reklama

Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

Dlouho jsem se rozhodoval, zda toto mám vůbec napsat, ale vzhledem k tomu, že v mnoha vláknech byly uváděny zavádějící informace od jedinců a čitatelů je mnohonásobně více, vzniká z toho zavádějící propaganda.
Pokud některý fakt bude vyznívat jako obhajoba "starých pořádků", upozorňuji, že není většího odpůrce totalitních pořádků a mám se zločinostmi komunistů osobní zkušenost. Objevuje se zde mnoho radikálních názorů, které ale mohly (nebo i jsou) být úmyslně špatně interpretovány z jediného důvodu - špatné svědomí těch, kteří nic proti nějaké zlovůli nedělali.
Základem pro tento příspěvek byly debaty mezi Medvědem a jeho odpůrci ohledně důchodové reformy a důchodů jako takových. Na jedné straně Medvěd a jeho tvrzení: "...celý život jsem si šetřil na důchod a Klausova vláda mi tyto finance ukradla - sanace bank...etc....". Na straně druhé: "....zbyla zde spoušť, dluhy, zadlužený stát...etc..."
Nejprve pro Medvěda: ač mám velké sociální cítění a mnohá realizovaná opatření považuji za křivdu (a bude jich více), doporučuji Ti smířit se s jedním faktem (a to Ti říkám jako starší než jsi Ty a důchodce)...."současný důchodový systém je extrémně solidární, nemáme na tento systém peníze, reforma je neodkladná. Stát v budoucnosti v lepším případě bude garantovat určitý minimální důchod (zda to bude koruna či korun tisíc není podstatné)". Toť vše, odvolávání se na minulost nebo spravedlnost je pošetilé a to bez ohledu na to, kdo této zemi vládl, vládne a bude vládnout - politici budou pouze lhát v různých variantách.
Nyní k těm, kteří poukazují na totální devastaci a hospodaření před rokem 1989 a to, jak jsme to zde potom museli ukočírovat (hlavně ty "nemajetky" po komunistech). Podotýkám, že za největší zvěrstva v ekonomické oblasti považuji potlačení vlastnictví, RVHP a centrální plánování.Pokusím se to vzít chronologicky. Již před delší dobou zde zaznělo, že minulý režim nás zadlužil...Nedávno proběhla debata současných ekonomů (tvrdě tržně orientovaných), kteří se podivovali, že se doslova kouzlilo a státní rozpočet byl vyrovnaný. A abych jenom neuváděl doložitelné či nedoložitelné věci, budu konkrétní: v červnu 1995 Václav Klaus obhajoval habilitační práci "Ekonomická teorie a realita transformačních procesů". V této práci se mimo jiné věnuje vyrovnanému socialistickému rozpočtu a je zde mnoho odkazů na publikace Dlouhého, Kočárníka, Dyby, Rudlovčáka a D. Třísky.
Teď k tomu, že Medvěd se odvolává na zpronevěřené peníze z výnosů privatizace. Můj soukromý názor je ten, že "stát" se dopustil toho, že ty výnosy byly velmi malé oproti tomu, kdyby byly nastaveny právní podmínky a VůLE dotáhnout proces do konce. A nyní to, co mnohým čitatelům není známo (není to podstatné pro laiky, ale i laici jsou deformováni zde vykřikovanými frázemi).
Rok 1991 - Fond národního majetku. Tato instituce měla v popisu práce (a také tak činila) přímé prodeje majetku, prodeje v dražbě, v obchodní soutěži, vložení státního majetku do akc. společností a prodej akcií, FNM byl zakladatelem akciových společností, jejich hlavním akcionářem a prodejcem nebo převodcem akcií. O objemu tohoto obřího majetku si málokdo dokáže udělat představu, úmyslně zde toto číslo neuvádím, mnoho z vás by mohlo mít srdeční příhodu. Pro FNM bylo zadání jednoznačné - veškeré transakce provádět velmi rychle. Důraz na kvalitu však byl minimální a příliš často se stalo, že nabyvatel převzal majetek a nezaplatil (byl pouze zařazen do kategorie dlužníků....kdo byl odsouzen?). Nebyla to otázka nedefinování dle zákona, §19 odst. zákona č.92/1991 jednoznačně určoval podmínky převodu majetku (vlastnické právo přechází na nabyvatele okamžitě, úhrada do 90ti dnů) - tedy nabyvatel se stal vlastníkem, aniž by zaplatil (nejlépe nikdy).
Posunem se v čase do roku 2003, kdy bylo o hospodaření FNM s pohledávkami konstatováno (mimo jiné): "Následné žaloby či výsledky konkursů byly i v případě uznání pohledávek fakticky neúspěšné." Pokud se člověk chtěl dostat k informacím o tomto hospodaření, musel podat žalobu, poněvadž FNM poskytnout informace odmítal. Většina žalob skončila u soudů prvního stupně, které konstatovaly, že "..FNM není povinným subjektem dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Teprve v roce 2003 Ústavní soud rozhodl o přístupu k těmto informacím.Toť tedy pro objasnění hospodaření s nepředstavitelnými miliardami.
Určeno pro "pro-pa": chtěl jsi po Medvědovi konkrétní firmu. Za co nemohu být žalován (žalob bylo mnoho) a je to příklad pražský (abychom nechodili daleko). Elektropodnik byl odhadnut a prodán za 350 milionů Kč (nějak se ten odhad nepovedl, hodnota byla třikrát větší a nějak se ještě pozapomnělo na zásoby) velmi známému to budoucímu majiteli fotbal. klubu (byla to Viktorka????) Čekanovi. Nikdy nezaplatil a trest.......? A obecněji...co ČKD?
Pro "Joe-Cube" : jsi z Brna, zajímal Tě někdy osud Zetoru? To byla ozdoba exportu a vím velmi dobře, že po roce 1990 se ve větší části zhroutil zahraniční trh, ale co bylo za komedie potom....Desítky miliard do "státního" a nakonec stejně prodej. (Jen tak pod čarou - začátkem devadesátých let tam dělal personálního ředitele Grulich, politik ČSSD a i ministr vnitra).
Sám se za sebe stydím, že nedokáži potlačit určité mentorování, ale pokud se jedná o nepublikovaný osobní názor, je mi to celkem jedno, ale jsou-li masírovány masy, vždy se ozývám.

[ Zpět ]
Datum: 19.06.2010
Autor: jinec
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Dobře si to napsal. Možná si to mohl napsat do Blogů, ale zvyk je zvyk :-) Hlavní je, že prakticky celý státní aparát je namočen v mnohých státních únicích... a vždycky bude, pokud budou mít k tomu možnost... Čím více majetku a rozhodovacích pravomocí mají, tím více se také bude korumpovat. A pád komunismu k tomu byl naprosto ideálním obdobím. Období privatizace budou opravdu spravedlivě hodnotit možná moji spolužáci, ale spíše naše děti.... Nemá cenu se o tom hádat, v hospodě (na diskuzi) svět nespasíme..

  [ Zpět ]
  Datum: 19.06.2010
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Tvé informace jsou velmi užitečné a zcela jistě jdou za rámec toho, co se já kdy mohu ze své pozice dovědět. Jen mi připadá, že nejsou dostatečně zasazeny do kontextu a souvislostí. Zkusím tedy formulovat několik problémových okruhů, na které by bylo dobré najít uspokojivou odpověď.

  1. Bylo hospodářství v roce 1989 natolik zdevastované a hodnota podniků natolik zanedbatelná, že to opravňovalo masivní výprodej za zlomkové ceny, z nichž navíc překvapivě velká část vůbec nebyla zaplacena? Byly rozprodávány skutečně jen ztrátové podniky?

  2. Když už se "musel" stát zbavovat svého majetku a tím odříznout důchodový systém o jeden z hlavních zdrojů příjmů, proč aspoň tu realizovanou část výnosů z privatizace průmyslu neponechal na důchodovém účtu?

  3. Spočítal někdo, jak vysoké (by) byly deficity státních rozpočtů za Klausových vlád, pokud by výnosy z privatizace byly ukládány na oddělený účet a nesloužily jako dodatečné příjmy SR?

  4. Byli zjištěni a potrestáni viníci tristního stavu bankovního sektoru na konci 90. let a bylo zjištěno, kde skončily všechny ty zpronevěřené prostředky (jaké procento jich skončilo v zahraničí)?

  5. Zabýval se někdo možnými dopady na stav české ekonomiky a životní úroveň zdejšího obyvatelstva v případě, že by stát (polo)státní banky před jejich privatizací neoddlužil a nenalil do nich stamiliardy korun, čímž zvedl kumulativní výši státního dluhu?

  6. Lze považovat za (dokonce "extrémně") solidární takový důchodový systém, ve kterém se už dvě desítky let řízeně snižuje poměr mezi průměrným důchodem a průměrnou mzdou?

  7. Měly by demografické výkyvy (stárnutí populace) takový vliv na životaschopnost (udržitelnost) průběžného systému financování důchodů, kdyby se alespoň výnosy z privatizace státního průmyslu převedly na důchodový účet a kdyby na něm zůstávalo skutečně vše, co se vybralo na sociálním pojištění a nepoužívalo se to na jiné účely?

  8. Může vést přiškrcení zdrojů (zavedení a pozdější snížení stropů sociálního pojistného, snížení procenta odváděného zaměstnavatelem za zaměstnance) vést k ozdravení průběžného systému financování důchodů?

  9. Je nutné, aby finanční prostředky vybrané od budoucích důchodců na základě povinnosti dané zákonem spravovaly SOUKROMÉ fondy?

