reklama

Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

V publicistické příloze Práva vyšel obsáhlý, ale velmi zajímavý text od profesora Václava Bělohradského "Pět poučení z květnových voleb". Přepisovat ho sem celý nebudu, ale rád bych se s vámi podělil o své dojmy:

1. V úvodu profesor Bělohradský připomíná Ferdinanda Peroutku a jeho víru v "soudnost národa", tj. v existenci jakéhosi "neorganizovaného veřejného mínění" nezávislého na tom, kdo zrovna stojí u politického kormidla, a postaveného na "nadpolitických existenciálních kategoriích a všelidských hodnotách, jako jsou etické normy, tradice, životní zkušenost atd." Profesor Bělohradský označuje tuto Peroutkovu víru za naivní sebeklam. Je to asi jediný bod, ve kterém s ním nesouhlasím. Tuto "naivní sebeklamnou víru" totiž rovněž sdílím.

2. Svou skepsi profesor Bělohradský dokládá na faktu, že "české veřejné mínění lze manipulovat jednoduchými mediálními strategiemi - například démonizací jedné osoby (Paroubka), kultem jiné osoby (Schwarzenberga) a zastrašující lží (Řecko)". Ano, tato primitivní strategie byla velmi úspěšná, ale ne u všech. Proto jsem nadále přesvědčen, že stále existuje něco jako "soudnost národa".

Bělohradský ve svém textu cituje pravicového (!) novináře Petra Zídka:"Pokud více než 27% hlasů získají dvě marketingové strany, z nichž jedna má za maskota dobrotivého knížete a druhá bezduchého televizního moderátora, a obě jsou ze zákulisí řízeny lidmi, o nichž skoro nic nevíme, pak je to důvod k vážnému znepokojení". I já se k tomuto znepokojení přidávám.

3. Dále profesor Bělohradský poukazuje na "drsnost" metod přesvědčovací kampaně a nazývá ji (poněkud eufemisticky) "lůzovitým politickým diskursem". Jako exemplární případ uvádí klip "Přemluv bábu" (levicí si vytíráme zadek) a srovnává s dalšími (dřívějšími) projevy téhož: "Sociální demokrat - kudy chodil, tudy krad" nebo pojmy jako "odborářské prase", "přivedli stát do prdele rozdáváním lenochům z toho, co druhý poctivě vydřel", "daň za to, že v roce 1990 funkcionáři ČSSD nebo KSČM neviseli na lampách". Bělohradský přirovnává tyto výroky ke Gottwaldovu "Jezdíme se do Moskvy učit, jak vám zakroutit krkem".

Za projevy tohoto zvráceného uvažování a chování považuje nejen ten ostudný klip "Přemluv bábu", ale i házení vajíčky po sociálních demokratech, nevybíravé urážky Paroubkovy ženy, strašení Řeckem atd.

Za zdroj této úchylky pak profesor Bělohradský označuje deficit demokratického uvažování: "Demokratická společnost je otevřená v tom smyslu, že kritická distance mezi stranami a postoji nevede k vylučování ze společnosti, nýbrž všechny problémy se řeší tak, aby ten, kdo se cítí vyloučen ze systému, kdo živoří na jeho periferii v sociálním i kulturním smyslu, byl do něj vtažen."

Zmíněný "lůzovitý politický diskurs" postupuje přesně opačně: Všechny problémy "řeší" tím, že kritickou distanci mezi lidmi a stranami "překonává" vylučováním ze (slušné) společnosti - nejdříve extremistů, komunistů, pak sociálních demokratů, pak chudých a starých a nakonec i každého kritika systému.

4. Václav Bělohradský vyjadřuje znepokojení nad tím, jak snadno lze zobrazit chudé a slabé jako nepřítele. Děsí se rozdmýchávání vášní proti těm nejchudším a nejslabším s cílem, aby byl lidem znejistělým krizí dodán obraz nepřítele tyjícího z jejich daní.

Dění okolo květnových voleb profesor Bělohradský přirovnává k třídnímu boji naruby - k boji proti chudým a slabým, proti státnímu příspěvku rodičkám, proti pracujícím, kteří svými požadavky "připravují krach státu", proti právu na "bezplatnou" lékařskou péči. Boj proti zneužívání sociálních dávek pak zcela správně odhaluje jako zástěrku pro "starý český proticikánský rasismus".

Volební kampaň byla pojata jako třídní boj, v němž bohatí, organizovaní po leninsku jako třída, zvítězili nad chudými, kteří se styděli hájit své zájmy, protože patřit mezi ně se stalo hanbou. Autor vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že si tento pohled osvojila hlavně generace nejmladších voličů.

Profesor Bělohradský se pozastavuje nad způsobem, kterým v tomto třídním boji zafungoval symbol Řecka: Státy se zadlužily, protože zaplatily dluhy bank, které nadělali nezodpovědní manažeři vydělávající ročně miliony dolarů. Místo aby státy tyto banky dočasně znárodnily a jejich manažery postavily před soud, začaly šetřit na svých občanech. Zmanipulovaní voliči považují za správné platit za lékařské ošetření či vzít státní příspěvek rodičkám, protože si to už nemůžeme dovolit, zatímco milionové platy manažerů bank a jejich neprůhledná a stále rostoucí moc jsou nedotknutelné... Václav Bělohradský je přesvědčen, že "Řecko" byla jedna z největších volebních lží v politických dějinách této země.

Dále se zamýšlí nad rolí sociální solidarity, která má podle něho překonávat všechny formy nerovností znemožňující výkon demokracie a svobody ve společnosti tržní ekonomiky. Evropská demokracie podle Bělohradského není darwinistická, nýbrž naopak: Sociální solidarita je vnímána jako PŘEDPOKLAD demokracie.

5. Profesor Bělohradský shrnuje: Průběh a výsledky voleb jsou důsledkem "špatně zacílené nespokojenosti". Lidé jsou nespokojeni s tím, jak funguje kapitalismus, ale nemají odvahu vidět, že ani jinak fungovat nemůže. Proto zaměřují svou kritiku na "špatnou" pravici, po které přijde pravice "lepší", která zavede kapitalismus s lidskou tváří, kterému bude velet "admirál" Karel a "nezkažený" Radek. Jenže na ten nezkažený kapitalismus čekají marně. Žádný nepřijde. Nezbývá než se naučit kritizovat a napravovat ten kapitalismus, který máme. (Trochu mi tato Bělohradského úvaha připomíná tezi o nereformovatelnosti komunismu.)

6. Poslední část textu je věnována faktu, že český volič odmítá vidět podstatné souvislosti, což dokládá na pozadí ekologické katastrofy v mexickém zálivu. Podstatný závěr této části tkví v tom, že si neuvědomujeme, že sociální a ekologický "terorismus" zabudovaný do všedního dne tržní ekonomiky je největším problémem našeho tisíciletí, české veřejné mínění ale charakterizuje naprostá lhostejnost k jeho obětem". Odmítáme si uvědomit, že každý kilometr, který ujedeme svým autem, odsuzuje někde k smrti nějaký život, přivádí někde k moci nějakou oligarchii, někoho zotročuje, někoho obohacuje.

Společnost, která obětuje své "prosperitě" svou zemi, své veřejné statky, svá lidská práva, je pouhou masou ustrašených a vydíraných LIDSKÝCH ZDROJŮ. A kapitál toho zneužívá - chce stále více deregulace, privatizaci veřejných statků, méně kontrol, méně pravomocí ekologům, méně byrokracie, více investic do formování lidských zdrojů, z nichž ovšem stále více musí hradit ty lidské zdroje samy. Je to obludné falešné vědomí - smyslem ekonomického růstu přece nemůže být "práce", ta má smysl, jen když slouží něčemu smysluplnému. K čemu slouží ekonomický růst? Jen tomu, aby bylo více pracovních příležitostí?

Shrnuji: S celkovým vyzněním článku profesora Bělohradského i s jeho jednotlivými vývody nadšeně souhlasím. Jen nesdílím jeho skepsi, že ve společnosti neexistuje ostrůvek soudnosti, který by dokázal odolat mediální masáži. Autora článku i sám sebe považuju za jeho součást.

[ Zpět ]
Datum: 05.07.2010
Autor: Medvěd
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Připomněls mi slogan z konce devětaosmdesátýho roku: "Demokraty budeme, až si to s vámi vyřídíme."

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Autor: abernathy
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Pořád je to lepší než to komunistické "Demokracie je dobrá jen k tomu, abychom převzali moc v zemi."

   Na tom Bělohradském se mi líbí právě to vyhmátnutí podstatných souvislostí: Náchylnost českého voličstva k podléhání primitivním marketingovým metodám, agresivita přesvědčovacích metod, démonizace nositelů odlišných (čti: nepohodlných) názorů místo demokratické diskuse, vylučování místo integrace, vylíčení chudých a slabých jedinců jako nepřátelských parazitů, zastrašování nesmyslnými paralelami atd.

   Za nejpodstatnější považuju to, že se úzké vrstvě nejbohatších podařilo přimět střední třídu, aby obhajovala jejich zájmy, zatímco ona sama je ohrožena sestupem mezi ty chudé. Místo aby si střední třída uvědomila, že ji ohrožují ti nejbohatší (mezi které chce patřit), nechá se zblbnout a nabulíkovat si, že jejím třídním nepřítelem (doslova) jsou ti nejchudší a nejslabší.

   No a o tom, že každý kilometr ujetý autem přispívá k válkám typu Irák nebo Afghánistán, že každá spotřebovaná kapka benzinu nebo nafty je hřebíček do rakve globálnímu životnímu prostředí, jsem tu psal snad už dostatečně.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Anó, pak ovšem každé elektrokolo, které do svých baterií potřebuje lithium je postaveno na roveň autu, že ?

    Nebo není snad Afghanistán pln lithia ?

    V poslední cykloturistice je článek, ve kterém autor pochybuje, že eletrokolokolo které za svou životnost potřebuje vyměnit 5x baterii vyrobenou v Číně, je nějak přehnaně ekologické....

    [ Zpět ]
    Datum: 05.07.2010
    Autor: újezďák
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Viděl jsi tu někde, že bych obhajoval elektrokola? A myslíš si, že lithium je natolik "strategická" surovina, že kvůli němu budou vznikat války podobné té irácké?

     [ Zpět ]
     Datum: 05.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      A nebyla náhodou původně ta "irácká" válka spíš kuwaitská ? Já jen, aby se v tom antiamerikanismu nezapomínalo na příčiny...

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: ronda
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Myslíš jako na záminky? Ano, záminkou k první irácké válce počátkem devadesátých let byl Kuvajt. Záminkou k druhé irácké válce (2003) bylo lživé nařčení z držení zbraní hromadného ničení. To si opravdu myslíš, že doteď probíhající válka má něco společného s Kuvajtem? To jsi opravdu tak naivní, že si myslíš, že Američané válčí už dvacet let kvůli "záchraně" uměle vytvořeného nedemokratického státu s dvěma miliony obyvatel? Opravdu si myslíš, že by se Spojené státy za cenu tolika lidských obětí takto masivně angažovaly, kdyby oblast neplavala na ropě?

       [ Zpět ]
       Datum: 06.07.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      a viděl jsi tu někdě, že bych obhajoval auta :-D ??
      Koneckonců každá jízda sanitky, autobusu MHD, hasičského auta a každý nastartovaný generátor v nemocnici jsou hřebíčky do rakve ?

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: újezďák
      Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Ano, pokud by spotřebu benzinu a nafty tvořily jen sanitky, veřejná doprava, hasičská auta a případně záložní generátory v nemocnicích, leccos by to řešilo. Určitě by pak kvůli ropě nevznikaly války...

       [ Zpět ]
       Datum: 06.07.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    jj, Jyřík Paroubků se svými oblečky, jeho bývalý nohsled mašinfíra zázračný milionář Gross, budoucí nejbohatší důchodce Špidla a mnozí další a další - to jsou ti tvoji nejchudší třídní nepřátelé, proti kterým se střední třída ve volbách "špinavě spikla".

    [ Zpět ]
    Datum: 05.07.2010
    Autor: ronda
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Medvěde, opět bez reakce ? Chápu... :-)

     [ Zpět ]
     Datum: 06.07.2010
     Autor: ronda
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      A co ti mám na tenhle typ příspěvků psát?

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Já jen, že ses klasicky umanul na svém výkladu, že si ta tvoje tzv. střední třída nechala nabulíkovat nenávist k nejslabším a nejchudším - a ona je za tím spíš nenávist a znechucení z těch mnou výše jmenovaných a jim podobných...

       [ Zpět ]
       Datum: 06.07.2010
       Autor: ronda
       Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        Ti výše jmenovaní si nijak nezadají s vrcholnými politiky jiných stran. Takže můj soukromý názor je, že zrovna tohle není to, co živí nenávist určitých skupin voličů k těmto osobám. To by na tom musel být Tlustý, Langer, Topolánek, Kalousek a spousty dalších úplně stejně.

        Že si ale vezmeš tímto způsobem do úst Vladimíra Špidlu, nesvědčí o ničem jiném než o závisti. Kéž by byli všichni politici aspoň tak poctiví a pracovití jako on.

        Co se týče toho třídního nepřátelství, Václav Bělohradský naprosto správně píše, že poslední volební kampaň nebyla ničím jiným než třídním bojem obráceným naruby - bojem bohatých proti chudým. A tomu také odpovídá rétorika a praktická politika vznikající koalice. Náklady na ozdravení veřejných financí ponesou takřka výhradně nízko- a středněpříjmové skupiny obyvatel. Nejbohatší vrstvy se nemají čeho obávat. Jim bude zachována jak jedna z nejnižších daňových progresí v Evropě, tak i další výhody, jako jsou státní příspěvky k hypotéčním úvěrům a podobné úlevy, na které nízkopříjmové skupiny zvláště v nadcházejícím období už nedosáhnou.

        [ Zpět ]
        Datum: 07.07.2010
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         Tak když už jsme u těch výhod - platí stále ještě tvoje tvrzení z minulého, již uzavřeného, levelu - že bezpracný zisk z jakékoliv investice je spekulací a každý takový majitel prostředků s bezpracným ziskem je spekulant ?

         [ Zpět ]
         Datum: 07.07.2010
         Autor: ronda
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          Samozřejmě. Jde jen o to, vnímat to slovo s chladnou hlavou a nebrat ho hned jako nadávku. Spekulovat znamená zvažovat budoucí vývoj a vyvozovat z toho taková rozhodnutí, která budou pro dotyčného výhodná. Spekulace je způsob jak dosáhnout bezpracného zisku. A jakmile je zisk bezpracný, nutně musí být na úkor někoho, kdo hodnotu, kterou si spekulant přivlastňuje, vytvořil (případně na úkor jiného, méně úspěšného spekulanta).

          V jistém smyslu jsem tedy samozřejmě i já spekulant, pokud neodmítám "horentní" úroky například z běžného účtu. Dnes jsem dostal výpis s připsaným úrokem ve výši 1,45 Kč.

          [ Zpět ]
          Datum: 07.07.2010
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           Nezapomínej na stavební spoření. Tam už se jedná o tisícovky ročně. Pro někoho třeba i půlku měsíčního příjmu... Já jen, až zase budeš na spekulanty obecně dštít oheň a síru.

           [ Zpět ]
           Datum: 07.07.2010
           Autor: ronda
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            No, to je pravda. Za to by mě měli zavřít. Ale ona se vznikající vláda postará o to, aby se to nevyplatilo, takže se nejspíš dočkáš, že nebudu spekulant už ani v tomto malém rozměru.

            [ Zpět ]
            Datum: 07.07.2010
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             No moment. Nedávno jsi se tady dost hrubě opíral do "spekulantů". A to i těch, kteří investují dlouhodobě, s nulovými zisky, nebo i prodělky v blízkém horizontu. Vůbec to neznělo jako přátelský štulec.

             A teď najednou, když tě upozorníme, že patříš také mezi ně (a nás), tak najednou hýříš ironií, zlehčováním a humorem...
             Kdybych znal člověka, který by takhle jednal, asi bych o něm řekl, že je to kurva proradná. naštěstí žádného takového neznám a asi to ani neřeknu...

             [ Zpět ]
             Datum: 08.07.2010
             Autor: ronda
             Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           Ty jsi taky spekuloval. Zvažoval jsi budoucí vývoj ve školství a došel k názoru, že to bude stát za prd. Že jako státní učitel němčiny si moc nevyděláš. A tak jsi začal soukromničit. A na úkor čí? Na úkor studentu.... Taky spekulace. A dost ti vynáší, nemyslíš???? A teď si vem, že by takhle spekuloval každý učitel...chudáci studenti...

           [ Zpět ]
           Datum: 07.07.2010
           Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            Tak to jsi hodně vedle. Tedy nazvat vyučování jazyka spekulací - to chce opravdu hodně fantazie... Moje rozhodnutí učit němčinu soukromě nepřipravilo nikoho ani o jediný haléř - naopak jsem uvolnil jedno pracovní místo někomu, kdo by ho jinak nezískal. Veškeré mé příjmy jsou podloženy prací, nikoli nějakou spekulací.

            "Na úkor studentů..." Myslíš? Kdyby to pro ně nebylo výhodné, neučili by se u mě. Konkurence v mém oboru je takřka nepředstavitelná. Monopol na tuto činnost tedy rozhodně nemám.

            Fakt si myslíš, že mi moje činnost nějak extrémně vynáší? Z čeho tak soudíš? Tys viděl moje daňové přiznání?

            [ Zpět ]
            Datum: 08.07.2010
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             Myslíš? Tak proč jsi nezůstal u státního školství, za mizerný státní plat? Mám pocit, že jsi tímhle stylem vyspekuloval dost peněz....na úkor jiných....studentů.

             Dobrý učitel utekl ze státního školství, kde měli studenti školné levné (zdarma). A teď? Musí za ním jít a tvrdě platit. Tak mi tu nekecej, že nejsou škodni.

             Pro mne je to spekulace jako každá jiná. Přesně takhle spekulují ti tvý boháči.....oni ve státním podniku taky nezbohatnou. A oni to ví...proto jdou na to jinak....Jako TY!

             [ Zpět ]
             Datum: 08.07.2010
             Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
             • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                   

              Ukaž mi jediného studenta, na jehož úkor jsem si polepšil. To jsou hloupé konstrukce. Oni kvůli mně ve státním školství platit nezačali, takže na tom těžko mohli být škodní. Kromě toho není ani náhodou jisté, jestli jsem odchodem ze státního školství neprodělal.

              [ Zpět ]
              Datum: 08.07.2010
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               To je přece tvoje teorie, že si každý polepší jedině na úkor někoho jiného... nebo že by ne?

               [ Zpět ]
               Datum: 08.07.2010
               Autor: Ifča
               Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               Takže to s tím polepšením na úkor ostatních platí celoplošně, jen Medvěd je vyjímka???

               Pak ale nenadávej na každého spekulanta, boháče, vykořisťovatele, kapitalistu, ale posuzuj případ od případu. Pak se možná, pane teoretiku, dostaneš k závěru, že spousta z nich jsou šikovní, pracovitý a slušní lidé....

               Pokud k tobě půjdu na hodinu, budu platit? Budu. Pokud bych šel na tvou hodinu, kdybys byl státní učitel ve škole, budu platit? Nebudu. Tak mi pak neříkej, že na tom nejsem škodnej.

               [ Zpět ]
               Datum: 08.07.2010
               Hodnocení: +7 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
               • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                     

                Ten poslední odstavec je fakt ukázková demagogie. Nějak totiž zapomínáš na to, že žádného studenta přece nic nenutí chodit zrovna ke mně - to je jeho volba, jeho rozhodnutí. Kromě toho spoustu hodin za mé klienty platí jejich zaměstnavatelé, takže ani v tomto případě nebudou nijak škodní na mém rozhodnutí pracovat na živnostenské bázi. Navíc velmi úsměvně znějí tvá slova od někoho, kdo volil stranu podporující placení školného na státních vysokých školách...

                [ Zpět ]
                Datum: 08.07.2010
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                      

                 Medvěde, opět se pouštíš do diskuse s někým, kdo si neuvědomuje (je to dáno absencí vlastních dětí), že žádné studium (již od základní školy) není zadarmo. Pouze se to nazývá jinak.
                 Michale, povídej mi o tom. Studoval jsem mimo domov a rodinu a od 18ti let jsem si na řádné studium vydělával vlastní prací bez jakéhokoliv příspěvku od rodiny a státu (pouze s prospěchovým stýpkem). Tedy náklady na studium znám z doby, kdy se stát vychloubal (a dělá to dodnes) bezplatným školstvím). A vím, kolik stálo studium dětí a vnoučat. To snad potvrdí ostatní rodičové i když se neplatí tzv. školné.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.07.2010
                 Autor: jinec
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                       

                  No, nevím... vlastní studium jsou - zatím - výdaje vcelku zanedbatelné. Draho přijde samozřejmě to, že studující dítko musím živit a šatit a aspoň trochu mu přispívat i na koníčky (i když tam už počítáme s tím, že si převážně vydělají sami). Ze střední školy byly nejdražší zimní a letní výcvikové kurzy a taneční... z vysokoškolského studia notebook. (Bez toho se v dnešní době studuje blbě, ale zase kdybychom na něj neměli, tak obejít se bez něj dá.) Nákladů přímo na studium moc není.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.07.2010
                  Autor: Ifča
                  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Já náklady nikdy nedával do kolonek "studium" nebo "ostatní". Studující dítko vždy přijde dráže než vydělávající (i když jsem jako Herodes nutil potomstvo k brigádám, aby si nazdárci vážili peněz). A mám - li rozpočet na potomka 100.000,- Kč ročně (pouze příklad!!!), neuvažuji o tom, kolik stojí oblečení, strava, výuka jazyků a hudební vzdělání, kolik dám za koníčky, kapesné a kolik školné.
                   K tomu školnému (mimochodem za jednoho z vnuků jsem školné platil) - jsem přesvědčen, že většina rodičů nebude chtít přenášet finanční břemeno studujícího potomka do budoucnosti a průběžně mu na studium bude přispívat (i když je to v rozporu s mými zásadami o vztahu k penězům). Již dříve jsem zmiňoval, že mnoho našich následovníků (všeobecně) nemá o nákladech jako takových vůbec představu (otázky, kolik platí rodičům za bydlení, stravu, oblečení, považovaly za přinejmenším "podivné"). Tuto cenu známe my, kteří toto dobrovolné břemeno neseme (nebo jsme nesli). A to je i odpověď Michalovi (o neznalosti nákladů u bezdětného). Mimochodem - Michale - kromě státní školy jsem platil nemalé částky za soukromé vyučování jazyků a hudby (přestože v osnovách tato výuka byla). Naprosto stejně, tak jako to pro mne v dětství dělali moji rodičové.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 09.07.2010
                   Autor: jinec
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    No, to jasně. Chov dětí je drahej koníček, to nezpochybňuju. Ale rozdíl v ceně dítěte flákajícího se doma na rodičovské útraty a dítěte studujícího, je minimální. Takže v tomto směru bych ty náklady "kolik mě stojí studium" opravdu rozlišovala. Kdy jde o živobytí (o které se musím přece starat i nestudujícímu kojenci) a kdy o studium.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 09.07.2010
                    Autor: Ifča
                    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                       

                  Mluvím tu o školném!!! O nákladu na učební hodinu. To, o čem ty píšeš jsou všeobecné náklady na studium. A ty budou podobné jak u státní školy, tak i u soukromého učitele. Nebo ty jsi snad dětem, vnoučatům platil ve stázní škole 500Kč za hodinu cizího jazyka???

                  Kdyby kvalitní učitel NJ (já Medvěda za takového učitele považuji) byl ve státní škole, nemuseli by studenti podobné učitele vyhledávat a platit za soukromé hodiny.

                  Jenže soukromý učitel ví, že si jako soukromník vydělá více než ve státním školství. Nebo alespoň má tu šanci. Tím pádem spekuluje. Jen je mi divné, že Medvěd, jako živnostník, nadává na ostatní živnostníky, kteří si dokáží živností a hlavně poctivostí vydělat solidní prachy, do kapitalistů, vykořisťovatelů a bůh ví co ještě.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.07.2010
                  Hodnocení: +6 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Těžko za spekulaci prohlašovat situaci, kdy si člověk vydělává vlastní prací. To by totiž tím "spekulantem v tvých očích musel být každý, kdo si vybírá zaměstnavatele (nebo právní formu své obživy) podle výše výdělku - a to jsou prakticky všichni. Až budu kvalitní jazykovou výuku někde lacino nakupovat a pak svým klientům draho prodávat, začnu možná mluvit o "spekulaci".

                   Takhle postupuje většina jazykových škol a agentur pracujících na principu švarc-systému: Zúčastní se výběrového řízení na poskytování (firemní) jazykové výuky, a když pak nějaké takové řízení vyhrají, teprve začnou shánět lektory, aby poptávku mohli pokrýt. Velká část těchto lektorů podniká na živnostenský list a jazyková škola pro ně funguje pouze jako zprostředkovatel. Ta si pak strhává i přes padesát procent nasmlouvané ceny (taková marži samozřejmě považuju za vydřidušství) a lektorovi dává zhruba ekvivalent celostátně průměrné mzdy. Hodinový příjem takového lektora se pak příliš neliší od učitele ve státním školství.

                   Lektor však není jediný, kdo na tuto praxi doplácí. Nejvíc samozřejmě trpí kvalita výuky.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 11.07.2010
                   Autor: Medvěd
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Obhájil jsi si to moz hezky, ty kapitalistický vydřiduchu! ;-)

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.07.2010
                    Autor: hekynen
                    Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Prostě sis to zase omluvil. Všichni jsou špatní, jen kapitalista medvěd je v pohodě. Jdi už s tím svým povyšováním nad ostatníma někam!!!!!

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.07.2010
                    Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                    • Díky za věcnou argumentaci...

                          

                     Když chybí argumenty, začíná se škatulkovat, nadávat a posílat někam. Z tvé strany jde opravdu o diskusi na úrovni - jen co je pravda.

                     Podle tebe je kapitalistou každý, kdo si nechá za svou práci zaplatit? A spekulantem každý, kdo změní zaměstnání, aby měl vyšší plat?

                     Jo a ještě mi řekni: Kde se tu povyšuju nad ostatní? To jako že si dovoluju mít ten názor, že vysokoškolsky vzdělaný pedagog by měl mít víc než jen průměrný plat? To pak asi ano. To pak ale "nad ostatní" povyšuju nejen sebe, ale dokonce i spoustu dalších podobně postižených.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Škatulkuješ, nadáváš a posíláš někam TY.

                     Podle tebe je kapitalistou každý, kdo si nechá za svou práci zaplatit. A spekulantem každý, kdo změní zaměstnání, aby měl vyšší plat. Což jsi také přesně i TY, Medvědě... Sám jsi se chytl do svých vlastních sítí... HURÁ! ;-))

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Autor: hekynen
                     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Medvěde...mě argumenty nechybí. Já a nejen já už je tu chrlíme několik měsíců...

                     To, proč tě považuji za spekulanta jsem napsal už někde nahoře... Ty jsi nějak definoval slovo "spekulant" a je divné, že jsi se dle této definice sám zařídil. Ale ty jsi přeci někdo jiný...ty nejsi spekulant.Ale všici ostatní, co udělali to co ty ano....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Medvěd vůbec dělá rád téměř všechno, co tak halasně kritizuje...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Autor: ronda
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     "Spekulovat znamená zvažovat budoucí vývoj a vyvozovat z toho taková rozhodnutí, která budou pro dotyčného výhodná."

                     Dle mého učitel, který si za hodinu výuky bere 350 až 550,- Kč polepšil (a to určitě i po odečtení soc. a zdrav. a daní). A určitě by do toho rizika, které podnikání bezesporu je, nešel z teplého kabinetu státního učitele za mnohem menší hodinovou sazbu. Tam o tom musel někdo dříve přemýšlet...spekulovat. Stejně tak, jak to dělá spousty lidí....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     A určitě by do toho rizika, které podnikání bezesporu je, nešel z teplého kabinetu státního učitele za mnohem menší hodinovou sazbu JEN TAK.

                     Nejak mi to uteklo

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Má bývalá soukromá učitelka AJ nedělala pro žádnou jazykovku. Prostě prachy na dřevo. A nevím, jak to je u tebe, když na svém webu máš napsáno "Mohu za svými klienty docházet nebo je přijímat u sebe.":-)))

                    [ Zpět ]
                    Datum: 12.07.2010
                    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Vystavuji za svou výuku fakturu - měsíčně nebo čtvrtletně. Peníze pak jdou na můj podnikatelský účet, který mi slouží ke sledování mých zdanitelných příjmů. Na rozdíl od tvé angličtinářky totiž podnikám legálně a odvádím nemalé daně.

                     Ještě potřebuješ nějaké podrobnosti z mého soukromého a profesního života?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     :-)))

                     Ajajaj. To je tím, že žiješ v brlohu a neznáš ten reálný svět. To, že někdo řekne, že dal peníze na dřevo automaticky neznamená, že dělá něco na černo. Pokud ty takhle posuzuješ vše, nedivím se, že jsi se svejma názorama tak mimo.

                     Má učitelka AJ to dělala na ŽL. Vystavovala mi normální doklad za to co jsem jí zaplatil. Stačí???

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Medvěde, furt dokola si protiřečíš. Podle momentální potřeby jednou prohlašuješ, že bychom se až divili, že máš možná nižší plat, než kdokoli z nás - a podruhý se (opakovaně) oháníš nemalými daněmi. Tak se už konečně rozmysli, co budeš plácat...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 12.07.2010
                     Autor: ronda
                     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                      

                 To je hezké, jak jasnou a přímočarou máš svou mysl a průzračné čisté svědomí své, jak jasně a bez vytáček hodnotíš a obhajuješ spravedlivé fungování tržních principů, když se jedná o TVOJE podnikání.
                 A kdo koho nutí, aby chodil do banky? Že všechny bankéře označuješ za vyžírky a spekulanty?
                 Asi proto, že bankéři vydělávají na stejném principu jako ty, ALE ... vydělávají víc, parchanti :-)))
                 To samé lze říci o nájemných bytech - kdo tě nutí, abys bydlel zrovna v tomhle bytě a pořád si stěžoval že musíš platit stovku za metr? Vždyť v Praze je spousta volných bytů. Jenže - tržní nájem v této lokalitě je totiž 160 kč za metr.. :-)))

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.07.2010
                 Autor: IQTyqve
                 Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                      

                 Viz níže. Pokud kvalitní učitel zmizí ze státního školství, musím si ho najít tvrdě mu jako soukromníkovi platit. Takže jak vidíš, nepřímo ho nutíš sám ty. A teď si představ, kdyby se takhle zachovali všici učitelé.

                 Jen je mi divné, že na všechny kapitalisty nadáváš, ale u tebe je to OK. Vlastně ty si vždy najdeš výmluvu. Prostě ten popis spekulanta platí na všechny globálně, jen ty jsi něco extra. Ty jsi přeci Medvěd....

