     Datum: 20.10.2010
     Autor: abernathy
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

           

      Nojo, tady se člověk nikomu nezavděčí :-)

      [ Zpět ]
      Datum: 20.10.2010
      Autor: Jarda
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Svědomí je překážkou na cestě k úspěchu (= penězům), známá věc. Bohužel být psychopatem nestačí, musejí to být kromě toho hodně snaživé typy. Pokud je ale člověk tzv. normální a má různé "lidské" zábrany, nemá v dnešním světě šanci.

  [ Zpět ]
  Datum: 20.10.2010
  Autor: Radek
  Hodnocení: +9 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Stejný, jako říct o všech fotbalových fanoušcích, že se rvou a vytrhávají sedadla. Co na tom, že to dělá jen jedna desetina, ostatní jsou slušní. Na ty grázly je ale vidět, strhávají na sebe pozornost. - To samé platí i jinde, včetně té cesty k úspěchu. Tvůj příspěvek smrdí medvědinou...

   [ Zpět ]
   Datum: 20.10.2010
   Autor: ronda
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Rozlišuj dvě věci: Ty mně (a možná i několika dalším) vyčítáš, že kritizujeme celek na základě vlastností a činů nějaké podmnožiny. Ano, sedačky na stadionech vytrhává jen část fotbalových fanoušků. Proto není možné za to kritizovat a kárat všechny. Jenže: My tu politiky kritizujeme na základě vlastností, které mají všichni SPOLEČNÉ.

    Nedávno jsem se tu rozepisoval o tom, jak se před volbami rozhoduju: V první řadě odečtu to, co mají VŠICHNI politici společného, pak se mi teprve ukážou rozdíly a až podle nich definitivně volím. Bez tohoto prvního kroku bych k volbám vůbec jít nemohl.

    Něco podobného platí pro mou kritiku podnikatelů-zaměstnavatelů: Určitou část vlastností mají společnou, v části se naopak mohou vzájemně lišit. Jsem dalek toho, kritizovat podnikatelský stav jako celek podle vlastností jen NĚKTERÝCH z nich. Na to mi stačí ty vlastnosti, které mají VŠICHNI společné.

    [ Zpět ]
    Datum: 20.10.2010
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   S Tvým příspěvkem absolutní souhlas. V tomto smyslu tou "medvědinou" skutečně "smrdí". :o))

   [ Zpět ]
   Datum: 20.10.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  v tomto vlákně jsem rozdal mnoho kladných bodů, děkuji DanSedovi za osvětu, život vezdejší není jen "vo pedálech"

  [ Zpět ]
  Datum: 21.10.2010
  Autor: vladaza
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

       

  Ježkovy zraky, už i tady... :-))) Tohle je třetí webová diskuse, kde tuhle slátaninu čtu.

  Je to zábavné intelektuální cvičení. Nejvíc mě baví snaha rozlišit, kdy se autor snaží amatérsky fušovat do psychologie, kdy do sociologie, kdy do politologie a kdy do historie.
  To, co zbyde, jsou místa, kde mrví všechno najednou. :-)))

  Opravdu nemáte nikdo pocit, že realita je přece daleko složitější? Popis světa pomocí hry Člověče nezlob se by byl výstižnější, než tohle. :-)

  [ Zpět ]
  Datum: 21.10.2010
  Autor: k.vl
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Ale jistě, každý takový elaborát je jen určitým pohledem z nějakého úhlu (úhlů). To komplexní vyskládání složitého obrazu už je na čtenářích na základě více takových informací, pojmout to do jedné analýzy je fyzicky nemožné.

   [ Zpět ]
   Datum: 21.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   jak tu realitu popíšeš třeba zrovna Ty?

   [ Zpět ]
   Datum: 21.10.2010
   Autor: vladaza
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Dobrá otázka. Potíž je v tom, že já ji právě popisovat nebudu - ne za cenu účelového zjednodušení. Každý popis reality bude nutně neúplný, a autor je povinen zvažovat, jestli se mu náhodou to zjednodušení až příliš nehodí do (politického nebo názorového) krámu. Pokud ano, jde o pouhou manipulaci, nebo hloupý pokus o ni.