  10. Proč vklady budoucích důchodců u penzijních fondů nejsou (a v dohledné době asi ani nebudou) pojištěné podobně jako peníze na účtech stavebního spoření?

  11. Proč se v rámci důchodové reformy řeší výše DPH (resp. sjednocování jejích sazeb)?

  12. Proč se z chystaného přesunu státního zadlužení na domácnosti vyjímají nejvyšší příjmové skupiny (stropy pojistného, zrušená daňová progrese, nezvyšování/snižování horní sazby DPH) a firmy (snižování odvodové povinnosti na SP za zaměstnance)?

  [ Zpět ]
  Datum: 19.06.2010
  Autor: Medvěd
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

        

   Body 11 a 2 jsou v rozporu. Státní podniky by měly být jedním z hlavních zdrojů příjmů důchodového systému... nebo žádné jiné zdroje, než pojistné na důchodové pojištění (třeba výnosy z DPH) se s tím nemají dohromady míchat?

   [ Zpět ]
   Datum: 19.06.2010
   Autor: Ifča
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Ale vůbec nejsou v rozporu. Pojistné na důchodové pojištění jsou jen peníze, vlastně jen čísla. Tyto peníze byly investovány do státního průmyslu. Že se do průmyslu investovalo ještě z jiných zdrojů, je vedlejší. Takže Pokud vyjdeme z toho, že peníze zaplacené na pojistném, patřily plátcům, pak jim patřily i části průmyslových podniků a části jejich výnosů. Ten podíl byl a možná ještě je poměrně dobře vyčíslitelný.

    Když tedy došlo k privatizaci státního průmyslu, mělo být procento majetkového podílu v těch podnicích vlastněné důchodovým fondem vráceno ZPĚT na důchodový účet. A to se nestalo. V první fázi tedy došlo ke ztrátám jak při stanovení (podhodnocení) prodejní ceny, tak i v důsledku nezaplacení už tak podhodnocených cen. V druhé fázi došlo k tomu, že důchodový účet byl zkrácen o finance, které z něho byly v minulosti investovány do státního průmyslu. Tyto peníze místo toho byly použity na zalepování a maskování Klausových rozpočtových deficitů.

    Takže důchodový systém měl DVA zdroje příjmů: platby budoucích důchodců a výnosy z podniků, kam byly tyto prostředky investovány. To nijak nesouvisí s DPH a její výší.

    [ Zpět ]
    Datum: 19.06.2010
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Medvěde, pleteš si pojmy s dojmy. Peníze si "do státu" neuložili budoucí důchodci, tudíž jim není co vracet. Jedná se o důchodové pojištění a je vcelku nepodstatné, že v tomhle případě byl pojišťovnou stát. Pojišťovna (stát) skutečně investovala. Problém je, že blbě (státní hospodářství za soc jsem zhodnotil v bodě 1. níže). Ale to se stává i komerčním pojišťovnám. No a potom, kde nic není, ani smrt nebere...

     Neber tohle strohé zhodnocení jako absolutní hodnotu - vyhrotil jsem to proto, aby vynikly principy.

     [ Zpět ]
     Datum: 19.06.2010
     Autor: ronda
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      I kdyby nakrásně stát "blbě" investoval, pořád měl šanci aspoň ZBYTKY hodnoty (výnosy z privatizací) přesunout (zpět) na důchodový účet a ne rozfrcat na běžný provoz.

      [ Zpět ]
      Datum: 19.06.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       Čili peníze vzít, dát na účet, zakonzervovat a počkat na inflaci. Takhle jsi to myslel ?

       Na druhou stranu jsi tady hlásal větší utrácení státu směrem mezi lidi, aby se pohnula ekonomika. :-)

       [ Zpět ]
       Datum: 19.06.2010
       Autor: ronda
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Hmm... když ty peníze byly investovány do průmyslu... z čeho žili tehdejší důchodci?

     [ Zpět ]
     Datum: 19.06.2010
     Autor: Ifča
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Pravda, průběžný důchodový systém.
      Ale asi to tak nikdy nefungovalo a nefunguje. Prachy se přelévají z jedné kupky na druhou a látá se a látá... :-)

      [ Zpět ]
      Datum: 19.06.2010
      Autor: ronda
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       Já vím, že to bylo tak nějak na jedné hromadě... a částečně je dodnes. Ale tím spíš nejde tvrdit, že právě tyhle peníze si přece důchodci skrz stát investovali do podniků.

       [ Zpět ]
       Datum: 19.06.2010
       Autor: Ifča
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Investovaly se samozřejmě přebytky, nikoli vše, co se vybralo.

      [ Zpět ]
      Datum: 19.06.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Jen maličkost - překvapuje mě, že víš, "..kam byly investovány výnosy z podniků..". Mohu Ti říci jednu zkušenost - přes nepřízeň mnoha okolností, shodou šťastných náhod (nedokáži to definovat jinak než "obrovská klika") jsem se svojí maličkostí podílel na něčem, čemu se říká "obrodný proces" v šedesátých letech. Dodnes nepochopím, že komunisté povolili uzdu (asi to zde bylo už hodně v p....i) a umožnili realizovat určité myšlenky směřující k trochu liberálnější ekonomice (ovšem pod dozorem ÚV KSČ). Vše to zaštiťoval O. Šik a bylo to jak probuzení někde jinde. Měli jsme k analýzám možnost studovat veškeré podklady, ale mohu Ti říci to podstatné: přes tuhé centrální plánování bylo nutno velmi rychle a flexibilně reagovat na jakékoliv výkyvy a pojem (v realitě) "kam investovat výnosy" je z oblasti snů. V pracovní náplni jsme měli řešit "plán na příští rok a výhledový plán na pětiletku", nejvíce času a energie nás však stálo řešení každodenních průserů.
     Jen na odlehčení - víš, že existoval (pro dovoz ze SSSR) pátý kvartál?

     [ Zpět ]
     Datum: 19.06.2010
     Autor: jinec
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      O pátém kvartále nic nevím. Ale také jsem nikde nepsal, že bych věděl, kam byly investovány výnosy z podniků. Psal jsem jen, že přebytky z důchodového účtu byly investovány do průmyslových podniků, jejichž zisky se (pokud nebyly reinvestovány) mohly používat a používaly na financování důchodů.

      V těch šedesátých letech jsem byl příliš malý na to, abych se na něčem takovém jako Ty mohl podílet. O tehdejších reformních pokusech, které dosud obdivuju, jsem se dovídal až ex post o mnoho (deset a více) let později.

      [ Zpět ]
      Datum: 19.06.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       Furt si tady maluješ tehdejší zisky tehdejších firem. Nekoukej na to dnešní optikou. Tehdejší firmy nejely na tomhle principu. Tehdy se vydatně přerozdělovalo ze ziskových na průserové - a nejpodstatnější částky šly na vývoz ideologie a na dotování Velkého bratra a jeho (potažmo naše) budování míru (rozuměj zbrojení). Takže na nějaké přebytky a jejich reinvestice zapomeň.

       [ Zpět ]
       Datum: 19.06.2010
       Autor: ronda
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

             

        Možná, že také dost peněz šlo do laciného jídla. Bohužel jsem si nenechal tu tlustou knihu "Sazebník daně z obratu", abych zjistil, na co vše byla záporná či téměř nulová daň.
        Kdyby ty firmy nedělaly na strojích které nakradly (znárodnili) kapitalistům, možná by těch ziskových moc nebylo. Na škole jsem prošel dost fabrik a leckde bylo pěkné muzeum.

        [ Zpět ]
        Datum: 19.06.2010
        Autor: petrp
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

              

         To muzeum leckde přetrvalo až do konce tý nešťastný éry. Záporný daně na základní žrádlo byly bohatě kompenzovaný "daní z luxusu" u takových věcí, jako i nábytek, pračky, televize, leckteré oblečení atd atd...

         [ Zpět ]
         Datum: 20.06.2010
         Autor: ronda
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Ještě doplním, ať to mám za sebou. Nechce se mi moc na cokoliv reagovat, pokud nebude něco moc provokativní.
     Nemyslím to nijak zle, ale myslím si, že teorie v mnoha případech je k ničemu. I když přicházíš do styku s lidmi smočenými v ekonomice i když se budeš sebeintenzivněji vzdělávat v ekonomické oblasti, stále budeš mimo realitu - permanentní pohyb v tomto světě (komerčním) Tě pořád bude něčím překvapovat. I když si myslím, že mám mimořádně vysoké vzdělání v této oblasti, život je o něčem jiném.
     Zásada: ráno vstát, zařvat "živote, ty srabe, vylez, ať se s tebou poperu" a několikrát si opakovat "nevěř americkým filmům o lásce, politikům a lidem, kteří na to co řeknu, kývají (můj stín kýve přesněji, jak říkal Plutarchos)".

     [ Zpět ]
     Datum: 19.06.2010
     Autor: jinec
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

        

   1. Zdevastování hospodářství bylo velké (plnění plánů výroby, nikoliv prodeje; když prodej, tak ještě zdevastovanějším spolutrpitelům; zastaralé a nekonkurenceschopné technologie, minimální vývoj; čest pár vyjímkám, které to nemohly spasit)
   Podvody s odhady a rozprodejem je věc jiná. A nemá s tím nic společného žádná politická orientace. Podvodníci jsou podvodníci, ať mávají jakou chtějí fangličkou...