                 Mimo to. Uškodil jsi všem studentům ve státním školství už jen tím, že jsi spekuloval a odešel do soukromého sektoru....

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.07.2010
                 Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             A když to není na úkor studentů, tak na čí je to úkor? Sám tvrdíš, že když se někdo prosadí, když víc vydělá, musí to nutně být na úkor někoho jiného. Na čí úkor sis tedy polepšil ty?

             [ Zpět ]
             Datum: 08.07.2010
             Autor: Ifča
             Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             "Fakt si myslíš, že mi moje činnost nějak extrémně vynáší?"

             Vím, kolik mne stála soukromá hodina AJ. Stačí kupecké počty.

             "Za vyučovací hodinu v délce 45 minut účtuji podle dohody 350 až 550,- Kč."...myslíš si, že státní učitel má stejnou sazbu???

             [ Zpět ]
             Datum: 08.07.2010
             Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             Konkurence ve tvém oboru je takřka nepředstavitelná a ty si můžeš dovolit na dva měsíce vysadit?? Hm, hm, fakt hodně drsné konkurenční prostředí, musí být opravdu těžké obstát v takové nepředstavitelné konkurenci, toulajíc se po lesích s báglem.
             Teď už chápu, proč nemáš rád kapitalisty, ti nejvíc nejbezohlednější pracují i v létě :-)

             [ Zpět ]
             Datum: 08.07.2010
             Autor: IQTyqve
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Možná ta střední vrstva nechce spadnou mezi ty chudé, kam jí všeobjímající socialistický stát stahoval.

    [ Zpět ]
    Datum: 06.07.2010
    Autor: pro_pa
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Aniž bych chtěl jakkoli obhajovat předchozí režim, nemyslím si, že by stahoval střední třídu mezi chudé. To se naopak děje dnes. A to natolik "chytře", že chudnoucí střední třída ze svého postupného propadu viní ty nejchudší, místo aby se podívala, kam SKUTEČNĚ zmizely a nadále mizejí prostředky, o které teď mají méně.

     Nejbohatší vrstva uměle vyvolává dojem, že za chudnutí střední třídy mohou sociální dávky. Za prvé velkou část sociálních dávek dostává v nějaké podobě i ta střední třída, za druhé ten zbytek, který jde těm skutečně potřebným, není skutečnou příčinou poklesu jejich sociálního statusu.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      Proč by měla nějaká vrstva vyvolávat nějaký dojem. Stačí si spočítat co kam jde a je jasné, že drtivá většina sociálních dávek je nepotřebná, kontraproduktivní a neobhajitelná.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: pro_pa
      Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       To je jistě legitimní názor. Já si ale myslím, že existují nejen osobní, individuální zájmy, ale také zájmy určitých příjmových či sociálních skupin. A těmto skupinám se pak ve vlastním zájmu vyplatí vyvolávat nějaký dojem. V konkrétním případě proto, že se hněv chudnoucí střední třídy obrátí proti někomu jinému než proti skutečnému původci problému.

       A pro tento společný cíl nejbohatší skupiny je velmi dovedně využíván latentní proticikánský rasismus v české populaci, takže když někdo mluví o sociálních dávkách, jako první ho napadne romský flákač, který pobírá přídavky na hejno dětí a další sociální dávky, které pak prochlastá, prokouří a prohraje v automatech. Jenže to je hrozně nebezpečné klišé, které vede jen k tomu, že na "reformě" sociálního systému nejvíce prodělají úplně jiné skupiny populace včetně těch, kteří na tuhle "zkratku" naletěli. A nejhorší na tom je, že z toho pak zase budou vinit ty cikány, nikoli ty, kteří problém skutečně způsobili a kteří to na ty cikány takhle "šikovně" hodili...

       [ Zpět ]
       Datum: 06.07.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        Takže chceš říci, že cikáni jsou pracovití, dávky nezneužívají, jsou poctiví a vyplatí se je zaměstnat? Že vše co se o cikánech mluví je lež?

        Kde bereš tu jistotu, že všichni kdo volili ty tebou nenáviděné je volili kvůli těmto dávkám?

        Zájmem střední třídy je, aby se penězi, které jsou nuceni odvést státu bude nakládat hospodárně a odpovědně a prostě nyní se rozhodli, že levice není schopna a ochotna jejich peníze takto spravovat. Mohlo jim vadit, že z nich levice dělá nesvéprávné chudáky, kteří se neumí rozhodnout a vše za ně musí rozhodovat jiní.

        [ Zpět ]
        Datum: 06.07.2010
        Autor: pro_pa
        Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         Máš velmi zvláštní způsob argumentace. Nic takového jsem nepsal. Říkám jen, že EXISTUJÍCÍ problém, který ovšem není výlučně na straně romské populace, je za prvé zveličován a za druhé zneužíván k odpoutání pozornosti od skutečných příčin zadlužování státních financí a chudnutí střední třídy.

         Kdybych použil Tvůj způsob argumentace, mohl bych napsat: "To chceš říci, že dávky zneužívají jen Romové a že je to jediná příčina rostoucích schodků státních financí?" Já to ale nenapíšu, protože by mi to připadalo jako nefér argumentace.

         Také jsem nikde nepsal, že všichni, kdo volili pravici, tak činili kvůli zneužívaným sociálním dávkám. Určité procento ale zcela jistě.

         Souhlasím, že zájmem příslušníků střední třídy je, aby se s penězi, které jsou "nuceni" odvést státu, bude nakládat odpovědně a hospodárně. Odmítám ale tento problém zužovat jen na sociální dávky nebo dokonce jen na jedno konkrétní etnikum.

         Správně píšeš, že pravicoví voliči se "rozhodli", že levice není schopna a ochotna ty peníze takto spravovat. Ano, oni se prostě ROZHODLI, místo aby se o tom PŘESVĚDČILI. Asi tak jako se ROZHODLI, že řecký dluh nadělala levice, místo aby se PŘESVĚDČILI, že tomu bylo přesně naopak.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.07.2010
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          Proč tedy argumentuješ jenom cikány, když je to najednou nicotné. Proč tedy argumentuješ sociálními dávkami, když píšeš, že se tak rozhodlo pouze mizivé procento?

          Uvádíš to jako důvod a předpokládám, že je to hlavní důvod čím zmanipulovali bohatí chudé, aby volili tak jak volili.

          Klidně se zeptej, já ti napíší, že cikáni nejsou jedinou skupinou zneužívající dávky, ale hlavní skupinou. A že píši o nich je proto, žes je vytáhl ty.

          Jestli máš pocit, že se lidé nemohli přesvědčit jak to vypadalo, když vládla levice, jak se chovali v parlamentu, co podporovali, tak ti nevím, co sleduješ. Lidé měli možnost se přesvědčit, proto se rozhodli tak jak se rozhodli.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.07.2010
          Autor: pro_pa
          Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           Moc pěkně jsi to otočil. Já jsem dal za pravdu Václavu Bělohradskému, když tvrdil, že se při manipulaci veřejným míněním zneužívá latentního proticikánského rasismu. A Ty z toho uděláš, že argumentuju cikány... :o))

           Jinak ano, zneužívání problematiky romského etnika je jedna z metod manipulace veřejným míněním. Ne ale nutně metodou hlavní.

           Lidé se skutečně MOHLI přesvědčit, jak to vypadalo, když vládla levice, ale nepřesvědčili. Mohli se přesvědčit o tom, že od roku 2003 do roku 2007 klesl vládní deficit z 6,6% na 0,7% HDP, mohli se přesvědčit, že za stejné období klesla výše deficitu státního rozpočtu ze 4,2% na 1,9% HDP. Jenže jak to vypadá, tvrdá čísla pro některé z nich nejsou důležitá. Dají jen na pomluvy a manipulace pravicových politiků. Tomu já ale neříkám, že se PŘESVĚDČILI.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.07.2010
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            Otočil? Díky za kompliment, používám pouze diskusi jako ty. :-))

            Jasně, že přesvědčili. 100 mld. schodek v dobách 4% růstu. V době, kdy je třeba snižovat výdaje státu navrhovali utrácení atd. Rozhazování peněz lidí na neobhajitelné dávky, rozhazování peněz ve veřejných zakázkách, řeči, že dluhy se platit nemusí, že všichni dostanou všechno. K tomu nebylo nikoho potřeba, to ukázala levice sama.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.07.2010
            Autor: pro_pa
            Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             K Tvým metodám diskuse se už vyjadřovat nebudu, ale k jednotlivým myšlenkám:

             Schodky v dobách růstu jistě nejsou nic pěkného. Zcela určitě bylo možné schodek výrazně snížit. Jen jde o to, jestli by to nezpomalilo právě ten růst. A to je dilema i pro vznikající vládu: Oni mohou šetřit a škrtit všude, kam dosáhnou, čímž sníží nominální výši dluhu, ale mohou tím také podvázat zdroje růstu, takže nakonec i z nominálně nižšího dluhu může být zadlužení tvořící VYŠŠÍ procento HDP než dnes.

             Už jsem Ti tenhle princip objasňoval několikrát: Je lepší dlužit vyšší částku jako bohatý než i relativně nižší částku jako chudý. Čistě teoreticky budu raději dlužit sto tisíc s čistým příjmem milion ročně než padesát tisíc s čistým příjmem dvě stě tisíc ročně. Můžu se kochat tím, jak jsem snížil dlužnou částku, ale ten nižší dluh bude pro mě na rozdíl od toho vyššího likvidační.

             K druhé myšlence: Stát je tu od toho, aby zmírňoval negativní sociální dopady tržních mechanismů. Šetřit je nutno přednostně jinde než v sociální oblasti. Může se vyskytnout situace, kdy i v době, kdy je zapotřebí šetřit, bude nutné zvednout některé sociální dávky - a ušetřit jinde. Neříkám, že to byl přesně případ, o kterém mluvíš, ale na politice pravice se mi nelíbí, že začíná šetřit tam, kde je to pro ně nejpohodlnější, na těch, kteří se prakticky nemohou bránit. Jakmile by sáhli na příjmy a majetky firem, se zlou by se potázali. Proto jim tolik ustupují.

             Šetření na sociálních dávkách vidím jako fatální záměnu prostředku a cíle: Provozuju výdělečnou činnost, abych uživil rodinu. Budou-li mi chybět prostředky na tuto činnost, přestnau snad kvůli tomu rodinu krmit? Nechám ji pochcípat hlady, abych zachránil živnost? Nač by mi pak ta zachráněná živnost byla?

             Ekonomika je pouhý prostředek k dosažení blahobytu lidí. Jakmile začnu obětovat blahobyt lidí v zájmu ekonomiky, je to stejné, jako bych nechal strádat (umírat hlady) rodinu v zájmu udržení živnosti. Na sociální programy se prostě prostředky najít musí. Něco jiného je, nakolik plní svůj smysl, ale to by se nemělo řešit až v okamžiku, kdy dojdou prostředky.

             A ještě k tomu placení dluhů. V případě jednotlivce či domácnosti je pochopitelné, že musí být stanoveno datum, dokdy je zapotřebí dluh splatit. Život člověka je konečný. U firmy, která přežívá několik generací, je pak už celkem "normální", že dluh se splatí mimo jiné proto, aby se mohl úvěrovat další podnikatelský záměr, aby bylo možné si bez rizika půjčit na další investice. Tudíž u firem také není žádné dogma, že dluh musí být jednou pro vždy splacen.

             A stát má v tomto ohledu daleko blíže k té firmě. Dokonce má zpravidla i delší trvání. Jednotlivé dluhy se tedy splácejí, jiné se generují. U státu je prostě jen důležité udržet míru zadlužení v rozumných mezích (podle maastrichtských kritérií na 60% HDP) a není pravda, že by muselo existovat nějaké datum, kdy by toto zadlužení muselo být nutně na nule. V tomto smyslu je tedy pravda, že státní dluh NENÍ nutné ZCELA splatit. Stát může třeba i několik staletí velmi dobře fungovat a přitom jeho zadlužení může po celou tu dobu oscilovat mezi dvaceti a padesáti procenty HDP.

             Chápu, že zadlužení některých zemí (Řecka, USA, Velké Británie a dalších) překročilo vzhledem k vytvořenému HDP jistou "kritickou" hranici a je zapotřebí s tím něco dělat (třeba srazit na přijatelnější úroveň). Není ale nutné srazit úroveň zadlužení na nulu. Dluh naší země se za vlád ČSSD pohyboval POD hranicí 30% HDP a patřili jsme (a stále ještě patříme) k nejméně zadluženým zemím EU. Nebyl tedy jediný důvod se jakkoli znepokojovat. Ten by nastal až v okamžiku, kdyby se míra zadlužení začala blížit té kritické (řecké či americké) hranici, ale to by se musel přinejmenším ztrojnásobit!

             Problémy některých zemí s JEJICH zadlužením tedy byly jen hanebně zneužity v předvolebním boji na naší politické scéně.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.07.2010
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                   

              Zajímá mně i nominální hodnota dluhu. Že tebe nezajímá není moje starost. Nemusíš mi stále dokola objasňovat, že tebe to nezajímá a proto by to mělo nezajímat ani mně, takže si své objasňování můžeš ušetřit. Již několikrát jsem ti to psal, nechápu co je na tom k nepochopení.

              Stát může utratit jenom to na co si společnost vydělá. Jestliže si společnost nevydělá na vyhřívané dálnice, tak je nestaví. Jestliže si nevydělá na velkorysé sociální dávky pro všechny, tak je nemůže mít.

              Proč by se příjemce nepotřebné a nemotivující dávky nemohl bránit. Zakazuje mu snad někdo mít vyšší příjem? Celkově je špatně, pokud stát donutil střední třídu obcházet odvody. Značí to, že je něco z pohledu státu špatně, když střední třída obchází zákony, aby nemusela platit nadměrné částky do státního rozpočtu za které nedostanou služby.

              Jak už ti psala Idea. Existuje mnoho živnostníků, které nemožnost propustit několik zaměstnanců donutila zrušit všechny pracovní místa.

              Zajímavá úvaha o tom, že musím najít na něco prostředky a řešit to až dojdou. Jestli sis nevšiml, tak ty prostředky už před cca 15 lety došli a řešit se to ještě nezačalo. Sociální dávky se staly úplatky lidem před volbami, které rozdávají všichni politici bez výjimky. Až budou sociální dávky plnit svůj účel, tak neřeknu ani popel, ale pokud slouží k uplácení voličů, vyplácení nepotřebným, nejsou to sociální dávky, ale úplatky. Stát si může dovolit úroveň na kterou si vydělá, nikoli vyšší, jenom proto, že si to politici přejí.

              Tvá představa, že dluhy se platit nemusí mně již nepřekvapuje. Napsal si toho o tom již mnoho.

              Nechápu a nikdy nepochopím myšlení, že když je druhý vrah, musím být také. Že když si druhý žije nad poměry, musím také. Že když jeden krade, musím také. Že když někdo chlastá musím také. Nezajímá mě, že jiní mají vyšší dluhy, než my. Zajímá mě, že máme dluhy, z nichž mnoho je zbytečných a prožraných. Dluhy, za které platíme přes 50 mld. korun ročně.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.07.2010
              Autor: pro_pa
              Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               Já Ti svůj názor nevnucuju. Jen Ti vysvětluju, proč je pro mě důležitější relativní výše než nominální výše dluhu. Z toho taky plyne můj kritický postoj, pokud někdo nominální výši dluhu přeceňuje a staví na tom předvolební kampaň. Kdyby nás zajímala jen nominální výše dluhu, museli bychom šmahem odsoudit všechny velké země, protože ony i přes nižší relativní zadlužení mají vyšší nominální dluh než ČR. Že je to nesmysl, vidíš snad sám. A za úplně stejný nesmysl považuju, když někdo bazíruje na nominální výši dluhu bez ohledu na velikost a výkon ekonomiky. Ale je to jen můj názor, která ať si každý přebere, jak chce.

               Pravdu máš v tom, že stát může utratit jen tolik, kolik dokáže od lidí a firem vybrat, tj. výdaje jsou úzce svázané s výkonem ekonomiky a s efektivitou výběru daní. Tento princip je zachován, pokud je úroveň zadlužení (vzhledem k HDP) konstantní, což za vlád soc. dem. s malými výkyvy bylo.

               Zkusím Ti to přirovnat k rodině: Když si z různých zdrojů napůjčuju padesát tisíc a (dlouhá) léta žiju tak, že se můj dluh nezvětšuje, nežiju si nějak extrémně nad poměry. To by nastalo pouze tehdy, pokud by se můj dluh ZVYŠOVAL. Ale když jednotlivým věřitelům dluhy vracím a jinde dělám nové dluhy, které zase budu poctivě vracet tak, aby celková míra mého zadlužení nestoupala, nejedná se o život na dluh.

               A stejně postupovaly soc. dem. vlády. Dluh sektoru vlády (kumulativní vládní deficity) mezi léty 2003 a 2007 nestoupal a držel se pod třiceti procenty HDP. Stoupat začal až v roce 2009 (Kalousek), a to na více než 35%.

               Proč se příjemce sociální dávky nemohl bránit? Protože se ve vztahu ke státu musí řídit zákony (nevyrazí z něj víc) a ve vztahu k pracovnímu trhu nemůže ani v nejmenším ovlivnit výši nezaměstnanosti.

               Nikdo nenutí střední třídu obcházet zákony. Nadměrnost odváděné částky nemá co posuzovat plátce. Stejně jako motorista nemá co posuzovat oprávněnost zákazových a příkazových značek a řídit se vlastním úsudkem.

               Shodneme se v tom, že by sociální dávky neměly sloužit jako úplatek voličům. Neznamená to ale, že je lze beztrestně snižovat a rušit. Jsem pro sociální reformu, ale rozhodně ne pod akutním tlakem nedostatku prostředků. To pak vede ke zkratkovitému řešení založenému na cestě nejmenšího odporu, na což dojedou především lidé, kteří se nemohou bránit. Tuto reformu je třeba udělat v situaci, kdy je na to klid. A hlavně z ní nevylučovat levici, jak se to děje dnes. Takové kroky vyžadují souhlas více než jen tří politických stran tvořících na pár let většinu ve Sněmovně.

               Myšlení, které popisuješ ve svém posledním odstavci, je mi také cizí. Určitě sis všiml, že tu neustále brojím proti nadměrné a zbytné spotřebě. Byl bych ale opatrnější v zacházení se slovy jako "prožraný". On ten dluh může být "prožraný" v rámci nákupu předražených vojenských vrtulníků nebo "prožraný" ve formě záchrany životů v nákladně vybudovaném medicínském zařízení.

               Za skutečně prožrané bych považoval peníze vyhozené za chlast, cigarety, luxusní auta a podobně. Ale pokud tytéž prostředky využije rodina na svůj běžný provoz, jsou to ÚČELNĚ vynaložené prostředky. Dokonce bych se nebál říct "investované".

               Když někdo udělá dluh, vždycky posuzuje, nakolik se mu to při dané výši úroku vyplatí. Těch zmíněných 50 mld. Kč je tedy jen suma úroků, které se z nějakého důvodu vyplatily. Jinak by ty dluhy přece nikdo nedělal.

               [ Zpět ]
               Datum: 06.07.2010
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
               • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                     

                Vysvětluješ mi to po xté, takže buďto mně chceš přesvědčit, že máš pravdu, nebo mně považuješ za hloupého, protože si to nepamatuji.

                Nezajímá mně JEN nominální výše dluhu, ale I výše nominálního dluhu a hlavně, jestli bylo nutné výši nominálního dluhu zvednou, nebo nikoli a v tomto ohledu nezáleží na jeho procentuelní výši. Jestliže je možno hospodařit bez dluhu, nevidím jediný důvod tento dluh vytvářet, i kdyby bylo naše zadlužení poloviční. Považuji za hloupé vytvářet a obhajovat dluh jenom proto, že můj dluh je nižší, než dluh někoho jiného.

                Nepsal jsem, že stát může utratit jen tolik, kolik dokáže vybrat, ale kolik si společnost může dovolit. Každá koruna deficitu je utracena nad rámec toho co si je společnost schopna dovolit. Tudíž, jestliže v době růstu ČSSD vykázala dluh 100 mld. korun, tak si společnost žila nad poměry právě o těchto 100 mld. korun.

                Už jsem ti psal několikrát. Stát není rodina. Rodina si nese odpovědnost za své dluhy sama, zatímco stát hospodaří s penězi cizími a nenese za to odpovědnost. Utrácí a rozhazuje něco co není jeho. Tím spíše by stát měl hospodařit jenom s penězi, které má k dispozici, ale rozhodně by si neměl půjčovat ani korunu.

                Vlády ČSSD zadlužovali stát (občany) nehorázně, neefektivně a bez jakékoli odpovědnosti za nasekané dluhy. Zadlužovali stát úplně stejně jako všechny ostatní vlády, které si půjčili, byť jednu jedinou korunu. Všechny vlády měli hospodařit pouze s tím co měli k dispozici.

                Příjemci sociální dávky brání někdo aby se stal zaměstnancem, nebo OSVČ, nebo podnikatelem atd.? Jediné co mu brání stát se zaměstnancem je zákoník práce.

                Jestliže stát není schopen za vybrané prostředky poskytnout kvalitní služby pro své občany a zároveň je nutí platit více a více, je logické, že při určité hranici si lidé začnou hledat cesty jak své odvody snížit na přijatelnou úroveň, jelikož jinými způsoby to není možné.

                Stejně jako neznamená, že dávky lze beztrestně nafukovat a využívat je jako úplatky voličům. Až si ČSSD přestane diktovat a bude chtít najít kompromis, bude možné s ní spolupracovat. Pokud si bude myslet, že si dubne a ostatní si sednou na prdel, není divu, že se s nimi nikdo nechce bavit.

                Nevím, kdo tu obhajuje tvoření dluhů, či nutnosti cesty z krize zvýšením zbytné spotřeby.

                Dluhy, které nadělali vlády ČR nebyly investice, ale promrhané peníze za zbytečnosti a úplatky voličům, předražené zakázky. A tvá poslední věta je hezká perla. Proč tedy politici dluhy dělali? Museli platit ty předražené státní zakázky, museli utrácet peníze, které nepotřebovali? Museli uplácet voliče? Nemuseli a přesto je politici dělali.

                [ Zpět ]
                Datum: 06.07.2010
                Autor: pro_pa
                Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                      

                 Na některé odstavce už reagovat nebudu, protože bych se stejně jako Ty opakoval. Hospodařit bez dluhů je z morálního hlediska samozřejmě vždy lepší, ale ne vždy z hlediska ekonomického. O tomto rozporu bych Ti mohl vyprávět z vlastní zkušenosti.

                 Stále se motáš v zajetí jediného tvrzení, že deficit 100 mld. Kč je automaticky něco špatného. Někdy ano, někdy ne, někdy více, jindy méně. Záleží na okolnostech. Těmi okolnostmi může být účel, na který peníze byly vydány. Pokud byly vloženy do spotřeby, zase není jedno, jestli byly vloženy do spotřeby zbytné nebo zdali pomohly odstranit něčí nezaslouženou chudobu či zachraňovat životy či majetek (povodně).

                 Dalším měřítkem může být efekt těchto dluhů. Nebudu daleko od pravdy, když budu tvrdit, že rozumná míra zdlužení pomohla soc. dem. vládám nastartovat a poměrně dlouhou dobu udržet překvapivě masivní hospodářský růst. Pochybuju, že se některé z dalších vlád ještě v budoucnu někdy podaří dosáhnout sedmiprocentního růstu HDP.

                 Můžeme se jen dohadovat o tom, jestli byl nejdříve růst a vláda měla této situace využít a snížit zadlužení, nebo jestli bylo rozumné zadlužení stimulem pro ten následný růst. Osobně se přikláním k druhé možnosti, případně ke kombinaci obojího.

                 Jako hlava domácnosti souhlasím s tím, že půjčovat by si člověk měl až v té nejkrajnější nouzi, a to právě proto, že neví dne ani hodiny, jak bude schopen dlužné peníze splácet. U firem a zvláště u státu je situace poněkud odlišná. Existuje totiž něco jako trvale udržitelná míra zadlužení.

                 Zadlužení státu může být i velmi výnosnou investicí. Například právě použití vydlužených peněz k nastartování hospodářského růstu, který dlužnou částku několikanásobně vrátí. Právě proto je důležité poměřovat zadlužení s HDP.

                 Tvrzení, že Zákoník práce někomu v čemkoli brání, je s prominutím hloupé klišé. Pohybujeme se v nějakém právním prostředí. To je jako bys tvrdil, že Ti dopravní předpisy brání dojet si, kam potřebuješ.

                 Souhlasím s tím, že zvyšovat daně a zároveň oklešťovat služby poskytované státem občanům, je špatně. A přesně toho se teď chystá dopouštět vznikající koalice. Plánuje zvednout dolní sazbu DPH a zároveň uvaluje poplatky na služby, které do této chvíle poskytovala z veřejných zdrojů (školné, poplatky ve zdravotnictví atd.). Prostě méně muziky za více peněz...

                 Doufám, že mě nechceš vinit z toho, že bychpodporoval zvyšování zbytné spotřeby. Je to přesně naopak. Obhajuju zachování spotřeby NEzbytné (zachování sociálních dávek) a šetření tam, kde podíl zbytné spotřeby je nejvyšší, tj. u nejbohatších vrstev populace. Rodící se vláda ale postupuje přesně opačně.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 06.07.2010
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                       

                  Stát tu ale není od toho, aby spekuloval s vybranými prostředky. Jestliže na jedné straně neskutečně rozhazuje a suma těchto peněz je vyšší, než dluhy co nadělá, není potřeba si půjčovat.

                  100 mld. dluhů v době vysokého růstu byly vloženy do spotřeby a k uplácení voličů, do předražených zákazech, do zbytečných úřadům na neodůvodněné a zbytečné dávky. Rozhodně nebyly spotřebovány na povodně, nebo nějakou chudobu. Pokud by stát nevyhazoval a neprožíral zbytečné prostředky, nemusel by si půjčovat nic.

                  Pokud by dluhy vedly k růstu, byly by tyto dluhy tímto růstem zaplaceny včetně úroků za tyto dluhy. Jelikož se tak nestalo, byly tyto dluhy akorát prožrány a nic nepřinesly.

                  Jestliže v jednom roce je růst HDP přes 4 % a poté prožeru 100 mld. je evidentní, že nejdříve byl růst a i přes tento růst bylo prožráno 100 mld. Kdyby vláda neudělala 100 mld.

                  Dobře tak ten zákoník přeformuluji. Zákoník práce ztěžuje dostupnost zaměstnání.

                  Méně muziky za více peněz? Tomu tak není. Jenom se změnil zdroj financování. Místo dluhů se vezmou peníze odjinud. Ještě chybí, aby se zrušili úřady co nejsou potřeba, propustili se zbyteční úředníci, zlevnil chod státu, zamezilo plýtvání, změnili veřejné zakázky a za chvíli můžeme být v plusu.

                  Zbytnou spotřebu nemají jenom nejbohatší. Máš pocit, že pouze bohatí snížili svou spotřebu?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 06.07.2010
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Absolutně souhlasím s předposledním odstavcem. Pánové, kteří rozhodují o obrovských financích by se měli trochu věnovat disciplině "Organizace a řízení" a z toho plynoucí ekonomické efekty. Proto jsem před několika dny měl výhrady na zaměření škrtů a úspor v oblastech, které jsou viditelné a lze poukazovat na určité vrstvy obyvatel a zbytečně vyvolávat vzájemnou antipatii. Zde se stále vychází z něčeho, co je již existující a nikoliv přinášející efekt. Vždy nejhorší je pustit se do léta trvajících molochů a vysvětlovat jejich zbytečnost. Špatné je odůvodňovat, proč něco rušit - tato metoda je příliš zakořeněná. Tvrdé řešení je značně nepopulární a musí vycházet vždy z otázky "co potřebujeme pro fungování...toho a toho..?" a nikoliv "je to zde léta..". Přiznám se, že jsem příliš často udiven, kolik (pro mne) záhadných institucí (samozřejmě financovaných státem) "řeší" tentýž "problém". Tím se pouze ulehčuje práce v pyramidě těch nejvyšších státních úředníků a navíc mám pocit, že je zde zakořeněna důležitost mít jako podřízené co největší množství institucí a zaměstnanců.
                   Při konkrétních návrzích jsem byl vždy obviňován z toho, že bych způsobil hromadnou nezaměstnanost. A moje otázky byly vždy jednoduché - neptát se "potřebujeme toho člověka, tuto instituci?", ale "potřebujeme práci toho člověka, této instituce?". Jenže to dá práci (a hodně práce a obtížné a hlavně osvětu - přesvědčování) a nepůsobí to tak efektně a populárně před davy (a to nemluvím o tom, že "stát" by zase na tuto reorganizaci vyplatil příšerné peníze za předražené zakázky podvodně vybraným firmám).
                   A zde je zakleto mnoho a mnoho miliard.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 06.07.2010
                   Autor: jinec
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    P.S. A když již zde došlo k srovnávání rodiny a státu, pochybuji, že každá rodina má při koupi bytu či domu (pouze příklad) firmu, která nejprve provede výběr instituce pro výběrové řízení, advokátní kanceláře pro posouzení zda výběr byl proveden dle legislativy a ekonomy pro posouzení výhodnosti (když stejně rozhodne osobní prospěch jednajících stran)...etc....A to bych mohl uvádět položku po položce z rodinného rozpočtu....Darmo se rozčilovat!!!!

                    [ Zpět ]
                    Datum: 06.07.2010
                    Autor: jinec
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Kde bereš to přesvědčení, že stát rozhazuje? Pokud stát vynakládá ty peníze účelně, tj. vrací je nějakým způsobem lidem, kteří je nejvíc potřebují, nejedná se o rozhazování. O to by se jednalo snad jen v případech předražených zakázek, kde velké peníze mizejí na účtech podezřelých firem, a to často zahraničních. TYHLE peníze pak skutečně chybí pro jiné - rozumnější účely.

                   Co se týče toho zadlužování, stále odmítáš chápat jednu věc: Ty půjčky často slouží k posílení ekonomického růstu. Je to, jako kdyby sis půjčil tisícovku na to, aby ses dostal na místo s platem o tři tisícovky lepším. To je INVESTICE do růstu. Dokladem toho je masivní hospodářský růst za vlád sociální demokracie, díky kterému nerostlo a dokonce mírně klesalo relativní zadlužení země.

                   Tvoje věta o vložení 100 miliard do spotřeby je demagogie. Stát si nepůjčoval na spotřebu, ale na investice. Když se zadlužuješ kvůli bydlení, taky nebudeš říkat, že ses zadlužil kvůli své spotřebě - jen proto, že v okamžiku vzniku dluhu musíš občas jíst...

                   Ale jinak souhlasím, že stát by si půjčovat nemusel, kdyby s prostředky, které vybere od občanů hospodařil správně. Například by dnes vůbec nemusel existovat bilionový státní dluh, kdyby touto (spíše ale vyšší) částkou nemusel být sanován bankovní sektor rozvrácený Klausovými vládami. Svádět státní dluh na sociální dávky je naprostá blbost.