    Víš, čím jsem starší, tím míň si dělám nárok na to, že můj popis reality je jediný správný a možný. Všiml sis někdy toho, jak strašně logičtí jsou fanatici a šílenci? Mě na to kdysi upozornil Chesterton. Skutečně, není rozumnějšího a logičtějšího člověka, než je psychopat. Všechny jeho názory prefektně logicky zapadají, nenajdeš v tom díru. Co na tom, že obvykle vedou buď k zoufalství, nebo k nenávisti. Jak píše G.K.Ch., blázen není člověk, který nemá rozum, ale naopak člověk, který nemá nic než rozum. Chybí mu totiž schopnost odstoupit od vlastních dokonale logických vývodů, podívat se na ně z nadhledu - a objevit všude kolem svého dokonalého kruhu úžasně složitý svět, který před tím zapomněl vzít v úvahu. Chybí mu schopnost říci "nevím", nebo aspoň "možná se pletu".

    Z této definice, která mi připadá trefná, vykazuje všechny rysy psychopata především autor článku.

    [ Zpět ]
    Datum: 23.10.2010
    Autor: k.vl
    Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     To jsi napsal moc hezky. Je strašně důležité nevnímat věci jen z jednoho pohledu. Já používám strategii 4 pohledů:
     1. pohled je můj, na základě logiky, zkušeností a pocitů
     2. pohled je pohled protivníka, oponenta, který můj pohled vyvrací stejně logickými argumenty a z hlediska svých zkušeností
     3. pohled je většinový společenský pohled dle filozofie konkrétní kultury (kultur), jichž se problém týká
     4. pohled je fyzikálně biologický - tj. jaké přírodní, biologické zákonitosti děj ovlivňují a jak působí (Z tohoto pohledu je třeba zcela v pořádku likvidace nepovedených jedinců druhu přirozeným výběrem)

     Z těchto 4 pohledů si názor koriguji, případně připustím odlišné, ale taky opodstatněné (správné) pohledy na věc. Život mě naučil, že i dva protichůdné pohledy na jednu věc mohou v určité situaci být správné. Ale je to dřina takhle uvažovat:-)))

     [ Zpět ]
     Datum: 23.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

           

      Teď jde o to, jestli mezi těmito čtyřmi pohledy máš nějakou hierarchii, podle které nakonec nasměruješ své konečné rozhodnutí. Něco jiného je udělat si názor, že OBĚ (protichůdná) stanoviska jsou v podstatě správná, a něco jiného být postaven před nutnost zachovat se podle JEDNOHO z nich.

      Bod 2 se snažím používat také. Když tu pak na základě této ne vždy snadné empatie například napíšu, že CHÁPU pohnutky palestinských sebevražedných teroristů v Izraeli nebo třeba postoje (většiny) Němců k židům ve dvacátých a třicátých letech, okamžitě jsem tu prohlášen za antisemitu, jako kdybych tyto pohnutky a postoje sám sdílel a identifikoval se s nimi.

      Takže nejenže je dřina takto objektivně uvažovat, ale hlavně rozlišit, kdy a před kým si mohu dovolit své myšlenkové pochody, natož pak jejich výsledky prezentovat, aby nebyly buď z hlouposti nebo ze zlé vůle dezinterpretovány a použity proti mně. Vlastně se to už blíží myšlenkové autocenzuře, kterou člověk musel uplatňovat za režimu předchozích komunistů.

      Ještě bych Tvůj přehled doplnil o pátý bod (pokud ho tedy nevnímáš jako součást bodu č. 2): V každé zprávě, kterou čtu a na kterou si hodlám utvořit nějaký názor (a takové nejsou ani zdaleka všechny), si prostě prohodím aktéry. Takže například ve starší zprávě, že ozbrojené síly USA zaútočily na Irák na základě podezření, že tamní režim disponuje chemickým či jaderným arzenálem, zaměním aktéry, z čehož mi vyleze, že "ozbrojené síly Irácké republiky zaútočily na Spojené státy s odůvodněním, že by tamní vláda mohla disponovat chemickým či jaderným arzenálem..." A teprve pak si začnu tvořit své stanovisko, které by samozřejmě mělo být shodné pro OBĚ situace...