   2. Na ŽÁDNÉM speciálním účtu se nikdy žádné peníze neudržely. Příkladem budiž zavedení dálničních známek v roce 1995. Oficiálně se tvrdilo, že peníze půjdou do stavby a údržby dálnic. O rok později už se nikdo netajil tím, že se jedná o vcelku neadresný příjem státního rozpočtu. Takže, proč by zrovna důchody měly být vyjímkou... :-)

   3. Ber to tak, že kdybychom tyhle peníze tehdy "neprožrali", tak bychom se do skutečného rozběhu firem a ekonomiky obecně takhle dobře určitě neměli. Kdyby se šetřilo, nedostávalo by se tehdy tolik peněz mezi lidi - a byl jsi to ty, kdo tady obhajoval utrácení, jako startér ekonomiky :-)

   4. Není a nebyl zájem, zcela napříč politickým spektrem.

   5. --

   6. Ano. Nekoukej furt na nůžky, ale na sociální úroveň spodní vrstvy. V porovnání se světem určitě zaostáváme za nejbohatšími, ale v celkovém porovnání na tom určitě nejsme špatně. Důležitější je porovnání s našimi skutečnými možnostmi.
   A ještě k těm tvým proklatým nůžkám - když budou ti nejchudší mít "jen" milióny korun a ti nejbohatší triliony, tak ty nůžky taky budou hrozivě rozevřené... :-)

   7. Když pominu různé podvody a "zakázkové podvody", nesměly by vlády (jedno jaké) z těch peněz pouštět chlup na různé (a)sociální zvýhodňování v rámci nákupů hlasů pro příští volby. No a pak by to bylo na další počítání...

   8. Do toho nevidím, ale třeba nám to časem pořádně vysvětlí :-)

   9. Proč ne ? Když bude efektivně pohlídaná zákonnost ? (pokud ne, tak ani ve státní kase nejsou ty peníze v bezpečí - viz výše, privatizace)

   10. Nejsou ? Nevím. Chápal bych, že budou stejně, jako vklady na jiných spořících účtech.

   11. Nevidíš souvislost mezi zvýšením DPH a příjmem do státní kasy ? Netvrdím, že je to ideální řešení, ale asi tudy se ubírají jejich myšlenky.

   12. Co se firem týká, už se to tady probíralo důkladně. Je lepší mít hodně firem (a v nich pracovních míst) s menším výnosem, než málo s velkým.

   [ Zpět ]
   Datum: 19.06.2010
   Autor: ronda
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Nebudu reagovat na každou Tvou odpověď zvlášť, protože bych se většinou opakoval. Takže výběrem:

    2. Důchodové zabezpečení si "výjimku zaslouží". Určitě uznáš, že je daleko důležitější neukrást peníze budoucím důchodcům než je přesunout z údržby silnic do údržby třeba nemocnic.

    3. Ty peníze nebyly prožrány, protože se vůbec nedostaly mezi lidi. Z větší části prostě jen opustily republiku sloužily k luxusní spotřebě, ze které náš stát (natož jeho občané) neměl ani korunu.

    4. Co s tím má společného politické spektrum? Soudní moc je na legislativní a exekutivní moci nezávislá.

    5. Pominul jsi jednu z nejdůležitějších otázek. Mnoho z vás tu nadává Zemanovi a jeho vládě za to, že nalil peníze do krachujících bank. Od nikoho jsem ale neslyšel, co by to udělalo s občany této země, s jejich životní úrovní atd.

    6. Koukám na obojí. Pokud společnost jako celek ekonomicky roste, měly by z toho profitovat VŠECHNY vrstvy populace a nikoli jen ti nejbohatší. PRVNÍM úkolem každé aspoň trochu sociálně soudržné společnosti by mělo být odstranění chudoby a nikoli umocnění už tak extrémního luxusu těch nejbohatších.

    Všimni si jedné věci: Když země ekonomicky roste, většinu nově vzniklého bohatství si přivlastní nejbohatší část populace (rozevírají se příjmové nůžky). Když je ale společnost v ekonomickém srabu a hospodářský výkon klesá, platí VŠICHNI a dokonce se ti nejbohatší z toho snaží vyvléci (zavedení a snižování stropu na sociální pojištění, rušení daňové progrese atd.).

    8. To je ale zavírání očí před nepohodlnou skutečností. Pokud politici a členové té vypečené komise tvrdí, že nám tu zachraňují průběžný důchodový systém, tak by měli vysvětlit, proč ho odřezávají od podstatné části jeho příjmů snižováním odvodových povinností zaměstnavatelů a nejbohatších jednotlivců.

    9. Proč ne? Protože je krajně neetické, když z peněz, které odvádějí lidé povinně ze zákona, někdo tvoří (nemalý) soukromý zisk. Tyto prostředky by měla spravovat státní nebo alespoň nezisková organizace.

    Podobná situace je se zdravotními pojišťovnami. V tomhle ohledu držím palce Věcem veřejným, kteří měli v programu JEDNU zdravotní pojišťovnu, která by hradila standardní péči z povinně odváděného pojistného, a neomezený počet soukromých pojišťoven fungujících na přísně komerční bázi, které by hradily nadstandard.

    10. Ano, skutečně nejsou. Pojištěny jsou ze zákona jen banky (běžné, sporožirové, termínované a spořicí účty) a stavební spořitelny. A málokdo si je toho vědom. Když nějaký penzijní fond zkrachuje, pojištěnec nemusí spatřit ani korunu z toho, co tam vložil, tím méně z toho, co mu tam vložil stát. V zemi tunelářů a řízených bankrotů bych do ničeho takového nedal ani halíř.

    11. Podle mě je to odvádění pozornosti od faktu, že snižováním odvodové povinnosti bohatých na sociální pojištění přijde státní rozpočet o velké částky peněz. Tento výpadek (spíš jen jeho část) zaplatí VŠICHNI ve zvýšené dolní sazbě DPH. Asi měla komise v zadání, že reforma penzí musí být rozpočtově neutrální.

    12. Tento bod jsi evidentně nepochopil. Veškeré dosavadní výstupy trojkoaličního jednání o vládě a jejím fungování mají jeden zřetelný společný znak: Stávající zadlužení státních financí se bude řešit jeho přesunem na středně- a nízkopříjmové SOUKROMÉ domácnosti. Utahování opasků se nebude týkat nejvyšších příjmových skupin ani firem. Povaha navrhovaných změn v penzijní reformě jde zcela přesně v tomto duchu.

    [ Zpět ]
    Datum: 19.06.2010
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     2. Vpluj do politiky a zařiď to tak, aby to fungovalo :-)

     3. No no no, tehdy toho ještě moc republiku neopustilo. Prachy šly mezi lidi různými způsoby. Něco se rozkradlo, něco podvodně rozprodalo. Něco jen prostě rozprodalo. Každopádně ti dotyční ty prachy zase utratili, byť za luxus, nebo za právníky na svoji ochranu. Každopádně protekly ekonomikou.
     A nikterak nepodstatné bylo od samého počátku zvyšování zaměstnavatelských platů v nepodnikatelské sféře (motor zvyšování mezd). A rozhodně, alespoň v počátku, to nebylo zvyšování podložené výkonem.

     4. :-))))))))) au au au, bolí bříško od smíchu :-)) kde žiješ ? :-)

     5. nevím, proto jsem proškrtnul, nenadával jsem Zemanovi, nevím

     6. Svět byl, je a bude nespravedlivej. Smiř se s tím. A buď rád, že žiješ tam, kde žiješ.
     A nebo nesmiřuj, ale neotravuj s tím furt ty, kteří za to nemohou. Vyskakuj si na "zloduchy" :-)

     a copak že jsi zrovna sedmičku vypustil :-)))

     8. hmmm

     9. Ať si klidně ukousnou z vytvořeného zisku. Státní ouřada si neukousne míň. Ale musí tomu ukousnutí ten zisk odpovídat. - Podstatné je ohlídání zákonnosti.

     10. hmmm, blbé (je-li to skutečně tak). Já si spořím na důchod formou splácení baráku, takže mě to vcelku nezajímalo... :-)

     11. njn, zaplatí ten, kdo utrácí. Stačí mít malou spotřebu a finančák utře... :-))

     12. Ale prdečky, vím moc dobře, co trápí mého šéfa a jak váhá, jestli se mu vyplatí to riziko se zřizováním dalšího pracovního místa...
     Buď tak hodnej a odděl to snižování odvodových stropů atd. od ostatního. Příliš rád to dáváš do kontrastu k ostatnímu. Nevím, jak velký to průšvih je, nebo není. Ale nehodlám z toho tady spolu s tebou dělat předmět třídního boje a broušení nějakých tvých nůžek !

     [ Zpět ]
     Datum: 19.06.2010
     Autor: ronda
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Bod 4. Mně to moc k popukání nepřijde.

      Bod 7. Předvolební sliby jsou výlučně marketingová záležitost. VŠECHNY strany něco slibují, část z nich už s vědomím, že po volbách udělají pravý opak (viz ODS se svým "nezvyšováním finanční spoluúčasti" v programu na rok 2006 a následným zavedením regulačních poplatků), část z nich s vědomím, že koaliční ústupky budou dobrým alibi pro nesplnění alespoň některých z nich. To pro mě prostě není podstatné. Důležité je, jak dopadá PRAKTICKÁ politika jednotlivých stran na lidi.

      Bod 11. Důležité není, KOLIK kdo utrácí,ale jaké procento jeho příjmů představuje částka, o kterou se zvednou jeho výdaje v důsledku zvýšení daně. Vzhledem k tomu, že u nízkopříjmových domácností zdaleka největší procento spotřeby tvoří předměty zařazené v dolní sazbě DPH, dotkne se jich razantní zvýšení této sazby nejvíc.

      12. Stanovení a postupné snižování stropů pro placení sociálního pojištění za prvé snímá daňové (odvodové) břemeno z nejbohatších, za druhé představuje značný propad v příjmech důchodového účtu potažmo státního rozpočtu. To, co ti nejbohatší touto úlevou ušetří, zaplatí VŠICHNI na zvýšené DPH, což na své životní úrovni nejvíce pocítí ti nejchudší.