                   S tím propouštěním úředníků opatrně. Je jasné, že představují určitou zátěž, ale oni ji budou představovat i po svém propuštění, protože se vrátí jako žadatelé o sociální dávky. Většina z nich bude totiž obtížně zaměstnatelná a ti, co práci seženou, vytlačí z pracovního trhu jiné skupiny, kteří dnes práci mají.

                   Bohatí mají SAMOZŘEJMĚ největší PODÍL zbytné spotřeby na své celkové spotřebě. Nemluvě o jejím OBJEMU. Pocit, že by zrovna bohatí snížili svou spotřebu, rozhodně nemám. A politika vznikající vládní koalice se postará o to, aby svou spotřebu - a to zdaleka ne jen tu zbytnou - omezily hlavně středně- a nízkopříjmové skupiny. Připravovaná opatření se těch bohatších ani v nejmenším nedotknou.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 07.07.2010
                   Autor: Medvěd
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    "Je to, jako kdyby sis půjčil tisícovku na to, aby ses dostal na místo s platem o tři tisícovky lepším. To je INVESTICE do růstu."
                    Takhle hezky mluvit o školném, to bych od tebe, Medvěde, fakt nečekal... :-))

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.07.2010
                    Autor: ronda
                    Hodnocení: +9 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     :-))))

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.07.2010
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Bod :-)

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.07.2010
                     Autor: pro_pa
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Že stát rozhazuje vím z veřejných informací. O předražených zakázkách se ví, neobhajitelné a nepotřebné sociální dávky také existují, dalším případem jsou nepotřební úředníci a úřady, které také nikdo nepotřebuje, dále se stačí podívat na každoroční porcování medvěda ve sněmovně, o tom, že státní úředník je nevýkonný snad diskutovat nemusíme.

                    Když si půjčím tisícovku na to, abych sehnal zaměstnání o tři tisícovky lépe placenou, tak z těch tří tisíc tu půjčku zaplatím i s úroky. Stát nikdy dluhy, které vytvořil a vložil podle tebe do investic nesplatil, z čehož plyne, že ta investice nebyla dobrá, když si na sebe nedokázala vydělat. Je to stejné jako kdybych si půjčil tisícikorunu a poté jí investoval a za rok jsem z té investice měl nulu a dluh tisíc korun stále. Jestliže dluhy vytvořené ČSSD byly do ekonomického růstu a byla to dobrá investice, tak přinesla dostatek financí do státního rozpočtu a dluh mohl být zaplacen i s úroky z těchto výnosů. Jestliže dluh zaplacen nebyl, znamená to dvě věci. Buďto ta investice ty peníze nepřinesla a byla to špatná investice, nebo ten výnos přinesly a ČSSD místo zaplacení toho dluhu i s úroky ty následné výnosy prožrala. Výsledek je stejný. Zbyl nám dluh.

                    Na jaké investice si stát půjčil těch 100 mld? Konkrétně bych rád věděl kam ty peníze vložil, jaký z toho bude výnos, kdy a jestli to tedy pokryje zaplacení toho dluhu včetně úroků.

                    Co si stát koupil, za těch 100 mld.? Nese mu to nějaký zisk, který je minimálně ve výši úroků za ten vytvořený dluh, nebo spíše vyšší, než úroky?

                    Do bankovního sektoru nalila peníze zbytečně vláda ČSSD. Kdyby to neudělal, nemusel by náš dluh být tak vysoký. Nechápu, proč ČSSD věnovala miliardy zahraničním firmám. Je to stejné jako miliardy, které stát utápí v ČSA. Také jsou to peníze, které už nikdy neuvidíme.

                    Většina úředníků si práci najde, ti co si jí nenajdou budou menším zlem na pracáku, než v úřadu. Úředník totiž za to, že dělá prd bere mzdu, která je výrazně vyšší, než případná podpora v nezaměstnanosti. Takže raději budu 10 000 lidem vyplácet 10 000 měsíčně, než 50 000 vyplácet 20 000 čísté mzdy.

                    Já jsem zapomněl, že kouří, chlastají, jezdí na zahraniční dovolené, přežírají se jenom bohatí, těch horních 10 000. Nějak mi ale nesedí, kdo to vysedává v těch hospodách IV. Cenových skupin. Že i to by byli převlečení boháči? A ty plné vozíky nesmyslů a zbytečností vhypersupermega marketech tlačí ti chudí pro ty bohaté a potom jim to nakládají do jejich limuzín?

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.07.2010
                    Autor: pro_pa
                    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     K poslednímu odstavci - nejsou to sice limuzíny, jen "obyčejná" zánovní auta. Zato ale plné, přímo přeplněné parkoviště před hradeckým Kauflandem. A tam věru nechodí nakupovat horních 10 000 ! Pro ty je to pod úroveň a rádi se nechají vidět například ve Futuru se skladbou nákupu v jiné cenové hladině.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.07.2010
                     Autor: ronda
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • ronda

                          

                     Jenže to medvídě nemůže vědět. On přeci do obchoďáků zásadně nechodí. On o tom jen filosofuje a vyrábí si tak svou pravdu o tom, jak to je (aby se mu to hodilo do jeho teorií). A pak nám, co tohle vše známe z vlastní zkušenosti, vše předkládá jako skutečnost. A diví se, že se rozčilujeme.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.07.2010
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Když se rozčílíme, nediví se. On nás CHCE rozčílit. Někoho pořádně nas..t, toť pravý účel jeho snažení. Aby nebyl nas..nej sám..

                     [ Zpět ]
                     Datum: 08.07.2010
                     Autor: IQTyqve
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Každý svého štěstí (a i neštěstí) strůjcem. A kdo pochopí, zařídí se. Kdo ne, nadává na systém....

                    Pane Bože. Všichni máme stejné možnosti. Jenže ti schopní to dokáží využít a stanou se "bohatí". Blbý je, že jsou ihned těma, co se nezařídili, nazvání kapitalisty, vykořisťovateli a Bůh ví jak ještě. Všichni řvou, že se pro ně nic nedělá a oni sami nejsou schopni hejbnout pro své štěstí prstem.

                    Medvěde. Dneska jsem byl na pracáku. Je tam nástěnka přes pul chodby. Plná inzerátů na práci (opravdu každý si tam musí najít...výběr je velký). Tak mi pak řekni, proč mi před barákem ve všední den sedí několik nemakačenku. Proč je tolik nezaměstnaných??? Ono je totiž někdy lepší si válet šunky do jedenácti v posteli, pobírat dávky a smát se těm hloupým co chodí do práce.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.07.2010
                    Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     To je ale pořádná pitomost. Tak si to představ na nějakém jednodušším modelu než je populace celého státu. Problém je v tom, že k tomu, abys byl úspěšný, bohatý atd., nestačí být dobrý - musíš být NEJLEPŠÍ. Což ovšem znamená, že musíš nechat za sebou někoho, kdo nejlepší nebude. Tvůj úspěch je tedy nutně vykoupen něčím neúspěchem. Nemůžeme být všichni nejlepší.

                     Nedávno jsi psal, že k úspěchu stačí umět se prosadit. Zkus si představit, že se prosadí úplně VŠICHNI. Vznikne situace stejná, jako kdyby se neprosadil NIKDO. PROSADIT SE znamená vzít kus místa na slunci někomu jinému. A navíc: Kdo bude pracovat, když se všichni budeme jen prosazovat?

                     Ono to není jako ve školní třídě, kde když se budou všichni dobře učit, mohou mít všichni samé jedničky. V konkurenčním prostředí je zlepšení postavení jednoho VŽDY vykoupeno zhoršením postavení někoho jiného. Pokud je například ve firmě konstantní objem mzdových prostředků, pak každá koruna, kterou si vybojuješ navíc, znamená, že někdo jiný bude mít ten plat o to nižší, přestože pracuje pořád stejně dobře.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Medvěde, ty ze života děláš sportovní klání, kde se mají dobře jen ti, kteří postoupí do vyšší ligy a zároveň musí jiní sestoupit.

                     To, co píšeš na konci o té firmě s konstantním objemem mzdových prostředků, tak to platí tak akorát ve tvých milovaných státních institucích a v socialisticky plánovaném průmyslu. V konkurenčním prostředí může schopná firma zaměstnat hned celou řadu těch nejlepších a další pracovní místa i díky nim pro další nejlepší rozšiřovat. Logicky s tím rostou mzdové prostředky.
                     Ale proč ti to vůbec píšu, ty máš tu svoji zkostnatělou "pravdu" a nějaký blábol si z ní zase vyvodíš... :-)

                     [ Zpět ]
                     Datum: 08.07.2010
                     Autor: ronda
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Jenže firma není nějaký vakuově uzavřený útvar s konstantním objemem mzdových prostředků, kde se peníze vybojovávají na úkor spolupracovníků. Takže ten příklad prostě nesedí. A není to tak ani v jiných případech.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 08.07.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Medvěde. Vylez z brlohu a nedělej tu nějaké filosofické modely:-))) Ty jsou zkutečnosti hodně vzdálené. Tam venku je to úplně jiné....!!!!

                     Miluji teoretiky!!!!

                     [ Zpět ]
                     Datum: 08.07.2010
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Docela mě pobavila hláška "všichni máme stejné možnosti" :-))).

                     Jj, také nám tisknout v zaměstnání sjetiny z pracáku s nabídkami zaměstnání. Nejrůznějších dealerů a pojišťovacích poradců je tam spousty, pak nějací lékaři, no prostě zaměstnání úplně pro každého :-). Zbytek už jen nabídky s platem těsně nad minimální mzdou, tak pak se nedivím, že lidi radši zůstanou doma.

                     A příživníci, co jsou dlouhodobě na sociálních dávkách, těm je to jedno. Ty o nic nepřijdou, tahle vláda bude zase jen škubat zaměstnance, drobné řemeslníky apod.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 09.07.2010
                     Autor: baron
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Baron..

                          

                     A nemá??? Proč by neměl?:-))) Nebo ty jsi snad jiný druh člověka než já a ostatní?

                     Ja jsem teď delší dobu na pracáku. V podstatě dobrovolně. Je tam nástěnka plná nabídek. A docela i zajímavých. Jsem původem strojař a kdybych hledal práci ve strojařině, našel bych skoro hned... Zvláště je tam dost nabídek pro řemeslníky. Jukni na pracovní servery....spousta nabídek pro řemeslníky...strojaře, stavaře. Vím to, protože jsem teď něco zajímavého hledal a něco i obcházel. Ale já hledám něco specifického, takže jsem se rozhodl, že pujdu na živnost. A možná je to v dnešn době i lepší....firmy tě raději zaměstnají na ŽL. Navíc je to i finančně výhodné (nižší daně). Každý má stejné možnosti jako ja....nemyslíš.

                     A s těma nabídkama od slečen z pracáku. To víš, když se někdo spoléhá jen na ně, tak je to složité. Já v požadavcích měl napsáno, že hledám pozici "interior designer". Pak, že jsem byl 4 roky vedoucí konstrukční kanceláře plus další pracovní zkušenosti. Byl jsem 4 roky v UK, kde jsem rok studoval AJ a začal studovat design. A slečna mi před týdnem vyjela 3 nabídky....sklář, soustružník a frézař...pracovní pozite totálně neadekvátní k tomu, co jsem požadoval. Promiň, ale to je pomoc na prd. A pokud takhle pomáhají všem, tak se nedivím, že to je takové, jaké je. Zvláště u lidí, kteří na ÚP spoléhají a sami si moc nehledají. Každý svého štěstí i neštěstí strůjcem....spousta lidí to nechce pochopit.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 09.07.2010
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Samozřejmě, že nemá, protože "známí". "Všichni máme stejné možnosti" zní úplně stejně jako, "že jsme si všichni rovni".

                     Jestliže jsi pracoval jako vedoucí, tak je to o něčem jiném. U nás taky vedoucí táhnou firmu do krachu a přesto mají hafo nabídek na zaměstnání. Vždyť vedoucí nikdy za nic nemohou, to je jen smůla.

                     Lidi co něco uměli a skončili, tak kdo neměl známí stejně hodnocené nebo dokonce lepší zaměstnání nesehnal. A naopak sotva vyučenýmu člověku známej vytvořil pěknou funkci, kde by se standartně bez maturity člověk nechytal, a je za vodou. O tom jak standartně probíhají výběrová řízení ani radši nepíšu. Asi každý žijeme v jiné zemi. A neboj se nemluvím jen o nějakých vyjímečných případech, od nás už bylo odejito přes 1,5t lidí a to jsou věci co kolikrát člověk slyší.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 09.07.2010
                     Autor: baron
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Michale, ty věty typu "..každý svého štěstí strůjcem...", "..všichni máme stejné možnosti.." myslíš vážně?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 09.07.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Jinec: "Každý svého štěstí (a i neštěstí) strůjcem" myslím naprosto vážně a už několik let. Naučil jsem se nespoléhat na druhé, ale sám na sebe....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Baron

                          

                     "Jestliže jsi pracoval jako vedoucí, tak je to o něčem jiném." A o čem???:-)))

                     Neboj, nepatřil jsem mezi kapitalisty, co si na úkor ostatních uždiboval z rance. A nebo že bych už byl podezřelý? Jako že jsem se svou pílí dostal někam výš už je průser? Jestli ano, omlouvám se a ihned se stanu lemplem.... Možná budu mezi lidma více IN.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Michale, a myslel jsi též vážně to, co jsi včera psal ("..ono je totiž někdy lepší si válet šunky...pobírat dávky..") a v dřívější Tvoje pohrdavé vyjadřování o těch, kteří nepracují a natahují ruce po dávkách? Již vloni jsem se Tě tázal, proč stále píšeš "chtěl bych být.." a co jsi pro to udělal. Teď opět planeš hesly o stejných možnostech pro všechny, o tom, že je každý svého štěstí (i neštěstí) strůjcem. Nevíš náhodou o někom (já tedy z textu ano), kdo těch možností (".ti schopní to dokáží využít.." - to cituji Tebe) nebyl schopen využít a pobírá dávky od státu?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Jinec - však víme moc dobře (a zmiňovalo se to tady), že je hodně moc špatně placených prací v nabídkách. A že se pak "vyplatí" být doma na dávkách. Houbelec vyplatí. Člověk si akorát zvykne nic nedělat a navíc být doma není zrovna žádná dobrá reference pro dalšího zaměstnavatele.

                     Taky jsem byl chviličku nezaměstnaný. Celého půl dne. Nebylo, co bych si přímo představoval, tak jsem sednul do pošťácké Avie za pár kaček a šel doručovat balíky. Pár kaček to dalo, nějakou zkušenost taky a za necelý rok se mi naskytla práce, ve které jsem už patnáct let a jsem moc spokojený.

                     A jestli je pro někoho něco "pod úroveň" ? Má smůlu, je to jeho problém. Taky by se mi třeba líbilo něco víc. Ale nemám a přizpůsobím se...

                     (A aby nedošlo k mýlce, psal jsem teď o lidech bez handycapu)

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Autor: ronda
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • to Michal

                          

                     Samozřejmě, že je. Jak si jednou vedoucí, v životopise zapsáno vedení kolektivu, tak pak už ti chodí nabídky víceméně sami a jen si můžeš vybírat.

                     Čím nižší pozice a samozřejmě vzdělání, tak je to horší. Obzvlášť starší se práce vyloženě doprošují. Lidi 10-15 do důchodu, ženský ve středním věku, ty už můžou jít fakt maximálně na pracák a pak si sednout na ty tvoje lavičky. Přesto bych si nedovolil je označit za nemakačenka.

                     Pokud jsou ty nemakačenka různý "nepřizpůsobivý", tak platí jak píšu výše, těm na dávky nikdo nešáhne, škubat se budou jen 2/3 pohybující se kolem průměru.

                     A hlavně proboha nepiš, že všichni měli studovat, aby také byli ing, judr, mudr apod., protože to by jsme pak pomřeli hlady.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Autor: baron
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Milý Jinci.

                     O mém životě víš prd. Nevíš co dělám, nevíš zda jsem si splnil sny, nevíš nic. Takže absolutně nechápu tvé reakce.... Já si spousty snů splnil.

                     Jestli narážíš na mou nezaměstnanost, tak věř, že je nyní více méně účelová. Několik týdnů se na něco připravuji. Pro mne by totiž bylo docela problém někde ztrácet čas v zaměstnání za pár korun a pak po večerech připravovat to, co nyní.

                     Jestli narážíš na mé pobírání dávek, tak věř, že jsi totálně mimo. Já jsem se na dávky vykašlal a žiji z toho, co jsem si za několik let našetřil tvrdou a poctivou prací. Nějak jsem neměl nervy na to, někde si vyřizovat pár korun. Navíc nemám potřebu, aby mi někdo lezl do soukromí a zjišťoval, zda si náhodou nežiji o trošku lépe než bych měl.

                     Takže prosím. Nehodnoť můj život a nedělej závěry, když o mne nic nevíš. Já jsem naopak se svým životem spokojený. Jsem spokojený i tehdy, když se podívám do minulosti....něco tam za mnou vidět je....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Baron

                          

                     "Jak si jednou vedoucí, v životopise zapsáno vedení kolektivu, tak pak už ti chodí nabídky víceméně sami a jen si můžeš vybírat."

                     Ale no tak....to je jen pro zasmání. No, vlastně máš pravdu. Mám tu hromadu nabídek a probírám to vidlema. Promin, ale tady jsi dost mimo....

                     "Čím nižší pozice a samozřejmě vzdělání, tak je to horší."

                     Sice jsi psal abych nepsal o škole, ale budu. Promiň. Pokavaď někdo má základní vzdělání, musí očekávat i adekvátní plat. Nemůže čekat, že někam příjde a dostane 25tis. Bohužel spousta lidí si to myslí a mají v hlavě to, že za míň prostě dělat nebudou.

                     "Obzvlášť starší se práce vyloženě doprošují."

                     Jo, tam je to bohužel problém a mne to taky mrzí. Navíc tihle jsou dost často studnou moudrostí a zkušeností. Taky mne dost sralo, když nám tehdy do fabriky tahali mladé, nezkušené a nafoukané kluky (mysleli si, že umí všechno) místo starých pardálů. Mne se například mnohem lépe s těma staršíma dělalo. Dokázali poradit a hlavně si dokázali poradit sami.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     A ještě pro Jince.

                     Díky tomu, že jsme ve slavné EU a díky tomu, že tam mají bordel neuvěřitelný, tak jsem přišel i o podporu. A to i přes to, že jsem v UK poctivě a legálně makal a právo jsem na ní měl. Prostě tam byl nějaký neřešitelný problém pro naše ouřednice. Za blbce jsem byl samozřejmě já, i když jsem evidentně věděl o problému více než ony (dotazoval jsem se jak na anglické straně, tak i na české straně - CMU). Táhlo se to měsíc a pak už jsem neměl náladu jim to vysvětlovat a dělat ze sebe vola (nehledě na to, že jsem utratil neuvěřitelné prachy tím, že jsem volal do UK na úřady)...takže jsem se na to vyprdl a ty prachy jim nechal. Mám svůj klid. Jediné co si nechám platit je zdravotní. Alespoň něco za tu několika letou práci....

                     Mimo jiné. S tímhle má problém kde kdo, kdo přijede ze zahraničí. O zážitcích z ÚP a zdravotních pojišťoven od známých mám dost. Zvláště s pojišťovnama to byl jeden čas cirkus....ale tam už se to zlepšilo.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Milý Michale, o Tvém životě vím pouze to, co zde uvádíš a hlavně Tvoje názory. Nějak mi však nesedí právě proklamace, které zde jsou zveřejňovány (a u většiny jim věřím) typu
                     - každý svého štěstí etc..
                     - všichni máme stejné možnosti....
                     - máme stejné možnosti, ti schopní to
                     dokáží využít.....
                     - nabídka prac. míst je obrovská....
                     - je nemravné brát občanům daně a na straně
                     druhé dávat úlevy nepracujícím....
                     Těch citátů bych mohl uvádět kvanta.
                     Na straně druhé - nepracovat a využívat od tolik proklínaného státu úlevy - co bys řekl o jiných, kdyby takto vegetovali?
                     A dotaz - myslíš si, že když na pracáku uvedeš "hledám pozici INTERIOR DESIGNER", že Ti někdo nabídne místo? To je totéž, jako bych třeba já žádal místo primáře chirurgie. Vždy následují dotazy (od zaměstnavatele) - vzdělání v oboru, praxe v oboru, sdělte adresy firem, které na vaši práci mohou napsat reference.
                     To je to, oč tu běží.....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Jinci....jeste jednou. O mem zivote vis prd.... Tak prosim nedelej zavery. Ja jsem se svym zivotem spokojen. Postupne dosahuji toho, ceho chci. Ja se tech svych citatu drzim....o tom ty totiz nemuzes vedet nic. O tom muzou vedet neco lide, co me znaji osobne a ne jen pres nejaky chat.

                     A ze beru od statu? Ja jsem byl zamestnan 10 let....a ted, diky bordelu, od statu nedostavam nic. Nebrecim, nenadavam....sere me to, ale zaridim se sam. Stat nejak k tomu nepotrebuji....

                     Tve posudky meho zivota nejak nepotrebuji. Nikdy jsi me nevidel, nikdy jsi nevidel vysledky me prace. Nikdy nic....ale reci mas plno:-)))

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Mimo to...bylo tam toho napsaneho vic. To, ze nekdo vybira dle podivnych pozadavku....Sami se mi na pracaku omluvili a uznali chybu. Ale o tom zas ty vis prd, jen se snazis byt chytry....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Michale, pokud reaguješ tímto způsobem, mohu Ti sdělit pouze jedno - pokud jsi spokojen se svým životem, jenom Ti to přeji, je to dáno tím, jakou si kdo nastaví laťku. Pouze jsem Tě upozornil na rozdíl v Tvé rétorice a skutečnostmi, které uvádíš. Pokud mi někdo sdělí, že je delší dobu evidován na prac. úřadě (a s tím spojenými úlevami od státu) a na druhé straně píše o stejných možnostech pro všechny a jak je každý svého štěstí strůjcem, je v tom trochu rozpor. Toť vše....v tomto momentě je mi kolo milejší.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     "Pouze jsem Tě upozornil na rozdíl v Tvé rétorice a skutečnostmi, které uvádíš."

                     Co TY víš o té skutečnosti??? Navíc jsem ti psal, že jsem tam víceméně dobrovolně, protože něco připravuji (je zbytečné být živnostníkem, když bych při té přípravě měl nulový příjem - zatím jen sypu prachy). Pak jsem ti psal, že se nechovám jako vyžírka....dávky nepobírám, podporu kvuli bordelu v našem státě nemám...ikdyž mám na ní nárok. Ale neřeším. Já se o sebe postarám.

                     Ještě jednou. Víš absolutní nic o mne a mých výsledcích. Víš absolutně prd o tom, co teď dělám a co jsem kdy dělal. Nikdy jsi mé výsledky neviděl, ale soudíš je. Mimochodem pro tvůj klid na duši. Už jsem pár hodin živnostník. Pokavad se to, co jsem teď týdny připravoval povede, tak nejen že zaměstnám sebe, ale i pár jiných lidí.

                     Mimochodem. Za těma citátama si stojím a řídim se jima. A mám jich ještě více. Vždycky jsem se o sebe postaral a nikdy jsem nebyl vyžírkou jako spousta jiných...

                     A ještě jedno přidám. "Nuda plodí nudu a práce plodí práci." To je to o čem psal tuším Ronda. Jakmile se někomu nechce makat, delší dobu nemaká, tak to zas plodí chuť nemakat....

                     Mimo jiné. Dneska jsem v pracovním nasazení....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 10.07.2010
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     RONDA: S tímto Tvým přístupem (popsaným včera v 9.36 hod.) naprosto souhlasím.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.07.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Jinec.

                     Ja s tím Rondovým příspěvkem taky souhlasím. Ale ono jde o princip. Na ÚP mají práci, která by odpovídala mým požadavkům. Ale slečna asi vybírá a posílá nabídky dle nějakého jejího menstruačního kalendáře, protože takhle prostě nepomáhá. Kdyby mi poslala nabídky, které odpovídají mým požadavkům (jsou tam, vím o nich), tak neremcám. Dokonce jsem uvažoval, že některé nabídky zkusím. Ale já mám prostě teď úplně jiné cíle. Ale z ÚP mi přišlo něco, co prostě absolutně neodpovídá tomu, co jsem hledal. A jestli to takhle posílají všem, tak je to docela mrzuté.

                     Jinak se neboj. Já taky třeba v UK začínal u au-pairství, mytí nádobí atd. Až jsem se dopracoval trošku jinam.... V ČR jsem taky po škole začínal jako úplně obyčejný konstruktér v AutoCADu a dostal jsem se jinam a k úplně jiným, lepším, CADům. Někdy ty začátky hodně bolí....

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.07.2010
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Pokud jde o nabídky firem na pracáku, doporučuji například toto počteníčko:
                     http://www.blisty.cz/art/50998.html
                     Z rodiny znám případ obtížného a dlouhodobého hledání práce dokonce i v Praze - stačí, aby byl člověk nad 40, bez znalosti angličtiny a chtěl i nadále dělat to, co umí.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 19.07.2010
                     Autor: Vratislav
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Vratislav

                          

                     Někde jsem to tu už psal, že mi je taky smutno z toho, že se všude berou mladí lide. I na soustružníka v posledni době chtějí takové požadavky, že to je hrozné. A nekouká se na to, co ten člověk umí.

                     Já si to zažil v poslední práci v ČR. Místo aby se nabral dolu na dílnu starší a zkušený chlápek, tak se nabere mladej, náramně "chytrej" a důležitej kluk, který všechno zná a všechno ví, ale udělá desetinu toho, co ten "starej dědek".

                     Ale problém je v tom, že tihle mladí kluci řemeslo nemají rádi (oni by raději ředitelovali za 100tis), takže utíkají a jsou raději na pracáku a čekají na zázrak. A starej pán se zase nevezme, protože dělal celej život u soustruhu, ale neumí AJ. Ach jo....

                     Já si totiž jinak nedokážu vysvětlit těch spousty nabídek, co jsem viděl u nás na pracáku a tu hromadu nezaměstnaných mladých lidí.

                     Já mít firmu, tak tam chci mít "dědky":-) Mě se s nima dělalo dobře. Věděli mi poradit a hlavně si dokázali sami poradit...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 19.07.2010
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  "skrýt"

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   V Tvém případě určitě. To Tě spolehlivě ochrání před nepříjemnými otázkami, které by sis jinak musel položit a o kterých bys musel přemýšlet, a hlavně před nutností sám sobě na ně odpovědět.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Dobře. Máš nějaký názor, který hlásáš kudy chodíš. Proč ne.
    Ale fakt bys mohl přestat s tím děláním pitomce z každého, kdo sdílí názor jiný. On to teda dělá i ten prof. Bělohradský, že... prostě stádo idiotů podlehlo podle něj marketingu, démonizaci atd... Inu, ještě že máme pár univerzálních géniů, co nám to vysvětlí.

    [ Zpět ]
    Datum: 05.07.2010
    Autor: Ifča
    Hodnocení: +6 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Z nikoho nedělám pitomce. Pouze (stejně jako prof. Bělohradský) poukazuju na to, že nositelé toho jediného správného (samozřejmě pravicového) názoru nejsou většinou schopni demokratické diskuse. Kdo má odlišný názor, automaticky dostane cejch někoho, kdo nepatří do slušné společnosti. Nejdřív to byli "jen" komunisté, dnes je to celá levice, tj. včetně sociálních demokratů. Kdo bude další? Zelení?

     Že volby rozhodly hlasy pro dvě vyloženě marketingové strany, je prostý fakt. Tudíž (nejen) moje tvrzení, že tu někdo (ne nutně stádo idiotů - nic takového nikdo netvrdí) podléhá marketingu, je prokazatelně pravdivé.

     A k té démonizaci. I slepý musel vidět, jak nevybíravé byly metody honu na Paroubka. Používal snad někdo (i tady) o někom jiném přezdívky jako "prase bradavičnaté" a podobně? V tomhle má Bělohradský stoprocentní pravdu: Předvolební kampaň byla založena na démonizaci jediné osoby, na zastrašující lži o Řecku a na kultu osobnosti Karla Schwarzenberga, který měl zastřít podíl většiny jeho spolupracovníků ve straně v čele s Miroslavem Kalouskem na stavu naší ekonomiky a specielně státní pokladny. A to nemluvím o tom, že strana Věci veřejné od samého počátku vznikala vyloženě jako marketingový projekt.

     Co se týče těch "univerzálních géniů", spíš mám pocit, že tu někdo čeká, že nějací "univerzální géniové" typu Karla Schwarzenberga vyvedou naši politickou scénu ze stávajícího marasmu. Poslední "univerzální génius", který nám měl vše vysvětlit, byl podle slov Lucie Bílé Václav Klaus. Jak to koncem roku 1997 dopadlo (úsporné balíčky) a jak nedozírné to mělo následky (stamiliardy nalité do bank), snad všichni víme.

     Zkus se ale vyjádřit ke konkrétním myšlenkám. Máš pocit, že Václav Bělohradský v něčem nemá pravdu? Já s ním nesouhlasím pouze v jediné věci: Zdravý rozum snad ještě úplně nevymizel, jak (téměř) tvrdí. Jen je zatím ve značné defenzivě.

     Buďme rádi, že existuje někdo, kdo se nebojí vyjádřit momentálně menšinový názor. V tom má profesor Bělohradský můj nejhlubší respekt.

     [ Zpět ]
     Datum: 05.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      No, tak to bývá u lidí, co mají protichůdné názory. Vy si zase myslíte, že jediný správný názor je ten váš a ostatní pobloudilí podlehli marketingovým metodám.
      Já bych s profesorem souhlasila, akorát že přesně z druhé strany. Těší mě, že lidé nepodlehli marketintgové démonizaci Kalouska či Johna ("knížete se zbavíme")... mimochodem nadávku "prase bradavičnaté" jsem nikde ve volební kampani fakt neviděla (a i kdyby ano, tak si neumím představit, jak by šlo někoho těmito slovy "démonizovat"; snad jedině zesměšňovat, ne?).
      Těší mě, že nepodlehli zastrašujícím lžím, jak člověka, zvítězí-li pravice zruinuje léčení chřipky atd.
      O tom, že ne moc fér metody se ve volebních kampaních používají na všech stranách, nepochybuju. Akorát mi přijde legrační, když tyhle metody někdo vidí jen na jedné straně (a myslí si, že jen jejich zásluhou protistrana nefér vyhrála) a nevnímá fauly na straně, které sám fandí.
      Prostě lidi si vybrali, co většinově chtějí. Poražení to buď můžou vzít na vědomí, koneckonců za pár let jsou další volby a třeba dopadnou zase opačně... nebo můžou pořád vztekle prskat, jak ti druzí prý vyhráli nefér a jak všichni, co k tomu pomohli jsou ti zaslepení, co potřebují otevřít oči...