      [ Zpět ]
      Datum: 23.10.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

            

       5 = 2

       [ Zpět ]
       Datum: 24.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Když jsem to četl, připadalo mi to jako brutálně krácená esej. Když na to koukám podruhé, tak autor vzal jednu myšlenku od jednoho autora a za ní volnou asociací přidal další. Jednotlivá díla jednotlivých autorů asi budou pozoruhodná, ale tohle je slátanina bez hlavy a paty (v akademické obci se tomu říká kompilace).

   [ Zpět ]
   Datum: 21.10.2010
   Autor: Hrabosh
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    Tady s Tebou musím souhlasit. Nemyslel jsem si, že někdy něco takového nastane;-)

    [ Zpět ]
    Datum: 22.10.2010
    Autor: Joe-CUBE
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

        

   Nejlepší je popis prostřednictvím orákula ...
   např I-ting

   |¦||||

   Horní trigram: početí, nebe Dolní trigram: ulpění, oheň

   OBRAZ: Plameny stoupají k nebi. To je symbol Společenství lidí. Tak šlechetný člověk podle rodu rozlišuje věci.

   VÝROK: Uprostřed volné krajiny se ustaví Společenství lidí. Je dobré překročit velkou řeku. Je dobré, když je šlechetný člověk vytrvalý.

   VÝROKY ČAR:

   ZÁKLADNÍ DEVÍTKA: Společenství lidí stojí na prahu, bez úhony.
   DRUHÁ ŠESTKA: Společenství lidí v jediném klanu, úhona.
   TŘETÍ DEVÍTKA: Odlož zbraň do křoví a vystup na vysoký kopec. Tři roky se neprojevuj.
   ČTVRTÁ DEVÍTKA: Válečné vozy dorazí až k valům, ale nepůjdou do útoku. To přinese štěstí.
   PÁTÁ DEVÍTKA: Společenství lidí napřed naříká a pláče, potom se směje. Velká vojska se po boji zase setkají.
   VRCHNÍ DEVÍTKA: Společenství lidí zůstává za hradbami, ale nebude úhony

   [ Zpět ]
   Datum: 21.10.2010
   Autor: újezďák
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

         

    COŽE???? Raději integrovat hnusnou neanalitickou 3D funkci než tohle.

    [ Zpět ]
    Datum: 21.10.2010
    Autor: Hrabosh
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     Mně teda nikdy anallíza nešla:-))) A už vůbec ne integrálně 3D.....:-)))

     [ Zpět ]
     Datum: 22.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Psychopati v politice - pozor, delší text

          

     vždyť je to jen o házení tří mincí :D

     Nenutím do toho nikoho, jen říkám, že i v skoro 4000 let staré knize Proměň už najdeš ty charakteristické věty, které říkají co lidé chtějí slyšet.

     Jinými slovy, základní text této diskuse, který předložil DanSed a který "autorka" sprostě a bez uvedení zdroje obšlehla, je typickým textem napsaný řečí věštců, astrologů a futurologů, tou charakteristickou květnatě-mnohomluvnou a mnohovýznamovou řečí, ze které si ( slovy klasika stewarda)

     "každý veme co chce" :D

     [ Zpět ]
     Datum: 22.10.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Bikovani

14.03.2018
Ahoj, rád bych tu našel pohodovou cyklistku na společné jízdy na horském kole v přírodě ideálně směr Jílové,Brdy..…

Hledám: Partnerku

Hledám: Partnerku
14.03.2018
Partnerku z Prahy na kolo do padesáti let pouze s fotem.

Hledám: Dunajská cyklostezka

14.03.2018
Hledám fajn cyklistku pro společnou dovolenou na kolech. Jsem normální chlap, mám rád kolo a sport.
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

325 cyklistů (15 přihlášených)

Radoušovo bloudění

Stromy holé, půda zmrzlá, lesy tiché a mezi jejich kmeny se bělaly zbytky sněhu. Cyklistická sezona v…
JohnyB | 16.03.2018

Moje příprava na novou cyklo sezónu

Tak to vypadá, že zima konečně končí, začíná jaro a s ním přichází nová cyklistická sezóna. Těšíte se jako já…
StanaPavlicek | 13.03.2018

Průzkum cyklostezek východní Evropy - na kole s dětmi do Ruska (5.)

Ukrajina „Z Ruska jedete?" zeptali se nás domorodci na Ukrajině. „Da. To bývali vaši druzja, že?" nadhodili…
Peggy | 01.03.2018