      Snížení odvodové povinnosti zaměstnavatele na důchodovém pojištění za zaměstnance uleví zaměstnavateli a sníží budoucí důchod zaměstnanci.

      Už jsem to dostatečně oddělil? Obě opatření mají ale jeden společný moment: Znamenají snížení příjmů státního rozpočtu, a to v době, kdy honíme každou korunu deficitu. To mi rozhodně nepřipadá jako odpovědná politika.

      [ Zpět ]
      Datum: 19.06.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       4. Bod sám o sobě ne ! Ale tvoje tvrzení ano :-)

       7. Ale já psal o něčem jiném :-) Ne o slibech, ale o využívání (zneužívání) státních peněz stranami ke své propagaci. Přímým zneužitím, nebo i plněním nesmyslných a kontaproduktivních populistických slibů během volebního období.

       11. Furt ta samá hloupá písnička o největším procentu utracených peněz ve sníženém pásmu DPH... Tvůj dojem, nebo to máš něčím podepřené ?
       Mimochodem, taky bych z toho zvýšení neměl žádnou radost, ale tvoje tvrzení napadám kvůli principu.

       12. A naopak víc "méně finančně rizikových" pracovních míst přinese více byť nižších odvodů a k tomu sníží potřebu vyplácení sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti.
       Nekoukej na to jen jednostranně, hledej souvislosti.
       I když, já vím, každý kapitalista je jen darmožrout, který každou úlevu využije jen pro svoji privátní luxusní spotřebu... :-)))

       [ Zpět ]
       Datum: 19.06.2010
       Autor: ronda
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

             

        Srovnej si dva poplatníky: Jeden s příjmem 15.000,- Kč čistého, druhý s 60.000,- Kč čistého. První vydá na předměty základní spotřeby (jídlo, jízdné, léky atd.) 7.500,- Kč, druhý řekněme 12.000,- Kč. U prvního se jedná o polovinu jeho příjmu, u druhého o pětinu. DPH v původní výši přijde toho prvního na 750,- Kč, druhého na 1.200,- Kč. Po zvýšení z 10% na 19% obereš prvního o 675,- Kč, druhého o 1080,- Kč. Chudému tedy snížíš jeho příjem o 4,5% a bohatému o 1,8%.

        Prostě lze vycházet jako z faktu, že v dolní sazbě DPH je u chudého vyšší procento spotřeby než u bohatého. Proto se "stejné" zvýšení toho chudého dotkne víc - sebere mu totiž větší procento jeho příjmu.

        Tohle je přece obecně známý princip a taky hlavní důvod, proč se zdaňuje příjem. Ten lze totiž zdanit progresivně. Při zdaňování spotřeby není daňová progrese technicky možná.

        Pořád nějak nechápu, co má společného snižování stropů pro platby pojistného s finanční rizikovostí pracovních míst? Tak nějak odhaduju, že si myslíš, že snížením odvodové povinnosti zaměstnavatelů se zvýší počet pracovních míst v ekonomice.

        To by ale předpokládalo, že uspořené prostředky zaměstnavatelé stoprocentně promění v pracovní místa a nevyužijí je třeba pro zvýšení už tak vysokých platů svých manažerů nebo třeba ke zvýšení dividend. Jak ty zaměstnavatele chceš donutit, aby tu úsporu přetavili v nová pracovní místa? To je přece absolutně nereálný sen. Nevylučuju, že to některá firma takhle udělá, ale to budou spíš výjimky.

        Na druhou stranu snížení výběru sociálního pojištění v důsledku tohoto opatření je prakticky jisté. Tohle opatření má jediný cíl: Snížit BUDOUCÍM důchodcům výši jejich důchodu a tyto peníze už TEĎ rozdat zaměstnavatelům. Jestli tohle není život na dluh... a to ještě na cizí účet.

        [ Zpět ]
        Datum: 19.06.2010
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       Musím ti dát za pravdu ve většině bodú- ale žijeme v reálném světě a na v ideálním- v tom by to jistě bylo tak- bohužel u moci jsou "jen" lidé- zkorumpovatelní, nenasytní, bažící po moci, postech a bohatství. Proto tam nejsou lidi typu Medvěda, poctivci a ti, co nemyslí na své obohacení a dobro- ale na dobro republiky a jejich občanú. To je totiž pozústatek komunismu- jeden vedle druhého ve vládě žili, studovali a pracovali za komunismu- jak tedy s takovým základem a myšlením mohou uvažovat "kapitalisticky".Kapitalismus pro ně znamená mít se dobře za peníze jiných, tedy jako za komunismu- a to se hned tak nezmění, ani nástupem nové generace. Ta je totiž naučená (a vidí to denodeně v praktickém životě), že kdo nehledí okolo sebe a nezná bratra, má se nejlíp. Tak to prostě je- a dlouho bude.

       [ Zpět ]
       Datum: 19.06.2010
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

        

   Medvěde, mohu Ti sdělit svoje soukromé stanovisko. Vždy, když s někým něco řeším (zde se neřeší), vycházím z předpokladu, že i když máme rozdílné názory, máme zájem na konečné shodě přes původní protichůdné myšlenky, protože máme nějaký cíl. Dá to hodně práce, sebezapření i pochopení. Ale u Tebe vím, že na všechny výše položené otázky již znáš odpověď. Zde jsi vlastně shrnul vše, co jsi prezentoval v jiných tématech již mnohokrát.
   Ale abych odpověděl aspoň globálně na všechny Tvoje otázky - jsou věci dané, které musíme respektovat a musíme se s nimi smířit. Pokud to nedokážeš, vol si formu dle vlastního uvážení. Pokud jsou poměry pro Tebe tak neúnosné, hoď si na misku vah důvody tohoto stavu a na druhou možnost se odebrat tam, kde je těch minus co nejméně (kam budeš emigrovat??).Já si svoji cestu také hledám a bývá často svérázná, ale prostředky volím radikálnější a v rámci svých schopností a možností. A rozhodně to nespočívá v tom, že bych naříkal na zdejších stránkách. Pro mě jsou problémy příjemným zpestřením života - rád je řeším.
   To, že jsem se výše takto "urval" pramenilo z pocitu, že některé věci mohou být mylně prezentovány z nedostatku informací. Bylo to pouze konstatování.

   [ Zpět ]
   Datum: 19.06.2010
   Autor: jinec
   Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Ale samozřejmě. Myslím, že naším (doufám společným) cílem je zjistit a opsat, co bylo v minulosti uděláno blbě, a pokusit se to napravit. Zatím jsem se příliš nedostali z fáze kritiky minulých dvaceti let, ale jsem schopen pokračovat (sledovat cíl) a nastínit, jakým způsobem by se mělo pokračovat dál. Vlastně tak již činím kritikou záměrů vznikající vlády. Říkám, že takhle ne, protože by to bylo jen pokračování v předchozích chybách (nebo nekalých záměrech).

    Máš pravdu v tom, že se s určitými věcmi obtížně smiřuju. Není to tak (jak si tu mnozí myslí), že bych truchlil po starém komunistickém režimu - to opravdu ani náhodou. Ale to neznamená, že budu nekriticky přijímat vše, co se dělo a děje po jeho zhroucení. Rovněž nejsem natolik zaslepen, abych neviděl, že v některých momentech se dnes postupuje ještě hůř než tenkrát.

    Já nemám takové možnosti jako Ty. A taky nejsem do té míry finančně za vodou, abych si mohl držet potřebný odstup. Ten si držím pouze v intelektuální rovině, nikoli však emocionální. Vnímám vše víceméně z žabí perspektivy - na rozdíl od té Tvé ptačí.

    Na emigraci to nevidím - na to jsem příliš konzervativní, ale hlavně se ty procesy, které kritizuju v rámci republiky, odehrávají v různých obměnách prakticky v celé Evropě (ne-li v celém světě) a já jsem schopen vnímat jejich společné znaky (jakýsi jejich historický "smysl"), což mě naplňuje hrůzou z budoucnosti.

    Zkus si ještě jednou přečíst, co píše Keller v tom Vráťově odkazu na začátku diskuse "Po volbách II." Přestože jsem ten text znal i před jeho zveřejněním tady na fóru, přečetl jsem si ho ještě jednou a jeho hluboká pravdivost (a v souvislosti s událostmi, které se odehrály od jeho vzniku, dokonce i jeho věštecká předvídavost) mě vyloženě děsí.

    [ Zpět ]
    Datum: 19.06.2010
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Jsou problémy, které jdou mimo tebe- a tudíž je řešit múžeš akorát u piva(a to ti nepomúže) . Souhlasím s tím, že politická garnitura si měla uvědomit, že generace stárne a peněz na dúchody se málí a příjmy z privatizace inevestovat do snížení st. dluhu a do Sociální pojišťovny na dúchodový účet. Je ale líbívější politika pro lidi snížit DPH(nebo ho ponechat v nižší sazbě, přestože dlouhodobě je to neudržitelné) a držet "lidové" ceny a jiné takyvýhody soc. systému....