      [ Zpět ]
      Datum: 05.07.2010
      Autor: Ifča
      Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Marketingové metody se nepoznají až podle toho, že jim někdo podlehne. Rozlišit férové soupeření skutečných myšlenek od konkurence marketingových manipulací dokážu (nejen já) nezávisle na tom, na které straně zrovna stojím.

       Souhlasím, že nefér metody (negativní kampaň) byly na obou (všech) stranách. Přesto však nebyla míra neférovosti souměřitelná. Specielně kampaň ODS byla zaměřena výhradně na ty nejprimitivnější pudy, úzkostlivě se vyhýbala střetu čehokoli, co by jen vzdáleně připomínalo nějakou myšlenku.

       Z pravicových stran měly na skutečných tématech kampaň založenou jen VV. Na druhou stranu je to partaj, která ze svých slibů resp. svého programu splní nejméně - nebojím se říci žalostné minimum. To je zřetelně vidět už z průběhu vyjednávání o vládě.

       Kampaň pravice (specielně ODS) byla postavena na podprahovém působení na primitivní pudy a vsugerovávání evidentních nepravd. Například billboard zobrazující Nečase s vyretušovaným jelimánkovským úsměvem a vedle něho Paroubka tvářícího se jako bůh pomsty může působit opravdu jen na naprosté debily, na které kampaň ODS byla převážně zacílena. Inteligentnímu člověku určena být prostě nemohla.

       Evidentní nepravdou a bohapustým zastrašováním byly výkřiky jako "s Paroubkem do Řecka" a podobně. Daleko za hranicí vkusu bylo zobrazování zkratky ČSSD s rudou pěticípou hvězdou místo háčku na "Č". Do zkratky ODS taky nikdo nevkládal třeba hákový kříž, runy SS nebo cokoli podobného, i když rétorika několika nejvyšších prominentů této strany (Topolánek, Langer) si o to vyloženě říkala.

       U mě není problém v tom, komu fandím. Považuji se za dostatečně poučeného, abych dokázal způsob vedení kampaně posoudit objektivně a bez předsudků. Jak jsem už mnohokrát zdůrazňoval, až do těchto voleb jsem ČSSD (natož komunisty) nevolil, a přesto jsem dokázal ocenit například někdejší kampaň "ODS minus", která byla postavena výhradně na kritice programu této strany.

       To se o ŽÁDNÉ kampani ODS říct nedá. Tato strana vždy jen strašila návratem komunismu (nejrůznější "mobilisace", KSČSSD a podobné nesmysly). Pikantní na tom je, že si pak zvolila heslo "Řešení místo strašení". Opravdu nejlepší způsob, jak zamaskovat své vlastní neobhajitelné metody - obvinit z nich předem svého protivníka...

       [ Zpět ]
       Datum: 05.07.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        Inu, někteří z vlastních neobhajitelných metod obvinili protivníka předem... jiní to dělají teď "zadem", kdy už je kampaň pryč, bilboardy pryč, lidi na spoustu kravin, co na obou stranách vyslechli, zapomněli, takže když jim připomeneme jen ty, které chceme, tak to skoro vypadá, jako bychom měli pravdu, že?

        [ Zpět ]
        Datum: 06.07.2010
        Autor: Ifča
        Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         Doufám, že si vzpomínáš, že jsem na tyhle skutečnosti upozorňoval i v průběhu kampaně, kdy si to každý mohl ověřit. Tak bych prosil, abych nebyl obviňován, že kalkuluju s lidským zapomínáním. Kromě toho spousta těch billboardů leckde straší ještě dnes... Mám snad vyjet s fotoaparátem a dokládat to fotkama? Myslím, že by to bylo zbytečné, vždyť si to všichni ještě velmi dobře pamatují.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.07.2010
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          No, právě... ale většinou si pamatují i ty "druhé", které zde jaksi taktně nezmiňuješ...
          Já myslím, že tady ta debata, kdo komu první rozšlapal bábovičku, je úplně zbytečná a o ničem. Jen nechápu, jak může někdo tady ty "bábovičky" tak dramatizovat a vyvozovat z nich závěry o "otázkách, které je potřeba si klást" a já nevím, o čem ještě...
          (Teda trochu chápu... vím, že po volbách, ze kterých vyplynul Paroubek jako premiér, jsem měla podobný pocit. Jak proboha někdo mohl na ty kdaky skočit. Ale přece jen beru na vědomí, že jsou lidé, co mají své hodnoty a potřeby nastaveny jinak než já a k danému datu holt jich přišlo k volbám víc. No, teď je to pro změnu naopak, tak zkuste s profesorem Bělohradským zase přijmout jako skutečnost, že přišlo k volbám víc lidí, kteří zase mají jiný názor než vy a nehledejte za tím pořád nějaké ty zlořádné rejdy.)

          [ Zpět ]
          Datum: 06.07.2010
          Autor: Ifča
          Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           To je právě ono. Já si "ty druhé" taky pamatuju a rozhodně nemohu říci, že by byly tak primitivně útočné jako kampaň ODS. Minimálně byly postaveny na SKUTEČNÝCH a KONKRÉTNÍCH programových bodech protivníka, kdežto kampaň ODS se o žádných programových bodech soupeře nezmiňovala - naopak podsouvala ČSSD věci, které v programu NEMĚLA - viz rádo by "vtipná" nadsázka s šedesátiletou mateřskou dovolenou, boji proti poplatkům u veterináře, pivu za dvě koruny apod. Na kritiku skutečných programových bodů se intelektuálně vyprázdněná ODS vůbec nezmohla.

           Mluvíš o názoru voličů. Já jim ho neberu. Pokud nedošlo k manipulaci s volebními lístky, což nepředpokládám, rozhodli voliči tak, jak rozhodli. Budu pozorně sledovat, jak si nová koaliční vláda bude počínat a jaké dopady na život lidí (nejen těch nejbohatších) to bude mít. Neznamená to ale, že se dopředu zřeknu práva počínání vlády kritizovat. Nejdůležitější pro mě bude nikoli to, zda vláda bude šetřit (to by musela každá), ale to, KOHO nechá ta úsporná opatření zaplatit. Zatím to vypadá na studenty a jejich rodiny, rodičky, invalidy, důchodce a vůbec hlavně nízkopříjmové skupiny, zatímco ti nejbohatší se nemají absolutně čeho obávat - obnovení daňové progrese (pokud bude schváleno) bude spíše symbolické, stropy na odvod pojistného zůstanou zachovány nebo se dokonce ještě sníží atd. atd.

           "Zajímavé" budou i kroky vedoucí k flexibilizaci pracovního trhu, na které budou tratit zaměstnanci, zatímco pro zaměstnavatele budou výhodné. Legalizace švarcsystému - místo zaměstnanců se budou najímat živnostníci, čímž se "zaměstnavatelé" zbaví povinnosti odvádět za pracovní sílu pojistné a další odvody, nikdo už nebude nutit zaměstnavatele zaměstnávat lidi na dobu neurčitou - zaměstnanec bude dostávat každý rok (možná taky každý kvartál) pokaždé novou pracovní smlouvu na dobu určitou, takže třeba učitelé budou zaměstnáni jen od září do června a prázdniny jim nikdo platit nebude, zedníci a příslušníci dalších sezónně podmíněných profesí budou přes zimu nezaměstnaní, takže je zaměstnavatelé vždycky na půl roku hodí na krk státu...

           A takovýchhle novot by se dala najít celá řada. Jen si nejsem jist, jestli si pánové z nově vznikající vlády dostatečně uvědomují možné dopady na státní rozpočet a na životní úroveň lidí práce. Jednu jistotu ale mám: Chudí budou ještě chudší, střední třída (která tyhle partaje většinově volila) přijde o své jistoty a svou životní úrovní se přiblíží těm chudým, které bude vinit z toho, že jsou to oni, kdo jim ujídají chleba svými sociálními dávkami. Ale hlavně že ti nejbohatší ještě více zbohatnou a dostanou do rukou další a další nástroje k prohlubování - už ne příkopu, ale PROPASTI mezi nimi a zbytkem populace.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.07.2010
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            "Učitelé budou zaměstnání jen od září do června a prázdniny jim nikdo platit nebude". Pak by je ale musel zaměstnavatel nechat vybrat jejich nárok na dovolenou v průběhu těch deseti měsíců školního roku, ne? Nebo předpokládáš, že bude zrušen i nárok na dovolenou? Atd. atd....
            Nojo, hlavně že jde o SKUTEČNÉ a KONKRÉTNÍ body...

            [ Zpět ]
            Datum: 06.07.2010
            Autor: Ifča
            Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             To záleží na tom, v jakém režimu budou pracovat. Jestli budou najímáni jako živnostníci, pak nárok na dovolenou mít nebudou. Pokud budou najímáni na dohodu o provedení práce, pak asi taky ne. Jestli vzniká nárok na dovolenou u krátkodobých pracovních poměrů... Asi ano. Pak by byly zaměstnáváni tak, aby jim (doufám jen soukromé) školy musely platit jen co nejmenší část prázdnin v délce, kterou jim jako minimum ukládá zákon.

             Nejsem účtař, ale zcela jistě by na smlouvách na dobu určitou škola vydělala. Dokážu si představit smlouvu na jedenáct měsíců s tím, že jedenáctý měsíc by si učitel vybíral dovolenou. Dvanáctý měsíc by byl "nezaměstnaný" a mohl pobírat třeba dávky od státu...

             [ Zpět ]
             Datum: 06.07.2010
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                   

              Jako živnostníci... učitelé ve školství????
              Dohoda o provedení práce - max. 150 hodin za rok. Učitelé ve školství? U toho krátkodobého pracovního poměru by to asi o pár dní dovolené vyšlo zaměstnavatele (školu) líp... nemám tady zákoník práce, abych to přepočítala. Aby měl z jedenácti měsíců prac. poměru nárok jen na poloviční dovolenou, to určitě vyjít nemůže.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.07.2010
              Autor: Ifča
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               Jako živnostník ve školství? Samozřejmě. Soukromé školy najímají OSVČ, které zajišťují výuku konkrétních předmětů. Sám jsem takhle pracoval pro jednu VOŠ, které jsem zajišťoval výuku němčiny se vším všudy, tj. včetně udílení zápočtů, organizování ročníkových zkoušek i zkoušení u závěrečných absolutorií.

               I dohoda o provedení práce je naprosto možná. Jen to nepokryje celý úvazek. Když ale učitel dostane na těch 40 týdnů školního roku třeba tři hodiny týdně, pohodlně se vejde do limitu. Znám lidi, kteří takhle učí.

               Z jedenácti měsíců pracovního poměru může mít třeba čtyři týdny dovolené (možná i méně). Pořád je to méně, než když škola hradí svému učiteli dva měsíce prázdnin.

               [ Zpět ]
               Datum: 06.07.2010
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                     

                Jestliže dvanáct měsíců prac.poměru zakládá nárok na osm týdnů dovolené, z jedenácti měsíců čtyři (či dokonce méně) neuděláš.
                Jasně,pokud někdo bude učit tři hodiny týdně, budeš mít pravdu. Ale to je typický "brigádník", kde řešit placené prázdniny je celkem zbytečné.

                [ Zpět ]
                Datum: 06.07.2010
                Autor: Ifča
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                      

                 Ano, teď. No a to je právě to, o čem mluvím. Dnes učitel se smlouvou na dobu neurčitou má nárok na osm týdnů dovolené. Ale bude to tak i v případě neplnohodnotných smluv na dobu určitou? Co když mě nějaká škola vezme na semestr jako záskok? To mi z toho taky vznikne nárok na čtyři týdny placené dovolené? Nevím, jak teď, ale pochybuju, že v režimu smluv na dobu určitou tohle může zůstat zachováno.

                 Ale nemotejme se jen kolem učitelů - to je poměrně specifická skupina. Prostě se připravuje novela zákoníku práce, která by zaměstnavatele neomezovala v počtu uzavíraných pracovních smluv na dobu určitou, takže místo pětiletého zaměstnaneckého poměru můžeš mít desítky smluv na dobu určitou, což zaměstnavateli umožní se Tě okamžitě zbavit, jakmile třeba nebude mít dostatek zakázek. Co to udělá s nezaměstnaností si zatím ani neumíme představit.

                 Výsledkem bude jediné: Zaměstnavatelé přesunou část svých rizik na stát. K tomu jim bude dobrý. Na druhou stranu se budou bránit placení jakýchkoli odvodů, ze kterých by stát pak péči o nezaměstnané měl hradit. Pochybuju, že by takto zvýšenou nezaměstnanost ochotně hradili formou zvýšených odvodů na sociálním pojištění.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 06.07.2010
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                       

                  No, o to jde, ne? Když zaměstnavatel nemá dost zakázek (což se nyní v době krize stalo spoustě firem), tak protože nešlo jen tak nadbytečné zaměstnance propustit, skončila spousta firem úplně na dně. Jaksi po zaplacení všech těch nároků propouštěných zaměstnanců už nezbylo ani na ty, které by si býval byl mohl ponechat a pro které by zakázky měl. Přesně tohle se stalo několika mým klientům. S půlkou zaměstnanců by bývali asi přežili... takhle skončili na pracáku všichni.
                  Nutit zaměstnavatele, aby se nesměl zbavit zaměstnanců, pro které nemá dostatek zakázek je šílenost... a v konečném důsledku asociální.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 06.07.2010
                  Autor: Ifča
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Dobře, pokud to takhle chceme, aby se firmy zbavily odpovědnosti za své zaměstnance v okamžiku, kdy pro ně (přechodně) nemají práci, musíme si odpovědět na otázku, co se s těmi zaměstnanci stane.

                   Flexibilizovaný trh práce umožní zaměstnavateli se okamžitě zbavit "přebytečných" lidí a ti pak skončí na pracáku, takže zaměstnavatel přesune svou dosavadní odpovědnost na stát. Stát s tím bude mít výdaje NAVÍC a ty prostředky někde bude muset získat. Prakticky jediný možný způsob je zvýšení daní.

                   A teď jde o to, kdo tyto daně NAVÍC zaplatí. Můžou to být lidi (zaměstnanci) nebo firmy (zaměstnavatelé). Jsou tedy dvě možnosti: Úspora v důsledku flexibilizace pracovního trhu se firmám vrátí jako bumerang v podobě vyšších odvodů do státního rozpočtu nebo se toto břemeno přesune na zaměstnance, který si připlatí na svých daních za zvýšené riziko svého propuštění...

                   Jestli je něco asociální, pak právě přesun tohoto břemene na bedra zaměstnance, kterému nejen poklesne životní úroveň, neboť státní dávky mu nevykompenzují celý ušlý výdělek, ale navíc si na daních připlatí na státní péči o nové nezaměstnané, které tato flexibilizace pracovního trhu nutně vygeneruje.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 06.07.2010
                   Autor: Medvěd
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Stát pod hrozbou represí donutí zaměstnance a zaměstnavatele zaplatit tyto náklady, ta ať se potom stará když je to potřeba. Jestli se starat nechce, ať peníze na tyto služby nevybírá.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 06.07.2010
                    Autor: pro_pa
                    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Chtěl bys snad, aby stát peníze od zaměstnavatelů a zaměstnanců nevybíral a o propuštěné se pak nestaral? Jestliže bude pro zaměstnavatele snazší zaměstnance propustit, ušetří na tom, ale tyhle úspory firem zaplatí stát ve formě péče o nové nezaměstnané. Protože stát peníze negeneruje, nýbrž jen vybírá, bude muset vybrat o to víc, a to zase jen od firem a zaměstnanců.

                     Pokud je vybere od firem, nula od nuly pojde, protože co firmy ušetří na propuštěných, zaplatí na zvýšených daních, aby se o propuštěné postaral stát. Pokud stát tyto peníze navíc nevybere od firem, ale od zaměstnanců, pak si flexibilizací pracovního trhu firmy vlastně jen uleví na úkor zaměstnanců, kterým nejen poklesne životní úroveň, když přijdou o práci, ale navíc si ještě v době, kdy pracují, zaplatí daň navíc, ze které se bude hradit péče státu, až o tu práci přijdou.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Stát vybírá peníze, aby se postaral o ty, kteří přijdou o práci. Jestliže zaměstnavatel práci nemá, nelze ho nutit, aby někoho zaměstnával. Všechny možné ochrany a nařízení vždy jsou proti těm, které mají údajně chránit. Jestliže nemám zakázky, nemohu nikoho zaměstnávat a platit. Jestliže budu mít problém propustit zaměstnance, tak ho ani nepřijmu, nebo náklady na propuštění si ponese zaměstnanec stejně sám. Prostě dostane méně, protože si musí našetřit na náklady při případném propuštění.

                     Tvá představa, že nějakým nařízením a příkazem ochráníš zaměstnance je jenom úsměvná. Akorát tím narušíš systém a zaměstnance poškodíš, protože práci nedostane.

                     Máš vůbec představu, kolik firem najímá brigádníky z agentur, protože díky problémům při propouštění se bojí přijmout zaměstnance?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: pro_pa
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • pro-pa

                          

                     To víš. Medvídě smutně vzpomíná na dobu před 89. Tenkrát to totiž takhle fungovalo....umělá zaměstnanost. Ikdyž nebyla práce, všude všichni "pracovali" a ze všech se jen kouřilo (Starky byli tenkrát celkem levné). Jeden soustruh obhospodařovávalo několik dělníků. Dva soudruzi u něj jen stali (20% produkce bylo pro fabriku, zbytek kšefty pro kamarády) a jeden soudruh ho dokola leštil...kdyby náhodou přišel soudruh nejvyšší na kontrolu. Ale všici byli spokojeni, protože za tohle vše dostávali pravidelně plat...a to až do důchodu.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Pro_pa

                          

                     Podniky se bojí zaměstnávat lidi, proto najímají brigádníky. Pravice jim chce situaci ulehčit a proto tento přístup zlegalizuje. Pak se totiž těmi "brigádníky" stanou úplně všichni dosavadní zaměstnanci. Vyhodit je bude stejně snadné jako zbavit se brigádníka.

                     Zákoník práce chrání zaměstnance před tím, aby s ním bylo zacházeno jako se spotřebním materiálem. Pokud firma někoho zaměstná, měla by na sebe vzít i část odpovědnosti za jeho sociální postavení. Jelikož to firmy nečiní dobrovolně, musí je k tomu nutit zákon. A pravice tento zákon torpéduje. Zbavuje firmy přirozené odpovědnosti za své zaměstnance.

                     Samozřejmě chápu, že je lákavé využít pracovní sílu a pak ji jednoduše vyhodit, aniž bych se dál zajímal o osud toho člověka. Firmy se samozřejmě chovají tržně: výnosy pro mě, náklady pokud možno rozložím na společnost, tj. na jednotlivce a na stát. Tohle je ale krajně asociální. Firmy by se měly podílet i na nákladech na pracovní sílu, a ty ani zdaleka nejsou pokryty pouhou mzdou.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • nepr. Michal

                          

                     Myslím, že jsi uhodil hřebíček na hlavičku. Ano, je to tak. Hlavní problém vyspělého světa tkví v tom, že pro zajištění slušné životní úrovně populace je zapotřebí pouze určité omezené penzum práce, kterou za pomoci moderní techniky zmákne čím dál menší procento lidí.

                     Protože jsme z minulosti byli zvyklí odměřovat životní úroveň každého podle jeho zásluh (s většími či menšími deformacemi), stojíme před problémem, co s lidmi, jejichž práci díky vyspělé technice vlastně vůbec nepotřebujeme.

                     Řešení je dvojí: umělá zaměstnanost nebo ústup od zásluhového principu. Proč myslíš, že roste podíl profesí, které se přímo nepodílejí na vzniku hodnot? To je jen projev umělé zaměstnanosti. V ceně výrobku platíš mzdy absolutně zbytečných lidí v nejrůznějších neproduktivních (manažerských, byrokratických, obchodních a zprostředkovatelských) funkcích.

                     Tento proces se dnes dostal do fáze, kdy odměny manažerů, byrokratů a nejrůznějších obchodníků a zprostředkovatelů jsou nesrovnatelně vyšší než odměna skutečného tvůrce hodnoty, tudíž se metoda umělé zaměstnanosti vyčerpala, neboť větší disproporce už snad ani není možná.

                     Zbývá tedy uznat, že právo na slušnou životní úroveň by měl mít každý člověk, který je OCHOTEN pracovat, nikoli tedy jen ten, který tu práci skutečně sežene. A to se dá zajistit pouze formou přerozdělování v podobě sociálních dávek. Jejich význam tedy zcela jistě poroste.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Pokud "manažer, byrokrat a nejrůznější obchodníci" dokážou sehnat práci pro desítky, stovky lidí, mají velkou zodpovědnost, nevidím důvod, proč jim za to nezaplatit. Tihle lidé jsou na tom jinak, než ten soustružník, co příjde domu s čistou hlavou.

                     Uznávám, že určité procento "zbytečných" kancelářských krys tu je, ale dle tebe je snad každý kdo bere víc než průměrný "zaměstnanec volící KSČM a ČSSD" je podezřelý.

                     Jenže ty voláš po tom, aby se tihle schopní co nejvíce smázli ze světa a podpořila se ta umělá zaměstnanost obyčejných lidí....jeden soustruh a kolem X soustružníku. Prostě návrat ke tvým vysněným komunistickým způsobům. Schopné lidi vyhnat a ty méně schopné uměle zaměstnat.... A to jen kvuli tomu, aby se nemuseli o sebe sami postarat a měli se dobře...za NIC!!!!

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Zákoník práce stěžuje zaměstnanci sehnat práci. Nutí ho dohadovat si podmínky, které jsou pro něj třeba nevýhodné. Znemožňuje mu dohodnout si podmínky, které by chtěl. Mnoho pasáží ze zákoníku práce je silně asociálních, protože defacto likviduje možnost zaměstnanci přístupu k práci.

                     Jestliže jsou zaměstnavatelé takoví hajzlové, co je tedy nutí dávat zaměstnancům:
                     - týdny dovolené navíc
                     - prémie navázané na výši prodejů
                     - nadprůměrné mzdy
                     - výuku cizích jazyků
                     - možnosti výběru školení
                     - přispívat zaměstnancům na jejich mimofiremní aktivity

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: pro_pa
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Pro_pa

                          

                     Není to zákoník práce, který uchazečům o zaměstnání ztěžuje nalezení práce. Jsou to až reakce ZAMĚSTNAVATELŮ, kteří se snaží vyhýbat odpovědnosti za člověka, kterého chtějí zaměstnat. Oni by rádi jen využívali jeho schopností, ale nezajímá je jeho další osud po propuštění. O tom je mimo jiné Zákoník práce.

                     Neříkám, že všichni zaměstnavatelé jsou nutně hajzlové. Někteří ano, jiní ne, někteří více, někteří méně. Ty benefity, které uvádíš, zaměstnavatelé neposkytují pro pomněnkově modré oči svých zaměstnanců, ale je to prostě součást odměny za práci. Součástí vyjednávání o zaměstnání není přece jen výše mzdy, ale právě třeba tyto benefity. Kromě toho je to forma konkurenčního boje mezi zaměstnavateli o kvalitní zaměstnance. Nedělám si iluze, že by něco takového zaměstnavatel činil jen na základě svého sociálního cítění, aniž by za to cokoli očekával. Není to nic jiného než výměnný obchod - něco za něco.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Zaměstnavatel může poskytnou práci za určitých podmínek. Jestliže nemůže podmínky splnit, nemůže poskytnou to dané místo. Pokud by zákoník práce neobsahoval nesmysly, mnoho pracovních míst by si zaměstnavatelé mohli dovolit nabídnout. Takto nemohou.

                     A proč by to zaměstnavatelé dělali, když je tolik nezaměstnaných, kteří chtějí pracovat, jsou zodpovědní, vzdělaní a hlavně jak tvrdíš v tak nerovném postavení proti těm hnusným zaměstnavatelům? Stačí přece nabídnout minimální mzdu a hnusné zacházení a zaměstnanci se jenom pohrnou. Proč tedy nabízet benefity, vyšší mzdu a další výhody? Že by si oni ti potenciální zaměstnanci vybírali a nebyli to takoví chudáčci, jaké z nich děláš. Jak to tedy je?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: pro_pa
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Pro_pa

                          

                     Kdo určuje, co v Zákoníku práce je a co není nesmysl? Zaměstnavatel? Je samozřejmé, že Zákoník práce bude pro zaměstnavatele omezující - stejně jako jsou pro občany omezující všechny ostatní zákony, které prostě musí dodržovat. Vymlouvat se na to, že někoho nepřijmu do práce jen proto, že jsou pro mě v Zákoníku práce nějaká omezení, je hloupý alibismus. Chci-li někoho zaměstnávat, musím na sebe vzít i určitou odpovědnost za osud daného člověka. Jako zaměstnavatel nemohu degradovat lidskou bytost na pouhý zdroj pracovního výkonu a mého zisku.

                     Že si zaměstnavatelé vybírají pracovní sílu, stejně jako si pracovní síla v určité míře vybírá zaměstnavatele, je snad jasné. Stejně jako se nedá předpokládat, že zaměstnanec bude makat pro zaměstnavatele z pouhé lásky k bližnímu, bylo by pošetilé si myslet, že zaměstnavatel dává zaměstnancům cokoli z čirého altruismu a jen pro svůj dobrý pocit. Všechno je to kšeft a za cokoli, co zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, něco od zaměstnance očekává. Kdyby nebylo těch benefitů, musel by to tomu zaměstnanci vynahradit jinak - například ve mzdě.

                     Chceš-li to tedy slyšet takto, pak ustanovení Zákoníku práce nejsou nic jiného než "benefity", které zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci "nedobrovolně", tedy podle zákona.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Co je a není v Zákoníku práce pro mě nesmysl si určuji sám. Žádného papaláše k tomu nepotřebuji, aby mi určovalo si mám myslet.

                     To je mi zajímavý posun. Zaměstnanec si vybírá zaměstnavatele a podmínky za kterých nastoupí. Není to tak dávno, co si zde tvrdil, že zaměstnanci nemají na výběr a jsou to chudáčci, kteří si nemohou vybírat a musí vzít co je a najednou je to kšeft. Jediné co jsme tenkrát nedořešili, kdo je k tomu nutí vzít každé místo, které je volné.

                     Ustanovení Zákoníku práce jsou benefity, to je dobré. Benefity, které mnohdy zabrání zaměstnavateli vytvořit pracovní místo, protože na něj nebude mít.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.07.2010
                     Autor: pro_pa
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Ještě k tomu "bradavičnatému praseti":


       http://www.nakole.cz/diskuse/11346-co-me-dnes...
       http://www.nakole.cz/diskuse/11346-co-me-dnes...

       A podobnými výroky se to na facebooku i jinde na internetu jen hemží.

       [ Zpět ]
       Datum: 05.07.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        Zas ten tvůj slavný FB. Koukám, že tam lezeš jen na rudé a oranžové stránky. Zkus taky vlézt na trošku jiné barvy. Ono nadávky z toho vašeho oranžovo-rudého koutku jsou někdy taky dost nechutné. Oni někteří (takový ti hospodský povaleči) voliči těchto stran jsou dost často přirození sprosťáci. Ale to ty nikdy nepoznáš, protože ty mezi tyhle lidi nechodíš a tím pádem to nemůžeš poznat.....škoda.

        Nemůžeš to poznat jako spousty jiných věcí, pro normálního člověka, nefilozofa od psacího stolu, běžné. Ty jen o nich filozofuješ a domníváš se....ale všem to předkládáš jako pravdu a skutečnost. Ale to je ve všem. Jako neřidič přesně víš, kam řidič vidí a nevidí. Jako člověk, který nechodí do obchoďáku přesně víš, co tam lidi kupují a jak jsou na tom bídně. Máš dokonce svojí pravdu o tom, že v UK Čech platí za studium, takže Anglan v ČR taky musí. Všechno víš nejlíp....od psacího stolu....

        Vem dvacku a skoč mezi své lidi do čtvrté cenové. Tolik nadávek na modrou stranu jsi v životě neslyšel....

        Zas to ten náš medvěd vidí moc jednostranně....

        [ Zpět ]
        Datum: 05.07.2010
        Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         Neblázni hned celou dvacku ?
         Víš kolik lidí v této prožluklé kapitalistické zemi to má na útratu na měsíc ?

         [ Zpět ]
         Datum: 05.07.2010
         Autor: újezďák
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         Znám docela důvěrně jednoho člověka, který má podobně pokřivené názory na realitu jako M., akorát že pravicové.
         Ten člověk je esencí toho, co M. nenávidí.
         Je úplně stejný individualista jako M.
         M. totiž nenávidí sám sebe.
         Ale přesto - ten člověk je mi mnohem sympatičtější, než tenhle "náš" připosraný pan M.
         PROTOŽE - na rozdíl od M., a jako správný pravičák, ten člověk je ochoten nést následky za svá slova. Nebuší do klávesnice v bezpečí domova, nenasírá lidi na dálku, ale chodí diskutovat do hospody s opravdovými, živými lidmi. Pravidelně se vrací domů s obličejem rozbitým od svých oponentů. On si to od nich zaslouží. A stejně ho mám mnohem raději, než M.
         M. je totiž na diskuzi s opravdovými lidmi moc velkej srab. Moc dobře ví, že by taky dostal po čuni. Zaslouženě. Ne za to, že je levičák, ale proto, že jeho způsob diskuze je falešný a neférový.

         [ Zpět ]
         Datum: 05.07.2010
         Autor: IQTyqve
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          no jó , ale kde bereš tu jistotu, že Medvěd netrpí někde pro své názory jako to zvíře ?
          Třeba nám to sem jen nenapsal, jak ho pravičáci, voliči všech stran, krom KSČ..m a ČSSD , tlukou na potkání a najíždějí do něj svými luxusními automobily ?

          [ Zpět ]
          Datum: 05.07.2010
          Autor: újezďák
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           :-) Máš pravdu. V reálu je všechno úplně jinak. V reálu je pan M. velmi milý a poddajný člověk. Když jde o prachy, dokonce s velkým sebezapřením podléhá i těm nejprimitivnějším pudům a výborně spolupracuje i s nejtvrdším kapitalistou. A když na něj, nebo jeho ženu, někdo najede luxusním autem, uteče :-)
           To máš vlastně pravdu - v reálném životě pan M. trpí jako zvíře, potí se na kole, polyká smrad a prach z klimatizovaných aut a závidí a závidí..
           Kladný hrdina a spasitel se z něj stává až u klávesnice :-)
           A navíc mu teď seberou polovinu státního příspěvku na stavební spoření..
           Za tento víkend bylo na silnicích zavražděno 21. lidí a von se tady zase hádá vo prachy..
           Auta a hromady mrtvol, ty von si šetří až na Vánoce :-)

           [ Zpět ]
           Datum: 06.07.2010
           Autor: IQTyqve
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            já mám dovolenou, opravdu seberou polovinu příspěvku na stavebku ?
            Není to další asociální čin pravicové vlády ? Ve skutečnosti je to téměř krádež že ?

            :-DDDD

            [ Zpět ]
            Datum: 06.07.2010
            Autor: újezďák
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             Njn, chtějí to udělat formou nějaké daně. Ale co, pana M. se to netýká, správný levičák peníze nepotřebuje, neboť jimi pohrdá, pro něj nepředstavují žádnou hodnotu, natož aby s nimi spekulativně manipuloval kvůli bezpracnému zisku! A zakládal si kvůli tomu fuj fuj stavební spoření! :-)

             [ Zpět ]
             Datum: 06.07.2010
             Autor: IQTyqve
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Dělej si debila z někoho jiného. Už přeháníš.... To tvé komunistické agitování, dělání vola a napadání každého (i když ušlěchtilé - po paroubkovsku), kdo s tebou nesouhlasí je už dosti odporné.

    [ Zpět ]
    Datum: 05.07.2010
    Hodnocení: +6 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Kde jsem z někoho udělal debila?

     [ Zpět ]
     Datum: 05.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      Z každýho vztahovačnýho přece. :-))

      [ Zpět ]
      Datum: 05.07.2010
      Autor: abernathy
      Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Takže z tohoto znám dva názory - V. Bělohradského a Tvůj. Jsou to jenom další názory, kterých slýchám a čtu velké množství. Zatím vše beru (včetně radikálních proklamací pro i proti a velkých plánů) jednoduše - vše jsou jenom s l o v a. Další uvidíme.....

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Autor: jinec
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Souhlas. Vše jsou jen slova. Ale slova někdy mívají překvapivou sílu. Jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Velmi pozorně sleduju vyjednávání těch tří stran o programovém prohlášení vznikající vládní koalice. A vidím následující: Silná slova začínají (bohudík) slábnout. Pro mě je to důkaz nejen toho, že koalice znamená kompromisy, ale hlavně toho, že předvolební sliby mají jediný cíl, kterým je nalákat maximum voličů a získat od nich mandát k vládnutí, které se pak bude od těch slibů značně lišit.

   Pokud se bude lišit tím, že bude méně asociální, než jak jednotlivé strany vyhrožovaly, budu jen rád. Pokud ale vládní strany své asociální plány splní a zpronevěří se "jen" ostatním slibům, jako je například potírání korupce, naplní se moje nejhorší očekávání.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    K těm slovům a vůbec názorům. Je třeba rozlišovat, v které době a za jakých okolností byla řečena. Je rozdíl, zda se tlachá nezávazně v předvolební kampani, v hospodě, doma nebo na zdejších stránkám - jakékoliv slovo Tě k ničemu nezavazuje. Dále je rozdíl ve sdělení názoru (i když bude sebepitomnější, mám nárok si vybrat - vzít ho na vědomí nebo ho nepřijímat) a neústupném trvání na tom, že můj názor je pravdou.
    Pak musíme také zohlednit, zda dotyčný či dotyční mají svoje slova zrealizovat a nést za ně zodpovědnost před námi všemi (kroutím se při té představě "zodpovědnosti" i těmi "všemi")- to již je těžší disciplina. A v takovém případě zpozorním, zanalyzuji a vyvodím pro sebe (sobecky) závěry, poněvadž osobně nevěřím na řeči o státu, o konání dobra ve jménu lidu etc. ať zní od příslušníka kterékoliv politické strany.
    Ale nikdo mi nesmí ani zde na tomto fóru ani kdekoliv na veřejnosti (v jakékoliv formě) vnucovat svůj názor jako ten jediný pravdivý.
    Malá rada ohledně politiky (rada mé matky, když jsem byl ještě svišť) - "nepolykej to vařící...".

    [ Zpět ]
    Datum: 05.07.2010
    Autor: jinec
    Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     dávám bod...

     [ Zpět ]
     Datum: 05.07.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     To, zda vyřčené slovo zavazuje, nezáleží na tom, KDE je vyřčeno, ale KÝM je vyřčeno. Jsou prostě lidi, pro které ani pompézní přísaha před miliony svědků neznamená víc než prach na botách, a jsou lidi, kteří udělají vše pro splnění toho nejbanálnějšího slibu, který si nikdo už ani nepamatuje, a to kvůli sobě, aby si mohli sami sebe vážit.

     Jinak jsi to myslím trefil: Je třeba umět rozlišit, jestli jde o pouhé vyjádření názoru nebo autoritativní tvrzení prohlašované za nezpochybnitelnou pravdu. Ani snášení všemožných argumentů pro obhajobu svého názoru nelze ještě považovat za neústupné trvání na své pravdě. Ta hranice je velmi tenká a křehká - málokdo ji dokáže přesně vycítit. Proto je lepší (a mně se to osvědčilo) vnímat i zdánlivě autoritativní tvrzení oponenta raději jen jako pouhé vyjádření jeho názoru. Minimálně se tím dá předejít zbytečnému vyostření diskuse a jejímu přesunu do osobní, a tudíž krajně neplodné roviny.

     Stejně jako Ty bedlivě vnímám vztah (soulad či rozpor) mezi slovy a činy. Velmi přísně přitom zvažuju, kdy mohu na základě něčích slov po dotyčném určité činy vyžadovat. Velmi těžce totiž snáším, když někdo, kdo ve jménu nějaké myšlenky nedělá nic nebo téměř nic, kritizuje někoho, kdo dělá a obětuje nesrovnatelně více než on, za to, že nedělá a neobětuje JEŠTĚ více nebo dokonce VŠE.

     U politiků je to jiné: Ti jsou přímo předurčeni pro to, aby svá slova (sliby) přetvářeli v činy. U těch tedy vždy budou platit jiná, přísnější pravidla.

     Stejně jako Ty jsem více než skeptický, co se týče motivace vstupu kohokoli do politiky. Ideální by bylo, kdyby vstup do politiky (prakticky veřejná deklarace touhy po moci) byl motivován službou lidem a společnosti jako celku, nikoli svými vlastními sobeckými zájmy. Nejsem tak naivní, abych si myslel, že všichni politici jsou či mohou být absolutně nezištní a morálně čistí. Proto je posuzuju tak, že nejprve odečtu vše, co spojuje prakticky VŠECHNY politiky, a teprve pak vidím mezi nimi rozdíly. Kdybych to neudělal, připadali by mi všichni stejní.

     Něco podobného jsou - jak říkáš - řeči o státu a demokracii. Na obojím najdu bezpočet negativních věcí, ale nesmí se to stát důvodem pro demontáž čehokoli z toho. Stát i demokracie fungují všelijak, kritizovat se na nich dá prakticky všechno, ale je zapotřebí si uvědomit, že jejich demontáží a přesunem jejich funkcí na soukromou sféru, což je jednoznačně směřování současné pravice, není nic jiného než léčba bolesti hlavy amputací.

     Když tu hlásám svoje politické názory, někdy si připadám jako někdo, kdo vidí nějaké velké nebezpečí (nejen pro mě, ale obecně), které ostatní nejsou buď schopni nebo ochotni vnímat - prostě ho nevidí, a prostě cítím potřebu před ním varovat. Primární v tu chvíli je pro mě za prvé to hrozící nebezpečí odvrátit, za druhé tak trochu otevřít ostatním oči či - lépe řečeno - přimět je zamyslet se nad určitými souvislostmi.

     O co mi absolutně nejde, je nějaké samoúčelné sebeprosazování či touha ukázat, že vidím něco, co ostatní nevidí. Kdybys viděl jako první nějaké bezprostředně hrozící nebezpečí, taky bys "skromně" mlčel, aby si ostatní náhodou nemysleli, že se nad ně vyvyšuješ? Doufám, že ne. Byla by to totiž FALEŠNÁ skromnost.

     Já v tuto chvíli vidím vyloženě akutní nebezpečí v rostoucí síle nadnárodního finančního kapitálu a v postupném předávání politické moci z rukou demokraticky volených státních struktur do rukou nikým nevolených zástupců finančních kruhů. Pravice tomuto procesu ochotně napomáhá, levice (včetně autentických zelených) je tedy pro mě jedinou silou, která tento proces dokáže zvrátit, zastavit nebo alespoň zpomalit.

     Budu na toto nebezpečí upozorňovat i za tu cenu, že budu terčem posměchu a že budu obviňován z nadutosti, když si o sobě myslím, že vidím něco, co ostatní nikoli.

     [ Zpět ]
     Datum: 05.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      ty lidi byli např Špidla, Sobotka kteří slíbili i příspěvek na nové auto před volbama a pak skutek utekl :-DDDD

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: újezďák
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Také věřím, že ve společnosti existuje ostrůvek soudnosti, který dokáže odolat mediální masáži.
  Avšak skromně se přiznávám, že nemám dostatek zkušeností, vědomostí, informací, sebevědomí, nestoudnosti, nabubřelosti, exhibicionismu, ubohosti ani drzosti k tomu, abych debilně kádroval lidi podle toho, koho volili.
  Nejsem jasnovidec.
  Možná ČAS ukáže, zda moje volba byla správná?

  Medvěd a prof.Bělohradský už teď vědí, že moje volba byla špatná :-(

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Autor: IQTyqve
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Mlácení oponentů profesory místo diskuse aneb úder druhý :-D

       

  Mlácení oponentů profesory místo diskusE o vlastních názorech aneb Medvědův úder druhý :-D

  (Anóbrž mě není možno se mýliti, když i pan profesór poudal .....)

  Pět bodů proti než skryji tuto diskusi :

  1. Cenu Ferdinanda Peroutky dostala naprostá většina současných novinářů označovaných za pravicové ( snad až na pana Mitrofanova, leč ten stojí v Právu na pozicích nepřátelských současné ČSSD a jeho ublíženectva Paroubka :)i proto nechápu, proč si pana Peroutku berou salonní levičáci do "úst"*
  * huba samozřejmě :-D

  2. Oč je zastrašující pravda více nebezpečná, než lež která tvrdí, že zadlužovat se lze donekonečna a že dluhy se neplatí ( autor Jiří Paroubek)?

  3. Nejdrsnější A NESPROSTŠÍ kampaň měla ČSSD , TO NEZAMLUVÍ ANI DRUHÝ (či očekávaný až desatý) PROFESÓR V ŘADĚ MEDVĚDOVĚ.

  4. Už i do Česka tedy dorazila metoda "když už nemáš argument označ oponenta za rasistu".
  Člověka, který poukáže na fakt, že lidstvo přežilo 3 miliony let bez sociálních dávek označ za pravicového oportunistu a toho kdo ukáže, že průběžný systém je na pokraji zhroucení označ za rozdmychavače vášní a bojovníka proti slabým.
  Zachránit dávky pro skutečně potřebné je PAK JEN DALŠÍ ZLOČIN kapitalismu :-D

  5-6 : ČESKÉHO VOLIČE OZNAČ ZA NESVÉPRÁVNÉHO BLBA, KTERÝ NEVIDÍ ( ODMÍTÁ VIDĚT) PODSTATNÉ SOUVISLOSTI, KTERÉ NÁM Z KAVÁREN JSOU OUPLNĚ JASNÉ, TAKOVÉHO VOLIČE BY BYLO NEJLÉPE NAHRADITI NĚJAKOU RADOU MOUDRÝCH, KTERÁ BY HO DOVEDLA KAM JE TŘEBA.
  DALO BY SE I UVAŽOVATI O NĚJAKÉ FORMĚ NUCENÉ, LEČ OSVÍCENÉ SOCIÁLNĚ SPRAVEDLIVÉ SPOLEČNOSTI. OBČAS BY LÉTALY TŘÍSKY, NĚJAKÉ TY LIDI DO VÝROBY, PÁR PRACOVNÍCH TÁBORŮ A TAÁK,ŽE ?
  VE JMÉNU TOHO VŠEOBECNÉHO DOBRA .....

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Mlácení oponentů profesory místo diskuse aneb úder druhý :-D

        

   Na tvůj příspěvek jako celek nemá smysl reagovat. Proto jen k jedinému bodu:

   Pravda nebude nikdy zastrašující. Zastrašování je jeden z nejnevybíravějších způsobů manipulace, postavený na NEREÁLNÉ hrozbě. Manipulátorovi tu nejde o splnění hrozby, nýbrž o vyvolání umělého strachu a změnu chování zastrašovaných podle jeho představ. Hrozba řeckým scénářem je od samého počátku vylhaná. Naše veřejné finance byly a navzdory zhoršení parametrů za léta Topolánkova a Kalouskova úřadování stále ještě jsou v nesrovnatelně lepší situaci než většina ekonomik celé EU a dalších "vyspělých" ekonomik světa (nemluvě o té řecké). A největší skok v zadlužení řeckých státních financí se neodehrál za vlády levicové socialistické strany PASOK, nýbrž v režii strany "Nová demokracie" stojící NAPRAVO od ní

   Celoevropská (možná dnes už skoro celosvětová) rozpočtová panika je zcela evidentně naprosto uměle vyvolaná a má sloužit jako nástroj k posílení vlivu finančních kruhů na politické rozhodování v jednotlivých zemích. V některých z nich už je prakticky realitou a další budou následovat.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
   • Re: Mlácení oponentů profesory místo diskuse aneb úder druhý :-D

         

    k zhoršení parametrů došlo na základě mezinárodních událostí a i událostí v Řecku.
    I kdyby vládl Paroubek dál, taky by se parametry zhoršily.
    Vrtění předpokladem, že ŘECKÁ PANIKA byla uměla vyvolána a že dluhy slouží jen k ziskům finančních kruhů je prostě jen vrcení.

    A tvůj největší skok v zadlužení je jen přiznání skutečné míry zadlužení vážený pane
    tahaný na vařený nudli Bohušem Sobotků.

    Navíc mě osvětli jak dokázali Ma´daři za socialistů nasekat takový dluhy a proč se muselo čekat až Fico padne, aby se zjistilo, že slovenský dluh je 2x tak velký ?

    [ Zpět ]
    Datum: 06.07.2010
    Autor: újezďák
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Mlácení oponentů profesory místo diskuse aneb úder druhý :-D

          

     Koukám, že ses dostal do argumentační nouze, když musíš argumentovat tím, co by bylo, kdyby... Já ale argumentuju tím, co SKUTEČNĚ nastalo. Kromě toho: Kdyby dále vládl Paroubek, nedošlo by k zavedení "rovné" daně a tedy ani k razantnímu propadu rozpočtových příjmů způsobenému tímto neuváženým krokem. Dopady světové hospodářské krize Kalouskovi a celé Topolánkově vládě jen sloužily k maskování jejich odborných selhání a rozpočtové neodpovědnosti.

     Pravice, která se korupcí dostala k moci po volbách v roce 2006, odmítala vnímat přicházející světovou hospodářskou krizi a počínala si rozpočtově krajně nezodpovědně - například zavedením rovné daně, které znamenalo obrovský propad daňových příjmů nezávisle na hospodářské krizi, ale také sestavením rozpočtu vycházejícího z absolutně nereálných očekávání ekonomického vývoje.

     Kalousek v té době přecenil hospodářský růst o celých DEVĚT procentních bodů, kdy místo očekávatelného čtyřapůlprocentního poklesu predikoval čtyřapůlprocentní růst (skutečně jde o procentní BODY, nikoli o procenta - zkus tuto jeho školáckou chybu vyjádřit v procentech...), což mu umožnilo rozhazovat peníze z rozpočtu, aniž by je měl kryté rozpočtovými příjmy. To se také stalo hlavním zdrojem skokového nárůstu státního zadlužení za jeho panování až na 5,3% HDP v roce 2009, zatímco vysmívaný Sobotka odevzdával rozpočet se schodkem splňujícím tříprocentní maastrichtské kritérium. A ten samý Kalousek se teď má stát znovu ministrem financí. Nediv se mi, že mě to naplňuje nesmírnými obavami.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
 • Zkusím metódu M´dvěda obrátit a zabušit přímo do pana prófesóra

       

  Zkusím mětód Médvěda obrátit a zabušit přímo do pana prófesóra :-D

  Pan profesor Bělohradský říká, že přesvědčení lidí o existenci absolutních pravd může vést až k omezení svobody ostatních, tedy těch, jejichž názory možná nejsou pravdivé.

  Říká, že přesvědčení o existenci poznatelné absolutní pravdy je pro svobodu potenciálně nebezpečné.

  I proto raději tvrdívá, že žádná poznatelná absolutní pravda neexistuje.
  Když však neexistuje, pokračuje, nemůžeme vynášet žádné kategorické soudy o jakémsi dobru a zlu konání, pravdivosti či mylnosti všech idejí. Všechny názory jsou stejně hodnotné a všechno jsou to jen osobní preference jednotlivých lidí nebo maximálně tradiční konvence plynoucí např z náboženství.

  Pan profesor Bělohradský kdysi hájil SSSR, Čínu S.Koreu a další komunistické totality právě těmito argumenty.. atd atd blebleble


  JENŽE :

  Co pak takový Norimberský proces ? Podle tohoto relativistického přístupu profesora Bělohradského byli poražení nacističtí pohlaváři popraveni kvůli svým preferencím ohledně správného politického řádu ve společnosti – preferencím o nic lepším, než byly preference vítězných soudců.
  Preferencím volených voliči v řádných volbách.
  Byla tedy historie nacionálních socialistů a jejich potlačení jen sérií vražd ?
  Němci (rakušané) přece měli své názory, podle nich vládli(a byli řádně zvoleni lidem ) a pak byli popraveni né proto, že zákony navržené podle jejich pravdy nedodržovali, nýbrž právě proto, že je dodržovali.:-(

  Byli tudíž popraveni za své názory NEBO NE ?

  Jediná možnost, jak může prof Bělohradský obhajovat Norimberský proces, je tvrdit, že byl oprávněný proto, že bylo právě osobní preferencí, názorem vlád vítězných mocností poražené nacistické státníky popravit.

  Pak se ale zásadní legitimací čehokoliv stává efektivní moc udělat to, co kdokoliv udělat chce – což je tedy převzetí logiky a „právního“ myšlení lidí souzených v Norimberku : oni sice byli popraveni, ale jejich názory TÍM POPRAVENÍM TAK NĚJAK triumfovaly, ŽE ?
  Když se jediným ospravedlněním ČEHOKOLIV stává moc, hrubá síla,VŮLE LIDU ( dosaď co chceš) – pak již vůbec neexistuje žádný důvod boje proti totalitarismu, právě naopak, totalitarismus se plně legitimizuje, protože to je systém s absolutní silou. Je to systém, v němž moc – tedy „pravda“ – může nejsnadněji působit.

  No tak jsem si plivnul na profesóra liberála a půjdu o dům dál. :-D

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Re: Po volbách X

       

  Proboha, další Medvědovy vzpomínky na komunistickou budoucnost.....
  Nezbývá než najít tlačítko SKRÝT.

  [ Zpět ]
  Datum: 05.07.2010
  Autor: PepikW
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Medvěde, já se Ti divím, že se sem chodíš s lidmi na tomto foru přít o politiku, když tento web je hodně o pražských a stačí se podívagt na volební výsledky posledních let z Prahy a musí Ti být jasné, jaké bude většinouvé smýšlení i kde. Stojí Ti to za to ?Asi ano, když to děláš...třeba se tím bavíš, že tu máš tolik oponentů??? Pokud bych měl reagovat na pana Bělohradského - da se řici, že je to velmi dobrý názor i odhad, at´už zde všichni ostatní křičí ze zásady proti němu. Tyto volby skutečně vyhráli účelově založené strany pravicového ražení založené převážně bývalými členy předchozích pravicových stran, kteří pochopili, že stará politická scéna zde opět jako tolikrát v minulosti již opětovně přežila a je třeba vytvořit jinou - ovšem protože je tvořená i ta nová ze starých krys, tak to bude stejná krysárna - ne-li větší, protože ke korytům se hrnou další ještě nenažraní.Prostě po minulém patu pravice pochopila, že v tomto starém složení už další volby nevyhraje a levici může ukrojit z koláče jen tím, že založí nové strany - jednu co se tváří jako pravice a druhá jako levice. Ve výsledku je to ale jedno, bo se spojili se starou strukturou a jede to v duchu původní klausovské linie opět dál. Má zkušenost je taková - spousta členů ODS jsou bývalí aprátníci KSČ. Kam jinam by se po revoluci z té Prahy tolikero aparátníků podělo??? Do Karviné???:-))))Mladí lidé toto nepochopili a vé své naivitě volili, co volili, tak ted´ budou opět první, kteří to opět odnesou...

  [ Zpět ]
  Datum: 06.07.2010
  Autor: Martis
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Vystihl jsi to naprosto přesně. Chodím sem nejen kvůli cyklistickým tématům (ta jen čtu a většinou moc nereaguju), ale zajímá mě, jak zdejší cyklisté pohlížejí na politický vývoj. Čili dá se říct, že se tím bavím. Kromě toho si tím trénuju argumentaci a vždycky je užitečné slyšet odlišné názory. Je to zdroj poučení (to nemohu popřít), nevylučuju ani drobné posuny v mém názoru, pokud se oponentovi podaří svůj názor obhájit a věcně vyargumentovat.

   Co se týče zdejšího většinového smýšlení, je mi to samozřejmě jasné. Pražáků je tu hodně, ale nejsou to zdaleka všichni. Podstatnější bude charakter zdejšího vzorku ze sociálního hlediska: Za prvé jsou to lidi, kteří pracují s internetem, což předpokládá, že zde nebudou zastoupeny výrazně chudší osoby, lidi bez práce. Naopak jsou to osoby, které se připojují ze zaměstnání (tedy patrně nikoli manuálně pracující, spíše úřednická a manažerská třída). Co se týče společného zájmu, tj. cyklistiky - ten rovněž předpokládá určitou (nadprůměrnou) příjmovou situaci. A to už je určitý výběr posouvající skupinu výrazně doprava.

   Za druhé A pak - proč bych se chodil "hádat" někam, kde se mnou souhlasí? Jsem tedy rád, že zde nacházím oponenty vzdělané a zpravidla ze sociálních skupin, o kterých si myslím, že volbou pravice poškozují své vlastní zájmy. Tím nechci ani v nejmenším říct, že je považuju za naivní, pomýlené nebo něco podobného. Prostě je to jen můj názor a já se jim ho snažím nějak sdělit, aniž bych jim ho jakkoli vnucoval. Je opravdu na nich, jak s tímto mým názorem naloží.

   Kdybych měl jmenovat tři osobnosti, které mě názorově nejvíce oslovují, pak je to "triumvirát" pánů profesorů Kellera, Bělohradského a Koháka. Keller mi imponuje svou bezprostředností, Bělohradský svou filozofickou hloubkou, Kohák navíc ještě spirituálním a religiózním rozměrem.

   Moc se mi líbí, jak ses "vypořádal" s ODS. Je to velmi trefné. Prakticky nám vládne stále stejný typ lidí. Současní vládci mi připomínají staré komunistické funkcionáře se sklonem ke zneužívání moci ve svůj osobní prospěch, k ukájení svých mocenských ambicí. Velmi hezky toto popsal jeden psychiatr (Jeroným Klimeš), že víceméně nutným předpokladem "úspěšného" působení ve vrcholné politice je určitý typ poruchy osobnosti.

   Není pak divu, že se zde setkáváme se stále stejným typem lidí, pro které nějaká ideologie je jen nástrojem pro dosažení VLASTNÍCH cílů. Služba veřejnosti či nějaké vznešené ideje těmto lidem nic neříkají. Proto někdejší zapálení komunisté mohou být stejně zapálenými neoliberály. Metody politického boje mají ale stále velmi podobné. Patří k nim umlčování odlišných názorů a vylučování jejich nositelů ze "slušné" společnosti. O tom vlastně píše i ten Bělohradský.

   Co se týče volby mladých lidí - ano, odnesou to převážně oni a generace ještě mladších lidí, kteří dnes ještě volit nemohli. Například školné budou platit až dnešní šestnáctiletí. Ten tunel v důchodovém systému ale zaplatí částečně už i moje generace, ale hlavní břemeno ponesou dnešní třicátníci a mladší. Ale to jsou také ti, kteří si to zvolili, tak ať si to vyžerou. Jen tím s sebou stáhli ty, kteří byli v okamžiku voleb v menšině...

   Je to trochu důsledek komunistické nadvlády, že je to u nás přesně obráceně než na přece jen svobodnějším Západě: Tam se mladí kloní spíše k levici a s postupujícím věkem zpáprdovatěj až do podoby neokonzervatismu a ekonomického neoliberalismu. U nás je to naopak - mladí lidé se nechali zblbnout hesly o tržním hospodářství bez přívlastků, o svobodě bez (sociální a ekologické) odpovědnosti a teprve časem a s věkem dospějí k tomu, že peníze a vůbec ekonomika nejsou posvátným cílem a smyslem života, nýbrž jen prostředkem či nástrojem, který má lidem sloužit a nikoli je ovládat.

   [ Zpět ]
   Datum: 06.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    "...nevylučuju ani drobné posuny v mém názoru..." :-))))))) rubrika ftipů je ale jinde ! Nebo naznač alespoň jeden malinký posun. Nevím o žádném. Ty totiž nediskutuješ, ty kážeš.

    [ Zpět ]
    Datum: 06.07.2010
    Autor: ronda
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Jeden z posledních posunů v mém názoru bylo zhoršení mého hodnocení strany Věci veřejné a naopak mírné zlepšení v případě lidovců a Strany zelených. O něco kritičtější než dřív jsem i k osobě Jiřího Paroubka.

     Co se týče tématu zadlužení, k určitému posunu mého názoru došlo v oblasti úvěrového financování podnikání a o něco smířlivější jsem například i k pořizování bydlení na hypotéku.

     Nejsou to posuny velké, ale jsou.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      Posuny tvé "lásky" k stranám jsou věcí tvého hodnocení a určitě nevyšly ze zdejších diskuzí.

      U firemních úvěrů ten posun bude nejspíš opravdu maličký, protože jsem ho pořádně nikde nezaregistroval. Ale je možné, že jsi někde něco připustil v těch sáhodlouhých elaborátech, které nejdou ani pořádně po dvou dnech přečíst. Byl ten posun ale opravdu alespoň trošičku hmatatelný ? Nebyla to jen taková kosmetika, jako úlitba pro ten požehnaný státní dluh ?

      U hypoték ale registruji tvůj skálopevný odsuzující postoj. Nebo že bych byl konečně brán na milost ? :-))

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: ronda
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Když o některých věcech člověk léta přemýšlí a dochází k nějakým závěrům, které si dlouhodobě ověřuje v praxi, těžko ho může nějaká diskuse přimět k zásadnějším posunům v názorech. Ode zdi ke zdi lítá jen blb, protože mu kvůli nedostatku informací každé nové poznání může úplně převrátit pohled na svět, nebo bezcharakterní oportunista, který si myslí vždy to, co je pro něj v daném okamžiku výhodné, což se v čase může (i dost prudce) měnit.

       Pravdu máš v tom, že je tu zatraceně málo diskutujících, kteří jsou s to můj názor někam posunout - ať už nějakou novou informací (rád se nechám poučit) nebo nějakým novým, neotřelým pohledem na již známé skutečnosti. Ale jsou tu. Škoda jen, že přispívají poměrně málo.

       [ Zpět ]
       Datum: 07.07.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        U tebe to "přemýšlení" spočívá výhradně v hledání, vymýšlení a neustálém opakování argumentů podporujících tvůj negativní vztah (pocit)k určitému typu lidí a chování.
        Zároveň velmi důsledně ingnoruješ, nebo překrucuješ fakta a argumenty nasvědčující, že tvoje názory jsou neobjektivní, extrémní, jednostranné a tudíž i nebezpečné.
        Že někdo o něčem léta přemýšlí ještě neznamená, že došel ke správným závěrům. Obzvláště to platí u lidí, kterým dělá zásadní problém přiznat si chybu a kteří se o sobě navíc domnívají, kdovíjak že nejsou inteligentní.
        Jak říká klasik - jen blb nikdy nemění názory..

        [ Zpět ]
        Datum: 07.07.2010
        Autor: IQTyqve
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        Typická medvědovina. I když ti někdo dokázal jednoznačný blábol a pomýlení, buď jsi někam vykličkovával, okecával a překrucoval, nebo prachsprostě přešel mlčením a začal o něčem pro tebe osvědčeném.

        [ Zpět ]
        Datum: 07.07.2010
        Autor: ronda
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Přesně tak, ale dnes to jsou samozřejmě všechno bývalý "disidenti" :-)).

   [ Zpět ]
   Datum: 06.07.2010
   Autor: baron
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Zkráceně to znamená, že kdo nevolil komunisty a sociální demokracii je nesvéprávný zmanipulovaný idiot. Holt se smiř s tím, že žiješ ve státě nesvéprávných zmanipulovaných idiotů.

  [ Zpět ]
  Datum: 06.07.2010
  Autor: pro_pa
  Hodnocení: +7 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Nic takového profesor Bělohradský neřekl a neříkám to ani já. Pokud jsem Bělohradského text dobře pochopil, kritizuje v něm hlavně způsob vedení kampaně. To ale neznamená, že považuje všechny voliče pravice za nesvéprávné. Někdo by pravici přece volil, i kdyby jejich přesvědčovací metody byly slušné a inteligentní.

   [ Zpět ]
   Datum: 06.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Kde jsem psal, že jsi on, nebo ty říkal? Nejsi nějaký vztahovačný?

    Ten text a tvá obhajoba prostě působí, že kdo nevolil komunisty, nebo sociální demokracii je nesvéprávný zmanipulovaný idiot. Nic víc, nic míň.

    [ Zpět ]
    Datum: 06.07.2010
    Autor: pro_pa
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     A není to totéž?

     "Bělohradského text a tvoje obhajoba působí..." je opravdu totéž, jako bys řekl "Bělohradský a ty vlastně říkáte, že..."

     Ani jedno z toho není ale pravda. Bělohradského text kritizuje hlavně způsob vedení kampaně a přesvědčovací metody pravice. To ale neznamená, že kdo nevolil levici, je nutně nesvéprávný. Vztahovačnost tedy není na mé straně.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      Není to totéž. Na mě to tak působí, což na rozdíl od tebe nepovažuji za něco co je neměnné, všeurčující a modla, takže je možné, že to na někoho působí jinak.

      Mohu mít tedy na něco názor, nebo je to špatně. Máte pravdu akorát ty, Bělehradský a Paroubek a ostatní jsou póvl, který nemá právo mít vlastní názor?