    [ Zpět ]
    Datum: 19.06.2010
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

        

   Máš vcelku dobrou argumentaci- jako Moravák, žijící na Slovensku od r. 1990 bych mohl oponovat k bodu č.3.- je to narážka na dotování Slovenska.Nevím, jestli jsi si všiml, kolik ČESKÝCH firem budovalo v Praze metro,v ČR dálnici, opravovaly památky a budovaly sídliště. Vesměs to byly moravské a slovenské formy(Ingstav Brno, Bratislava, Doprastav a Bratislava, Gotwaldov, Žilina, Košice ap). Tyto podniky si vzaly úvěr od státu, aby mohly nakoupit stroje(které by jinak nepotřebovaly), aby mohly budovat stavby v Česku. Za to jim české banky vyčíslily téměř 23mld. dluhu při dělení- ale zústalo územní členění při dělení majetku, úřadú a staveb. Přitom každý soudný člověk ví, že většina finálních podnikú, řídících institucí a vys. škol byla (prozíravě)v ČR- na Slovensku zústaly jen podniky zpracovávající suroviny a z finálních nic krom těžkého zbrojního prúmyslu (který zlikvidoval svou mírotvorbou p.Havel- a přestěhoval stroje a výrobu do Plzně). Prostě ekonomika byla -jak to v jednom státě bývá- neoddělitelně provázána, a ČR(její představitelé) z toho vytěžili, co se dalo, aby Slovákúm dali najevo, že "měli držet hubu a krok" a ne trvat na dodržování ústavy. Jako moravák(a tedy i čech) se stydím za "českou" vlajku, ve které modrý klín přdstavuje Slovensko, za to, že ve světě zavedené značky(ČSA,ČSAD)si Česká republika ponechala a prezentuje je za své. Obdivuju Slováky, jak téMéř z nulové startoví čáry se pomalu dostávají na úroveň souseda- a to i přes to, že se mu po rozdělení snažili "bratři" Češi co nejvíc znesnadnit život pro svou národní hrdost(tu ale neuplatnili při volbě nové zástavy a značek.To jen k tomuto bodu...

   [ Zpět ]
   Datum: 19.06.2010
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    V bodě 3. zkratka SR neznamená Slovenskou republiku, ale státní rozpočty. O někdejším dotování Slovenska v těchto souvislostech vůbec nepřemýšlím. Býval jsem naopak odpůrcem rozdělení federace, což s sebou neslo určitou míru souhlasu s dotováním potřebnějších regionů včetně Slovenska.

    Takže s vyzněním zbytku Tvého příspěvku zcela souhlasím. Vůbec se nelišíme. Jen v případě modrého klínu necítím odkaz na Slovensko, ale spíš to, že nástupnictví rozpadlého Československa převzala Česká republika, což se mimo jiné projevilo ponecháním původní vlajky. Bylo to řešení velmi pragmatické (a nikdo jím myslím neutrpěl žádnou škodu), protože původní česká (předmasarykovská) vlajka byla totožná s polskou.

    Slováky obdivuju stejně jaky Ty. Například jejich reforma územní samosprávy byla excelentní a ta česká se s ní nedá absolutně srovnávat. Na druhou stranu si nemyslím, že Češi nebo Česká republika se snažila Slovákům či Slovensku nějak znesnadňovat život. Naopak mi připadá, že navzdory často odlišné politické orientaci aktuálně vládnoucích garnitur si obě země podržely vzájemně spoustu výhod ve srovnání se vztahy s ostatními sousedy.

    [ Zpět ]
    Datum: 19.06.2010
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Omlouvám se za neúmyslný omyl. Pokud jde o vlajku: Při jejím vzniku (jak mi jistě potvrdí heraldici) se v púvodní zástavě českého království vsunul mezi červenou a bílou modrý klín,symbolizující Slovensko. Tvá argumentace ohledně nástupnictví je totožná s tehdejší argumentací V.Klause.Myslím, že než používat vlajku se symbolem Slovenska, bylo by lepší na červenobílou zástavu umístit st.znak- ale to jen tak na okraj. To, že nikdo o nic nepřišel je diskutabilní- slovensko vlajku i název si hodně dlouho mýlil svět se Slovinskou, nynější "českou" vlajku považují většinou za československou( aspoň podle reakcí na mých cestách na kole v zahraničí) Jako opravdový čechoslovák(narozený na Moravě a nyní žijící na Slovensku) ji totiž používám jako púvodní- československou a tak je taky většinou vnímána. Jinak samozřejmě o nic teď už nejde, jen jsem si vzpoměl na tehdejší vlastenecké cítění českých vlád. představitelú- ale jen do určité míry. Právě u vlajky argumentovali tím, že by ji mohl použít jiný stát,že by byla škoda ji nechat nevyužitou ap.ale na svou historickou jaksi pozapoměli.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Nemusíš se za nic omlouvat. Mělo mě napadnout, že zkratku SR může někdo považovat za Slovenskou republiku. Jinak ano - vím, že ten klín byl takto interpretován. Přesto mi nevadí, že zůstala státním symbolem nově vzniklé České republiky. Nevadí mi to mimo jiné proto, že Slováci v ČR jsou státotvorným národem podobně jako za federace. Projevuje se to mimo jiné tím, že na rozdíl od jiných jazyků lze na všech úřadech ČR bez omezení používat slovenštinu.

      Slovensko se Slovinskem se mnohým v Evropě a ve světě plete skutečně nejen kvůli podobným názvům, ale i v důsledku podobné barevnosti a celkového vzhledu státní vlajky.

      Když už jsme u té heraldiky - mně dosud není jasná jedna věc: Co znamenají ty tři kopečky ve slovenském znaku. Měl jsem za to, že se jednalo o tři horstva: Mátra, Fatra a Tatra (Tatry). Vzhledem k tomu, že Mátra zůstala na maďarské straně, muselo dojít ke změně výkladu toho trojvrší. Ale nevím k jakému.

      Jinak jako víceméně přesvědčený čechoslovakista také stávající českou vlajku dosud vnímám i jako československou. Vidíš - to mě nenapadlo, že kdyby si Česká republika neponechala původní federální vlajku, mohl by ji využít jiný stát... I když - proč by to kdo dělal?

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       Ani já jsem nezjistil nic nového- za federace trojvrší mělo stejné pojmenování. Mátra je sice v Maďarsku, ale tvoří vlastně hraniční pohoří.

       [ Zpět ]
       Datum: 21.06.2010
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Ještě dodatek-tak jako ty to vidí většina obyvatel ČR, protože negatíva samozřejmě tisk neprezentoval. Tyto byly hlavně těsně před a po rozdělení(dluh SR vúči ČR při dělení St.banky, problémy a nárokování ČR po SR při kolkovaných korunách,nastolení výhodného územního členění bez kompenzace ap. Samozřejmě, jak běžel čas, vášně ochladly a vše se zmírnilo- v poslední době jsou vztahy výborné a na minulost už nikdo nevzpomíná- což je dobře. A pokud jde o klín- to že to ty tak necítíš(jako většina) nic nemění na tom, jak se tam dostal:

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Zajímavý téma s naší vlajkou. Dokonce jsem si něco o tom vyhledal a vypadá to, že modrý klín není čistě "slovenský":
      http://vexilolognet.hyperlink.cz/Symboly.htm

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: PepikW
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       To máš pravdu- modrá barva není "čistě" slovenská ale slovanská- tak jako nynější vlajka není "čistě" česká. V politice asi pojem "čistota" neexistuje(jen v hygieně ano):-)))

       [ Zpět ]
       Datum: 21.06.2010
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

             

        Absolutní čistota ni v té hygieně... O tom by mohli povídat lékaři - hlavně dermatologové. ;o))

        [ Zpět ]
        Datum: 21.06.2010
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

              

         Přílišná hygiena škodí... Čistota půl zdraví, špína celé :-))

         No, samozřejmě že přiměřeně špína...

         [ Zpět ]
         Datum: 21.06.2010
         Autor: hekynen
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

               

          Proto u doktora nevidíš romskou menšinu- ale je to možná i proto, že by se museli před návštěvou doktora umýt, tak jsou radši zdraví :-))

          [ Zpět ]
          Datum: 21.06.2010
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

               

          Neexistuje přiměřeně. Špína je prostě špína, dokud se sama neoloupe a neodrolí. A pak už je to zase čistota :-)

          [ Zpět ]
          Datum: 21.06.2010
          Autor: ronda
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Děkuji ti. Potrvdil si mi (bohužel) věci, které jsem si myslel. Nachomýtl jsem se jako "pozorovatel" k několika privatizačním projektům, zdaleka ne tak velkých, jako firmy tebou uváděné, ale to co jsem si z toho odnesl potvrzuje to, co ty jsi napsal.

  [ Zpět ]
  Datum: 19.06.2010
  Autor: petrp
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

        

   Ja ni to ne. Byl jsem tehdy jeste nekde na konci zakladky. Ale ani ve snu mne nenapadlo, ze by to mohlo byt jinak, nez ted Jinec pise. Vzdycky jsem si myslel, ze jsem pesimista, ale vypada to, ze ani ne... ;-(
   Je to takhle vsude, nebo funkcnejsi ekonomiky maji tohoto moralne politickeho bahna mene?

   [ Zpět ]
   Datum: 20.06.2010
   Autor: Murphy
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Pokusím se Ti odpovědět a současně tím dávám odpověď i na dole reagující příspěvky, které reagují v tom smyslu, jak zde vše bylo do roku 1990 zruinované. Proto jsem toto vlákno založil (a zdůrazňoval jsem, že vůbec nejsem zastáncem bývalých pořádků), abych vyvrátil mýty, které zde někdo pořád šíří. Mohu Ti sdělit, že Tebe vylučuji z jakýchkoliv špatných úmyslů - máš dokonalý argument - byl jsi v zákl. škole. Jeden z ukazatelů, na který se vždy ptám u zájemců o zaměstnání nebo odsuzovačů všeho, co neodpovídá současným standardům, je: jaké zaměstnání jsi měl 1.1.1990, jaké vzdělání jsi měl k tomuto datu a jak jsi bydlel. Vycházím totiž z toho, že tito horlitelé a bojovníci proti komunismu (pokud nebyli přisluhovači režimu) dělali pomocné dělníky, neměli žádné vzdělání a bydleli buď pod mostem nebo na ubytovně (režim jim nic přece neumožnil!!) a nebo jsou mladí a podlehli propagandě.
    Teď ekonomické souvislosti a argumenty, které jsou zde vznášeny. Přistoupím - li na to, že hospodářství bylo zdevastováno, výrobky neměly odbyt, stát neměl přebytky, připuštěné miliardové ztráty z prodejů majetku a vezmu - li v úvahu setrvačnost ekonomiky, vychází mi z toho, že počátkem devadesátých let zde musel být hladomor, bída a šílená nezaměstnanost. Jediné, co připouštím, byla totální devastace lidí.

    Teď konkretně: všechny podniky (hlavně tzv. strategické) byly nuceny (direktivně nařízeno) hledat partnery (hlavně zahraniční), kteří do republiky přinesou peníze. Ale - nikdo si toho partnera vybrat nesměl z vlastní vůle, byl dán k dispozici seznam (aby byla dána jakási svoboda rozhodování) poradenských firem, ale byla Ti vnucena ta, která "řádně" zaplatila na ministerstvu. Tato poradenská firma rozhodovala o obrovských částkách, poněvadž kromě všech jejich běžných nákladů v konečné fázi obdržela procentuelní odměnu z vloženého kapitálu budoucího partnera. A poněvadž se v souhrnu jednalo o miliardy, nebyl problém mazat desítky milionů do jednotlivce na rozhodovacích místech. Nemluvě o tom, že ten "budoucí partner" měl zájem na vstupu do zdejších podniků, namazal zase tu poradenskou firmu. Teď jsem se většinou zmiňoval o velkých firmách a nebudu je jmenovat, poněvadž jejich proces vymezování vlastníků (hlavně ve vztahu ke státu) není dokončen nebo je v obchovatelné fázi (po 18ti letech!!).
    Budu naprosto konkrétní (nikoliv osobní jména) a nebudu se zmiňovat o nějakém molochu, ale běžné firmě. Budeme mluvit např. o brněnském Kovošrotu (nebo o Kovošrotu jako podniku) - běžný příběh.
    Tato firma měla do roku 1990 ředitele, nazvěme ho třeba soudruh D.. V době "kvasu" po listopadu "pracující" jej odvolali z funkce, poněvadž byl příliš znám svojí angažovaností v KSČ. Když nové vedení se zorientovalo a chtělo se transformovat, požádalo o licenci na ministerstvu. Zde se dozvěděli, že licence již byla udělena pánovi (dnes již nikoliv soudruhovi) D. Ale , ale - překvapení!! Poněvadž bylo nutno se transformovat, bylo nutno vypracovat privatizační projekt. No tak copak, obrátíme se firmu, která nás ohodnotí a projekt nám vypracuje (a teď vstupuje hra, o které píši níže v souvislosti se Zetorem). Kovošrot zruinujeme, budeme spěchat s privatizací a prodáme jej firmě, která nám vypracovala privatizační projekt (sakra - ta náhoda). Noví majitelé vymění vedení a firmu prodají (samozřejmě, že totálně podhodnotí, poněvadž dostanou zaplaceno bokem). A hele hele, copak se to děje - novým vlastníkem je bývalý (vyhozený) pan D., nebo lépe řečeno jeho firma. No snad nemá význam pokračovat dál...
    Vše toto se dělo za dozoru státní správy, poněvaž podniky byly původně národní, potom státní, potom společnost s účastí státu a v dobrém případě stát měl jednu akcii, nebo přešly do totálního soukromí.
    Takže tak - jak básníci přicházejí o iluze....

    [ Zpět ]
    Datum: 20.06.2010
    Autor: jinec
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     "jaké zaměstnání jsi měl 1.1.1990, jaké vzdělání jsi měl k tomuto datu a jak jsi bydlel. Vycházím totiž z toho, že tito horlitelé a bojovníci proti komunismu (pokud nebyli přisluhovači režimu) dělali pomocné dělníky, neměli žádné vzdělání a bydleli buď pod mostem nebo na ubytovně (režim jim nic přece neumožnil!!) a nebo jsou mladí a podlehli propagandě."

     Malinko si to zjednodušuješ. Není vůbec žádným tajemstvím, že naši soudruzi byli dostatečně vychcaný na to, aby lidem dopřáli určitou úroveň osobního "bohatství" (nejen materiálního) i za cenu obtížnějšího uhlídání té úrovně. Smysl toho byl v pojištění klidu. - Třeba takoví Poláci měli na řiti pavučinu, baráky na spadnutí a tak při nepokojích v podstatě neměli o co přijít. U nás si každý pořádně rozmyslel, jestli má pro ideály riskovat kvartýr, pžedražený video a kuře stokrát stejně... To ale vůbec není důvod, proč tomu kontrolovanýmu marasmu tleskat, nebo mu být za něco vděčný !

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Autor: ronda
     Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Samozřejmě to vždy beru hodně s nadhledem. Ovšem, je - li někdo tak radikální, že vykřikuje hesla nyní, kdy je celkem klídek, jak musel být radikální v době, kdy byla pošlapávána jeho práva.
      A jistěže ta slova o bydlení pod mostem a žádném vzdělání jsem myslel hodně cynicky.....

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: jinec
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       "Jeden z ukazatelů, na který se vždy ptám u zájemců o zaměstnání nebo odsuzovačů všeho, co neodpovídá současným standardům, je:"

       Jestli se na tohle ptáš vždy u zájemců o zaměstnání...
       U těch revolicionářů po roce 1990 bych to chápal, ale psal jsi to jinak. proto jsem se ozval.

       [ Zpět ]
       Datum: 20.06.2010
       Autor: ronda
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
       • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

             

        A Ty si myslíš, že takoví nejsou ještě dnes? Vždyť i nedávno jsem přímo zde četl rozhorlení nad tím, jak byli lidé zavíráni, nesměli konat svoji práci etc... A to mě vždy zajímá - na základě čeho (nejlépe bych slyšel o osobní zkušenosti) je dotyčný tak rozčilen.

        [ Zpět ]
        Datum: 20.06.2010
        Autor: jinec
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

              

         A o čem se teď hádáme ? :-) Však píšu, že u těch porevolučních náhlých revolucionářů to chápu, ale ty jsi psal, že u zájemců o zaměstnání se na to ptáš VŽDY...

         [ Zpět ]
         Datum: 20.06.2010
         Autor: ronda
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Nic proti ničemu, ale například Zetor nebyl hvězda exportu, ale podnik, který léta vyvážel, kvůli honu na za tvrdou měnou ( cenné devize se tomu myslím říkalo), za ceny nižší nebo maximálně rovné nákladům.
  Tak produkovala valná většina malých i velkých podniků, jejichž zboží se exportovalo pod tlakem sehnat marku nebo dolar.
  V roce 1988 a v roce 1989 byl například čistě prodělečný od roku 1987 byl bez podpory platebně neschopný.( Dopad platební neschopnosti za léta 1987 - 1988 do hospodaření podniku představoval 80 mil. na poplatcích z prodlení, dopad do hospodářského výsledku v roce 1990 za platební neschopnost v roce 1989 rovněž 80 mil. Kčs.) a to zejména díky dodávkám do Iráku.

  1.1. 1991 bylo požadováno na pokrytí ztrát již skoro 3 miliardy KČS ...

  [ Zpět ]
  Datum: 19.06.2010
  Autor: újezďák
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

        

   1/Účetní údaje, které zde servíruješ, jsi vzal z kterého data?
   2/Zetor nepotřeboval vyvážet za cenu nižší, než byly náklady, ve své době byly vysoce ceněným zbožím v celém světě, jedinou konkurencí v tomto segmentu byla zn. Ferguson

   Abych nebyl příliš záludný, doplním návod k bodu 1/: jsou dvě možnosti. Ta první - byl jsi v inkriminované době (1988-1989) u Stb v oboru hospodářské kriminality a byly Ti známy údaje, které nikomu jinému známy nebyly . Pak je druhá možnost a to ta, že by jsi v době, kdy se jednalo o prodej této fabriky (tzn. uměle snížena hodnota a úmyslné zkreslení historie výsledků) byl jedním z těch, kteří věřili na démonizaci krachů mnoha podniků, o které byl eminentní zájem. (Mimo jiné - rozbor hospodaření a návrhy na opatření prováděla jedna rakouská poradenská firma, která byla doporučena jedním ministerským úředníkem, který přes prodlouženou ruku byl zájemcem o koupi).
   V rámci těchto procesů byly firmy úmyslně huntovány (i u Zetoru se to zdařilo), aby jejich zůstatková hodnota byla minimální. Největším "fórem" (a běžným fenoménem)té doby byly akce, kdy jedno ministerstvo ruinovalo fabriky a druhé do něj sypalo peníze na revitalizaci.
   Abych se vyhnul žalobě, opět jeden známý případ - Poldi Kladno, dříve SONP Kladno. To SONP Kladno (komunistický podnik) Ti zdůrazňuji úmyslně, aby jsi mi mohl opět vyprávět, jak špatně vyráběl a přitom ve své době měl v programu výrobu klikovek, které byly hodnoceny jako jedny z nejlepších na světě.

   [ Zpět ]
   Datum: 19.06.2010
   Autor: jinec
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    A ještě dovětek - proč se hledal tzv. "strategický partner" do českých rafinerií (vlastně do celého chemického průmyslu)???