      [ Zpět ]
      Datum: 06.07.2010
      Autor: pro_pa
      Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Ale tohle ti tu Medvěd vysvětluje už několik měsíců. A ty to stále nechápeš:-))) Jo a zapomněl jsi ještě na Kellera...to je taky pěknej zázrak.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.07.2010
       Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        jj, Bůh je jenom trojjediný, kdežto oni čtyři... :-)

        [ Zpět ]
        Datum: 06.07.2010
        Autor: ronda
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Medvěde, víš ty co? Běžte i s profesorem Bělohradským do prdele... Anebo na kolo... ;-)

  [ Zpět ]
  Datum: 09.07.2010
  Autor: hekynen
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

       

  Skryté téma na vteřinu odkryto abych přepastoval trochu jiný úhel pohledu na dílko profesora Václava Bělohradského, toho času IV. Medvědova klacku na nakoláky :


  Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu
  Václav Bělohradský
  Právo, 3. červenec 2010

  Snažím se na tomto blogu spíše vyhýbat otázkám současné domácí politiky, i když jsem toto vnitřní pravidlo v posledních měsících už dvakrát porušil (zde a zde). Nemohu si ale pomoct a musím zareagovat na článek bývalého filosofa a dnešního levicového agitátora Václava Bělohradského, který napsal pro deník Právo. Někdejší emigrant před komunistickým režimem se stal obhájcem světonázoru, který nedokáži odlišit od komunismu. Mé podezření upevnily Bělohradského loňské úvahy "Proč nejsem antikomunistou" (Právo, 18. červenec 2009) a "Antikomunismus a velké prázdno" (Právo, 1. srpen 2009), ale jeho příklonem k marxismu jsem si definitivně jistý až teď. Nemám morální sílu polemizovat s každým nesmyslným tvrzením, které napsal, a proto uvádím jen jejich stručný přehled: Bělohradský nachází podobnost mezi volbami z let 1948 a 2010, přirovnává předvolební klip "Přemluv bábu" režiséra Zelenky ke Gottwaldovu vyhrožování fyzickou likvidací nepřátel, ztotožňuje "chudé" a "pracující", znovuoživuje myšlenku třídního boje ("třídní boj skončil, chudí prohráli"), pochvalně zmiňuje Moorův propagandistický snímek Capitalism: A Love Story, dezintepretuje evoluční teorii ("evropská demokracie není darwinistická"), obviňuje české voliče z autismu, používá tupé fráze jako "bezmocnost amerického lidu", považuje manažery ropné společnosti BP za teroristy nebo zločince ("Prezident Obama řekl, že katastrofa je nové 11. září, ale nikde nevidíme americké vojsko připravující se k válce s firmou BP, ani její manažery nevlečené v oranžových teplácích s pouty na nohou a s kapucou na hlavě."), volá po zvýšení regulace asi všeho. Nejdůležitější je ale následující citace, ve které dává Bělohradský aspoň na chvíli zcela otevřeně najevo, o co usiluje:

  Lidé jsou nespokojeni s tím, jak funguje kapitalismus, ale nemají odvahu vidět, že kapitalismus jinak fungovat nemůže. Zaměřují proto svou kritiku na "špatnou pravici", po níž přijde "pravice pravá" a ta zavede kapitalismus lidskou tváří, kterému bude velet admirál Karel [Schwarzenberg] a nezkažený Radek [John]. Lidé se bojí kritizovat to, co by měli kritizovat - fungování globálního kapitalismu, proto se raději zlobí na "zkažený kapitalismus". Na ten nezkažený ale čekají marně, žádný nepřijde, nezbývá než se naučit kritizovat a napravovat ten kapitalismus, který máme.

  Podle Bělohradského neexistuje žádný "dobrý" nebo "špatný" kapitalismus, protože kapitalismus jinak než špatně fungovat nemůže. Chápu to tak, že je třeba kapitalismus zcela odstranit a nahradit systémem jiným. Na konci citátu sice poněkud zaváhá a navrhuje "napravovat" stávající kapitalismus, ale později opětovně prohlásí, že "opravdová opozice se musí vrátit ke kritice kapitalismu". Uzavírám své čtení s přesvědčením, že Bělohradského finálním cílem je zrušení jednoho z největších výdobytků západní civilizace, tedy ekonomického kapitalismu, který je podle mého názoru nutnou podmínkou pro demokratickou politiku a liberální koncepci lidských práv.
  Obávám se, že s takovými mysliteli se slušní lidé nezahazují.

  http://massive-error.blogspot.com/

  [ Zpět ]
  Datum: 10.07.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

        

   Hele, tobě je divný, že člověk, kterého vyhnal komunistický režim do emigrace, je kritický i k současnému režimu? Jsou následující možnosti: Buď je u nás všechno v naprostém pořádku a Bělohradský "slyší trávu růst" nebo má Bělohradský pravdu a jako filozof vidí určité souvislosti dřív a zřetelněji než my - "obyčejní smrtelníci".

   Vsadil bych si na to druhé. S jeho postoji se naprosto ztotožňuju. Vyjadřují naprosto přesně i mé pocity: Aniž bych se s ním chtěl jakkoli srovnávat, i já jsem měl před rokem 1990 komunistů plný zuby a těšil jsem se na to, až půjdou od válu. A stačilo mi pak jen několik měsíců na to, abych začal být velmi ostražitý, a několik málo let (vlastně jen necelé dva roky) na to, abych přišel o VEŠKERÉ iluze.

   Žitá praxe mě naučila i na tak sprostém, krutém a nedemokratickém režimu, jako byl ten komunistický, oceňovat i určitá pozitiva. Jedním z nich je fakt, že v polovině osmdesátých let jsem neměl důvod váhat s pořízením početnější rodiny. V dnešní situaci bych do toho nejspíš nešel, a pokud ano, tak s obrovskými existenčními obavami.

   Jinými slovy: Současný režim (tj. nadvláda lidí se specifickou schopností a nezvladatelnou touhou zmocňovat se hodnot, aniž by tím sami nějaké vytvářeli) v určitých ohledech OBJEKTIVNĚ není o nic lepší (spíše daleko horší) než ten komunistický. A Bělohradský (samozřejmě nejen on) na základě podrobného zkoumání všech souvislostí postupně prozřel.

   Bělohradský kromě toho dříve než ostatní zaregistroval, že západoevropský "SOCIÁLNĚ tržní" kapitalismus třiceti poválečných let je na hony vzdálen tomu, co se dnes "buduje" u nás. A protože je mu jasné, že návrat tohoto stavu není reálný, nezbývá mu než kritizovat kapitalismus jako takový. Nechci mu vkládat nic do úst, ale působí to na mě, jako by ho s kapitalismem v určité době smiřovalo jen jeho sociálně demokratické "dojení", na základě kterého mohl být kapitalismus užitečný i běžným lidem. Když teď toto "dojení" prakticky skončilo (v postkomunistické Evropě dříve a razantněji než v západní Evropě), nezůstalo nic, co by kapitalistický systém ještě legitimovalo.

   K poslední větě té citace: Pokud ekonomický kapitalismus slouží jen velmi omezenému okruhu jednotlivců, tak je opravdu těžké něco takového považovat za "jeden z největších výdobytků západní civilizace" a už vůbec to považovat za nutnou podmínku pro demokratickou politiku či liberální koncepci lidských práv.

   A na závěr: Pokud místo otevřené demokratické diskuse budeme jen kádrovat svoje názorové odpůrce a třídit je na ty, se kterými se "my slušní lidé" zahazovat můžeme a se kterými nikoli, nemůže to skončit jinak než další totalitou hrstky mocných a bohatých, kteří se přece "nebudou zahazovat" s těmi, co mocní a bohatí nejsou (nebo aspoň ne dostatečně) a co mají odlišné (rozuměj: nepohodlné) názory, které zpochybňují oprávněnost našeho bohatství a jejich chudoby.

   [ Zpět ]
   Datum: 12.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
   • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

         

    Bída, svrab a neštovice... nechápu, jak v tomhle marasmu ještě vůbec může někdo přežít. Zlatá Osvětim a Gulagy ! Tam se dalo alespoň slušně žít, ale tady...?

    Ty musíš mít strašně smutnej život, Medvěde

    [ Zpět ]
    Datum: 12.07.2010
    Autor: ronda
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

          

     To říkáš Ty. Já jsem nic takového nepsal. Opravdu si myslíš, že když tu nemáme gulagy, Osvětim nebo Guantánamo, je nutně absolutně všechno v pořádku a nic se nesmí kritizovat?

     Svým příspěvkem říkám jediné: Současný stav se diametrálně liší od nadějí, které jsem (nejen já) choval na sklonku roku 1989. A nevykládej mi, že Ty sis to představoval přesně takhle...

     Ještě jedna drobnost: Po dvaceti letech od předání moci komunisty do rukou "faktnevímkohoalezačínámtušit" už by snad bylo na čase odhodit ten primitivní antikomunismus, přestat prohlašovat jakoukoli kritiku současné politiky div ne za vlastizradu a jakoukoli levicovou myšlenku za podporu totality, jakési "zločinecké organizace", gulagů a bůhvíčeho ještě.

     V Tvém příspěvku bohužel marně hledám nějaký věcný argument, se kterým by se dalo nějak rozumně polemizovat... Tak aby ses pak zase nedivil, že nereaguju, jak by sis představoval.

     [ Zpět ]
     Datum: 13.07.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
     • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

           

      Současný stav se liší od nadějí, které jsem choval na sklonku roku 89 JÁ.

      I já jsem si to představoval jinak.

      KAŽDÝ si to NĚJAK představoval.

      Co člověk, to ORIGINÁL.

      Ale NIKDO jiný tady takhle...

      NEPRUDÍ!!!

      :-))

      [ Zpět ]
      Datum: 14.07.2010
      Autor: IQTyqve
      Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
      • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

            

       Přesný, výstižný...
       Samozřejmě, že všechno není ideální, to nebude NIKDY. Ale furt je to o 100% lepší, než tehdy. A kvůli nějakým současným podvodníkům nehodlám rehabilitovat tehdejší komunistický zmetky, ani jejich současný pohrobky...

       Už jen třeba proto, že v pátek a v sobotu jedu rajtovat po Holandsku a příští týden po trojmezí D, F a CH. To by se mi za soudruhů fakt stát nemohlo.

       [ Zpět ]
       Datum: 14.07.2010
       Autor: ronda
       Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

             

        Že by všechno mělo být ideální - na tom snad nikdo netrvá. Mně osobně jen připadá, že současný stav je od toho (mého) ideálu příliš daleko - možná srovnatelně jako ti komunisti, i když v naprosto odlišných věcech.

        Ještě se zamysli nad tím, jestli ti tehdejší "komunističtí zmetci" (na Tvém hodnocení bych nic neměnil) nejsou náhodou stejní lidé nebo aspoň stejný typ lidí jako ti současní podvodníci.

        Jinak možnost cestování je samozřejmě jedna z věcí, která je dnes lepší než za komunistů. To nikdo nepopírá. Můžu přidat i další věci, které jsou dnes lepší - třeba svobodné vyjadřování myšlenek (i když to stejně bývá málo platné). To ovšem neznamená, že je v pořádku nebo dokonce lepší i všechno ostatní a že se tudíž nesmí nic kritizovat, aniž by za to člověk byl "vylučován ze slušné společnosti".

        Ještě jedna věc mě napadá: Ono je také důležité, kdo všechno pro Tebe je tím "pohrobkem tehdejších komunistických zmetků". Skoro mi připadá, že bys tuto nálepku nejraději připlácl na čelo div ne polovině národa. V takovém případě by ses měl zamyslet nad dostatečností své názorové tolerance a demokratičností svého myšlení.

        [ Zpět ]
        Datum: 18.07.2010
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
        • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

              

         Kdepak jsi přišel na tu polovinu národa ? Jejich procento je vcelku konstantní. Můžu od něho odečíst takovou čtvrtinu těch, kteří jsou s nima už jen tak ze setrvačnosti a zhruba si myslím, že bude podobný počet "skrytých radikálů". Takže plus mínus ti, co je volí. A iluze si o nich žádné nedělám, jasně vypovídající jsou jejich reakce při různých jejich manifestacích do médií - jak ti zvrchu, tak zespoda... A ta jejich zfanatizovaná mládež ? K blití...

         Nemíchej tam ale věčný remcaly s krátkou pamětí. Těm nebude nikdy nic vhod a nikdy ničeho nebudou mít dost. Ale to už nemá nic moc společného s komančema.

         A je veliký rozdíl něco konkrétního kritizovat a nebo jen zkreslovat fakta a bohapustě remcat.
         A když už kritizovat, tak také navrhovat nějaká REÁLNÁ řešení. Protože říkat, že to někdo dělá blbě umí každej votroub. Ale říct, jak to dělat líp, to už není jen tak. Soudruzi tomu říkali konstruktivní kritika :-)

         [ Zpět ]
         Datum: 19.07.2010
         Autor: ronda
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

               

          K té zfanatizované mládeží.

          Před volbama jsem viděl dokument o KSM. Hodně zajímavé. Ale pak byla zajímavá anketa, kde se ptali obyčejných lidí (převážně starších) a i nějakých herců na názor na KSM. Snad všichni jim přáli, aby si alespoň na pár minut zažili to, co bylo dříve, když mají tak silné řeči.

          On si toho asi taky pan mladej komunista Milan Krajča (25let) prd pamatuje. Ale chytráka tam dělal úžasného. Jak píšeš...na blití.

          [ Zpět ]
          Datum: 19.07.2010
          Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                

           Zfanatizovaná mládež vypadá takto:

           http://mustwatch.hztz.cz/film/consuming-kids...

           [ Zpět ]
           Datum: 19.07.2010
           Autor: Vratislav
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                 

            Jo, to je spíš hnusnej konzum. Na ten jednou chcípneme.

            Abych se přiznal, osobně mě to začíná už štvát. Člověk nemůže být bez mobilu, protože by byl ztracenej. Přijde mi, že reklamy na GPS z nás dělají blbce, protože prý bez GPS to prostě nejde. Člověk musí mít nej TV, protože přeci musí koukan na nejdokonalejší obraz s nej detaily...No je toho strašně moc. Já se jen netěším na dobu, kdy mi strčí čip do zadku a budou mě sledovat na každém kroku a bez GPS si nezajdu ani na WC, protože ho bez navigace přeci nenajdu. Dělají z nás blbce:-)))

            Dnešním dětem jejich dětství opravdu nezávidím....

            [ Zpět ]
            Datum: 19.07.2010
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             Pravda. S narozením dcery mě to ale děsí víc a víc. Zvlášť brutální je tam ta kapitola o reklamě ve školách, tipuju, že za pár let to tu budeme mít taky.

             [ Zpět ]
             Datum: 19.07.2010
             Autor: Vratislav
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              Děsej mě ty agresívní reklamy na hračky pro kluky. Málokterá z nich nekončí sugestivně drsným "to musíš mít !!!"

              [ Zpět ]
              Datum: 19.07.2010
              Autor: ronda
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                    

               A to se smí? Od doby, co kupujeme levná DVD, zapíná Markéta televizi jen na detektivky, kde se naštěstí tento druh reklamy nevyskytuje. Počítám s tím, že televize bude doma minimalizována (prakticky nahrazena počítačem) a případná DVD obsahující reklamy vyřezána a přepálena do podoby čistého obsahu. Malá dostane subnotebook s FF+adblockem a stane se prvním tween hackerem. Jo a knížky, samozřejmě, těch máme doma štosy. Zatím je po mě, tak snad bude mít načteno dřív, než bude muset do školy. No, stejně to bude boj.

               [ Zpět ]
               Datum: 19.07.2010
               Autor: Vratislav
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                     

                S těma knížkama by mě to docela zajímalo. Já jich mám za své dětství dost.

                Ale jak je to dneska? Mě příjde, že teď je lepší koupit mobil než knížku. Že to myšlení rodičů a prarodičů je jiné. Knížkou se dítěti přeci nezavděčí. Navíc dítě, co dostane k narozeninámJEN knížku a né třeba mobil musí být v kolektivu středem posměchu....

                Nevím, přijde mi to tak...

                [ Zpět ]
                Datum: 19.07.2010
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                      

                 Těžko říct. Já byl na základce průšvihář, nekolektivní typ, příslušník obranné formace outsiderů "bojující" s hlavní partou. Takže mě to, co ve třídě "letělo", nijak zvlášť nezajímalo. Doma jsem přečetl všechno, co naši měli, od Tří mužů ve člunu až po "Co víme o duševních nemocech". Mezi pátou a osmou třídou jsem hodně chodil do místní knihovny. Takže mně knížka jako dárek plně vyhovovala, jen občas se třeba babička netrefila a ve třinácti (kdy jsem hodně četl Lema) mi kupovala nějaké knížky pro mládež. Jestli bude holka introvert, tak se o ní neobávám. Kvalitní literatury máme doma spoustu.

                 A kdyby se chtěla před třídou předvést, tak máme doma i nějaké komiksy, jejichž objevení by vedlo k okamžitému zabavení, dvojce z chování a velmi vážnému pohovoru s rodiči -- a také k nehynoucímu respektu u předčasně vyspělého spolužákovstva. Pokud by to mělo zachránit její školní pověst, jsem ochoten jí takovou věc i podstrčit.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 19.07.2010
                 Autor: Vratislav
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                       

                  Invaze z Aldebaranu, Vzpomínky Ijona Tichého nebo Futurologický kongres?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 19.07.2010
                  Autor: Radix
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                        

                   Příběhy pilota Pirxe a Invazi z Aldebaranu. Lemovu tvorbu humoristickou (Iljona, Bajky robotů apod.) a filosofickou (Summa Technologiae) jsem objevil až na vejšce.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 19.07.2010
                   Autor: Vratislav
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                     

                Bohužel, reklamám těžko unikne. Přijdou kámošky s nějakou hračkou podpořenou reklamou, s hadrama atd... a i takhle nepřímo se to klidně šíří. Je to v jedinci, jestli tomu odolává, nebo podléhá.

                [ Zpět ]
                Datum: 19.07.2010
                Autor: ronda
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              To věřím.

              Já jsem měl teď takové období, kdy jsem nevěděl jak dál. Měl jsem pocit, že se v mém životě děje něco divného. Po několika týdnech, možná měsících jsem na to přišel. Doba mě žene někam, kam já vnitřně nechci. Doba mi v podstatě říká, že musím být skvělej, musím mít dobré auto, musím se zadlužit...jinak nebudu in. Najednou jsem si uvědomil, že dělám něco, co mě nebaví a netěší. Prostě doba a konzum mne vtáhli. Naštěstí jsem se na to nasral a pujdu si teď svojí cestou.

              Ale co ti chudáci děti? Dítě bez mobilu je ve škole prostě mimo, nula, socka. Ale vysvětli mu, že to tak není. A hlavně ho vnitřně přesvědči, že podstata života není v tom mít mobil...Starší člověk si to uvědomí, když bude opravdu chtít a hlavně příjde na to, že je něco v jeho životě špatně. Ale co dítě....?? Doba je hnusná

              [ Zpět ]
              Datum: 19.07.2010
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                    

               Jsem si myslel, že jsem se tomu vyhnul především "díky" finančně vždycky dost napjaté situaci v rodině, na tom vypěstovanému sklonu k šetrnosti a schopnosti vyjít s málem. Jenže pak se zakládala domácnost a tak jsme v tom až po uši hned na dvacet let.

               [ Zpět ]
               Datum: 19.07.2010
               Autor: Vratislav
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             V autě sedím vysoko, vidím daleko - a tak kolikrát vidím, jak místní šoféři jedou přede mnou například k obchoďáku a navigace je tam vede... :-))

             V tom zblbnutí potřebou mít furt to nejnovější je i neuvědoměný kořen finančních problémů mnoha lidí. Ze všech stran slyším nářky na současnou bídu a nedostatek peněz - ale to jsou furt nové modely mobilů, televize 100Hz, ploché, lcd,plazmy, 3D..., všechno podle reklamy. A pak se logicky nedostává peněz ani s nadstandartním příjmem.
             A lidi sebou nechají zametat jako blbí.

             [ Zpět ]
             Datum: 19.07.2010
             Autor: ronda
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              Přesně tak. Psal jsem to tu už několikrát.

              Hele. Můj kamarád si ke mě přišel půjčit prachy. Přijel v novém Golfu. Ona jeho žena nepracuje (ta vyloženě nechce) a on má nějakých 16tis. hrubého. A že je v průseru, že nemá z čeho žít a abych mu půjčil.

              No jo, ale proč nepřemýšlel dřív? Proč měsíčně splácí přes 6tis za nového Golfa? Proč za nějakou televizi splácí 2,5tis??? On je tak strašně chudej a tak strašně nadává na život a systém...Poslal jsem ho do řiti:-)))

              [ Zpět ]
              Datum: 19.07.2010
              Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             A co si myslíš, že (nejen) česká pravice reprezentuje? Samozřejmě maximalizaci konzumu - jenže jen v součtu. Je jim totiž jedno, jak je ten konzum rozložen, tj. že nespotřebovává KAŽDÝ přiměřeně (samozřejmě se stejně přiměřenými rozdíly), nýbrž že ta suma konzumu jde na vrub relativně úzké skupiny privilegovaných, pro kterou je mizerně placený a sociálně strádající zbytek populace jen rezervoárem laciné pracovní síly, která se jim o ten jejich blahobyt stará.

             Zkus posuzovat kroky naší nově vzniklé vlády podle toho, nakolik prospívají lidem a nakolik velkým, pokud možno nadnárodním firmám. Už jen to, jak úzkostlivě se snaží, aby státní dluh, který se mimochodem téměř přesně rovná sumě (včetně úroků) vynaložené na sanaci bankovního sektoru rozvráceného za Klausových vlád, zaplatili především běžní občané, mimo jiné dokonce invalidé, nemocní, důchodci, matky s dětmi a další už tak sociálně slabé skupiny, ale aby se úsporná opatření - nedej Bože - nedotkla zájmů finančních kruhů nebo velkých zaměstnavatelů.

             [ Zpět ]
             Datum: 19.07.2010
             Autor: Medvěd
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              Jenže tohle NENÍ o politice, ale o lidech!!!!

              Už ti z té politiky mírně haraší. Ale jo, levice by to z fleku změnila:-)))))

              [ Zpět ]
              Datum: 19.07.2010
              Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
              • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                    

               Ano, ano, za vším špatným už vidí pravicovýho bubáka :-))) Teď ještě začít vidět všude diverzanty, sabotéry a špióny - a pak už se jen jít podivat, v kolik jede tramvaj do Bohnic :-)

               [ Zpět ]
               Datum: 19.07.2010
               Autor: ronda
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
              • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                    

               Ano, je to o lidech v politice. A ti buď slouží lidem nebo (nadnárodnímu velko)kapitálu. Obojímu naráz sloužit nelze.

               [ Zpět ]
               Datum: 19.07.2010
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
               • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                     

                A co takhle sobě, svému egu, své kapse, svým příbuzným a kamarádům za oplátku atd... ty velkokapitále :-)))

                [ Zpět ]
                Datum: 23.07.2010
                Autor: ronda
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                      

                 Při vší společenské odpornosti tohle není to nejnebezpečnější.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 25.07.2010
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                      

                 To, co jde do kapes zkorumpovaných politiků, je směšný zlomeček majetkových přesunů, které tato korupce umožňuje. A pro společnost jsou nebezpečnější ty nekontrolovatelné majetkové přesuny než těch pár "drobných", které si ulijí zkorumpovaní politici.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 25.07.2010
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                       

                  Jako naprostému ekonomickému nevzdělanci mi přijde, že je pořád menší zlo, když ten majetek ve velkém přesunují lidé, kteří se v tom výborně vyznají a umí se o něj dlouhodobě postarat, než když majetek ve velkém přesunovali komunisté, kteří uměli tak leda žvanit na schůzi a zavírat lidi do kriminálu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 25.07.2010
                  Autor: IQTyqve
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                 • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                       

                  To už jsi se zotavil z toho amerického vejletu v káře kvůli sendviču? :-)) Můžeš být docela rád, že tě rangeři neodpráskli... ;-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 26.07.2010
                  Autor: hekynen
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                 

            Mezi slova "vypadá" a "takto" bych přidal slovo "také". Zfanatizování je celá škála, tady šla řeč o jednom konkrétním směru.

            [ Zpět ]
            Datum: 19.07.2010
            Autor: ronda
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

               

          Soudruzi nejen používali termíny jako "konstruktivní kritika", ale měli i návod, jak na to - velmi populární dokument "POUČENIE z krízového vývoja v straně a spoločnosti po XIII. zjazde KSČ".

          [ Zpět ]
          Datum: 19.07.2010
          Autor: jinec
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

               

          Zfanatizovaná mládež? To myslíš Issovou a Mádla? To byli jediní zfanatizovaní mládežníci, které jsem za poslední dvě desetiletí viděl. Byli věrnou kopií svazáků z padesátých let, kteří s planoucím zrakem přesvědčovali své stárnoucí rodiče a staré prarodiče ke vstupu do družstev.

          Když někdo kritizuje zlodějnu, tak jediné reálné a konstruktivní řešení je NEKRÁST. Jak jednoduché! Na tom se myslím shodnou jak ti Tvoji "votroubci", tak i ctihodní páni profesoři, které tak rád cituju.

          [ Zpět ]
          Datum: 19.07.2010
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
          • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                

           Když nechceš vidět, nevidíš, s tím nikdo nic nenadělá...

           NEKRÁST není konstruktivní řešení, to je ideál. A v tom je tvůj problém. Stejné, jako kdybys na problém rakoviny přišel s konstruktivním řešením - nemít rakovinu.
           A když tohle plácneš, nediv se, že tě všichni posílají se smíchem někam :-)

           [ Zpět ]
           Datum: 19.07.2010
           Autor: ronda
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                 

            Ne, nekrást je základním PŘEDPOKLADEM každého konstruktivního řešení.

            [ Zpět ]
            Datum: 19.07.2010
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             Krade se odjakživa!!! Už neandrtálci si kradli žrádlo. Ale jestli si chceš zahrát na Boha a nějak svět zbavit téhle neřesti....budu ti držet palce. Ale dopředu vím, že je to na prd:-))

             [ Zpět ]
             Datum: 19.07.2010
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             Předpokladej jo, ale ne řešením. Ale koukám, že s pochopením máš bohužel problém.

             [ Zpět ]
             Datum: 23.07.2010
             Autor: ronda
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              Až bude splněn tento nejzákladnější předpoklad, můžeme se začít zamýšlet nad řešením - tedy bude-li ho pak ještě vůbec třeba...

              [ Zpět ]
              Datum: 25.07.2010
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
              • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                    

               Jo, takže jak už jsem napsal výše, nejzákladnějším předpokladem je nikdy nemít rakovinu a pak se můžeme začít zamýšlet nad řešením potírání choroby, bude-li ho pak ještě vůbec třeba...

               Svět podle Medvěda :-)))))))

               [ Zpět ]
               Datum: 31.07.2010
               Autor: ronda
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

               

          Ještě dodatek: Jak Ty si představuješ lidi, kteří nikdy nebudou mít dost? Ve mně tohle slovní spojení vyvolává představu nenažraných zbohatlíků, případně jejich potomků - např. znuděných fracků, kteří pro zábavu ničí přírodu divokými jízdami na čtyřkolkách (můj autentický zážitek z právě uplynulého víkendu). Tihle takylidi levici nikdy volit nebudou...

          [ Zpět ]
          Datum: 19.07.2010
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                

           Kdo je u tebe "nenažranej zbohatlík"??? Bylo by to třeba definovat.

           Je to i ten, co dře 16 hodin denně jako živnostník, nezná soboty a neděle, je poctivý a to jen kvuli tomu, že ho ta práce baví??? Promiň, ale ty soudíš lidi jen podle toho, jak moc mají naducané kapsy a jak moc makají. Čím více makají a čím naducanější mají kapsy, tím jsou to větší svině kapitalistické. Ale tahle přímá úměra dost často neplatí.

           [ Zpět ]
           Datum: 19.07.2010
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                 

            Proč se mě ptáš, když si pak (samozřejmě v rozporu s mým názorem) sám odpovíš a na základě SVÉ odpovědi MĚ zkritizuješ.

            Pokud to chceš slyšet, tak posuzuju lidi nikoli jen podle příjmů, ale hlavně podle toho, jak k nim přišli. Zrovna živnostníkovi, co dře 16 hodin denně a nezná víkendy, bych vyšší příjem nezáviděl. Sám se do této nebo podobné kategorie počítám.

            Opravdu velké majetky ale těžko mohly být nabyty (jen) poctivou prací. Poctivá práce NIKDY nemůže být honorována tak, aby se člověk mohl stát tím "nenažraným zbohatlíkem". Ale o tom tady už byla řeč. Sám jsi říkal, že pro dosažení finančního úspěchu je třeba se místo práce umět PROSADIT. Je to ale jen jedna z cest. Druhá je schopnost ZMOCŇOVAT SE HODNOT. Snad víš, které druhy činností tím mám na mysli. Rozhodně bych tyto činnosti ale nenazval prací, třebaže mohou být spojeny s nemalým úsilím.

            [ Zpět ]
            Datum: 19.07.2010
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             No jo...tak si všechny házej na jednu hromadu. Ale ujišťuji tě, že nadáváš na spousty mých přátel a dokonce rodinných příslušníků. Bohužel (pro tebe) všichni se živí poctivě a začínali většinou od nuly. A někteří i několikrát....

             Ale tobě se nikdo nezavděčí. Jo, možná ten nemakačenko z páté cenové. Ten chudáček, který se není schopný o sebe postarat a kterého ty tu zastáváš.... Tuhle zvrhlost prostě nikdy nepochopím.

             [ Zpět ]
             Datum: 19.07.2010
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              Pokud máš přátele mezi velkoprůmyslníky, bankéři, zázračně zbohatnuvšími politiky a dalšími podobnými, kteří určitě všichni začínali od nuly, tak asi opravdu nadávám i na tvé přátele...

              Zvrhlost je to, co o mně píšeš nebo co si o mně myslíš, ale trochu ti uniká realita. Hájil jsem snad někde lidi, kteří NECHTĚJÍ pracovat?

              [ Zpět ]
              Datum: 19.07.2010
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
              • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                    

               Promiň, ale teď bych tě nejraději poslal někam. Ty jsi fakt mimo.

               "Je to i ten, co dře 16 hodin denně jako živnostník, nezná soboty a neděle, je poctivý a to jen kvuli tomu, že ho ta práce baví???"

               To NEJSOU velkoprůmyslovníci, bankéři, zázračně zbohatnuvšími politici.

               Jojo. Když už se přišlo na to, že všechny házíš do jednoho pytle, tak se z toho snažíš zase vykroutit přiblblejma poznámkama.

               [ Zpět ]
               Datum: 19.07.2010
               Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                     

                A když jsem ti napsal, že proti těm, co dřou 16 hodin denně jako živnostníci a neznají soboty a neděle, nic nemám, velkoryse jsi to přehlíd a dále mě napadáš za to, že je nenávidím... Takhle se ale nedá diskutovat. Ty sis o mně prostě vytvořil nějakou představu, kterou tu srdnatě kritizuješ, a vůbec ti nepřekáží, že píšu něco úplně jiného. Takže buď vycházej z toho, co SKUTEČNĚ píšu, nebo napříště oslovuj už jen tu svou představu a ne mě. Ale můžu tě uklidnit - nejsi v tom sám.

                [ Zpět ]
                Datum: 19.07.2010
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                      

                 No právě že souhlasíš....

                 Ja se ptal, kdo je ten "nenažranej zbohatlik". Pak jsem ti tam napsal, kdo to je. A ty jsi s tím souhlasil....