    [ Zpět ]
    Datum: 19.06.2010
    Autor: jinec
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     abych nebyl obviněěn z cucání si z prstu, zde máš ten veřejně přístupný zdroj a věřím, že tě tvůh stihoman přešel.

     http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0453_00.htm

     Ps : pokud by jsi měl zájem tak poslanecká sněmovna má výborné záznamy dokumentů i z dob totality. Oni se tam soudruzi bavili celkem otevřeně o tom jaký svrab je to naše národní hospodářství, např :
     http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot...
     Vývoj zásob u rozhodujících resortů řízených českou vládou je velice nepříznivý. Resort průmyslu vykazuje 3,9 mld Kčs v zásobách nad plán, z toho zhruba polovinu v hotových výrobcích, ministerstvo stavebnictví 800 mil. Kčs zásob nad plán, ale ministerstvo obchodu má stavy zásob zhruba 2,5 mld Kčs pod plánovanou úrovní. Roste platební neschopnost hospodářských organizací, která ke konci května představovala částku řádově 6 mld Kčs.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Další štěpný příspěvek, kterak nám ten průmysl v ČSSR jen kvetl¨, protože jsme dokázali za dva roky pětiletky nafedrovat do skladů zboží v hodnotě ročního národního důchodu. Viz http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot...


     Extenzívní přístupy k plnění úkolů státního plánu se promítaly zejména do nových požadavků na investice, na zvyšování dovozů a materiálových vstupů. Nízká kvalita produkce a podceňování dodavatelsko-odběratelských vztahů vyústily v nežádoucí vývoj zásob. Namísto plánovaného snížení došlo v průběhu roku 1987 k jejich dalšímu nárůstu. To se projevilo i ve vzestupu platební neschopnosti organizací řízených vládou ČSR.


     V současné době je v zásobách vázána hodnota odpovídající svým objemem řádově ročnímu národnímu důchodu. Proto také federální vláda i naše vláda přijaly usnesení, sledující snížení jejich stavu o 24 až 25 mld Kčs, z toho v oblasti řízené vládou ČSR o 3,8 mld Kčs. Vývoj zásob v prvních 5 měsících letošního roku však ukazuje, že splnění vládou stanoveného úkolu vyžaduje zodpovědnější přístup organizací a současně i zpřísnění sankcí při neplnění úkolů.


     Tak fungoval průmysl v ČSSR, vyrábělo se na sklad, exportovalo se za ceny nižší nákladů a na domácím trhu se aplikovala tzv záporná daň z obratu, která dotovala 3500 položek "zboží a služeb".
     To soudruhům dále podráželo nohy, protože lidi jim začali jíst nad plán mléčné výrobky :-D

     Nepříznivě v minulém roce působila na rozpočtové hospodaření i nevhodná struktura realizované produkce. Rozpor mezi zájmy výrobních organizací a potřebami vnitřního trhu se odrazil nejen v zásobovacích problémech, ale i v nežádoucím vývoji daně z obratu, která je zdrojem federálního rozpočtu. Trh nebyl nasycen kvalitním spotřebním zbožím s vyšším daňovým zatížením. Nepodařilo se tak nahradit úbytek daně způsobený zvýšenou spotřebou základních potravin, zejména mléčných výrobků, u nichž jsou uplatněny záporné sazby. Proti roku 1986 se daň z obratu zvýšila pouze o 0,6 % a byla nižší než předpokládal plán. To jen potvrzuje skutečnost, že dosavadní soustava plánovitého řízení nevytváří předpoklady, při kterých by podniky dávaly přednost uspokojování spotřebitelské poptávky a potřeb odběratelů před plněním objemových ukazatelů.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      njn, to jsou ony investice komunistů z vybraných příspěků na důchodovy... ;-)

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: hekynen
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Jen k tomu Zetoru: V našich vysokozvižných vozících jsme zetorácký motory za socíku používali. Byly to motory kvalitní (po technické stránce) asi stejně jako naše vozíky - na vyspělých trzích za tržní cenu nekonkurenceschopné (přesto se vyváželo i na západ (do těžších podmínek - přístavy, zemědělství....za dumpingovou cenu, aby byly Marky!). Převážná většina (90%?) exportu šla do RVHP, ceněné bylo Maďarsko, platící v dolarech). V roce 90/91 přišel Zetor s "inovací", po jejím vyzkoušení jsme začali raději do nové řady DV-B hledat cizí motor (nakonec Perkins). Předpokládám, že i celé traktory byly na stejné úrovni. Třeba naše vozíky měly celkem dobré zvedací zařízení, ale žádné příslušenství, blbou hydrauliku (rozvaděč), dobrý hydrostatický měnič, ale zaostalou hnací nápravu a řídící nápravu úplně na hovno (vyřešeno v 90tém na DV-A).
    Bohužel se do Desty vrátil osmašedesátník soudruh (obrozený komunista, posléza socdem ministr průmyslu a obchodu), "skutr", Grégr (koncem šedesátých let se mu to "podnikalo", když měl tchána ministrem a neomezený přísun financí....). Jeho megalomanské a sebestředné ("já ty japonce naučim podnikat!) plány, přes Klausovo oddlužení, vedly jen k tomu, že dneska v Děčíně místo desťáckých výrobních hal stojí TESCO a v "bílém domě" je fitko, bowling a hospoda.

    PS. abys měl klid, dělal jsem tam konstruktéra od 86-tého. Protože jsem byl v době sametu ještě svobodný a o prd mi šlo, trochu jsem tam bouřil až jsem skončil v porevolučním ZV. Po dvou letech hádek se s.Grégrem jsem vzal kramle...

    [ Zpět ]
    Datum: 20.06.2010
    Autor: PepikW
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     PPS. Kdyby Destu koupil zahraniční kapitál (přes soudruhovu mrtvolu) a i kdyby se při transakcích něco zašantročilo (nejsem nezřízený idealista), mohly se VZV dál vyrábět. Pro město s 15-ti procentní nezaměstnaností by to bylo mnohem lepší.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Autor: PepikW
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     osud Desty je mi znám, nikoliv celou historii, ale od momentu sypání peněz do podniku a "působení" "experta" Grégra.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Autor: jinec
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Nejlepší bylo, před privatizací, když to byl "státní podnik", že soudruh expert řediteloval a současně byl předsedou správní rady (nebo jak se to tenkrát jmenovalo)..... to byly doby!

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: PepikW
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       Byl předsedou představenstva.

       [ Zpět ]
       Datum: 20.06.2010
       Autor: jinec
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      Jen dodám (pro ilustraci pro komunistické hospodaření), že na DESTU jsem narazil v šedesátých létech (druhé polovině). Existovala např. zrůdnost, že výrobci (v tomto případě asi ještě ZKL nikoliv Zetor) sice měli obchodní oddělení, ale s komponenty a ND nesměli provádět přímý prodej a tyto prodeje šly přes další národní podnik (v tomto případě ÚPZT), kde se toto skladovalo a odběratelé svoje požadavky nárokovaly u této organizace. Byly to vlastně "zásobovací závody", které měly nadřízenou složku (podnikové ředitelství) a toto PŘ mělo zase nad sebou GŘ. Navrhoval jsem v rámci opatření likvidace těchto složek (říkal jsem tomu "polštáře mezi výrobou a uživatelem"), bylo to spojeno s likvidací mnoha prac. míst a po návratu z krátké emigrace v roce 1969 (no byl jsem vůl a chtěl jsem zabránit represím vůči rodinným příslušníkům)jsem byl mimo jiné obviněn z toho, že jsem chtěl odstranit příslušníky KSČ a způsobit nezaměstnanost.
      A to bylo to, co jsem zde někomu vysvětloval jako hru......sakra, to bylo zpestřování života....!!!

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: jinec
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

         

    Jinče, jinče.
    Tak nevím, měl jsem pocit, že ti zcela normálně dodávám data a čeho se dočkám ? Obvinění z činosti u STB ( to mě opravdu jako vnuka člověka umučeného komunisty a zároveň vnuka dalšího člověka, který utekl před komunisty do ciziny, syna matky, kterou komunisté pronásledovali a nenechali ji vystudovat kvůli jejímu otci tomu umučenému).
    Fakticky výborný argument do diskuse !
    Moc ti za něj děkuji bylo to od tebe takové lidské.....

    Abych tě uklidnil tak jsem v inkriminované době byl technickým kontrolorem v jedné pražské firmě, ideální pozice pro estébáka chystajícího se vytunelovat Zetor Brno..

    Navíc se nadále živím prací, jsem zaměstnanec ad atd .. koupil jsem si horské kolo za 34,000 a je to moje třetí v dospělém životě... prostě tunelář jako bič...

    To tě vážně nenapadne prosurfovat intertnet a najít si třeba dokumenty z Poslanecké sněmovny z let 1990-1993 kde jsou všechny mnou uvedené "podezřele tajné údaje" k dispozici ?


    Ps : jsem si myslel, že na rozdíl od Medvěda, zde zaloužil někdo diskusi, kde se dá diskutovat ... hm asi jsem se spletl ...

    [ Zpět ]
    Datum: 20.06.2010
    Autor: újezďák
    Hodnocení: +7 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
    • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

          

     Újezďáku, díky za data, která mi nebyla známa (konec 80tých let) - nemíním to ironicky. Neobvinil jsem Tě z činnosti u Stb - lehce ironicky jsem Ti dával na výběr ze dvou možností.
     Můj omyl (nejsem zvyklý tvrdošíjně stát za něčím, co je nepravdivé) pramení z neznalosti komunistických zápisů, ovšem na druhé straně Ti otevřeně říkám, že jsem velmi pesimistický co se týká zpráv o hospodaření ze začátku devadesátých let ("..dějiny? Jako vždy, budou lhát.." - G.B.Shaw - "Pekelník").
     Ohledně toho Zetoru - byl jsem tam osobně právě v době, kdy se jednalo o přísun peněz ze státního a hlavně v době, kdy rakouská konzultační firma (za těžké miliony) navrhovala opatření, která byla brána skoro jako zákon (jejich návrh organizačního opatření bych byl schopen osobně v tužce vypracovat za 10 minut). A to, že Zetoru byla úmyslně snižována schopnost být efektivní a efektní - za tím si stojím.
     Rozhodně mám osobně velký podíl na nedůvěře, kterou chovám k velkým radikálním prohlášením. Byl jsem již od dětství poučován, že se mám vyhýbat lidem radikálním po válce (a já je osobně další léta poznával), zažil jsem radikalismus po roce 1948 (a hromadné vykřikování hesel v padesátých letech), radikální komunisty a svazáky (titíž na začátku roku 1968 odhazovali stranické knížky), zbabělce (ale radikální), kteří nás začli dusit od roku 1970, čtyři roky se soudil se státem (a poznal zbabělé, ale frázemi oplývající přisluhovače) a vojskem Sovětské armády.....ale hlavně jsem od roku 1990 poznal velké množství těch, kteří vlastně "léta bojovali proti režimu" (i když to byli v mnoha případech Ti, o kterých jsem se zmiňoval). Já moc v poslední fázi nebojoval, komunisté mi dopřáli ten luxus, že jsem jako dělník (s červeným diplomem) mohl na nočních směnách studovat vše, aby moje znalosti ze mě nedělali blbečka v novém prostředí (dlouhodobě jsem se připravoval na život mimo republiku). Dá - li se to tak říci, komunisté mi vlastně umožnili, abych později napravoval to, co způsobili.
     Ale to hlavní - páchne mi alibismem jakákoliv proklamace (teď tím nemám na mysli Tebe), která nedává vykřikujícímu právo, aby cokoliv a kohokoliv odsuzoval, aniž pocítil osobně (či u blízkých) důsledky represivního jednání.
     Věřím jednomu - poněvadž jsi mě zde sepsul (přijímám), uvidíš, kolik Ti bude naskakovat plusových bodů. No však to snad znáš....špatné svědomí anonymů....

     [ Zpět ]
     Datum: 20.06.2010
     Autor: jinec
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      "Věřím jednomu - poněvadž jsi mě zde sepsul (přijímám), uvidíš, kolik Ti bude naskakovat plusových bodů. No však to snad znáš....špatné svědomí anonymů...."

      Tak to je ohromný. Napíšeš blbost (obecně, nebudu to zbytečně rozepisovat) a pak sestřelíš ty, kteří souhlasí s reakcí touhle ubohostí...

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: ronda
      Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       To bylo blbý, že?

       [ Zpět ]
       Datum: 20.06.2010
       Autor: jinec
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
     • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

           

      to není v honu za body...

      Rozumím, beru, chápu,dokonce ani neříkám, že se u nás zprivatizovalo korektně.
      Jen říkám, že v Německu to nedopadlo o nic lépe, ( koneckonců na základě privatizačního skandálu zakončil kariéru i kancléř sjednotitel Kohl tuším, že to byla nějaká rafinérie nebo chemička, je to už dlouho musel bych to dohledat).

      Jen jsem velmi opatrný k prohlášením ve smyslu Zetor, tedy jak to u nás šlapalo a jak to bylo udušeno privatizací.

      Za svůj život jsem se potkal s výrobky tří firem rodiného stříbra ČSSR, které byly dlouhodobě exportovány, tedy úspěch ?
      Ale kdeže.
      Prostě se klidně 5-10 let prodávaly za cenu nižší než než byly náklady a exportní podniky ( perly našeho průmyslu) musely být dotovány a dotovány a dotovány. A to vůbec nemluvím, že se uzavíraly tzv. bártrové obchody, ve kterých nám již za už tak ztrátové výrobky bylo placeno surovinami, nebo jinými výrobky. Háček byl v tom, že nám například platili za naše tanky ropou, jejíž cena klesla ale byl sjednán počet barelů za tank bez ohledu na cenu, to samé u potravin atd ... takže v roce 1990 nám, zbyly oči pro pláč, hlavní odběratelé na nás dělali dlouhý nos ( Syrie,Libye,Irák,) nebo prostě neměli užití pro zboží ( SSSR)

      Možná pro cyklisty zajímavá informace, na exportu kol se ztrácelo 25-30 procent výrobní ceny, jenže to byl jeden z mála případů kdy jsme dostávali dolary ... čili pak už člověk chápe proč devizový příděl.

      Obrácený důkaz zoufalé režimu za valutami, byly počítače ze Slušovic ( montované z dovezených dílů) které stály víc než škoda favorit a přitom při oficiálním "valutovém kurzu by měly být násobně levnější než originál z IBM, ale nebyly:-D.. byly podstatně dražší

      [ Zpět ]
      Datum: 20.06.2010
      Autor: újezďák
      Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

            

       To bude asi rezdíl mezi námi, mě například vůbec nezajímala historie ohledně ropy, pro mě (nikoliv osobně ale v zájmu republiky) to byla otázka denně aktuální - nákup ropy. Tam došlo k totálnímu paradoxu, i když jsme všichni plivali oheň a síru na Chemapol a Junka (ideově na úplně jiné straně - kandidát na člena ÚV KSČ), nikdo ve své době nedokázal nakoupit ropu laciněji - tam vůbec nepanovala běžná praxe provázanosti politika s ekonomikou. Navíc jeho role byla a zůstala významnou při transformaci petrochemického průmyslu (buď "česká" cesta nebo zahraniční fuze).

       [ Zpět ]
       Datum: 20.06.2010
       Autor: jinec
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Nezpochybňoval jsem, že při privatizaci byly podniky prodávány za hubičku, nezaplaceny bez trestů a podobná zvěrstva.

  Zpochybňuji, že komunistický režim investoval nějaké prostředky do průmyslových podniků. Průmysl jako celek ztrácel na konkurenceschopnosti. Podniky, který měli nějaký potenciál uspět byly zisky odebírány a přesouvány do podniků, jejichž výsledky byly záporné. To nebyly investice, ale pouze lepení a umělé udržování těchto nekonkurenceschopných podniků. Zároveň se vyrábělo jenom proto, aby se zajistil plán, i když kolikrát o výrobky neměl nikdo zájem. Naopak o to co by zájem byl, bylo často nedostatkové, protože nebyly peníze na rozšíření, nebo výstavbu nových provozů. Jediné co mnoho podniků držela jakž takž nad vodou, byly zajištěné odběry v rámci RVHP, vykoupené nutností nakoupení nepotřebného zboží od jiných států stejného spolku. A to nemluvím o neplacení za dodané zboží do jiných zemí RVHP, což se často stávalo. Po rozpadu RVHP došlo k propadu odběrů o dané zboží a zároveň ani jinde o něj nebyl zájem jako o technologicky zastaralé, či kvalitativně nepoužitelné.

  [ Zpět ]
  Datum: 19.06.2010
  Autor: pro_pa
  Hodnocení: +5 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Jojo, Zetor je veselá historka. To je jeden z mnoha příkladů, kdy by bylo bývalo lepší "zhasnout" podle Klause:-)))

  [ Zpět ]
  Datum: 21.06.2010
  Autor: Joe-CUBE
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Pokus o nápravu zde publikovaných omylů....

       

  Ciklisté a politika- na to jsem doplatil ztrátou kamaráda, proto teď jezdím sám. Jediný cykloturista v okolí byl zarytý "mečiarovec" nepřístupný jakékoliv diskusi-nedej bože oponentuře(což jsem věděl a proto jsme oba politiku nechávali stranou. Jednou při odpočinku po celodenním protivětru u zaslouženého pivka měli v lokále puštěnu telku a jako naschvál ve zprávách kritizovali Mečiara- což si kamarád nenechal líbit a reagoval. Snažil jsem se ho uklidnit a to byla voda na mlýn. Skončilo to tak, že mne od té doby "nezná" a radši jezdí sám. Proto politika na kolo nepatří- snad jen mezi rozumnými a velkorysými cyklisty.To ale neznamená mlčet a neprezentovat svúj názor.

  [ Zpět ]
  Datum: 25.06.2010
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Bikovani

14.03.2018
Ahoj, rád bych tu našel pohodovou cyklistku na společné jízdy na horském kole v přírodě ideálně směr Jílové,Brdy..…

Hledám: Partnerku

Hledám: Partnerku
14.03.2018
Partnerku z Prahy na kolo do padesáti let pouze s fotem.

Hledám: Dunajská cyklostezka

14.03.2018
Hledám fajn cyklistku pro společnou dovolenou na kolech. Jsem normální chlap, mám rád kolo a sport.
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

336 cyklistů (29 přihlášených)

Radoušovo bloudění

Stromy holé, půda zmrzlá, lesy tiché a mezi jejich kmeny se bělaly zbytky sněhu. Cyklistická sezona v…
JohnyB | 16.03.2018

Moje příprava na novou cyklo sezónu

Tak to vypadá, že zima konečně končí, začíná jaro a s ním přichází nová cyklistická sezóna. Těšíte se jako já…
StanaPavlicek | 13.03.2018

Průzkum cyklostezek východní Evropy - na kole s dětmi do Ruska (5.)

Ukrajina „Z Ruska jedete?" zeptali se nás domorodci na Ukrajině. „Da. To bývali vaši druzja, že?" nadhodili…
Peggy | 01.03.2018