                 Takže dle tebe je nenažranej zbohatlík každý, kdo dře 16 hodin, je poctivý a má spoustu peněz (a tím pádem může mít i velké majetky, které ty nějak nemůžeš ustát). Tím jsi urazil spousty poctivých lidí.

                 Já osobně znám dost lidí, kteří jsou relativně "pohádkově" bohatí a přišli k tomu poctivou prací. Jeden z nich třeba začal po revoluci do ČR dovážet motorky jedné známé italské značky. Ten člověk makal jak černoch. I dneska, i když má opravdu "velké majetky", ho potkávám v montérkách.

                 V rodině mám taky jednoho "zbohatlíka", který má spousty majetku a začínal od nuly.

                 Ono, pokavaď si ihned nekupujes nemovitosti, nebereš si z frajeřiny nejnovější auta na leasing a třeba rozumně dál investuješ do firmy, máš čuch a tošku štěstí, tak pak se můžeš dostat i k větším pěnězum. Ale takoví lidé, šikovní, komoušům, jako jsi ty, leží v hlavě.....

                 Hajzl jeden nenažranej zbohatlickej. Člověk aby se bál kvuli tobě zrošku zbohatnout. Jinak by byl ihned podezřelej....

                 [ Zpět ]
                 Datum: 19.07.2010
                 Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                

           Máš ideologicky velmi, ale opravdu velmi zúžený pohled. Každý má, to co má a na co reálně dosáhne. Ve VŠECH příjmových vrstvách. A ve všech vrstvách se najde hafo takových, kteří, ač z celosvětového hlediska nesmírně bohatí (až nezaslouženě), furt budou jen remcat a prudit, jak je tady špatně. A když pominu těch pár procent opravdu potřebných, týká se to opravdu celého zbytku příjmové škály.

           "takylidi" ??? Ty jseš zase jinej "takyčlověk"

           A o nějakým volení levice snad řeč nešla, tak co to do toho taháš ?

           A už tady přestaň plivat ty komoušský propagandistický fráze a termíny. Za komančů se mi hnusily a teď to teda opravdu nemám potřebu furt dokola od tebe číst.

           [ Zpět ]
           Datum: 19.07.2010
           Autor: ronda
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

               

          Ano, objektivní, konstruktivní kritika: To je to, co od vás, potřebujeme, mládežníci! Hlavně si ale ten městský rozpočet nepředstavujte jako Hurvínek válku!

          Jinak jsou tu výsledky průzkumu naznačující, že jsme buď národ remcalů nebo jsou staré svině stejné jako nové:
          http://www.blisty.cz/art/53323.html
          a
          http://www.blisty.cz/art/53337.html

          [ Zpět ]
          Datum: 19.07.2010
          Autor: Vratislav
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                

           Uff, tak tohle monstrdílo studovat teda nebudu, a na monitoru už tuplem ne, nejsem masochista...

           Nechcete z toho někdo udělat stručný výcuc ? :-)

           [ Zpět ]
           Datum: 19.07.2010
           Autor: Jarda
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                 

            No, nejstručnější výcuc jsem podal výše ;-)

            Zkusím něco vybrat (pozn. známkovalo se 1-5 od nejlepšího po nejhorší):
            =============================
            Požádali jsme respondenty, aby oznámkovali jednotlivá období moderní československé a české historie od převzetí moci komunisty roku 1948 až do dneška. Účelem této otázky bylo zjistit, zda jsou respondenti ideologicky zaujatí, anebo zda budou tato období hodnotit víceméně podle běžně přijímané, mainstreamové interpretace historiků.

            Výsledky svědčí o tom, že respondenti skutečně hodnotí československou a českou historii posledních cca šedesáti let podle "běžných" názorů na toto hodnocení... Éra extremního stalinského útlaku v letech 1948-1953 je hodnocena jako nejhorší období nedávné československé historie (dostalo známku 4.26). Jen 44 respondentů (1,4 %) ohodnotilo toto období jako nejlepší v československé a české historii.

            Není možná úplně překvapující, že za nejlepší období nedávné historie považují respondenti liberální šedesátá léta (1964-1970), která dostala známku 2.14. Tuto éru respondenti hodnotili dokonce výše než první období divokých privatizací a „neomezené svobody“ po „pádu komunismu“ v letech 1990-1996 (známka 2.95). Je možná pozoruhodné, že období Gorbačovovy perestrojky (1985-1989) je hodnoceno pozitivněji (známka 2.78) než první postkomunistické období let 1990-1996. (Je nutno zdůraznit, že hodnocení těchto historických období je silně ovlivněno současnými zkušenostmi českých občanů; není sporu o tom, že v dřívějších dobách by toto hodnocení bylo zřejmě jiné.) Prohlubující se deziluze z postkomunistické demokracie se projevuje skutečností, že se hodnocení postkomunistických období postupně zhoršuje (1990-1996: známka 2.95; 1997-2006: známka 3.22; 2007-2010: známka 3.77). Poslední období let 2007-2010 dostalo horší známku (3.77) než stagnující postalinské období let 1953-1964 (známka 3.44). Je také možná pozoruhodné, že respondenti dali celému komunistickému období nepatrně lepší známku (3.18) než celému postkomunistickému období (3.23). Tyto výsledky tedy, jak se zdá, odrážejí hlubokou deziluzi s postkomunistickou demokracií v České republice, zároveň je ale není možno bagatelizovat jako názory nějaké doktrinářské, extremistické sekty.
            =============================
            Člověk měl/má pocit uspokojení Před r. 1989 Po r. 1989
            z rodinného života 1.66 2.32
            z osobního života 2.07 2.82
            z profesní realizace 2.42 2.72
            =============================
            Je zjevné, že respondenti nemají iluze o podstatě komunistického systému před rokem 1989. Přesto však, jak se zdá, zastávají názor, že postavení jednotlivce a kvalita života byly v éře před rokem 1989 o mnoho lepší než dnes. Lidé měli čas věnovat se zájmům, koníčkům a studiu, existovala vysoká míra sociální rovnosti, bydlení bylo ekonomicky přístupné každému, všem bylo přístupné kulturní a rekreační vyžití. Podle názoru respondentů se všechno toto po roce 1989 radikálně změnilo k horšímu.

            Respondenti jsou také přesvědčeni, že i když společnost nebyla „za komunismu“ v žádném případě dokonalá, „pád komunismu“ velkou měrou přispěl v rozšíření sobeckého a nečestného chování v české společnosti. Respondenti nemají iluze o stavu hospodářství, zdravotnictví, školství či sociálních služeb „za komunismu“, avšak zastávají názor, že i když byly „za komunismu“ tyto struktury druhořadé, v postkomunistické společnosti jsou daleko horší. Respondenti oznámkovali kvalitu a postoje státních úředníků, práva a médií „za komunismu“ nízko, ale v postkomunistickém období jim dali ještě horší známku. Podle jejich názoru postkomunistická média hájí práva obyčejných lidí nyní ještě méně efektivněji než „za komunismu“. Sdělovací prostředky jsou jen o trochu svobodnější, než bývaly „za komunismu“.
            Peníze mají v současné společnosti podle respondentů daleko větší vliv než „za komunismu“. Občané jsou v současnosti daleko sobečtější, než byli před rokem 1989. Žijí daleko povrchnějším způsobem. Mafiánská spiknutí kamarádů mají v české společnosti v současnosti daleko větší vliv, než tomu bylo před „pádem komunismu“. Občané jsou obětí daleko silnější hospodářské represe než před rokem 1989. Občané cítí daleko intenzivněji než před rokem 1989, že neexistuje spravedlnost. Sdělovací prostředky jsou daleko více nástrojem hospodářské manipulace, než tomu bylo před rokem 1989.

            Média jsou nástrojem politické manipulace skoro úplně stejnou měrou jako před rokem 1989. Stejně jako před rokem 1989 nemá občan šanci příliš režim ovlivnit a je vůči moci státu bezmocný. Občané jsou o trochu méně politicky negramotní než před rokem 1989.

            Respondenti zaznamenali zlepšení jen v šesti oblastech: Občané jsou nyní při politickém rozhodování o něco svobodnější než před rokem 1989. Sdělovací prostředky jsou také o trochu svobodnější. Občané mají daleko větší přístup k informacím než před rokem 1989 a zejména mají daleko větší množství styků s vnějším světem. Lidé jsou podstatně méně pronásledováni než „za komunismu“ a vládnoucí politické strany mají méně neomezené moci.
            =============================
            Respondenti nepovažují komunistické politiky za příliš dravé či zkorumpované. V porovnání s komunistickými politiky dopadli postkomunističtí politici daleko hůře. (...) Zdá se pozoruhodné, že respondenti zastávají názor, že politici po roce 1989 podlézají zahraničním mocnostem stejně intenzivně, jako to dělali politici před rokem 1989.
            =============================
            Z ilustrativních důvodů jsme přepočítali výsledky průzkumu, provedeného v Britských listech s použitím standardních sociodemografických dat tak, abychom dovážili výsledky podle struktury populace České republiky (...) Přepočet byl překvapivý, protože přepočtené výsledky se od odpovědí spontánního vzorku respondentů vzniklého ze čtenářů Britských listů výrazněji nelišily. (...) předpokládali jsme, že přepočet odpovědí čtenářů Britských listů podle politických preferencí voličů v květnových volbách přinese daleko „pravicovější“ odpovědi, než jsou odpovědi vzorku čtenářů Britských listů. Je pozoruhodné, že se tento předpoklad nesplnil.
            Je nutno zdůraznit, že přepočet výsledků z dotazníku není průzkumem veřejného mínění a přepočtené výsledky mohou být pouze ilustrativní. Nicméně se domníváme, že lze učinit politickou hypotézu. Stranicko-politická loajalita v České republice zřejmě nemá skoro žádný vliv na to, jak občané hodnotí kvalitu života v dnešním režimu ve srovnání s režimem z doby před r. 1989 a jak hodnotí dnešní politiky ve srovnání s politiky z komunistické éry. Názory občanů jsou, jak se zdá, pozoruhodně jednotné přes celý politický systém. Zklamání z politiky se zdá být v České republice široce rozšířené, bez ohledu na to, pro koho lidé hlasují. Stejně silný je zřejmě pocit nostalgie idealizující dobu před „pádem komunismu“ r. 1989.

            [ Zpět ]
            Datum: 20.07.2010
            Autor: Vratislav
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             Tomuhle říkáš výcuc....:-)))) Předělat....:-)))

             [ Zpět ]
             Datum: 20.07.2010
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                   

              ...se mi nechtělo přepisovat odstavce, a zase byla škoda toho tolik vynechat... ;-)

              Ale je tam i tisknutelný doc: http://www.blisty.cz/files/2010/07/01... (slabých 15 stran textu).

              [ Zpět ]
              Datum: 20.07.2010
              Autor: Vratislav
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

                  

             No skvělý, to jsi mi teda pomohl :-)

             Ale aspoň něco, je to mnohem užší, čte se to mnohem lépe než ten originál, nemusím jezdit očima z jednoho kouta monitoru do druhého ;-) Stejně by mne zajímalo který *píp* vymyslel ten děsně široký formát 16/9 :-)))

             Dík ;-)

             [ Zpět ]
             Datum: 20.07.2010
             Autor: Jarda
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Skryté na vteřinu odkryto bych přepastoval jiný úhel pohledu

         

    Opravdu jsi v polovině osmdesátých let neměl důvod váhat s pořízením početnější rodiny? To je ale v přímém rozporu s tvým tvrzením, že jsi měl komunistů plné zuby.
    Jak je možné, že tehdy jsi velmi ostražitý nebyl, ani jsi neztratil VEŠKERÉ iluze a ani obrovské existenční obavy jsi neměl? Hospodářství šlo nezadržitelně do krachu, morální devastace obyvatelstva byla tragická, ani průměrně nadané děti neměly žádnou budoucnost.
    Tehdy jsi neslyšel trávu růst?
    Odpovím si sám - komunismus ti vyhovoval, byl jsi navyklý žít stylem "po mně potopa", zodpovědnost za svá rozhodnutí jsi svěřoval státu, lži a manipulace byly normou, které ses velmi, velmi snadno přizpůsobil. Neměl jsi denně na očích tolik lidí, kterým bys mohl závidět.
    A dodnes se ti po tom stýská.

    [ Zpět ]
    Datum: 13.07.2010
    Autor: IQTyqve
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Tohle téma, to jsou strašný sračky :((

  [ Zpět ]
  Datum: 12.07.2010
  Autor: Kominík
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Ty woe jaký sračky máš na mysli ???!!!
   Tak nějak by přece vypadala nálada v "ideální společnosti", pod vedením soudruha M., zakladatele tohoto tématu, jež sám sebe označuje jako "zastánce inteligentní spolupráce"...

   [ Zpět ]
   Datum: 12.07.2010
   Autor: IQTyqve
   Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Žádné téma takové být nemusí. Záleží jen na diskutujících, co z toho udělají.

   [ Zpět ]
   Datum: 12.07.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
 • Tak jsem se vrátil z měsíční dovolené a jak tak dočítám noviny

       

  Tak jsem se vrátil z měsíční dovolené a jak tak dočítám noviny tak vidím, že

  DALEKO NEJSPROSTŠÍ "POLITICKÝ" ÚTOK TOHOTO ROKU provedla mladá paní Paroubková ( to je ta paní co se k politice dostala přesně tím způsobem, ze kterého osočuje všechny současné političky ve vládních stranách)

  Proti tomu je klip Přemluv bábu materiál od Gut-Jarkovského

  [ Zpět ]
  Datum: 25.07.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Efezským 6,5: Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou ...

  Římanům 13,1-2: Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.

  1. Timoteovi 6,1: Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě ...

  [ Zpět ]
  Datum: 01.08.2010
  Autor: Radix
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Profesor Bělohradský opět udeřil.
  Nepřekvapilo kde.
  Na sjezdu ČSSD a s ním tam perlil i soudruh publicista Keller.

  Podle Bělohradského se česká střední třída fašizuje a v dějinách Evropy vždy selhala.
  Taková hnusná lež, že ?

  Keller zase objevil, že česká střední třída byla pravicí postavena proti sociálnímu státu...

  Heuréka....

  To je dvoječka demagogů, ti se sešli...

  [ Zpět ]
  Datum: 26.09.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Česká střední třída? Ono něco takového existuje?

   [ Zpět ]
   Datum: 26.09.2010
   Autor: Vratislav
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   Zkus o těch Bělohradského slovech slovech víc přemýšlet, než je označíš za lež. A Kellerův výrok není nic nového. To tvrdí už mnoho let. Jen v současné době jeho slova nabývají na hrozivé aktuálnosti.

   Oba výroky, které cituješ, potvrzuje i většina z vás tady na tom fóru ve všech politických diskusích, které jsem tu založil, ale i jinde. Namátkou si vzpomeň na na "přívětivé" příspěvky vůči "nepřizpůsobivým" (cikáni u krmítka), nezaměstnaným (líná pakáž), proti státním úředníkům atd. Nepochybuju o tom, že autoři těchto zdejších výroků sami sebe řadí ke střední třídě. A že by tu někdo kromě mě hájil sociální stát, jsem si taky nevšiml...

   Zdejší prakticky všeobecný souhlas s likvidací a rozkrádáním sociálního státu jen potvrzuje slova OBOU pánů. Kdo ze zdejších příslušníků střední třídy se zde aspoň slovně postavil proti tomu, aby se formou bezhlavého snižování platů a drastického PLOŠNÉHO osekávání sociálních dávek platil státní dluh vzniklý ve své PLNÉ VÝŠI jako NÁKLADY NA SANACI BANKOVNÍHO SEKTORU rozvráceného za Klausových vlád? Sociální systém by bez těchto vícenákladů byl naprosto udržitelný a rozpočty za posledních deset let mohly být i při jeho fungování vyrovnané.

   [ Zpět ]
   Datum: 27.09.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Doufám, že odpovím i za ostatní rozumné, když napíši toto :
    .

    [ Zpět ]
    Datum: 27.09.2010
    Autor: ronda
    Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     To bych klidně podepsal!

     [ Zpět ]
     Datum: 27.09.2010
     Autor: AV
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Přemýšlej si o tom laskavě ty .
    Páč a poněvádž jsi klasický příslušník české střední třídy.
    Proč tě netankuje, že tě může Bělohradský prohlásit za fašistu ?

    Nebo ty snad nejsi podnikatel a vysokoškolsky vzdělaný pedagog ?

    Kdo je pak podle tebe střední třída mlho ?

    [ Zpět ]
    Datum: 27.09.2010
    Autor: újezďák
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     No, vyzývat k přemýšlení o těchto tématech někoho, kdo tráví mnoho hodin týdně četbou sociologické literatury (od Kellera jsem četl prakticky všechno), je dost odvážné.

     Ale k věci: Ano, považuju se v určitých ohledech za příslušníka střední třídy, a to za jednoho z těch, jehož příslušnost k těmto vrstvám je současnou politikou bezprostředně ohrožena.

     Fašizace střední třídy jako celku se nemusí týkat každého jednotlivce. Tímto výrokem měl autor zcela jistě na mysli, že uvnitř střední třídy sílí fašizující tendence, což je prostě fakt, kterého jsem si všiml nezávisle na něm. Osobně bych se na jeho místě o tomto problému vyjádřil o něco obšírněji v tom smyslu, že se střední třída ocitá pod obrovským existenčním tlakem, jehož výsledkem je její RADIKALIZACE - a to směrem "doleva" (můj případ) nebo "doprava" (zmíněná fašizace).

     Základní myšlenka tkví v tom, že majetková, příjmová a mocenská elita intenzivně pracuje na prohloubení příkopu mezi ní a zbytkem společnosti. K tomu využívá fenoménu závisti, ovšem s opačným znaménkem, než jsme zvyklí tuto vlastnost vnímat. Místo aby si střední třída uvědomila, že zdrojem jejího ohrožení je stále větší koncentrace majetku a hospodářské moci v rukou stále užší "elity", nechala si od této "elity" nabulíkovat, že ji ohrožují bezdomovci, nezaměstnaní, etnické (a jiné) menšiny atd., kteří vysávají "štědrý" sociální systém.

     Takže například hodně velká část české střední třídy volila stranu, v jejímž čele (schován za tragikomickým "knížetem") je člověk, který jako dřívější ministr financí v Topolánkově vládě způsobil skokové zvýšení státního zadlužení a který hodlá tento dluh, vzniklý převážně sanováním bankovního sektoru rozvráceného v 90. letech za Klausových vlád, nechat zaplatit nižší a střední třídu formou plošného snižování mezd ve státním sektoru, zvýšením DPH, drastickým snižováním a zpřísňováním sociálních dávek atd.

     Nejenže je to krajně nespravedlivé (dluhy zaplatí někdo, kdo je nezavinil), ale způsobí to další propad (hlavně daňových) příjmů státního rozpočtu, čímž se i při možném nominálním snížení schodku a celkového dluhu podstatně zhorší situace státních financí (nízký hospodářský růst, nižší daňové příjmy). Výsledkem bude, že (třeba i nominálně nižší) státní dluh bude představovat VYŠŠÍ procento vytvořeného HDP. (Z rodiny s půlmilionovým ročním příjmem a 170.000,- dluhem se stane rodina s 300.000,- Kč příjmem a 150.000,- Kč. dluhem. A my budeme povinně jásat, jak jsme "zatočili" se zadlužením...). To vytvoří další tlak na škrty a úspory a na další ožebračování lidí.

     Sociologové - dnes už prakticky jako jeden muž - se shodují, že příjmová a majetková elita staví jednotlivé segmenty střední a nižší třídy proti sobě (etnickou většinu proti etnické menšině, soukromý sektor proti státnímu, zaměstnané proti nezaměstnaným, bydlící proti bezdomovcům, manuálně pracující proti duševně pracujícím, ženy proti mužům) a zakrývá tím vlastní podíl na ožebračování většinové společnosti.

     [ Zpět ]
     Datum: 27.09.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

           

      Odvaha ?
      Nevykroutíš ze z toho ani příspěvkem na 2 stránky....

      Tvůj idol tě nazval fašistou, příslušníkem třídy, která vždy selhala a druhý tvůj vzor o tobě říká, že jsi se nechal pravicí postavit proti sociálnímu státu..

      A ty nad tím bubláš blahem a blábolíš, že prakticky všichni dva sociologové, kterými argumentuješ :-D

      [ Zpět ]
      Datum: 27.09.2010
      Autor: újezďák
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Zrovna dneska jsem si přečetl moc pěknou věc o sociální determinaci ke zločinu.

       "Ne náhodou někteří badatelé uvádějí, že za působení stejných - nepříznivých - sociálních faktorů, se zdaleka ne všichni, kdo jsou vystaveni jejich účinku, odchylují od norem chování (*). Často naopak se chování člověka utváří v podobě přímého a úporného odporu vůči prostředí. V aktivním odporu proti vnějším vlivům se upevňuje ten směr individuálního chování, který (za příslušných okolností) může být silou reformující sociální okolí."

       Jestliže tedy Bělohradský označí střední třídu za obecně selhavší a "zločinnou", nijak z toho nevyplývá, že tím označil konkrétně Medvěda.

       [ Zpět ]
       Datum: 27.09.2010
       Autor: Vratislav
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        Hvězdičku si odmyslete, vysvětlivku jsem nakonec nedal.

        [ Zpět ]
        Datum: 27.09.2010
        Autor: Vratislav
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        ALE TAKÉ Z TOHO NIJAK KONKRÉTNĚ NEVYPLÝVÁ, ŽE MEDVĚDA Z TOHO VYLOUČIL..

        Kdepak pan profesor je mazaný , on jenom potřebuje mít nepřítele poněkud neuchopitelného a ke kterému se nikdo veřejně nehlásí.
        ¨V česku jsme totiž my všichni MY a za všechno mohou ONI
        A ptáme se ústy profesora Bělohradského ( fašisty protože i on je člen střední třídy) kdo tedy vyhrál volby ?

        No přece "ONI TI BOHATÍ"vyhráli.

        Přistoupím-li k extrémnímu zjednodušení, které pana Bělohradský implikuje, tak máme následující povolební klíč (dle ČSÚ):
        •Sociální demokracii volili chudí
        •Občanské demokraty volili bohatí
        •TOP09 volili bohatí naštvaní na ODS
        •Komunisty volili chudí
        •Véčka volili blbci, co se nechali napálit

        Číselná struktura českého voličstva pak vypadá:
        •1745032 chudáků
        •1931625 boháčů
        •569127 napálených blbců
        •985075 lidí, kteří nespadají ani do jedné z kategorií
        •3185033 blbců, kterým nestálo za to zvednout zadek z gauče a dojít k volbám....

        Tolik fašista Bělohradský :-D

        [ Zpět ]
        Datum: 27.09.2010
        Autor: újezďák
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         No, pokud je to takhle, tak mě Bělohradský za fašistu neoznačil, protože podle tebe spadám do kategorie chudých. Beru to a nestydím se za to.

         Mimochodem - jelikož mezi voliči VV jsou desítky procent někdejších voličů a příznivců ČSSD, náleží mezi chudé nebo mezi blbé? Nebo jsou to chudí blci? Možná blbí chudáci. Ne, už jsem na to přišel: Jsou to lidi, kteří v důsledku své chudoby zblbli...

         [ Zpět ]
         Datum: 27.09.2010
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         No, když tak na ta čísla koukám, tak akorát v definici voličů Topless se s újezďákem neshoduji, dle mého se jedná o stejnou kategorii jako u VV, akorát madší a více sebevědomou. Pak mi ta čísla sedí. :))
         Sem se onehdá v práci zachechtala,když si mladej posteskl, že ho ty navrhovaný deformy přijdou ročně na 160 litrů, kalkuloval s veškerejma dosavadníma výhodama, o který teď přijde, porodným a rodičákem počínaje a zvýhodněním hypoték konče. Hm, volil prej Toplessky... co se mu na to měla říct?

         [ Zpět ]
         Datum: 27.09.2010
         Autor: bara2
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          pozor to jsou definice profesora Bělohradského převedené do konkrétních čísel.
          Já například za blbce považuji voliče ČSSD a KSČ :-ddd

          [ Zpět ]
          Datum: 27.09.2010
          Autor: újezďák
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           Hádej, kdo zase naopak mně připadá - slušně řečeno - krajně naivní? Všichni, kdo volej pravici a nemaj našetřeno aspoň deset melounů a až do odchodu do důchodu nemaj zajištěnej měsíční příjem aspoň 50.000,- čistýho.

           Ono je strašně jednoduchý se rozhodnout, že budu fanda nějaké strany nebo politického směru a toho se pak držet. Stejně snadné jako rozhodnout se, jestli budu fandit Spartě nebo Slavii. Daleko obtížnější je rozhodovat se u voleb na základě skutečných výsledků vládnutí té které strany a nikoli jen na základě jejich proklamací, slibů, popřípadě shazování viny za svá selhání a podvody na jiné politické subjekty či sociální skupiny.

           [ Zpět ]
           Datum: 27.09.2010
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            No a ani si neuměj spočítat, že až splatěj tu hypotéku, budou dávno za zenitem, k dispozici pár roků na to, aby si našetřili na důchod a ta nemovitost zralá na generálku...

            [ Zpět ]
            Datum: 27.09.2010
            Autor: bara2
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             mě by teda zajímalo, jestli máš pocit, že v důchodu bídně zemrou hlady ?

             Podívej mám několikatery důchodce chataře za sousedy, kteří kdyby se rozhodli prodat jejich, byť nemovitost dávno za zenitem, tak by mohli dalších 20-30 let ( podle velikosti pozemků) utrácet kolem 25-30 tisíc mesíčně jen z výtěžku prodeje..... to nemluvím o tom že berou dva důchody a bydlí ve vlastním kdesi blíž centru Prahy ...

             [ Zpět ]
             Datum: 27.09.2010
             Autor: újezďák
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                   

              Prosím, lehce upažit a nechovat se jak rybář (přehánějící)...Z údajů, které uvádíš (30 let, 30 tis. měsíčně), nemovitosti (chaty) dávno za zenitem mi odhadem vychází na 10 milionů.

              [ Zpět ]
              Datum: 27.09.2010
              Autor: jinec
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               já za to nemůžu, že metr2 parcely u nás stojí 4500 kč ....

               [ Zpět ]
               Datum: 27.09.2010
               Autor: újezďák
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                   

              No, to jsou lidi, kteří svoje zajištění mají z větší části ještě z předlistopadové éry. Nejlíp jsou na tom ti, kteří ještě nějakou dobu pracovali za nového režimu. A tu nemovitost nejspíš nekupovali za (současné) tržní ceny. My, kdo dostaneme důchod vypočtený převážně z let odpracovaných po listopadu 1989, si už tolik vyskakovat nebudeme moct.

              Ale o tom jsem tu už psal. Kde jsou ty doby, kdy důchod odpovídal více než dvěma třetinám hrubého příjmu... Když si to spočítám, tak můj důchod (odhadem od roku 2027) bude mít kupní sílu sotva poloviční.

              Docela nedávno bylo zveřejněno číslo, kolik by si člověk měl našetřit, aby mu po nástupu do pokalouskovského důchodu neklesla životní úroveň pod kritickou mez: tuším někde kolem 120.000,- Kč na osobu a rok. Takže když třeba v pětašedesáti letech půjdu do důchodu, tak abychom s manželkou měli mít dohromady našetřeno kolem šesti milionů korun... No, ještě mi pár kaček chybí...

              [ Zpět ]
              Datum: 27.09.2010
              Autor: Medvěd
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               Mohl bys mi, prosím, popsat výpočet, kterým jsi k tomuto došel?

               [ Zpět ]
               Datum: 27.09.2010
               Autor: Ifča
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                     

                Vyjdu-li ze zveřejněného čísla zhruba 120.000,- Kč na osobu a rok, tak ho stačí vynásobit dvěma (jsme dva) a počtem let, který hodláme strávit užíváním důchodu. Takže: 2 x 120.000 x 25 = 6,000.000,- Kč...

                [ Zpět ]
                Datum: 27.09.2010
                Autor: Medvěd
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                      

                 Aha... jako že předpokládáš čtvrt století v důchodu? Pak ti asi tahle horentní numera vyjdou, to jo - ale proč taková skromnost? Proč třeba ne hned padesát let nebo tak nějak?
                 Ale ty nepočítáš s "Kalouskovým" důchodem ty počítáš s důchodem nulovým ještě k tomu, ano?

                 [ Zpět ]
                 Datum: 27.09.2010
                 Autor: Ifča
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                       

                  Zveřejněné číslo bylo koncipováno jako PŘILEPŠENÍ k důchodu (nikoli jako součet důchodu a rozpouštěných úspor). A jestli se věk odchodu do důchodu bude pohybovat kolem 65 let, pak čtvrtstoletí není nijak přehnané očekávání. Můj dědeček si užíval důchodu 22 let (a to pět let přesluhoval), otec v plné svěžesti letos oslavil 85. narozeniny a rozhodně se nechystá ukončit čerpání důchodu...

                  Proč bych měl kvůli nějakému Klausovi, který odřízl důchodový účet od jeho příjmů (zprivatizoval za babku průmysl a ani korunu z těchto výnosů nepřevedl na důchodový účet) a nějakému Kalouskovi, který se chystá zlikvidovat poslední zbytky průběžného systému jeho částečnou privatizací, počítat s dřívějším odchodem na onen svět? Nebo že by snad opravdu docházelo na Zemanova slova, že nejspolehlivější úsporou prostředků na důchody je snižování průměrného věku dožití?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 27.09.2010
                  Autor: Medvěd
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Jo, přilepšení k důchodu... Tak to jo. Pokud si někdo představuje "přilepšení" k důchodu v částce, ze které běžně žije čtyřčlenná rodina, tak to nebude jen tak.
                   Tady snad stačí čístá matematika, ne? Pokud mám představu, že budu pětadvacet let čerpat dvacet táců měsíčně, tak předtím musím padesát let si deset tisíc měsíčně odkládat... Divit se, jak to, že tolik nenašetřím (a přitom to "přilepšení" chtít) holt není možné.
                   Jasně, každý máme jinou "životnost", ale tím pádem i jinou pracovní výdrž, ne? Pokud budu v pětaosmdesáti ještě v plné svěžesti, tak v tomto věku budu ještě pracovat. (Určitě ne naplno, ale každopádně by to mělo stačit, abych si ještě nemusela přilepšovat z úspor.) Na ty úspory by mělo dojít až tehdy, kdy už to člověk opravdu potřebuje přece! Ne, že je začne roztáčet už tehdy, kdy samou plnou svěžestí neví co by roupama... (Nebo jo, ale s tím zohledněním výše řečeného- když budu chtí čerpat pětadvacet let a začít v pětašedesáti, tak jsem holt předtím musela čtyřicet let dvanáct a půl odkládat. Těch padesát let po deseti se do takto osekaného výdělečného věku vůbec nevejde...)

                   [ Zpět ]
                   Datum: 27.09.2010
                   Autor: Ifča
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    No, když vidím ty německé babky, jak si užívají důchodu, jak jezdí po světě a vůbec se nemusí v ničem omezovat... (Občas jim po Praze dělám průvodce).

                    Jinak jsem samozřejmě vycházel ze zveřejněného čísla. Sám nepředpokládám, že bych měl tak vysoké nároky. Na druhou stranu jako živnostník nebudu mít důchod v nějaké ohromující výši - při stejném příjmu vlastně poloviční než zaměstnanec... Takže něco našetřeno mít budu muset.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 27.09.2010
                    Autor: Medvěd
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     To je jádro pudla. Jako průvodce se setkáš s těmi z německých babek, co si můžou dovolit jezdit po světě a nemuset se omezovat. Protože holt měly ty zdroje, aby si našetřily, či je zajistil manžel, či něco jiného. Ty babky, které si ježdění po světě dovolit nemohou, jako průvodce holt nepotkáš...
                     Já to přece nijak nezpochybňovala - kdo si našetří, ať si užívá důchodu třeba od padesátky, je mu přáno. Ale těžko to může považovat jako své právo, o které se mu má někdo postarat.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     To víš že nejezdí všechny, ale dovolit by si to mohly prakticky všechny. Jen některé to ale skutečně baví. Když s nimi mluvím, nejsou to příslušnice nijak oslnivých profesí. Často střední a nižší úřednický stav, někdy dokonce i manuální dělnice.

                     Na druhou stranu jsou rozdíly mezi důchodci ze Západu a z Východu. Ale i ti východní mají důchody v několikanásobné výši než zdejší senioři. A to i s ohledem na rozdíl v cenových hladinách.

                     Možná to bude tím, že se v Německu nezbavili daňové progrese, nezlikvidovali si průběžné financování státního důchodu a zavedli tzv. Kinderrente spočívající v tom, že bezdětní plátci platí násobné částky do důchodového systému, z nichž ale podstatnou část dostanou zpátky při narození dítěte. Tomu říkám inteligentní propopulační politika s odpovědným přístupem k důchodovému zabezpečení...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Dovolit si to mohly prakticky všechny - v dobách, kdy byla silná marka a takový cestující důchodce utratil na dovolené méně než doma... Klišé o bohatých německých důchodcích rajzujících po světě přetrvává, ale dávno už není tak moc pravda. I tak tam věk k odchodu do důchodu pořád prodlužují, podmínky pro jeho přiznání přitvrzují a vyměřovací základy snižují - stejně jako u nás mají problém, kde na to vzít. Ta propopulační politika jim moc nefunguje, když mají nižší porodnost než je u nás, co?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                       

                  Mně také vychází něco jiného než Medvědovi. Ovšem já se na to dívám (ne s ohledem na sebe) úplně z jiného hlediska.
                  Jsem přesvědčen, že dnešní třicátníci musí už dnes tvrdě šetřit. Důchod s průměrnou mzdou bude odpovídat asi pěti tisícům. Když vezmu pětatřicátníka, který bude šetřit 30 let po 1000,- Kč a pak si bude chtít "přilepšovat", moc dlouho mu to nevydrží. Tolik obecná úvaha.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 27.09.2010
                  Autor: jinec
                  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   To by mne ale zajímalo z čeho má třicátník šetřit... Když to vztáhnu na průměrnou mzdu, tak z toho musí uživit sebe, svoje děti kdoví dokdy a ještě by měl finančně pomáhat svým rodičům. A to do toho nepočítám nějakou hypotéku, když někdo chce bydlet ve svém a ne platit nehorázné podnájmy ve velkých městech... Podle toho jejich výpočtu by mu z výplaty stále mělo zbývat těch +-10tis na přilepšenou do důchodu :-) Mně to v rámci toho českého průměrného platu nějak nevychází...

                   [ Zpět ]
                   Datum: 27.09.2010
                   Autor: Jarda
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Mně taky ne. Nicméně tento třicátník nejspíš není zvyklý na tak vysokou nohu, aby v důchodu potřeboval ještě další desítku na přilepšení k penzi. Nevím teda, jaký důchod kromě toho přilepšení si Medvěd přesně představuje, ale odhadem to vychází že ti jeho dva důchodci budou mít k dispozici asi tolik peněz, co naše pětičlenná rodina.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 27.09.2010
                    Autor: Ifča
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Otázkou je jak velké důchody v té době budou a jaké tu budou ceny, alespoň těch základních věcí, potraviny, energie, nájmy apod., u starých lidí musíme počítat i výdaje za léky... Jak to zatím vypadá, tak důchody by vláda nejradši postupně snižovala až do nuly, takže těch 10tis+ by pak zas nemusela být taková přestřelená částka...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Jarda
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Samozřejmě, ona celkově bude hodnota peněz asi jiná. (Ale zase tím pádem budou i jiné příjmy a jiná hodnota té potřebné úložky.) Zatím beru tu korunu jako nějakou konstatní hodnotu. tj. jako by byla investována do něčeho, co nemění reálnou hodnotu. Berme to jako zjednodušení.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    Jardo, abych Ti řekl pravdu, já také nevím, z čeho ti třicátníci mají šetřit (vím, jak tvrdě v tomto "trénuji" vnoučata). Sám osobně jsem se choval v těch letech dosti nezodpovědně (vůči sobě a o důchodu vůbec neuvažoval) a to jsem měl to štěstí, že jsem do skoro padesáti měl vždy dva příjmy. Úmyslně jsem v závěru napsal, že se jedná o obecnou úvahu.
                    Níže se ptáš (už mě to tam nepustilo), kolik bude důchod. Jak jsem uvedl výše, mně to srovnatelně vychází na 5 tisíc a pokud porostou náklady předpokládaným tempem a dosáhnou 12 tisíc, vychází mi na patnáct let v důchodu si našetřit jeden a čtvrt milionu.
                    Závěrem - vůbec ale vůbec té dnešní mladé generaci nezávidím....

                    [ Zpět ]
                    Datum: 27.09.2010
                    Autor: jinec
                    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Po pravdě řečeno si myslím, že je blbost šetřit na důchod ve třiceti. Odkládat spotřebu v době, kdy mám pravděpodobně nejvyšší nároky (zajištění bydlení, vybavení domácnosti, děti, manželka pár let na mateřské) na dobu, kdy naopak toho budu potřebovat relativně málo, nedává smysl.
                     Mně vychází, že do padesátky bych měla mít "z krku" první dítě, do pětapadesátky i ty dvě zbývající... Tj. jestli bych pak měla do těch avizovaných pětašedesáti odkládat ty peníze, co mě nyní stojí chov dětí... tak mám patnáct let krát obživa jedné osoby plus deset let krát obživa dvou osob... Hnedle pětatřicet "přilepšeno-osobo-roků".

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Ifča: Také si nedovedu představit, jak je někdo v třiceti (i v následujících letech) vůbec ochoten (a schopen) šetřit na dobu astronomicky vzdálenou (z pohledu toho dotyčného). Nákladové položky, které uvádíš, jsou brány z hlediska starší (promiň, ale pro děti a vnoučata jsme starší) osoby, která je zodpovědnější než naši odlitci. Z jejich pohledu je to (šetření na důchod) úplně mimo realitu - proto jsem napsal "trenuji" do uvozovek.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                        

                   Možná máš subjektivně pocit, že Ti vychází něco jiného než mně, ale v podstatě potvrzuješ moje slova. Našetřit tolik peněz, aby to vyšlo na 120.000,- ročně na osobu a vydrželo to pětadvacet let, znamená ukládat po dobu čtyřiceti let přes 6.000,- Kč měsíčně.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 27.09.2010
                   Autor: Medvěd
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                         

                    No, ale uznej sám - je tohle reálná představa? Dětství plus studia nám dohromady hodí cca taky pětadvacet let. Je reálná představam že člověk bude za svůj život čtyřicet let pracovat a padesát let se nechá živit? Tohle prostě logicky nemůže fungovat!

                    [ Zpět ]
                    Datum: 27.09.2010
                    Autor: Ifča
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     A proč ne? To je jen otázka nastavení parametrů.

                     V minulosti to nebylo jinak - malé děti nepracovaly nebo jejich práce byla spíš jen tréning pro dospělost. A po šedesátce byli ti lidé tak ztrhaní, že té práce už mnoho nezastali. Dnes se prodlužuje (podle mě někdy až zbytečně) doba, kdy děcka studují (a cestují) a jsou (alespoň zčásti) závislí na rodičích. Na druhou stranu se lidé té šedesátky dožívají v relativně lepší kondici než před nějakými padesáti lety, takže pro ně není problém o něco déle pracovat. V součtu tedy prakticky žádný rozdíl.

                     Ale připojím jeden postřeh: Chodím učit do velkých mezinárodních firem a pohybuju se v prostorách zvaných "open space". V duchu si počítám věkový průměr těch desítek lidí, které tam vidím sedět za počítači, a vychází mi kolem třicítky. Pravidelně se ptám sám sebe, kde jsou lidi nad čtyřicet nebo dokonce nad padesát let? Kam zmizeli? Před dvaceti či pětadvaceti lety jsem na chodbách podniků, kam jsem už tenkrát chodil učit, potkával zástupce VŠECH generací, a to dokonce velmi rovnoměrně...

                     A když si to dám dohromady s posunem věku pro odchod do důchodu, zdá se mi to úplně šílené... Kdyby tam do toho "oupenspejsu" přišel pracovat nějaký šedesátník, vypadal by tam jako děd Vševěd s dlouhým bílým plnovousem mezi nějakou omladinou... Připadá mi, jako kdyby tam chyběla celá generace (někdy možná i dvě). I já si tam někdy připadám, jako když jsem vyvedl nějakou mateřskou školku na pískoviště...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Medvěd
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                          

                     Ale kdepak. Vždy to bylo jinak. Děti pomáhaly jen adekvátně svým schopnostem, ale velmi brzy. Staří lidé rovněž postupně ubírali na pracovní aktivitě, ale dokud se drželi na nohách, tak pracovali. Jistě, kdo dokáže za čtyřicet let práce vydělat na padesát let nicnedělání, je mu přáno - ale není to většinově možné. Ta matematika je fakt neúprosná.
                     Jinak - musíš si uvědomit, že jazykové kurzy neorganizuje jen tak lecjaká firma. Z toho už jen málokterá hledá lektora tvých finančních požadavků. Takže nemáš představu o tom, jak to vypadá většinově. Ve firmách, kam docházím já (také to nebude reprezentativní vzorek, je to možná spíše opačný pól, firmy jsou to malé až mrňavé) zase ti padesátníci a výše drtivě převažují... Nojo, oupenspejsy tam nemají, to je pravda...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 27.09.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                    

               to číslo je novinářská pitomost :-D

               Je to průměr všech spoření všech důchodců v EU do roku 2051 ... navíc se jedná o přepočet z eur pro anglického čekatele na důchod.

               Jinými slovy dnešním lidem kolem 45 let stačí cca 50,000 ročně a budou stejnou částí průměru jako těch uváděných 114,000 ...

               [ Zpět ]
               Datum: 27.09.2010
               Autor: újezďák
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           Však já si mysim, že to má Bělohradský celkem prokouknutý :)
           Co se týče definice voličů Topless,pak se vcelku "bohatost" a blbost velké části jejich voličů nevylučuje, o té virtuální bohatosti pěkně píše Keller :) Hypotéku na třicet let, v reálu z ruky do huby, ale maj pocit, že jsou "bohatí". Auto na lízink si dnes už ani leckterej nedovolí dokaď nesplatí mražák na úvěr...

           [ Zpět ]
           Datum: 27.09.2010
           Autor: bara2
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          Tak tohle je úplně přesně ze života. Nechaj se zblbnout a pak sčítaj škody... :o))

          Blbý na tom je, že ty škody nezpůsobujou jen sobě. :o(

          [ Zpět ]
          Datum: 27.09.2010
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
      • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

            

       Mě nikdo (myslím kromě několika zdejších "příznivců") fašistou nenazval. Až takhle vztahovačný fakt nejsem. Kdybych to takhle měl vnímat, tak by tím "fašistou" nazval vlastně i sám sebe, což tedy jaksi pochybuju...

       Ano, souhlasím s tím, že střední třída jako celek selhala a selhává dál. Nejmarkantněji je to vidět na tom, že "neohroženě" bojuje proti sociálnímu státu, bez kterého by ale vůbec nevznikla a bez kterého si své pozice neudrží. Jinými slovy: Střední třída si pod sebou řeže větev, zabíjí matku, která ji porodila a která ji živí.

       K poslední tvé větě. Argumentuju dokonce jen JEDNÍM sociologem - Kellerem. Bělohradský se považuje (a i jinými je považován) za filozofa. Tobě bych doporučil, aby ses soustředil spíš na to, jestli náhodou nemají pravdu, něž na to, kolik jich je a jestli jsou to sociologové nebo filozofové. Soustřeď se na myšlenku a tu kritizuj. Autory můžeš soudit (a odsoudit) až na základě věcné kritiky jejich myšlenek, nikoli obráceně, že zavrhneš myšlenku jen proto, KDO ji vyřkl.

       [ Zpět ]
       Datum: 27.09.2010
       Autor: Medvěd
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
       • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

             

        He ? Takže jedna pravda pronesená Adolfem Hitlerem .....

        Wikipédia lže ?
        Václav Bělohradský (* 17. ledna 1944 Praha) je významný současný český filosof a sociolog, žijící od roku 1970 v Itálii a působící od roku 1989 též v Česku. ..

        Takže kdo jsou tedy ti prakticky všický sociologové kerý se shodují ???

        Například mě, co nezaměstnaného příslušníka střední třídy docela uráží Bělohradského označení mojeho rodu za fašisty co vždy selhali
        Najmě podle toho, že za nacistů většina rodiny seděla v koncetráku...

        Největší podporu mají dnešní čeští náckové mezi chudou pivně-rasistickou dělnickou svoločí.
        Stačí se podívat na složení voličstva Dělnické strany.
        Jenže takový pivní fašista nezapadá profesorům do kavárenských teorií o pravicovém nebezpečenství....

        Proto, za potlesku zhrzených, tepe do české střední třídy.
        Protože střední třída je přece až od těch co mají vo korunu víc než já milej pane....

        [ Zpět ]
        Datum: 27.09.2010
        Autor: újezďák
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

              

         Promiň, ale připadá mi, že tu motáš pátý přes devátý? Jaká pravda pronesená Adolfem Hitlerem? Tady někdo o něm mluvil, nebo jsi první?

         Wikipedia nebývá vždy přesná, ale tady je podstatné, že Bělohradský se profesionálně věnuje filozofii. Sociologie je příbuzný obor, ke kterému se rovněž často vyjadřuje, ale jeho hlavní parketa to není. Keller taky není jen sociolog. Vystudoval mimo jiné i historii. A když ho někdo označí za historika, tak to asi nebude příliš přesné označení, protože se tomuto oboru věnuje spíše okrajově, pokud vůbec.

         Kteří sociologové se shodují? Kromě jmenovaných třeba Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman, abych jmenoval ty nejznámější. Jen mimochodem - za sociology bývají dnes označováni i lidi, kteří se zbývají sběrem a vyhodnocováním dat ze statistických průzkumů. Tak tyhle bych sem tedy opravdu nepočítal.

         Co tě uráží, je tvoje osobní věc, ale žádný tvůj "rod" za fašisty označen nebyl. Pokud střední třída JAKO CELEK selhávala, tak je to pouze kritika nedostatečného sebeuvědomění a nedostatečné obhajoby vlastních zájmů proti příjmové a majetkové elitě.

         Ty fašizoidní tendence je "zkratka" pro anticiganismus, antikomunismus/antisociáldemokratismus a další xenofobie, které se v obdobích, jako je to, co aktuálně prožíváme, právě ve střední třídě velmi rychle šíří.

         Co se týče sociálního složení krajní pravice, nenech se mýlit. K těmto hnutím se hlásí poměrně hodně znuděných fracků ze zbohatlických rodin, kde bohatství není podepřeno dostatečným vzděláním, všeobecným rozhledem, sečtělostí, kulturností prostředí a myšlení. Příslušnost ke střední třídě není jen o penězích.

         Synové a vnuci někdejších veksláků nebo vysoce postavených dělnických kádrů z komunistické éry prostě NEMOHOU tvořit skutečnou střední třídu, byť by tam spadali z hlediska příjmů. To prostě nestačí. Na druhou stranu se mezi střední třídu dají počítat rodiny, které na tom příjmově a majetkově nejsou nijak zvlášť dobře, ale zachovali a udrželi si určitou hodnotovou a mravní úroveň.

         [ Zpět ]
         Datum: 27.09.2010
         Autor: Medvěd
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

               

          Ad A.H. jen reaguji na tvoje tvrzení, že hodnotím myšlénky osobou která je pronesla a né hodnotou myšlénky... kapišto ?


          Anticiganismus a xenofobie kvete především mezi voliči ČSSD a KSČm, kteří když jsou nespokojeni tak volí Dělnické a jim podobné xenofobní strany. Neznám jediného voliče ČSSD, který by byl ochoten podporovat romy, vietnamce nebo chudé černochy, kteří se k nám přistěhují.
          Znudění frackové ze zbohatlických rodin ?
          Takže v česku odsouzení a souzení za rasistické útoky jsou znudění frackové ze zbohatlických rodin ?
          Kdepák, je to spodina z učňáků, z rodin s podprůměrnými platy a valnou většinou jsou to intelektuální nuly s IQ tykve.

          [ Zpět ]
          Datum: 27.09.2010
          Autor: újezďák
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           To jsi napsal dobře, "odsouzení = spodina, IQ tykve" ;-) Tu špinavou práci v podobě napadení jiného etnika apod. totiž vždy odvedou tato individua.
           Podívej se ale kdo vede DS a další extremistické skupiny, dost často to jsou studovaní lidé, "chudí" také moc nejsou. A co třeba takový pan Dr. Sládek ? Ten je také absolventem učňáku...?

           Na ty, co tahají za nitky už zákon málokdy může, protože to dělají chytře. Ten kdo to odnese je vždy jen ten "nýmand", který něco provedl... Otázkou je jestli jen z vlastní iniciativy nebo mu to někdo poradil...

           [ Zpět ]
           Datum: 27.09.2010
           Autor: Jarda
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            Naprosto souhlasím. Ještě jsi zapomněl dodat, že náckové z "lepších" rodin si můžou dovolit lepší advokáty, kteří je z toho daleko častěji vysekaj než nácky z chudých poměrů.

            Případný podíl chudých lidí v nacistických organizacích je taky dán tím, že mezi mladými dnes není příliš v módě levicový radikalismus - kvůli spojování se starým režimem. Navíc chudí (a nevzdělaní) lidé jsou snáze manipulovatelní a tudíž snáze podléhají vůdčím typům.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.09.2010
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             Jo, tak nějak to vidím i já...

             [ Zpět ]
             Datum: 27.09.2010
             Autor: Jarda
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            Mluvil jsem někde o vedení extrémistických stran ?


            Nemluvil.

            Pouze o voličstvu holenkové

            Střední třída nevolí Dělnickou stranu a jim podobné nacistické nebo komunistické extrémy.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.09.2010
            Autor: újezďák
            Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           Klidně si mě kvůli tomu označ za nacistu nebo fašistu, ale když mi někdo napíše nějakou myšlenku a dá mi ji k posouzení, tak svůj úsudek nebudu měnit jen proto, že mi později prozradí, že ji kdysi kdesi vyřkl Adolf Hitler, a nestanu se automaticky komunistou, když mi prozradí, že pochází třeba od Lenina.

           Neříkám, že levicoví voliči jsou nutně milovníci etnických menšin, ale je mezi nimi podstatně nižší procento xenofobních a rasistických radikálů než u pravicových stran. A pokud si dobře vzpomínám, tak citace nacistických výroků byly oblíbeny výlučně u čelných (!) politiků ODS (noc dlouhých nožů, "Es kommt der Tag"). Nebo slavný výrok toho poplety Bendla (rovněž ODS), který prohlásil, že nacismus má kořeny v sociálnědemokratickém hnutí. Za prvé to všechno svědčí o jejich až zoufalé nevzdělanosti, za druhé o jejich fascinaci tímto obdobím.

           [ Zpět ]
           Datum: 27.09.2010
           Autor: Medvěd
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            ahha biblický výrok zneužitý nacisty ( stejně tak jako historický hákový kříž z jiného náboženství)

            Jediný politik v historii ČR, který se přihlásil k Hitlerovské sociální politice byl politik ČSSD, dr Rath ...
            A jak říkám, největší množství rasistů je mezi voliči ČSSD a KSČm .... vlastně to byla ČSSD, která brojila proti imigraci v Parlamentu ( ohrožení zdraví národa), vlastně je to ČSSD která chce vymést bezdomovce a nebo nechce mít menší práva pro většiny než pro menšiny ...

            [ Zpět ]
            Datum: 27.09.2010
            Autor: újezďák
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                

           S těmi posledními dvěma větami bych polemizoval... Já osobně jsem přesvědčen, že největší radikalismus se skutečně rodí z nudy a potřeby se odlišovat. Je to poměrně známá věc (hlavně v zahraničí), že nejradikálněji (ve jménu Marxe a)nebo Che Guevary)) se vždy chovali mazánci z nejvyšších společenských vrstev.
           Z mého pohledu jak Ty, Medvěd, Bělohradský, Keller i stovky dalších politologů používáte stejné argumenty - poukazujete na "vzorky" skupin obyvatelstva. Řekneš - li, že důchodci mají pod polštářem miliony, máš pravdu. Pokud Medvěd poukáže na důchodce, že živoří, má také pravdu. Rozdíl je jen jeden - Ty i Medevěd mi nevadíte, sdělujete své názory a nic ode mě nechcete. Ale profesionální politology platíme ze svých peněz a kromě toho, že si "počteme", nic nám nepřinášejí. Pokud se vyhodnocuje jakýkoliv komerčně - ekonomický projekt (zde v tuzemsku nebo někde na pustém ostrově), jeden z prvních ukazatelů je politická situace (stabilita, politický vývoj, situace v okolních státech). Ještě nikdy (a to mám v této oblasti něco za sebou) jsem nezažil, že by někdo požádal o pomoc politology nebo filozofy.

           [ Zpět ]
           Datum: 27.09.2010
           Autor: jinec
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            Já si nemyslím, že by politologové a sociologové od nás daňových poplatníků cokoli chtěli. Jedou si na své triko. Něco jiného je, že si je občas někdo najme za peníze, které prošly státním rozpočtem (například politické strany). Ale to bychom mohli stejně žehrat i na předvolební kampaně, které jsou z větší části hrazeny z příspěvků na činnost - tedy ze státního rozpočtu.

            Ještě k těm subjektivním pohledům: Když já řeknu, že důchodci živoří, a někdo jiný řekne, že mají pod polštářem miliony, neleží přece pravda někde uprostřed. Kolik je důchodců s našetřenými miliony a kolik jich je takřka ZCELA závislých na svém důchodu jako jediném příjmu? Čemu se víc blíží průměrný důchod (10.000,- Kč)? Živoření nebo bezstarostnému utrácení milionů? A to nemluvím o důchodovém mediánu, který leží ještě podstatně níž.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.09.2010
            Autor: Medvěd
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                  

             většina důchodců nemá našetřené miliony.
             Jen je značná část důchodců žijících na / v majetku za miliony a hudrají na dnešní dobu.

             Jak říkám, u nás stojí m2 pozemku 4.500,- kč
             Přesto pravidelně poslouchám místní důchodce chatařes byty v Praze, kteří nemají ani popelnici ( páč kdo by to platil že ?) jak hudrají na to, že nemají peníze. Přitom mají parcely větší než 1200-1500 metrů.
             Tudíž sedí na milionech......
             ČSSD kdysi chtěla zavést větší daň z nemovitostí, když zjistila, že její voliči by pak platili třeba 15-25 tisíc ročně kvůli tomu, že vlastní byt, dům, nebo chatu, tak z toho s ostudou vycouvala.
             A měl to bejt přitom boj proti zlotřilým milionářům :--DDDDDD

             [ Zpět ]
             Datum: 28.09.2010
             Autor: újezďák
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

                 

            pan Bělohradský myslím není placen z našich daní, on bere důchod v Itálii, čili je placen z daní italů :-D
            On tady jen odpromoval a pak hned odjel do Itálie, podle mě si "normální" život pod Husákem ani nedovede představit...

            [ Zpět ]
            Datum: 28.09.2010
            Autor: újezďák
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  Když už se tu rozběhla velmi kvalitní a slušná diskuse o reformě důchodového systému, zkuste si - koho to zajímá - pročíst následující názory:

  http://www.stance.cz/tiskove_stredisko...

  Doufám, že odkaz bude fungovat...

  [ Zpět ]
  Datum: 27.09.2010
  Autor: Medvěd
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  No ještě pár příspěvků a Václava Bělohradského, co je jednou filozof a jednou sociolog dle toho jake se to M. hodí budeme mít z krku.
  Stejně je to úžasný, když generalizujeme my,exponenti pravice, tak se M. může zvencnout.

  Když generalizuje profesor B. a nazývá Medvěda a mě fašistou a všechny ostatní příslušníky střední třídy historickými zrádci , tak se podle Mědvěda musíme zamyslet.
  Když pak jeho další guru Keller, řekne, že pravice obrátila střední třídu proti sociálnímu státu, tak decetně naznačí, že on Medvěd střední třída není....

  Místo toho aby se zamyslel, proč mají lidé plné zuby kavárenských demagogů a sociologů, kteří by chtěli vládnout bez vůle lidu, protože ten lid je tak vovladatelnej....¨
  Přitom zkušenosti s vládama takovýchto sociálních expertů už jako máme a v některých zemích jim vládnou dodnes.

  Většinou jsou to země, kde umřít hladem je tak nějak snadnější....

  [ Zpět ]
  Datum: 27.09.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
  • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

        

   S tebou je to těžký: Nebyl jsi to ty, kdo toto už pozapomenuté téma vytáhl znovu na světlo? A teď se najednou těšíš, až zmizí v důsledku naplnění jeho kapacity. Proč jsi ho tedy nenechal spát rovnou?

   S tebou je těžký diskutovat, když si za prvé pleteš základní pojmy ("sociální" a "socialistický") a za druhé nahrazuješ nedostatek věcných argumentů osobními výpady a ideologickými floskulemi.

   Nazvat mezinárodně uznávané osobnosti, jako jsou Keller a Bělohradský, "kavárenskými demagogy", vyžaduje poměrně vysoké sebevědomí nebo spíš nedostatek soudnosti. O mně si to klidně říkej, i když jsem v kavárně vlastně nikdy pořádně nebyl. Ještě ti poradím jeden termín: "salónní levičák". To zní taky dostatečně úderně.

   A kde jsi přišel na to, že by kdokoli z nich toužil po vládnutí BEZ vůle lidu? Slyšel jsi někdy od nich popření nějakých demokratických principů? Já ne. Spíš naopak - jde jim o prosazení SKUTEČNÉ vůle lidí proti moci peněz: Více vlivu (demokratického) státu a méně vlivu nadnárodního finančního a průmyslového kapitálu.

   Odbouráváním státu a oklešťováním jeho pravomocí ze strany pravice se zužuje manévrovací prostor institucí, které jsou demokraticky voleny, a naopak se rozšiřuje prostor pro struktury, jejichž "legitimita" je odvozena jen od jejich finanční síly.

   [ Zpět ]
   Datum: 27.09.2010
   Autor: Medvěd
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -5
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    "S tebou je těžký diskutovat". Tvá oblíbená věta. Ještě jsem tu nepotkal nikoho s kým by si soudruh Medvěd lehce podiskutoval. Nikdo ho nechápe, nikdo mu nerozumí, kde kdo má problémy se čtením...to je pak těžké. Nebude chyba na jiném přijímači?

    [ Zpět ]
    Datum: 27.09.2010
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Díky za věcný, originální a velmi nápaditý příspěvek k tématu. Klobouk dolů. Svou myšlenkovou hloubkou nás tu všechny zahanbuje. Čím víc takovýchto příspěvků, tím lepší a přátelštější bude atmosféra na tomto diskusním fóru. Jen tak dál.

     [ Zpět ]
     Datum: 28.09.2010
     Autor: Medvěd
     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
    • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

          

     Slova jako z mramoru :-D
     slovy klasika z tajemného hradu v karpatech

     [ Zpět ]
     Datum: 28.09.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
   • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

         

    Vytáhl jsem ho na světlo po neuvěřitelně sprostém útoku Vendy Bělohradských na českou střední třídu.
    Kdyby si pan Vašek neotíral ústa o české voliče, udělal by lépe.
    On to má vůbec těžký, v Itálii také není prorokem a navíc se evropské levici v posledních letech podařily jen invaze do různých zemí světa, boj proti přistěhovalcům a ve volbách se jim to vrátilo jako bumerang.
    To pak jsou lidé z kaváren nerudní a mrmlají o fašismu a svedeném lidu....

    [ Zpět ]
    Datum: 28.09.2010
    Autor: újezďák
    Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
 • Re: Po volbách IV. - Jak to vidí prof. Václav Bělohradský

       

  víte jaký je rozdíl mezi Bělohradským a Ransdorfem ?

  Bělohhradský je postmarxista, který říká, že komunistická společnost padla protože nebyla dostatečně přátelská :-( a je v přátelské formě řešením pro dnešek.
  Ransdorf je neomarxista, který říká, že komunistická společnost se za to nedostatečné přátelství již omluvila a je stále řešením pro dnešek.

  Oba hovoří o společnosti, která dokázala povraždit ve jménu ideí víc lidí, než kapitalismus bez fašismu ( nacismu), kteréž jsou ovšem taktéž ideově na břehu komunismu, viz společný boj komiterny a nacistů proti kapitalismu ve čyřicátýcz letech.

  [ Zpět ]
  Datum: 28.09.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Aktivní dovolená na Azorských

Hledám: Aktivní dovolená na Azorských
22.11.2021
Hledám parťáka na aktivní dovolenou na Azorských ostrovech mezi 3. a 22. prosincem. Můj cestovní plán můžete…

Hledám: Najdu e-bikery 55+ na společné výlety

21.11.2021
Hledám pohodovou partu e-bikerů 55+ na společné vyjížďky po ČR i v zahraničí. Fyzičku mám ještě dobrou a e-bike…

Hledám: Jsem tu

19.11.2021
hledám partu či partáka na kolo,čESKÉ bUDĚJOVICE.60 PLUS
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

173 cyklistů (9 přihlášených)

Československo s dětmi - kapitola 8.

Vlastivěda pro naše dva puberťáky Šumavský samotář Znáte knihu rozhovorů se šumavskými samotáři Raději…
Peggy | 10.01.2022

Československo s dětmi - kapitola 7.

Československo s dětmi - rok 2020 2. část Vlastivěda pro naše dva puberťákyKapitola 3 Nocleh pod Velharticemi…
Peggy | 03.01.2022

Československo s dětmi - kapitola 6.

Československo s dětmi - rok 2020 2. část Vlastivěda pro naše dva puberťákyKapitola 2 Vyhozené prachyJeli…
Peggy | 27.12.2021